Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Az emberiség egysége

Az emberiség egysége
Vancouver, Bc, Kanada - 2001. augusztus 21.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelVanc.html )


Az elhangzottakat a világosabb és teljesebb érthetőség kedvéért kiegészítő gondolatok, magyarázatok bővítik.

Ez a szöveg a 2001. szeptember tizenegyedikei gyászos események előtti utolsó nyilvános összejövetelen elhangzottak rögzítése. Bizonyos kérdések fontosságára történő utalások jelennek meg benne. Kryon ritkán tesz említést a Föld vallási vezetőiről, ám ez alkalommal ezt választotta... még Mohamedre is összpontosít. Soha nem beszél politikusokról, nem nevez meg országokat, ezúttal azonban ezt is megtette és azokról a válaszutakról tájékoztat, amelyek előtt Amerika áll. A közlések az összejövetel időpontjában hasznosak voltak. Szeptember 11-e után riasztóak! Egy hónappal később mindörökre megváltozott az életünk.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Úgy szólok hozzátok, hogy tudom: mindegyikőtök angyal. A kíséretemmel együtt érkeztem ide és tisztelettel adózom a székekben helyet foglalók, valamint a könyvet olvasók előtt. Mindannyian együtt vagyunk itt és ismerlek benneteket. Ha megkérdezném a résztvevőket, azt mondanák most hallják a szavaimat. Ha megkérdezném az olvasókat, azt mondanák most követik a sorokat. Melyiküknek van tehát igaza? Melyik most érvényes? Mindig is fölhívtam erre a figyelmeteket, most is hangsúlyozom: mindannyian egyszerre vagyunk itt, ez mindig is így volt. Ha megértitek ezt a nézőpontot, akkor kevesebb nehézséget okoz annak a fölismerése, hogy mellettetek van mindazok energiája is, akik valaha éltek.

Amit bármelyik életetekben hordoztatok, az a mostani valótokban is benne foglaltatik. A múltbélinek hívott életeitek valamennyi energiája még mindig veletek van. Most is élitek. Új paradigma lép életbe, amely a változásról szól. Az előző találkozásunk alkalmával elmondtam, hamarosan véget ér a rács átalakítása. Bizonyos utalásokkal is elláttalak benneteket arra vonatkozóan, mikor következik ez be. Azt mondtam, a lineáris időtökben nem lesz túlságosan távoli az, amikor a dolgok testet öltenek.

Hadd kérdezzem meg: vannak olyan tervek, amelyeket örökre veszni láttok? Lehetséges, hogy nem tudtátok maradéktalanul beteljesíteni őket. Találkoztatok akadályokkal? Elkeserített ez benneteket? Előfordult az, hogy megkíséreltétek elérni azt, amit intuitív módon megfogadtatok Istennek, ám képtelenek voltatok rá? Az én időm nem a ti időtök. Most is mondom, ahogy már korábban is: eljön az idő, amikor a dolgok fölgyorsulnak a számotokra és a kért, a remélt, a tiéteknek mondott dolgok kezdenek formát ölteni úgy, ahogy ti megteremtitek - a spirituális szilárdság és helyénvalóság légkörében. Meg fogjátok szokni az új energiát. Elérkezik hozzátok a Harmadik Nyelv és megtudjátok, milyen a Szellemmel való dimenziók fölötti kapcsolat mindenkori birtoklása.

Ezek szilárdan rögzülnek a valóságotokban és rájuk fogtok építkezni. Bizonytalan alapra nehéz házat építeni - már tíz éve mondom nektek. A rács átalakulása gyümölcsöző és szilárdító lesz. Ami tehát elkeserít és meggátol benneteket - amit az akadályozás taktikájának hívok -, az megóv benneteket a túl gyors, a nem kellően szilárd alapokra történő, a rossz talajon elkezdett építkezéstől és ezt mind a szeretet jegyében kapjátok. Hallom a válságok okozta kiáltásaitokat. Nem akarom alábecsülni ezeket a fájdalmakat, mégis azt mondom: örüljetek a pihenésnek kedveseim, mert eljön az idő amikor a jövő most-tá válik. Az olvasó különbözik a hallgatótól, a szem eltér a fültől, mégis egy család vagytok.

Egység

Az egységről adok át ismereteket, amelyeket meghallanotok, megértenetek és továbbítanotok kell. Néhányan föltették a kérdést: "Kedves Kryon, utaltál arra, hogy belépünk az egység új szakaszába, ám körülöttünk teljes káosz, fejetlenség uralkodik. Mit tehetünk az egység érdekében? Hol találjuk?" A legkevésbé jelentős és a leglényegesebb válaszokat adom ezekre a kérdésekre. Az Új Jeruzsálem meghatározásával kell kezdenem. Újból és újból használom ezt a kifejezést. Természetesen metafora, ám olyan kép amit némi gondolkodás után világosabban fogtok érteni. Szó szerint az időkeretetek végének a középpontja, a zsidók származási vonalát képviseli.

Az üzeneteimben meglehetősen gyakran utalok erre és a zsidósággal történteket az Új Föld létrejöttének a metaforájaként használom. Azért teszem ezt, mert az ő származási vonaluk a vég és a kezdet részeként terveztetett. Ez nem teszi őket másoknál különlegesebbé. Egyszerűen ez a feladatuk a föld energiája szempontjából, az ő állapotuk a bolygó energiájának a fokmérője.

Amint már korábban is említettem: az Új Jeruzsálem metaforája nem városról szól. Beszéltem a templom harmadik újjáépítéséről - ez nem épületről szól. A földről való metaforák ezek. Az Új Jeruzsálem metaforájának tartalma a föld azon lehetőségét hordozza, hogy eljuthat a régi energia beteljesedéséhez. A hangsúly azon van, hogy a harcok és gyűlölködések régi paradigmái mind hamisak és szükségtelenek. Az Új Jeruzsálem a végső Jeruzsálem. A harmadik templom és a zsidóság az emberiség leképezése - olyan ismeret, amit nem teljesen értetek még. Az "első templom" energiájának Lemúria és Atlantisz felel meg. Ezeket lerombolták. Vannak akik mítosznak tartják a történetet, vannak akik valóságnak.

Valójában ez utóbbiaknak van igazuk. Földrészek mozdultak meg. Hosszú-hosszú évekig tartott a vándorlásuk. Több mint 10.000 éves kultúrák, társadalmak tűntek el. Összedőlt a tudat első temploma. Ez nem valóságos, hanem metaforikus templom. Nem nyilvánvaló ugyan, de az 1900-as évek elején újabb átrendeződésre... újabb építésre volt lehetőségetek. A tudatosság magasabb szintre lépett, a föld érezte az új irányok felé megnyíló továbbjutás lehetőségét. Ám a szabad választás elsődleges volt - amint annak lennie kell - és az elmozdulás nem következett be. A kevesek akarata befolyásolta a többséget és az előrelépés helyett éhínség és háború, anyagi rombolás és halál következett. Ez volt a második templom ledöntése.

Felhatalmazott emberiség megváltoztathatta volna mindezt, de akkor még nem voltatok abban a helyzetben. A keveseknek volt hatalmuk, a sokak megváltoztak. Most pedig átléptetek az ezredfordulón. Hadd mondjam el, miben különbözik ez az idő attól, ami az 1900-as évek elején volt. Korábban már óriási mértékben átrendeztétek a bolygó energiáját. Most nem erről van szó, hanem a megoldásokról. A bolygó tudatossága hirtelen összesűrűsödött és ez újjá akarja építeni a templomot. Ennélfogva a fölépítendő harmadik templom új tudatot jelent - ez az utolsó templom. Ez a lehetőség áll előttetek, ezért voltam oly izgatott 12 évvel ezelőtt. A rács eltolásával válaszoltam. Tudtam, hogy 12 évig tart majd és meg is mondtam nektek. Most a 12 évnek a tizenegyedikében ültök. Most következik a matematikai feladat. Mindenki érti a mondatot, hogy a "kettőből a háromba való elmozdulás ideje ez"? Az új forgatókönyv része. És amikor fölépül ez az új tudatosság, a rács válaszol rá, a metaforák magyarázatot kapnak.

Micsoda idő ez az emberiség történelmében! Amint hozzáláttok a harmadik templom fölépítéséhez, minden megváltozik. Az új paradigmátoknak köszönhetően a kevesek ezúttal nem tudnak a szolgálatukba állítani benneteket.

Vallás - az egység legnagyobb akadálya?

"Kryon, az egységről beszélsz. Mit fogunk kezdeni a vallással? Hallottuk már, hogy ez a béke előtt álló legnagyobb buktató, akadály, mert éppen a vallás idézett elő oly sok háborút, az Istenről különbözőképpen gondolkodók közötti viszályokat. Nincs elfogadás!" Valóban? Ez az összes közül a legkevésbé fontos téma! Mondok néhány kapaszkodót. Kezdetben Ábrahám, az egyistenhit atyja, egy Istenről tudott. Nagyon korán kapta az ismeretet. Egy Isten körül építette föl a törzseket, egy Istent imádott, megértette a teremtést és egyetlen Istent ünnepelt. Az Indus völgyén túli területen a nagyszerű hindu vallás érvényesült. Ebben az szerepel, hogy minden egy. Mindenben az egység lelkét tisztelték. Néhányan ezt mondjátok: "Igen ám, de nézd csak meg mi történt. Most sok-sok Istenük van."

A hinduk valamennyi Istene az egyre emlékeztet. Az ő általuk beteljesített folyamatban a sok eggyé válik és az egy sokká. Nagyon hasonló ez Ábrahám hitéhez, amely szerint Isten teremt mindent. Ugyanezen nagyszerű energiában jelentkezett az Úr Buddha, aki azt hirdette, minden dolgokban egység van, a talpunk alatti szenny, a nap - minden, amit látunk és érzünk, egy. Ez Isten, ez te vagy. És távozása előtt mondott valamit amire kevesen emlékeznek. Ezt mondta: "Soha nem akarjuk, hogy egyetlen Emberi Lényt is imádjatok. Nem jelölök ki utódot, mivel mindannyian egyek vagyunk."

Éppen olyan ez, ahogyan a hinduk és Ábrahám is tanították. Buddha ismerte az emberi természetet és a tanítások követőit arra kérte, a saját középpontjukat keressék meg, ne pedig másét. A Szeretet Mestere is eljött és ezt mondta: "Isten a szeretet." Krisztus üzenete arról szól, mindannyian egyek vagyunk Isten szeretetében. Képességekkel ruházta föl az Emberi Lényeket és tudatta őket arról, mennyire ünnepelendőek. Üdvözülést hozott. "Boldogok a jámborok, mert ők öröklik a földet", mondta. Szelíd harcosok, lám itt ültök! Lehet, hogy ez jövendölés? Azt is megmutatta, hogyan lehet gyógyítani és még emberi testben is bőséget létrehozni. Azt tanította, az Isteni egység a szeretet erejében rejlik.

Mohamed a barlangban az angyalhoz szólt, az angyal Gábriel volt. Ugyanaz, aki Mózeshez beszélt az égő csipkebokorban - a közlések angyala. Tudom, mert ott voltam. Az általa adott ismeretek birtokában Mohamed megalapította az iszlám nagy nemzetségét. Az üzenet pedig így szólt: "Csak egyetlen Isten van." Mit kezdett Mohamed ezzel az üzenettel? Egyesítette az arab népeket. Mi volt a célja? Izrael egy Istenének az örömét és békéjét akarta nekik adni!

Mohamed dicsőítette Ábrahámot. Tudtátok? Menjetek vissza és olvassátok el a szavait. Tudtátok, hogy az imaszőnyeget eredetileg Jeruzsálem irányába terítették le? Tudtátok, hogy a fölemelkedése során Ábrahámmal és Krisztussal is értekezett? Leírta a könyvében! Ezért van az, hogy az iszlám nemzetek csatlakoztak Ábrahám látomásához és a Szeretet Mesteréhez. Ez az igazság. Így kezdődött mindez. Mohamed az egységre törekedett. Fiatalon halt meg, saját szülővárosában ölte meg éppen az a törzsi család, akit az egységbe akart vezetni.

A vita tárgya nem a vallás, mivel a Föld főbb vallásalapítói ugyanazt a tanítást hozták. Ez pedig a bölcsesség és az Isten felé irányuló szeretet. A többit mind az emberek tették hozzá, ők határozták meg feladatként.

Létrejöhet egység a politikán belül?
(Az összejövetel helyszíne Kanada, amelynek közvetlen déli szomszédja az Egyesült Államok.)

"Mondd Kryon, mit fogunk tenni az országok és a politika vonatkozásában? Sohasem jutunk dűlőre ez ügyben! Hogyan lássunk neki annak, hogy egységet hozzunk létre a Földön?" Megmondom. Mindannyian ezt gyakoroljátok! Észrevettétek? A tiétekkel közvetlenül szomszédos országban (Amerikában) szokatlanul zajlanak a választások. Amerika a "többségi akarat"-ra alapozott ország, most azonban nincs igazi többség! Megfigyeltétek? Ahhoz, hogy a Kongresszus bármit is tehessen, az eddigieknél jóval többeknek át kell kelniük a különbözőségek hídján és csatlakozniuk kell azokhoz, akik másként vélekednek. Ráadásul a mindennapokban kell ezt tenniük, a kormányügyletek legapróbb döntései terén is. A kulcs az elfogadás és olyan helyzetet hoztak létre, amelyben ezt kell tenniük. Látjátok? Ennélfogva az Egyesült Államok jelenleg a legnagyszerűbb tanulási folyamatát éli. Ez az ország hamarosan olyasmin megy keresztül, ami "a régi energia tudatosítása". Fog működni, vagy nem fog? Nagyon is régi feladat vizsgája lesz. Ha akarjátok, nevezzétek a felmérés utolsó leheletének. A szomszédságotokban lévő országban az elszigetelődési politika régi energia-elképzelése érvényesül. Világos ez, vagy sem? Milyen mértékig képes az Egyesült Államok csatlakozni a világhoz, mennyire tud elszigetelődött maradni? Alapvető kérdés ez a térségében.

Mikor láttatok utoljára felkelést, halált és egymás eltiprását? A régi föld egy része válaszol az új elképzelésre és ez félelemmel jár! A ti országotok (Kanada) a "különállás" másik félelmetes feladatával kapcsolatos döntésekkel néz szembe. A forgatókönyv utolsó felvonása ez is, ami vagy működik, vagy nem. El kell határoznotok magatokat, mivel ezt a régi energiát nem lehet túl messzire cipelni az új évezredben. Muszáj dönteni. A régi energia nem maradhat fenn a mostani formában. A félelmen alapuló belső magatartást képvisel - félelem a kultúra elvesztésétől, attól, hogy ez vagy az bekövetkezik. Nem összemérhető ez a teremtésben való közreműködés, a bölcsesség vagy akár a békés együttélés energiájával.

Az Egyesült Államok részére: Figyeljetek erre, mert döntésre kell jutni. A dolgok nem maradhatnak ugyanazok. Tisztelet azoknak, akik megértik: jelentős változások állnak küszöbön. Ezeken a helyeken a régi és az új ellentétéből adódóan következik be a legnagyobb átalakulás. Azért jöttem, hogy elmondjam: a változtatást az tudja végrehajtani, aki itt ül és aki a könyvet olvassa. Nem maradhat úgy, ahogy van. A legalapvetőbb teremtő átalakulások lehetősége a három évében (2001-ben) következik be.

A legjelentősebb megoldás

"Ezek szerint a politika jelenti az egység létrejöttével szembeni legnagyobb nehézséget?" Nem, ez sem igaz. A legnagyobb feladatnak semmi köze sincs, sem a politikához, sem a valláshoz. Akkor tehát mi a legnagyobb feladat a Föld egysége szempontjából? Hadd tegyek föl a személyes egységre vonatkozó kérdést: mi a helyzet a családotokkal? Kérdeztem már ezt és fogom is még: kivel nem álltok szóba? Milyen megengedhetetlen energiát hurcoltok magatokkal? Tudjátok, miről beszélek, ugye? Mit nem engedtek el, ami elkülönít benneteket a szeretettől? Milyen energiához ragaszkodtok és ragaszkodtok és ragaszkodtok vég nélkül? Amíg a régi megegyezés energiáját el nem bocsátjátok, addig nem lesz egység a szívetekben vagy a testetekben. A megegyezéshez ketten kellenek, tudjátok. Néha ez a kettő: te és te!

Még mindig elhanyagoljátok a testeteket? Azt is gondolhatjátok, ez kicsi terület, de ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy megrövidítsétek a földi életeteket... sokkal kevésbé hatékony gyógyítókká vagy Fényadókká lehettek. Gondoltatok erre? Mi a helyzet a munkahelyi családdal? Ott mi történik? Örömmel tölt el benneteket, hogy hallgattok a tieitek hívására, ahol azok vesznek körül, akiket személy szerint soha nem választottatok volna? Úgy vélitek, ami ott történik, az a véletlen műve?

Mi a helyzet az otthon egységével? Hogy álltok a társatokkal? Most elérkeztem a nehéz részhez, igaz? "Miért kérdezed ezt Kryon? Mi köze van ennek a Föld békéjéhez vagy a harmadik templom fölépítéséhez?" Mit tehettek a Földért? Túlságosan egyszerűen hangzik: van egység közted és közted? Érintettem már ezt a szellemi dimenziók körébe tartozó feladatot. Mondtam már, hogy egy részetek a fátyol másik oldalán van. Nem teljesen vagytok itt! Szeretném elmondani, ki jött be és ült le mellétek röviddel ezelőtt. Tudatosult bennetek az, hogy az otthon érzése tölti be a termet? Tapasztaltatok valami nagyon is különöset? Ki volt az? Ti ültetek le magatok mellé! A lény aki előttetek helvét foglalt az, aki a fátyol túl-oldalán a ti arcotokat viseli. Íme, amit az entitás kérdezni akar tőletek kedves Emberi Lények: mennyit mosolyogtok amikor senki sincs körülöttetek? Tudjátok valójában, hogy ki van bennetek? Hagyjátok, hogy a kettősség túlórázzon?

Miként szeretnétek a kettősség hagymahéjait lehúzni és kifejezni a spirituális lényegeteket? Nevettek amikor egyedül vagytok? Van bennetek öröm amikor magatok vagytok? Ha a válasz nemleges, akkor még nem fedeztétek föl ki van odabent! Hiszen ha valóban ismernétek a magot, az egységet, az angyalt belül, el lennétek ragadtatva annak a fölismerésétől, hogy az a gyermek! Az angyalok soha nem nőnek föl, tudjátok. Mindig azonos korúak - fiatalok, örömtelik, játékosak, nevetősek, mosolygók. Az angyal az aki ott bent van. Ó az egy, aki egységet tud teremteni a bolygón. Mi a helyzet te és te közötted? Áldott az Emberi Lény, aki érti hol van az angyal - az öröm és az ünneplés tudatossága.

Ez az Emberi Lény az, aki létrehozza a bolygón az egységet. Ó az, aki együttműködik az új rácsszerkezettel, aki használja azokat a szerszámokat, amelyekkel fölépítheti a tudatosság harmadik templomát, ami létrehozhatja a bolygón az Új Jeruzsálemet. Ezzel a megértéssel valamennyi egyéb dolog békéhez jut. Amikor te és te egyesül, az jelenti az utolsó templom sarokköve lefektetésének a kezdetét. Ez fölvértez majd mindennel, ami szemben áll veletek... félelem, bánat vagy a régi energia utolsó légvétele. Ez Kryon üzenete és mindig is ez volt.

Amint távozom, kezdődjék a gyógyulás!

Búcsúzom tőletek:

Kryon


Fordító - Lakatos Anna