Nyomtatható magyar PDF formátumMagyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Nyolc váltás a megvilágosodásban - 2. rész

Nyolc váltás a megvilágosodásban - 2. rész
Mexikó város - 2007. október 21.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel07_Mexico_02.html )


Az olvasókat segítendő, Kryon és Lee ezt a közvetítést "újra közvetítette", hogy a kiegészítések segítsék a tökéletes megértést. Gyakran előfordul, hogy a helyszínen a kommunikációval együtt jelen lévő energia a nyomtatásban már nem mutatkozik meg. Leld hát örömöd ebben a feljavított üzenetben, amelyet Mexikó városban kaptatok és amely a megvilágosodás ösvényén történő váltásokról szól.


Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Voltak akik megkérdezték: "Hogyan lehetséges mindez? Hogy lehet az, hogy itt ül egy ember a széken és látszólag egy szempillantás alatt kapcsolatot tud teremteni a fátyol túloldalával? Vajon ez valóban igaz?" Hát akkor újra megkérdezem tőletek: Mit éreztek? Úgy érzitek, hogy az ember beszél, vagy úgy érzitek, hogy Isten szeretete áramlik be erre a helyre? Mi volna, ha rendelkeznél egy olyan képességgel, hogy azonnal tudnád, hogy igaz vagy nem? Nos, rendelkezel vele! Ez része a mai leckének, mert az Emberi Lény spirituális útján történő váltásokkal együtt jár ez az ajándék. Valóban, az itt ülők között vannak olyanok, akik rendelkeznek ezzel az ajándékkal és ők tudják mi történik. Lehetséges az, hogy Isten annyira szereti az emberiséget, hogy még a lábatokat is megmossuk? Miért nem kérdezitek meg azokat, akiknek már megmostuk a lábát? Szép csendben érkezünk, egy erőteljes üzenettel. De még nem akarjuk elkezdeni a tanítást.

Mi az amit most éreztek? Különböző dolgok történnek éppen most a teremben és mindez azért, mert ti kértétek. Sokan adták közületek hozzájárulásukat ezen az estén ahhoz, hogy megkapják az ajándékokat…még többen, mint az elmúlt estén. Lehetővé tettétek, - hogy úgy mondjam, engedélyt adtatok magatoknak ma este. Sokan azok közül akik spirituális témákról beszéltek nektek ezen a napon (az összejövetel előadóira utal), már átadtak nektek egy üzenetet, amelyet most én is el fogok mondani: Nem vagy egyedül. Sokan vagytok ma ezen a spirituális hajón. És talán elkezded érezni, hogy aki melletted ül és akit talán nem is ismersz, ő is része a te haladásodnak. Talán létezik egy spirituális rendszer, amely minden Embert magába foglal? Valójában, ez is része a mai tanításnak.

Mielőtt belevágunk, még egy dolgot el szeretnék mondani kedves Emberi Lények: Ismerlek benneteket. Az Univerzumban minden angyali lény ismer benneteket. Vajon valóban olyan fontos, hogy az Univerzum ismerje a nevedet? A válasz igen. Azt a dolgot pedig ami nem engedi, hogy el hidd mindezt, fátyolnak hívják és nagyon jól működik. Épp ezt a tényt nem engedi, hogy lásd. A fátyol erős. Az utolsó dolog lesz, amit észreveszel magadban, az a spirituális mester-léted, amiről tegnap beszéltünk (az üzenet első részében elhangzottakra utal).

A mai napon folytatjuk a spirituális tulajdonságok nyolc elmozdulásáról szóló magyarázatot, egy olyan Emberi Lénnyel kapcsolatban, aki az ébredéstől a felemelkedés felé halad. Emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy már megállapítottuk… nem létezik meghatározott menetrend. Nem tudod meghatározni magadnak, hogy két váltás között mennyi idő teljen el. Mert szabad akaratod folytán lehetséges az is, hogy csak egy vagy két váltáson menj keresztül az összes közül. Akár meg is állhatsz a másodiknál. Csak tőled függ és nincs büntetés. A dolgok, amelyek ebben közrejátszanak, nagyon összetettek és személyesek. Ne ítélkezz egyetlen Emberi Lény felett sem, aki szerinted nem azt teszi amiről úgy gondolod, hogy tennie kéne spirituális értelemben. Lehetséges, hogy az a legjobb amit ő tud, az Isten után való kutatás folyamatában. Lehet, hogy neked butaságnak tűnik, de talán egy magasabb, egyetemes szemszögből nézve, neki szüksége van egy szervezet védelmére, amely megmutatja neki az imádat módját. Nem tudhatod egy személy örökké való lelkének személyes tulajdonságait, a te háromdimenziós nézőpontodból szemlélve őt. Csak ünnepeljétek az életüket! Őket szemlélve ne mondjátok: "Nos, szeretném, ha tudnák, amit én tudok" mert a szabad akarat és a szinkronicitás által minden lehetőségük megvan, akár neked, spirituális szempontból.

Az energia a bolygón olyan nagymértékben változik, hogy az a szó szoros értelmében felébreszti a DNS-t. "Kryon, miért beszélsz annyit a DNS-ről?" Mert benne van minden spiritualitás magja. Itt helyezkedik el a Felsőbb-Éned. Földi léted Akasha Krónikáját is itt találod. Tartalmazza a gyógyítást és a mester-létet, a felemelkedés tudatosságát. Ilyen módon működik együtt veled, biológiai értelemben és emiatt beszélünk róla egyáltalán. Emiatt beszéltek róla a többiek is (az összejövetel egyéb szónokai). Ez nem egyszerűen kémia. Ezek a testedben lévő építő elemek, a felemelkedés építőelemei. Van, aki hajlandó látni őket és van, aki nem.

Folytassuk az utolsó négy váltással.

Az a négy váltás amelyekről már beszéltünk, nagyon mélyreható. Annál az Embernél hagytuk abba, aki felfedezte hogyan érvénytelenítheti karmáját, hogy a spiritualitás egy tiszta lapjával haladjon tovább. Minél több váltásról beszélünk, annál bonyolultabb lesz. Nagyon sok Emberi Lény egyszerűen megáll a negyediknél és soha nem lép tovább, ítélkezés emiatt sincs. Ők éppen olyan alaposak Fénymunkásnak, mint aki végighalad mind a nyolc váltáson. Tudjátok, Istennél nem létezik az elvárások ranglétrája. Vajon tudtátok ezt? Mi nem vagyunk lineárisak, itt nincsenek lépcsőfokai az elvárásoknak, nektek pedig ez olyan gyakran spirituális valóságotok alapja. Azok, akik a templomban térdelnek, éppen annyira áldottak Isten előtt, mint azok, akik metafizikai módon haladnak végig a felemelkedés folyamatán. Mert Isten szeretete ugyanaz mindkét egyén számára és nincs részrehajlás amiatt, hogy ki hogyan jut el oda. Mindkét Ember, az élete végén, ugyanazokon az energiákon halad keresztül és tárt karokkal üdvözöljük őket újra itthon, a fátyol másik oldalán. Nincs ítélet számotokra, csak szeretet. Amit ezen a bolygón teszel, az a te szabad választásod. Ez része a fény és a sötétség rejtélyének. Némelyik emeli a bolygó rezgésszintjét és némelyik nem. De ez a kirakós játék a tiétek és ti vagytok azok, akik a megfejtésén dolgoztok. Isten nem avatkozik bele, ha nem vettétek volna észre. Hát ennyire szeretünk benneteket.

Az ötödik váltás

Az ötödik váltás mélyreható. Akkor történik, amikor az Emberi Lény felfedezi, hogy tényleg meg tudja változtatni az anyagot. Az utolsó négy váltás arról szól, hogy fog egy Ember hatni a világra maga körül, túl azon, hogy hat saját magára. Az első négy váltás csak az egyénnel, saját magával foglalkozik és az ő növekedésével. Az utolsó négy is vele foglalkozik, de az emberiség többi részével is.

Szinte ösztönös, hogy túl a negyedik váltáson, ráébredtek annak a megértésére, hogy miért is vagytok itt. Az ötödik váltás arról szól, hogy fényt küldesz a többieknek a bolygón. Hogyan tedd ezt? Meg tudod-e csinálni? Tud-e ez változást előidézni? Ez annyira egyszerűen hangzik, majdnem gyermekesen. Ha egy olyan csoport Embernek beszélsz erről, akiknek fogalmuk sincs arról, amit te tudsz és hogy milyen szereped van abban, amikor elmész egy olyan találkozóra, ahol fényt fogtok küldeni a föld bizonyos helyeire, vállon veregetnek majd és ilyeneket mondanak: "Ó milyen kedves, milyen aranyos". Aztán megfordulnak és csak forgatják a szemüket. Mi ennek az oka? Egyszerűen nem értik, hogy bármi ezoterikus dolognak köze lehet a háromdimenziós anyaghoz. Nem gondolják, hogy bármi történik! Fogalmuk sincs róla és nem is akarják megérteni, még ha meg is próbálod megmagyarázni.

Képzeld el, hogy egy olyan világban élsz, ahol senki nem lát és valaki egyszer csak azt mondja, hogy ő lát. Kigúnyolnátok még a "látásnak" az ötletét is. De nem csak hogy lát, megkísérelné leírni a színeket. Ti, természetesen csak forgatnátok a szemeteket a furcsa beszéd hallatán. Ez a hasonlat írja le azt az állapotot, ahol most tartasz, miután keresztülmentél DNS-ed első négy váltásán, láthatóan elválasztva téged azoktól, akik még egyetlen váltáson sem mentek keresztül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamivel is többet érsz, mint a többi Emberi Lény. Mert mindannyian ugyanazzal a szabad akarattal rendelkeztek, hogy megtegyetek bármit, amit csak akartok, azokkal az eszközökkel, amelyek a rendelkezésetekre állnak.

Mire eléritek az ötödik váltást, már képesek vagytok megváltoztatni az anyagot az elmétekkel. S, amint arra használjátok fel az erőtöket, hogy az elképzelt fényt a sötét helyekre küldjétek, körülöttetek is egy vibrációváltás alakul ki. Itt van a készülő mester, mert az elemek reagálnak az energiáidra. Ők azok, akiknek nincs más dolguk ezen a bolygón, csak a fényt küldeni az emberiségnek. Nincs megoldásra váró karmikus problémájuk és már specialisták abban, hogy partnerei legyenek a földnek. Sokan vannak itt, akik már elértek eddig.

Gyakran hagyom partneremnek érezni azt az energiát, melyet ezekben a pillanatokban érzek. Néha annyi nagyrabecsülés, annyi szeretet és oly sok áhítat és ösztönzés áramlik a fátylon keresztül a mi oldalunkról azokhoz, akik jelenleg fényükkel megváltoztatják a földet. Sokan közülük most itt ülnek. Ők már felfedezték annak a mechanizmusát, hogy is működik ez a dolog. Már régen felfedezték, hogy meditációikban nem egy állásfoglalást, vagy egy gondolatot kell küldeniük, de még csak nem is egy elképzelést. Mert az ő elképzelésük egy olyan elképzelés lenne, amit a saját elméjük teremtett, valaki más számra. Nem. Ehelyett az a valaki - aki küldi a fényt, amely meg tudja változtatni ezt a földet - megtanulta azt a bizonyos mechanizmust, hogy hogyan működik mindez és a mechanizmus a következő: Tiszta fényt csak elfogultság vagy elképzelés nélkül küldhetünk, mert nem szabad semmiféle elfogultságot hozzá kapcsolnunk. "Várj csak Kryon, békét akarok a Földön, ezért olyan fényt küldök, hogy béke a Földön. Ez így rendben van, ugye?" Ha így teszel, akkor már elfogult vagy. Akármilyen nagyszerű is ez az elgondolás, ez a te elgondolásod, ugye? Mit szólsz ahhoz, hogy inkább az Isteni fényt küldöd a kívánt helyre anélkül, hogy csatolnád a saját elgondolásodat, hogy az entitások milliárdjai - akik alkotják azt, amit Istennek neveztek - fogadni tudják ezt a fényt és eljuttassák oda, ahol ma éppen szükség van rá. Valóban viselni akarod a vizualizálás terhét vagy túl tudsz lépni ezen és ez helyett vizualizálj egy mérhetetlen szinkronicitást, amint teremti a tökéletes forgatókönyvet... a megfelelő időben és a megfelelő helyen. Hát így küldjétek a fényt.

Nem olyan könnyű, így sem. Mert el kell jutnod arra a helyre, ahol meg tudsz szabadulni az elfogultságtól és magadra öltheted Isten köpenyének energiáját. Meg fogod érezni. Érezni fogod, ahogy a fény olyan fehérré válik, hogy elmossa minden állásfoglalásodat és elgondolásodat mindennel kapcsolatban. Ekkor küldd el az elképzelhető legsötétebb helyre. És minden elfogultság nélkül, ez a fény világítja be azokat a helyeket egy isteni tervezettel, ami tökéletes. Ha pedig emberek élnek ezeken a sötét helyeken, olyan dolgokat vesznek észre, amiket soha nem láttak azelőtt. És szabadon dönthetnek róla, hogy tovább használják-e a dolgokat, amelyeket eddig a sötétségben használtak, csakhogy most mindez tisztán látszik. És akkor ez az Ember azt tehet azokkal a dolgokkal, amit csak akar. Néhány dolog, ami így a fénybe kerül, a bölcsesség, a gondolkodás módjának megváltozása, békés megoldások és a megváltozott élet. Hát így küldjétek a fényt.

Nos, ez nem úgy van, ahogy elképzelted, ugye? A mi leírásunk szerint, amit teszel, az teljességgel bír, mert nem az elgondolásaidat öntöd a bolygóra, inkább egyszerűen csak a világosságot.

Valaki közületek látta már a 11:11-et? Tudjátok, mit jelent ez a számmisztikában? Megvilágosodás, megvilágosodás. Hogy érzed magad emiatt? Mi van akkor, ha az volt a munkád, hogy világosságot hozz egy sötét földre? Nos, azok, akik már túl vannak ezen az ötödik váltáson, tudják, hogy működik. Ez az első váltás, amely változást hoz létre a földön.

Elmondok valamit, amiről már szóltunk. Ez a Fénymunkás szó szerint változtatja a bolygó rezgésszintjét, bármerre is jár. Túl grandiózus számodra? Azt tanították neked, hogy semmi vagy és bűnben születtél? Mondták már neked valaha, hogy sosem érintheted meg Istent? Nos, itt az ideje, hogy mindezt kitöröld. Elhinnéd egy angyalnak, ha leülne eléd és azt mondaná, hogy ez nem igaz? Az ellenkezője igaz, nagyszerűnek születtél és a fátyol rejti ezt előled. Tehát, a jelen kihívás az, hogy megtaláld a mester-létet a kirakós játékban. Bárhol is jársz, változást okozol. Ez volt az ötödik.

A hatodik váltás

A hatodikat nehéz elmagyarázni. Ez akkor következik be, amikor a Fénymunkás kezdi megérteni annak a dimenziók közötti rendszerét, hogy hogyan működnek érte a dolgok a Földön. Kezdi megérteni a társ-teremtést. Hadd tegyek fel egy kérdést a dolgok teljességével kapcsolatban: Ha neked lehetőséged van, hogy társ-teremtéssel létrehozz magadnak egy valóságot, vajon ez nem lesz másra is hatással körülötted? A válasz, hogy természetesen hatással lesz. Bármit is hozol létre társ-teremtéssel, az hatással van valaki másra is a környezetedben. Amikor olyan nagyszerű dolgot teszel, mint az életedben szükséges dolgok megteremtése, az hatással lesz azokra körülötted. Tehát, mit csináltál valójában? Társ-teremtéssel létrehoztál valamit magadnak, ami szó szerint eltaposott valaki mást? Gondolkozz el ezen! Tehát, hogy tudod elérni a teljességet az önmagad számára történő társ-teremtésben? Elgondolkoztál már valaha is ezen? A hatodik váltás tehát annak a megértése, hogy a te társ-teremtésed hogy működik abban a rendszerben, ahol mindenki jelen van. Ez egy kirakós játék, túl a három dimenzión. Ez megköveteli azt a valamit, amiről a múltban már beszéltünk nektek és úgy hívják, szinkronicitás.

Újra egy aranyos történetet mondunk el, amire emlékezni fogtok. Két korábbi közvetítésben is szerepelt és már kétszer átírásra is került. De itt ismét meg kell említeni, hogy a gyűjtemény teljes legyen és hogy ezt a nyolc váltást megerősítsük. Ti egy rendkívül zsúfolt városban éltek (Mexico City). Jobban, mint bárki másnak a Földön, amikor autóba szálltok és közlekedtek, szükségetek van egy olyan valakire, akit úgy hívnak a Parkolás Angyala. Tudjátok, kire gondolok, ugye? Sokan használják közületek a Parkolás Angyalát. Van úgy, hogy be kell jutnotok egy bizonyos épületbe és nincs egyetlen parkolóhely sem. Egy örökkévalóságnak tűnik, ahogy köröztök az épülettömb körül abban a zsúfolt közlekedésben. "Kérlek Parkolás Angyala" mondjátok. "Engedd, hogy bejussak egy parkolóba. Szabadíts fel nekem egy parkolóhelyet". És akkor megtörténik! Valaki az orrod előtt távozik a parkolóból, hogy a helyére állhass. Ekkor azt mondod: "Köszönöm, Parkolás Angyala."

Nos, akármilyen szépen is hangzik, mit gondolsz, milyen volt a spirituális mechanikája ennek az eseménynek? Vannak olyan Emberek, akik olyannyira a 3D-s skatulyában élnek, hogy azt hiszik, ez tulajdonképpen így történik: Te megérkezel és szükséged van egy parkolóhelyre. Ezért a Parkolás Angyala bemegy az épületbe és kiemel onnan egy gyanútlan, még meg nem világosodott Emberi Lényt a járdára. Aztán az angyal odalódítja emberünket a kocsijához és azt mondja: "Na, húzz el innen!" Halálra válva és reszketve hajt ki a parkolóhelyről, te pedig beállsz a helyére és odaszólsz: "Köszönöm, Parkolás Angyala"

Ez így nem működhet, ugye? Te tudsz ettől jobb megoldást. Ez a forgatókönyv nem teljes, nincs benne szeretet, ugye? Ezért megkérdezlek téged, 3D-s aggyal rendelkező, kedves Emberi Lény, mit gondolsz, hogy működik ez a dolog? Találgathatjátok, de akár évekig számolgathatjátok is, 3D-s fogalmaitokkal, mégsem fogjátok soha megérteni. Inkább képzeld magad egy dimenziók közötti helyre, ahol nem létezik az idő. Ez egy olyan rendszer, amely látja szükségleteidet, sokkal előbb, minthogy te tudnál róluk. Biztosít egy olyan lehetőséget és megoldást, amely segítségedre lehet, ha szükséged van rá. Biztosít egy rendszert, amelyben mindent tudnak azoknak a lehetőségeiről, akik az épületben vannak. Valami olyat biztosít számodra, ami ellentmond minden valószínűségnek, valamit, ami kívül esik a 3D-n. Biztosít valakit, aki éppen akkor akar elmenni, amikor te megérkezel. Ezekben az esetekben nincs vesztes és nincs versengés a megvilágosodásért. A többieknek ez úgy néz ki, mint véletlen egybeesés. De te nagyon jól tudod, hogy használva a rendelkezésedre álló eszközöket, amit létrehoztál az egy szinkronisztikus esemény. Mennyi véletlen egybeesésnek kell még megtörténnie ahhoz, hogy a többiek is kezdjék látni a varázslatot?

A hatodik egy jelentős váltás. Egy isteni váltás, mert egy olyan Emberi Lényt hoz létre, aki elkezd dolgozni a szövedékkel…egy olyan szövedékkel, amely teli van lehetőséggel. Csodálatos. Egyáltalán nem logikus és számotokra nincs semmi értelme. De, megtanulsz számítani a dolgokra és ezt úgy hívják, hogy szinkronicitás. Elég nehéz dolog ehhez hozzászokni, mivel ez szemben áll mindazzal, amit az agyatok mond. Olyan sokszor beszéltünk már erről. Megpróbálhatjátok megkeresni az évek során történt közvetítésekben. Arról szól, hogy is történik a gondoskodás az élet apró szükségleteiről a szinkronicitáson keresztül. Persze, ez nem működik azoknál az Emberi Lényeknél, akik otthon maradnak, arra várva, hogy Isten egy kis fényt sugározzon rájuk. Ellenkezőleg, arra van szükség, hogy az Emberi Lények ne maradjanak otthon, hanem belökjék a lehetőségek kapuját. Mert a szinkronicitás a te neveteket viseli, előkészítve, abban a dimenziók közötti levesben, jóval azelőtt, mielőtt szükséged lenne rá. Ezek magasabb szintű fogalmak, melyeket tényleg nem könnyű megérteni, mert már közelebb jutottál a felemelkedett állapothoz…az igazi mester-léthez.

A hetedik váltás

Mit tudtok a hetes számról? (számmisztika) A hetest gyakran a legszentebb számnak tekintik. Ez az a szám, amit leggyakrabban kapcsolnak össze spirituális dolgokkal. Számos kultúrában a legtöbb szent irat bizonyíthatja ezt.

A hetedik váltás a képesség, hogy meggyógyítsd saját tested. Miért épp a hetes a nyolc közül? Miért kell ilyen nehéznek lennie? Miért szerepel ilyen magasan a spirituális váltások listáján? Mert az egyik legnehezebb dolog egy Emberi Lény számára, hogy meggyógyítsa saját magát. Kérdezd meg bármelyik gyógyítót itt a teremben: "Mit teszel, amikor megbetegszel?" - azt fogja mondani "Nos, elmegyek egy gyógyítóhoz, természetesen". Te erre megjegyezheted: "Azt gondoltam, hogy te gyógyító vagy", mire ő, "Hát persze, de nem magamat gyógyítom!"

Mért van ez így? Mert nagyon nehéz! Tehát, a hetedik váltás a sejtszerkezet megértése. Ez az Ember, aki olyan dimenziók közötti érzékkel rendelkezik, hogy belép a saját testébe és tényleg a saját DNS-ével dolgozik. Hallottatok már a csodákról? Hallottatok már olyanokról, akik betegek voltak és aztán hirtelen meggyógyultak? Szeretnéd tudni, hogy történt? A DNS-ben történt. DNS-edben van egy réteg (energia), amelyik felelős ezért, egyik a 12 dimenzió közötti rétegből. Ez egy csodálatos dolog, de a gyógyítás sokkal több attól, mint azt ti gondoljátok.

A ti háromdimenziós fogalmatok szerint a gyógyítás egy rögzített idővonalon történik, ahol a mozgás állandó, de csak egy irányban. Nem tudtok visszamenni a múltba. Ezért úgy néztek a gyógyításra, mint ami csak egy irányba történhet. Ez elfogult gondolkodás, amivel nem is vagytok tisztában. Úgy gondoljátok, hogy az Ember, aki meggyógyult, az beteg volt és valahogy eltávolította a betegségét. Azonban ez nem így van. Ehelyett tested belép egy dimenziók közötti állapotba, vissza oda, mielőtt a betegség ott lett volna. Úgy is lehet mondani, hogy egy időgép van benned, amely visszapörgeti a biológiai eseményeket. Az eredmény pedig egy olyan DNS sejtszerkezet, amely nem tér vissza a betegségbe, mivel nem is volt benne soha!

Mindannyian ezzel az eszközzel ellátva érkeztek. Valóban megértetted, amit most mondtam? Amikor eldöntöd, hogy meggyógyítod magad valami olyan komoly dologtól, mint egy betegség, semmiféle mágikus energia nem lép be, hogy megtisztítson. Hanem a benned lévő mester-lét, amivel rendelkezel, kapcsol nagyobb sebességre és viszi a sejtszerkezetedet egy olyan helyre, ahol még a betegség nem következett be. Érted már, hogy miért ez a hetedik? Gyönyörű! Tanulj meg beszélni sejtjeidhez. Minden nap csinálj egy olyan gyakorlatot, amelyben a sejt-szerkezeted hallja, hogy beszélsz hozzá…minden egyes sejted. Mondj bármit, de hadd tudják, hogy "a főnök" van itt és ő irányítja az előadást. Mert az Emberi Lény hajlamos azt hinni, hogy ő csak a fejében él. "Hol a te megvilágosodásod?", kérdezheti valaki. "Nos, itt van a fejemben, a harmadik szemem, a tobozmirigyem."

Ha a DNS tartalmazza a megvilágosodást és ez így van, akkor az csak a fejedben van? Hányan néztetek már le valaha is a lábujjatokra és ünnepeltétek, hogy mennyire megvilágosodott? A kérdés aranyos és vicces is, ugye? Akkor hát a lábujjad része a megvilágosodásodnak vagy nem? Mit gondolsz, hány milliárd DNS van a lábujjadban? Ha ezek mindannyian magukban hordozzák a megvilágosodást, talán a lábujjad is megérdemli, hogy ünnepeld? Kezdj el beszélni a sejtjeidhez. Szó szerint, ha mindannyian, minden reggel köszöntitek és ünneplitek őket, csak a dolgotokat teszitek. Különös, ugye? Egy olyan angyal ad nektek tanácsot a saját testetekkel kapcsolatban, aki még sosem volt Ember. És tudjátok, miért tehetem ezt meg? Mert én látom a megvilágosodásotokat tetőtől talpig.

A nyolcadik váltás

Lássuk akkor az utolsót és ezzel be is fejezzük. Ez a váltás a felemelkedés. A felemelkedés egy érdekes kifejezés, mert már beszámoltak nektek felemelkedett lényekről, ugye? Szóltunk már róla, hogy a szent könyveitekben, az általatok Királyok második könyveként említett helyen olvashattok Éliás próféta "mennybemeneteléről". Világosan beszámol róla egy olyan ember, aki szemtanúja volt, Elisha. Hát igen, Elisha ennek az eseménynek a nagyszerűségéről számol be és beszél a fényről. Azt mondja, "Éliás az egyik pillanatban még itt volt, a másikban már eltűnt". Hát úgy kezeljétek ezt a látomást, mint a felemelkedés meghatározását... egy olyan valaki, aki "felmegy".

Ezért, vannak olyanok, akik azt mondják: "Alig várom, hogy a végére érjek az életemnek és felemelkedjek". Ez majdnem olyan, mintha azt mondaná: "Elvégzem a munka rám eső részét és akkor hamarabb hazamehetek". Persze az energia nagymértékben megváltozott ezen a bolygón Éliás ideje óta. A felemelkedés ezért nem az, amire gondoltok. Valójában most nehezebb a feladat. Elmondom nektek a felemelkedés új meghatározását: A szabad akarattal rendelkező Emberről van szó, aki átlép a következő életébe, anélkül, hogy meghalna. Az Emberi Lény, aki végigment az első hét váltáson, körülnéz és így szól: "Nem az vagyok, aki voltam". Ez szó szerint az Akasha krónika felemelkedése, túl a három dimenzión, túl azon, amit az Ember elképzel az időről és az értelemről. Ez olyan valaki, aki olyan teljességgel tart igényt a mester-létre, hogy valaki más lesz belőle. Ez a felemelkedés.

Lesz, aki azt mondja majd: "Ez Kryon, biztosan nagyon ritka." De nem ám. Itt vannak köztünk. Az Emberek, akik keresztülmentek mind a nyolc váltáson, itt vannak. Amikor visszatekintenek az életükre, valaki mást látnak, nem a mai önmagukat. Fénycsíkot hagynak maguk után, bárhol is járnak. Ó, ők még mindig Emberi Lények, még mindig járnak dolgozni, akárcsak ti. Találkoznak a földi kihívásokkal, akárcsak ti. Azonban szembenéznek a félelemmel és a félelem magától eltűnik. El kell, hogy tűnjön. Elmennek a sötét helyekre és azokon a helyeken felragyog a fény. Isten nyugalmát és békéjét hordozzák, minden körülmények között. Lassúk a haragra és gyorsak a bölcsességre. Soha nem ítélkeznek és ők azok, akikkel szerettek egy társaságban lenni és ezek itt vannak. Nem, nem angyalok formájában. Ellenkezőleg, itt ülnek a székeken, hallgatják és olvassák ezt a tanítást. Emberek ők, akik áthaladtak a váltásokon.

Partnerem, utazásai során nagyon sok háromdimenziós helyre visz el engem, hogy ez a folyamat, amit közvetítésnek hívtok, megtörténjen. Bárhová is megyünk, a felemelkedett egyének ott vannak. Áldott az Emberi Lény, aki változást hoz létre ezen a bolygón, aki túllépett a félelmein, a félelmén, hogy belökje a fény ajtaját, a félelmén, hogy megértse saját nagyszerűségét és azon a félelmén, hogy elhagyja azt a kényelmes valamit, amit korábbi önmaga jelentett. Ezek azok az emberek, akik megértik a fényt és a társ- teremtést. Ünnepeljük hát most őket, mert itt ülnek közöttetek, teljesen átlagosnak látszanak.

Én egészen másképp látok, mint ti. Én látom Isten szeretetét. Négy gyógyulás történt ebben a teremben ma este. Kérdezzétek meg őket. Ők tudják, kiről van szó. Egész idő alatt érezték az angyalt maguk mellett. Végül is összeállt nekik a kép és hozzájárultak, hogy ma este megtörténjen a szinkronicitás. Négy Ember másként fog kisétálni innen, mint ahogy ideérkezett. És ők is a családhoz tartoznak! Álljatok meg egy pillanatra és ünnepeljétek az életüket! Nem kell, hogy tudjátok a neveiket, ugye? Egyszerűen elmondhatjátok, "Köszönet" a szinkronicitásért, hogy ezek az emberek a megfelelő időben, a megfelelő helyen voltak. Ennek ez a módja. Áldott az Emberi Lény, aki rászánta az időt, hogy eljöjjön és leüljön itt köztünk, mert energiát kapott ő ezen a napon, ahogy tegnap is. Sok olyan energia fog hazatérni velük, amire nem is számítottak.

Én vagyok Kryon, szeretem az Emberiséget.

És ez így van.

Kryon