Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A sok "te"

A sok "te"
Manhattan, New York City, New York - 2006. április 1.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelmanhattan06.html )


Hogy segítsük az olvasónak, ezt a közvetítés Lee és Kryon újraközvetítette és kiegészítette, hogy még világosabban érthetővé váljon a szöveg. Gyakran az élő közvetítés alkalmával olyan energiák vannak jelen, amelyek egyfajta olyan szövegen kívüli kommunikációt hordoznak, amelyeket a nyomtatott papír nem tud visszaadni. Élvezzétek tehát ezt a feljavított üzenetet, amely Manhattanben hangzott el 2006 áprilisában.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Olyan sokan vagytok itt, akiknek tudom a nevét. Isten mindnyájatokat ismer, mindegyikőtöket egyenként. Lehet, hogy azt hiszed ezt csak úgy mondom, hogy Isten ismer, de kérdezd meg azokat, akik az elmúlt hónapok és évek során meggyógyultak. Ők tudják mit jelent ez a kifejezés: Isten ismer téged.

Mert itt vannak, tudod? Tudom, hogy banálisnak tűnik, de bárcsak felállhatnának és tanúskodhatnának - tanúsíthatnák, hogy a lélek interdimenzionális és azt mondja: "abból ami történt velem, tudom, hogy Isten ismer". Mindnyájatokat így ismerlek, nagyon mélyen és közelről és mindig is ismertelek, visszafelé az időben. Mondhatjuk ha akarod, hogy olyan régóta, amit csak az örökkévalóság szóval tudsz leírni. Képzeld el a te 3D-dben... képzelj el egy olyan idővonalat ami örökké halad előre. És akkor most fordítsd meg és lökd meg visszafelé. Ez az egyenes most azt az időt képviseli, ami sohasem kezdődött el... a hátrafelé való örökkévalóságot. Ilyen régóta ismerlek benneteket.

Gondolkodj egy pillanatra. Használd az intellektusodat és az isteni intuíciódat. Nem arra kérlek, hogy a biológiai ismereteket használd most a következő gondolatok követéséhez és megértéséhez, hanem az isteni mivoltodat - azt a szikrát, amit intelligenciának és életnek nevezel, ami örökre ott van. Ez isteni és hogy az, azt mindannyian tudjátok. Még szabályokat is kitaláltatok azokhoz a vallásaitokhoz, amelyek ezt visszhangozzák. A Föld majdnem 90%-ának olyan vallása van, amely azt mondja, hogy amikor meghal az ember, akkor elmegy "valahová máshová". Mit szól ehhez az a belső kép, amit intuitív módon alkottál magadnak az életről? Hát nem azt kiáltja az intuíciód, hogy neked azzal, hogy vége az életednek, még egyáltalán nincs véged?

Az örökélet fogalmát nem én adtam át nektek. Nem, ezt a fogalmat ti adtátok magatoknak, mégpedig a saját isteni intuíciótokon keresztül, onnan tudjátok, hogy az élet örök. Ám mivel lineárisan gondolkodtok, nem értitek, hogy mindig is voltatok és mindig is lesztek. Jóval azelőtt, hogy a Föld kialakult volna, velem voltatok és én veletek voltam. Össze vagyunk kötve egymással és mindig is össze leszünk kötve. Egy olyan rendszer működik itt, amelyre nem emlékezhettek, mert a dualitásban vagytok és egy kísérletben vesztek részt. Egy olyan rendszer ez, ahol én mondom nektek, hogy viszontlátásra amikor lejöttök erre a bolygóra és én mondok Isten hozottat, amikor visszajöttök, de erre nem emlékezhettek. Én emlékszem kedveseim, én igen.

Én tudom mi a nevetek, mert Isten ismer benneteket. Tudjátok, hogy kik van itt? Azok akik elsőkként ébredtek fel ezen a bolygón, elsőként ébredek rá erre a reneszánszra ami most következik. Akik elsőként ébrednek fel, azok a bolygó öreg lelkei. A Lemúriaiak és sok más hozzájuk hasonló lélek. Ők vannak most itt. Egyik kifejeződésük, illetve megjelenésük következett a másik után (előző életek), de ti nem emlékeztek egyikre sem. Mert mindez rejtve van előletek, de előlem nem. Kedveseim, én emlékezem.

De ettől én hátrányos helyzetbe kerülök, mert én tudok mindarról ami előletek rejtve van. És ezért vagyok hátrányos helyzetben, mert nagyon szeretlek benneteket és mégsem tudom fizikailag is megmutatni nektek, hogy kik vagytok valójában. Ehelyett csupán annyi marad, hogy egyszerűen csak szeresselek benneteket és átadjam nektek azokat az üzeneteket, amelyeket megérdemeltek. Így vannak az angyalok egymással, tudtátok ezt? Összeköti őket a szeretet. Az én esetemben eléggé kell tudnom benneteket szeretni ahhoz, hogy ne mutassak meg nektek többet annál, mint amennyit tudhattok, mialatt itt vagytok.

A szeretet nagy. Tiszta. Valódi. Egy olyan energia, amelyet láthattok és érezhettek és beáramlik erre a helyre, mert különlegesen értékes és megszentelt hely ez. Áldott legyen az Emberi Lény, aki az igazságot keresi, mert ezért jöttünk ide és az igazságot ígérem. Áldottak azok, akik látják most a színeket a színpadon. Ezek a színek már itt is vannak, pedig még el sem kezdtük!

Nagyon erőteljes dolog az, amikor az ember felfedezi önmagában az istenséget. Erőteljes dolog, amikor meg tud bízni az intuíciójában és a saját érzelmeiben és figyelmen kívül tudja hagyni mindazt amit igaznak tanítottak neki. Néhányan megkérdezik, hogy "ez tényleg így van? Így beszél a Szellem hozzád?" Erre azt válaszolom, hogy igen, így történik ez. A Földön fellelhető Írások egyikét sem Isten írta személyesen. Mindegyiket emberi lények írták Isten szeretetének hatása alatt. Ez az igazság és ez a közvetítés.

Nagyon mély dolog ez, tudtátok? Gondoljátok el. Mindig is voltak akik közvetítettek nektek, mégis sokan azt mondják, hogy nagyon furcsa dolog ez. És mindegyikőtök képes rá, hogy közvetítsen és ilyen módon kapcsolódjon össze a Szellemmel. Kivétel nélkül mindenki. Isten mindenkit ismer. Az élet csak azt várja, hogy megfogjátok a Magasabb Énetek kezét. Isten ismer benneteket. Mindig is ott volt ez a meghívás.

A Mayák és az Aztékok tudtak valamit, amit Ti nem. A naptárjaik sokkal többet tartalmaztak a Nap megjósolható mozgásánál. Amellett még leképezték az elmúlt korok energiáit és azokét a korokét is, amelyek majd csak ezután jönnek el. Nevekkel illeték azokat a korokat és ciklusokat, amelyeken keresztülmentek és mindannyian egyetértettek abban, hogy 2012-ben egy új korszak kezdődik. Egyesek "az idők végezetnek" nevezték ezt az új kort. Ennyire alapvető változásnak gondoltál. A Mayák az Új Nap Korának nevezték ezt az új korszakot, kifejezve ezzel, hogy egy új energia érkezik. Mi újjászületésnek, reneszánsznak hívjuk.

Nagy váltás lesz ez. Ez az amiről sokan beszéltünk már nektek 1989 óta. Mondták, hogy "Jön, tudjátok?" És nem a minden dolgok vége lesz, ami jön. Egyáltalán nem. Minden dolgok kezdete és majdnem egy egész generációnyi időbe fog kerülni, hogy létrehozzátok. 2012 a kezdet, a bolygón jelenlévő új potenciál jelzése, annak amit Új Jeruzsálemnek hívunk. És ha majd eljön az ideje, azt akarom, hogy körülnézzetek és lássátok, hogy milyen változásokat küzdöttetek ki. Szabad akaratotokból tettétek. Eddig úgy alakítottátok a potenciálokat, hogy azok megfeleljenek a jóslatoknak.

Most hadd beszéljek arról, hogy hogyan működik mindez. Megint interdimenzionális dolgokról lesz szó - nehéz ezeket nektek megértenetek és körben fogunk mozogni. Ennek az üzenetnek azt a címet adom, hogy "A sok Te".

Bár semmiféle bizonyítékát nem látjátok és a dolog láthatatlan a számotokra és az is marad, már ismertek azt a fogalmat, hogy "párhuzamos életek".

Ám mégis lineárisan látjátok őket az idő prizmáján keresztül, mert bele vagytok ragadva az időbe ami bennünket nem köt. Számotokra az előző élet egy olyan életet jelent, amelyet már leéltetek ezen a bolygón abban az időben, amit lineárisan szemlélve a múltatoknak neveztek. Pillanatnyilag egy olyan életben vagytok, amit jelenlegi életeteknek neveztek és ha okosak vagytok, értitek, hogy nem ez lesz a legutolsó életetek, még akkor sem ha néhányan ezt gondoljátok.

Ó Ember, olyan gyorsan vállon veregeted magad, mondván: "Na, akkor én kész volnék... segítettem a bolygónak eleget, úgyhogy már nem jövök vissza többet." Dehogynem jössz vissza! Visszajössz! Ó, igen, szabad akaratod van, de már most megmondom neked, hogy mit fogsz szabad akaratodból választani: azt, hogy visszajössz! Miért maradnál le? Miért maradnál le arról, aminek a megalkotására olyan sok időt fordítottál? Visszajössz, kedvesem.

De emberként más perspektívából látod a dolgot. Bent vagy a lövészárokban, végzed a munkádat és néhányatok már annyira elfáradt! De amint átérsz a fátyol másik oldalára, megfordulsz, rám nézel és kérdezed: "Milyen hamar mehetünk vissza?" És én majd azt mondom neked: "Mit szólnál a most-hoz?"

Két helyen egyszerre?

Ahogy a partnerem tanítja, egy 3D-ben élő teremtménynek nagyon nehéz megértenie az interdimenzionalitást. Hadd határozzam meg számodra az interdimenzionális tulajdonságaidat. Angyal vagy. Mindig is az voltál és mindig is az leszel. Most épp átmenetileg itt vagy a bolygón egy 3D-s formában és lényednek ez a darabja emberi. Na most azt gondolod, hogy a teljes intellektusod veled van, ugye? De ez nem így van. Csak egy része van ott veled. A többi rejtve marad, mégis kapcsolatban van veled és hozzáférhető a számodra. Kvantum állapotban vagy magaddal és a lényed többi része valahol máshol van. Azt kérdezték: "Ilyen látszólag cirkuszi mutatványokra vagyunk képesek? Képesek vagyunk két helyen lenni ugyanabban az időben?" Erre azt válaszolom, hogy igen képes vagy rá, hogy egyszerre több helyen legyél és mindannyian valóban egyszerre több helyen is vagytok.

De először hadd mondjam meg, hogy ki irányítja mindezt: ez annak a részednek a tudatossága, amelyik itt van most emberi formában. Nem az agyad többszörös, hanem te magad állsz többszörös interdimenzionális darabokból. Egyesek közületek ilyen darabok százaiból állnak. Az egyik ilyen darabotokról még tudtok is, ezt fogom most elmagyarázni. Ez a Magasabb Énetek. Ez az a részetek, amelyik az emberi énetekhez a legközelebb áll - ez utóbbit egyesek közületek szemtelenül az "alacsonyabb éneteknek" neveznek, de persze nem az. Így gondolkodtok magatokról, nem? Ezt a fizikai részeteket nevezem a Humán Isteni Éneteknek. Ez az a részetek, amelyik annyira vágyik rá, hogy felvehesse a kapcsolatot a Magasabb Énetekkel. És ez barátaim, ez az életetek célja.

Azzal töltöd az életedet, hogy megpróbálsz kapcsolódni a Magasabb Énedhez és amikor ez sikerül, akkor világítótoronnyá válsz. Betöltötted a küldetésed, amiért ide jöttél. Ez a célotok itt, ha azt kérdeznéd, hogy mi lenne a dolgod a Földön. Kapcsolódj! Vedd fel a kapcsolatot, ha így akarod mondani.

Interdimenzionális lény vagy, képes vagy rá, hogy sok helyen legyél ugyanabban az időben egy másik időkeretben, de az életnek eme körforgása közben mindvégig egy forrással vagy összekapcsolódva. És akkor hadd mondjam el, hogy mit jelent mindez az előző életek fogalmával kapcsolatban.

Nincs olyan, hogy előző élet

Nincs olyan, hogy "előző élet". Ezt jelenti mindez. Mert amikor elhagyod ezt a bolygót, kikerülsz az időből is (megszabadulsz a lineáris idő korlátaitól). A fátyol túloldalán nincsen idő. Az idő valami olyan, amit a 4D-ben (3D) való életetek és kényelmetek érdekében fabrikáltatok.

Hadd mondjam el, hogy mit jelent ez. Nagyon figyelj, mert ez most fontos. Azt hiszed, hogy vannak előző életeid? Nem, nincsenek. Több jelen életed van, amelyek mindegyikét ugyanabban az időben éled. Hogy fogod hívni azokat az előzőnek nevezett életeidet, amikor kikerülsz az időből? Képzeld el úgy, mintha ezek az életek egymásra lennének rétegezve, de egyszerre éled őket, most ebben a pillanatban, ezért mindegyik mostani élet... mindegyik. Ennek a rétegekből álló halomnak van egy a tetején, amelyik kontrollálja a többit és ez az az élet, amelyiket most éled. Amelyiket a tükörben látod, amelyik pillanatnyilag elfoglalja a testedet, akiről azt hiszed, hogy ő az egyetlen Te. Ez az a Te, amelyik beszél az összes többi Te-vel, akiknek a listáját nevezed az Akasha Krónikádnak. Ez egy interdimenzionális fogalom és a DNS-ed egyik rétege is ezt képviseli... amelyik szintén láthatatlan. A DNS-ednek ez az interdimenzionális rétege emlékeztet rá, hogy az összes többi életed még mindig ott van, épp éled őket épp ebben az időben, de kívül a linearitáson. Miért mondom mindezt? Azért kedves Barátom, mert ott van az erőd raktára.

Nem furcsa, ahogy bele kell erőltetnünk az interdimenzionális fogalmakat az emberek egyetlen-dimenziós magyarázataiba? Szeretném elmondani, hogy az életidők végtelen köre aktív bennetek, mégis ha azt akarom, hogy megértsétek ezt, meg kell elégednem azzal a képpel, miszerint ezek az életidők olyanok mintha egyszerű lineáris módon egymásra lennének halmozva. De bárhogy és bármennyire is sikerül ezt megértenetek, az mindenképpen segíteni fog a következő lépésben.

Mit szólnál ahhoz, hogy hasznodra válhatna minden, amit csak azóta tettél angyalként, hogy először megérkeztél erre a Földre? Lemúriai, mit szólnál hozzá ha átfésülhetnéd 52 000 év összegyűjtött tapasztalatát, hogy kiválogasd belőle a legjobbakat? Mit szólnál hozzá ha az most mind a tied lehetne, Lemúriai?

Nos én azt mondom neked, hogy kapcsolódj össze a Magasabb Éneddel és hirtelen létrejön a kvantum hatás és te egyszerre veszed fel a kapcsolatot az összes eddigi életeddel. Néhányatok tudja, hogy miről beszélek, néhányatok nem. A koroknak ez a bölcsessége... elrejtőzik előletek. Le tudsz ásni ezekbe az életekbe, amelyeket most élsz egyszerre és használhatod azt, aki az egészet vezeti (aki most vagy). Dönthetsz úgy, hogy kiválasztod mindegyik valódnak a legjobb részét. Behívhatod és használhatod azokat a tulajdonságaidat most, amelyeket már előzőleg megszereztél.

Elmondom mire gondolok: már volt szó a dologról másképp, de most újra a partnerem történetét használom példaként, bár nem szereti ha így beszélek róla.

(Kis szünet, mialatt Lee végiggondolja, hogy mi következik).

Leeről

Fiatal korában, amikor szó volt róla, hogy azzá a csatornává váljon ami most, így zajlott a Szellemmel való párbeszéde: "Nem tudok írni és soha nem is írtam semmit. Nem tudok hallgatóság előtt beszélni és soha nem is tudtam. Alapjában véve én egy mérnökösködő remete vagyok. Még csak a társaságot se szeretem. Szeretek csendben, szó nélkül ellenni és ha ki kell állnom, ideges vagyok. Ezért hogy lennék én a csatorna, mikor semmilyen rejtett tehetségem sincs ahhoz, amire szólítotok?"

Na most amit megmutattunk neki és amit még mindig nem ért egészen, az az volt, hogy ezek a képességek és tehetségek mindig is ott voltak a személyes Akasha Krónikájában, de rejtve maradtak előle. Ezek azok a tulajdonságok és jellemzők, amelyeket mélyen elrejtve ott hord az előző életeiben Ezekről az előző életekről pedig azt gondolta, hogy már jóval a háta mögött vannak, ahogy halad előre a saját lineáris spirituális történelmében, már rég a múlté mindegyik. Azonban ezek a képességei egyáltalán nem szűntek meg, hanem most is a részei és még mindig aktívak. Egy olyan folyamat során, amely még mindig misztikus a számára, elővette azt az életét, amikor író volt. Elővette azt is amelyikben szónok volt. Kivette belőlük azokat a tulajdonságokat, amelyekre szüksége volt, elővette őket ennek a raktárnak a polcairól és látjátok az eredményt. Ezek a tehetségek mindig is a sajátjai voltak, de úgy gondolta, hogy amikor most megszületett, már nem voltak jelen a lényében.

Lenyúlt értük és kihúzta őket az Akasha Krónikájából, ami egy élő dolog, jó állapotban ott van és vele él a DNS-ében. A Szellem azt mondja nektek, hogy ezt Ti is meg tudjátok tenni. De őt használtuk példának, mivel itt ül előttetek és a saját szemetekkel láthatjátok, hogy mire gondolok. Tehát melyiket akarod ezek közül, sámán? Tényleg annyira furcsa ez a fogalom a számodra?

Megfiatalodás

Most mondok valami mást is, amin gondolkodhattok. Ha nem hisztek az előző életekben, akkor hadd kérdezzek tőletek valamit, ami csak a mostani életetekkel kapcsolatos. Emlékszel arra, amikor 10 éves voltál? Legtöbbetek erre igennel válaszol. Nos, a DNS-etek is emlékszik. Na hogy tetszik ez?

Gondolkozzatok rajta! Ott van a testedben a bevésődött emlék, amin rajta van a celluláris pecsét és tartalmazza mindazt, ami 10 éves korodban volt. Látod, még mindig itt van. Ez egy sejtszintű memória. Hogy szeretnéd feleleveníteni ezt az emléket? Mondhatnátok: "Ugyan miért kellene felelevenítenünk?" Mert a legtöbbeteknek 10 éves korában még tiszta, szennyezésmentes, ép egész és fiatal volt a DNS-e. És bár ez régen volt, a testetek megtartotta az emlékét annak, hogy milyen volt akkor. Tehát hogy szeretnéd instruálni a testedet a következő meditációd alkalmával? "Menj oda a 10 éves DNS emlékhez és másold le?" Miért ne? A test állandóan újratermeli saját magát, sejtről sejtre. Megújítja saját magát. Menjünk a 10 éves DNS-hez - ami fiatal, tiszta, friss és tele van a fiatal gyerek energiájával - még féken tartani is nehéz (Kryon mosolyog). Ez a gyerek még él, tudjátok? Még mindig ott van a test megújító memóriájában.

A jövő fogalmai

Ó, itt van egy másik. Ez a ti jövő fogalmatok. Olyan korlátozó. Hadd vázoljam fel röviden, hogy milyen a jövő valósága. "Kryon" - mondták néhányan "Van itt egy kettősség. Azt mondtad, hogy Isten bármit meg tud tenni és mégis azt mondod, hogy Isten nem ismeri a jövőnket. Hogyan lehetséges ez?" Könnyen. Isten az összes jövőt ismeri, de azt nem tudhatja, hogy melyiket fogjátok választani!

A Szellem ismeri az összes dolog potenciálját, amit csak csinálhattok. Ez számotokra nagyon bonyolult, de számunkra nem az. Interdimenzionális és egy kör körül hurkolódik. Mi innen látjuk, hogy milyen lehetséges következményei vannak az életetek során meghozott döntéseknek. Ezért mi mindent tudunk, kivéve egy dolgot: a bolygónak ebben a szabad választásos állapotában nem tudjuk, hogy melyik lehetséges jövőt fogjátok választani. Ez rajtatok múlik.

Szóval felvetem ezt nektek, hogy tudjatok rajta gondolkodni és befejezem a "most" témájának tárgyalását. Már tárgyaltam a múltat, úgyhogy nézzük most meg a bennetek, ill. az elmétekben élő jövőt. Egyetértesz azzal, hogy mindegyik életidő az előzőnek a folyománya? Más szóval, mivel mindegyik életedben tanulsz valamit és azzal a tudással reinkarnálódsz a következő életedbe, amit az előzőnek nevezett életedben szereztél, ezért a következő életedben bölcsebb leszel. Egyetértesz ezzel? Tanulsz, tanulsz és tanulsz. Ha ez az igazság és ha úgy működik a dolog, ahogy mondom (mint ahogy úgy működik) és ha tényleg nincs idő a fátyol másik oldalán, akkor miért nem lépünk fel rögtön öt fokot az Akasha potenciálok létráján és miért nem ragadjuk magukhoz azt a bölcsességet, amelyet majd csak a jövőben fogunk megtanulni? Húzd le magadnak most és élj vele most! Hogy tetszene ez? Ezt úgy nevezik, hogy a Mennybemenetel állapota, kedves emberi lény! Amikor azt mondom, hogy tanuljatok meg interdimenzionálisnak lenni, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy "aknázd ki az Akashádat", "bányássz benne" és vegyél részt a legjobb múltadban és a legjobb jövődben. Ennek a folyamatnak nem az ehhez képest halvány intellektusotokhoz van köze... ugyanis minden fogalmat megkérdőjelez, amit csak a 3D-s korlátaitok között megtanultatok.

Ez volt az ígéret, mióta csak megérkeztem 1989-ben. Új energia áll a rendelkezésetekre ezen a bolygón. Akár Harmonikus Konvergenciának, vagy Harmonikus Egybeesésnek nevezitek, vagy Vénusz Tranzitnak - hívjátok, ahogy akarjátok - most új energia áll a rendelkezésetekre, amelyből meríthettek.

Még a nagyot is odaadtuk nektek (itt az előző közvetített információra gondol). Beszéltünk nektek a Paradicsom Mátrixról. Menj vissza és nézd meg, hogy mi az, mert fontos dologról volt szó. Mindez a specifikus energia-szállítmány azért érkezik a földre, hogy felkészítsen benneteket 2012-re, az Új Nap reneszánszára (ahogy az Aztékok nevezték). Nem csoda, hogy olyan sötétnek tűnik nektek minden itt. Hiszen még csak most kezditek felkapcsolni a fényeket. Most metaforákban beszélek, de csak ezt tudjuk tenni, ha 3D-s fogalmakra akarjuk lefordítani az interdimenzionális információt.

Társként való teremtés a számos énedet felhasználva

Hadd térjek rá most egy másik témára, egy olyanra amelyről mindannyian szeretnétek tudni. Az emberek egészen megszállottként vágynak rá, hogy megtudhassák: "hogy vehetnék részt társként a saját valóságom megteremtésében?" Nos, a társként való teremtés első módja az lenne, hogy megszabadulsz a 3D-s időérzékedtől. Értsd meg és érts egyet vele, hogy nagyobb energia vagy, mint amennyit a 3D-ben láthatsz. Sokkal többől állsz, mint amennyit magadból látsz és bár te irányítod az életedet és az agyadat, gondolj egy pillanatra ezekre az életidőkre, amelyek még mindig folyamatban vannak, amelyek felett szintén a te kezedben van a kontroll. "Kryon, ez azt jelenti, hogy a Magasabb Énemet is én irányítom?" Igen, azt jelenti - mert a Felsőbb Éned nem más, mint az angyali lényednek egy isteni kiegészítő része. Ott ül, egyáltalán nem ítélkezik és egyáltalán nem kontrollál téged. Ott ül és készen áll rá, hogy felvedd vele a kapcsolatot és összekapcsolódjon veled és ha összekapcsolod vele a gondolataidat, akkor azok a magasabb minőségű gondolataid, a Magasabb Éned bölcsességétől válnak magasabb minőségűvé.

Vissza a társ-teremtéshez. Annak érdekében, hogy helyesen tudjam ezt elmagyarázni nektek, el kell mondanom a szabályt. Ez egy olyan alapigazság, amelyet intuitívan mindig is ismertetek, de most szavakkal fogom leírni nektek. A megvilágosodásról szól és így hangzik: Nincs az a megvilágosodás-energia mennyiség, amivel kívülről megváltoztathatnánk bárkit is, ha ő erre nem adott engedélyt. Hadd mondjam ezt el más szavakkal. Te a magad megvilágosodott voltával, nem tudsz valaki mást a spirituálisra rávenni, aki nincs megvilágosodva. Ez ellene lenne a szabálynak és nem is lehet megcsinálni.

A 3D-s értelemben való társ-teremtés olyasvalaminek tűnhet a számodra, mint amit a saját energiáddal végzel és ami hat rád és hoz neked valamit. Nem így működik a dolog. Bármilyen integrált ember is vagy, nem tudod más ember életét befolyásolni a saját társ-teremtéseddel. Namármost, ha elgondolkodsz ezen, azt mondhatod: "Nos hát akkor milyen más módon működhet a dolog? Nem kell, hogy legyen egy nyertes és egy vesztes? Legalább kell lennie valakinek, akire hat az amit én teremtek. Nem az elhagyatott szigeten élek. Minden amit teszek, az hatni fog valaki másra.". A válasz az, hogy nem, itt nincs nyertes és vesztes. Nyertes és nyertes van helyette.

Van egy nagyon fontos elméleti kérdés, amit nem értetek. Ahogy társ-teremtesz a magad számára, olyan energiát hozol mozgásba magad körül, ami eddig még sohasem volt mozgásban. És amikor ezt teszed, azzal azt éred el, hogy segítesz valakinek egy olyan helyre belépni, ahol olyan fényt lát, amit azelőtt még nem látott. Ez a fény lehetővé teszi a számára, hogy jobb döntéseket hozzon a saját szabad akaratára hagyatkozva. Ugyanakkor pedig, a te életedben létrehozza azt a helyzetet, amin eddig dolgoztál. Összetett dolog ez, de próbáld meg így végiggondolni - amikor épp tiszta szándékkal társ-teremtesz, a te energiád épp tökéletes az összes körülötted élő számára. Soha nem szegi meg a szabályt.

Nézzük végig még egyszer, hogy megértsetek két dolgot amelyekről korábban volt szó. Amikor fényt küldötök, az ugyanez a koncepció. Már mondtuk nektek: nem azt kérjük tőletek, hogy egy bizonyos céllal küldjetek fényt. Ha tudjátok, hogy valami történik és szeretnétek fényt küldeni oda, hogy segítsetek, ne a megoldást küldjétek! Ne azt küldjétek, amivel kapcsolatban ti akarjátok, hogy megtörténjen. Egyszerűen csak fényt. Kezdjetek hozzászokni, hogy a fényen kívül semmi másotok nincs. A fénynek megvan a "kozmikus intelligenciája", ami tudja, hogy mit kell tennie. Ugyanúgy, ahogy a világítótoronynak is megvan. Nincs semmilyen programja, csak fénye van. Semmilyen üzenetet nem közvetít a fényével. Csak fénye van. Azon múlik a dolog, hogy valaki más "látja"-e, mit csinál ez a fény. Ti elkülditek a fényt arra a helyre, ahol sötét van és akárki is van ott, az elkezd jobban látni. Értitek? És ha az ott lévők a szabad akaratukkal jobban látnak, akkor olyan dolgokat is választhatnak, amelyeket ti segítettetek nekik megvilágítani a saját fényetekkel. Ez a fényküldés integritása és ugyanez érvényes a társ-teremtésre is.

A második téma amit átismétlünk, az az imádság kérdése. Amikor imádkoztok valakiért, ne csatoljatok hozzá semmilyen programot. Ez nehéz! "Kryon, ha nem tehetünk hozzá semmilyen kérést, programot, akkor hogy imádkozzunk valakiért?" Pedig könnyű. Képzeld el az ima végeredményét. Ha valakinek az egészségéért imádkozol és az illető beteg, akkor lásd az elmédben, ahogy betegség nélkül boldog. Ne azt képzeld el, hogy milyen módon gyógyuljon meg és ne mondd meg Istennek, hogy mit tegyen. Az eredményt lásd. Tulajdonképpen a potenciális jövőd "most"-jából merítesz, amikor imádkozol. Ha a békéért imádkozol, akkor egy olyan Földet láss, ahol a családok nem félnek vagy aggódnak. Egy olyan földet, ahol nincs háború. Vizualizáld a biztonságban élő gyerekek mosolyát.

A vizualizációd az imádságod és ez olyan barátaim, mintha fényt küldenél. Küldd el az Isteni Éned együttérzését azokra a helyekre, ahol szükség van rá. Ezt csinálják az igazi világítótornyok is, csak azzal a különbséggel, hogy nekik fizikai fényük van, neked pedig spirituális fényed. Ezt nem nehéz megérteni, viszont ez a legnehezebb dolog a társ-teremtéssel kapcsolatban. Csak úgy tudom átadni nektek, hogy ezt a példát mondom, amit meg fogtok érteni, különösen ebben a városban (New York City). Látjátok, tudom, hogy hol vagyok. (Kryoni mosoly). Hányan hallottatok a Parkoló Angyalról? (Nevetés). Vannak itt Parkoló Angyalaitok, tudtátok? Talán több is van, mint máshol (nagy Kryoni mosoly).

Hogy működik?

Mondjuk benne ülsz az autódban és körözöl a háztömb körül. Magadban imádkozol: "Kedves Parkoló Angyal, nem tudom, hogy fogod elintézni, de mindenképpen szükségem van egy parkolóhelyre, mégpedig itt." Mindannyian voltatok már így, ugye? (nevetés). Hirtelen az orrotok előtt egy autó épp kiáll, az a sofőr épp megy el és te beállsz a helyére. És akkor mondod, hogy "Köszönöm, Parkoló Angyal".

És akkor most hadd ismételjem át a számodra, hogy mi történt, hogy ne zavarodj össze.

Vannak akik úgy érzik, hogy a jelenet a következőképpen zajlik le: azzal, hogy megérkezel oda, ahová menni akartál és elkezdesz parkolóhelyre vadászni, az megváltoztatja a háztömb energiáját és valahogy a Parkoló Angyal elragad egy szegény lelket vásárlás közben a boltból, belekergeti az autójába és kényszeríti, hogy tegye a sebváltót hátramenetbe és hagyja el a parkolóhelyét. Közben pedig hirtelen ráeszmél, hogy esze ágában sem volt még elmenni és mégis elment. (Nevetés). És akkor persze te beállsz a helyére! Ó, milyen 3D-s vagy! Ez, amit most írtam le, egész egyszerűen nem történik meg.

Ami valójában történik, az egy szinkronizált tánc, amit az időn és a téren kívül táncolnak. Tudod, hogy milyen összetett dolog ez? Gondolj rá legközelebb, amikor megkapod "a helyedet". Mert így néz ki a korrekt forgatókönyv:

Az érkezésed ideje körülbelül megfelel valaki más távozásának az idejével, a Parkoló Angyalnak tehát csak annyi a dolga, hogy összehangolja a tánc szinkronicitását. Te épp a megfelelő pillanatban érkezel, a vásárló épp megy el és te beállsz a helyére. A vásárló boldog. Te is boldog vagy. Mindenki nyert. Viszont ez magában foglalja énednek számos olyan részét, akik ugyanabban az időben sok más helyen vannak és magában foglalja annak az embernek a részeit is, aki épp vásárolt és most megy el. A Parkoló Angyal tulajdonképpen nem más, mint egy forgalomirányító ebben az óriási tervező értekezletben, amiben számos részed vesz részt folyamatosan.

Most gondold el egy pillanatra, milyen összetett mindez és micsoda tervezést igényel! Van egy Magasabb Éned és vannak még más énjeid is afölött... mindegyik tudja, hogy mikor jössz, mikor mész, mikor fogsz imádkozni és ugyanígy tudja mindezt a másikról is, akinek beállsz a helyére. Megfontoltad már, hogy a többi angyalnak is bele kell egyeznie ebbe az egészbe? Mert bele kell egyezniük! Eszedbe jutott-e már valaha, hogy a jó szerencséd valaki más társ-teremtése? Mert gyakran az... amit így sokkal könnyebb szinkronizálni.

Az a vásárló ott ül a kocsijában és imádkozik: "Istenem, olyan nehéz parkolóhelyet kapni. Hadd kapja ezt meg most egy olyan valaki, aki igazán megérdemli és aki ugyanúgy szeret, mint én." És akkor hirtelen megjelensz te! ...és akkor ki társ-teremtett kinek?

Érted, hogy milyen összetett egy dolog ez? És akkor most nagyítsd fel ezt az összetettséget több tízmilliószorosára, mert a folyamat a szinkronicitás táncáról szól. Kérsz mindenfélét a kapcsolataiddal, a munkáddal, az utazásaiddal és mindenféle dologgal kapcsolatban, amelyekben megpróbálsz társ-teremtő lenni az életed során. A tánc szinkronicitását kéred és ugyanakkor olyan sokan nem értitek, hogy hogyan működik ez. Szabályok közé próbálod szorítani a folyamatot: "Ó, Szellem, add meg nekem pontosan azt, amire szükségem van és akkor erre van szükségem, meg erre is szükségem van és akkor majd én ezt meg társ-teremtem veled. Uh... viszont nem vagyok hajlandó elköltözni és nem vagyok hajlandó ezt megtenni, vagy azt megtenni."

"Hogy csinálhatnék bármit is" - mondja az angyalod - "ha ennyi korlát közé szorítasz?" Ha korlátozod a folyamatot, semmilyen társ-teremtő képességed nem lesz. A korlátozások leállítják a zenét.

Ha valóban alkotótársam akarsz lenni, akkor kezdj el táncolni. Nincsenek korlátozások. Ne féljetek Isten szeretetétől. Azt hiszitek, hogy nektek kell kitalálnotok, hogy hol kellene lennetek és mit kellene csinálnotok? De mindannyiótok életében vannak dolgok, amikkel kapcsolatban nem akarjátok, hogy Isten belezavarjon, ugye? "Istenem, ne nyúlj a családomhoz!" - mondják egyesek. Hadd mondjam el, hogy milyen bebörtönzött gondolataid vannak. Mindig félsz, hogy Isten valami olyat tesz, ami megzavarja a családodat vagy a barátaidat, vagy valamit, ami jó az életedben. Mi lenne, ha ehelyett megérintenénk a családodat és elintéznénk, hogy újra beléd szeressenek? Mi lenne, ha megfürdetnénk őket a szeretetünkben? Mi lenne, ha ez a család, akihez nem akartad, hogy hozzányúljunk, hirtelen elkezdene érdeklődni az iránt, amit találtál? Megvan a bátorságod hozzá, hogy mindegyiküknek elmond? Ezt akarom mondani neked. A dolgok nem olyanok, mint amilyennek látszanak.

Az Univerzum intelligenciája

Van itt még egy utolsó dolog. Kvantum intelligenciának hívják. Nem beszélünk róla túl gyakran, de tudnotok kell, hogy mi az. Az emberek gyakran egy dobozba teszik Istent. Mindent be akarnak sorolni valahová, hogy megértsék. "Kedves Isten, taníts meg imádkozni. Tudnom kell, hogy kell imádkozni." Olyan gyakran hallottuk ezt. És már mondtuk korábban is. És ismét szó lesz a témáról egy másik helyen. De a valódi válasz ez: "Ne aggódj miatta!" Te termeled a fényt és mi tudjuk, hogy hová megy. Hogy tetszik ez a munkamegosztás? A szabad választás a kulcs. Ti fejlesztitek a fényt és mi helyezzük el megfelelően.

Imádkozni akarsz valakiért Szomáliában, de nem tudod, hogyan, mert olyan sokan vannak, akiknek szüksége lenne az imádra. Menj és fejleszd a fényt, aztán ülj le tiszta szándékkal és küldd el. Mi tudjuk, hogy kinek van rá szüksége kedveseim. Nektek nem kell tudnotok. A kvantum intelligencia azt jelenti, hogy össze vagy kapcsolódva Istennel. Mindannyian össze vagytok vele kapcsolódva. Anélkül is tudtok fényt fejleszteni, hogy tudnátok, kihez megy aztán, vagy hogy tudnátok a részleteket. Mi tudjuk a címet!

Amikor felkapcsoljátok a villanykapcsolót, akkor is azt várjátok, hogy erre a mozdulatra elárassza a fény a szobát, ha nem tudjátok, hogy termelődött meg az az áram, milyen tulajdonságokkal rendelkezik a villanykörte, vagy milyen a fotonok fizikája. Ez azért van, mert a 3D-ben ismerős számotokra a folyamat és megbíztok benne. Akkor most terjesszétek ki ezt a bizalmat a láthatatlanra is és váljatok a kvantum intelligencia interdimenzionális folyamatának részévé.

És ez ahhoz a hatáshoz hasonlít, mint amit Yawee csinál az interdimenzionális lézerével (Dr. Todd Ovokaitysről beszél, aki ott van a hallatóságban és aki a délelőtt folyamán tartott egy előadást az AIDS kutatásairól.). Amikor az információt átviszik ezzel a lézerrel a sejt struktúrájába, Yawee elvégezte a dolgát! Ebben az interdimenzionális folyamatban benne foglaltatik egy intelligencia, melynek köszönhetően azok a sejtek vannak megszólítva, amelyeket meg kell. Ez nagyon más, mint a klasszikus orvostudomány. Ahelyett, hogy egy adott vegyületet vagy fehérjét céloznánk meg fizikai módon, ez a látszólag misztikus folyamat magától elvégzi a dolgot. Pedig semmi misztikus nincs benne. Ez a kozmikus intelligencia kiterjesztése és része annak a szövedéknek, amelyik mindent "tud" a celluláris struktúráról és mindennek az egyensúlyáról. Amikor a fizikátok a kvantum állapotban lévő dolgokat tanulmányozza, láthatóvá válik majd számotokra, hogy ez a végtelen összeköttetés (ami a végtelen elkülönülés ellentéte) egy egy-séget hoz létre, aminek ennélfogva csak egyetlen univerzális lelkiismerete van. Azaz ezzel azt mondjuk, hogy a kvantum állapotban lévő dolgok tudnak egymásról és tendenciaszerűen kiegyensúlyozzák magukat.

Személyes üzenet Dr. Todd számára

Yawee, adunk pár információt: Előszeretettel skatulyázod be a molekuláris szerkezet tulajdonságait azért, hogy a hatás egyezzen bizonyos szokványos modulációkkal. És ez, úgy érzed, hogy harmonizálni fogja, illetve eléri az emberi testnek azokat a részeit, amelyeknek erre szükségük van. De most adunk neked egy rejtvényt. Mindegyik kísérletedet sokszínű és modulált interdimenzionális (generikus) lézerrel végezd, hogy láthasd annak a lézernek az eredményét, amelyiket nem modulálsz specifikusan. Meg fogsz lepődni. Azt fogod találni, hogy a legtöbb esetben a moduláció nem is okoz akkora különbséget. Azt fogja mutatni a kísérlet, hogy mintha lenne egy olyan generikus lézer, amelyik pontosan tudja, mit kell tennie, függetlenül attól, hogy milyen színű és hogy milyen a moduláció. Ezekre gondolva végezd a kísérleteidet és ez fel fogja gyorsítani a dolgokat. Mert ha rájössz, hogy a kvantum intelligenciának köszönhetően az interdimenzionális aspektusok pontosan tudják, hogy mit kell tenniük és saját maguktól megváltoztatják a színüket, akkor már nem fogod annyira osztályokba sorolni a modulációkat. Pont olyan ez, mint az imádság. Gondolkodj rajta.

Vissza az üzenethez...

Azért vagytok itt ma este, mert nem vagytok biztosak benne, hogy hogyan kell imádkozni? Tudjátok, hogy mit kell tennetek a saját testetekért? "Nem tudom mi a következő lépés" - mondják sokan. Nem kell tudnotok. nem értitek? Csak üljetek Isten előtt és mondjátok: "A magasabb Énemmel összekapcsolódom veled. Mondd meg amit tudnom kell. Itt ülök és kész vagyok." És akkor dőlj hátra. Nekünk mindössze csak az engedélyetekre és a tiszta szándékotokra van szükségünk kedveseim.

A kvantum intelligencia aztán eljut olyan helyekre a testedben, amelyeknek erre szüksége van. Szokjál hozzá a mindennapi meditációhoz, még a rövid meditáció is jobb, mint a semmilyen. Mondd: "Kedves Szellem, add meg amire szükségem van" és ezzel sok időt spórolsz meg, kedven emberi lény. Hagy abba, hogy te mondod meg a Szellemnek, hogy szerinted mit kellene tudnunk. Nem hiszed, hogy ott vagyunk? Ó, ülj csak le a Szellem elé és mondd meg neki, hogy "Nem fogod elhinni, hogy mi történt velem ma." Igen, tudjuk, hogy mi történt. Mi is ott voltunk, emlékszel? "Szóval Szellem, nehezen fogom kifizetni a lakbéremet". Nem hiszed, hogy tudunk róla? Ne pazarold az idődet. Nagyon szeretünk. Ne pazarold az idődet. Térj a lényegre és a lényeg pedig ez: "Kedves Szellem, adj bölcsességet, hogy létrehozzam, amire szükségem van. Add meg azt a békét, amit a kielégített szükséglet hoz és itt fogok ülni és érezni a szeretetedet." Ez az, amit a testvérek a Szellemben tesznek egymással. Ez az, aki vagyok.

Itt ülünk egy nagyon történelmi helyen és most nem erről a templomról beszélek (egy 100 éves épület). Arról a tényről beszélek, hogy annyira közel vagyunk ahhoz az eseményhez, amit 9/11-nek neveztek. Gondoljatok az itt elveszett életekre... a saját városotokban, a szomszédságotokban. Olyan nagy energiaváltás történt a bolygón és pont itt történt. Újra fel szeretném idézni veletek ezeknek az életeknek az ezreit, amelyek pont itt vesztek el. Tudjátok, az időn kívül, még most is itt vannak. Egyesek közülük megfordultak és azonnal reinkarnálódtak eme bolygón egy új "kifejeződési formába". Ha megkérdezhetnétek őket, újra mondom mit válaszolnának. Egy szinten azt mondanák: "Mi beleegyeztünk ebbe". Elmondanák, hogy tudtak erről a lehetőségről, benne volt ez az interdimenzionális "lehetőségek korsójában", amikor megszülettek. Azt mondanák, hogy "Részt vettünk benne, ez is a része volt annak amiért jöttünk. Elvégeztük a dolgunkat. Most ti következtek."

Van bátorságod hozzá, hogy ránézzetek az arcukra ahogy most is mosolyognak? Örökkévalók ők is, kedves Emberi Lények, épp úgy mint ti, de lehet, hogy nem akartok körülnézni és ezért számotokra csak egy sajnálatos a dolog marad, ami történt. Ám a tény az, hogy az ő energiájukban öröm van, mert Isten ismeri őket... mindegyiküket. Épp úgy, mint titeket.

Eljött a váltás ideje. Legyetek ti azok, akik elkezdik. Édes hely ez és gyönyörűek a színek. Ötötökben ott van a gyógyulás magja, ami még nem volt ott amikor idejöttetek. Nemcsak fizikailag értem. Mit szólnátok a békéhez valamivel kapcsolatban, amivel kapcsolatban békére vágytok? Tudom, hogy kik vannak itt. Ünnepeljétek a békét, amely megértést szül... egy olyan béke ez, amit nem tudtok megmagyarázni... békésen ébredtek fel, függetlenül attól, hogy mi történik az életetekben... mindegy, hogy mi minden fenyeget benneteket, milyenek a körülmények... Isten ismer titeket.

Engedjetek be bennünket kedves Lemúriai világítótornyok. Nem fogjátok sajnálni. Ne féljetek Isten szeretetétől.

Nemsokára újra találkozunk. Számíthattok rá.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Dr. Angster Mária