Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Spiritualitásod felfedezése - A fénymunkás kézikönyve sorozat - 1. lecke

Spiritualitásotok felfedezése - A fénymunkás kézikönyve sorozat - 1. lecke
Delfi Egyetemi és Spirituális Központ, McCaysville, Georgia - 2007. július 7.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelhandbook01.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Én tisztában vagyok vele, hogy hol vagyunk (A Delfi egyetem Bölcsesség Templomáról beszél). Ez egy olyan templom, amit azért építettek, hogy dicsérje az Emberi Lény nagyszerűségét. Egy szent hely, annak a dicséretére, amit intuitív módon tudtok a belső ragyogásról, ami ott van mindannyiótokban. Ez egy olyan hely, amely Isten szeretetének, az emberiség szeretetének és ennek a földi békéről szóló különleges tanításnak van szentelve. A belső békéről szól, ezért senki ne feledje, aki ezt hallgatja, vagy olvassa, hogy ez egy megszentelt hely, ahol most elkezdjük üzenetünk közvetítését... ez egy tökéletes hely erre a célra.

És mivel ez így van, olyan energiával álltok szemben, ami még a székekből is áramlik, amelyeken ültök. Energia árad a falakból, a padlóból, még magukból a kövekből is, amelyek itt vannak előttetek (főleg azokról a kristályokról beszél, amelyek közvetlenül Lee előtt vannak) és mindez erőteljesen, összhangban jelentkezik, ugyanazt a dalt énekelve. Az elemek tudják ki vagy. Ó, kedveseim, számotokra ez túlságosan ezoterikus.

Vannak olyanok, akiket talán a kíséret energiája áraszt el, amely most áramlik befelé erre a helyre, nem is tudva azokról a kísérőkről, amelyek mindig is itt voltak. Az elemek, amelyekből ez az épület összeállt, tudják, hogy ki vagy, ők pedig aztán nagyon régiek. Azokból az erdőkből származnak, amelyek jóval öregebbek nálad... mégis tudják, hogy ki vagy. Tudod, te egy darabja vagy Istennek, az angyali birodalomnak, a bolygó teremtő erejének és ők egészen másképpen látnak téged, mint te saját magadat. Ők nem azt látják, amit te látsz a tükörben, ők egy angyali jelenlétet éreznek belépni a szobába. Azon csodálkoznak, miféle angyali tanácskozás lehet a mai napon, ami ekkora energiát hozott be magával. Ők hallják és látják a te ragyogásodat. Egy nagyszerű dalt énekelnek és te még csak nem is hallod. De én igen. Én folyton hallom. Te pedig még azt sem tudod, hogy ki vagy, ugye?

Ez így van megtervezve, kedves Emberi Lény. Ez egy olyan elgondolás, amely a szabad akaratra hivatkozik, hogy megválaszolja a kérdéseket. A feladat, ahogy itt ültök a székeken, hogy fel tudjátok-e ébreszteni spiritualitásotokat addig a pontig, ahol már le tudjátok dönteni azt a falat, amely elválaszt benneteket Istentől. Ezt nevezzük dualitásnak és az Emberi Lény szabad akaratát képviseli, készen arra, hogy leromboljon egy láthatatlan és illuzórikus falat, egy olyan falat, amely sokak számára észrevehetetlen, de ami része a spirituális tudatosságnak. Ez egy olyan fal, amelyen ha áthatolunk, napvilágra kerülnek az élet titkai és hogy miért vagytok itt. És ez az kedveseim, amiről a mai napon beszélni szeretnénk.

Hadd tisztázzunk néhány dolgot, még mielőtt elkezdenénk. Először is, én Kryon vagyok. Tudom hol vagyok és azt is tudom, mi minden szivárgott már át erre a helyre... és bámulattal tölt el. Jelen van itt az építők részéről a vezérelvek tisztasága és azzal kapcsolatban is, ami itt folyamatosan történik. Életek megmentése történt ezen a helyen! El fogom mondani néhány percen belül, mit is jelent ez.

Öreg lelkek csoportjához beszélek. Nincs jelen olyan, aki először van a Földön (a helyiségben, ahol a közvetítés történik). Mindenki, aki itt van, már volt a Földön ezelőtt. Mindannyian egy igen hosszú Akasha jegyzettel rendelkeztek. A teremben vannak Lemúriaiak. Vannak olyanok, akik titkos iskolákból kerültek ki. Sámánok vannak jelen a teremben. Jelen vannak komoly gyógyító technikák és azok, akik meggyógyították magukat, persze olyanok is, akik csak próbálkoztak ezzel. Légy vele tisztában, kedves Emberi Lény, hogy szabad akaratodból vagy itt, ebben a templomban. Rendelkezel a képességgel, hogy másként távozz innen, mint ahogy idejöttél, legyen az közületek bárki, függetlenül attól, hol tartasz az ösvényeden. Teljes összhangban, megteremtettétek magatoknak ezt a helyzetet és megjöttem én is. És így elárulom nektek, közelebb juthattok azokhoz a megoldásokhoz, amiért jöttetek és megkaphatjátok a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek ott vannak a nyelvetek hegyén. Mert ezek a kérdések személyes jellegűek és egyediek számodra és az ösvényeddel kapcsolatban és készen állnak arra, hogy megbirkózz velük. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó időpont a gyógyulásra. Nem létezik jobb időpont. A megfelelő helyre jöttetek.

Sokan vannak a Földön, akik ébredeznek. Legyél ezzel tisztában. Mint ősök, akik mindannyian vagytok, vannak olyanok a teremben, akik csak most fedezik fel a módját egy nagyszerűbb Istenre való ráébredésnek. Sokan érezték, valóban! Valami módon tudták, hogy ők spirituális lények, de ide először jöttek, soha nem hallottak semmit arról, amit mi itt beszélünk. Mi látjuk a nagyobb képet és mi tudjuk, kik vagytok. Minden alkalommal, amikor megérkezel a Földre, meg kell vizsgálnod, vajon az ezoterikus dolgok neked valók, vagy nem. Úgy tűnik, sokan közületek szükségszerűen az ezoterikus ilyenfajta vizsgálatára születtek. Korai éveidben elutasítottad, ami neked lett szánva, mint a családod spiritualitása, vagy a dolgok működésének a módja és a saját fejed után mentél. Voltak olyanok, akik ezt tették családjuk szeretete árán is. Látjátok, én tisztában vagyok vele, kik vannak itt és kik olvassák ezeket a sorokat. Úgy gondolod, mi nem veled együtt "járjuk az utat"? Úgy gondolod, hogy az angyalok nem voltak itt végig a tépelődések és kétségbeesések ideje alatt? Úgy gondolod, mi nem láttuk a könnyeket? Úgy gondolod, nem hallottuk, amikor segítségért kiáltottál? Ó, dehogy nem. Tudom kik azok, akik itt vannak.

Az emberiség különböző időben és különböző módon ébred. A bolygón lévő öreg lelkek elkezdtek tömegesen felébredni az elmozdulásnak köszönhetően, amiről majdnem két évtizede beszélünk nektek. De közülük olyan sokan nem tudják hova forduljanak, vagy mit tegyenek. Izgatottan kérdezik "Hol kezdődik az információ? Hol van a tudás? Hogy haladhatnék gyorsabban? Hol van az utasítás, amihez fordulhatok?"

Rengeteg információt juttattam el partneremhez (Lee-hez) az elmúlt 18 évben, sokkal többet, mint manapság. Ő ott ül az Emberi Lények előtt és elmondja nekik az én közlendőmet, persze, lefordítva anyanyelvére, így kényelmes neki és olvasható nektek. Ezek Kryon szavai és ezen a hosszú perióduson keresztül olyan sok mindenről beszéltünk! Nagyon sok ezek közül "magasabb információ", de nagyon sok a "lényegi információ", mindig a csoporttól függően elegyítve, amelyik itt ül előttem. De annak, aki felébredt ebben az erőteljes elmozdulásban, nincs ábécés könyv, nincs meghatározott kiindulópont és nincsenek tételek, amelyekre alapokat építhetne.

Valóban, elkezdheted az egyes számú Kryon könyvvel, amelynek partnerem az én kérésemre az Utolsó idők címet adta. Persze azok titokzatos idők voltak az ő számára, akkor tanulta, hogy is közvetítsen. Nem igazán volt úgy összeolvadva velem, mint ahogy azt mostanában teszi. Természetesen az egy 1989-es kommunikáció volt és nem egy mai. Így az üzenet sem volt annyira tiszta, mint manapság, nem annyira, mint most. Nem volt annyira személyes, mint amilyen most. Tehát, ma akkor belefogunk egy feladatba, amelyről társamnak már szóltam. Ennek egy többfejezetes tankönyvnek kell lenni, ami soha sem lesz egy fizikai értelemben vett könyv, de úgy nevezzük, mintha az lenne. Egy utasításkészletet kell, hogy tartalmazzon, azok számára, akik az elejétől akarják kezdeni. A ma esti közvetítés ezért alapinformáció lesz (első lecke) amelyik elviszi az olvasót ennek az új energiának a kezdetére és minden ezzel kezdődik. Itt kezdődik ez az egész. Ez az, ahová az Ember el akar jutni, hogy felfedezze a tételt. Egyeseknek azért van erre szüksége, hogy felfrissítse a tudást, mert lesz néhány olyan információ is, amiről nem is tudtad, hogy ma este hallani fogod.

Hát akkor most kimondjuk, hogy "kezdődik" és ez az a közvetítés, amelyet lejegyeztünk és az ábécéskönyv első fejezetének kívánjuk hívni. A címe pedig "Spiritualitásod felfedezése".

Az igazság - a hitnek és a tettnek az alapja

Mielőtt még elkezdenénk a tanítást, beszélnünk kell egy tételről, amiről már beszéltünk egy alkalommal ezelőtt: "Hogy mit jelent az Igazság?" A te valóságodban, az érzékelés falain belül, amelyeket elméd köré építesz és amit 3 dimenziónak nevezünk, uralkodó igazságok léteznek a matematikában és más tudományokban. Amikor elkezded lerombolni ezeket a háromdimenziós falakat és amikor eljutsz a dimenziókon áthatoló dolgok rendszerébe, ez különösen érvényes a spirituális dolgokra, a valóság minden szabálya megváltozik. Ezért, amit mondani akarok nektek nem fog tetszeni mindenkinek, mert azt továbbra is a 3D-ben akarjátok mérlegelni, az helyett, hogy egy többdimenziós módon vizsgálnátok. Ez azért van, mert a ti elmétek ilyen módon működik.

Az igazság viszonyul a te ösvényedhez és sokrétű. Sokan azonnal tiltakoznak, "Kryon, nekünk ez nem tetszik. Egy igazságnak kell lennie, mert az igazság állítja fel a díszleteket ahhoz, hogy az Ember merre keresse Istent. Épp ezért csak egy igazság létezhet és csak egyetlen Isten." Az egy Isten azt jelenti egy igazság, vagy el tudsz éppen képzelni több utat is az egy Istenhez? Amikor halálod alkalmával átjutsz a fátyol másik oldalára, ne lepődj meg, ha olyanokkal találkozol, akik nem a te vallásodhoz tartoztak, vagy nem osztották veled az igazságról alkotott véleményed. Ellenkezőleg, több igazság létezik és ha tiszta a szándék, mindezek szenvedéllyel teli ösvények, amelyek Istenhez vezetnek és "Isten családjához."

Azok számára, akik azt kérik, hogy csak egy igazság legyen, megadom azt az egyet. Igaz, ez egy általános igazság, egy lényegi igazság és ez a következő, - Univerzumotok minden atomjának a közepében ott találod Isten szeretetét, sajátságos módon. Ez a nukleáris energia. Ez az igazság. Erre majd így reagáltok: "Milyen aranyos!" Én viszont állítom, hogy nem az, én nem arról beszélek, hogy aranyos. Én a fizikáról beszélek. Minden atom magjában ott van egy energia, ami működteti a dolgokat és ha eltávolítod ezt az isteni energiát, az egész összeomlik. Állíthatod, hogy az elektronfelhő és az atommag között lévő űr az, ami mozgásban tartja a dolgokat és ami elválasztja őket. Több az, mint amit valaha is megmérhettek, több, mint amit felfoghattok. Ez alapvető fizika és ez Isten szeretete. Ez a lényegi igazság és a tudósok nagyon közel járnak ahhoz, hogy erre rájöjjenek. Valami másnak fogják azt nevezni, de ez lesz a ráeszmélés arra, hogy egy intelligens erő tartja mozgásban a dolgokat.

Íme az igazság definíciója: Ez akkor történik, amikor egy Emberi Lény befogadja szívébe az isteni szenvedélyt és elkezdi a kutatást. Ez egy személyes keresés felismerése, ha úgy tetszik, minden egyéb tudása nélkül. A szabad akaratból fakadó hajlandóság, hogy megtaláld Istent belsődben. Ez igaz. Így tehát sokféle igazsággal találkozol, ahogy sokféle Emberi Lénnyel is, amikor körbejársz a teremben. Az Embernek ez még sincs föltétlenül a kedvére. Így beszéltek: "Egy igazságnak kell lenni, egy tannak, egy épületnek." A mi véleményünk pedig: "Mennyire három dimenziósak vagytok!" Létezésetek lineárisságát rárakjátok Istenre is és eldöntöttétek, hogy csináltok egy 3D-s Istent. Ez majd egyezik az Emberi érzékelésetekkel. Látjátok-e mennyire korlátoz benneteket ez a dolog? Ugyanaz, mintha a rajzfilm figura föléledne, lelépne a kétdimenziós oldalról és találkozna egy Emberrel. Sikoltozna a zavarodottságtól és a kétségbeeséstől, ahogy a 3D-t először megpillantaná. Nem tudna megbirkózni vele, sehogyan sem értené... mert számára ennek semmi értelme nem lenne. Ezért visszatér otthonába és Embereket rajzol két dimenzióban, hogy mindennek értelme legyen számára. Úgy lesztek ábrázolva, mint egy kétdimenziós rajz, a megfigyelő korlátozottsága miatt.

Mindannyian fel fogjátok fedezni magatokban a "családot". Ez a "család" az az intuitív "csoport", amely összességében Istent alkotja. A dimenziókon áthatoló működésnek egyazon rendszere van a család magjában és ez Isten szeretetéből ered és a könyörületből, amit Szellemnek neveztek. Tehát, a te igazságod az, amit teszel, amikor követed indulataidat, hogy bizonyos dolgokat megvalósíts az életedben. Amit a legtöbb Emberi Lény nem ért meg és nem is akar megérteni, hogy ez a rendszer a ragasztóanyag a számtalan igazság között. Hát, elég nehéz elmagyarázni a 3D-ben, ugye? De a feltételezett kutatásaid sokrétű igazságai között a tudás a ragasztó és a szinkronicitás, melyek mind együttműködnek a rendszer lehetőségein belül, hogy a dolgok megtörténhessenek a 3D-ben. De sokkal több ez, mint aminek látszik.

A kezdő megállapítás

Hadd kezdjük akkor egy megállapítással. Te nem egy tantételt keresel, nem is egy prófétát. Te lelépsz a háromdimenziós hitvilág oldalairól, nem követed a többieket, beskatulyázva egy hitvilágba, inkább kockáztatod azt az elméletet, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint bármi, amit eddig neked mondtak. Az után kutatsz, hogy mért vagy itt és a megállapítás az, hogy a keresés nem csak az ösvényedet fogja megmutatni, hanem azt is hogy része vagy egy grandiózus rendszernek. Ez a dolgok működésének egy dimenziókon áthatoló rendszere, ösztönös és osztozol rajta a többiekkel, világszerte. Veletek született, ami azt jelenti, "be van építve az emberek sejtjeibe." Ez nagyszerű dolog és olyan mértékben feltárja benned Istent, hogy saját prófétáddá válhatsz, saját mestereddé, kinyilatkoztatva az istenséget saját örökkévaló létezésedben. Eljuttat annak a felismeréséig, hogy már éltél ez előtt is és hogy ez igazán a legfontosabb része a rendszernek, nem furcsa vagy szokatlan, hanem inkább bölcs megfigyelése annak, hogy minden illeszkedik. Ez majd szálka lesz a szemében azoknak, akiket átitatott a háromdimenziós mitológia, amit azoktól kaptak, akik egy sokkal kevésbé felvilágosult időben és energiában léteztek ezen a bolygón.

Ne legyél kritikus önmagaddal szemben, ha ekkor majd nem fogod követni azt, amire más emberek vagy szervezetek utasítanak, mert ők azt gondolják, hogy az a megfelelően spirituális. Mert az ő igazságuk különbözik a tiédtől. Az ő Isten-keresésük különbözik a tiédtől. Áldott az Emberi Lény, aki bármilyen módon is, egyáltalán keresi Istent. Áldott az Ember, aki készen áll arra, hogy induljon és aki azt kérdezi: "Istenem, mondd, mi az, amit tudnom kell. Azt akarom, hogy leomoljon a fal, a dualitás a 3D és a sokszoros-D között. Azt akarom, hogy leomoljon a fal, hogy ráleljek saját nagyszerűségemre. Tudom, hogy itt van. Érzem. Mutasd meg az ösvényt saját magam felfedezésére."

Amikor egy Emberi Lény hű a saját igazságához, ez a szenvedélye lesz Isteni iránt, akit felfedezett. Ez egy ösvény, a saját személyes felfedezéséhez, hogy megtalálja Istent életében. Ez igazság. De nagyon sokféle, mivel nagyon sok egyéni ösvény létezik az Emberek számára. Minden egyes Emberi Lény spirituálisan egyedi. Egyik a bőség megteremtésén dolgozik, másik az egészégén, megint másik az önértékelés kérdésén, aztán van, aki a félelemmel csatázik. Ezeknek az ösvényeknek nagy része az Emberek múltbéli tapasztalatainak eredménye, különböző földi megnyilvánulásaikban (múltbéli életek), már születéskor megteremtve a személyiségek mérhetetlen különbözőségét - erősségeiket, kihívásaikat, fóbiáikat, tehetségüket. Látod már, miért nem tudsz egy spirituális skatulyát teremteni és mindenkit beskatulyázni?

Az új energia - Mi történt?

És így kezdődik az utazás. Mi mindenről is szól ez a New Age? Mit is jelent ez a nagy váltás? Kezdjük az elején és ez az eleje nem is olyan távoli múlt. A ti időkeretetekben ez csak 1987. Csak eddig kell visszamennünk, mert ez a kezdete ennek az energiának, amely lehetővé tette Kryonnak, hogy megjelenjen mint tanító és minden, ami az előtt volt, az egy régebbi, sűrűbb energia volt. Egy régi energia, amelynek a próféciái mind eltűntek. Észrevetted, hogy a föld energiája más mostanában? A régi energia egy olyan földet képviselt, ami elmúlt, ha észrevetted. Ezért ez az információ azoknak szól, akik először tanulmányozzák ezeket a dolgokat és szükségük van arra, hogy elejétől hallják.

1987-ben egy olyan esemény történt, ami páratlan volt történelmetekben. "Harmonikus Közeledésnek" neveztük, majd később "11:11"-nek. Ami egyedi volt, az ezoterikus: A Föld elérkezett a spirituális semlegesség egy olyan rezgésszintjére, ahol a jövő más irányt vehet.

Felemelkedhet egy magasabb szintre, interdimenzionális értelemben, vagy fetrenghet a megsemmisülés és Armageddon régi próféciáiban. Nehéz ezt nektek megérteni, a ti lineáris időtökön kívül mindannyiótok Felsőbb Énjét megkérdeztük, aki szerepel a Föld rendszerében. Minden Emberi Lénynek, aki valamikor is élt a bolygón, aki él a bolygón és akinek valamikor is esélye lesz, hogy éljen a bolygón feltettük a kérdést: "A régi energiájú próféciákkal akarsz-e továbbhaladni, a régi lehetőségekkel, vagy el akarsz mozdulni az új energiába, amiről az ősök beszéltek, hogy jönni fog? (A Mayák és 2012). Ez egy olyan energia, ami nem szerepel a jelen próféciákban, valami, ami megteremti a békét a Földön, valami, ami munkát teremt a jelenlevő Lemúriaiaknak és a jelenlevő öreg lelkeknek. Spirituális Világítótornyokat hoz létre, akik nagy számban fognak felébredni. Mit választasz?"

És a válasz az volt, hogy "Előre akarunk haladni." És mint drámai bizonyítéka ennek az ezoterikus eseménynek, máról holnapra, néhány évre ettől az eseménytől a bolygó geopolitikai struktúrája megváltozott és olyan mértékben átalakult, amit senki nem feltételezett. Minden furcsaság és minden prófécia ellenére az országok, amelyek erőteljes szereplői voltak a régi idők világvége forgatókönyvének, óriási mértékben megváltoztak. (Különösen a Szovjet Unió) Hirtelen olyan valósággal kerültetek szembe, amit senki nem jövendölt meg. A hidegháború vége! Éppen az a dolog, ami 50 év nyugtalanságot teremtett, félelmet és nem volt "előrelátható befejezése", hirtelen megsemmisült. Az Armageddon tervezett időpontja elérkezett és elmúlt (1999-2001).

Akkor, 2001-ben történt egy nagy kihívás, amit 9:11-nek neveztetek. Nem volt megjövendölve, Nostradamusnál sem, de a szentírásban sem (Jelenések). Ahogy két évvel ez előtt az Egyesül Nemzetek egy csoportja előtt is elmondtam, a 9:11-es esemény érinteni fog két generációt, hogy mit is fog az Egyesült Államok vezetése tenni. Nem gondolod, hogy egy ilyen fontos valaminek benne kellene lenni a régi jövendölésekben? Ez bizonyítéka annak, hogy egy új jövő áll előttetek. És újra elmondjuk, hogy a Harmonikus Közeledés 1987-ben a Harmonikus Összhanggal együtt, a rákövetkező években mintegy támaszai a változás, az elmozdulás energiájának, amelyet ti magatok hoztatok létre. És most itt vagytok egy teljesen másfajta energiával.

Tehát, ha először olvasol erről és szeretnéd tudni, hogy mit jelent ez számodra, olvasd figyelmesen és hallgass a logikádra, ahogy haladsz előre. Itt vagy, egy változó földön, amit sohasem jósoltak meg. Talán így beszélsz: "Mit kell tennem, hogy más legyek és hogy tudok megváltozni?" Elárulom, különösen akkor, ha még új vagy: maga a tény, hogy felteszed ezt a kérdést, változást okoz a földön.

Áldott az Emberi Lény, aki azt kérdezi: "Mit tehetek? Mi a következő lépés?" Mert ez, a Föld iránt tanúsított együttérzés ténye, amit ezzel kimutat, azt jelenti, hogy elkezdte lerombolni a falat. Talán te vagy az? Ha igen, akkor érdeklődni fogsz, hogy mik a felemelkedés lépcsőfokai, ugye? Ám nem fogom őket elárulni neked, mert nincsenek lépcsők. Illetve, talán van egy: Indulj! Tehát, most már tudod, hogy az Emberi Lénynek, aki ezzel a kérdéssel indul útnak: "Hogy tudom ledönteni a falat?", már ott van a kezében a csákány, már illesztgeti össze a képet és már szűrődik keresztül némi fény.

A karma változó rendszere

Újra csak el szeretném magyarázni, mi is történik a karmát illetően. Ez egy régi spirituális folyamat, ami mindig itt lesz veletek és a Föld bolygóval. A bolygó néhány régi vallási rendszerében nagyon pontosan leírták. Ez a mai napig igaz, ez egy energiarendszer, amely a helyén marad és működni fog magától, akárcsak olyan sok más dolog az élet energiájával kapcsolatban. Még akkor is, ha az Emberi Lény nem tesz semmit, hogy tudomást szerezzen róla, vagy megismerje, egyszerűen jelen van és hatással van arra, amit az Ember tesz.

Fontos: Egyetlen Ember sincs személyesen predesztinálva hogy bármit is tegyen a Földön. Nincs előre meghatározott ösvény (predesztináció). Inkább, alapértelmezésüknél fogva arra vannak hangolva, hogy kövessenek egy karmikus ösvényt, amelyet egyszerűen azért tesznek, mert ott van és olyan érzelmi berendezéssel születnek a bolygóra, hogy automatikusan követik azt. Hadd magyarázzam meg. Olyan sok dolgon munkálkodunk jelen pillanatban, beleértve a ti saját szabad választásotokat arról, hogy ne legyen szabad választásotok! Éppen egy csatát vívtok jelen pillanatban, igaz is, ha lehetővé teszitek a tudatosságnak, hogy hátramenetbe kapcsoljon, még egy megvilágosodott, vibráló földön is diktálhatja a szabad akarat, hogy ne legyen többé szabad akarat! Ez olyan, mint mikor arra szavazunk, hogy ne lehessen soha többé szavazni! Hát ilyen hatalommal rendelkeztek. Angyalok vagytok és teremthettek bármit itt a Földön, amit csak teremteni akartok. A legsötétebb sötétség és a legvilágosabb fény, mindkettő ott van az energia palettátok színei között. Bármit is akarsz, megteheted. Ez egy kritikus időszak.

A dolgok megváltoztak. A régi jövendölések, amelyekről azt mondták, hogy majd bekövetkeznek, eltűntek és a helyükbe a pillanatnyi szabad akarat került. A Mayáktól kaptátok az információt, hogy 2012 egy vibráció változás, az emelkedés kezdete a bolygón... egy új kezdet energiája. Ez egy 11:11-es energia. Igaz is, a 2012 hemzseg a 11:11-töl. A 11:11, amit sokszor láttok az óráitokon, mind a 2012-es átmenet ígéretéről szól egy sokkal pozitívabb energiába, egy új paradigma, egy új világszemlélet kezdetéről szól. Nagyon vígan behajózhatsz 2012-be Fénymunkás, azzal a képességgel, hogy egy olyan módon élvezed a föld támogatását, ami ezelőtt sohasem volt. A változások, amelyekről te semmit nem tudsz, már folyamatban vannak. De ezzel elébe vágok magamnak.

Minden Emberi Lény, aki leszületik erre a bolygóra, azonnal kap egy karmikus lenyomatot. Lejön és leadja kristályát a Teremtés Barlangjában. A kristály egy energia memória, ami behangolódik a Kristályrácsba, ez pedig Gaia része, így Gaia tudja, hogy ő itt van. És ez így van mindannyiótokkal. Amikor leszületsz erre a bolygóra, karmikus energiád DNS-edbe kerül és onnan indítod az energiát. A karmikus energia egy olyan energia, amely része annak a rendszernek, amelyről beszélünk és ez a Föld életereje. Ez az, ahol az Emberi Lény nem választ ezoterikus ösvényt, hanem egyszerűen követi egy "meglévő karma kerékvágását", amelyet a múltbéli energiák és a földi megnyilvánulások segítségével hozott létre a többiekkel. Az Emberek gyakran oda születnek, ahol az előző alkalommal éltek. Gyakran követik családjuk irányvonalát és bármit tesz a családjuk, ők is azt teszik. Ha a családjuk földműves, ők is azok lesznek. Ez a legtermészetesebb dolog számukra és ez egy könnyű döntés. Olyan mint egy út, amelyen csodálatos járni, mert nincsenek rajta akadályok, így hát ez a karmikus ösvényük. Gyakran hoz eléjük ez az ösvény is kihívást, attól függően, hogy mi történt velük abban az életben, ami ez előtt volt. Gyakran újra megteszik, meg visszacsinálják ugyanazt, mint karmikus energiamintákat. Jelentős Yin és Yang energia nyilvánul meg ilyenkor. Persze igaz, ami felmegy, annak le is kell jönni. Mindez része egy nagyon régi rendszernek, egy nagyon régi spirituális vibrációban... amely önműködő. De neked véletlenül sem kell ezt elfogadnod. Csak figyelj, mert most jön a java (Kryon mosoly).

Még 1989-ben elkezdtem nektek mondogatni, hogy ebben az új energiában lehetőségetek van, de akár szükségetek is arra, hogy elhagyjátok a karmát és hogy a magatok választotta úton haladjatok. Mert, mint öreg lelkeknek, akik belső ragyogással rendelkeznek, megvan a képességetek, hogy kilépjetek a kerékvágásból. Fogjátok ezt a régi karmát és tegyétek félre, aztán helyettesítsétek egy jóval magasabb szintű energiával... a választott spirituális irányvonal energiájával, úgy a saját részetekre, mint a bolygó számára. Erre ti: "Saját művemet akarom megteremteni, a saját valóságomat és nem a karma régi rendszerét, amellyel ideérkeztem." Hallottátok már a kifejezést: "teremteni a saját valóságodat"? Hát ezt jelenti. A Harmonikus Közeledés hozta el nektek ezt a hatalmat.

1989-ben megérkeztünk társammal és elindítottuk ezt az információs csatornát, tudatva veled, hogy megteremthetsz magadnak egy olyan szituációt, amelyben érvénytelenítheted a karmát és a saját szabad választásod útjára léphetsz, megvalósíthatod azt a feladatot, amiért idejöttél. Beszéltünk egy lenyomatról, amiről még soha nem beszéltünk azelőtt. Nem beszéltünk róla, mert most tulajdonképpen újraértelmeztük, hogy azt jelentse "a jóváhagyás beültetése, hogy kilépjetek a kerékvágásból." Amit ti magatoknak ültettek be, szenvedélyetekkel és igazságotokkal és így haladtok tovább, kívül a karmán, inkább egy olyan hely irányában, ahol választhatod azt az energiát, amelyet te magad teremtettél tiszta szándékoddal.

Érdekes dolog a karma. Van itt valami, amire nem is gondolnátok, kedves Emberi Lények, - a karma mélysége. Szemlélem a lelkeket ebben a teremben. Ebben a teremben, ahol ez a tanítás folyik, nyolcan vannak köztetek olyanok, akik azért élnek még ma is, mert kiléptek a karmájukból! Ha a karma nyomvonalán maradtatok volna, amelybe születtetek és tettétek volna a dolgotokat, amit mindenki elvárt tőletek, követve a karma útját, ma nem lennétek itt. Éspedig azért, mert a lehetséges karmikus "találkozód a halállal" elvitt volna. Ott lettél volna a karmikus helyen és időben, hogy megtapasztald a feltételezett halált. Ám, mivel leléptél erről a nyomvonalról és kinyilvánítottad saját véleményedet az élettel kapcsolatban, halálod minden karmikus jellemzője lehullott. Nos, itt vagy és te magad vagy a felelős azért, hogy mikor jössz és mikor távozol. Nyolcan közületek.

És ez az, amikor az Emberek feladják a leckét nekünk a fátyol felőlem lévő oldalán. Most éppen egy hatalmas és örömteli igazságot mondtam el nektek, ünnepelnetek kellene. Most azonnal szobrot kéne emelnetek abból az alkalomból, hogy elkerültétek a halált. De nem teszitek. Ami nem történt meg, arról nem tudtok, ugye? Nos, én igen. Ki az, akinek hatalma van a halál felett? Mit mondtak nektek erről? Ki az a Nagy Kaszás? Nos, nem fontos, hogy mit mondtak nektek róla, én majd elmondom, ki is a Nagy Kaszás. Ő az az Ember aki úgy dönt, hogy soha nem keresi Istent! Az az ember, aki csak megjelenik és nem játszik szerepet a sorsában... csak járja a karma útját, beleértve a halálba való átlépést is. Nem ítélkezünk egyetlen Ember felett sem, aki ezt teszi, ez csak beszámoló, hogy miről is van szó. Ám közületek nyolcan nem lennétek itt, székeitekben üldögélve, ha nem tettétek volna meg "a karma útjának az elhagyását". Gratulálunk, kedves család, mert ti tudjátok, hogy mindez miről szól.

Ezért, a kezdők számára elmondjuk, hogy félretehetitek a karmát, amellyel születtetek és kezdhetitek teremteni a saját valóságotokat. Ez az új ajándék ebben az energiában. Lehetővé teszi nektek, hogy átlépjetek egy új fajta Emberi Lény tudatosságába, aki maga választja meg a saját sorsát. Van, aki ezt a felemelkedés állapotának nevezi, ez a belépés saját magad teremtésének az energiájába.

A következő kérdés természetesen, hogy "Kryon, mi a következő lépés?" Erre a válasz pedig minden dolog közül a legnehezebb, legyél türelmes a rendszerrel szemben. Az Emberek nem jeleskednek ebben. Türelemre van szükség a rendszerrel szemben, hogy el tudd kapni a kínálkozó lehetőséget. Ha új vagy és csak most kezded hallani és megérteni ezeket az üzeneteket, az első dolog, amit csinálni akarsz, menni és mászni felfelé a lépcsőn. Szükségét érzed majd, hogy tegyél valamit ezzel a tudással, az indulataiddal és ezzel az új izgalommal. Csinálni óhajtasz valamit a 3D-ben.

A régi szemlélet tett veletek valamit fizikailag azért, hogy megmutasson valami spirituálisat. Történelmetek beszél róla és ez része a mitológiátoknak, de ebben az új energiában nem így működnek a dolgok. Mi tudjuk, kik vagytok és mit akartok tenni. Minden igazság egyedi és a te igazságod elindíthat egy hógolyót lefelé, amely végül eljuttat A-tól B-ig. Kezded látni az életfeladatod, kezdesz felébredni és rájönni, hogy te egy öreg lélek vagy.

Sokan, akik csak most kezdik ezt érezni magukban, úgy érzik, mint aki jegyet vett egy vonatra és ők ezért feltételezik, hogy a vonat hamarosan feltűnik. Nos, elárulom nektek, még a sínek sincsenek lerakva! De ne essetek kétségbe, kedveseim, mert elindítottátok a folyamatot. Így, amíg várakoztok, kezdjétek el kutatni és tanulmányozni, hogy mi is az, ami bensőtökben van, ami egészen más, mint amit gondoltatok. És a legjobb helyen kezdetek kutatni, ha a bolygón valaha élt mestereket szemlélitek. Mert a bolygón élt mesterek azok, akiknek a példáját kell követnetek, mert ennek a kornak az új eszköze a mesterlét!

A mesterlét a karma hatástalanítása, egy régi energiájú élet eltűnése és átlépés egy másikba, miközben a saját testedben maradsz! Az eszközök ehhez magán a rácson vannak, magában a Kristályrácsban vannak az eszközök. A bolygó memóriája tulajdonképpen azért változik, hogy egy mesterhez illeszkedjen, aki a te neved viseli! Sokan vannak, akik ébrednek, sokan vannak, akik olyan dolgokat tesznek éppen most, amiket csak a régi idők mesterei tudtak megtenni, magukért teszik és ez már mindennapos dolog. Igaz is, olyan dolog ez, amit itt tanítanak, ebben a templomban, ahol most ültök. Gondolkozzatok el ezen.

És arra biztatunk benneteket, utánozzátok azokat a mestereket, akik itt jártak a földön előttetek. Mivel rendelkeztek ők, amivel ti nem rendelkeztek? Az első dolog... egyáltalán semmivel! Mindannyian Emberi Lények voltak. Nem voltak különleges teremtmények és nem születtek másnak, mint ti. Az Egyetlen, aki azt mondta, hogy ő Isten Fia, nagyon világosan megmondta: "Isten fia vagyok, ahogyan ti is." Az ő üzenete az emberi megnyilvánulásról szólt... hogy segítsen megérteni, hogy a belső ragyogás, amivel ő rendelkezik, a tiétek is. Ez nem illeszkedett az akkori kultúrába és abba a korszakba és az országát leigázók megölték.

Azt szeretném elmondani, hogy amit Ő megmutatott nektek ugyanaz, amit ti is tehettek a mesterléttel. Megváltoztathatjátok a dolgokat, visszatekerhetitek DNS-etek óráját, olyan gyógyításokat vihettek végbe, ami messze meghaladja az elképzeléseteket és ez egyenesen a Felsőbb Énetekből fakad, ami ott van bennetek. A mesterek energiája veletek van és az egyedüli oka annak, hogy ők itt voltak, a példa, hogy láthassátok és ti is megtehessétek mindazt.

A Föld Mestereinek visszatérése

Vannak, akik azt tanítják, hogy a mesterek vissza fognak térni egy napon és a Föld számos vallása bizonygatja ezt. Vannak, akik az ég felé néznek és így beszélnek, "Közeleg, közeleg... az idő, amikor a mesterek visszatérnek, hogy megmentsenek minket." Minden reményüket és kívánságukat erre a lapra teszik, énekelnek és miséket tartanak és várják őket, hogy visszajöjjenek. Hát halljátok, hogy mit mondok én erről: Azok az Emberek, akik így tesznek nem értik, nem látják annak a realitását, ami történik. Hogy a mesterek már mind visszatértek és itt ülnek, itt ezen a helyen!

Bárhol is vagytok, ők ott vannak. Ők része az új mágneses rács szerkezetének, lélekben vannak jelen, nem testben. Azért vannak itt, hogy beengedjenek, ha te is úgy akarod, olyan módon, ami gyógyulást fog hozni, megnyilatkozást és megoldásokat a testedben. A sötétség elmenekül a fény elől, amikor elhatározod, hogy kinyitod a kaput és beengeded a fényt. Ilyen módon használja Isten a nőt és a férfit ezen a bolygón. Így, ha még új vagy és kutatsz ezek a dolgok után, elárulom neked, hogy a mesterek megmutatták neked, hogy mi az ami most lehetséges. A Harmonikus Közeledés tette ezt lehetővé és tiéd a választás lehetősége, mint Emberi Lénynek, hogy észrevedd ezt, vagy figyelmen kívül hagyd.

Az új rács és a soha nem látott támogató rendszer

Olyan támogató rendszerek léteznek, amelyeknek talán még nem is vagytok tudatában. Ez az információ azoknak szól, akik éppen ébrednek és akik szeretnének némi információt a fátyolon túlról. A Föld Kristályrácsa a bolygó memóriája. Része annak, amit ti Gaiának neveztek. Most a bolygó Kristályrácsa az aktív rács, az a tábla, amelyre írtok az energiával, ahogy haladtok előre. Magába szív mindent, amit teszel, ahogy sétálsz egyik helyről a másikra. A Kristályrács tudja merre jársz, mert lenyomatokat hagysz a homokban, mert a rács ismeri az emberiséget. Gaia tud minden Emberi Lényről, aki spirituálisan ébredezik ezen a bolygón. Szándékodból árad a fény és érvényteleníti a valóságod háromdimenziós beállítottságát.

A bolygó Kristályrácsának létezik egy támogató rendszere... egy emlékező rendszer. A Kristályrács soha nem fog megsemmisülni, de vannak bizonyos rendszerek, amelyeket ha egyes emberek és az emberiség a földre alkalmaznak, olyan módon megzavarhatják, hogy megszűnik az egésznek az integritása. Eltörhet egy láncszem, a földnek titokban átadott túl sok elektromágnesség kárt tehet egy időre az épségében. Tehát létezik egy élő visszaállító rendszer és van köztetek, aki szükségét érzi, hogy tudja, hogy mi az. Állandóan veletek fog lenni és ez a rendszer a bolygó bálnái. Szeretitek a delfineket, ugye? Kérdezzétek csak róluk a biológusokat. Valójában ők kis bálnák! Ezért, amikor a bálnákról beszélünk, mindannyiukat értjük alatta. A bolygó melyik emlőse élvez még a Föld országainak 80%-ában egyezmény által védelmet? Egyik sem. Mert az Emberi faj intuitíve tudja, hogy ezek fenséges teremtmények és sértetlennek kell maradniuk a bolygón. Ez egy visszaállító rendszer, amely nagyon különleges. Most már ismeritek a titkot, hogy miért éreztek úgy velük kapcsolatban, ahogy azt teszitek.

Összegzés

Lehetséges lenne, hogy több minden történik, mint amit neked mondtak? Mit mond az intuíciód a pillanatnyi céloddal kapcsolatban? A Harmonikus Közeledés sokkal többet tett, mint csak a bolygó energiájának a megváltozása. Tőle kaptad a jóváhagyást egy megvilágosodott állapotra és íme, itt vagy.

Állandóan ott van azonban a 3D-s kérdés: "És most mit kell tennem?" Áldott az az Ember, aki olyan keményen a szívén viseli ezt a dolgot, hogy így beszél, "Elkezdem ezt az utazást. Megtalálom az igazságomat." Mert érti, hogy maga a felfedezés folyamata hozza létre a fényt ezen a bolygón. Nem kell csatlakoznod semmihez, vagy valamilyen Emberi szervezethez tartozni. Nem, inkább személyesen kell elkezdeni a kutatást magaddal kapcsolatban.

Gyakran használjuk a fény és a sötétség metaforáját. Ez a legjobb, ami rendelkezésünkre áll. Valóban, energiaszinten a te kíváncsiságod nyitja meg a kapukat és okozza a bolygó magasabb vibrációját. Kevesebb, mint az Emberiség egy százalékának a fele kell hogy felébredjen ezen a bolygón, hogy végleges legyen a változás. Ez azért van, mert nem sok fényre van szükség, hogy eltűnjön a sötétség. Majd hét milliárd Ember él a földön, ennek a nagy része soha nem fog felébredni, vagy nem érdekli ez a dolog. A hatalmas többség túlélő módban tengeti életét és csak a következő étkezésre tud gondolni, vagy magára az életben maradásra. Nektek viszont megvan a kiváltságotok, hogy ezotériával és az élet spiritualitásával foglalkozzatok. Tulajdonképpen ti tartjátok a bolygó fénypotenciálját.

Fontos, hogy megértsétek, hogy a rendszer, amelynek nem is vagytok tudatában, tud az ébredésetekről. A rendszer, amelynek nem is vagytok tudatában, tudja, hogy szemeid e sorokat követik, vagy füleid ezt a felvételt hallgatják, vagy hogy jelen vagy ebben a teremben, itt ülsz, követed ezt az előadást. A rendszer tud a Világítótoronyról, ami belőled válik, ha már éppen nem az vagy. Később majd meghatározzuk a rendszert és elmondjuk, hogyan működik (egy másik előadásban). Az Univerzum tud erről a találkozóról. Ilyen mélyreható dolog ez. Hát persze, hogy nehéz elhinni a háromdimenziós valóságotokban, hogy egy ilyen dolog lehetséges.

Most hadd szóljunk azokhoz, akik egy kicsivel többet szeretnének. Ha te egy vagy az újak közül, elárulom neked, hogy milyen gazdagság az, ami itt van. Amikor lebontod ezt az információt és többet megtudsz magadról és a DNS-edről, képességeidről, mesterlétedről, változtathatsz a helyzeteden és megoldhatod az életed problémáját - legyőzheted a félelmet. Kifejlesztheted az önértékelésed és beemelheted a létezésed Akasha Jegyzetébe, magadhoz vonzva azokat a dolgokat, amelyekre szükséged van.

Odamehetsz a spiritualitásod kútjához és újra azzá a sámánná válhatsz, aki nem is olyan régen voltál. Csodálatos gyógyító lehet belőled, ha úgy döntesz, vagy egy azok közül, akik meditálnak és sugározzák fényüket a bolygóra nap mint nap. Bármilyen tevékenységet választasz, akármi a szenvedélyed, ez az, amiért idejöttél ma és amiért olvasod e sorokat.

És a következő lépés a bizalom. Ne gyárts hipotéziseket. Semmit ne feltételezz. Türelmesen haladj előre és aztán majd megbeszéljük a következő fejezetet. A következő, amit majd hallani fogtok, az "Együtt élni dualitásoddal." Nehéz téma. Ez lesz a következő ebben a sorozatban.

Ti, közönséges Emberi Lényeknek álcázott sámánok, itt a teremben, nem volna még itt az ideje, hogy kinyissátok sámán-létetek palackját? Igen, feltételezted, hogy gyógyító leszel. Tudtad ezt egész idő alatt. Egyáltalán nincs késő. Ez az, amiért jöttél.

Én Kryon vagyok. Nem fogok tőletek elköszönni. A kíséret energiája itt marad, ahol holnap újra ki lesz osztva, egy olyan módon, amit nem is feltételeznél. Mert a ti időkeretetekben a holnapi napon olyan dolgokat fogtok hallani, amelyeket majd nap közben tudatok partneremmel, akár a közvetítésen kívül, - dolgokat, amelyeket hallanod kell magatokról és magadról, a dualitásról és arról, hogy mi következik.

Soha nem vagy egyedül. Mindegy, hogy mit gondolsz, mi mindig itt vagyunk. Ez az igazság. Nem vagy vele tisztában, hogy ki jött ma kihez látogatóba, ugye? Újra találkozunk, kedves család, ahogy már annyiszor. Én vagyok az az energia, amelyet akkor láttok, amikor lejöttök a földre. Én vagyok az az energia is, amelyet akkor láttok, amikor távoztok. Van, aki a Kapu őrzőjének hív, csak azért, mert Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. Valójában nem vagyok a Kapu őrzője, mert az mitológia, de az vagyok, aki ott áll az életetek kapujánál, amikor jöttök és amikor elmentek.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Vass Antal