Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A 2007/2008-as átmenet

A 2007/2008-as átmenet
Smithfield, Utah - 2007. december 9.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel07_08transition.html )


Ez egy fontos üzenet a 2007 végétől 2008 elejéig terjedő időszakról. Ezt az üzenetet Kryon két alkalommal is átadta, másodjára Utahban, ahol ez a felvétel készült.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Vannak itt olyanok, akik ezelőtt még nem láttak ilyet, ők majd azt fogják mondani, hogy tulajdonképpen ez egy Emberi Lény. A hangja ugyanaz, a személyisége ugyanaz, az arca... minden ugyanaz. Hogy történhet meg mégis az átmenet egy ilyen rövid idő intervallumon belül a fátyol egyik oldaláról a másikra? Elárulom, nem is erről van szó. Mert, amit a társam lehetővé tett ezekben az években, az az összeolvadás: Összeolvadás az Emberi Lény Felsőbb Énje és az között, amit Kryonnak neveztek. És azért tudta ezt megtenni, mert a bolygó energiája ezt lehetővé tette neki. Társam elsimította és megtisztította az ösvényt az átmenet energiájának a fátyol egyik oldaláról a másikra... ahogy ti mondanátok azonnalivá tette az átmenetet. Látszólag semmi előkészület. De ez csak azért van, mert ő állandóan készen áll. Nincs előkészület, mert a helyiség készen áll. Nincs előkészület, mert a hallgatók és az olvasók szíve is készen áll.

Így történik a kommunikáció manapság, azok számára, akik kifejezték szándékukat, hogy meghallgassanak, mert az azonnali kommunikáció lehetséges, és egyre kevesebb azoknak a napoknak a száma, amikor súlyos előkészületeket kell tenni, hogy felkészítsük az Ember testét ezekre a dolgokra. Mert az Emberi test is készen áll.

Most egy csoport áramlik be erre a helyre, amely majd körülvesz benneteket. Ha úgy döntesz, érezni tudod őket. Ez a csoport majd rátok telepszik, megfogja a kezeteket, és a szemetekbe néz majd. Arra kérnek majd, hogy "Jól figyelj", ez az üzenet csak egyszer hangzik majd el, mert ez egy mély értelmű üzenet. Erről az időszakról szól, amelyben most éltek, erről a hónapról, erről az évről. Lesznek olyanok, akik az időperiódusban tőlünk elválasztva, mégis most hallgatják és most olvassák e sorokat. Látom őket. Látlak titeket. Tudom kik vagytok. Ez az üzenet ugyanúgy nektek is szól (a közvetítés elmúltával). Figyeljetek, mert olyan dolgokat fogok elmagyarázni, amelyeket hallanotok kell.

Mielőtt elkezdenénk bármilyen tanítást, bármilyen magyarázatot, szeretnék még egy kis időt adni a csoportnak, hogy elhelyezkedjen. Energiák vannak itt most jelen, s ha úgy döntesz, hogy érezni akarod őket, a szeretet energiáját képviselik. Ide hallgass, kételkedő, vajon túl ostoba vagy ahhoz, hogy érezd Isten szeretetét? El tudod e hinni talán csak egy pillanatra is, hogy többről szól az Univerzum, mint ahogy gondolod? Talán mégis létezik egy erő, amely intelligens, szeret téged és tudja a nevedet? Még akkor is, ha semmi egyéb metafizikai dolgot nem szívsz magadba ma este, meg tudod csinálni, hogy csak ülsz, és érzed, hogy szeretnek? Vajon ez túl sok? Csak ülj, és érezd a szeretetet néhány pillanatra. Meg tudod nyitni a szíved, és hagyni, hogy ez megtörténjen? Ez lenne a kezdete annak, hogy beengedsz bennünket, és ez egy biztonságos élmény. Semmi nem fog veled történni, kedves Emberi Lény, semmi más minthogy megemelkedik a tudatosságod.

Az üzenetet a numerológiáról szóló rövid tanítással kell folytatnom... egy tanítással, ami arról szól, hogy az energiák ekvivalensek a számok összegével. Mindezt azért, hogy elmondjam, betekintést kell, hogy adjak arról, hogyan függnek össze az elmúlt évek numerológiai értékei, beleértve ezt az évet is, és azok energiái. A numerológia a számok energiájának tanulmányozása. A te esetetekben ez egy korlátozott numerológia, mert tízes alapú a számrendszeretek. Tíz számjegyet használtok, az egész számokat egytől nulláig, és ezért mi is ezt fogjuk használni.

A magyarázat, ami következik, hogy nem számít, milyen nagy egy szám, add össze, amíg csak egyetlen számjegyet kapsz. Kivételek a mesterszámok, amelyek egy számjegy kettőzése, mint a 11, 22, 33, stb. Ezeknek a mesterszámoknak a kivételével redukálj minden mást egy számjegyre, a számok összeadásával, és ez betekintést ad abba az energiába, amit az a szám jelent. Folytasd az összeadást mindaddig, amíg egy számjegyet kapsz. Vannak olyanok, akik kételkednek ennek a folyamatnak a hitelességében. Ők nem értik a rendszert, és úgy érzik, amit teszel, véletlenszerű. Hadd mondjam el újra, ti, mint 3 dimenziós teremtmények, gyakran véletlenszerűséget és káoszt láttok, amikor Isten interdimenzionális rendszerét szemlélitek. Ám, meg fogtok lepődni, ha tanulmányozzátok a számmisztikát. Sok mindent el fog árulni arról, hogy kik vagytok - és az itt lévő lehetőségekről.

Csak kilenc számjegy létezik a számmisztikátokban: egytől a kilencig. A nullát semminek tekintitek a matematikátokban, ezért félrelökitek. Tehát folytassuk így ebben az esetben is. Vegyük például a jövő évet a 2008-at. Ha összeadod a számjegyeket, tízet kapsz. A 2008 numerológiai összege tíz. Persze nem fejeztük még be addig, míg egyetlen számjegyet nem kapunk. Folytatjuk az összeadást. Az egy és a zéró összege a tízesben egyet ad. Tehát, annak az energiája, ami a következő évbe jön, az egyes. Rögtön elárulom, mit jelent ez, ha már nem vagy vele tisztában. Olyan valami következik az előttetek lévő év szerkezetében, aminek nem adjátok meg a tiszteletet, és nem is gondoltok rá.

Játsszunk egy kicsit az energiákkal és a számokkal: 1987 volt a Harmonikus Konvergencia éve. Ennek az évnek a számjegyeit összeadva 7-et kapunk. A számmisztikában a hetes a szentség energiájával rendelkezik. Egy szent eseménynek a szent éve volt. Valóban az volt! Ha láttátok ezt közeledni a numerológiában, sejtenetek kellett volna, hogy mi történhet a szabad akaratotokkal. Mert 1987-ben egy szent döntést hoztatok jövőtök megváltoztatásával kapcsolatban.

Ha elkészítitek az 1989-es év numerológiáját, amikor Kryon megérkezett, ahogy azt én is elmondtam az egyes számú Kryon könyvben, összegként kilencet kaptok. Két számjegyet adtam az első könyvemben, hogy megvizsgáljátok: az első a kilences volt, és ez az 1989-es év összege, a másik a 11. Elmondtam, hogy ez a két szám lesz az, amelyek majd meghatározzák ezt a korszakot. Azt is meghatároztam, hogy mit jelent ez a két szám: A kilences a beteljesedés, és a másik (ami egy mesterszám) volt, a 11. A tizenegy pedig a megvilágosodást jelenti. A 9:11 egy kombináció. Így visszagondolva 1989-ben még fogalmatok sem volt, hogy mit jelent majd számotokra a 9:11. Menj, keresd ki a szavakat, ahol erről beszéltem. Ott vannak! Te is, kételkedő, nézz utána, menj és keresd meg, 19 éve hangzott el. Erről a két számról beszéltünk, és gondold csak el, mit jelentenek most ezek neked. Vajon félelmet és gyászt jelentenek, vagy megnézed a numerológiai értéküket és látod a numerológiai üzenetet? Az pedig a következő: Vége a réginek, és előre, az újba, a megvilágosodásba. Ez az, amiről szó van.

A 2002-es év az, amikor Kryon háló csoportja befejezte a háló igazítását. Mondtam, hogy ez így lesz, és erről az évről beszéltem. 2002 egy négyes. Ha ismered a számmisztikai energiákat, a négyes Gaia. Ez a Földanya, egy Föld energia. Tudod, nem véletlen volt, hogy ezt az évet választottuk ennek az energiának, mert így volt megfelelő. Minden összejön; a kép minden darabja; mind jelent valamit azoknak, akik látni akarják.

Ti most 2007-ben vagytok, és van valami figyelemreméltó ezzel az átmenettel kapcsolatban. A 2007-2008-as átmenet az első, amelyben ez a különleges matematika előfordul, a második millennium első évtizede. Ez most fordul elő először az ezredváltás után. Add össze az évszámokat, és kapsz egy kilencest, és egy egyest, együtt. Igaz, ez a kombináció minden évtizedben megtörténik, de ez most az első előfordulás. Ez az első a 2012-es átmeneti korszakban. Mindez már jelzés kellett volna, hogy legyen számodra. Nagyon körültekintően kellene figyelned, és megjegyezned: "Mi történhet, amikor 2007-ből, ami egy kilences év, átlépsz 2008-ba, ami egy egyes?" A kilences azt jelenti "beteljesedés", az egyes pedig azt, hogy "Új kezdet". Nem gondolod, hogy ez jelent valamit?

Na most, nézzük meg a számmisztikai jelentését annak a számnak, ami a távolságot jelenti ez a 2007-es "beteljesülés" éve, és 2012 között. A távolság 2007 és 2012 között 5 év. Rákérdezhetsz, "és mit jelent az ötös, Kryon?" Az ötös a változás. Mi a számmisztikai értéke a 2012-nek? Szintén öt. Gondolkozz csak, változás/változás. Mondd meg, ha hiszel az energiában, nem gondolod-e, hogy az eseményeknek ez a láncolata valamit közölni próbál veled? Kedveseim, én csak egy olyan forgatókönyvet ismertettem veletek, amit szerettem volna, hogy halljatok és lássatok, mivel ezen áthaladtatok ebben az évben (2007), de különösen az elmúlt négy hónapban, 2008 felé haladva.

Olyan valamit fogok most elmagyarázni nektek, amit társam nagyon nehezen tud előadni, mert az anyag nem lineáris. Most mutatom meg neki másodszor ezt a képet, viszont ez az alkalom az, amelyet kiválasztottam a felvételre és az átiratra. Azt szerettem volna, hogy már egyszer lássa az információt előbb is. Ez majd sokkal világosabbá teszi neki, és ennek az üzenetnek szüksége van erre. (Ez az üzenet egy nappal előbb is elhangzott, San Rafael-ben, California-ban)

A 2007-es egy befejező év - beteljesedés - maga a számjegy kiáltja "vége". Hadd mondjam el, mi is ez valójában: Ez egy energia platform újra konfigurálása, ami majd lehetővé teszi nektek, hogy belépjetek egy új, friss, és tiszta, kezdő platformra. Ez nem egy feljavítás. Nem arról van szó, hogy veszek egy régi energiát és hozzáadok valamit. Ez lineáris szemlélet. Lineáris változást feltételeztek, úgy gondoljátok minden dolog lineáris módon történik. Ha edzed az izmaidat, feltételezed, hogy idővel egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek. Minél többet gyakorolsz, annál nagyobb izmaid lesznek. Ezért alkalmazol hasonló logikát az energiára is, általában. De a Szellemtől származó dolgok nem így működnek.

A tőlünk kapott energia átível a dimenziókon, és természeténél fogva spirituális. Nem lineáris. Van egy olyan jellemzője, ami még ebben az évben bekövetkezik... Figyeljetek! Nektek szól. (Kryon felriasztja azokat, akik elbóbiskoltak) Ez olyan valami, amiről tudnotok kell, mert ebben az elmúlt négy hónapban az energia, amitől függtök; az energia, amiről azt gondoltátok mindig itt lesz, a dolgok, amelyeknek világosan meg kellett volna történniük... nem történtek meg.

Látszólag egy összeomlás kezdődött, a jobb dolgok felé való előrehaladás helyett. Sokaknak közületek életük erőpróbáját jelentette ez. Volt aki teljesen elvesztette a kapcsolatát a szellemmel! Voltak akik csodálkoztak, hogy hová vezet ez, és mi történt, és miért nem kapjátok meg, amiért megdolgoztatok. Elárulom: Mindaz, ami ebben a pillanatban történik, az a legombolyítása mindannak az ajándéknak és eszköznek, amelyeket már használtatok, azért, hogy lenullázzuk őket. Azután majd újra lesznek konfigurálva, és megjelennek a színen egy felújított, sokkal hatékonyabb potenciállal. Nem előbb, mint a 2008-as év január közepén, de mind visszajönnek.

Így most van egy időperiódus, mostantól addig, amit át kell vészelnetek. Szolgálunk egy pár tanáccsal néhány percen belül, de mielőtt továbbmennénk, el szeretnénk még mondani a következőt: Ez az újrakonfigurálás nem lineáris. Számodra értelmetlen, hogy miért kell az energiának eltűnnie, ha ugyanúgy vissza is tud jönni! De ennek ez a módja, egy olyan valóságban, amelyet te még nem tapasztaltál meg a Földön. Vannak köztetek olyanok, akik erőt próbáló perióduson mentek keresztül az elmúlt néhány hónapban. Tudom kik ülnek itt előttem, és kik olvassák ezeket a sorokat. Tudom ki hallgatja ezt az üzenetet. Ó, kedves Emberi Lény, ne ostorozd magad amiatt ami megtörtént, vagy amiatt ami nem történt meg. Csak azt akarom, hogy tartsatok ki. Ne tegyél magadnak szemrehányást! Ez a dolog közös az Emberi Lényeknél, és egy 3D-s "ok és okozat" összefüggésre utal. Jellemző az Emberekre, hogy bőséges szemrehányást tesznek maguknak, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők elgondolták, spirituális értelemben. Hozzászoktál, hogy te vagy a felelős. Éppen most viszont nem te vagy!

Két példát hozok fel neked, ami megrázó is lehet számodra. Nem is gondoltad, hogy róluk is fogok beszélni ebben a leckében - két drága ember - egy férfi és egy nő - 2000 év választja el őket.

Elméletben egy olyan helyre szeretnélek elvinni, amit nagyon jól ismersz. Tisztában vagyok vele, hogy hol vagyok, azt is tudom, hol beszélek most hozzátok. Tisztában vagyok ennek a helynek az energiájával ebben az országban, tehát egy olyan példát hoznék nektek, amit meg fogtok érteni kultúrátokból kifolyólag. Eszedbe szeretném juttatni a zsidó Jézust. A kereszten van, megfeszítették, és úgy tűnik halálán van. Az írott történelem azt mondja, -valójában, helytelenül- hogy ezt kiáltotta: "Istenem, mért hagytál el engem?" Tulajdonképpen nem ezt mondta. Amit mondott, az így hangzott: "Hová tűntél?" A mester Jézus egy hiányt érzett. Úgy érezte, hogy minden vezetője, minden entitás, akire számított, eltűnt. Minden bölcsesség elfolyt a testéből. Úgy érezte a sötétség és a feketeség uralkodik el rajta. Áthatolt azon a biztonságos buborékon, amelyre egész életében számíthatott, mint a Bölcsesség és a Szeretet Mestere, aki ő maga volt, és segítségért kiáltott. Lejegyezték, többször átírták, míg eljutott hozzád. Ez történelem.

Nos, fölmerült-e benned valaha is a kérdés, hogy lehetett egy ilyen élménye valakinek, aki ilyen közel van Istenhez? Éppen akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett volna a kíséretére... az elhagyta! Hadd áruljam el, mi történt: Amit ő megtapasztalt, az energiának egy nem-lineáris váltása volt. Lecsökkent nullára, igaz csak egy pillanatra... csak egy pillanatra, azért, hogy beléphessen valamibe, amit felemelkedésnek hívtok. Akkor minden visszatért. Nem lett lejegyezve, hogy mi történt ezután. Nem tudjátok, mi történt utána. Nem hallottátok, hogy kiszakadt belőle egy "ahhh". Tudod, nem lett lejegyezve. Isten szeretete árasztotta el, nagyobb erővel, mint bármikor azelőtt. Hát így működik. És egy pillanatra magát hibáztatta, mivel ő is ember volt. Csak egy pillanat miatt... egyetlen pillanat miatt... csak egy pillanat, és kétségbe vonta a hitét.

Aztán hadd mondjak valamit egy rendkívüli asszonyról, aki egész életét a könyörületesség gyakorlásának szentelte. Ahogy teltek rajta az évek, egyre könyörületesebbé vált. És ő közületek való, (ebből a modern korból) Teréz-anyának hívták. Erről az asszonyról szeretnék nektek mesélni. Tudtátok, hogy szomorúságban halt meg? Megkérdezheted, "Miért halna meg egy ilyen asszony, aki ilyen közel van Istenhez, szomorúságban? Mindazokkal a dolgokkal, amit cselekedett - mindazzal a nagyrabecsüléssel, amivel a nevét emlegették - figyelembe véve magát a szentté avatását - miért kellett volna szomorúságban meghalnia?" Ez azért történhetett meg, mert lineáris Emberi Lény volt, aki nem értette meg a rajta végbemenő energiaváltást.

Évekkel halála előtt, az útja során, energiájában változás történt, - kiérdemelte - és ennek megfelelően nullára csökkent egy pillanatra. A régi helyzet, amelyben már megszokta a ráhangolódást, eltűnt, és egy új frekvencia tért vissza, könyörögve neki, hogy változtasson az eddig megszokott módszerein, hogy rátaláljon és boldog lehessen... nagyobb hatalommal és együttérzéssel, mint valaha. Ő viszont ezt nem értette meg. Úgy gondolta, hogy magára hagyták - elveszítette a kapcsolatot.

Miért tenne Isten egy ilyen dolgot? Miért távozna Isten a könyörületességnek egy szentjétől? Elárulom nektek az igazságot: Isten soha nem tett ilyet! Az történt, hogy ő félreértette az energia megváltozását. És ugyanez a dolog történik nagyjából éppen most is. Egy kis időre távozik, hogy aztán visszatérhessen megerősödve, új tulajdonságokkal. És ez az könyörületes, csodálatos asszony nem értette, hogy arra kérték, hangolódjon be a következő helyzethez, szó szerint, változtassa meg a meditációjának a módját, annak a módját, ahogy a szellemmel kapcsolatba lép. Meg kellett volna, hogy kerülje a protokollt, amit begyakorolt, és közvetlenül a mesterhez kellett volna, hogy szóljon. De ő hű maradt a tanultakhoz, és semmi nem történt. Egy régi energiában való nevelése a protokoll börtönében tartotta, és így szomorúságban halt meg. Ám, soha nem veszítette el a könyörületességét, mert ez volt az ő adománya egészen végig.

Ne vádold magad amiatt, ami ezekben az utóbbi hónapokban történt, mert ezek emberpróbáló idők. Itt van néhány jó tanács ezekre az időkre: Ne változtass az ösvényeden. Ne tegyél semmi furcsa elmozdulást, amiatt, ami megtörtént, vagy, amit éppen most érzel. Ezek igen nehéz idők, különösen a Fénymunkásoknak. Látszólag elvesztetted a kapcsolatodat egy kis időre. Csak haladj át ennek az évnek a maradékán. Legyél tisztában vele, hogy az energia elkezd változni hamarosan. Január második hetében tudni fogod, hogy újra itt van, és elkezded majd érezni fényednek frissítő fuvallatát... ahogy azt már megszoktad.

Vannak, akik ezt jobban érezték, mint mások. Voltak, akik jobban ki voltak téve neki, ezért te kevesebbet éreztél belőle. Másokat viszont nagyon feldúlt! Talán nem érted, hogy ahhoz a sokasághoz is beszélek, akik nincsenek itt a teremben (akik később olvassák, vagy hallgatják ezt az anyagot) Ne hibáztassátok magatokat!

Adnék néhány más tanácsot is: Sokan közületek úgy fogják érezni, mintha az energia állandóan visszafelé haladna. Az összeköttetés megszakadt, ez az egyik jellemzője egy általános visszafelé haladásnak, de éppen ebben az esetben ez a rendszerrel való összeköttetés. Amikor elhagyod ezt a helyet, folytatódni fog, mint egy állandó visszafelé haladás. Ez megmagyarázza, miért nem tudsz aludni - miért sokkal nehezebb a meditáció.

A másik tanács pedig ez lenne: Légy körültekintő és figyelmes - lassú a haragra, és gyors a türelemmel. Fénymunkás, jól figyelj! A következő néhány hétben lassú legyél a haragra, és légy türelmes, kérlek. Az eszközök, amelyekre ezekben az elmúlt években alapoztál, éppen most vannak a legalacsonyabb szintjükön. Le kell nekik csökkenni, ahhoz, hogy visszatérhessenek.

Az ünnepi időszak összehozza a családokat, de ez néha azt is jelenti, hogy röpködnek a szikrák, ugye? Ha verbálisan bántalmaznak, arra kérlek szeretettel válaszolj. Ideje, hogy gyakorold, amit tanultál, még akkor is, ha nem áll melletted az angyal, hogy segítsen. Legyél lassú a haragra - megfontolt a szavakkal - szeretettel válaszolj - sírhatsz később. A kapcsolatoknak most jó esélyük van arra, hogy szétrobbanjanak. A ragasztó, ami együtt tartja őket, nagyon gyakran a végsőkig feszült, a csökkenő energiáknak ebben a periódusában, mielőtt újra visszatérnek. Azért mondom mindezeket, hogy ne hozzatok majd hirtelen döntéseket. Válaszolj ezekre a kihívásokra szeretettel, és tarts ki. Most már négy hónapja benne vagytok, és ez már nem fog rosszabb lenni. De még folytatódik egy darabig.

Beszéljünk akkor a jó hírekről. 2008 egy új eszközkészletet hoz nektek. Akik tudják, hogy működik a társ-teremtés, azt fogják tapasztalni, hogy sokkal könnyebben működik, mint bármikor is ezelőtt. A dolgok, amelyekre vártál, az üzenetek, amelyekre vártál, a gyakori időbeni egybeesések, amelyekre vártál, itt vannak számodra, fogd fel végre.

Tudom, kik vannak itt. Tudom ki az, aki hallgatja ezt az anyagot, azt is tudom ki olvassa ezeket a sorokat. Ez egy néhány hónapra szóló üzenet, mégis egy időtlen üzenet arról, hogy dolgozik a szellem az energia fokozataival az ilyen fontos periódusokban. Ez különösen igaz az ezredváltásnak ebben a kezdő szakaszában, különösen ahogy haladtok 2012 felé. A társ-teremtés új ajándékai már rendelkezésedre állnak. Társam adott nektek ma néhány tanácsot (a szeminárium alatt), amelyeket tőlem kapott, hogy átadja nektek, ez pedig az volt, hogy a társ-teremtésnek szüksége van a szinkronicitásra. A szinkronicitás viszont megköveteli, hogy felkelj és elindulj, hogy legyél, és tegyél, hogy találkozhass azokkal, akik veled együtt, és neked fogják teremteni a szinkronicitást. Isten nem fog meglepni csodákkal, amíg üldögélsz és imádkozol.

Tehát ezekben az időkben a következő a tanács: Ne tegyél hirtelen mozdulatokat. Szeretettel válaszolj. Legyél türelmes. És miközben ezek a dolgok történnek, érezd Isten szeretetét, amely soha nem múlik el. Az összes eszközök eltűnhetnek egy kis időre, de Isten szeretete örökre szól.

És így van ez, hogy a kíséret, amely velem együtt érkezett, távozik... vagy talán mégse? (Kryon humor) Kíváncsiak vagyunk, ahogy itt fölkeltek a székeitekből, vagy megállítjátok a hangfelvételt, vagy abba hagyjátok az olvasást... szeretnétek-e magatokkal vinni valakit közülünk? Annak az energiának egy része, amelyet én hoztam ide, ebben a pillanatban, alkalmas arra, hogy magaddal vidd. Még akkor is, ha Kryon távozik, az energia egy része itt marad egy dimenziókon áthatoló állapotban lebeg körülötted, készen arra, hogy részévé váljon a tudatosságodnak, és lecsendesítse Felsőbb Énedet. Te döntöd el.

Kedves Fénymunkás, te, aki a bolygót feltöltöd, ott van benned egy olyan lehetőség, aminek nem is vagy a tudatában. Még azok is közreműködnek, akik nem hisznek el semmit abból, ami éppen most történik.

És te, orvosságos-ember? (Egy kételkedőhöz beszél, a közönség soraiból)

(szünet)

Tisztában voltál vele egész életedben, ugye? Higgy, amit akarsz barátom, de soha ne mondj le Isten szeretetéről.

Menjetek békével - válaszoljatok szeretettel - a következő alkalomig!

Kryon vagyok, az emberiség Szerelmese.

És ez így van!

Kryon


Fordító - Vass Antal