Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
ENSZ-beli közvetítés - 1998

ENSZ-beli közvetítés
New York - 1998

( Forrás: http://kryon.com/k_36.html )


A szerzőtől

Talán emlékeztek rá, hogy akkor jártam először New Yorkban, amikor első ízben közvetítettem az ENSZ-ben. Akkor félelemmel töltött el a város. Azóta tudom, hogy megállapodásom részét képezte a találkozás ezzel a félelemfantommal. New York, azon belül is Manhattan, sok itt töltött élet energiáját hordozza számomra. Valahogy ismerős volt minden sarok már első ott jártamkor. Ahányszor csak New Yorkba utazom és erre minden évben több alkalommal is sor kerül, mindig nevetek ezen a metafizikai tréfán.

Jan és én 1995-ben és 1996-ban tartottunk előadást az ENSZ-ben és 1998-ban már igen nagy várakozás előzte meg az újabb közvetítést. Izgatottan készülődtünk, beleértve megjelenésünk hivatalossá tételét is, ami kaliforniaiak lévén egyébként nem szokásunk. A fekete öltönyömet viseltem, melyet különben csak esküvőkre, temetésekre – és az ENSZ-be veszek fel. A tükörbe nézve azt találgattam, ki az a temetkezési vállalkozó velem szemközt. Jan szintén feketébe öltözött. Ezen a módon is igyekeztünk kifejezésre juttatni a komoly esemény iránti tiszteletünket. Miközben megkötöttem nyakkendőmet, bocsánatot kértem tőle, hogy egy évben csak egyszer viselem, remélve, megtorlásképpen nem fog fojtogatni előadás közben. Az előző hét minden napjára esett egy előadás, emiatt fáradt voltam, ugyanakkor izgatott is az előttünk álló esemény miatt.

A Társulás a Megvilágosodásért az ENSZ személyzetének pihenését és szórakozását szolgáló ötven egyesület egyike. 1975-ben alapították azzal a céllal, hogy a személyzet, a képviselőtestületek, a küldöttségek isteni világ iránt érdeklődő tagjainak teremtsen fórumot. Minden hónapban meghívnak egy előadót, írót, közvetítőt, zenészt vagy spirituális vezetőt, aki általában 40-50 ember előtt beszél vagy zenél. A társulás végrehajtó bizottságának öt tagja az ENSZ főállású alkalmazottja, akik szabad idejükben szervezik az előadásokat és ebédidőben toborozzák a zártkörű közönséget. A társulás legalapvetőbb célja megegyezik az ENSZ fő céljával: békét teremteni a bolygón.

Mióta Jan meg én legutoljára az ENSZ-ben jártunk, tovább szigorodtak a biztonsági intézkedések. Ennek ellenére megpróbáltuk a lehetetlent, azaz 12 vendéget vinni magunkkal, köztük Robert Coxont meg az ő teljes elektronikus zenei felszerelését. Fogalmunk sem volt, hogy fogunk bejutni, de a megadott időpontban mindannyian megjelentünk a vendégek részére fenntartott bejáratnál, letelepedtünk egy sarokba és vártuk a csodát. Az idő csak telt és semmi nem történt. Akkor azt mondtam a többieknek, hogy adunk a Szellemnek még öt percet és ha nem történik semmi, új háromdimenziós tervet kell kitalálnunk a bejutáshoz.

Jennifer Borchers, a társulás elnöke nyelt egy nagyot, amikor meglátott bennünket a bejáratnál, mivel a protokoll igen szigorú abban a hatalmas szervezetben. Jennifer azonban megtette, ami tőle telt és nemsokára megjelent a mentőangyalunk Fernando személyében, aki biztonsági őr az ENSZ-ben, egyébként pedig Sai Baba lelkes követője, s eredetileg ő ajánlott bennünket a társulás figyelmébe. Végül mindnyájan bekerültünk az épületbe és még Robertnek is volt ideje felállítani a berendezéseit.

Ott kellett volna lennetek ahhoz, hogy igazán megértsétek, milyen nehéz feladatot oldott meg Jennifer és Fernando, de ők kiválóan végezték a fénymunkát! Zehra Boccia, aki vendégül látott bennünket New Yorkban az első, 1995. évi előadás idején, most is jelen volt és hordozta az energiát, mint minden alkalommal. Az előadóteremben nem lehet videofelvételt készíteni, csak hangkazettákra lehet rögzítést végezni. Jannek meg nekem ismerős volt már az épület és nem voltunk idegesek. November 24-én 13 óra 15 perckor készen álltunk a kezdésre a B teremben, amelytől nem messze található a Biztonsági Tanács ülésterme, ahol akkor is folyt a tanácskozás.

Az előadóterem zsúfolásig megtelt a kezdésig. Először 15 perces bevezetőt tartottam a Kryon-munkáról, majd Jan levezetett egy 20 perces csakra kiegyensúlyozó meditációt és mantrázást. Mindenki mantrázott! Nagyszerű volt hallani azt a csodálatos spirituális energiát. Robert Coxon, a legkeresettebb kanadai spirituális zenész, gyönyörűen játszott a meditáció és a közvetítés ideje alatt is. Jan is percre pontosan fejezte be munkáját, mert tudtuk, hogy nagyon szoros időrendhez kell tartanunk magunkat. Minden készen állt Kryon fogadására.

A legrövidebb Kryon-közvetítésre került sor. Az ezredfordulóhoz közeledve különleges ismeretek átadása zajlott, ÜNNEPI hangulatban.

Sokan ismeritek már Kryon üzeneteinek lényegét: a bolygó tudata átalakuló félben van. Megváltoztattuk a jövőnket. Elértük a kritikus mértéket, aminek a jelei lépten-nyomon tapasztalhatók, bár sokan még nem látják az átfogó képet. Kryon újra és újra elismétli, hogy bámulatos dolgot vittünk véghez. A lábunkhoz ül és szeret bennünket. Gyakran úgy beszél az emberekről, mint angyalokról, akik azt színlelik, hogy emberek. Átadta azt az ismeretet, hogy gyermekeink már a fejlődés következő fokozatát képviselik és olyan új spirituális eszközökkel érkeznek, amilyenekkel mi még nem rendelkeztünk a megszületésünkkor. Ezért ennek az újabb ENSZ-beli üzenetnek az emberek iránti tisztelet kifejezése volt a központi eleme, ám nagyon sajátságos módon.

A terem teljesen elcsendesült, csak Robert átszellemült zenéje hallatszott.


A harmadik ENSZ-beli közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Társam (Lee) hangját halljátok most, de a teremben jelen lévő energia a bizonyíték rá, hogy látogatótok érkezett. Nem, nem egyetlen entitás, hanem egy egész csoport, akik most beáramlanak a terembe, az ülések és a sorok közé sétálnak, üdvözölnek titeket és megmossák lábatokat. A mai különleges kapcsolatfelvétel különbözni fog minden eddigitől.

Társam, azt mondtad, otthonosan érzed magad ebben az épületben. Azért érzed így, mert a megállapodásodban szerepel, mint ahogy mindig is benne volt, hogy közreműködj ennek a helynek a szeretetenergiával való elárasztásában. Nemcsak ebbe a terembe érkeznek a túloldalról entitások, kedveseim, hanem az egész épületbe, a városba, sőt még arra a helyre is, ahol elhatároztátok, hogy meghallgatjátok ezt az üzenetet.

Ez az üzenet más lesz, mint amilyenre számítotok – rövidebb, mint eddig bármelyik. Az elhangzó szavak a teremben ülőkhöz és az épületben dolgozókhoz szólnak, de írásba foglalva az olvasókhoz is eljutnak. Az egész bolygónak küldjük üzenetünket.

Nem szórakozni akartok ebben az energiában, hanem kíváncsisággal eltelve érkeztetek. Újraegyesülés megy végbe a teremben egy olyan energiával, amelyre ígéretet kaptatok a bolygóra érkezésetekkor kötött megállapodásban. Angyalok előtt ülünk – mindegyikőtök angyali tervek alapján, angyali célokkal érkezett a Földre. Hozzátok szólunk, akik itt ültök és Embernek álcázzátok magatokat! Tudjuk, kik vagytok valójában. Ismerjük bátorságotokat, ismerjük megállapodásotokat, tudjuk, min mentek keresztül, ismerjük testi bajaitokat, látjuk változási folyamataitokat, mert a családotok vagyunk. És ez a család most azért jön ide hozzátok, hogy olyasmit tegyen, amit eddig még soha.

Ez az első alkalom, hogy ilyenfajta üzenetet hozunk, ráadásul nagyon rövid idő alatt fogjuk átadni. A múltban megígértük, hogy a Szellem soha nem küld az embereknek félelemteli üzeneteket. Soha! El kell mondanom, hogy ha valaki azt állítja, hogy a Szellemet képviseli és félelemtől átitatott meg elvárásoktól hemzsegő üzenettel áll elétek, az nem a Szellem!

Ma azért jöttünk ide, hogy az új emberi képességeket ünnepeljük éppen ezekben a percekben. Soha nem volt még ilyen alkalom korábban! Ti teremtettétek meg. Nagyobb képességekkel távozhattok ma innen, mint amilyenekkel érkeztetek, ha felismeritek, mit vittetek végbe. Éppen ezt próbálom meg most minden eddiginél szemléletesebben feltárni. Ez az üzenet nem akar félelmet kelteni. Értsétek meg jól a lényegét, mielőtt befejezitek a meghallgatását vagy az elolvasását. Egészében adjuk át és ti se idézzetek belőle a szándék egyértelművé tétele nélkül. Akik az üzenettől eltérően a saját céljaik érdekében akarják felhasználni a kapott ismereteket, nem az új energia képviselői ezen a bolygón.

A jövő

Pillantsunk bele a Föld jövőjébe. Megdöbbenhettek a látottaktól, de arra kérünk titeket, várjátok ki az üzenet végét, mielőtt véleményt formálnátok.

(Szünet)

Ennek az országnak (az Amerikai Egyesült Államoknak) mindkét partvidékét víz borítja, a hatalmas part menti városok víz alá kerültek. Betegségek terjednek, zűrzavar uralkodik, az áruházak üresek, polgárháború folyik, beleértve négy faj háborúját. A központi irányítás megszűnt, rendőri erők zárják körül a városokat, így próbálják fenntartani területükön a rendet. „Városállamok” alakulnak ki, nem engednek senkit se be, se ki. Pusztító fegyverekkel megtöltött tengeralattjárók hevernek az óceán fenekén, mert az egységes irányítás alól kikerülve nem tudták eldönteni, melyik kikötőbe menjenek, s elsüllyedtek. Rettegés és kétségbeesés uralja az egész országot.

Ilyen a Föld jövője.

Ha északabbra megyünk, a másik nagy ország, Kanada teljesen kettévált és fegyverkezni kezdett. Két különböző nyelven beszélő nagy kultúra a háború küszöbén áll, mert képtelenek eldönteni, melyik országrész kié legyen. A legfontosabb természeti források nagyrészt az egyik ország félben maradtak, a másiknak azonban szüksége lenne rájuk a fennmaradáshoz. Mint a másik országban, itt is szétesett a központi irányítás. Kulturális és törzsi tudatosságok csapnak össze.

Ilyen a Föld jövője.

Nézzünk körül a többi földrészen is. Afrikában a tudat teljes visszafejlődését láthatjuk. Törzsi háborúk folynak, mint sok-sok évvel korábban. Az a hely, ahol a civilizáció bölcsője ringott, most kezd a temetőjévé válni.

A Déli-sarkvidéken a Larsen-jég levált, hatalmas szökő árt idézve elő Ausztrália déli partvidékén, amely városokon zúdult át, milliókat megölve, zűrzavarba és gyászba sodorva az országot.

A nagy sárkány (Kína) csendes. A Föld lakosságának egynegyede csendes, de árgus szemmel figyeli, a hatalmi vákuumhelyzetek hol teszik lehetővé, hogy benyomuljanak valahová, saját kultúrájukat terjesztve. A legtöbbjük számított erre a fordulatra, mert őseik megjósolták nekik.

Ilyen a Föld jövője.

De ez még nem a legrosszabb. Lássuk a Közép-Keletet. Nézzétek, a Legszentebb Szentélybe megérkezett a fenevad. És a fenevad izzó szemeivel 40 000 lábnyira (kb. 1200m. - a ford.) felmagasodott, lábait megvetette az ősi törzsi földek két végén és 4000 évig, fele életidejéig ott fog uralkodni. A fenevad metaforája ebben az összefüggésben az atomháborút jelenti, kedveseim, amely ott kezdődik, ahol az emberek Isten nevében pusztítják egymást.

Ilyen a Föld jövője.

Elmondom, miről szól ez az egész. Azt kértük, hogy hallgassátok meg végig a mai rövid üzenetet, mert valami alapvető dologra világít rá. Megmondom a bemutatott jövő bekövetkezésének időpontját.

(Szünet)

Amikor mindez bekövetkezik: 1998. október!

Ezt mondjátok most: „Kryon, összekevertél valamit! Ez a dátum már elmúlt. 1998 novembere van.” Tudjuk, hogy elmúlt ez az idő. Kedveseim, a Biblia jövendöléseiből meg Nostradamus 400 éves próféciáiból idéztem. Sőt az Új Kor mesterei is ezt a jövőt látták a Földről készült 1962-es „pillanatfelvétel” mérése alapján. És a felfestett kép valóságos volt!

Ez volt a Föld előtt álló lehetőség, most mégis itt ültök. Egyik esemény sem következett be. Egyik sem! Sem a természeti katasztrófák, sem a faji harcok, sem az atomháború. A fenevad nem jött el. Éppen az egyik olyan helyen vagyunk most, mely igazán sokat tett a tudatváltásért. Figyeljetek, kedveseim, figyeljetek: amikor a szakács a konyhában dolgozik, nem tudhatja, hogy milyen kellemes és élvezetes az étkezés a szomszédos teremben. (A metafora az ENSZ-ben dolgozók helyzetének kifejezésére szolgál, akik nap mint nap megküzdenek a negatív jelenségekkel, stresszben élnek és nem is tudják, milyen nagy hatással vannak az átfogó helyzetre.)

A Földnek és minden rajta lévőnek alapos oka lenne az ünneplésre! Kezdjétek el most, miközben megmossuk lábatokat! Azokhoz beszélünk, akik itt dolgoznak és a világ népeinek gyermekeivel, az erdőirtással, a betegségek megfékezésével foglalkoznak. Eredményt értetek el! Azokhoz beszélünk, akik a békét választják a háborúval szemben, akik olyan Földet akarnak, melynek lakói felelősnek érzik magukat egymásért.

A bolygó tudatossága támogatja munkátokat. A bolygó, melyen annyi küzdelmet láthattok, a konyha. A bolygó népességének többsége hátradől és élvezi ezt az alapvető változást, melyről talán nincs is tudomása – a bolygó az együttélés új világrendje felé halad a katasztrófák és háborúk helyett. Lesznek bonyolult helyzetek, lesznek harcok, de vegyétek észre a tudatváltást! A hangsúly az ellentétek megoldásán és a folyamatos közeledésen van, nem pedig azon, hogy kinek van igaza és ki mit érdemel meg. A Földön lakó összes ember iránt érzett felelősségről van szó és nem egy adott területen élő kevesek jólétéről. Az egész világon arra irányulnak a törekvések, hogy megvalósuljon a törzsek békés együttélése. Végre elérkezett a bolygó összefogásának ideje, hogy átlépjen azon az ezredfordulón, mely a befejezés jelét hordozta magán. Most azonban itt ülök előttetek és elmondhatom, hogy az ezredfordulóhoz közeledve a magasabb szintre lépés és a bölcsesség spirituális lehetőségei várnak rátok mindazok helyett a szörnyűségek helyett, melyeket felsoroltam. Az Új Jeruzsálem lehetősége megnyílt és rajtatok áll, hogy megvalósuljon. Mindnyájan teljesen tisztában voltatok az 1962-ben mért állapotból fakadó lehetőségekkel, amikor a bolygóra érkeztetek. Tudtatok azonban arról a lehetőségről is, hogy a 2000. évet sokkal békésebb körülmények között éritek el, mint amilyenek a jóslatokban szerepeltek.

Nézzetek körül! A próféciák egyike sem következett be! Bár még mindig vannak olyanok, akik a régi energiát akarják tovább erőltetni az új tudatosságba, kudarcot fognak vallani. Makacsul ragaszkodnak majd régi energiájú elképzeléseikhez, melyeket azonban a bolygó közös megegyezéssel el fog utasítani.

Itt a nagy alkalom a Bölcsek Tanácsának létrehozására, mely őslakosokból álló tanácsadó testület lehetne ezen az épületen belüli székhellyel. Az épületben tapasztalható tudatosság támogatni fogja ennek megvalósulását. Az emberek tudatossága elő fogja segíteni a tanács létrejöttét. A bolygó tudatossága ebbe az irányba terel benneteket. Ez a következő logikus lépés és amikor hozzáláttok a megtételéhez, tárjátok a nyilvánosság elé munkátokat. A közvélemény segít eljutnotok a teljes megvalósításig.

Mostani újraegyesülésünknek csaknem a végére értünk. A család, mely eljött hozzátok és megmosta lábatokat, így szól: „Köszönjük”. A család, mely eljött hozzátok és megmosta lábatokat, ezt mondja most: „Mi mindnyájan nagy fordulat részesei vagyunk ezen az ezredfordulón annak köszönhetően, amit ti elvégeztetek.” Lehet ennél világosabban fogalmazni? Lehet ennél egyértelműbben elmondani, hogy miért szeretünk benneteket oly nagyon? Ez volt a fátyol túloldaláról nektek szóló mai üzenetünk.

Kerüljön sor az átírására, hogy mindenki megtudhassa, mi történt ma itt. Hadd ismerje meg mindenki, hogy mi lehetett volna és mi lett helyette. A megjósolt események egyike sem következett be, nincs is napirenden és nem is lesz – a munka miatt, amit végeztek.

Csoportunk megkezdi most a visszavonulást. Csak néhány percet töltöttünk itt, de ezek a szeretet nagyszerű percei voltak. Úgy állj föl helyedről, hogy tudd, ki vagy! Talán azt hitted, hogy az egész olyan kicsi része vagy, melyet senki sem vesz észre? A család nagyon is észrevesz! Soha nem vagy magadra hagyatva! Amikor ma este hazaérsz, nézz bele a tükörbe. Arra buzdítunk, hogy nézz egyenesen a saját szemedbe és mondd ki hangosan a szavakat: "VAGYOK aki VAGYOK". Mert valóban ez az, aki vagy.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Vass Antal