Nyomtatható magyar PDF formátumMagyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A mesterlét és az észlelés - 1. rész

A mesterlét és az észlelés - 1. rész
Norvég Csillag Óceánjáró - 2003. szeptember 8.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelhawaii103.html )


Az alábbi élő Kryon-közvetítés 2003. szeptember 9-én zajlott, a Norvég Csillag nevű óceánjáró fedélzetén. Ez volt a negyedik Kryon-találkozó a tengeren. A hajó 23 tengeri csomó sebességgel haladt (vagyis meglehetősen gyorsan), a Hawaii-szigetekről a Fanning szigetek felé (ez egy kis atoll-csoport az egyenlítőtől délre, a Kiribati Köztársasághoz tartozik. Maga a közvetítés a 12. fedélzet egyik tárgyalójában zajlott, nyolc emelettel a vízfelszín fölött. A plafontól a padlóig érő hatalmas üvegajtókon keresztül ki lehetett látni a mozgásban lévő óceánra. Föld sehol, csak a méltóságteljes Csendes-óceán látszott körös-körül, ameddig a szem ellátott. Kristálytiszta nap volt és a horizont vonala valahogy valószerűtlenül egyenesnek látszott a nyugodt víz fölött. A hajó délnek vette az irányt, delfinek táncoltak a tat körül, mosolyogva, mintha tudnák, mire készülünk.


Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Az Új Kor középpontjában az áll, hogy az Emberi Lény végre felfedezze a benne lakozó istenséget. Mai tanításunknak is ez áll a középpontjában. Tehát halljátok, itt ülve székeitekben, a Kryon nevű tanító figyelmének középpontjában ma Ti álltok. Az entitások, akik velem jöttek, már napokkal korábban megérkeztek erre a helyre és most megkezdik munkájukat, Persze nekik nem kellett úgy felszállni a hajóra, mint nektek. Hagyjátok, hogy sokféle formában tűnjenek elétek, néhányan illatot éreztek, másoknak egy érzés jelzi a jelenlétüket. És akkor talán te is rájössz: most van itt az ideje, hogy az Ember megérintse az interdimenzionális fátyolon túl lévő világ egy darabkáját.

Bár mi nem vagyunk emberek, azért családtagok vagyunk és nagyon jól ismerjük az emberiséget. Ismerjük a biológiai működéseteket, pontosan tudjuk, hogy most min mentek keresztül, annyira, hogy valóban "egynek" érezzük magunkat veletek. Hiszen éppen ezért érkezik velem a kíséretem, hogy előkészítse az energiát Neked - pont neked, aki itt ülsz, meg a melletted ülőnek - függetlenül attól, hogy jelen vagy-e a hajón, vagy később, majd olvasod ezt a szöveget.

Nincs olyan dolog, amiről mi ne tudnánk. Még azokról a készülőfélben lévő dolgokról is tudunk, amit te még nem látsz. Számunkra már valóság a ti lehetőségetek, bár a ti számotokra ez még nem így van. Kedves Emberi Lény, egy állandóan változó interdimenzionális térkép van a kezedben! Egyetlen pillanat alatt megváltoztathatod és érvényteleníthetsz bármilyen jóslatot - így teszed izgalmassá saját jelenlegi életkilátásaidat.

Alattunk hullámok morajlanak, ugye? Ó, bárcsak tudnád, mennyi minden játszódott le a víz takarta földön! Most magasról pillantasz a hihetetlen mélységű víztömegre, ám annyi minden van ott lenn, aminek te is része vagy, amikor felállítottad ezt a bolygóméretű színpadot valahol, valamikor máskor az időben.

Makua mester, aki egy ősi család tagja, már beszélt erről nem is olyan régen (Kryon itt arra a hawaii "vénre" céloz, aki rövid spirituális kiránduláson vezette végig a Kryon-csoportot egy nappal korábban Hawaii nagy szigetén.) Makua mester egyszerre spirituális vezető és történész. Ismeri saját népének nagy titkait, csakúgy, mint őseinek nagyságát. Mondhatnátok, persze, "hogy akkor Makua elfogult saját népével szemben, az érdekli, hogy ők mit mondtak és mit cselekedtek." Makua nem elfogult. Makua érti a Föld nagy titkait. A többi faj spirituálisan fejlett tagjai, a "vének", szintén ismerik ezeket a titkokat. Ha egyszer összeülnek, rájönnek, hogy igazságaik nemcsak hasonlóak, hanem szinte ugyanazok.

És éppen Makua, a polinéz, a hawaii hozta szóba Lemúriát. Ő tette fel a kérdést: "Kik vagytok?" De hát hiszen ez a kérdés minden spirituális tanítás gyökere, nem? Kik vagytok? Makua mester azt kérte tőletek, emelkedjetek önmagatok fölé. Lehetséges, hogy spirituális gyökereink ezek? Lehet, hogy a kérdés nem is az, kik vagytok, hanem kik voltatok? Vajon megértitek-e, hogy a múlt most már egyben a jelen is?

Mit éreztetek, mikor kiszálltatok a földre, amely kilátszik a vízből (Hawaii szigetén) és rátettétek a lábatokat azokra a területekre, amelyek nem süllyedtek a víz alá úgy, mint Lemúria többi része? Éreztétek az energiát? Amikor Makua bemutatott titeket őseiteknek a vulkán peremén, éreztétek, mennyien siettek hozzátok? Éreztétek a szeretetét? Hiszen Makua meghívott benneteket, hogy ti is részei legyetek az ő őseinek! Megértettétek? Vajon átérzitek-e annak a mélységét, hogy Lemúria hegycsúcsán sétálgattatok, ami még ma is létezik, ugyanúgy, mint egykor - hegycsúcsként?

Makua, mint minden mester, mindent egyszerre lát. Látja, hogy családtagok vagytok és meghív magával, hogy vizsgáljátok meg, kik is vagytok a történelem fényében - még a saját történelmének fényében is. Arra kér benneteket, hogy emlékezzetek Lemúriára.

Akkor hát minden készen áll a mai tanításra. A partnerem azt mondta nektek, hogy az óceánon, mozgás közben nincs szilárd talaj. Nincs kapcsolat a földdel. Pedig az, hogy a föld fölött utaztok, még nem jelenti, hogy ne tudnátok kapcsolódni a földhöz, amin valaha táncoltatok. Csak éppen most fölötte lebegtek.

Ami a talajt illeti, hadd mondjam el, mi játszódik le benne. A hét további részében (a hajóút alatt) még kaptok információt a Kristályhálóról. Ezt az új tudást partnerem társa (Jan Tober) fogja átadni nektek. De, mint már mondtuk is, vannak egyéb változások is, amelyek már elkezdődtek, illetve most fognak megtörténni.

Már régen közöltük az információt, hogy a mágneses háló átállítása a 2002. év végén befejeződött. Az is ismert a többség számára, hogy a következő háló, amelyet a föld érdekében át kell állítani, magával a földdel kapcsolatos: ez a Kristályháló. Ezt a hálót többféle néven is ismeri a hagyomány: például a fény hálójaként is. A bolygószintű változások létrehozásához ez a második szint: három különböző háló közül ez a második, ami igazításra szorul. A harmadik háló, mint tudjátok, az emberi tudat hálója - ez egy külön erő, amely több ponton össze van kötve a fenti kettővel, így mozgás közben egyszerre változnak. A három háló együttesen hálópiramist alkot, ha formailag is szeretnétek magatok elé képzelni.

Korábban elmondtuk már, hogy kik segítettek a kristályháló megalkotásában: beszéltünk a sárkány-energiáról és a nemességről. A sárkány-energiáról ne a meséitek mitikus szörnyei, a pusztító sárkányok jussanak eszetekbe. A sárkány-energia a nemesség, a teremtés varázslata. Ez a sárkány-energia ébred most fel a Földben. Elmondtuk, hogy ennek során látni fogjátok a kristályháló változását: látni fogjátok, hogy a tényleges kristályszerkezetek megváltoznak, fizikai és spirituális értelemben egyaránt. Ezek a rácsszerkezetek újraíródnak.

Azok, akik értenek a kristályokhoz, pontosan tudják, hogy a kristályok tárolni képesek bizonyos modalitásokat. Frekvencia formájában tárolják az információt és ezek a frekvenciák nyelvet alkotnak. A frekvenciák ugyanis megfelelő elrendezésben a Szellem nyelvét képviselik: számokkal és ciklusokkal leírhatók. Még az úgynevezett Kozmikus Szövedék is, ami mindenkit körülvesz, kizárólag frekvenciákból áll. És itt jön az új információ: Felébred a Sárkány-energia és a kristályszerkezetek megalkotói az emberiség segítségével változtatni kezdenek a kristályszerkezeten. Újraírják, átírják a bolygó kristályszerkezetében tárolt információt. Hogy konkrétan mit is írnak át? Talán utasításokat? Nem. A bolygó történetét írják át.

A négy-öt dimenzión túli dimenziókban ugyanis nem létezik idő úgy, ahogy azt ti érzékelitek. Ti mindnyájan többdimenziós lények vagytok, angyalok valahányan. A kristályhálón belül olyan folyamatokat indítottatok el, amit nehéz megmagyarázni, mert nem felfogható a lineáris időben. Újraírjátok, hogy mi történt eddig a Földön. Új bolygót hoztok létre, új energiában.

Vannak akik most visszahőkölnek: "Hát, Kryon, azt hiszem ezt már nem veszem be. Hiszen ami történt, megtörtént! A Föld történetét háborúk, hódítók, civilizációk alkotják. Ezt nem lehet megváltoztatni. Hiszen ez maga a történelem! Úgyhogy bármit is machináljanak a Kristályhálóval, a történelem történelem marad. Ezen nem lehet változtatni." Jó. A tényeken, amelyek fizikai síkon megtörténtek, valóban nem lehet változtatni, de igenis változtathatsz a DNS által rögzített történelmen, amelyet még ma is "élőként" hordasz magaddal. A DNS-ben kódolt tényinformációk egyszer csak nem reagálnak már azokra a "történelmi szintekre", amelyekre korábban reagáltak. Újraírjátok az élő tudatháló, az emberi tudatháló történetét is, pedig ez az "élő" múltatok.

A DNS-etek és az Akasha Krónika között szoros összefüggés van. Az Akasha Krónika a mindenség "minta-tárhelye", míg a DNS-etek az éppen használatos aktív rész tárhelye.

Szóval a Kristályháló átírásával az Akasha Krónika is átíródik. Ez az emberi tudat újraírása mögött rejlő titok. Ahogy a Sárkány-energia feléled, megváltozik viszonyotok a bolygó történelméhez. Másként tekintetek majd arra, mi történt. Vajon tragédia vagy tanítás volt? Tervszerű vagy kaotikus? Dühöt és gyűlöletet ébreszt, vagy egyszerű modellként szolgál arra, hogy mit nem kell tenni? Kell-e tenni valamit a történelemmel kapcsolatban? Ha igen, mi lenne az: bosszú vagy megoldás? Értitek már, mit jelent az "újraírás"?

MESTERLÉT

És most evezzünk gyakorlatibb vizekre. Több előadásban is szóltunk már a "mesterlétről". Mi az, amit a mester lát az ő "felemelkedett szemével"? Mi az, amit az emelkedett energiával rendelkező Emberi Lény valójában lát?

Ebben az esetben nem azokról a mesterekről van szó, akikről a könyvekben olvashattok. Inkább azokról, akik felébresztették DNS-ük harmadik rétegét, akik úgy igyekeznek többet megtudni a felemelkedésről, hogy közben a bolygón maradnak. Mi az, amit ők tapasztalnak? A következő gondolatoknak külön címet is adunk: "A felemelkedés szemével nézve: Hétköznapi gondolatok." Mire a végére értek, biztosan látni fogjátok a különbséget a régi energiájú gondolat és az új energiájú gondolat között. Hét pontról szeretnénk beszélni. Kezdjük az egyessel.

1. Isten

A felemelkedett energia szemszögéből, mire gondolhat egy emberi mester, ha kiejtik előtte az Isten szót? Lehet, hogy másra gondol, mint képzelitek. Az emberi mester megérti ugyanis a különbséget a régi emberi gondolat és az igazság energiája között. Isten lényege a létezés minden atomjában, minden molekulájában benne van. Isten szeretete az emberi test biológiájának minden egyes sejtjében megtalálható. Isten nem szűkíthető le arra, amiről az emberek úgy vélik: NA IGEN, AZ AZ ISTEN. Isten nem meghatározható. Istent nem lehet szabálycsoportokkal megmagyarázni. Istent nem lehet lineáris vonalban ábrázolni. Isten középpontja az Emberi lény. Isten nem történelem. Nem eszme. Nem lehet beskatulyázni.

Ha egy mester Istenre gondol, a mester szerelembe esik az egész emberiséggel. Isten egyenlő minden létezővel, ezért csakis ítélkezés nélkül lehet rá tekinteni, lehet megérezni. Ez nagyon más, mint ahogy az ember évszázadokon át próbálta istent magyarázni. Az ember megmagyarázni, beskatulyázni, rendszerezni, megnevezni, megszervezni és imádni akarta Istent. Egyik se működött, nem gondoljátok? Hiszen minden egyes csoport úgy véli, nála az igazi definíció, a többieké nem ér semmit. Vannak, akik ölnek is Isten nevében.

A mester azonban csak széles mosollyal üldögél és minden dologban Istent látja. Már maga a gondolat, az istenre gondolás békét teremt a mester elméjében. Az ember által alkotott eddigi definíciók, elméletek nem állják meg a helyüket azzal a csodálatos képpel szemben, amit a mester lát. És mégis itt egy kis kozmikus tréfa: a bolygó vallási vezetői, akik állítják, hogy ismerik Istent, sokszor valóban ismerik Őt! Hiszen csodás gyógyulások történnek, még az egyes skatulyákon belül is. Csodás gyógyulások történnek, mivel az Isten szeretete ott is jelen van, még azokon a korlátolt és egymással szembenálló rendszerecskéken belül is. Isten mindenben ott van, bármi legyen is a szervezet vagy vallás neve. Ha az ember Istent szólítja valójában egy olyan isteni valósághoz fordul, amely minden egyes sejtben megtalálható. Itt van valójában Isten … ahol az emberek találhatók, nem pedig ott, ahol az épületek (templomok). A mester boldogan kacag, hiszen tudja, hogy Isten benne van az Emberi Lényben. Hiszen ez azt is jelenti, hogy az ember soha nincs egyedül.

2. A gonosz

Mit lát a mester, ha kiejtik előtte a Gonosz szót?

Kedves Emberi Lények, sajnos abban a hitben nőttetek fel, hogy a körülöttetek létező entitások mind a lelketeket akarják. A tudatotokat. Azt az információt közölték veletek, hogy vannak gonosz entitások és isteni entitások és attól függően, hogy szabad akaratotokból melyiket választjátok, nyer az egyik vagy a másik. Vagy az ördögök, vagy az angyalok. És ott van közötte az ember, akit két oldalról rángatnak. Mindkét oldalnak hatalmas ereje van, neked semmi. Ezért jobb valamelyik mellé állni, hogy legalább irányban legyünk. Sokan éppen ezt a helyzetet nevezték "dualitásnak".

Kedveseim, ez az egész mese habbal! Elmondom az igazságot: a bolygón valaha megtörtént, jelenleg zajló, vagy a jövőben történő legsötétebb dolog mind az ember által teremtődött.

A gonoszak leggonoszabbja, a sötétség legsötétebbje egy szikrányival sem sötétebb, mint az emberi elme legsötétebb pontja. A gonoszt az Emberi lény hozta létre, nem pedig "úgy küldték" a földre, hogy megszerezze a lelkedet. Nagy az Emberi Lény hatalma. Sötétet és fényt is tud teremteni. Ez magyarázza meg a fekete mágiát is - ez mind az emberi lényeken belül van, emberi lények használják isteni hatalmukat arra, hogy gonoszat teremtsenek (ez azt is jelenti, hogy az Univerzum mindenképp reagál, függetlenül a szándéktól). Vagyis a gonosz az ember szabad választása és ez mindig is így volt.

De nézzük meg a kérdés másik oldalát is. A bolygón elképzelhető legszentebb dolog, a legfényesebb fény, az emberiség történetének legnagyobb szeretete mind-mind az Emberi Lényen belül lakozik. Vagyis, a sötét és a világos, az angyali és az ördögi minden egyes, ezen a bolygón élő emberi lény hatalmi szerkezetében jelen van, megtalálható. A mester tudja ezt. A mester nem fél még akkor sem, ha a leggonoszabb feketemisés rituáléban egy csúcsára állított ötágú csillag közepére kellene állnia, mert tudja jól, hogy nincs más, csak az Emberi Lény. Nincsenek gonosz erők, amelyek elragadhatnák, vagy elvihetnék bárhová. Csak az Emberi Lény sötét oldala létezik.

A mester azt is tudja, hogy az áramlat fordulni kezd. Szinte közhely már, hogy mindannyian a fény felé haladtok, ugye? De hát mi mást mondhatnánk? Ma már jóval magasabb a rezgésszám. Ha megméritek a Föld kérgének és az ionoszféra felső részének rezonáns frekvenciáját (ez az úgynevezett Schuman Rezonancia), olyan geológiai mérőszámot kaptok, amely az utóbbi tíz évben kétszeresére nőtt. De hát mit is lehet kihozni ebből az egészből? Mindössze annyit, hogy a föld fizikailag is reagál arra a fény-erőre, amelyet az emberi tudat hoz létre ezen a bolygón. A mester tudja ezt, ezért, ha meghallja a gonosz szót, tudja, hogy a gonoszt az ember hozza létre. A mester nem fél, mert megérti, hogy az ember ugyanígy képes arra is, hogy megbirkózzon teremtményeivel.

Lehet, hogy egyszerűen hangzik, de ismét el kell mondanunk: a fény aktív, a sötétség pedig passzív. Ha egy sötét szobában állsz és felkapcsolod a villanyt, a sötétség nem szivárog ki az ajtón, hogy valahová máshová menjen. Inkább átalakul és pontosan ez zajlik most ezen a bolygón. A sötétség és a fény közötti arány mindig is az emberi tudat mérőszáma volt, nem démonok és angyalok egymással küzdő hadseregének létszámát jelentette, ahogy esetleg eddig gondoltátok. Ez azt jelenti, hogy az emberiségnek minden gonosz és minden szent fölött hatalma van.

Ez aztán a felszabadító üzenet! Ne is csodálkozz hát, ha rengeteg kritika éri majd.

3. Halál

A hármas pont nagyon fontos, de nem mondunk róla sokat, mert már sokszor beszéltünk erről a témáról. Tehát a felemelkedés szemszögéből nézve, hogyan tekint a mester az emberi halálra?

Kedves Emberi Lény, mindannyian arra teremtettetek, hogy békét hozzatok a Földnek. Mindannyian úgy lettetek tervezve, hogy megtaláljátok a másikban is a szeretet szikráját. Vajon tudjátok-e, hogy aktív döntés eredménye, ha mégsem így van? A halál egy hatalmas, működő rendszer részeként teljességgel elfogadható - erről nem is kell többet mondanunk. Minden halál helyénvaló, még azok is, amelyekről úgy gondolnád, hogy nem így van. Hadd mondjam el, hogy hogyan látja a mester az egész képet, összességében.

Nagyon bonyolult egyezségeket köttök ti egymással, amelyek különböző lehetőségeket biztosítanak ahhoz, hogy végigélhessétek az emberi életnek nevezett spirituális ciklust. Az egyezségek nem ebben a dimenzióban köttetnek és jóval túlmutatnak azon az egyszerűsített képen, amit az élet-halál-újraszületés-élet ciklusának gondoltok. Ez alapjában véve egy annyira bonyolult rendszer, hogy ha látnátok, elképednétek. Hogy miért? Mert ez a rendszer minden egyes embert csoportként "tekint" és nem lineáris. A te életed lineáris, de a tervezés nem. Az egyezségnek köze van a körülötted élők életéhez, halálához, természetesen a szabad akarat dinamikáján belül. Vajon gondoltál-e arra, hogy lehet, hogy nincs is olyan "létrejött megállapodás", ami csak rád érvényes? Mi van akkor, ha ez egy többszereplős megállapodás? Tulajdonképpen, meg kéne kérdezned, ki is vagy te?

Mindaz, ami "Te" vagy, az nincs mind itt a Földön! Hogyan is lehetne, ha egyszer van egy Felsőbb Éned? Ki ez a Felsőbb Én? Ez most te vagy, vagy nem te vagy? De hát "Én"-nek hívják, nem? Ha ez tényleg a te részed és nincs itt, akkor most nem vagy teljes! A felsőbb Éned a "fátyol" másik oldalán található. Vagyis nem vagy teljes egészében itt. Innen már könnyebb megérteni azt is, hogy lehet, hogy a te személyed egy egész spirituális csoport (amely több, mint két alkotóelemből áll), következésképpen egyszerre sok helyen lehet!

Az emberek Felsőbb Énje más emberi lénynek felsőbb énjével kapcsolódik. Hogyan is működhetne másképpen a társteremtés? Az ember nem képes vákumhelyzetben társteremteni. Ha te megváltoztatod a körülötted lévő valóságot és létrehozol egy új helyzetet, mindjárt belegyalogolsz valaki másnak a valóságába. Valahányszor változtatsz saját helyzeteden, hatással vagy a környezeted helyzetére is. Hogyan működhetne a szabad akarat az egész emberiségnél, ha csak néhány tagja lenne képes az energiát mozgatni a többi tehetetlen báb körül? Szóval rengeteg minden történik a hétköznapi, tudatos állapotodban felfoghatón kívül és ezek egyike a halál - vagy a halál lehetősége.

Bárkit veszíts is el ezen a bolygón, még akkor is, ha úgy érzed, túl hamar távozott (mondjuk, balesetben), vagy ha úgy érzed, elfogadható volt (mert öregkorában halt meg), az eltávozott személy egy kis darabja, egy kis része átkerül hozzád (ezt a jelenséget még nem értitek). Tehát, amire eddig úgy gondoltál, hogy egyetlen lélek, az sokfelé oszlik szét az egész családodon belül! "Hogyan lehetséges ez?" - kérdezheted. - "Hát az emberi lélek nem egyetlen entitás?" Nem. Ha isten része vagy, akkor isten tulajdonságait is hordozod. Ha azzal nincs semmi gondod, hogy az Isten egyszerre mindenhol ott lehet, akkor miért ütközöl meg arra a gondolatra, hogy te is hozzá hasonló vagy? Azt hiszed, hogy "te" csak egyetlen vagy, Isten pedig hatalmas. És mi az igazság? Ugyanolyan isteni tulajdonságaid vannak neked is.

Az őseid tehát most is veled vannak. Ott hullámoznak fel-alá a DNS-ed szemmel nem látható, interdimenzionális részeiben … azokon a DNS-szinteken, melyeket végül ti is megismertek majd. A legközelebb azok állnak hozzád, akik nemrégen távoztak. Mindannyian a te részeddé váltak és veled is maradnak, egészen halálodig. Beszélhetnek hozzád és te is beszélhetsz hozzájuk. Pontosan így működik a "fátyolon túl lévőkkel" folytatott beszélgetés. Semmi misztikus, hideglelős élmény - elhunyt nagymamáddal nemcsak szeánszon vagy médium által találkozhatsz. Elég egy kis utazást tenned saját sejtrendszeredbe! Médiumra sincs szükség. Akár minden nap megteheted, örömmel, félelem nélkül …. Mondjuk, miközben sétálgatsz valahol a leghétköznapibb életedben.

Ha te meghalsz, egy részed a családoddal marad. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz megérteni a ti időkeretetekben, hiszen nem lineáris. Még akkor is, ha újra inkarnálódsz, van egy kis darabod, amelyik még mindig itt él, egy olyan személyben, aki éppen a bolygón maradt. Lehet, hogy egy teljesen új életformába inkarnálódsz és mégis van egy piciny darabka a régiből, aki még egy másik embernél marad, egészen az ő haláláig. Ez a rendszer alkotja meg a karmikus csoportokat is. Mit érzel, amikor szüleid távoznak? Vajon örökre elveszíted őket? Hadd mondjak valamit: Szüleid itt vannak veled! És mindaddig itt is maradnak, amíg neked is eljön az időd a távozásra és ha te elmész, te is ott maradsz a gyerekeiddel, amíg nekik le nem jár az idejük és ők is az ő gyerekeikkel maradnak majd. Micsoda fantasztikus rendszer! És ez mind bele van írva a DNS-etekbe. Nem hiszed, ugye? Túl bonyolult. De lehet, hogy csak túlságosan nagyszerű? Túl csodálatos?

Mihez kezdhetsz ezzel az információval?

Mi lenne, ha egyszerűen elfogadnád és elhinnéd? Csak egyetlen pillanatra, próbáld meg felfüggeszteni a láthatatlan dolgokkal kapcsolatban lévő eddigi hiedelmeidet és képzeld el azt, amiről beszéltünk. Kérdezz rá: "Tényleg itt vagytok? Miért nem érintetek meg, hogy tudjam, hogy tényleg itt vagytok?" Aztán csak várj és érezd elhunyt szüleid, elveszített szeretteid érintését, még akkor is, ha úgy érzed, haláluk "nem volt elfogadható". Úgy érezheted, hogy túlságosan hamar meghaltak. Pedig itt vannak és ez mind csak része az Isten szeretetéből álló nagyszerű rendszernek, aminek megalkotásában te is segédkeztél. A mester tehát mosolyog és látja mindezt. A mester megérti, hogy a halál nem más, mint energiaváltozás, nem pedig bárminek a vége.

4. Mások

Hogyan tekint a mester másokra? Hogyan tekintesz te másokra? A dualitás eredményeképp kénytelenek vagytok sokféle skatulyába osztani őket. Vannak, akik megvilágosodtak, vannak, akik nem, vannak, akik a te kultúrádhoz tartoznak, vannak, akik nem, vannak, akik beszélnek a nyelveden és vannak, akik nem. Vannak, akik másképpen nevelkedtek, vannak, akik a te nemedhez tartoznak és vannak mások. Rengeteg skatulya van, amibe be lehet helyezni "másokat" és az emberi lény ezt meg is teszi.

A régi energiában ez volt a védekező rendszer. Érthető, végül is. Az ember alaptulajdonsága, hogy szívesebben jön ki azokkal, akiknek tulajdonságai, élményanyaga hasonló, ezért ezeket keresi. Megkeresi azokat, akik beszélnek a nyelvén, akik saját fajához tartoznak és ezekkel közösséget érez. Őket választja, ha meg kell védenie saját kultúráját. Nagyon törzsiesen hangzik, ugye? Ma már azonban, ahogy a dolgok állnak, erre nincs szükség.

Nézd meg például azokat, akik jelen vannak itt a teremben (a teremben 3.000 ember ül) … figyeld meg bármelyiküket. Itt egy feladat: Keresd meg azt a személyt, akivel legkevésbé szeretnél találkozni. Nézd meg jól az arcokat, a kultúrákat, a fajokat, amit képviselnek, amit te képviselsz - figyeld meg őket .. és szeresd őket. Vajon tudsz-e egy kicsit hátralépni, kilépni az előítéleteidből, kilépni a "skatulyából", ahová valószínűleg behelyezted őket és meglátni bennük az angyalt? Vajon képes vagy-e "adó-vevő" készülékedet széles sávra hangolni és meghallani valakinek a hangját, aki más elvrendszert képvisel és ennek ellenére nagyon szeretni? Vajon tudsz-e őszintén szeretni valakit, akinek politikai beállítottsága a tiéddel ellentétes? Meglátod-e bennük az istenit? A mester meglátja. Bárki közelít a mester felé, az első dolog, amit a mester észrevesz, az az emberben lévő isteni. A mester számára nincsenek "mások". Mindenki egyetlen család.

5. Politika

Talán ez az összes közül a legnehezebb téma: a politika. Hogyan tekint a mester a politikára?

"Á! - mondhatod - "hát itt vagyunk! Most majd végre megmondja Kryon, hogy kire kell szavazni. Hát nem nagyszerű, hogy végre megtudhatjuk?" Nem, Kryon nem fogja megmondani. Csak szeretné kissé zavarosabbá tenni azokat a vizeket, amelyeket képviselni vélsz.

A mester megérti, hogy a politika az a mód, ahogy a földi rendszerek próbálják szervezni és irányítani a változást. Ha tanácsot akarnék adni nektek, kedves emberek, arra vonatkozóan, hogy kit keressetek, kihez vonzódjatok, akkor csak egyet mondanék: Mindig az integritást, az őszinteséget keresd. Eljön még az a nap, amikor már látni is fogod ezeknek a rendszereknek az energiáját. Lesznek, akik még színeket is fognak látni. Addig azonban mindig az integritást, a szavak-tettek őszinte összhangját kövesd.

Emelkedj egy pillanatra a helyzet fölé. Minden vonatkozásban. Tégy úgy, mintha csak most érkeztél volna életedben először a Földre és előítélet nélkül csak körbenézel. A következőket látnád: A Föld nevű bolygó teljesen megváltoztatta a jövőjét abban a "jelenetben", amelyben angyalok jönnek-mennek, különböző álarcot, faji tulajdonságot magukra öltve. A darabban szereplő angyalok saját akaratukból úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a jövőt, átírják a darab végét! Ehhez jelentős, alapvető változásokat kellett tenniük a bolygót érintő minden politikai kérdésben. A megváltoztathatatlannak hitt helyzeteket, melyek a föld végét jelentették (Armageddon) nagyon gyorsan meg kellett változtatni. Amit évezredek alatt sikerült létrehozni, azt most egyetlen évtized alatt kellett megváltoztatni. Nem csoda, hogy a föld hatalmas politikai változások hullámzásait éli - ezek között van jónéhány egészen váratlan változás is.

Elmondok néhány dolgot, amelyekkel talán nem fogsz egyezni, vagy megérteni sem, de valójában ez az igazság. Ami jelen pillanatban a Közel-Keleten zajlik, Amerika vezényletével, azt ti magatok kértétek, mégpedig azért, hogy gyorsabb, egyenesebb úton jussatok el a végső váltásig. A Közel-Kelet nagy levesesfazekába egy hatalmas keverőkanalat helyeztetek és ez most mindent felkavar. Hogy miért van ilyesmire szükség a változáshoz, a dimenzióváltáshoz? A régi utak, amelyek Armageddon eljövetelét szolgálták, már annyira régiek, hogy még hosszú évtizedekig változatlanok maradnának. A levesbe merített nagy keverőkanál nélkül semmi sem változna. Ezért aztán mindannyian beleegyezéseteket adtátok, hogy legyen valami, ami lehetővé teszi a változást.

A "keverőkanál", amely most dolgozik, nem került volna a "levesbe" az általatok szeptember 11-ének nevezett események nélkül. Ez volt a lehetőség jelzése, a változás új forgatókönyve... és erre is ti adtatok engedélyt. A történészek visszatekintve majd megállapítják, hogy ez volt az a kor, amikor a bolygó politikai és kulturális pólusváltása elkezdődött.

Helyes vagy helytelen, politikai hozzáállásodtól függően - a nagy kép különböző lehet. A mester látja és érti a dolgokat. Nem véletlen, hogy a ma Amerikának nevezett ország jelenleg korának egyetlen szuperhatalma és az egyetlen, aki képes olyan dolgokat elindítani, amelyek kikényszerítik a változást. Politikai szemszögből nézve persze ez a szerep nem áll túl jól egy magát humanitáriusnak nevező országnak.

A "keverőkanál" tehát továbbra is ott marad és dolgozik - lehet, hogy a te szempontodból nézve ez nem helyes. Addig füstölni a méhkaptárt, amíg az egész kaptár rájön, hogy van választási lehetősége. Akkor pedig végre megtörténik az, hogy a bolygó történelmi lépést tehet előre, hogy a kristályrács-szerkezete végleg megváltozik. Megszakadnak a gyűlölet által kiváltott további gyűlölet végzetes láncai. Vége lesz a régi históriának, amely mindeddig a bosszú és a háború különböző megoldási módszereibe ragadt bele.

Ez az, amit a mester lát. Látja az összképet is saját politikai nézeteid fölött. Van most min gondolkozni, ugye? Ti, valószínűleg mindannyian emberbarátok vagytok. Egyikőtök sem akar háborút. Mindannyian humanitáriusok vagytok és Isten szeretete tölt el benneteket. Csak gyógyítani és segíteni akartok. Ti vagytok a jelzői, az előörsei azoknak a békeszeretőknek, akik végül meghozzák azokat a döntéseket, amelyek során az országok végre közelebb kerülnek egymáshoz. Nem is olyan régen Tel Aviv-ban szólaltunk meg, ahol azt mondtuk a Fénymunkásoknak: a Templom újra felépül. Ez egy olyan templom, aminek nincsenek falai. Ám ahhoz, hogy végre újra felépülhessen, először a régit teljesen tisztára kell vakarni, hogy az alapok is látszódjanak, bármilyen piszkosak és csúnyák legyenek is. Ezt látjátok most a hírműsorokban. Mindez persze nem bátorítást vagy kritikát jelent egy adott kormánynak… Mindössze arról van szó, hogy egy sokkal nagyobb dolog megtestesülését láthatjátok… a valódi, komoly változás kezdetét.

A régit nem lehet keverni az újjal. A házat teljesen újra kell építeni. Igen, ez azt jelenti, hogy még több baj jön, ha innen akarjátok nézni. Ezért, kedves Fénymunkás, sose félj attól, amit te alkottál. Fénymunkás, figyelj: sose félj Isten szeretetétől. Csak annyit kérj, hogy mindig a legjobb helyen légy, a legjobb időben - mindannyian. A mester ott van. A mester nem fél, mert a mester ünnepli a változást. Fényt küld a hatalmon lévőknek, minden áldott nap, hogy a változás időben a lehető legrövidebb legyen.

6. Információ

Ez a hatos pont. Annyi új információ van! Hogyan tekint a mester arra a tényre, hogy ma annyi ember hoz új módszert, új információt, új gyógymódot, új spirituális információt? Honnan lehetne tudni, hogy melyik ezek közül a helyes és melyik nem? Mi van, ha ez mind csak divathóbort? Vagy, ami még rosszabb, mi van, ha ezek egyszerű marketingfogások, melyek meglovagolják az új divathóbortokat? Mi van, ha csalók vannak köztük? Az egész annyira átláthatatlanul bonyolult. A mester ilyenkor megint hátralép egy kicsit, mert tud valamit. A mester ugyanis ismeri ezt a mondást: "Az igazság megtalálja a maga útját."

A bolygón most ennek az állításnak a felerősödését teszik lehetővé az új energiák. A nem helyénvaló, nem pontos, hazug dolgokat az új energia nem támogatja. Végül elbuknak, porba hullnak és a többi szeméttel együtt kisöprődnek. Az igazság megtalálja a maga útját és ez egyre nyilvánvalóbbá válik. Már nem tarthat több száz évig egy hazug és helytelen rendszer elbukása. Most már kevesebb, mint tíz év is elég hozzá … sőt, ennél még gyorsabban is megtörténhet. Az integritás, őszinteség és összhang nélküli dolgok nem állhatnak meg az új energia fényében.

A mester tudja, hogy új látást kaptok, még azok is, akik nem hívják magukat mesternek. Ezzel az új látással képesek lesztek "megérezni", hogy valami igaznak hangzik-e vagy sem. Mindig óvakodjatok azoktól a rendszerektől, amelyek elvárják tőletek, hogy csatlakozzatok és aktívan cselekedjetek. Inkább olyan új gondolatokat keressetek, amelyek köré nem épült ki szervezet, vagy csak nagyon kis mértékben. Ezek az új energia képviselői - ezek valós, megfogható rendszer nélkül képesek biztosítani az egyéni fejlődést - és ezek rendelkeznek leginkább a falak, szabályok és tagság nélküli szervezet tulajdonságaival.

Korábban már elmondtuk, hogy eljön az idő, amikor a föld vallási vezetői már nem hirdethetnek mást, mint amit tesznek. Most láthatjátok ennek beérését, még a bolygó legnagyobb vallási szervezetei között is. Ugyanez a helyzet az új információval. Magától beérik majd, csak figyelj.

Vannak olyan új információk, melyeket nehéz megérteni, ezek esetében szükség van arra, hogy meg akard érteni. Ahogy tanulmányozod, rájössz, hogy igaznak cseng és táplál. Egyre gyorsabban és nagyobb mértékben sajátítod el a tudást arról, hogy miként működik ez az új energia és ha mestere akarsz lenni, eljön az idő, amikor hozzá kell igazítani magadat. Keresd az új könyveket és az új fizikai felfedezéseket. A dimenzióváltás nem mindig megy pusztán intuitív módon, csak ha tényleg megérted, hogy mi is történik. Ezek az információk azonnali eredményt hoznak majd számodra.

7. Az Emberi Lény

Ez a hetes pont. Persze, a látszólag hétköznapi kérdésekből jóval több van, mint hét. Mára azonban ez az utolsó. Hogyan tekint a mester az Emberi Lény hatalmára?

Először is, határozzuk meg a hatalom szót. Az előadás nyelvén (vagyis az angolban) a hatalom/erő szó nem jelent erőszakot. A hatalom, a mi értelmezésünk szerint, képességet jelent. Vagyis, képessé válni egy korábbi korlát meghaladására. Nem könnyű ez az ember számára, különösen, hogy az a valami, amit meghaladni készül, éppen az emberi érzékelés korlátja… hogy mi a valós és mi nem az. Egy hatalommal felruházott ember olyan, aki képes a múltra úgy tekinteni, mint saját korábbi valóságára és el tud végezni olyan feladatokat, amelyeket korábban lehetetlennek gondolt.

Beszéljünk hát az emberiség erejéről, hatalmáról. A mester most szélesen mosolyog. Hiszen éppen ez a legalapvetőbb dolog, ami jelenleg a földön történik: az emberiség képessé válik valamire. Vajon tudjátok-e, hogy a sokatok által jelenleg érzett kényelmetlenség-nyugtalanság érzés egy része abból fakad, hogy jelen pillanatban nem látszik a jövőtök? Amikor a bolygóra érkeztél, kedves Emberi Lény, a jóslat még egészen másról szólt, ugye? De nézd, mennyi minden történt. Te változtattad meg, te váltottál sínpárt az emberiség vonata előtt. A régi jóslatok tehát eltűntek (nem történtek meg), de még nincsenek újak.

Nincs az a próféta, aki jelen pillanatban a bolygóra érkezve abszolút, empirikus kijelentést tehetne arról, hogy mi fog történni a bolygón csütörtökhöz egy hétre! Hogy miért? Mert még nincs sín a vonat előtt! Mozgás közben, haladás közben hozzátok létre az új bolygóenergiát, naponta fektetitek le a síneket magatok előtt.

A múlt hónapban (augusztusban) néhány új prófétátok "radarképernyőjén" megjelent valami, ami kihívást jelentett a Föld számára. Valami készülődni látszott, amitől néhányan egyszerre távozni kényszerültetek volna és a tudósítások szerint az esély "meglehetősen nagy" volt. Vajon valós volt? Csak annyira, mint bármi más. Tényleg jóslat volt? Amennyire ma bármi annak tekinthető, igen. A ma jóslatai olyanok, mint egy hajó … a hajó előtt ugyanis nincs kötött sínpár. A hajó bármerre kormányozhat az óceán vizén, szinte azonnal. Ha felmész a parancsnoki hídra, lehet, hogy meglátsz dolgokat, amelyek veszély forrásai lehetnek, de ha a kapitány elkormányozza a hajót, az egész már nem érdekes tovább. Elég egyetlen fokkal elfordítania a kormánykereket, már az egész jóslat érvénytelen. Eltűnik, mivel most már új nyomvonalon haladtok.

Eltűnik, mielőtt még nyomtatásban megjelenhetne.

Mindenképpen át kell adnom azt az információt, kedves Emberi Lények, hogy az emberiség hajójának kapitánya állandóan változtat a nyomvonalon. Ez a "kapitány" a föld kollektív tudata. Remélem, ez az új információ kicsit felkavarja logikus gondolataid arról, hogy innentől kezdve mit vagytok képesek létrehozni. Mennyire akartok békés bolygón élni? Mennyire szeretnétek hosszabb élettartamot elérni pusztán azáltal, hogy rendelkeztek az új hatalommal és beszélhettek a sejtjeitekhez? Vajon mennyire szeretnétek kortól függetlenül, csodálatos egészségi állapotot? Mindent megtehetsz. A mester tudja ezt.

És ilyenkor kezd el a mester újra nevetgélni. A mesterek nem szomorúak, kedves Emberi lények, mivel látják, hogy az emberiség kezében van a hatalom a békés Föld megteremtésére. Az emberiség irányt változtatott és mint már korábban mondtuk: most kezdődik az igazi munka.

Annyi a változás! Vizsgáld meg jól a szövetségeket, barátságokat, mielőtt felrúgnád őket, mert most mindenki hajlamos így gondolkodni: "Én változom, de ők nem. Ezért én nem keresem többé a társaságukat." Most a munkahelyről és az otthoni környezetről beszélünk. Ideje, hogy engedjük felszínre kerülni azokat a dolgokat, amelyek felszínre akarnak jönni és hagyni, hogy történjen, aminek történnie kell. Hagyj ezeknek a dolgoknak időt. Lehet, hogy csak a türelmedért könyörgünk? De abból mindenkinek rengeteg van, vagy nem? (nevetés)

A felemelkedés energiájával rendelkező mester látja, hogy minden élet, amit valaha élt most ugyanúgy vele van. Minden, ami valaha voltál, annak összegzését éled most. Mihelyt eltörlöd a múlt fogalmát, kénytelen vagy szembenézni a ténnyel, hogy minden kifejeződésed (múltbéli életed) most is veled van. Akkor most ki is vagy? Az, aki most vagy… és aki valaha voltál. Láthatod, hogy ez egy csoport!

Kedves Emberi Lény, mi tudtunk a jöveteledről. Tudjuk, hogy ki voltál. Tudjuk, hogy ki vagy most. Nem véletlen, hogy most éppen ezeket az oldalakat olvasod.

Ezt az üzenetet a mester jellemvonásairól még folytatni fogjuk. Áldott legyen az Ember, aki az egészet látja - aki látja bolygójának teljességét.

És ez így van.

Kryon