Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Az emberi evolúció - Kryon Felfedezések Sorozat

Az emberi evolúció - Kryon Felfedezések Sorozat
Loveland, Colorado - 2008. szeptember 26.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_discovery.html )


Hogy segítsük az olvasót, ezt a közvetítést Lee és Kryon újra átdolgozta és hozzáadott, hogy még tisztább megértést biztosítson. Gyakran ami élőben történik, olyan energiákat foglal magába, amelyek hordoznak egyfajta kommunikációt, amit a nyomtatott oldal nem. Így hát élvezzétek ezt a feljavított üzenetet, amely a Felfedezések Sorozat keretében, Lovelandben hangzott el.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Áldott az Emberi Lény, aki szabad akaratából azt választja, hogy áldoz az erőforrásaiból, az idejéből, az energiájából, hogy felfedezze kicsoda is ő. Áldott ez az Emberi Lény, mert most itt ül ebben a teremben. Tudnotok kell, hogy a fátyol másik oldaláról, a ti időtök szerint éppen ebben a pillanatban energia áramlik ebbe a terembe. Ez nem rejtély Isten számára. A te jelenléted itt a széken nem rejtély Isten számára. Hogy ide jöttél, nem volt véletlen. A kérdéseid - én már tudom mit kérdezel majd - ott égnek benned. Tudom miért vagytok itt.

Kedves Ember, ha tudnád hogyan kell, akkor megláthatnád, hogy vibrál ebben a pillanatban a Teremtés Barlangjában, mostani megnyilvánulásod egyedüli lényegének kristály-struktúrája. Mert te választottál, önmagad, hogy hiszel abban, hogy ez valóságos. Ez a jóváhagyás állapota, ami összehangolja... behangolja, ha úgy akarod az egész sejt-struktúrádat és amit úgy hívsz, a szíved. Tehát, hogy teljességgel elő lehessen terjeszteni és elfogadni. Ez a tanulás időszaka. Néhányan majd úgy tesztek mintha elmennétek aludni, de valójában nem. Lehet, hogy kíváncsiak vagytok, hogy ezek a közvetítések miért ilyen rövidek. Ennek az oka pedig, mert tényleg szeretnétek elmenni aludni! A szellem ismeri az Emberi Lény állóképességét ebben az állapotban, így a közvetítés ideje rövid. Mert ebben a sajátságos állapotban ahogy a teremben egyre melegebb lesz, ráeszméltek majd, hogy itt sokkal több történik minthogy csak egy hangot hallotok egy mikrofonnal felszerelt székből - sokkal több történik.

Sokan hallgatják és olvassák ezt az üzenetet. Hadd mondjam el újra: ismerlek benneteket, ahogy az olvasókat is. Ti úgy érzitek, hogy ez a bizonyos esemény egy másik időkeretben történik, de én nem. Látom azokat a potenciálokat ahogy kinyitjátok a könyveket, ahogy megnyomjátok a gombokat, ahogy kifejezitek a szándékotokat, hogy a füleitek hallják, hogy mi történik abban amit ti "valós időnek" neveztek. Így egy háromdimenziós nézőpontból ez az első alkalom, hogy ezt halljátok. De ha belegondolsz, amikor ezt először hallgatják mások vagy először olvassák, akkor az számukra is az első alkalom. Így hát elmondhatjátok, hogy ez mind ugyanabban az időben történik. A felismerések ilyen módon történnek. Az energiának ez a módszere. Úgy érzed egy háromdimenziós időben van szétosztva. Ránézhetsz az órádra és elmondhatod: "Ekkor és ekkor történt a közvetítés". De ez nem pontos. Ez akkor történik, amikor az Ember hallja, olvassa és megérti. Ilyen módon terjed az energia. Ez egy interdimenzionális, nem-lineáris folyamat. Éppen erről kívánunk beszélni.

Ez a második alkalom, hogy ezt az információt bemutatjuk és most ki is egészítjük. Az első alkalom egy próba volt a társam számára, azért, hogy most képes legyen megérteni minek kell következni. Ez alkalommal az energiát megnöveljük. Teljes lesz az információ, mert szükség van rá, hogy meghalljátok.

Azok miatt választottuk ezt a különleges találkozóhelyet, akik dolgozni kívánnak magukon három napon keresztül, hogy bemutassunk egy olyan koncepciót, amire szükségük van (erről a közvetítésről beszél, amely a Kryon Felfedezések menedékhelyen történt, Lovelandben). Ez majd vitát fog kiváltani. Ezek az üzenetek mindig azt teszik, mert a ti felfogásotok egy dolog, de a valóság az már egy másik dolog lehet. Az Emberi evolúcióról szeretnénk beszélni. A formálódó Emberi szellemről. El szeretnénk mondani, mi történik a bolygón, aztán pedig meg szeretnénk hívni benneteket, hogy lássátok és vegyetek részt benne!

Az Emberi formálódás általában egy kis időtartam alatt történik, a normál születési és elhalálozási folyamat alkalmával. Ez semmiben sem különbözik egyetlen más teremtménynél sem. Ne várd, hogy bekövetkezik bármiféle tényleges evolúció, egyetlen Ember életében sem, amíg életben van. A spirituális formálódás viszont történik a születés és elhalálozás folyamatán keresztül is, valamint amíg az Ember életben van, egész élete folyamán. Így kell lennie, mert nem lehetnek csak a gyerekek azok akik részesülnek a konceptuális tudatosságban és ez történik most. Akik éppen most élnek, arra felé kezdenek mozdulni ami normális körülmények között sok-sok generációt venne igénybe, hogy létrejöjjön. Az emberi tudatosság változik és ezt mondtunk nektek 1989-ben.

Hadd vigyelek el benneteket újból a születés fuvallatához. Az Emberi Lények lineáris elmével jönnek le. Azt mondhatjátok: "Nos, ennek ez a módja és hát ilyenek vagyunk." Nem, ez nem így van. És azért vagytok ilyenek, mert ti úgy döntöttetek, hogy így legyen. Nehéz elhinni, de a DNS-edben ott rejtőzik az a milliónyi és milliónyi darabja a spirituális és biológiai energiának. A testedben legtöbb energia kvantum állapotban van. Ezek a biológia interdimenzionális jellemzői, melyeket több mint 50.000 éve tisztán kaptatok a Plejádoktól.

Most néhányan azok közül akik ezt olvassák, azonnal lecsaphatják a könyvet. Furcsán hangzik, mégis ez az igazság. Mi van ha azt mondom, hogy ez a szabad választás bolygója csak egy a sorozatból? Egyszerre egy helyen történik és nagyon lineárisak. De a legutóbbi ami megtörtént, az a Hét Nővér rendszerben volt (a Plejádok csillagcsoportja). Ez az utóbbi hintette el a magot ebben a rendszerben, hogy bennetek lehessen Istennek egy része. Ez hozott létre egy "spirituális Embert", amely az idő szerint különbözött minden másiktól a bolygón. Az időkeret több mint 50.000 évvel ezelőtt volt, amikor legalább 17 fajta Ember fejlődött egyidejűleg. A plejádok látogatása mindet megállította és csak egyfajta Ember élte túl... ez valami olyan dolog, ami ellentmond a bolygón élő minden egyéb állat evolúciós folyamatának. Szándékos volt, áldott és helyénvaló. Ti vagytok az egyetlen olyan faj az egész bolygón, amelynek csak egy változata van.

"Ó apám, Kryon a földönkívüliekről beszél!" Valóban? Vagy a családról beszél? Hadd mondjak el valamit, amiről már beszéltem korábban: Eljön majd a nap, amikor a Plejádok újra meglátogatnak benneteket. És amikor majd kiszállnak a járműveikből, éppen úgy fognak majd kinézni mint ti! Ó, lehet, hogy egy kicsit magasabbak lesznek, de éppen úgy néznek ki mint ti... szabványos Humanoid forma. Amikor ez megtörténik, tudni fogjátok, hogy kiről van szó. Ez minden misztifikációt megszüntet.

Elmondok még valami mást is. Egy ideig még nem fognak megérkezni. Egyáltalán nem is kellett volna nekik megérkezni, ha nem lett volna 1987, amikor azt választottátok, hogy folytatjátok az Emberi faj spirituális kiteljesedését. Ennyi időnek kellett eltelni ehhez. Tudjátok ez nagyon lassan megy. Hadd meséljek róla.

A lemúriaknak kvantum tudatossága volt, azon spirituális oltókristály által, amelyet a DNS rétegeiben kaptak meg, amiről már előbb beszéltem. Ez tovább öröklődött azokba is, akiket ti atlantisziaknak hívtatok. A lemúriak tudtak a naprendszerről, a DNS-ről és arról, hogyan működik a fizika. Ez az információ tudományos szempontból különös, mert a ti világotok tudósai ha meghallják ezt az állítást, azt mondják majd: "Ez abszurd, teljesen lehetetlen. Soha egyetlen eszközt sem találtak, ami bárkit is arra a következtetésre vezetne, hogy elhiggye az ősöknek meg volt a képességük az üveggyártásra, ami szükséges a mikroszkóphoz és a teleszkóphoz. Még az elektromosságot sem ismerték. Nem volt számítógépük. Nem rendelkeztek semmivel, ami lehetővé tette volna nekik, hogy tudják amit mi tudunk ma. Nem voltak egy fejlett faj. Nem rendelkeztek olyan tudománnyal amilyennel mi rendelkezünk, vagy az elmúlt évszázad felfedezéseivel. Nem lehettek semmilyen ismereteik ezekről a dolgokról."

Én viszont azt mondom ezeknek a tudósoknak, micsoda elbizakodott álláspont, hogy aszerint határozzátok meg a magasabb tudást, amit éppen feltaláltatok. Hadd áruljam el nektek, hogy voltak ismereteik! De erre ők a DNS-ük kvantum állapota által tettek szert. Más szóval, az intuíció útján. Kvantum állapotban lenni valamivel, azt jelenti, egynek lenni vele. A kvantumfizika tudja ezt. Amikor egy Emberi Lénynek olyan tudatossága van, ami "egy mindennel", akkor ő mindent tud a sejtszerkezetről, mert része annak és bele tud látni abba. Tudja hogyan működik. "Látni" tudja az egyensúly-hiányt. "Látni" tudja a naprendszert. Látni tudja a bolygók energiáit, ahogy a nap körül keringenek, átitatva azt a pillanat gravitációs mintázatával. Mindent tudtak a tudományról, mert az a részük volt. A föld porából vétettek. Mindennel kvantum állapotban voltak. Ez intuitív tudás és nem volt szükségük teleszkópra. Nem volt szükségük mikroszkópra. Nem volt szükségük számítógépre! Nektek szükségetek van, mert lineárisak vagytok és meg vagytok béklyózva. Nektek eszközöket kellett készítenetek, hogy azok tegyék meg nektek azokat a dolgokat, amit a lemúriaiak természetes módon csináltak.

Az a tudomány amivel ők rendelkeztek, másfajta volt. Ők nem tanultak, hogy megszerezzék. Ezért nem is olyan formájú volt, mint a tiétek. Az övék közösségi tudás volt és véletlenszerűen használták. Amikor azt akarod, hogy megmozduljon a kezed, az egyszerűen megmozdul. Vajon analizálod a milliárd jelet, amelyek az agytól eljutnak az izmokig? Nem. De mi lesz ha az Emberek elveszítik ezt a képességüket az idők folyamán? Akkor egy napon feltalálnak egy gépet, hogy a gondolat által mozgassa a karjaikat. Ha így lenne, akkor a távoli jövőben valószínűleg teljes mértékben tagadnák, hogy ezt valaha is tudták... mivel, sohasem találtak "kézgép" leletet.

A föld korszakokra a linearitásba ragadt. Ez alakította ki az energiátokat és a rezgéseteket. A régmúlt kvantum-tudatossága lecsökkent és nem lett használva. Elveszítettétek. Ezt már mondtuk nektek korábban is. Ezért van az, hogy a prófétáitok olyan pontosak voltak, egészen mostanáig. Mert a föld beleragadt egy olyan energiába, ami alkalmas a jövendölésre. Hogy úgy mondjuk, amikor az energia statikus és soha semmi nem változik, akkor könnyű megjósolni mi következik. Többé már nem, ha nem vettétek volna észre. Nostradamus négysorosai közül semmi sem valósult meg mostanában. Majdnem olyan, mintha egy új földön lennétek amit soha senki nem látott előre. Bizonyos módon ez így is van. 1987-ben váratlanul az Emberi fejlődés kimozdította a dugót, ami évszázadokon át a helyén volt.

Amikor megszülettél, a vibráció mintázata lineáris volt. Ez a születésed tudatossága, ugyanaz mint a közvetlen elődeiteké. Az agyatokban falak vannak a tudatosságban - falak, amelyek elválasztanak a konceptuális gondolkodástól. Annyira lineárisak vagytok, hogy még két beszélgetést sem vagytok képesek egy időben hallgatni. Ó, képesek lennétek, de a falak vastagok és nem tudjátok, hogy képesek vagytok. A kommunikáció elkülönítése lineáris kell, hogy maradjon, mert a megértésetek linearitása szintén egyirányú. Még ez az üzenet is, amit ma a társamon keresztül adok, lineáris módon történik, egy szó egyszerre. Csak egy szót tudtok hallani egyszerre. Mennyire korlátozó! Te is olvasó, a szavaknak egy sorát olvasod! Mennyire korlátozó! Vajon nem lenne jobb, egyszerűen megérinteni a könyvet és megkapni ezt az üzenetet? De soha nem gondoltatok erre, ugye? A falak visszatartanak még az elgondolástól is.

Ez most elkezd változni. Mert ami most kezd történni, az a nemlineáris gondolkodás kezdete. Ez végül létrehoz majd egy konceptuális társadalmat. Nagyon lassan, 2012 után az Emberi faj elkezd majd használni néhányat az elveszett DNS-képességek közül, amelyek még mindig ott vannak a testedben, de nem használtátok őket évezredeken keresztül. Hadd ismertetek veletek néhány tulajdonságot, amire esetleg nem is gondoltatok... egy titkot, egy értesülést, amivel esetleg nem is értesz majd egyet, annyira furcsának találod.

Tudatában vagytok ugye, hogy milyen lineárisak vagytok? Mondtuk már neked ezelőtt is, hogy amikor interdimenzionális teremtmények látogatnak erre a bolygóra (amit meg is tesznek), úgy látnak benneteket mint kétdimenziós fekete-fehér pálcika ábrákat egy darab papíron. Az Emberek, önteltségükben, különösen az intellektuálisok, ilyeneket mondanak nekik: "Képesek vagyunk bármit kigondolni, amit csak akarunk. Képesek vagyunk a darab papíron felül gondolkodni." Ez nekik nagyon mulatságos, mert még azt sem tudjátok melyik dimenzióban vagytok! Még azt sem tudjátok, hogy nem színesben vagytok! Látják ezt és távoznak. Számukra itt nincs semmi és nem tudnak kommunikálni egy karikatúrával. Ezt teszi veletek a linearitás és ennek még csak tudatában sem vagytok.

A nagy intellektuális ideák emberi gondolkodói felett van egy plafon amibe beleütköznek, de maga a plafon szemmel nem látható. Azt sem tudják, hogy beleütköztek. Egyszerűen nem tudnak túljutni a saját dimenziójukon. Nincsenek tudatában, hogy mit nem tudnak. De ezek a tulajdonságok elmozdulóban vannak és mindez kezd változni. Ez mind ott van körülötted, de nem láthatod. Mondok neked egy példát az Emberi agyról.

Mit gondolsz, valójában mire képes az Emberi agy? Mit gondolsz, mire tervezték? Mondok egy példát, hogy a ti társadalmatok mire mondja, hogy "kiegyensúlyozatlan személy". Sokan úgy gondolják, hogy "beteg emberek". Az autistákról akarok beszélni. Az autizmusról, ahová a legsúlyosabb eseteket soroljátok.

Áldottak az autisták, akik azért jöttek erre a földre, hogy megmutassák nektek, milyen az Emberi fejlődés jövője! Egy életet töltenek azzal, hogy megpróbálják megfejteni a linearitást és ez frusztrálja őket. Áldott a tudós, akit mindenki kiegyensúlyozatlannak nevez. Mert az Emberek, akik így nevezik őket, nem is látják amit nem értenek. Egy autista képes arra, hogy a papír fölé emelkedjen és színes legyen! Sokan az autisták közül képesek arra amire az asztali számológépeitek, tudtátok ezt? És nincs szükségük számológépre! Adj neki egy feladatot - egy kétszámjegyű szám, megszorozva egy háromjegyűvel. Figyelj milyen gyorsan megadja a választ. Mert ő nem lineáris! Kérdezd meg milyen napra esik 2012. augusztus 13-a, megmondja és nincs szüksége naptárra. Megkérdezheted: "Milyen elme képes erre?" Elárulom - egy nem-lineáris, a falak nélkül, amelyek nektek ott vannak az agyatokban.

Elgondolkoztatok ezen valaha is? Az autistáknak nemlineáris elméjük van. A korlátok ledőltek. El tudod képzelni ennek az Embernek a frusztrációját? Ő itt egy fekete-fehér világban van, miközben ő színes. És nemcsak az, hanem azt várjátok tőle, hogy egyenes vonalon haladjon, amikor ő ahhoz szokott, hogy egyszerre minden irányba. Ez azt is megmagyarázza, miért csak azok az energiák tudják megnyugtatni őket amelyek interdimenzionálisak - a zene, a művészet és a szeretet. Vajon kezd ennek értelme lenni számodra? (lásd még lejjebb)

Az történik kedveseim, - mert mindenkinek tudnia kell és látni és megérteni - hogy nagyon-nagyon lassan az Emberi agy linearitása elkezd csökkenni. Nem úgy mint az autistáké, ez olyan módon történik, hogy végig egyensúlyban marad és lesz értelme. Más szavakkal, képes leszel ki- és belépni a kvantum-gondolkodásba, amikor csak akarsz. Azért, hogy egy lineáris 3D létezésben élj, de közben kvantum tudatosságod legyen. Ez visszatérés ahhoz a tudatosság-formához, amivel a Lemúriaiak rendelkeztek, de azzal a bölcsességgel, amelyet ti a korszakok folyamán összegyűjtöttetek. Ez nem lesz gyors folyamat, de ennek az előfutárai már itt vannak.

Néhány percen belül elmondom az Emberi evolúció néhány jellemzőjét, de hadd térjünk vissza az autistákhoz. Akik ezt olvassák, azok közül sokakat érint az autizmus. Szeretnétek tudni, miért születik olyan sok autista. Azt mondjátok, ez több mint véletlenen, hogy hirtelen ilyen sokan vannak! Több autista gyermek születik ma, mint amennyi valaha is volt ezen a bolygón. Az emberek szaladgálnak fűhöz-fához, szeretnék megtudni, hogy mi a baj? Az ételek vegyi összetétele? Talán a védőoltások! Van aki azt mondja minden bizonyíték nélkül: "Igen, ez az - a védőoltások miatt van." Majdnem mindenbe belekapaszkodtok, hogy megfejtsétek a rejtélyt miért érkezik olyan sok autista.

És nagyon kevés Ember - ha egyáltalán van ilyen -, aki látva a rejtélyt így vélekedik: "Talán fejlődünk és ez az első hulláma annak ami történik." Nem mentálisan kiegyensúlyozatlan, inkább nemlineáris gondolkodás! Tulajdonképpen ez a helyzet. Az evolúció egy formáját látjátok és ezt furcsának és szokatlannak tartjátok. Ők egyszerűen azok akik korán jöttek le, aktivált kvantum DNS-sel. Ezeknek a korai előfutároknak a DNS-ük szabályozatlan módon lett aktiválva, úgyhogy tanulniuk kell, hogy rájöjjenek, hogy találják meg az értelmét mindennek. Hát ezt teszik ők és a tudósok minden generációjának egyre könnyebb lesz rájönni, hogy mi lineáris és mi nem.

Figyeld az autista gyerekeket, hogy mennek keresztül azon, amin keresztül kell nekik menni (az autizmus ennek a legsúlyosabb formája). Annyira nemlineárisak, hogy hihetetlen frusztráció számukra megkísérelni linearizálni még az Emberi hangot is, ahogy beszélsz hozzájuk. Ugyanazt a cselekvést ismétlik újra és újra és újra, miközben megpróbálják linearizálni a nemlineárist. A linearitás falai eltűntek az ő agyukból és meg kell tanulniuk felépíteni azokat, amelyek szükségesek számukra. Az Emberek ilyenkor problémásnak tartják őket, pedig ez nem egy probléma. Ez a tehetséges gyerekek egy formája, akik segítenek ennek a bolygónak, hogy növekedjen. Áldottak azok akik úgy jönnek a Földre, mint a tudatosság egy új hulláma, hogy megmutassák merre visz az út. Berendezik a színpadot egy újfajta Ember számára. Mert ez a kvantum dolog egy kiegyensúlyozott módon fog fejlődni, ahol sokan rendelkeznek majd autista adottságokkal, amikor úgy akarják és lineárissal, amikor úgy akarják. Az Emberi elme képes minderre - kvantum módon létezni, amikor úgy akarja. Ez visszatérés arra az útra, amely eleve adatott nektek.

Hadd áruljam el mi az, ami nemlineáris az életedben. Ezt nagyon ritkán említjük. Két dolgot kaptatok mint Emberi Lények, ami kvantum természetű. Két dolgot, amelyek áthaladnak a fátyol innenső oldaláról a fátyol túlsó oldalára, amelyek teljes mértékben kvantum természetűek, nem lineárisak. Van szerkezetük, de nem lineárisak. Erre talán még soha nem is gondoltál? Elárulom mik ezek - a művészet és a zene. Nincsenek korlátai a hangjegyek számának amit hallani tudsz egy időben, amire az agyatok figyelni tud és értelmezni tudja. Nincsenek korlátai annak, hogy hány zenészből áll egy szimfonikus zenekar, ahhoz, hogy össze tudjanak hangolódni a színpadon. Minél többen vannak, annál jobban megy! Próbáljátok ezt meg előadókkal. (mosoly) Elgondolkodtál ezen valaha is? Nincs határa annak, hogy hány színt tudsz megkülönböztetni és elhatárolni bizonyos mintázatokban. Ez csodálatos dolog és mind bizonyos kommunikációt hordoz magában. A zene megérinti a szívedet. Most már tudod miért. Mert dimenziók közötti, interdimenzionális. Kvantum állapotú. Úgy lett tervezve, hogy így működjön. Namármost, alkalmazd ugyanezt a forgatókönyvet a kommunikációra és majd meglátod hol jártok. Ez az Emberi fejlődés. Kezdődik ezen a bolygón. Lassan fog menni, de ez történik.

Mi várható? - A kvantumgondolkodás alkalmazásai

Szeretnék felsorolni néhány tulajdonságot, hogy mi várható a következő generációkban. A kvantum-elme az, amelyik majd kezdi megérteni azt, amit mi a szinkronizmus időzítésének hívunk. Ti ezt türelemnek hívjátok. A türelem a lineáris elme eredménye, ami nem kapja meg azt amit úgy gondolt, hogy meg fog kapni abban az időkeretben, amelyben úgy gondolta, hogy az meg fog érkezni. Erre legjobb példa, amikor valaki dobol az ujjaival, mert az időkeret nem halad elég gyorsan a számára. A türelmetlen személy teljes mértékben, egészen lineáris. Az új tudatosság lazítást lát majd a türelemben, mert tisztában lesz az összehangolt időzítéssel.

Cselekvésre szólító üzenetek érkeznek majd a Szellemtől és a nemlineáris gondolkodó tudni fogja, hogy nem kell kirohanni és "most azonnal" cselekedni. Valami el lesz rejtve ebben az üzenetben amit most nem tudtok megérteni, mert nem vagytok kvantum állapotban. Az üzenetnek lesz egy kvantum része, ami segít a szinkronizmussal kapcsolatban és a kvantum-gondolkodó majd "felfogja". Hogy ez miből áll, nagyon nehéz egy háromdimenziós hallgatóság számára leírni. Gondolj erre úgy, mintha az idő nem korlátozna. Ez a gondolatok szabadsága, hogy nem mindig ragaszkodsz az órához. Nem állítasz magadnak állandóan célokat, hogy aztán csalódott legyél amikor az idő elérkezik és semmi nem történik. Boldog vagy, csak azért mert "létezel".

Frusztráció helyett tudod, hogy a dolgok amelyek közelednek, majd megtörténnek a nekik megfelelő időben és a szinkronizmus majd elhozza őket hozzád. Ez azt jelenti, hogy nem fogsz aggódni miattuk (micsoda koncepció)! Nem leszel nyugtalan miattuk, vagy nem csinálsz drámát magadnak. Végül, nem lesz majd olyan Emberi Lény aki ilyet kérdez: "Istenem, mikor fog ez a dolog megtörténni?" Mert mindannyian részei vagytok egy nagyobb képnek, ezt megértitek, elégedettek lesztek és nyugodtak. Te el tudsz képzelni egy ilyen állapotot? Különösen nehéz leírni egy közelgő gondolkodásmód tulajdonságait, ami még nincs itt... mert el sem tudod képzelni!

Így képzeld el: készítesz egy falovat egy körhintához. Isten mondja, hogy készíts egy lovat. Elkészülsz vele, de nincs hely a számára... minden rúd foglalt és a körhinta folyamatosan forog. Ebben a pillanatban sok Ember feladja és azt mondja: "Nos, azt gyanítom, hogy rosszul csináltam. Elhibáztam a lehetőséget. A ló helye a körhintán már biztos elhaladt mellettem." És akkor eldobja a kifaragott lovat! A kvantum Ember azt mondja majd: "A körhinta hatalmas és én itt állok előtte. Csak idő kérdése, hogy feltűnik egy hely a ló számára, mert tudom, hogy a körhinta körbejár." Más szavakkal, abszolút semmi kétség, hogy a hely majd feltűnik... mint ahogy abban is biztos vagy, hogy a te gyereked is feltűnik egy lovon, ahogy elhalad jobbra, majd eltűnik a körhinta forgásával és újra feltűnik balról, ahogy az egész tovább forog a saját tengelye körül. Elkezdtél-e valaha is aggódni, hogy a gyermeked majd feltűnik-e újból, miután eltűnt a szemed elől a körhintán? Nem! Ez butaság volna. Kezded-e már érteni? Látni tudod a teljes körforgást! Egy lineáris személy csak egy részét tudja látni és még azt sem érti, hogy a hinta körbe halad.

Az új tudatosságú gyerekek

Sokat hallottatok már az erre a bolygóra érkező gyerekek tudatosságáról és ezt most majdnem a végére hagytuk. Ez tényleg annak a bizonyítéka, hogy amiről beszélünk az éppen most történik. Ezt a tulajdonságot mi úgy hívjuk, hogy szorosabb kapcsolatba jutni az Akashával. A társam ismertetett egy forgatókönyvet korábban az előadáson, amit az olvasó és a hallgató nem ismer. Ezért nem is időzöm ezen tovább, esetleg még elmondom, hogy arról a tudásról van szó, ami ott van benned, a DNS-ben. A személyes Akasha jegyzeted ott van benned... hogy ki mindenki voltál és mi mindent tettél az elmúlt megnyilvánulásaidban ezen a bolygón. Ez része a DNS-ed interdimenzionális energiájának.

Képzeljetek el egy gyermeket, aki lejön erre a bolygóra azzal, hogy van róla fogalma, volt már itt korábban. Nem a részletek, hanem az ösztönös érzés, hogy "volt már itt, tette már ezt". Miféle gyereket eredményezne ez? Először is, olyan gyerek lenne belőle, aki nem akar lineáris módon tanulni, mert látja a végeredményt és a teljes koncepciót. Amíg ti akik lineárisak vagytok, megpróbáljátok megtanítani neki a részleteket. Ez történik mostanában, ha nem vettétek volna észre. Így olyan gyerekekhez jutnátok, akik nem akarnak csendben ülni amíg a tanár a "linearitás táplálékát" adja nekik, miközben ők már a teljes képpel rendelkeznek a kvantum-kérdésről.

Amikor a gyerekek elkezdenek unatkozni és kikapcsolnak, akkor ti ezt betegségnek hívjátok (figyelemhiányos rendellenesség). Külön csoportokba dugjátok és gyógyszerezitek őket! Ezt teszik az Emberek. Nem akarjátok látni az evolúció következő hullámát, ugye? A bolygón az oktatás jelenleg meg van győződve arról, hogy az Emberi természet statikus és soha nem fog változni. Ezért jól megvannak az olyan oktatási rendszerek fejlesztésével, amelyek már több mint 100 évesek. Folyamatosan faragják ezeket az eljárásokat, hogy azok egyre jobbak és jobbak legyenek, azon normák szerint, amelyekről ők úgy érzik, hogy megfelelnek... egy 100 éves tudatosságnak. Azt hiszik, hogy a gyerekek akik ma születnek, majd ugyanolyan tudatossággal rendelkeznek mint ők és az ő szüleik és az ő szüleik szülei...

Ez sokkoló, ugye? Úgy tűnik, hogy a gyerekek kiegyensúlyozatlanok amikor egyszerűen nem akarnak részt venni a régi lineáris oktatásban! Ezt látjátok mindenhol a földön. Az új gyerekek felnőnek. Fiatal felnőttek lesznek és elmennek egy munkahelyre és a munkaadójuk lineáris hozzáállást vár el tőlük. Ezek az ifjú emberek azonban konceptuális szempontból látják ezt a lineáris megközelítést és elutasítják. Nem akarnak többé kapaszkodni a tapasztalat létráján, mert a DNS-ük azt kiáltja, hogy ők már voltak ott.

Ezek az új Emberek elemi erővel érzik a bennük lévő Akashát. Tudják magukról, hogy ők öreg lelkek. Csak még nem ismerik a szavakat, hogy ezt ki tudnák fejezni. Ott van az agyukban és az a koncepciójuk, hogy biztosan tudnak annyit, mint bárki a létra tetején. Láttatok már ilyet? Persze hogy láttatok. Természetesen ez nem igaz, mert valójában nekik is az alján kell kezdeniük és onnan felküzdeni magukat. De a munkaadónak elő kell állnia valami nagyon kreatív nemlineáris ösztönzéssel, hogy ott tartsa őket. Különben felmondanak és máshol próbálják ki a magatartásukat.

Mindezt Emberi evolúciónak hívjuk. Az emberiség a szemetek láttára fejlődik. És mégis olyan sokan azok közül, akik képzettek és jobban kellene tudniuk, lefelé kényszerítik ezeket a fiatalokat, még több frusztrációt okozva nekik, mint amennyiben már úgyis részük van. Belekényszeríthetitek őket a lineáris dobozba ha akarjátok, de el fogjátok veszíteni a tiszteletüket és a figyelmüket. Ez evolúció, nem kiegyensúlyozatlanság. Ez evolúció, nem betegség! Ez a bölcsesség növekedése.

Fordulj befelé egy pillanatra öreg lélek. Arra még nem néztél, ugye? Kaptál tőlem egy elemi erejű áttekintést egy nagyobb képről, ami túlszárnyal mindent amit valaha is hallottál. Ez a terv nagyobb mint ahogy azt neked mondták és sokkal szebb is attól. Egy olyan módon vagy személyesen része a tervnek, amit még soha nem hallottál. Ez döbbenetes. Ez gyönyörű. Az Emberek fejlődnek... egyrészt azok akik megszületnek, aztán pedig azok akik jóváhagyják maguknak, hogy kinyújtsák a kezüket ezen új energia felé.

Valamit tudnod kell, miközben Isten felé nyújtod a kezed: egy szeretetteljes energiára találsz, amely elfogadja azt. Vajon tudtad ezt? Nem kell egy falat ledöntened. Ott vagyunk ennek a vékony fátyolnak a másik oldalán, próbáljuk lehetővé tenni számodra, hogy megláss minket. Csak arra van szükség, hogy jóváhagyd és kifejezd a szándékod, az eredmény majd bölcsesség lesz és gyógyulás.

Amikor megérkeznek a válaszok, azok majd kvantum állapotúak lesznek és nem lineárisak. Nem hangokat, vagy zörejeket fogtok hallani, vagy az angyalszárnyak csapkodását. Inkább a szinkronizmus fog hozzátok megérkezni... amit ti talán szerencsének vagy véletlennek hívtok majd.

Azokhoz kívánok most beszélni akik itt vannak ebben a teremben, a ti időkeretetek jelen pillanatában. Néhány perc múlva majd elhagyjátok ezt az épületet és kisétáltok az ajtón. Mi majd veled megyünk. Sok szerencsét az alváshoz! Ez a tanítás sokkal fontosabb mint az alvás. Az angyalok akik veled távoznak, táncolni szeretnének a szíved teraszán. Kezdeni akarják már a munkát a sejtstruktúrádon. Fel akarják ébreszteni az Akashádat. Mert ezért jöttél ide, ugye?

Hadd legyenek a magok elszórva ma éjjel, ahhoz a gyógyuláshoz amiért idejöttél. Nem csak fizikailag értem. Mentálisan is, mert azok akik a teremben vannak - nem számít hány évesek - elkezdhetik ezt a fogalmi elmozdulást. Ez azt jelenti, elkezdhetitek lassan aktiválni a DNS kvantumrétegeit, amelyeket a lemúriaiak is aktiváltak és amelyekről a plejádok mindent tudtak. Ez a bolygó magasabb vibrációja. Ezért csökkent a nap helioszférája 20 százalékkal az elmúlt években. Ez mind összefügg a mágnesességgel. Nézzetek csak utána: http://hu.wikipedia.org/wiki/Napszél

Én vagyok a mágnesség mestere. Szóltam ezekről a dolgokról 20 évvel ezelőtt. Ez a DNS-etekkel kommunikál. Mindez része egy interdimenzionális kvantum sémának amit ti terveztetek, jóváhagytátok és behívtátok, mint az elmozdulást.

Jól figyeljetek: ne rémítsen meg benneteket ami az elkövetkező hónapokban történik ezen a földön. Csak figyeljetek: ne legyen bennetek félelem az októberi események miatt. Mert a potenciálok, amelyeket esetleg éreztek, vagy megnyilvánulnak vagy nem. Erről nem fogok most többet mondani.*

Fénymunkások vagytok és azért vagytok itt, hogy fényt palántáljatok a földbe, nem számít milyet. Készen álltok erre? Vajon megteszitek? Vannak olyan dolgok, amelyek a 3D-ben vannak, aztán vannak olyanok, amelyek kívül esnek a 3D-n. Isten szeretete nem a 3D-ben van, mégis átjárja minden sejteteket. Ezért vagytok itt. Az ittlévő hallgatóság, aztán akik olvassák, majd akik hallgatják ezt az üzenetet, ők azok akik majd megváltoztatják ezt a bolygót. Még ebben a pillanatban is ahogy éppen itt ültök, a Kristályrács kezd magasabb szinten vibrálni. Milyen érzés tudni, hogy valóban ti okoztátok, hogy mindez megtörténjen? Csak jöttetek és mentetek és jöttetek és mentetek ezen a bolygón és nem fogjátok talán éppen ezt elmulasztani (ezt az életet). Jönni fogtok újból, mindaddig amíg vége nem lesz, mert mindez része annak amit már megtettetek és amit éppen csináltok. Tudom ez rejtelmesen hangzik, de ennek ott kellene zengeni a szívetekben. Ti részei vagytok a megoldásnak kedves Emberi Lények, kedves családom. Részei vagytok a megoldásnak. Ezért szeretünk benneteket annyira. És ez nem is fog megváltozni. Engedjetek be minket. A félelem legyen a múlté. A dráma tűnjön el. Hadd simuljon ki a homlokotok és halljátok meg a zenét. Ó, meg tudjátok tenni. Üljetek le és sütkérezzetek a Szellem szeretetében. Itt az ideje!

Mi nem megyünk sehova. Most azokhoz beszélek, akik itt vannak a teremben, itt fogunk maradni veletek három napig. Amikor majd holnap újra eljöttök, legyetek vele tisztában, hogy mi végig itt voltunk. Mi türelmesek vagyunk, tudjátok? Amikor a 3D-ben visszatértek ide, mi még mindig itt leszünk. Számunkra ez egy szempillantás. Mi még mindig itt vagyunk. Sokan, veletek kézen fogva távozunk majd ebből a teremből. Tudni fogjátok és érezni fogjátok. Ezért jöttetek ide, nem?

És ez így van.

Kryon

* Lee-től: 2008 szeptemberében történt közvetítés, ez egy lehetséges kihívást jelent, ami csak egy lehetőség. Kryon néha elmondja, hogy valami közeledik, ami lehet, hogy megvalósul, de lehet, hogy nem. Remélhetőleg, amikor ezt olvassátok, ti már többet fogtok érteni. Erőteljesek vagyunk és meg tudjuk változtatni a valóság szövedékét. Ezeket gyakran azért kapjuk, hogy biztassanak bennünket és sosem azért, hogy félelmet keltsenek.


Fordító - Proszenyák Péter