Nyomtatható magyar PDF formátumMagyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A Kozmikus Szövedék II.

A Kozmikus Szövedék II.
New Hampshire - 1998. november

( Forrás: http://www.kryon.com/k_29.html )


Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Azért jöttetek ide, hogy többet megértsetek az energiáról, melynek rendeltetése, hogy segítse az életet ezen a bolygón. Azért jöttetek ide, hogy többet megértsetek az energiáról, amely támogatja ennek a bolygónak a biológiáját. Ezért a következőkben átadunk nektek egy értekezést, melynek címe "A kozmikus Szövedék II." Nem véletlen, hogy az információ első része ugyanezen a helyen került átadásra. Értékes ez a hely - éppen megfelelő az energia ilyen információk átadására. Ezért kerül sor most erre.

Ez a közvetítés leírásra lett tervezve, ezért úgy fogom mondani, hogy ugyanúgy szóljon az olvasók számára is. Úgy is mondhatnám, nektek, akik ezt olvassátok: "A MOSTban vagyunk. Nem olyasmit olvastok, ami valamikor a múltban megtörtént. Az energiáról olvastok, amely éppen most életetekbe ömölhet, ugyanúgy, ahogy azok számára, akik most személyesen hallgatják. Nem nézünk a jövőbe, mi idővonalaitok lehetőségeit mérjük, tudjuk, kik fogják elolvasni ezt a könyvet. Ugyanolyan jól tudjuk, hogy ki talál rá erre, mint ahogy azt tudjuk, hogy most ki hallja ezt az üzenetet."

Sokat elmondtunk nektek a kozmikus Szövedékről, amikor legutóbb itt együtt voltunk. Elmondtuk, hogy a Szövedék egy konzisztens energia, amely áthatja az egész univerzumot. Elmondtuk nektek, hogy átmegy minden anyagon és minden időben elérhető. Elmondtuk, hogy ez a fizikai kapocs a dolgok működése között a látható világegyetemben. Elmondtuk azt is, hogy a fény lassú, a Szövedék kommunikációjának sebességéhez képest és azt - hogy bár létezik mechanikai attribútuma is a Szövedéknek (amit meg fogunk vizsgálni) - a kommunikáció alapvetően azonnali a Szövedék mindegyik része között. Az energia terjedése is azonnali az univerzum egyik végétől a másikig - bár tulajdonképpen nincs vége.

A kozmikus energia eseménye, melyet 12 milliárd fényévre látsz megtörténni, nem 12 milliárd évvel ezelőtt történt. Van olyan kommunikációs attribútum, mely szerint ez most történik, egy időben a ti milleniumi energia-eltolódásaitokkal. Nincs semmi, ami 12 milliárd fényévvel ezelőtt ment volna végbe. (Lásd "Az élet jelentése" c. fejezetet, ahogy átadásra került a hetedik Kryon könyvben - magyarul a Kryon V-ben)

Alapinformációt kaptatok a Szövedék formájáról. Most ki fogjuk tölteni a korábban átadott információk közötti réseket. El fogjuk mondani nektek, milyen a Szövedék valódi formája. El fogjuk mondani, milyen a szerkezete, a legjobban, ahogy nem-tudományos nyelven partnerem képes átvenni az információt. Szintén átadjuk a Szövedék néhány főbb attribútumát és el fogjuk mondani, hogyan lehet használni azokat. Aztán el fogunk mondani egy valódi csodát, de először a fizikáját kell megosztanunk veletek.

Ez az információ összeköttetést fog teremteni két, a teremben jelenlévő támogatónk tudományágai között, melyek első látásra ellenkezőnek tűnnek (ez utalás Dr. Todd Ovokaitys fizikusra és Peggy Dubro energiamunkájára - EMF Kiegyenlítő Technika). Végezetül megérthetitek, hogy lehet az, hogy a Kozmikus Szövedék valójában a gyógyító energia legbelső lényege.

Most sem lephet meg benneteket, hogy elmegyünk a nagyok legnagyobbjához, mielőtt megtaláljuk a kicsik legkisebbjét, mindezt azért, hogy az emberről beszéljünk. És így, mielőtt elkezdenénk a tanítást, azt mondjuk: "Kezdődjön a lábatok mosása!" Ezekben a percekben a fizikáról beszélünk, így a szeretetről szintén. Néhányan közületek érezni fogják egész idő alatt a szeretet nyomását és bár semmit sem értenek a tudományos fejtegetésből, érezhetik a nyomást fizikailag - a "lábmosást", az ölelésünk nyomását - néhányan a fejükön, mások inkább a vállukon. Sokan közületek hőmérsékletváltozást fognak érezni és érezni fogjátok az energiát a teremben, ahogy a szeretet szállítja az új formációt. Ez most a felfedezés ideje - megadatott, mert vágytatok rá, megadatott, mert a tiétek. Ez az, amiért most itt ültök székeitekben.

A Kozmikus Szövedék nem hálózat - nincsenek csomópontjai. Nem is az egyik dimenzió. Ha áthatja az egész univerzumot - ahogy már mondtuk, akkor mindenütt ott kell lennie és valóban így is van - ott van mindenütt. Fel szeretnénk most tárni formáját: Valódi formája - sejtek, melyek zárt cellák (vagy rekeszek). Ez nem kell, hogy sokkoljon, vagy meglepjen benneteket. Hasonlít a testetekre. Ezeket a sejteket energiacelláknak fogjuk nevezni. Méhsejtszerű formában helyezkednek el és minden cellának tizenkét oldala van (a sokdimenziós térben, ne síkbeli tizenkétszögnek képzeljük el, ahogy hatszögletű a méhsejt). A Kozmikus Szövedék minden energiacellája körülöttetek láthatatlan marad, bár hamarosan lesz rá esélyetek, hogy mérni tudjátok energiájukat. A Szövedék egy szerkezet, melynek részei nem érintkeznek. A tizenkét oldalú méhsejt-szerű energiacellák, melyek mindenütt ott vannak, nem érintik egymást. Bár oldalaik egymással szemben állnak, mintha érintenék egymást. Sokszor úgy is látszik, hogy érintkeznek - de nem - mert valami távol tartja őket egymástól.

Ugyanez a mechanizmus - fizikai attribútum - működik az atom magjában. Ugyanaz a "törvény" működik az atommagban, amely együtt tartja a különbözőképpen polarizált részecskéket az atommagban. Fontos, hogy megértsétek, hogy a Szövedék cellái sosem érintik egymást és ez az oka annak, amiért nem. Mindannyian a Szövedéken belüli kommunikáció részei. A hálón belüli energiaátvitel szintén hasonlít a legkisebb szinteken működő fizikai törvényeitekre - az atomi részecskék az atomszerkezetben szintén nem érintik egymást. Szintén hasonlít testetek legelegánsabb részére - amely lehetővé teszi számotokra a gondolkodást, az emlékezést és a reagálást - hasonlít az emberi agyra. A szinapszisok - mint vezeték - ebben a szervben nem érintik egymást. Ez a módja annak - ahogy a megfelelő fizikai attribútumokkal rendelkező rendszerek - közvetítik (vagy továbbítják) az energiát. Ez nem új. Keresd és mindenütt megtalálod. Ez szintén a Szövedék közös struktúrája.

A következőkben megadjuk nektek a cellák néhány attribútumát és megkérünk, hogy kövess minket. Azok közületek, akik tudományos gondolkodásúak, élvezni fogják. A többiek, akiket nem érdekel a tudomány, csak üljenek itt, elkezdjük mosni a lábukat.

A Kozmikus Szövedék kiegyensúlyozott, de nem nyugodt. Meghökkentő energiája van a Szövedéknek. Van egy áramlása az energiának, melyet nem tudok megmagyarázni, mert nincs még rá modell gondolkodásátokban. Valóban nem könnyű megérteni. A Szövedéknek "kifolyónyílásai" vannak, melyek segítségével tudjuk a legjobban leírni az energia áramlását. Ez egyensúlyoz a polaritás kis egyenlőtlenségei között. A kifolyóknak ugyanazt kell tenniük az idővel, amiről a következőkben fogunk beszélni. Mindig két kifolyónyílást fogsz együtt találni. Az egyik az elsődleges, a másik a másodlagos lesz. Lehet, hogy csak egyet látsz tisztán, de ha elkezded keresni, meg fogod látni a társát is. Mindig párban vannak. Ez egy axiómája, vagy fizikai törvénye a Szövedék energiájának és az univerzumnak.

Ezek a kifolyónyílások rendszerint a galaxisok középpontjában vannak. A kifolyók közötti távolság határozza meg a galaxis forgásirányát és az anyag forgási-sebességét a középpont körül. Ez egy klasszikus szívó-toló forgatókönyv és az anyag reagál rá. Van itt valami, amit nem fogtok azonnal megérteni: a kifolyók szükségesek az univerzális energia egyensúlyához. A kifolyók energetikai bejáratok is, ahol a Szövedék eleje és hátulja érintkezik. A Szövedék hátulja ugyanahhoz az univerzumhoz tartozik, mint a vele szemben levő kifolyónyílás. Jegyezd meg: NINCS alternatív univerzum. Az szintén a tiétek. Bár ez jelenleg paradoxonnak tűnhet, azok, akik a jövőben - például a leírt szöveget elolvasva - helyes intuíciót kapnak, fel fogják fedezni, hogy a fizika alátámasztja ezt az információt.

Mivel a galaxisotok középpontjában egy pár (azaz két darab) kifolyó van (illetve egy kifolyó és egy "befolyó") ezek közül az egyik látható. A másik rejtett. A kifolyók azonban mindig párban vannak. Ez drámai és hatalmas, ez maga a Szövedék egyensúlya.

Meg fogunk adni nektek egy attribútumot, mely a Szövedéket és belső energiáját jellemzi, amelyet bonyolult elmagyarázni. Meg fogjuk vizsgálni az energiatovábbítás sebességének mechanizmusát a Szövedéken belül és meg fogjuk mutatni, hogy hogyan lehet ez a sebesség csillagászati a Szövedékben, a lassú fénysebességhez képest.

A sebesség vizsgálatának van egy metaforája, egy olyan analógia, amelyik bolygótokon is jelen van. Sokan tudatában vagytok annak, hogy ha valamilyen fizikai erőhatás hat a vízre a ti óceánjaitokban, ez meglehetősen lassan halad. A víz sűrű és egy olyan közeget kínál, melyen keresztül az energia közvetítését nagy mennyiségű energia, nagy erőhatás váltja ki. Gondolj most valami gyorsabb dologra az óceánban. Lehet ez valamilyen gyorsabb hal, vagy valamelyik eszközötök (pl. egy tengeralattjáró). Az ő sebességük is elenyésző összehasonlítva azokkal a hatalmas vízhullámokkal, melyeket egy földrengés energiája vált ki.

Sokan közületek tudják, hogy a rengések által generált hullámok sebessége megközelíti a hangsebességet. Ilyen gyorsan halad. Gondold meg mennyi energia kell, hogy valamit, ami hegy méretű, a hang sebességére gyorsítson, keresztül óceánjaitokon. Sokan közületek azt mondanák, ez lehetetlen - de a hullámok látszólag mégis így viselkednek.

Ennek oka, hogy a hullám nem szállít ANYAGOT egyik helyről a másikra (mint például egy hal, a tengeralattjáró, vagy egy hegy). A hullám ENERGIÁt szállít egyik helyről a másikra. Mint tudjátok a víz molekulái összeütköznek egymással. Egyik nekiütődik a másiknak, az a következőnek és így tovább - ezért az ütközések terjedése nagyon-nagyon gyors.

Habár a metafora korlátozott, összehasonlíthatjuk a két dolgot, lényegileg pontosan ugyanaz megy végbe a Szövedékben is sokkal-sokkal nagyobb méretekben. A fény a foton-anyag terjedése a térben. Ennek lehet hullámszerű megjelenése, de sebessége tömege miatt korlátozott és relatíve alacsony. Hasonlóan a halhoz vagy a tengeralattjáróhoz a fény valamiféle anyag (a foton) keresztülszállítása a téren. Amikor azonban a Szövedék cellái összeütődnek, létrehoznak egy mintázatot - egy hullámot - mely gyakorlatilag egyszerre mozgásba hozza a teljes Szövedéket, szinte azonnalivá téve a kölcsönhatást. Nemcsak a fény lassú, de anyagot is át kell hatnia, nem pedig a tér (az űr) ürességét. Csillagközi por, gázok, mágneses terek lassítják, blokkolják terjedését, illetve el is hajlíthatják. Az energia terjedése azonban tiszta és gyors a Szövedékben, főleg pedig azonnali a hatalmas távolságokon keresztül is. Azért van így, mivel az energia(terjedés) közege egynemű és közvetítése olyan módon zajlik, hogy a rendszer könnyen felismeri, mi megy rajta keresztül (ahogy a vízhullámok is teszik a vízmolekulákon mint közegen). Most megadjuk nektek az energia közvetítésének mikéntjét a valós univerzumban.

Három szabálya van az univerzális Szövedék fizikájának, de egyikük sem hasonlít sem az általatok newtoni fizikának nevezett törvényekre, sem az Einstein által felállított relativitási törvényekre. Mind Newton elmélete, mint a relativitáselmélet az anyag viselkedésével foglalkozik. Azon fizika szabályai, melyeket most fogok átadni nektek, az energiával foglalkozik - és szabályai eltérőek, nagyon-nagyon eltérőek.

  1. Az energia terjedési sebessége a Szövedékben mindig ugyanaz. Nem változik. Ez egy állandó törvénye az energiafizikának. Ez az a sebesség, ahogy a Szövedék cellái egymásnak ütődnek és létrehozzák az energia hullámait, melyeknek sebessége mindig ugyanaz. Ez az első szabály. A második kicsit trükkös lesz.
     

  2. Mindig ugyanannyi időbe telik az energiának áthaladni a cella belsején. Ez egy abszolút állandó, amely az energiaimpulzus áthaladási sebességét jellemzi. Ez az időtartam mindig ugyanakkora, sosem változik.
     

  3. A cellák változó méretűek lehetnek. Ezzel az mondjuk, hogy vannak az univerzumnak olyan területei, ahol a kozmikus Szövedék energiacellái nagyok és vannak más területek, ahol kisebbek.

"Várj Kryon" - mondhatnátok. "Éppen azt mondtad, hogy ugyanannyi idő alatt halad át az energiaimpulzus a cellán. Ha néhány nagyobb, mások kisebbek, nem fog különbözni az áthaladási idő? Hiszen megváltoztattad a távolságot!"

Nem, az áthaladási idő mindig ugyanannyi.

"Aztán" - mondhatnátok ezt is - "valamit nem értünk. Nem lehet értelmezni, hogy ugyanannyi idő alatt különböző távolságokat tesz meg az energiahullám, a sebessége mégis ugyanaz."

Igazatok van. Ez az, ami kihívja megértéseteket, az elemi időintervallumok paradoxona - meg kell változtatni a mérési módszert. Amikor a tér olyan területén mozogsz, ahol a cellák kisebbek, más módon kell mérni az időt, mint ahol a cellák nagyobbak. Ez fogja megmagyarázni, amit a múltkor itt mondtunk, amiért csillagászaitok "lehetetlen fizikát" észlelnek teleszkópjaikon, melyek nem fordulhatnak elő az elfogadott fizikai törvények szerint. Olyan jelenségeket látnak, melyek más időkeretben zajlanak, ahol a cellák eltérő méretűek - kisebbek vagy nagyobbak - mint a ti területeteken.

A harmadik axióma alapján egyetlen változó paraméter van, az idő. Az idő egysége változik a cella méretével összefüggésben.

Vizsgáljuk most meg a kozmikus Szövedék használatát fizikai szemszögből (nem biológiai oldalról - az később jön). Kedveseim, korábban már mondtuk, hogy a Szövedékenergia alapszintje a 0 körül van kiegyensúlyozva. (Ez a nullponti energiaszint.) Azt is mondtuk nektek, hogy minden cellának hatalmas energiája van, de ez ki van egyensúlyozva egy másik energiával a túloldalon, melyek így szembenálló polaritást képviselnek. Az eltérő polaritások így semlegesítik a nyilvánvaló potenciált, amely így láthatatlan számotokra. Emiatt az energia nullának tűnik.

Amikor az energia szó szerint kiegyensúlyozatlan, akkor láthatjátok meg valóban, mint energiát. Ha meg tudnátok érteni, hogyan manipulálható a null-szint, így kissé el tudnátok billenteni az egyensúlyt, az eredmény pedig hatalmas mennyiségű szabad energia lenne. Hadd mondjuk ismét, hogy az egyetlen ok, ami miatt ezt biztonságosan felhasználhatnátok, az, hogy az energiacellák nem érintik egymást. Nem kaphattok láncreakciót, mint nukleáris anyag-tudományotokban.  Ezen a módon megszerezhetitek egy, két, három vagy számos cella energiáját, ahogy csak kívánjátok, amikor megtanuljátok hogyan lehet manipulálni azokat.

Sokan kérdeztek a null-szintről - illetve a polaritásról. Milyen fajta energiák azok, melyek ilyen tökéletesen szemben állhatnak egymással? Hadd adjak nektek most, választ, melyet jelenleg nehezen tudtok megérteni, de az elkövetkező felfedezések és az idő majd érthetővé teszik. A null-szintet létrehozó szembenálló energia-attribútumok polarizált energiák. Ezek egymás tükörképei és együtt teremtik meg a csendes egyensúlyt, a null-szintet. Ez része az univerzum egyensúlyának, amely mindenhol megvan. És így van ez a fény és az anyag esetében is - itt is fennáll az egyensúly. Persze itt is igaz, hogy ezek a "tükörkép-energiák", a fény és az anyag nincsenek tökéletes egyensúlyban. A "Ti" univerzumotok egyoldalúsága miatt (nevezhetitek ezt "pozitív" univerzumnak, ha úgy tetszik) az anti-energia, vagy a pozitív energia tükörképe csak éppen egy kicsivel gyengébb. Ez a kis kiegyensúlyozatlanság az, ami létrehozza a  "kifolyókat", melyekről korábban beszéltünk. A kifolyók szükségszerűen lehetővé teszik, hogy az egyensúly helyreálljon. Egyébként a fő "null-szint" helyzete nem sokáig maradhatna meg és így a Szövedék állandóan kiegyensúlyozatlan lenne. A kifolyók elvezetik az egyoldalúságból származó kis egyensúlytalanságokat.

Az utolsó fizikai attribútum az egyetlen, amelyre csak utalni fogunk. Valójában a Szövedék az a kozmikus állandó, melyet a tudomány mindig is kutatott. Lehetnek akik azt kérdezik: "Mi a tényleges szerkezeti kapcsolat a Kozmikus Szövedék és az anyag között?" Hadd mondjak csak annyit, hogy ennek az állandónak a jellegzetes ismertetőjele a "húrok hangolása", az anyag muzsikája. Ez beállítja a legkisebb részecskék frekvenciáját, majd ezek a frekvenciák kombinálódnak, attól függően, hogy a kozmosz mely részében van a részecske.

Végül is azt szeretnénk megértetni veletek, hogyan lehet manipulálni a Szövedéket, hogy energiát vehessetek ki belőle. Értsétek meg, hogy ez bárhol és bármikor megtörténhet, akár a Földön, akár az űrben. Ez tökéletesen és teljes mértékben elérhető a mágnesesség felhasználásával - az aktív mágnesességgel. Elérhető ez gondosan elhelyezett nagyméretű mágneses mezők létrehozásával, amelyeknek aktívaknak kell lenniük (azaz energiával kell őket létrehozni, nem állandó mágnesekkel). Amikor felfedezitek, hogy hogyan működik ez, arra is rájöttök majd, hogy ez a részecskefolyamat nem új a Földön és kísérletező tudósaitok már eddig is lényegében ezt használták.

Az eddig eltelt idő alatt még senki nem értette meg, mi történt. A folyamat messze túl volt szabályozási lehetőségeitek határán és soha nem ismertétek fel az alapelveket… bárhogy is próbáltátok. Most módotok van rá, hogy kontroll alatt tartsátok a kísérletet és így szabályozott és fenntartható folyamat során energiát nyerjetek látszólag a semmiből - vagyis a null-szintű térből. Mint sok más fizikai folyamatnál, itt is rendkívül nagy energiát fog igényelni, hogy egy cellát kibillentsetek null-szintű egyensúlyából. Így majd nagy mennyiségű energiát kell belepumpálnotok a kísérletbe, mielőtt eredménnyel járna. Egyszer csak megértitek, hogyan lehet a null-szintet egyensúlyának kibillentésére ösztökélni, melynek jutalma az energia stabil kiáradása lesz, messze több annál, amit bele kellett táplálnotok. Ez akkor hajtható végre, ha létrehozzátok saját kis "kifolyótokat". Egy kibillentett cella, olyan helyzetet hoz létre, hogy körülötte a többi cella meg fog próbálni energiát "beletáplálni", hogy helyreállítsa egyensúlyát. Ez létrehoz egy "csapot", melyen keresztül korlátlan mennyiségű energiát vehettek ki a Szövedékből, ameddig csak fenntartjátok ezt az állapotot. Tudom, hogy ez most úgy hangzik számotokra, mint egy science-fiction, de végső soron ez lehet bolygótok számára az energia forrása.

És itt van, hogy hogyan is működik. Két mágneses mező együtt, megfelelő módon elhelyezve - ez a mód éppen háromdimenziós a ti gondolkodási folyamatotok szerint - létrehoz egy nagyon speciálisan kialakított mágneses mezőt. Olyan ez, amilyet sosem láttatok és a természetben nem is létezik. Kezdjetek el próbálkozni sokféle mágneses mezővel, egymással szemben elhelyezve őket - nem egyenlő erővel és mintázattal, a megfelelő szögben. Ne éljetek semmilyen előfeltevéssel. Gondolkodjatok szabadon. Ha megfelelően csináljátok, a két mező létre fog hozni egy harmadik mintázatot, amely az eredeti kettő eredménye. Ez a harmadik, általatok létrehozott minta az egyetlen, amely eredményes lehet és amely lehetővé teszi a Szövedék potenciáljának manipulálását. Egyszer csak létrehozzátok majd, felismerve a speciális tulajdonságait, ahogy gyökeresen megváltoztatja a fizikát önmaga körül. Megismerése nem szubtilis tapasztalat lesz - higgyétek el nekem. Tudni fogjátok, mikor értétek el.

Egy figyelmeztetés következik. Tartsátok a kísérletet távol testetektől! Tartsátok a kísérletet ellenőrzés alatt ismert tudományos módszereitekkel. Haladjatok lassan. Értsétek meg, amit láttok, mielőtt megtennétek a következő lépést. Ne tegyétek ki magatokat semmilyen mágneses mezőnek. Távolról irányítsatok minden energia-kísérletet. Emlékezzetek rá, hogy a mágnesesség nagyon fontos szerepet játszik a testetekben.

Másvalami. Értsétek meg, hogy ha túl nagymértékben kibillentitek a Szövedéket egyensúlyából, időeltolódást hoztok létre, mivel a folyamat felhasználja az idő tulajdonságait is. Ez nem azt jelenti, hogy még várnotok kell. Csak annyit jelent, hogy a kibillentés teremtő folyamatának tényleges fizikai komponensei az anyag idő-kereteinek manipulációján alapulnak. (Ez egy kevéssé ismert attribútuma minden anyagi részecskének az univerzumban). Ez nem időutazás, de időeltolódás.

(szünet)

A Kozmikus Szövedék az emberi biológiával mágneses rezonáns frekvenciák sorozatán keresztül kommunikál, melynek "fogadóállomása" egy tizenkét szelvényű "kristály-struktúra". A "kristály-struktúra" kifejezés előzetes magyarázatot igényel. Korábban nem tárgyaltuk ezt az információt, de most szükség lesz rá, mivel megértése kritikus (fontosságú) és most jelen van az az energia, ami lehetővé teszi számunkra, hogy tudjunk erről beszélni.

Véglegesen fel fogjuk tárni a kristály-struktúrát, amely körülveszi azt a kódstruktúrát, melyet DNS-nek neveztek. Emlékeztetünk arra, hogy mi a DNS-t másként definiáljuk, mint ti. A ti DNS (dezoxiribonukleinsav) szavatok éppen arról kapta a nevét, hogy két szálból áll, amely a kémiai szerkezetét tükrözi, ahogy - megfelelő eszközökkel - fizikailag látható. A mi definíciónk az emberi test tizenkét szálas kódolására vonatkozik, amely kémiailag csak kettőnek látszik. A DNS - összes szálát beleértve - egy kódoló eszköz. A szálak utasításkészletek - és ahogy már előzőleg említettük - néhány közülük mágneses. Néhány közülük olyan, melyet "spirituálisnak" is nevezhetnénk. (De számunkra ez szintén fizikai tulajdonság.) Ezek a szálak tartalmazzák egész életed teljes kódolását, mindazt amit a mostani életedet megelőző életeidből áthoztál. De még ennél is többet. Életed "memóriarésze" elkülönül a kódolástól. Ez a törzse az információnak és ez a kristály-struktúra. Sokan közületek mondhatnák "Miért kellene ezt kristályosnak nevezni? Találni fogunk ebben valami kristályost?"

Az elnevezés metaforikus, bár a fizika szemszögéből nézve valóban vannak kristályszerű tulajdonságai a struktúrának. Ha kristályokkal dolgozol, akár csak alapszinten, felismerhetted, hogy a kristályok valami speciális dolgot csinálnak. Emlékszel-e rá, hogy mi ez? Tárolják az energiát - azáltal, hogy megőrzik az energiaminta emlékét. Már kezded látni, hogyan működik az emberi test számítógépe. A kristály-struktúra - melyet nevezhetnénk egy hüvelynek, amely körülveszi kódoló DNS-edet - a Te életerőd emlékképe, lenyomata. Minden élet lenyomata, melyet valaha is éltél. Ez az Akasha Krónikád. Itt vannak rögzítve múltbeli és jelenlegi szerződéseid. Ez reprezentál minden dolgot, melyen valaha is keresztülmentél. Így tehát a kristály-struktúra spirituális is. Ez minden, ami vagy - emlékképekben.  Azonban nem csak egy utasításkészlet van. Az utasítások benne vannak, mint a tizenkét szál DNS-ben és ez a kristály-szerűen kódolt információ körülveszi a DNS-csomagot, mint emlékeid lényege - törzsállománya - készen arra, hogy átadja a szükséges információt az utasításkészleteknek. A kristálystruktúra az emberi lény tökéletes ősképét is tartalmazza… szintén, mint emlékképet.

Ezáltal - ahogy az elhangzottakból felismerheted - állandó kommunikáció van a DNS tizenkét szála és a tizenkét szelvényes kristályszerkezetű emlékezet között. Jelenleg ez a kommunikáció nem éppen hatékony. Ezen a Földön - vagyis a ti bolygótokon - a tested ezen összetevői között kevesebb, mint tizenöt százalék hatékonyságú a kommunikáció. A biológia tehát nem valami tökéletes ezen a területen. Csodálatos gyógyítási és élet-kiterjesztési lehetőségek vannak sejtszerkezetetekben kódolva, melyek sosem mutathatják meg magukat a kristályos hüvelyben lerakott emlékek hatékony felidézése nélkül. Szegényes a kommunikáció polaritásod két véglete, a kódoló mechanizmus és a kristályszerűen kódolt mag-információ között. Ez, kedveseim, egy körültekintően megkonstruált megszorítás, mely dualitásotok elegyét szabályozza. Ezen a módon működött a kezdetektől fogva és főként ez a felelős azért, hogy szinte semmire nem emlékeztek abból, hogy (1) Kik voltatok, (2) Miért vagytok itt, (3) A tényre, miszerint örökké léteztek, (4) A spirituális tesztre, amelyben vagytok, (5) melyik az igazi családotok. De ez nem minden. Ráadásul, mindezeken a spirituális dolgokon túl, ez egy hátráltatott biológia. Ez a szegényes kommunikáció, mely ilyen óvatosan lett kialakítva számotokra (általatok), (1) nem emlékszik, hogyan kell hatékonyan regenerálódni, (2) Szélesre van nyitva a földi betegségek előtt, mert részei nem emlékeznek, hogyan kell együttműködni, (3) Rövid életeket él, mert részei megállítják munkájukat a fizikai élettartam alatt, vagy kémiailag keresztezik egymás útját. Hogy képzeled, mi beszél a kristályszerű emlékképekhez? Mit gondolsz, mi segít abban, hogy dualitásotok egyensúlya ilyen kevéssé hatékony állapotban maradjon? A Föld mágneses hálózatának rendszere!

Nem jöttünk volna ide, hogy elmozdítsuk a mágneses hálót, anélkül, hogy Ti kéritek - anélkül, hogy az 1987-es "mérés" ne mutatta volna a nagy változás lehetőségét, kedveseim. Családom, hozzátok beszélek! Testetekben ennek a két elemnek a kommunikációja a kulcsa annak, hogyan kerülhettek közelebb Felsőbb Énetekhez. A teljes, százszázalékos emlékezés biológiátok kódolására, amely azonnal felemelkedett - megvilágosodott - állapotba hozhat. Elkezdhetitek létrehozni összes lehetőségeiteket… ez egy félelmetes gondolat.

A bolygótokon jelenleg élők számára most összes lehetőségük elérhető. Tudtátok Ti ezt? Azért kell itt lennetek, hogy spirituálisan kiegyensúlyozzátok a bolygót (ahogy már korábban említettük). Ismertek néhányat azon kevés különleges emberek közül, akik az Avatár energiát reprezentálják. Az általunk bemutatott teljes kommunikáció az alapkomponensek között csodákra teszi őket képessé! Az anyag teremtése a semmiből - annak ismeretében hogyan működik a fizika - és annak ismeretében, hogyan működik a szeretet. Tudjátok, ez egy erőteljes kombináció. Használjátok őket együtt és bármit manifesztálhattok, Teljes hatalom a fizikai felett - teljes hatalom élettartamotok felett - teljes hatalom a biológiátok felett! Nézzétek meg jól, mire képesek az Avatárok - ez az amire mindannyian képesek vagytok!

Minden egyes embernek, aki itt ül a teremben, vagy olvassa ezt a szöveget, lehetősége van az összes tudásra. Ez benne van a kristályszerkezetben - a tizenkét szegmensű kristályos struktúrában, ahogy körülveszi a kódoló DNS-t - és ez a kódoló DNS éppen a jobb kommunikációra vár.

Sokszor mondtuk nektek a közvetítések "család"-sorozata idején, hogy egyenlőnek, tökéletesnek és örökkévalónak teremttettetek. Az egyetlen dolog, ami távol tart benneteket ettől - benne tart a dualitásban - jelenlegi biológiátok szegényes hatásfoka. Ezek mindegyike megváltoztatható jobb kommunikációval a DNS-etek és a kristályos szerkezetben őt körülölelő emlékképek között. Ahogy megnövekszik az emlékképek átadása az utasításkészletek felé, a test reagál és a "test által" megértjük a teljes embert.

Meg szeretnénk mondani nektek, honnan jön ez a jobb kommunikáció. Ez a Föld mágneses hálójának új helyzetéből származik. Ezért módosítottuk, ez az amiért csoportunk 1989-ben ide érkezett. Most már értitek. Emlékeztek arra, amikor azt mondtuk, hogy nem létezhet emberi lény a Föld mágneses hálózatán kívül? A föld ezen mágneses hálózata teszi lehetővé a kommunikációt dualitásod részei között, vagy éppen a megvilágosodást. A mágneses háló nélkül nincs kommunikáció. Egy napon majd űrkísérleteitek meg fogják ezt mutatni. Az embereknek szükségük van egy mágneses kiegészítésre, ahhoz, hogy élhessenek. E nélkül néhány hónap vagy egy-két év alatt az emberi lény meg fog halni.

Tudjátok, hogy a Föld alkotórészei az élet létrehozására csoportosultak így. Nézzétek meg bolygótokat. Gondoljátok, hogy csak úgy sétálhattok rajta, éltek rajta és remélitek, hogy jól viseli magát, amíg itt vagytok? A Föld tudja, hogy kik vagytok, akárcsak én - ahogy a mágneses hálózat is tudja. Intelligencia van itt. Tehát a Föld is együttműködik legmegvilágosodottabbjaitokkal. Csak kérdezzétek a bennszülötteket - az amerikai indiánokat - akik előttetek jöttek ide. Spirituális hiedelmeik gyökerénél megtalálható a "Föld sarának" megbecsülése. Ők tudták.

Sok dolog van még a mágneses háló kommunikációja mögött, ez magába foglal egy másik kristályos struktúrát is. Ez egy későbbi közleményben kerül majd átadásra.

DNS-eitek - a tizenkét szál - olyan utasításkészletet tartalmaz, amely kilencszázötven éves élettartamot tesz lehetővé testeteknek. Jelenleg a kódolás nagy része nem működik. Azért nem működik, mert nem tudnak információkat elővenni az "emlékmagból" (a DNS-t körülvevő kristályszerű mágneses hüvelyből). Az emlékképek magjában van az információ, amely segíteni fog a DNS kémiájának felidézni azt, mindez hogyan is működik.

Tudományotok végül is elkezdi majd lökdösni és ösztökélni testetek biológiáját és mesterségesen stimulálni a DNS-t. Ez a mágnesesség segítségével fog megtörténni! Az egészségnek ez a megközelítése nagyon konkrét visszatérés a "Megifjodás Templomában" működő folyamatokhoz, melyekről néhány éve beszéltünk nektek. (Kryon II.) A mágnesesség és a Kozmikus Szövedék energiája segít újraértékelni a dualitásotokat és segít a megvilágosodásotokban. Szintén segít megtartani kristályszerű emlékképeitek egyensúlyát, melyek jelenleg kevéssé hatékonyak és amelyek éppen azért terveztettek ilyenre, hogy teszteljenek benneteket ezen a bolygón.

De most változnak a dolgok.

Itt vannak most azok a teremben (mind Dr. Todd Ovokaitys, mind Peggy Dubro), akik lassan felfedezik, hogyan kötődik a Szövedék sejtjeitek biológiájához. Egyikük a fizikán keresztül fedezi ezt fel, a másik a tudás hatalmán és a szándékon keresztül. Mindketten több szinten a mágnesességgel dolgoznak!

Mindkét esetben az a változás, hogy a DNS elkezd emlékezni! Megnövekedett a kommunikáció hatékonysága és a biológiai és spirituális DNS ez idáig rejtett részei és darabjai felébrednek. Emlékeztek rá, mi a felébredés? Azt jelenti, hogy a tudás itt van - csak alszik. A mechanizmus jelen van - csak vár a hatékonyabb utasításokra.

Hadd mutassak egy példát: Testetek minden sejtje ön-diagnosztizálásra lett megtervezve. Minden sejt - a tervek szerint - tudja, akár helyes, akár helytelen egyensúlya az egészhez képest. Minden sejtnek tudnia kellene ezt, de az információ nagy része el van rejtve előle. Az általatok ráknak hívott betegség így könnyen megőrjíti sejtstruktúrátok gyengén működő részeit. Ha ez a rész helyesen működne, a rák nem létezne.

Az újraébredés része egy magnetikus házasság az "emlékmagok" és a kódolás között. Amikor az eddig nem használt utasítások is ismertté válnak, melyek megengedik, hogy a sejtjeitek teljes intelligenciájukkal használják ön-diagnosztikájukat, a sejtjeitek fel fogják ismerni, ha kívül kerülnek az egyensúlyon és nem reprodukálódnak tovább. Csak a körülötte lévő egészséges sejtek számára lesz ez megengedett. Ráadásul maga a sejt követi el az "öngyilkosságot"! Nos, ez a teljes terv. Keressétek ennek jól ismert biológiai jellegzetességeit. Itt az idő, hogy felismerjétek. Gondoljátok meg, micsoda hatalmas előrelépés ez immunrendszeretek számára és éppen ez az egyik attribútuma a "teljes ember" eredeti mintázatának.

Ezt olvasva, vagy hallva sokan közületek azt gondolják, hogy csak a tudományról beszélgetünk. NEM! Lényegében az öngyógyítást vizsgáljuk… a hosszú életet és egy egészen új témakört, amely aktívan befolyásolja az ember biológiájának paradigmáját! Akár az emberi tudatosság szándékán keresztül, akár kémiátok és fizikátok lehetőségeivel élve, DNS-etek engedélyt kapott a változásra - mutálódásra - és kedveseim ez a 11:11, amiről beszéltünk. (Numerológiai utalás.) Ez az, amikor eddigi vizsgálatunk minden részére "igen"-t mondhattok.

Ünnepeljetek! Figyeljetek: amikor a (mágneses hüvely) kristálystruktúrája és a DNS-struktúrátok közelebb kerül egymáshoz, ott is csontokat hozhattok létre, ahol korábban nem voltak - ez anyag teremtése - megbetegedéseitek elhagyhatják testeteket! Sejtjeitek sokkal intelligensebbekké válnak. Meghaladhatjátok biológiátokat és valódi csodák fakadhatnak belülről!

Halljátok, gyógyítók? Minden, amit munkátok során tesztek, azzal végződik, hogy segítetek a veletek szemben ülő embernek ezt a két biológiai attribútumát közelebb hozni egymáshoz, gyógyításra vonatkozó kérésetek eredményeképp módosítani sejtszintű struktúrájukat.

Miért van az, hogy sokan meggyógyulnak, mások pedig nem? A válasz bonyolult, de a csodálatos gyógyítások egyik fő katalizátora a puszta szándék. Legközelebb, amikor dolgoztok valakivel, bizonyosodjatok meg róla, hogy a szándék jelen van. - tisztázzátok, hogy pácienseitek valóban értik-e, mit fogtok tenni. Amikor megadják az igazi engedélyt és jelen van a szándék, a gyógyulás be fog következni. Bolygótokon a legcsodálatosabb gyógyítások többségét így végzi ember az embernek, semmi más nem kell hozzá. Ez egy nagy igazság. Ami kell hozzá: a létezés csodálatos tulajdonságai és a kapcsolat a Ráccsal. Ez tehát a magyarázata annak, honnan jön ez az energia, mivel lényegében a Szövedék a forrása mindennek, ami magnetikus. Amikor végül megértitek, honnan jönnek a mágneses mezők, meg fogjátok érteni, miről beszélek. Ezek a mezők az anyag és a Szövedék közös attribútuma.

Néhányan közületek emlékeznek Michael Thomas történetére és közvetítésére "Az út haza" könyvre (Kryon ötödik könyve, eredetiben: The Journey Home). Emlékezhettek, ahogy Michael elmondta, hogy találkozhatott volna az összes angyalok közül a legszebbel és legnagyobbal, utazásának utolsó házában - és így is lett. A Hetedik Házban feltűnt előtte egy nagy angyal, amelyik aranyszínű volt és az Ő arcát viselte. Ahogy Michael Thomas leült az angyallal szemben, alig tudott lélegezni, úgy körülvette az isteni energia. Rájött, hogy az isteni és a biológiai nem keveredik és egy nehéz időtartamot töltött el térdein. Michael adományt (a kegyelem kiáradását) kapott, így ezalatt egy fizikai védelem vette körül testét, hogy életben maradhasson, amíg figyeli a nagy angyalt - aki az Ő Felsőbb Énje volt.

Amikor a nagy arany angyal befejezte Michael Thomas informálását, azt mondta neki, nincs már több tanítanivalója. Mindketten egy olyan szakaszba kerültek, amilyet most mi is elértünk. Nincs már több tanítás ebben az üzenetben. Helyette már "mindössze" csak a szeretet van jelen.

"Az út haza" történetben a nagy arany angyal megkérte Michael Thomast, hogy forduljon meg és üljön le a lépcsőre, melyen az angyal leereszkedett. Michael Thomas így tett és az angyal azt mondta: "Michael Thomas, nincs már semmi tanítanivalóm. A tanulás véget ért. Annyit tehetek még, hogy szeretettel veszlek körül." És ahogy visszaemlékezhettek, a nagy angyal - a megszentelt család tagja - az emberek Felsőbb Énje, fogta Michael Thomas lábát és megmosta. Michael elsírta magát.

Látjátok, ez a kapcsolat az emberi lények és a megszentelt család között. Ez a kapcsolat a Szellem és az emberi lények között. Ez Kryon üzenete. Ma sok fizikai ismeretet adtam át, tudományotok számára. Az igazi tanítás azonban a szeretet! Itt van a család - a család, mely ismer mindannyiótokat. Azért kaptátok az üzenetet, hogy előrevigye életeteket. Ezek az eljárások és folyamatok az egész bolygón mindannyiótoknak adottak, hogy hosszabb életet élhessetek és befejezzétek munkátokat. És mi a Ti munkátok, kérdezhetitek? Az, hogy megtartsátok fényeteket!

Miközben mossuk a lábatokat, meg akarjátok tudni, mi a különbség köztetek és a ma említett indigó gyermekek között? Az ő (mágneses hüvelyük) kristálystruktúrája közelebb van a DNS-ükhöz, mint a tiétek. Ők már annak tudatában jöttek át a túloldalról, hogy fenségesek. Ezek a gyerekek már a tiéteknél nagyobb spirituális fejlettséggel érkeztek, ezért látszik úgy, hogy nehezen tudnak beilleszkedni a társadalmatokba. Olyan dolgokat tudnak, amiket ti még nem tudtok, ők pedig sejtjeik szintjén érzik ezt. Sokan közülük éppen saját kultúrájukat teremtik meg, mert ti nem hallgattok rájuk. Nem adtok igazat a fejlettebb lényeknek. Nem adtok nekik elég megbecsülést. Különös módon, úgy kezelitek őket, mint a gyerekeket! 

És ez így van.

Kryon