Nyomtatható magyar PDF formátumMagyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A hét kozmikus törvény

A hét kozmikus törvény
Albuquerque, Új-Mexikó - 2006. december 10.

( Forrás: https://www.kryon.com/cartprodimages/downloadalbuquerque06.html )


A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az élőben elhangzottak gyakran olyan energiát foglalnak magukba, olyasfajta kommunikációt hordoznak, amit a nyomtatott szöveg nem mindig képes visszatükrözni. Emiatt a leiratban néha még további, vagy összesűrített információ is szerepelhet. Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ami Albuquerque-ban került átadásra!


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Előfordulhat, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják: "Ezt nem lehet megtenni ilyen módon, ennyire gyorsan." Az történne, hogy az entitás, aki ember volt, felvenné a Szellem köpenyét, (régen a próféták ezzel jelezték, hogy felvették a szent szolgálatot - a ford.) azután egy másik entitás jönne, rajta keresztültörtetve. (Kryon nevet) De nem tudják, mi történt a mai napon. Tudjátok, mindvégig itt voltam. Akkor is itt voltam, amikor elkezdte, tudjátok. Társam az utóbbi években megengedte, hogy "keresztüllopakodjak" rajta, és közületek néhányan érezték is, hogy jelen vagyok, mialatt neki kellett beszélnie. Láthatjátok, ahogy ez a dolog jön-megy, és ha ez sikerült, tudjátok már azt is, hogy mi minden lehetséges a Szellemmel. Nem mintha erővel betörnétek a közvetítésbe, ám a Felsőbb-Énetek annyira elérhető és jelen lenne, hogy azon referenciakereteiteken belül, ahol szükség van rátok, ez átáramolna. Ekkor meglátjátok Isten szeretetét, és meglátjátok a bölcsességet. Az egész kíséret itt van, rájuk sem kellett sokáig várnunk.

Hagy mondjam el annak a működését, ami itt és most történik. Kryon vagyok, egy angyali energia, aki családtag a számotokra. Ismerem a neveteket, és tudom, kik vannak itt. Tudom, kik vannak itt, és tudom, miért jöttetek. Tudom, mert a kvantumhologramban minden ismert. (Kryon nevet). Észrevettétek, hogy áldott kvantumhologramnak hívom? (szójáték a hologram, és a holy=szent szavak egybemosása - a ford.) (Kryon nevet). Ez egy szent hely és minden angyali lény interdimenzionális nézőpontja - még azoké is, akik épp leckéikben és tanulási folyamataikban vannak, ezzel a kifejezéssel élve - a bolygón. Szóval, mindent tudunk rólatok.

Óh család, nem azért vagyok itt, hogy igét hirdessek. Nem azért vagyok itt, hogy útmutatást adjak. Óh család, csak azért vagyok itt, hogy üljek a találkozón, mialatt... mialatt beszélgetünk a tűz mellett, csak ennyit akarok. Valamilyen szinten szeretném, ha megismernétek engem. Némely szinten szeretném, ha emlékeznétek rám és látnátok szineimet ott a színpadon! Néhányatok - főképp azok, akik színeket is látnak - tudja, hogy itt vagyok és meg fogok jelenni ezen idő alatt. Néhányan megláthatjátok a társam, Lee körül lévő entitásokat is. El fogok jönni, beszélni fogok hozzátok, és meg fogom mosni a lábaitokat. Mint egyik családtag a másiknak, meg akarom köszönni, hogy ezen a bolygón vagytok, hogy megint igent mondtatok.

Veletek voltam, amikor megérkeztetek a születés szele idején - azon a ponton, mikor a lélek teljes egészében találkozik és egyesül az emberi lénnyel. Ez az esemény születéskor történik. Itt voltam, amikor utolsó részeitek és darabkáitok elhagyták a fátyol másik oldalát és mindannyian megjelentetek itt, és a Felsőbb-Éneteket elhatárolták tőletek. Angyali éneteket elhatárolták tőletek. Ez a titok, és nem az, hogyan egyesüljetek újra a szentséggel. Ez az, amit tanultok, és ez a tanulmány, amit átadtam a társamnak. Ez a DNS-ben van. Tudjátok mit? Ezek a tanulmányok mind arról szólnak, hogy tudtok magasabb énetekkel újra egyesülni hazatéréskor. Ez nem a nevekről és titulusokról szól.

Vagy egy társaság, akik ellátogatnak ide a mai napon. Van, aki már eljött ezelőtt is, és van, aki más, új. Tudjátok, ez mindig más. Akik szeretnék, megérezhetik őket. A társam azt fogja mondani: "Mennyire szeretnétek odalopakodni?" Azt mondom, ha ki akartok állni oda, garantálom, hogy érezni fogjátok őket. Meg fogják érinteni a vállatokat. Lehet, hogy a térdeiteket is. Olyan területeken, amelyek nem vonják el a figyelmeteket, csak azt mondják, itt vagyok. Mintha ott állnának mögöttetek, kezük a vállatokon, és támogatnak. Ezt az érzést közvetítenék, ha akkorák lennének, de nem azok. Nincs méretük, és ezt nehéz elmagyarázni. Energiájuk van, többdimenziósak. Néhányan azon bennszülötteket képviselik, akikkel a földet szántottátok (Kryon nevet). Hozzátok szólok, és ezt ti is mind jól tudjátok. Néhányan közülük azok, akiket szerettetek, és elvesztettetek.

Ott van egy kisgyermek, aki hozzád tartozik. Azt is tudod, hogy kihez szólok. A gyermek még mindig veled van, tudtad kedves? Tudtad? A veszteség fájdalma alatt itt volt mindvégig. Tudtad? A gyermek az életért van ott. Nem emberi formában, de ő egy vezető. Olyan valaki, aki annyira nagyon szeret téged. Sose vesztetted el igazán. Nem olyan szinten, ami számítana. Mindezeket a dolgokat a DNS-etekben hordozzátok. Megértettétek, amit a társam és motorikus tolmácsolása mondani akart nektek? (Kryon nevet).

Akkor emelkedtek fel sikeresen, ha felébresztitek a részeket. Valóban, mindannyian különböztök. Ébresszétek fel a részeket, amelyek a legmegfelelőbbek most az életetekben! Ez az, amit a társam magyaráz. Azokat a dolgokat kell először megtanulnotok, amelyeket először felébresztetek! Nem kell térképet rajzolnotok, és nem kell rájönnötök a nyitjára annál jobban, mint ahogyan ki kell találnotok, hogyan működik a belső égésű motor a kocsitokban, mielőtt beszálltok! Nincs szükségetek használati utasításra, egyszerűen csak beszálltok, ugye? Azt mondjuk nektek, hogy nincs szükségetek a használati utasításra, a kocsival már indulhattok is. Ez egy emberi tapasztalat, amely szeretne manifesztálódni. Kicsoda Isten? Valóban. Érintsétek meg ma Isten arcát azáltal, hogy befelé mentek! Nézzétek, vizsgáljátok meg, hogy kik vagytok legbelül! Van bátorságotok ezt megtenni?

Van egy kozmikus energiasorozat, amelyet törvényeknek hívunk. A kedvenceim, és persze, hogy hét van belőlük. (Kryon nevet). Már ezelőtt is beszéltem róluk. Megkértem a társamat, hogy mondja el még egyszer nektek utoljára, most egy kicsit másképp, ennek a csoportnak. Ez alkalommal felvesszük, mert ezt még sosem vettük fel ezelőtt. Ezek a mélyenszántó gondolatok alaposak, és elmondanak egy történetet - még számmisztikai kifejezésekkel is elmondják. Kryon hét kozmikus törvénye. Valójában emberi törvények. Azzal foglalkoznak, hogy kik is vagytok. Mi történik, ha veszitek a Szellem energiáját és azzal működtök? Mi történik veletek, ha ezt teszitek? Milyen szép dolgok is ezek. Néhány úgy néz ki, mint egy összefoglaló vagy áttekintés, és néhányuk pedig új - de még soha nem voltak így összerakva számotokra. A társam azt mondja, hogy kicsit megrekedtem. "Kezdd már el!" - mondja. "Miért nem kezded el?" - kérdezi. Elmondom nektek, hogy miért nem kezdem még: mert itt és most van egy befejezetlen ügy - itt és most. Van itt egy fénymunkás a határvonalon, akiben épp most tudatosul, hogy valójában miért is jöttek ide az emberek. Felismerik, hogy ez tényleg valódi, érzik Isten érintését. Óh, könnyű ott ülni, és hallgatni a hangot, majd azt mondani, ez az emberi lény. Sokkal nehezebb viszont Isten arcát megérinteni, ugye? Mi van akkor, ha igaz? Egy entitás a fátyolon túlról annyira nagyon szereti őt. Egy engedély - amikor megengeditek, hogy meglátogassanak... ez van most folyamatban, egy erős újraegyesítés.

Megígértem a társamnak, hogy élete legerősebb közvetítési éve jön el. Leckéket kap, és ezt tudja is. Kihívásai lesznek, tud is róla. Elérte azt a pontot, melyen mindegyiket örömmel üdvözli és ünnepli, mert tudja, hogy a családunk mindig itt van a számára, van aki mellette áll, úgy, mint ti... tudjátok, ahhoz beszélek, aki döntés előtt, még a határvonalon áll. Bízzatok magatokban, hiszen ez az életfeladatotok, nemde? Meg tudjátok ezt tenni?

Mielőtt ez a közvetítés véget ér kedvesem, mindeki támogatása a tiéd, aki a szobában van, ezeké a gyógyítóké, akik törődnek egymással. Mindannyian törődtök egymással. Áldott legyen az emberiség azon része, aki itt jelen van! Ez az, ami közös: mindenki tiszteli és szereti a másikat. Bennük vannak a földi béke magjai. Ez az, ami sokukban közös - lemúriaiak, mindannyian öreg lélekenergiák. Sőt, még azok is, akiket csak úgy "iderángattak" (Kryon nevet) - ők is öreg lélekenergiák. Nem akar közülük mindenki felébredni ezen alkalommal. Tudjátok, ez az információ tőletek van. Tudom, hogy kik vagytok. Nem tudod elrejteni magad, sámán. (Kryon nevet). Már mondtam ezelőtt, gyakran a legmakacsabb kételkedők a közönségben a sámánok. Tudjátok, egyszer ők is valóban bele akarnak ebbe menni... ám most, miután tudják, mennyi munkával jár ez (Kryon nevet) - még kivárják a végét... talán.

Első kozmikus törvény

"Soha nem tudtok visszatérni egy kevésbé tudatos állapotba."

Nyilvánvaló lehet, de valójában nem az. Nem tehettek semmilyen dolgot nem ismertté. Habár rendelkeztek a szabad választással mint emberi lények, nem tehettek nem ismertté semmit. Na gyerünk, kihívást intézek hozzátok (Kryon nevet). Valaki mond nektek valamit, egy tényt, amit nem ismertetek azelőtt. Kihívást intézek hozzátok, tegyétek azt nem ismertté! Természetesen, tudatosan söpörjétek azt félre! Nem tudjátok. Vagy azt mondhatnátok: "Hát, azért az lehetséges, hogy elfelejtem." Óh, igen. De éppen most, mióta megtudtátok, most tegyétek nem ismertté, gyerünk! Nem tudjátok. Nem tudjátok kitörölni a mappából ugye? Lehetetlen.

Miért mondom ezt nektek? Mert a tudás energiája, ami belefolyik a DNS-etekbe spirituálisan és megtölti a spiritualitás üvegét bennetek - erről beszélünk most ebben a pillanatban, és ez felelősséggé válik. Mivel nem tudtok nem ismertté tenni semmit sem, azt mondom nektek, hogy legyetek óvatosak, mielőtt úgy döntenétek, hogy tudni akarjátok! (Kryon nevet) Lehet, hogy egyike vagytok azoknak, akik a tudást keresik, és eljöttetek egy ilyen találkozóra. Azt mondom, ennél a pontnál legyetek óvatosak, hogy mit is kérdeztek, mert ha egyszer beáramlik a tudás, akkor nem tudjátok azt elfelejteni és nem ismertté tenni! "Kryon, mi van akkor, ha mi úgy döntünk, nem vesszük figyelembe?" Hát, ez már egy másik történet, igaz? Azok, akik nem veszik figyelembe a spirituális igazságot, tagadásban vannak. Aki tagadásban van, az nem egy kiegyensúlyozott emberi lény. Nem tudtok sem előre, sem visszafelé haladni, egy helyben toporogtok. Legyetek óvatosak! Ha ez nem nektek szól - és bizony néhány nem, még nem -, akkor ne tegyétek meg azokat a lépéseket, amelyekről beszélünk! Ne idézzétek meg ide és azután sem! De ha azok vagytok, akik megteszik, akik akarják, akkor készen áll a számotokra. Mondom, ma este készen áll. Nincs jobb idő, mint a most - arra, hogy megtudjatok olyan dolgokat, amelyek megismerhetetlenek, láthatatlanok és nem lehet őket elfelejteni interdimenzionális módon. Ismerjétek meg a megismerhetetlent!

"Óh Kryon, annyira rejtélyesen, rébuszokban beszélsz." Hogyan ismerhetitek meg a megismerhetetlent? Most arról a hídról beszélek, ami a 3D és a többi között van. Vannak olyan dolgok, amelyek a 3D-ban teljességgel megismerhetetlenek, de ugyanezek egy interdimenzionális állapotban megismerhetők. Ezért hát, az arra kér, hogy menj arra a hídra, íveld át az életed hátralévő részében. Néhányan megteszitek, és néhányan átívelitek. Mint bármely cselekvés, amely egyensúlyba hoz, megtehetővé válik, hogy mozogjunk az interdimenzionális és megszentelt világok és a 3D gyakorlatiassága között.

Vannak olyanok is, akik azt mondják, nem tudok spirituális lenni, miközben azt a munkát végzik, amit én. Pedig lehetséges. Van egy olyan kötelék, amire a 3D-s voltotok miatt nem gondoltok. Ismételten azt mondom, mi van akkor, ha a körülöttetek lévőkért vagytok ott, hogy megismerjék egy fénymunkás, egy kiegyensúlyozott emberi lény energiáját, még akkor is, ha azt gondoljátok, hogy olyan dolgokat tesztek, amelyek nem számítanak? Lehet, hogy ez a körülöttetek lévőkről szól. Ne határozzátok el előre, mi a szándéka veletek Istennek! Vannak egyéb okok is, amelyek miatt megtesztek bizonyos dolgokat.

Ez tehát az egyes számú törvény: nem tehettek semmit nem ismertté, ezért legyetek óvatosak azzal, hogy mit kértek!

A második pedig ez: nehéz leírni... a dualitást annyira erősen beleszerkesztették lényetekbe, hogy keresnetek kell az istenit, hogy megtaláljátok. Intuíciótok van arról, amikor megszülettek, hogy van egy Teremtő, hogy van egy Isten. Közületek sokan, ahogy a társam leírta, mennek, és keresnek valamit, amit imádni lehet. Boldogok vagytok így, mert akkor kielégítitek a tudásvágyatok génjét, ugye? Ha valóban létezik egy megszentelt kíváncsiság gén, akkor kielégíti az imádat tevékenysége, s ennek jónak kell lennie. Csakhogy sokkal többről van itt szó.

Második

A DNS-etek központjában isteniség, szentség van, de csak akkor mutatkozik meg, ha kéritek. Azt mondhatnátok, hogy: "A dualiás ezért elfogult a hibás irányban." Ha sosem kéritek, akkor sosem fogjátok tudni. Mi mégis azt mondjuk nektek, hogy az az elfogultság nem olyan nagy, mint ahogyan gondoljátok, mert a megérzés mindig ott van ugye, hogy előre hajtson. A pozitív oldal az, hogy van megérzés - a negatív pedig az, hogy ha meg szeretnétek látni azon a módon, hogy megtaláljátok a magját, akkor keresnetek kell.

Ez a kettősség finoman kiegyensúlyozott számotokra a lehető legjobb módon, mint emberi lényeknek. Keresnetek kell, ezért nincs több belőletek. Amikor ezekkel a dolgokkal foglalkoztok öreg lelkek, akkor ti lesztek az elsők akik megértitek, mikor azt mondom nektek Lemúriaiaknak, hogy ezek a dolgok nem mindenki számára elérhetőek. Néhány pillanat múlva az Akasháról fogok beszélni nektek, és a szellemiségetekről. Elmondom, és ez meg fogja magyarázni miért véges a száma azoknak, akik felébrednek most ezen a bolygón.

Miért is nem az egész emberiség válik fénymunkássá? Ekkor megérthetitek, hogy a második kozmikus törvény az, hogy a dualitás elrejti a istenséget, és ez mindig is így lesz. Utána kell mennetek és keresnetek, hogy megtaláljátok azt! Ez nagyban megmagyarázza, hogy az emberiség miért nem fut versenyt egymással, hogy megtalálja, amiről beszélünk. Miért nem lát automatikusan interdimenzionális színeket, miért nem érdeklik a kozmikus dolgok úgy, mint benneteket. Itt van, ez volt hát a kettes számú.

Harmadik

Óh, a hármas számú... ez eléggé hétköznapinak fog hangzani. 18 évvel ezelőtt, amikor bemutattam magam a társamnak, átadtam neki egy kifejezést. A legelső dolog, amit mondtam neki, az volt: "Ne félj!" A második dolog az volt, hogy az egész élete a harmadik kozmikus törvénnyel lesz kapcsolatban. A harmadik egy katalizátor. Tudjátok, a második a dualitás, ugye? (Kryon nevet). A hármas számú egy katalizátor, és ezt jelenti: valami, ami ugyanaz marad mindvégig, mialatt mindent megváltoztat, amivel csak érintkezik. A következő kifejezést adtam át neki: "Mélységesen szeretünk benneteket." Hétköznapinak hangzik, rengetegszer láttátok és tapasztaltátok, ha az energiámmal voltatok - a társam ezt még ki is nyomtatta mindenfelé.

Néha ezt jegyzetként, idézetként írja le másoknak, én viszont minden nap elmondom neki, mielőtt elalszik. Mikor arra a helyre, a szürkület területére érkezik, vagy egyik lába a fátyol innenső, a másik a túloldalán van, azt mondom: "Emlékezz Lee, mélységesen szeretünk!"

A harmadik kozmikus törvény arról szól, hogy a családod mérhetetlenül szeret. Nem létezik olyan, hogy egy családtagod - Isten, vagy angyal - örömét lelné a szenvedésedben. Nem akarnak olyan dolgot végrehajtatni veled, ami fájdalmat okozna neked. Egyszerűen ez az igazság. Soha nem engedném senkinek sem, hogy bántó dolgokat mondjon nektek. Óh, vannak azonban olyan kihívások - amelyekre megkérünk benneteket, hogy menjetek keresztül rajtuk -, melyek felfokozzák az életeteket, de ugyanakkor mellettetek állunk, mert szeretünk benneteket. Egy csapat leszünk, szükség van rátok, így hát sohasem lesztek egyedül. Mélységesen szeretünk benneteket, és ez eléggé különbözik attól, mintsemhogy arra kérjünk, legyetek egyedül, szenvedjetek, és nehéz időkön menjetek keresztül egyedül, támogatás nélkül. Ilyet mi soha nem tennénk. Soha nem tennénk, mert nagyon szeretünk titeket, ha bármit is véghezvisztek itt. Meg tudnátok érezni Isten szeretetét az életetekben?

Szeretném fellelkesíteni, felpezsdíteni kicsit ezt a szobát most itt. Fel fogom lelkesíteni az itt tartózkodóakat, gyengéden megérintem a vállatokat. A látók itt és most láthatják a színpadon lévő színeket. Közületek néhányan még az entitást is láthatjátok, amint Lee mellett áll. Ha látók vagytok, akkor tudjátok, hogy kiről is beszélek. Elmondom kedves emberi lény, hogy ami itt és most történik: az valódi, igaz, és szent. Ez egy biztonságos hely, mert Isten szeretete ide árad, és fénye rávetül egyenesen az életetekre.

A harmadik kozmikus törvény a szeretet katalizátora. Itt vagytok, és megérintünk benneteket. Vannak közöttetek, akik most fizikailag nincsenek itt, és ezt az előadást csak távolról és később hallgatják. Azt mondom nektek: tudom, kik vagytok. Azt felelitek: "Ez hogyan lehetséges? Még meg sem történt a találkozás." Most történik, értitek? Figyeljetek rám, hallgatóim! Úgy gondoljátok, hogy ez nem valóságos? (Kryon nevet). Mit gondoltok, hol vagytok most? Én is itt vagyok veletek, és hozzátok szólok - habár a ti időkereteteken belül ez nem látszik egészen igaznak, ugye? Minden ugyanakkor történik.

Rengeteg emberi lény ül előttem, aki hallgat, és megkérlek rá, hogy ti is csatlakozzatok hozzájuk most! Akkor is, ha nem érdekelt eddig, most itt az ideje, hogy gyertek, mert most a harmadik kozmikus törvényről beszélünk, és ennek ti is részesei vagytok. Bárki, akit ez az információ megérint bármilyen formában, meghívok, hogy érezze a szeretetet a szívében, itt és most! Mert a család így működik, ez az amit tenni szeretnénk, kinyújtjuk felétek a kezünket, hogy megérintsünk benneteket. Nézünk benneteket, mielőtt elmennétek innen, hogy hol ültök. Érezzétek, tapasztaljátok meg, hogy ami történik, az valóság! Nem a társam találta ki, neki semmi köze hozzá. Ő beenged és elfogad engem, hogy ilyen módon szóljak hozzátok.

Negyedik

Ebben a beszélgetésben, ami közöttünk folyik, hadd szóljak most a negyedik törvényről... Ez tetszeni fog nektek, ha még nem hallottátok, tetszeni fog. Így hangzik, nektek szól: soha többé nem kell megismételnetek semmilyen elkövetkező életidőben azt, amit spirituálisan most tanultok meg ebben az életben, sem pedig a kihívásokat, mindazon dolgokat, amelyeken keresztülmentek. Lemúriai... minden, amit tanításként megtapasztaltál bármely elmúlt életedben is ezen a bolygón, azokat többé már soha nem kell újra megtanuljad. Az energia egyre kifinomultabbá válik, ahogy növekszik a végidőkben. Sok a tanulnivaló, ám néhányan közületek azért érezhetnek türelmetlenséget, mert ezeket már előző életükben megtanulták, mielőtt most ideérkeztek volna.

Ez hát a négyes számú alapelv: a tanulás örökkévaló. Soha nem kell elölről kezdeni, hát nem nagyszerű? Elmondom még egyszer, sokan vannak, akiket hallottunk így szólni: "Óh, ha ezt vagy azt még egyszer meg kellene tennem, ha ezen vagy azon még egyszer keresztül kellene mennem, soha nem jönnék vissza." (Kryon nevet). De igen, visszajöttök, csakhogy nem kell újra keresztülmennetek ezeken a dolgokon... igazatok van. Ez egy spirituális DNS-tulajdonság. Mondhatni, a szabad akarattal együtt kaptátok és csomagolták nektek. Kételkedő, még egyszer elmondjuk: lehet, hogy sámánok vagytok, de szabad választásotok van arról, hogy ezt a jelképes palackot nem nyitjátok ki. Semmit nem kötelező megtennetek. Az egész arról szól, hogy ti mit szeretnétek csinálni. Mindenkinek, aki azt gondolja, hogy a következő szintre lép, itt az ígéret: amikor kinyitjátok azt a palackot - kiengeditek a korszakok minden tudását, amely csak úgy ömlik rátok. Az indigó gyermekekben láthatjátok most ezt, és némelyik talán még ilyesztő is a számotokra. "Hogy lehetnek ennyire bölcsek és tehetségesek akkor, amikor nem is elég idősek hozzá? Mikor nem is mentek még keresztül azokon a dolgokon, amelyeken mi... és mégis ők tanítanak bennünket?" Elmondom nektek. A spirituális korsóik régi tapasztalatokkal teli lélekenergiával telítettek, hát ezért. Örökké tart a tudás - ez a jó hír. Soha nem mozdultok el visszafelé. Persze választhatjátok akár még azt is, viszont akkor tagadásban lesztek. Az az emberi lény, aki megtanulja a dolgokat és eltárolja a spirituális tégelyében - azokat már soha többé nem engedi el. Ez volt a négyes számú.

Ötödik

Nehéz ezt szavakkal leírni, elmondani... Amikor a felemelkedés útjára léptek, - amelynek sok elnevezése van - maga a puszta szándék a DNS-etek aktiválása, s ez a felemelkedés. Néhányatok számára a semleges gondolatminta befogadása - ezt a kifejezést használtuk erre régen. Ezért az ebben való elhelyezése a változásra adott engedélynek - maga az engedély a változásra. Ez az ötödik kozmikus törvény: engedély a változásra. Legyen ezért ismert és köztudott az, hogy az ötödik kozmikus törvény a változás. Ezt jelenti pontosabban: amikor benyittok azon az ajtón, és elkezditek a felemelkedés tudását megismerni, engedélyt adtok a Szellemnek, Istennek, - mindenkinek a hite szerint, - hogy megváltoztassa a dolgokat maga körül. Csak akkor tegyétek ezt meg, ha valóban így gondoljátok!

A szoba tele van mindazokkal, akik változást tapasztaltak maguk körül. Öten vannak közületek - furcsa módon (Kryon nevet) - olyanok, akik felmentek a hídra, és éppen most változnak meg. Ti pedig azt kérditek: "Megtegyem, vagy ne tegyem?" Tudom ám, hogy kik vannak itt. Nem gondoljátok, hogy szeretünk és támogatunk benneteket annyira, hogy ezen túllépve elkezdjétek a folyamatot? Tudom, hogy sokan nem úgy gondoljátok, de a dualitás nagyon erős. Mindig itt van, hogy piszkáljon benneteket. Félelemmel tölt el, és mindig itt lesz, hogy emlékeztessen arra: bolondok vagytok (Kryon nevet). De hazudik, és hát ez a munkája. Közületek vajon hány embernek van meg a bátorsága ahhoz, hogy a dualitást ünnepelje? "Köszönjük, dualitás mindazt, amit velünk tettél, mert emlékeztettél minket arra, amit nem akarunk soha többet." (Kryon nevet) Ez valóban hatással van arra, hogy átmenjetek-e a hídon vagy sem, ugye? Amikor a híd másik oldalára értek, megoldottátok a dualitás problémáját. "Állj mögém, mostantól én vezetek!" - mondhatjátok. Az soha nem hagy benneteket el, és olyan, mint egy csintalan gyermek a hátsó ülésen. Mindig tudatja majd veletek, hogy ott van, de már többé nem lesz a látóteretekben. Hátulról fog csak piszkálódni.

Már számtalanszor közvetítettem ezt. A társam beszélt erről valakivel ebben a teremben, így én megint közvetítem azt. Az ötös számú alapelv, a kozmikus törvény az, hogy életetek útján minden változásra engedélyt adtok, amikor járni kezdtek az ösvényen. A legnehezebb dolog pedig, amit tehettek - és a legszentebb is, amit felismertetek -, hogy megünneplitek a kihívást és a változást. Ez egy vadonatúj energiát helyez rá. Teljesen. Amikor megvan a bátorságotok, hogy ünnepeljétek ezeket a nehéz változásokat, érdemes megtennetek: áldjátok meg azt a DNS-etekben! A sejtszerkezetetek másképpen fogja kezelni őket, miután a főnök, - aki ti vagytok, - megáldotta azokat. Ha nem szeretitek őket, mert irritálnak, ha negatívak, és piszkálnak, akkor ebbe a csomagotokba, táskátokba tegyétek bele! Az egész sejtszerkezetetek azt mondja: "Ez egy rossz zsák, és mi ennek megfelelően fogunk dolgozni."

Kezdjétek el megünnepelni a nehézségeket, és figyeljétek meg, hogy a testetek hogyan reagál! Szomorúság, félelem, aggodalom, minden ilyen dolog... ezek emberi dolgok, drámák. Mind a hátsó ülést foglalják csupán majd el, nem fognak rátok telepedni semmilyen formában sem. Egy nap, már csak ennyit kap a dualitás - egy napot. Mondok nektek valamit, és szeretném, hogy emlékezzetek rá! Ne higyjétek, hogy visszacsúsztok. A dualitás lehet, hogy talán egy napra még foglyul ejthet benneteket, de azt mondom nektek, hogy mire a következő nap reggelén felébredtek, megint ellenőrzésetek alatt lesz. Néhányotoknak ezt sikerült levinni már tíz perc alá is. (Kryon nevet)

A teremben lévő felemelkedettek tudják, hogy miről is beszélek. Bátran kimondhatjátok: "Távozz tőlem félelem, távozz bánat és szomorúság." Érzékeny teremtmények vagytok? Tudnak benneteket a szavak bántani? A válasz az, hogy persze, hogy tudnak - az érzékenységetek miatt. Hogy szeretnétek felfegyverkezni ez ellen? Amikor valaki kritizál és csúfol benneteket, akkor az ösztönös reagálás helyett érezzetek kíváncsiságot! Elképzelhető, hogy esetleg igazuk van? (Kryon nevet). Közületek hányan képesek erre? Hát, nem sokan... de a mesterek igen. Figyeljétek meg a belső változást, amikor valaki rámutat egy hibátokra! Ti már készek vagytok arra, hogy azt mondjátok: "Meghallgatlak, hátha tanulok valamit." - ahelyett, hogy azt mondanátok: "Nem, nem akarom ezt hallani!" A társam megtanulta ezt.

A csomag része a változás, a megengedés, ezért ha legközelebb mély bánatba merülve ültök afelett merengve, hogy mi is történik, vagy változik az életetekben, akkor meg kell, hogy modjam, egy másik szobában rengeteg angyal ünnepel. A felkérés az, csatlakoztok-e ehhez, vagy sem? Nagyon emberi dolog az önsajnálatban dagonyázni akkor, amikor ünnepelnetek kellene - mindennap látjuk ezt. Később persze, amikor már minden rendben, ünnepeltek. Talán most azt mondjátok, nem tudtátok ezt. Ám következő alkalommal viszont már mondhatnátok, hogy ezt tudjátok előre, és válasszátok az ünneplést az angyalokkal a másik szobában. Ez volt hát az ötös számú.

Hatodik

Elmondom nektek, de lehet, hogy nehéz lesz megértenetek. A testetekben sejtek trilliói vannak jelen, mikroszkopikus nagyságúak, és mindegyikükben DNS található. Mégis, amikor valami történik az emberi testben, például olyan, mint a félelem vagy ijedség - az egész test egyként reagál, nemde? Még a könyökötök is tudja, amikor féltek, tudtátok? Egy picit izzad. Egész testre szóló élmény és tapasztalás ez, tudjátok jól. Amikor elvágjátok valamiteket, és sokkhelyzetbe kerültök, az egész szervezet részt vesz a sérülésben, ugye? Ez azért van, mert az egész test egy olyan kapcsolatrendszerre épül fel, amelyet még megérteni sem tudtok. Interdimenzionális kapcsolatok vannak a DNS-ek között, ami messze túlmutat az ismert szinapszisokon. Most elmondom, hogy miért is volt erről szó.

Ugyanis van itt valami hasonló, ám még nagyszerűbb, szavakkal nehezebben leírható dolog. A spirituális valóság, az áldott kvantumhologram az, ahol mindannyian spirituális szinten léteztek. Most pedig szeretnék nektek elmondani valamit kedveseim. Ha benyittok a jelképes ajtón, amikor közelítetek a felemelkedés felé, amikor győzelmet arattok az életetekben, amikor valami mélyreható dolgot ünnepeltek, amikor eljuttok olyan szellemi szintre, amelyen nem voltatok még azelőtt, amikor megtaláljátok Istent magatokban, akkor az egész szellemi test tudja ezt. Isten tudja ezt. Hajlamosak vagytok úgy tekinteni magatokra, mint egy homokszemre a végtlen spirituális tengerparton, vagy egyetlen angyalra, az angyalok tengerében. Ez a fajta gondolkodás teljesen a 3D fogságába van zárva. Amit nem láttok át, az, hogy nincs olyan, hogy különálló homokszem a spirituális tengerparton, mert az Isten része. Egy sejt a sok közül, és ami vele történik, arról mindenkinek tudomása van.

A hatodik törvény, a megszentelt, a következő: amint növekedtek, az univerzum tudja, hogy kik vagytok. Sőt, több mint tudja... erről némely szinten spirituális csoport-tapasztalaitok vannak. Minden egyes alkalommal, amikor egyik helyről a másikra mentek, vagy akár a szekrényben ültök, úgy téve mintha teljesen egyedül lennétek, az univerzum tud rólatok, és a győzelmetekkel együtt ünnepel. Amikor sikerül a kétség, félelem és szomorúság irányából felfelé mozdulnotok - az univerzum ünnepel. Ez az egyetlen módja annak, ahogy ezt el tudom magyarázni, ez az egyetlen lehetséges értelmezése a 3D-s felfogáson belül. Olyan tapasztalat ez az univerzum számára, amely az egész testet érinti, és mindaközben mindenki tud erről. Mit mond, mit sugall ez számotokra? Azt jelenti, hogy nem vagytok egyedül. Próbálj csak meg egyedül lenni, nem fog sikerülni! Spirituálisan ez teljességgel lehetetlen, erről beszéltünk már korábban is. Ünnepeljük hát a győzelmeteket ebben a teremben. Most beszéljünk erről! Tudom, hogy kik vannak itt. Néhányan újonnan jöttetek, néhányan győzelmet arattatok. Tudom, kik foglalnak itt most helyet. Fényletek, mert döntéseket hoztatok, és ennek következtében dolgok történnek. Kicsinek látszó, ám mégis fontos dolgok. Az egész univerzum veletek ünnepel... és ezt most már mindannyian tudjátok.

Amikor kiárasztjátok fényeteket, és elkezditek elküldeni olyan helyekre, mint például Szudán, ahol most azonnal szükség van rá... hajlandóak vagytok elküldeni fényeteket Afrikába is? Voltatok már ott valaha? Nem? Szeretném, ha gondolatban s lélekben már most elindulnátok oda! Ha így döntenétek, akkor az egész univerzum tudná, hogy megtettétek. Ez teszi a fényt annyira erőteljessé. A kozmikus intelligencia és a kvantumhologram aktiválásra került, s ti megkaptátok hozzá a fényt. Nem arról van szó, hogy ti külditek el erővel - egyáltalán nem. Ti meggyújtjátok a fényt, visszaléptek, és ránk hagyjátok a többit. Az első lépésnek azonban az emberiségtől kell jönnie, tiszta szándékkal. Valahonnan először ki kell ennek áradnia - és amikor ez megtörténik, mi mindannyian tudni fogjuk.

Ezért jöttem ma elétek, és elmondtam, mennyire sokat tudok rólatok. Beszélgetünk a tűz mellett veletek. Szeretlek benneteket azért, amit eddig tettetek, amit ezután tenni fogtok, és hogy mennyire sokat próbáltok tenni; valamint mindazt, amit ezen a bolygón a dualitással tettetek. Azokhoz is szólok, akik nem hisznek nekem: becsülöm a humanitásotokat, emberségeteket itt és most. Még akkor is, ha teljesen hitetlenek vagytok. Hallgatóim, a humanitásotok számomra csodálatos kincs.

Itt lenni a 11:11 idején, és annak energiájában, a 2012-es megújulás előtt: ezért születtetek meg. Nem véletlen, hogy halljátok, nem véletlen, hogy a székben itt ültök. Ez volt hát a hatodik.

Hetedik

A hetes számú. Már elmondtuk ezt is nektek, itt van hát megint, mert újra hallanotok kell. Kizárólag az öreg lelkeknek kell felébredniük. Az élet geometrikus előrehaladásában a bolygón már nem lehetséges az, hogy az öreg lelkek nagy számban visszatérjenek, ez nem így működik. (Kryon nevet) Újaknak kell érkezniük máshonnan, és ez így is történik. Több új lélek van, mint régi, számoljatok csak bátran utána (Kryon nevet). Ez azt jelenti, hogy sosem lesz az egész Föld lakosságából fénymunkás. Ám az öreg lélekre van szükség ahhoz, hogy fénymunkás legyen, szükség van az Akasha tapasztalatára. Még az újonnan jöttek is - néhányan az indigó gyermekek közül, akik eljönnek, és láthatóan hatalmas bölcsesség birtokában vannak - csak a megengedett specifikus tudással rendelkeznek. Ezzel a tudással ti nem rendelkeztetek, ez a Mágneses Háló igazítása miatt jött létre, és úgy növekszik, ahogyan ők ideérkeznek. De ők nem mindannyian öreg lelkek. Sokan közülük igen - és nyilvánvaló, hogy kik azok, és kik pedig nem.

Ez a megállapítás, a hetedik kozmikus törvény, az univerzum, az emberiség, a bolygó tekintetében a következő: az emberiség 1%-ának csak a fele az, akiknek fel kell ébrednie, hogy békét teremtsen a Föld bolygón. Ez bőven benne van az öreg lelkek paraméterében, akik itt vannak. Itt vannak még azok, akik ha meggyújtják a fényt, akkor az az Akasha fénye, amelyet az öreg lelkek hoznak fel a tapasztalataik mélységéből. A fény, amelyet el kell küldeni Szudánba, az Arab világba, és Palesztínába. Amikor Palesztínát említjük, akkor az egész régióra gondolunk, amit ma Izraelnek és Palesztínának neveznek. Azoknak, akik szenvednek a bolygón szerte mindenfelé, nektek kell látnotok azokat a dolgokat, amelyeket ők nem látnak, számukra ti gyújtjátok meg a fényt. "Miért én?" - kérdeznétek. Elmondom... mert ott vagytok annak az 1%-nak a közelében a bolygón, akik nem éhesen fekszenek le. Van szabadidőtök. Van egy percetek? Van-e kettő? Adjátok oda az emberiség maradékának a 11:11 energiájában! Ez a ti számotok, amelyhez tartoztok. Kedves emberi lény, még a kételkedő is a teremben: ide tartozol! Óh, persze választhatod azt, hogy ne csatlakozz hozzánk, de attól még ide tartozol. Ez az, amiért itt vagy. Adnál a Szellemnek két percet, mielőtt elalszol? Meggyújtod-e a fényt? Lesz-e bátorságod azt mondani: "Nem tudom, hogyan foglaljak állást, de hagyom, hogy a Szellem küldje tovább a fényt - mert tudja, hogy pontosan hol van a legnagyobb szükség rá, hogy megvilágítsa azokat a helyeket, amelyek sötétek - mert a kozmikus intelligencia pontosan tudja, mit kell tenni." Ez hát a teljesebb kép, a makro szint.

Mi a helyzet a mikro szinttel? Mi lenne, ha saját magatok számára is gyújtanátok fényt, behatolnátok a saját sejtszerkezetetekbe, és megtisztítanátok azoktól a dolgoktól, amelyektől meg kell tisztulnia? Mit szólnátok ahhoz, ha hosszú ideig itt maradnátok a bolygón? Mit szólnátok hozzá? Az emberiség nagyrészének nincs is fogalma arról, hogy globális szinten itt mi történt. Négyen vannak ebben a teremben, akik a másik energiában már nem élnének. Más kifejezéssel élve, halottak lennének. Közületek négyen. Az azonban egy másik idősík volt, egy régi idősík, a harmonikus konvergencia előtti. Meghaltatok volna, mert itt volt az ideje, a ti választásotok és elhatározásotok szerint. Négyen itt vagytok, akik nem lennének itt a régi energia szerint - és egyikőtök tudja is ezt, ám a többieknek fogalmuk sincs róla. Már ketten tudjátok és kettőnek nincs fogalma erről... (Kryon nevet) mi történt, amikor meghalhattatok volna? Egyikőtök éppen most, te voltál. A te választásod volt... de nem kell soha többé átélned azt a félelmet. Választhatjátok azt, hogy itt maradtok, tudjátok? Ez a fénymunkás dolga saját magával. Aki azt választja, hogy marad, és elküldi a fényt, aki az egészséget választja, aki azt választja, hogy megszabadul szokásaitól, mert tudja, hogy szokásai károsak az egészségére. Tudom ám, hogy kik vannak itt! Szabad a választás, tudjátok? Ez volt mind a hét.

Azt mondhatjátok, beszélgetésünk ezzel véget ért, de adok valamit még, amin elgondolkozhattok. Amikor néhányan itt ültök, és befogadjátok az energiát, amit nektek adok, - azokkal együtt, akiknek megengeditek, hogy körülöttetek legyenek, - szabad választásotok folytán, egy picit többel rendelkeztek most, mint amikor bejöttetek. Ez azt jelenti, hogy többel is fogtok távozni, mint amivel jöttetek. Ez azt jelenti, nem köszönhetek el tőletek, mert hazavisztek engem. Tudjátok, hogy miről beszélek. Ha ezt megtettétek, akkor mindig veletek leszek. Ez egy áldás, hogy egy emberi lény nem fél Isten szeretetétől. Áldás, ha az emberi lény nem fél a változástól vagy a gyógyulástól, ha nem fél attól, hogy átkeljen a hídon.

Valójában, ők azok a hatalmasok, akik megöröklik a Földet, és akik óriási részt vállalnak abból, hogy békét teremtsenek rajta, amelyet mi valóban lehetségesnek látunk. Az 1% fele csupán, és sokan közülük ma itt vannak. Ez az, amiért annyira szeretünk benneteket, kedves emberi lények.

És ez így van.

Kryon


Átíró - Vári Krisztina
Fordító - Királyhidi Éva, Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sanya