Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Itt a váltás

Itt a Váltás
Santiago, Chile - 2008. október 20.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_Chile.html )


Hogy segítsünk az olvasónak, ezt az üzenetet újraközvetítettük (Lee és Kryon) és kibővítettük, hogy még világosabb megértést biztosítson. Gyakran az élő közvetítés alkalmával olyan energiák vannak jelen, amelyek hordoznak egyfajta kommunikációt amit a nyomtatott anyag nem. Ráadásul ez a közvetítés szimultán spanyolul is történt, így sok rövid mondatot megváltoztattunk az olvashatóság érdekében. Élvezzétek hát ezt a feljavított üzenetet, mely Santiago-ban (Chilében), 2008. októberében hangzott el.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A terem telve van méltósággal és az itt lévő Emberek ráeszmélnek, megvan annak a lehetősége, hogy Isten is itt van. Sokan vannak az ittlevők között, akik tudják, hogy most már tovább nem utasíthatják el ami belül van. Ezért van itt ez az energia, amely együttműködik a ráeszméléseitekkel és a kettő együtt vibrál. Hát ezt kívánom nektek ma este. Ó kedves Emberi Lények, ahogy itt ültök a hallgatóságban, üzeneteket szeretnétek hallani a fátyol másik oldaláról ugye? Kapni fogtok egy üzenetet ma este. Nem lesz ez hosszú üzenet, inkább egyszerű. Mindezt be fogjuk csomagolni egy ünneplés üzenetébe. Ez a hála üzenete és azért vártunk vele, hogy itt ezen a helyen adhassuk át. Mert a földön, történetesen ez a hely fog rezonálni egy különleges spirituális ígéret energiájával, ahogy azt mindjárt el is fogjuk mondani.

Mit gondoltok, mi történik éppen most? Lesz aki majd azt mondja: "Kryon, még nem kaptuk meg az üzenetet." Igazatok van, tényleg nem, mert éppen bizonyos dolgok történnek pillanatnyilag és ezeket szeretném megvárni, hogy befejeződjenek mielőtt elkezdjük a tanítást.

Van itt néhány megtört szív ma este. Úgy gondoljátok nem tudom, hogy kik vannak itt? Több oka van annak amiért a szív fáj, de az amelyikről most beszélek, az a szerelme elvesztéséhez kapcsolódik, akit a halál ragadott el. Tudom kik vannak itt. Tudom micsoda nehézség hozott ide, hogy most itt ülj ezen a széken. Ismerem a szívedet. Az a szép ebben a folyamatban, amikor megengeded ennek az energiának, hogy átjöjjön a fátyolon, hogy szóljon hozzád. Ez nem csak azokról a szavakról szól amelyek itt elhangzanak. Ez arról szól, hogy mihez járulsz hozzá. Hozzájárulsz-e ahhoz, hogy Isten ma este a szívedbe költözzön, olyan módon ami békét fog hozni számodra ezen dolgok felett? Mert én egy olyan teremtőt képviselek, aki azt akarja, hogy felismerjék. Ott áll a szíved szakadékánál, arra várva, hogy kinyisd az ajtót (itt nőnemű Isten - a ford.). És a kéz ki van nyújtva. Ez a győzelem üzenete, nem? Tudod-e ezt ilyen módon látni? Rendelkezel az erővel, hogy békét teremts eme veszteség felett életed minden napjára, ha be tudsz engedni minket. Tisztában vagy vele?

Itt a Váltás!

Húsz évvel ezelőtt már elmondtuk nektek, hogy egy váltás történik ezen a bolygón. Most bejelentjük, hogy ez az elmozdulás olyan mértékig haladt, amiben már senki sem gyanakszik, de mindenki igazolja. Többé már nem tudjátok tagadni, hogy mi történik. Az utca embere nem tudja tovább tagadni, hogy mi történik. Még jelenleg a bolygón élő bennszülött vének is kezdik látni. Többé már nem egy ezoterikus páholy, egy nagy váltás lett belőle és ti benne vagytok. Tizenkilenc évvel ezelőtt elmondtunk nektek minden részletet és mindez ott van a Kryon írások köteteiben. De van egy, amit nem is feltételeztek ha Chilében éltek. Tegnap este már említettem és perceken belül újra el fogom mondani.

Első pont: Ez egy olyan kor, ahol nincsenek ősi próféciák. Nem tudsz sehol olyan próféciát találni, amelyik rávilágít, hogy mi történt az elmúlt néhány évben és nincs jövendölés arról, hogy mit fog tenni az emberiség. Egyetlen próféta sem volt képes elmenni a fátyol túloldalára és visszahozni ezt az információt, mert amit most tesztek ezen a földön, azt soha nem térképezte fel előre senki.

Hány évig kell ebben az energiában lennetek, mire meglátjátok kedveseim? A történelem tovább már nem fogja ismételni önmagát. Ez alatt azt értem, hogy a konzisztens, régi energia-módozatok ciklusa recseg-ropog. Mi a helyzet Nostradamus négysorosaival? Nem történnek meg. Mi a helyzet a Jelenések verseivel? Nem történnek meg. Mi történt az Armageddonról szóló nagy próféciával? Már nyolc éve meg kellett volna történnie észrevettétek? Az sem fog megtörténni. Az összes dráma ami körülveszi, az összes történettel és jövendöléssel együtt, mind összeomlik - nem fog megtörténni. Olyan sokan vártak erre a katasztrófára és nem fog bekövetkezni.

Semmi sem történt meg amikorra feltételeztétek, vajon észrevettétek ezt? Helyette, történt valami 1987-ben, ami mindent megváltoztatott. A Harmonikus Konvergencia megváltoztatta magát a bolygó alakját. Nézzétek, mi történt. Tekintsetek vissza mi történt akkor. Nézzétek a tanításokat amelyek akkor kezdődtek. Soha senki nem hallott Kryon-ról, csak 1987 után. Olyan volt, mintha ajtók tárultak volna ki és sokan bejöttünk a bolygó új energiájának hívására, amely ezt lehetővé tette. Kryon csak egy volt a sok közül.

Sokan megtalálták a céljukat, beleértve a társamat és sok más közvetítőt körülötte, mindannyian abban a 24-hónapos periódusban. Azelőtt nem volt tanítás tőle sem, akit Peggynek hívtok (Peggy Phoenix Dubro, EMF, aki jelen van). Fogalma sem volt, hogy mit kezdjen az életével. És ekkor az ajtók kitárultak és mélyreható energia, mélyreható tanítás áradt be. A váltás okozza ezt. De van itt még több is: Mi a helyzet az ősök naptáraival? Erről mit mondjunk? "Hogy ez micsoda véletlen", mondhatnátok, "hogy ez a váltás éppen akkor történik, amikor odaérünk 2012-höz. Micsoda véletlen, hogy az ősök naptárai egy nagy rezgésváltást emlegetnek, ami 2012-ben kezdődik." Honnan tudhatták, hogy mit fogtok csinálni egy olyan távoli jövőben, 1987-ben? Ez szinkronizmus a javából kedveseim és ez azt mutatja, hogy mi mindig itt vagyunk veletek. Azt mutatja, hogy az emberiség tud változni, hogy összhangba jöjjön Gaia-váltásával és igen, változik.

2012 nem egy misztérium a számotokra és egyáltalán nem veszélyes. Nem lebegnek körülötte végzetes, lehangoló történetek sem. Sokan azt fogják mondani, hogy 2012-ben mindennek vége. Ellenkezőleg, minden akkor kezdődik! Talán felfújhatnál néhány léggömböt, szobrot emelhetnél, rendezhetnél egy fogadást? Mert ez a dátum az, amikor ez a föld elkezdi változtatni a rezgésszámát. Az ősöktől kaptátok, tisztán egy felvillanó fénysugárban, ez a naptár a korszak jövendölése. A rezgésszám lassú növekedését jelenti. A Fénymunkások, akik már 20 vagy még több éve rendelkeznek ezzel az új energiával, erre a növekedésre vártak. Ó, te azt gondolod, hogy mindez véletlen? Ez nem véletlen. Ez egy szent képlet a békéért a Földön. A történelem nem fogja ismételni önmagát. Kimozdultatok abból a kerékvágásból, ahol ezek a dolgok ilyen módon történnek. A diktátorok nem támasztanak új diktátorokat. Ínség és éhezés nem támaszt újabb ínséget és éhezést. Egy változás történik éppen és a történelem nem fogja többé ismételni önmagát. Ez egy új energia, ha nem vettétek volna észre.

Kettes pont: Itt egy másik bizonyíték számotokra, hogy egy váltás közepén vagytok. Húsz évvel ezelőtt azt mondtam, hogy be fog következni egy váltás az emberiség tudatosságában. Mit gondoltatok, hogy valójában mi fog történni? Azt gondoltátok, hogy az emberiség majd csak üldögél és egy napon hirtelen csodálatos gondolataik támadnak? Hányan fogták fel közületek, hogy ez egy állandó tudatosság-váltás lesz, ami az Emberi evolúció következtében történik? Évekkel ezelőtt, ezerszámra megkezdődött az új tudatosság gyermekeinek beáramlása. Gyakran beszéltünk erről. 1987-ben jóváhagytátok az Emberi tudatosság fejlődését és a gyermekek erre a bizonyíték! Ők mások... észrevettétek?

Hallgassatok ide felnőttek: ezek a gyerekek nem lineárisak. Ezek a gyerekek konceptuálisak, fogalmakban gondolkodnak. Nem fognak jól kijönni a lineáris oktatással. Ők az egész kastélyt nézik, még akkor is amikor beszámolnak az iskolában, a rendszer pedig meg akarja mutatni nekik az összes téglát, soha nem mutatja nekik a kastélyt. Nektek ezt nehéz megérteni, de még gyakorlás nélkül is, ezek a gyerekek a kész kastélyt látják. Az oktatók untatják őket azzal, hogy hogyan kell felépíteni azt! Nehéz ezt elmagyarázni. Tudjátok, ők egyszerűen mások. Tudjátok ugye?

Olyan gyakran úgy tűnik, hogy ezek a gyerekek nehéz esetek. Frusztráltak és ez frusztrálja a körülöttük levőket is. Ez egy új tudatosság érkezését jelenti és a frusztráció az, hogy ti ebben problémát láttok, ahelyett, hogy azt látnátok, ami valójában... az emberi természet fejlődését. Most már több tízezren vannak itt. Némelyek közülük a húszas, mások a harmincas éveikben vannak. Készüljetek, mert az üzletelés módja változik és az új módszerekre, ahogy lebonyolítják őket. Lesz némi tisztesség végre. És ez a konceptuális gondolkodóktól származik. Benne vagyunk a váltásban.

Láttátok a bolygó mágnességét mostanában? Nemcsak azt, hogy mennyit mozdult a rács, de láttátok-e a mágneses erő mértékét? Nem azt, hogy hová került, hanem hogy milyen gyenge lett. Micsoda véletlen! Úgy tűnik, egyre gyengébb lesz, éppen 2012 előtt. Hányan vettétek észre, hogy mi történik a nappal? Vessetek egy pillantást a helioszférára.* Ez a nap mágneses jellemzője az egész naprendszer számára. Soha sem volt még gyengébb, mint most. A mágneses árnyékolás, amivel rendelkeztek, kezd egyre gyengébb és gyengébb lenni. Nem, ez nem veszélyes és nem lesz semmi bajotok, de mit jelenthet ez?

Én húsz éve megérkeztem, mint Kryon a mágnesesség mestere. Micsoda véletlen, ahogy elérkeztek 2012-höz, minden mágnesség megváltozik! Elárulom nektek, hogy ez miről szól: Képessé tesz valamire. Ebben a pillanatban sokkal több információ érkezik a DNS-etekbe, mint bármikor korábban. Erőteljes és ezoterikus (spirituális) dolgok. És ha te inkább intellektuális vagy, ebből semmit nem fogsz érezni. Hogy miért? Mert tiszteletben tartjuk a szabad választást. Nem fogtok felismerni semmit, ezekből a dolgokból. Mindez véletlen marad, ha ezt mondja az elméd.

Hármas pont: Láttatok mostanában bármilyen pénzügyi problémát? Úgy tűnik az egész bolygó bele van keverve. Mondtam nektek, hogy így lesz (10-es Kryon könyv). Így kell lennie, mert nem létezhet korrupció ezekben a nagy pénzügyekben és közben tisztességgel üzletelni. Az első dolog aminek mennie kell, a korrupció a bankrendszerben, ezt láttátok éppen összeomlani. Hadd árulok el néhány dolgot. Egy régi energiában akik meg akarták volna jövendölni, hogy mi fog történni, azt mondták volna: "Szörnyű lesz, rettenetes. Minden el fog olvadni," az ő szavaikkal. Aztán tovább: "Készüljetek egy szörnyű időszakra." Mi azt mondjuk, vannak olyan dolgok, amiket mi kóbor lapoknak hívunk. Hogy úgy mondjuk, olyan lehetőségek, amelyekkel senki sem számolt. A pénzügyi botrányaitok nem tartanak olyan sokáig. Lesznek olyanok, akiket majd sokkol, hogy milyen könnyen talpra álltok. Tudjátok, ez történik amikor felfedezitek, mit tesz a tisztesség.

Négyes pont: Mi a helyzet a vezetőséggel? A társam országában (USA) valami hallatlan dologra készülnek. Egy színes bőrű embert készülnek a Fehér Házba dugni. Megmondtuk 20 éve, hogy más módon fogtok gondolkodni. A régi energiák módszerei elszállnak. Évszázadok ismétlődő energiái fognak eltűnni. Nincs jobb bizonyíték arra, hogy a dolgok változnak, mint az ami itt történik. Húsz évvel ezelőtt ez nem történhetett volna meg.

Vajon mennyi mindent kell még megmutatni nektek, hogy lássátok, ahogy azt ezen a bolygón tettétek, az nem a helyes üzletmenet? A minták amelyekről azt feltételeznéd, hogy ciklikus módon ismétlődnek, nem fognak ismétlődni. A dolgok végre úgy fognak működni, ahogy azoknak működni kell.

Számítsatok két változásra a következő évtizedben, amelyek jelentősek, két olyan amerikai ország vezetőségében, amelyek spanyolul beszélnek. Két ország Amerikában, ahol spanyolul beszélnek, nagy váltás előtt áll. Tudni fogjátok, miről beszélek amikor majd bekövetkezik. Szükség van rá és csak idő kérdése. Keressetek még több tisztességet a vezetésben és azoknak a dolgoknak a csökkenését, amelyekről úgy érzitek sosem szűnnek meg, mint például a korrupció. Mondtuk, hogy lesz majd olyan idő, amikor a tisztesség fog különbséget tenni és ez történik.

Ötös pont: Itt van valami, amiről sosem beszéltetek - az intuitív felébredés. Olyan sokan kérdezik a következőt: "Lehetséges, hogy Isten nagyobb, mint amit nekem mondtak?" Ezrek ébrednek rá erre az igazságra a bolygón, önmaguktól. Nincs olyan hely a Földön, ahol nem ez történik... és, ez mélyreható. Ez nem korlátozódik az ezoterikus hitrendszerekre, mert sok szervezett vallási mozgalom is látja ezt szintén. Az Emberek éheznek a Szellemre és olyan válaszokat keresnek, amelyek beleillenek ebbe az új energiába. Kutatni fognak a szeretet után és egy személyes Isten után. A régi energia szervezett vallásai igen nagyon fognak szenvedni, mert a tagság és az érdeklődés minden idők legalacsonyabb szintjére csökken. Az elkövetkező években lesz egy új Pápa, aki megkísérli újraéleszteni az egyházát, azzal, hogy létrehoz végre valami olyat, ami megfelel az emberek érzéseinek. Nincs más választása, vagy elveszít egy 2000 éves dinasztiát.

Néhányan először vagytok itt és ez az első alkalom, hogy egy olyan közvetített üzenetet hallotok, mint ez. Lesz olyan, aki talán majd zavarodottan távozik. Nem számít milyen zavarodott vagy. Lesz egy angyali kíséret amely veled távozik és arra vár, hogy megkérdezd: "Lehetséges, hogy ez igaz? Lehetséges, hogy bármi is így van? Vagy mindez csak véletlen?" Nincs ettől jobb időszak arra, hogy ezt megkérdezd. Itt a váltás.

Már majdnem befejeztem. Ünnepeltek már? Azt szeretném ha megértenétek valamit: Itt vagytok a váltás idején és ti választottátok, hogy itt legyetek a váltás idején. Talán ez az ami idehozott benneteket erre a találkozóra. Valamikor is elgondolkodtatok ezen - micsoda szinkronizmus hozott benneteket erre a helyre? Talán van valami, amit hallanod kell és tudnod? Talán tehetsz valamit ezért a bolygóért? Talán éppen itt Chilében? Hadd ismételjek meg valamit, amit az elmúlt este mondtam.

Amit most fogtok hallani, az nem Kryon-információ. Ez a föld vénjeinek az információja, mindazoké észak- és Dél-Amerikában és a többi kontinensen szintén. A föld energiája spirituálisan változik. Azok, akik tanulmányozzák a spirituális hatásvonalakat tudják, hogy mi a bolygó kundalini energiája és hogy ez mit jelent. Ez spirituális Föld-bölcsesség. Sokan közületek tudják, hol nyugodott, már akkor is amikor megszülettetek és amikor a nagyszüleitek megszülettek. Az India nevű országban nyugodott és most mozgolódik. Lassan mozdul, pont az Andok hegységének gerince alatt... Chilében!

Micsoda véletlen, hogy ti itt ültök Chilében ezért az üzenetért. "Kryon, úgy érted, hogy a föld spirituális központja Chilébe mozdul el?" Igen, úgy értem. Ne vegyétek a szavam készpénznek. Menjetek, találjátok meg. Ez pillanatnyilag még rejtve van, de így van megírva. Sehol nem fogod megtalálni jövendölésben. De a vének azok, a bennszülöttek közül, akik a bolygó feljegyzéseinek őrei, ők mondják ezeket a dolgokat. Tudjátok, még azok is akik sosem jönnének el egy ilyen találkozókra, azt mondják, hogy a föld változik. A föld, alvó tűzkígyója legombolyodik és megmozdul! Mit fogtok kezdeni ezzel az információval?

Lassan elköszönünk. Mit fogtok kezdeni ezzel az információval? Felkeltek a helyetekről és elindultok haza. "Nos, hát ez érdekes volt" fogjátok mondani. Ezt fogják tenni néhányan. Másokat megérint a szobában levő kíséret, amely szó szerint a szívetekre telepedett. Rá fogtok ébredni, ahogy kisétáltok ebből a teremből, hogy ti vagytok a váltás. Nem történne meg, a bolygón lévő Emberek nélkül.

Ezek nem olyan dolgok, amelyek egyszerűen megtörténnek veletek. Ezek olyan dolgok, amelyeket ti hoztok létre! Fénymunkás, itt az ideje, hogy legyen egy kis nyugalmad. Ugye valóban ezt akarod? Nos, hát itt van. Csak nyomd be az ajtót és fogd meg a kezet, amelyik ott vár. Ez a te Felsőbb Énednek a keze, ahogy ezt neveztük. Ez nem egy rejtélyes energia, ez a te energiád. Nyújtsd ki a kezed és fogd meg a saját Felsőbb Éned kezét, ami felséges. Ki értene meg jobban téged, mint saját magad? Micsoda koncepció! Isten nem egy öregember az égben. Isten egy energia, amely mindig is veled volt és mindig veled lesz és ez benned van.

Itt van egy család, itt van egy kíséret, akik azért jöttek, hogy lássanak téged, ahogy itt ülsz a széken. Mi vagyunk azok, akik most összeszedjük a könnyekkel teli tálakat, amelyeket arra használtunk, hogy megmossuk a lábatokat. Tudjátok ti sem Emberek vagytok. Ti vagytok a család! Eljön majd a nap, amikor viszontlátjuk egymást. Összefonjuk majd az energiáinkat és ezt ti majd halálnak hívjátok. Én majd rátok nézek és azt mondom, üdvözöllek itthon. Megkérdem majd, hogy emlékszel-e a váltásról szóló találkozóra, Santiagóban? Emlékezz amikor azt mondtuk neked, hogy a föld egyre jobbá válik? Gratulálok ahhoz, hogy eljátszottad a szerepedet benne. Rád nézek és azt mondom: Ki gondolta volna, hogy valaha is béke lesz a Földön? Azt hiszem, hogy te gondoltad, azt hiszem, hogy te most is azt gondolod.

Hát ezért szeretünk benneteket úgy, ahogy szeretünk. Kezdd magaddal. Fedezz fel mindent ami belül van és vár - egészség, hosszú élet, békés létezés, az élet értelme, valamint a szeretet és a beteljesülés öröme. Semmi sem fog történni, amíg te nem szereted önmagad. Ez tényleg nem olyan nehéz ugye? Ha szereted Istent, akkor szeretni tudod önmagad. Mert része vagy a teremtő forrásnak. Vajon tudod szeretni önmagad? Úgy gondolom, igen.

Nehéz távozni. Ez az utolsó alkalom, hogy a társam Chilébe jön egy rövid időre és érzem azt az indulási lázat amit ő érez, mert én is vele megyek. De Kryon nem hagyja el Chilét. Csak az a rész, amelyik a társammal megy. Mert én nem 3D-s vagyok és nem vagyok szinguláris. És ez azt jelenti, hogy hazamehetek veled az autódban. Szeretnéd ezt? Ne rémülj meg. Ez egy kihívás, hogy ott legyen Isten szeretete a melletted lévő ülésen? (Mosolyog) A döntést rád bízzuk.

Áldottak itt ezek az Emberek, mert ők értik a szinkronizmust, nem véletlen.

És ez így van!

Kryon

* Helioszféra: (a Wikipédiából) A helioszféra egy buborék az űrben, melyet a napszél "fúj fel", bele a csillagközi anyagba (a hidrogén és hélium gáz, mely áthatja a galaxist). Bár a csillagközi űr elektromosan semleges atomjai át tudnak hatolni ezen a buborékon, tulajdonképpen a helioszféra összes anyaga magából a napból származik.


Fordító - Proszenyák Péter

Ha tetszett, amit olvastál és honorálnád a munkámat,
akkor az alábbi logóra kattintva bármikor megteheted:

Jogi nyilatkozat | Kapcsolat