Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A spiritualitás eredete

A spiritualitás eredete
McCaysville, Georgia (Delphi University) - 2009. július 11.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel09_delphi.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ugye amit most mindannyian hallotok, az ennek az Emberi Lénynek a hangja? Az Emberi Lény hangja ez, annak a hallgatóságnak a számára is, akik most olvastok. A jövőről beszélek, mert én kvantum állapotban vagyok. Az olvasótábor és a hallgatóság energiája ugyanaz, mert azok akik itt vannak előttem a 3D-ben, nekem ugyanazok mint akik ezt olvassák. És újból megkérdezem: Ki is az, aki beszél? Egy Emberi Lény, aki igyekszik különlegesnek látszani? Nyíltan megkérdezzük ezt, mert most van az ideje kedves Emberi Lények, hogy megvizsgáljátok a teremben előttetek lévő energiát. Mert számotokra, akik itt vagytok a valós időben, energia áramlik onnan a szék felől. Lesz aki majd érezni fogja, libabőrös lesz a háta, mert a bölcsesség színhelyén vagytok, amely azzal a szándékkal lett megtervezve, hogy Isten barátként mutatkozhasson meg ezen a helyen és hogy a Szellem igazsága magából a teremben lévő Emberi Lények sejtstruktúrájából áradjon. Ez történik most. Maguk a gerendák és a székeitek faanyaga is tudatában van annak, hogy megvalósul az emberiség gyógyulása. Itt történt ezeken a székeken, ahogy így ültök kedveseim és erről mindannyian tudunk, mert mindig itt voltunk mi is.

Tudtuk, hogy majd kik fognak ezeken a székeken ülni és ismertük a potenciálokat, hogy kik fogják olvasni mindezt - még mielőtt bekövetkezett volna. Ez nem jövendőmondás, inkább csak a potenciálokról szól. Újból elmondjuk, hogy minden szent iratot a bolygón, a legmélyebb értelmű iratokat a történelem folyamán amelyek spirituális tulajdonsággal bírnak, Emberi Lények írták és mondták, mindegyiket. Isten nem írta egyiket sem. Mindegyiket Emberek írták. Ők írták szándékukkal, saját kezűleg, különböző városokban levő barátaikkal kommunikálva, néhányan rabságban, néhányan börtönben, néhányan nagyon nehéz körülmények között. Mindegyikük hirdette a szívében levő örömöt, mert valami különlegesre bukkantak. Ezek a föld szent iratai, amelyeket Emberek írtak, mindegyiket. Most ezen a helyen, még több bölcsességet ajándékozunk, egyesítve azt az épület és a templom nevével, amely létrehozta ezt a bölcsességet (a Delphi Egyetem Bölcsesség Temploma).

Én 20 évvel ezelőtt váltam valósággá ebben a formában, az Emberi Lény által közvetítve, aki most ott ül a széken. Habár itt voltam már korábban mint ahogy a föld megszületett, csak a váltás kezdetén kaptam lehetőséget arra, hogy megkezdjem azt a kommunikációs folyamatot, amelyben most együtt vagyunk veletek. Az üzenet azóta állandó, folyamatos, sosem zavaró és sosem ellentmondásos. Összefüggő és sosem önmagával versengő. Az üzenet kezdettől fogva arról szól, hogy ez a váltás időszaka és a váltás itt áll előttetek, ahogy ezeket a szavakat olvassátok.

Az ősök tudták mindezt...

Hadd beszéljek a spiritualizmusról általánosságban. Az ősök intuitívan magukban hordozták a "Szellem titkait", amelyeket ti ma New Age-nek hívtok. Semmi új nincs ezekben a jellemzőkben, mert ezek az emberiséggel egyidősek. Az ősök hitrendszerében ezek egyáltalán nem voltak titkok. Nem kellett, hogy azok legyenek. Igazából semmi sem versengett velük és a régiek nyíltan elismerték, hogy a bolygónak van egy energiája, amelyet Gaiának hívtak és amely szorosan együttműködik az Emberi Lényekkel. Táplálja őket, öltözteti őket, bölcsességet kapnak tőle. Gyermekeik születését az Emberek a föld energiájával együtt ünnepelték. Gyermekeiket az elődeik után nevezték el több okból kifolyólag, ami magába foglalja azt a hiedelmet is, hogy a gyermekeik a saját őseik voltak! Az élet körforgását amit reinkarnációnak hívtak, valóságként fogadták el és ez intuitív tudás volt olyan társadalmak számára bolygó szerte, amelyek soha nem is látták egymást vagy nem is tudtak a másik létezéséről. Mégis mindezeket az ősi hiedelmeket ti manapság, mint a ti New Age-etek részét könyvelitek el.

A történelem során ezek a hitrendszerbeli jellemzők addig érlelődtek, mígnem a bolygó energiája eléggé kifejlődött ahhoz, hogy kezdhessenek megjelenni a mesterek. Ezek a mesterek azért jöttek, hogy megmutassák, hogyan tudja az emberiség használatba venni ezeket az intuitív tulajdonságokat és a bolygó számára változást létrehozni. A mesterek a mesterlétet oktatták, de az emberek csak imádni akarták őket. A mesterek jöttek egymás után és az Emberek eltörölték őket, egymás után. Ez a vértanúság új rendszereket hozott létre, mert most már ott voltak a próféták, hogy imádják őket és a világ hitrendszerei kezdtek váltani és változni és az ősök módszereinek föld alá kellett vonulni. Tehát amiről itt, ezen a bölcsesség-helyen beszélünk, nem igazán metafizika és nem New Age. Ez alapvető intuitív spiritualizmus. Amit az ősök tudtak és amit továbbadtak, most mégis ezt az információt el kellett rejteni és "titok" kellett, hogy legyen belőle.

Elkezdődtek a titkok - Az ősi tudás megőrzése

Egy metaforában, magammal akarlak vinni valahová. Ez egy valós hely és valós eset a történelemben. Hadd vigyelek el egy olyan helyre, ami nem túl messze van tőletek időben, kevesebb mint 300 évre. Egy olyan terembe viszlek, ami idős emberekkel van tele, mind vezetők, mind szakértők. Néhányan vezető kormánytisztviselők, néhányan vezetők a törvénykezésben, egy pedig templomi elöljáró. Titokban találkoztak, körben ülve egy fontos találkozón, amelyet nem fogunk név szerint azonosítani, de helyszín vagy város szerint sem, de megtörtént. A találkozón megállapodás történt, hogy a titoktartást különböző módokon folytatni kell, fedőszervként társadalmi szervezeteket használva. Ez az időszak volt az, amikor az intuitív spirituális gondolatokat kezdték gonosznak tartani, amikor azt tanították, hogy az alapvető Emberi természet a sötétségből származik és amikor a Szellem ajándékaira úgy tekintettek, mint az ördög műveire. Valamit tenni kellett, hogy megőrizzék Isten egyszerű igazságait, amelyek korszakok óta együtt voltak az emberiséggel, de most fenyegetésnek voltak kitéve. Ekkor történt a "modern vallás" születése és ekkor kezdték azt tanítani, hogy az ember mocsokban születik, nem pedig hatalommal és hogy a próféták őrzik mindenhez a kulcsot, ezért imádni kell őket és követni, még a halálba is. A spiritualitást olyan csomagolásba fogalmazták újra, amely személytelen volt és töredékes. Az emberek kezdtek 3D-s szabályokat írni arról, "hogyan kövessük és hogyan imádjuk őket" és az erőt ezekből merítették. Az emberiség csúszni kezdett egy spirituális sötétségbe, ami tele volt mitológiával, szenvedéssel, halállal, háborúkkal és gyűlölettel és mindez Isten nevében.

Az első dolog, amit ezek az idős emberek tettek, hogy eltávolították a kristályokat, melyekről úgy érezték, hogy az "energia páncélzata". Odahelyezték ezeket a köveket (kristályokat) az általuk alkotott körbe, egy nagyon érdekes mintázatba. Ma ezt a mintázatot csillag-tetraéder néven ismerjük, számukra ez egy szent alakzat volt. Előttük a padlón ott voltak a kristályok és az emberek énekelni kezdtek. Szöveg nélküli dallamokat énekeltek, mert úgy tudták, hogy az Emberi hang szent energiát teremt. Istent látták "ebben" és megtöltötték a termet hangokkal, hogy tisztává tegyék azt, amit tenni akartak. Sok gyertyát gyújtottak, nem azért mert a gyertyák bármit is még szentebbé tettek volna, hanem azért mert még nem volt elektromosság. (Kryon humor) Különös dolog, mert ezt a szokást a mai napig magatokkal hordozzátok, mint mag-emlékezetet arra az időkre, amikor is az igazságot el kellett rejteni.

A döntések - amelyek ebben a teremben születtek - lettek a titkos szervezetek magjai, majd ezek évtizedek, évszázadok alatt beborították a bolygót. Néhány ilyen szervezetet a sok cikornya miatt félreértettek, mások, amikor a tagságuk mohóvá vált átalakultak és egészen más szervezetekké változtak. Voltak akik a titkokat hatalomra akarták használni. Néhányan "Megvilágosodottaknak" nevezték magukat (Illuminati). De nem voltak azok. Még mások megtartották a titkokat maguknak, nagyon keveset mondtak és őrizték a tisztaságát annak, ami rájuk volt bízva.

Ezek a szervezetek közül még ma is ott van egy a jelen társadalmatokban - ezt a szervezetet Szabadkőműveseknek hívjátok. Ha ezek az emberek el tudnák mondani azokat a titkokat, amelyeket ma is őriznek, a mag-információt mondanák el, hogy mindegyikükben ott egy próféta, amit Istennek hívnak és hogy a bolygón lévő energia és gyógyítás minden bölcsességek forrásánál, belülről fakad. Micsoda koncepció! Ezt tanulmányozzátok ti manapság és New Age-nek hívjátok. Ezt tanították éppen ebben az épületben is. És a kör bezárult, ugye?

A tudomány változik - ezt a logika követeli

Hadd beszéljek a spiritualitás származásáról, mert a váltás amiben most vagytok, kezdi leleplezni a régi igazságokat. Ennek bizonyítéka, hogy a logikus gondolkodás bástyája kezd repedezni, mert maga a tapasztalati tudomány is az "intelligens energia" létezése mellett kezd érvelni, mint ami a valószínű teremtés és evolúció pillére.

Végig, a "modern időkben" Istennek nem volt helye a tudományban. Aztán hirtelen, jóllehet csak az utolsó generációban, azok akik a számokkal foglalkoznak, az esélyekkel és a teremtés paradigmájával, egy olyan logikát látnak, ami "minden valószínűség ellen" szól. Minden esély és valószínűség ellenére úgy tűnik, az Univerzum olyan módon fejlődött, amit csak egy intelligens tervező tudott létrehozni. Ez az "intelligens elgondolás" - elmélet, ellentmondásos, mert az állítja, hogy a teremtésnek valamiféle magasabb tudatossága van. Vitatkozhatnak vele talán, a tudomány mégsem tagadhatja, hogy az esélyek megvannak és a tények ott vannak a szemeik előtt. Ez egyszerűen nem történhetett véletlenül.

Gaia kezdett rossz nevet szerezni! Nagyon ellentmondásossá vált, maga az elmélet miatt, hogy a föld, fejlődése folyamán rendelkezhet az "élet tudatosságával", ez most ott van a tudományos közösség előtt. Miért? Mert ahogy a Föld történelme kezd lelepleződni, a tények harsogják, hogy létezik egy "élet-terv", egy nem-véletlen események rendszere, egy intelligencia, mely támogatja az életet és folyamatosan nemesíti.

Még mi itt beszélünk, a tudósok mindkét táborban felsorakoznak véleményeikkel. Létezik-e valóban az élet fejlődésének egy önfenntartó energiája, amit Gaiá-nak hívunk és ami védelmezi és egyensúlyban tartja az életet a Földön? Vagy, az a tény, hogy az élet már legalább hétszer megsemmisítette önmagát az elmúlt évezredekben a bizonyítéka annak, hogy a föld teljesen és mindenestől véletlenszerűen fejlődött ki? Ez valóban megtörtént! Ezért vannak olyanok, akik azt mondják, hogy "az élet önmegsemmisítő" és minden alkalommal, amikor megjelenik a bolygón, végül megsemmisíti önmagát. Mások éppen az ellenkezőjét mondják, hogy az életciklusok indulásait és megállásait egyszerűen Gaia szabályozza, Megállapítva, hogyan hozzon létre egyre jobbat és jobbat.

Semmi kétség, létezik egy bizonyos tulajdonság "minden valószínűség ellenére"-, ami figyelemreméltó és amire a tudósok úgy tekintenek, hogy az Gaia jelenlétére utal. Ha egy pillantást vetsz annak az összefoglalására, ami lassan megtörténik, nyilvánvaló, hogy a bolygó energiája, amit Gaianak hívnak, tanult minden egyes életciklus indulásából és megállásából. Az életerő egyik nagyméretű megsemmisülése a bolygón akkor következett be, amikor túl sok oxigén-alapú élet virágzott egyszerre és rabul ejtette az atmoszférából az oxigént. Ez természetesen megölte az életet, mert nem volt több oxigén, hogy fenntartsa. Ami ezután történt, az lényeges. Az élet elterjedésének következő fejlődési szakasza egy teljesen új folyamatot tartalmazott, amit fotoszintézisnek nevezünk. Gaia létrehozott egy olyan rendszert, ahol a bolygó növényei fogják megtermelni azt az oxigént, amire az életnek szüksége lesz. A "táplálék", amire viszont a növényeknek lesz szüksége, az lesz, amit az élet kiselejtezett, mint hulladékot. Így hát az első természetes szimbiotikus kapcsolatrendszer megszületett, látszólag véletlenszerűen, de ez volt a következő nyilvánvaló intelligens folyamat, aminek meg kellett jelennie, teljes mértékben a statisztikai esélyek ellenére. Hosszú időn keresztül nyilvánvaló volt, hogy az élet nem semmisíti meg magát véletlenszerűen. Inkább tanult az előző hibákból és elvégezte a korrekciókat, amelyekre a túléléshez szükség volt. Gaia élve maradt és jó állapotban és lassan finomította a színteret az emberiség számára.

A következő fázis - az Emberi Tudatosság

Hogy miért is beszélek erről úgy, mint a spiritualitás származásáról? Azért, mert itt vagy Emberi Lény. Te vagy mindennek a terméke és Gaia továbbra is ellát a számodra szükséges változásokkal. Ami ebben a pillanatban a bolygón történik, az egy tudatosság-váltás, ez a következő lépés az életerő evolúciójának forgatókönyvében. Az élet nem fogja megsemmisíteni önmagát, mert valahogy nem erre szánták. Ehelyett Gaia lényegét látjátok működés közben. Ezért, ha azt mondhatnátok, hogy az Emberi tudatosság és a föld egy szövetség és igazatok lenne. Ez az első alkalom az emberiség történelme folyamán, amikor a szövetség olyan erős, hogy elmossa a határokat, hogy hol végződik az egyik és hol kezdődik a másik. Ez megerősíti a maják vibrációs megállapításait a tanulmányaikban és a spirituális naptáraikban.

Szövetségben vagytok a földdel és a tudatosság, amivel rendelkeztek, kommunikál a kristály-struktúrával (az Akasha Krónika emlékezete) és együtt rezeg a gondolataitokkal. Több ez mintha csak a Teremtés Barlangjában történne (Lee korábbi előadása, aznap) gondolataitok közvetlenül a bolygó Kristályrácsára jutnak.

A maják úgy beszéltek erről az időszakról a Galaktikus Együttállásban (2012 energiája), mint a Sárga Nap Ciklusáról. Megjövendölték Gaiának ezt a ciklusát és elmondták írásaikban és a kőtáblákon, hogy a történelemnek ez az időszaka lesz az egyik legmagasabb rezgéssel rendelkező időszak a bolygón, ami valaha is az Emberi tudatosság rendelkezésére állt. Ezt az információt mégsem tanították éppen azokon a helyeken, ahol az információt kőbe vésték (Mexikó), mert a régi szabályok még mindig tiltják. De ott van, mindenki elolvashatja és nem a pusztulásról és a sötétségről szól!

Vajon Isten megváltozott?

Az alapvető spirituális rendszer megváltozott és sokan vannak, akik azt mondták, hogy ők nem akarják ezt a változást. Így most röviden erről beszélek. A karma az élet és a halál régi rendszere, a születés és a tágabb értelemben vett élet rendszere, amely energiák és a szinkronicitás működését idézi elő, amelyek majd lehetővé teszik a kirakó-játék megoldását. Valaki leél egy életet és amikor visszajön, egy energiát hordoz a DNS-ében arról, amit az előző időszakban nem valósított meg. Néha olyat is hordoz a DNS-ében, amit megvalósított... és belead mindent, hogy visszacsinálja. A karma volt a hajtóereje annak, hogy az Emberi Lény milyen személyiséggé vált, mik voltak a kívánságai, a félelmei, a reményei és a szenvedélyei. A karma működtette mindezt.

Az elmúlt 20 évben ez mind megváltozott. Lesznek majd olyanok, akik már régóta foglalkoznak metafizikával és akik majd tagadják, hogy valaha is volt változás. Ezzel érvelnek majd: "Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké." És igazuk van! Mert Isten szeretete nem változik és "Isten személyiségének" a lényege örökkévaló. Tehát ez az ő érvelésük, hogy azt mondják, nem lehet változás és váltás, amikor Istenről van szó. Eme tény ellen nincs apelláta. A válasz pedig a következő: a Változás az Emberi Lény Istennel, Gaiával, az Akasha Krónikával való kapcsolatában van és mindennel, ami a rendszert képviseli. Itt történnek a változások és ebben a Gaiahoz és Istenhez való viszonyban a tudatosság kezd egy olyan mértékben váltani, hogy az Emberek lejöhetnek a bolygóra és most már azt mondhatják: "A karma olyan valami, amivel én végeztem - tűnjön el." Akkor, ezzel a felismeréssel bármelyik Ember kiléphet azoknak a dolgoknak a régi Akasha vájatából, amelyeknek a helyrehozására érkezett, amelyeket olyan erősen érzett... olyan dolgokat, amelyeket a szülei akartak és amelyekről ő azt gondolta, hogy meg is tette, mindaddig, amíg nem jött rá, hogy azok nem megfelelő energiák amelyeket magában cipelt, kizárólag karmikus okok miatt. Az energia minden karmikus listáját tisztára törölheti és egy olyan helyre juthat, ahol igényelheti a mesterlétet, hogy létrehozza saját valóságát és ne a benne lévő valamiféle ősi dolgok lökdössék és mozgassák, amelyek réginek tűnnek, de talán fel sem tudja őket ismerni.

Ebben a teremben több mint harmincan vagytok olyanok, akik ezt megtettétek. Elhagytad azt az energiát, amellyel leszülettél és ebben a folyamatban megtanultál valamit, de a folyamatban könnyek hullottak. A folyamatban szerepelt egy zavaróvá vált részed, amelynek "ki kellett bújnia a bőrödből" és át kellett kerülnie oda, ahol tudtad, hogy megfelelő helyen lesz, de ahol még képes vagy az irányításod alatt tartani. Ez volt a kezdete az Emberi társ-teremtő energiáknak, amit mi most itt ünneplünk ezen a helyen. Ez a Bölcsesség Temploma és ezeket a dolgokat itt tanították ezelőtt.

Mit fognak mondani a Jövőkutatók?

Mi a legbölcsebb dolog, amit ebben a pillanatban elmondhatunk? Elárulom nektek, hogy mi az, mert arról van szó, hogy az Emberi Lények kormányozzák ezt a bolygót! A tudatosságukkal irányítják a föld porát és az egeket fent. A tudatosságukkal irányítják annak a vibrációs szintjét, hogy mi következik. A tudatosságukkal irányítják az idő-sémákat, melyek a múltban elterültek a tájon és ellátták energiával azt, ami éppen következett (az önmegsemmisítés ismétlődő ciklusa). Azoktól akik "szakértők", azt fogjátok majd hallani, hogy a következő két év horrorral lehet tele. Azt fogjátok hallani, hogy a gazdasági helyzet továbbra is romlani fog és a gazdaság teljesen össze fog omlani. Azt fogjátok hallani, hogy Gaián, a földön, lesznek kitörések és robbanások és az óceánok fenekéről gázok fognak előtörni, ami majd beborítja ezt a bolygót és megfojtja az emberiséget (metán). Azt fogjátok hallani, természetesen, hogy egy új betegség mindig a sötét oldal összeesküvése, hogy elárassza a földet járvánnyal. Ilyeneket fogtok hallani és azért fogjátok mindezt hallani, mert mindezek a dolgok ott vannak az életetek lehetőségei között. Más szavakkal, ezek a dolgok valóban ott vannak a valóság potenciáljai között.

Most pedig kedves Emberi Lények, legyen világos az amit tőlem fogtok hallani. Ezeknek a végzet-dolgoknak nem kell megtörténniük! A félelem, összeesküvés és végzet-előrejelzések azért léteznek, mert egy régi ciklus energiája próbál kifejeződésre jutni. Vagytok elegen ahhoz, hogy másképp irányítsátok tudatosságotok energiáit, egy olyan föld irányába, amely olyan módon kezd váltani, ahogy azt ti akarjátok, ahelyett, hogy egy idő-sémát követne. Olyan irányba fogjátok kormányozni, amilyenbe akarjátok, ahelyett, hogy azoknak az útját követné, akik a végzetet jövendölték. Azért mondjuk el ezt nektek, mert ezek a potenciálok és mindig is ezek voltak. Ezek a legerősebb potenciálok és ez így is marad. Nem kell olyan erősen igyekeznetek, mert mindössze annyit kell tennetek, hogy tartsátok a fényt, amivel rendelkeztek. Minden amit tennetek kell, hogy őrizzétek a fényt, amit már birtokoltok és véghez fogjátok vinni. Valóban, egy teljesen új idő-sémát fogtok kezdeni, a ti új energiáitokkal.

Kaptatok már tőlünk próféciát instabil országokról amelyek majd stabilizálódnak, egyensúly nélküli diktátorokról, akiket majd eltávolítanak és meglepetésekről, azzal kapcsolatban ahogyan gazdaságilag működnek olyan dolgok, amelyekről sosem gondoltátok, hogy rendbe fognak jönni. Ezek mind nehezen hihetőek, mivel mind pozitívak és ti most ezek közül egyiknek épp a közepében vagytok - egy újrarendeződésnek, amelynek az a rendeltetése, hogy megmutassa, hogyan működik a pénz a kultúrátokban és hogyan reagál a felelősségre és hogy ne legyen jelen a nyers mohóság tényező olyan mértékben, ahogy eddig volt. Egyáltalán nem tűnik pozitívnak! Nehéz dolog ugye? Félelmetes ugye? Aggasztó ugye? Hányan lesznek köztetek akik ezt megfordítják és ünneplik a gazdaság fájának a metszését? "Köszönöm Istenem, hogy ez a fa most túléli, mivel lemetszettük azokat a részeket, amelyek nincsenek hasznunkra" "Köszönöm Istenem," mondhatjátok: "hogy a szabad vállalkozás, ami éppen ezt az országot egyedivé tette, túl tudja élni, mert újból megváltoztattuk a működésének a módját. Köszönöm Istenem, hogy a történelemnek nem kell ismétlődni és nem fogjuk megérni az élet megsemmisítését csak azért, mert sokan úgy gondolják." Ilyen hatalommal rendelkeztek, amiről a Szellem éppen most tanít benneteket sok csatornán keresztül. Hát ez lett a rendszerből. A felelősség a tiétek! Figyeljétek a többi dolgokat is, amelyekről beszéltem nektek. Figyeljétek a komoly változásokat, amelyek a Közel-keleten történnek.

Az egész Galaktikus Együttállás része a Váltásnak

A kozmosz szintén részt vesz a játékban. Az együttállások nem ok nélkül történnek és amelyikről 20 éve beszélünk, most itt van. Itt van menetrend szerint és csak a második alkalommal azóta, hogy az Emberek itt vannak a bolygón (A Galaktikus Együttállás - a 2012-es energia). Itt van, ahogy az idő-séma diktálta, hogy itt legyen, itt van a magas energiaszint egyik legnagyobb koncentrációjával, amivel a bolygó valaha is rendelkezett. Itt van a magas szintű tudatosság idején. Mit kezdesz most ezzel? Minden eszköz ott hever a lábaid előtt. Ha hiszel a szinkronicitásban és a véletlenben, akkor elmondom, hogy itt a Bölcsesség Templomában ülsz, ami a váltás számára épült (azokhoz beszél, akik a hallgatóságban ülnek) még mielőtt a váltás valaha is bekövetkezett volna, azoknak a vezetésével, akik tudják, hogy miért is létezik. Ma azért létezik, hogy folytatódjon a tanítás egy érett formában, ami még a váltás előtt elkezdődött. Tehát, elmondhatjátok, hogy tökéletesen lett időzítve. Most itt ültök egy olyan helyen, ami szinkronban van azzal amiért itt ültök. Egy olyan helyen, ami szinkronban van Kryon üzenetével. Vajon látjátok, hogy mennyire meg lett ez tervezve és szervezve? Kellett, hogy legyen valamiféle előzetes tudás, valami intuíció, valami intelligencia a rendszerben. Kellett, hogy történjen némi igazi közvetítés. Valóban, volt is. Ez a bizonyíték rá ugye, hogy éppen ott ültök ahol ülnötök kell?

Még a bolygók és a csillagok együttállása is az energiák egy helyre gyülekezése ebben a bizonyos időpontban, 36 évvel ezelőtt, hogy lehetővé tegyék ennek a bolygónak, hogy elinduljon egy békés fejlődés útján. Hát erről szól ez az energia. Mi mindig is ezt láttunk. Ezt teszi a kozmosz értetek, együttműködik és erősíti az Emberi megismerést.

A DNS kapcsolat

A biológiátok is vált. Vannak tudósok, akik meg akarják vizsgálni az agyat miután valaki meghalt, hogy rájöjjenek, megmutatja-e, miért is volt az a bizonyos Ember annyira kiváló. Mi a különbség az agyban, ha valaki gyógyító volt, vagy kanálhajlító, vagy médium, vagy ha volt neki számos egyéb furcsa tulajdonsága. De nem fognak felfedezni semmi különbséget ezeknek az embereknek az agya között, mert a három-dimenziós kémia mozdulatlan marad. Az csak egy szolga a DNS többi része számára, amely egy Ember kvantum-kapcsolatát irányítja. Más szavakkal, a DNS 90 százaléka kvantum állapotú és ez reagál a tudatosságra és Gaia érintésére. Ez fogja megváltoztatni ezt a bolygót. Ezen dolgoztok, innen származik a gyógyítás és innen jön a közvetítés. Ezt szerették volna a mesterek megtanítani nektek, de nem voltak rá képesek.

A DNS-eteknek a kvantum része az a 90 százalék, amit a tudományotok "hulladéknak" néz, mert nem tud kódot találni, vagy rendszert, vagy egy kémiai "jelzést". Egyszerűen, ez mind a ti 3D-s kémiátok hajtómotorjával működik, ezek a DNS fehérje-kódolású részei, amelyek minden géneteket vezérlik. Mindez a kozmikus energiáról szól, amely mágnességet hoz létre és szállítja az utasítás-készleteket egy új emberiség számára, közvetlenül a DNS-eteknek abba a 90 százalékába. Azt mondom tehát: nincs rá mód, hogy bármelyik tudós majd "meglátja", hogy miért változnak az Emberek. Úgy néz ki majd, hogy a DNS kémiája nem változik, mert a véletlen "hulladék" az, ami változik. Ez nem lesz látható 3D-ben. Hamarosan azonban a tudomány rájön és felismeri, hogy a 3D-s testeteknek a három százalék a "motorja", a 90 százalék pedig a kvantum-utasítás készlet, amelyik megmondja a motornak, hogy mit tegyen. Egy rejtély lesz ez előttük, de beismerik majd, hogy jelen van egy tényező. Mondani fogok többet is erről hamarosan.

A végső jellemző

Hadd mondjam el az utolsó jellemzőt kedves Emberi Lény. Ez újdonság és mégsem új. Több mint 2.000 évvel ezelőtt valami elkezdett változni a bolygón. Végig a történelem során az ősök az ezoterikus rendszereket csak úgy kezelték, mint rendszert. Mindent összevetve, úgy tekintették őket mint... spirituális rendszereket. Alkalmazták és ünnepelték a rendszert és soha nem vettek el többet, mint amennyit vissza tudtak adni. Látták a természet egyensúlyát és ünnepelték azt. Bizonyos módon, ez volt a vallásuk, de nem imádták feltétlenül, hanem inkább használták a rendszert. Nem volt jelen másféle energia, csak ami őket szolgálta. Gyakran féltek tőle és megtanulták tisztelni. Tudtak a belső Istenről, arról, hogy milyen módon volt minden összekapcsolva, de soha sem éreztek semmi személyeset. Tudtak az élet körforgásáról, de arra használták, hogy az aktuális dolgaiknak értelmet adjanak.

Aztán kezdtek jönni a mesterek erre a bolygóra és hozták az információkat. Ha utánanéztek, láthatjátok, mit mondtak. Azt mondták, hogy megvan a képességetek, hogy meggyógyítsátok magatokat. Megvan a képességetek, hogy kinyissátok az ajtót és valami mást találjatok mint amire számítottatok. Olyan valamiről beszéltek, ami azelőtt sohasem volt említve. Szeretetről beszéltek és együttérzésről, mint a rendszer eszközeiről. Ez fejlődés volt, egy nem várt fejlődés. A föld már készen állt ezt hallani, de a mestereket nem becsülték meg. Mind keleten, mind nyugaton, a mestereket eltüntették és csak a tapasztalataik és szavaik maradtak meg, hogy doktrinákká és eljárásokká alakítsák azokat, amelyek már egyáltalán nem őket képviselték.

Vannak olyanok a régi metafizikában, akik majd azt fogják mondani, hogy az érzelemnek nincs helye a rendszerben. Azt mondják majd, hogy útjában áll a rendszernek és mindent lefőznek azzal kapcsolatban, ahogy a szellem az emberekkel dolgozik és ahogy az emberek dolgoznak a szellemmel és soha nem tulajdonítanak semmi hitelt Isten szeretetének. Hát ez megváltozott, ebben az elmúlt 20 évben, ahogy megjöttem erre a helyre, hogy információt hozzak arról a tényről, hogy van egy teremtő, aki a családod... a hiányzó láncszem. Ez a teremtő, aki után az Emberek kutatnak, nem kívánja, hogy imádják. Inkább azt kívánja, hogy úgy szeressék, mint a családot. A hiányzó darabkának, ami után kutattok, arca van. Szíve van és te minden nap látod a tükörben. Isten szeretete valóságos. A minden létformán keresztül megnyilvánuló könyörület az emberiség iránt az a ragasztó, ami mindvégig hiányzott. Ez egy evolúciós elv és egy olyan lépés, amely már túllép a rendszeren. Kvantum-állapotú és nincs tapasztalati mércéje. Nem helyen van és nem rendelkezik formával. Nem tudod "besorolni" és nem tudod intellektualizálni. Tehát, kívül van minden egyéb skatulyán, amelyek a rendszeren belül sorba lettek szedve.

Attól a naptól kezdve, ahogy megérkeztem, azt mondtam: "Megmosom a lábatokat Isten szeretetével, a könnyekkel, melyeket mi hullatunk, mert szeretetet ébreszt bennünk a lehetőség, hogy az emberiség lábainál ülhetünk." A mai napon beengedtetek bennünket egy olyan épületbe, amely erre a célra épült! A mai nap bölcsessége azt mondja, hogy Isten létezik és ez az Isten bölcs és szerető és ez az Isten ott van benned. Ha adsz neki egy esélyt, rájössz, hogy ő a család és ha adsz neki egy esélyt, rájössz, hogy ez az erő az, amiről egész idő alatt beszéltünk.

Ez tehát ezen a bolygón a spiritualitás eredete, hogy újra felfedeztétek az ősök igazságát, hogy a titkok napfényre kerültek, hogy olyan gyökér-információk legyenek, amelyeket az egész emberiség tudott a kezdetektől fogva. A váltást ezért úgy kell hívni, mint "egy olyan időszak, amikor visszaszerzitek, ami mindig igaz volt és mindig a tiétek volt". Az Akashátok ezzel majd összecseng, megerősítve, hogy ez igaz és helyes, hogy a mesterlét ott van belül és hogy hatalmatok van a bolygó felett.

Itt ezen a helyen, a kövek szerkezete emlékezni fog erre az üzenetre (a kristály-struktúrák). Még akkor is ezzel az igazsággal csendülnek majd, amikor ez a hely már nem is fog létezni. Ezen a helyen olyan tanítások lesznek a jövőben, amelyek arra a tényre fókuszálnak, hogy az Emberi Lénynek hatalma van minden felett és, hogy az energia amely mindent körülvesz, Isten szeretete. Rakd ezt össze kedvesem és megállíthatatlan leszel és békét fogsz teremteni ezen a bolygón és lassan látni fogod a dolgokat átalakulni egy értelmes változásba, ami az Emberi Lényekkel történik, ahol nem kell, hogy háború legyen, a gyűlöletnek köszönhetően vagy a különbözőségből fakadó konfliktusok miatt. Ki fog fejlődni egy érett tudatosság, amikor egy-egy vezető kapcsolatba lép a többi vezetővel és nem szigetelődnek el, egy tudatosság, amelyik azt mondja, hogy az emberiség egy békés helyet akar a gyermekei számára.

Nincs olyan ember köztetek ebben a teremben, vagy azok közt akik hallgatják vagy olvassák ezt az üzenetet, akik ne értenének egyet ezzel. Hát teremtsétek meg! Menjetek haza és teremtsétek meg! Ahogy távozol innen, tudnod kell, hogy fel vagy töltve ennek a váltásnak az energiájával és ez azért tudott megtörténni, mert a dolgok úgy történnek ahogy és ez azért van mert egy figyelemre méltó változás történt az Emberekben - egy változás, amelyről tudtuk, hogy megtörténhet, ha te úgy döntesz és úgy döntöttél.

Ezekről a dolgokról úgy beszélek, mint Kryon az emberiség szeretője. És ezzel most mit fogsz kezdeni? Ez csak egy kedves és aranyos üzenet volt a számodra, vagy valami több? Néhányan az én darabkáimmal fogtok távozni. Ez az a részem, ami te vagy. Kvantum-állapotban teletöltöm a szívét azoknak, akik azt akarják, hogy ebben a pillanatban fel legyenek töltve Isten szeretetével, a gyógyulás magjaival, felismerésekkel arról, hogy mire vagytok képesek önmagatokért. Legyenek ezek a magok úgy elültetve, hogy amikor távozol erről a helyről, vagy felkelsz a székről, ahol olvastál, megtörténjen sok minden amit kértél.

És néhányatok számára ez az oka annak, hogy eljött.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Vass Antal

Ha tetszett, amit olvastál és támogatnád a munkámat,
akkor az alábbi logóra kattintva bármikor megteheted:

Jogi nyilatkozat | Kapcsolat