Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A kvantumtényező - A fizika, ami állást foglal!

A kvantumtényező - A fizika, ami állást foglal!
Edmonton, Alberta, Kanada - 2011. április 10.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_edmonton.html )
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A ma esti üzenet ugyanaz, mint a tegnap esti és attól függ, hogy a partnerem hogy dönt majd, hogyan állítja össze a felvett hanganyagot és annak írott változatát - mert én először tegnap este ismertettem vele ezeket a dolgokat, hogy megértse és ne okozzon neki meglepetést a mai napon. Így teljesebb lesz a megértés és nagyobb a bölcsesség, mert azok a dolgok amelyeket ma este fogtok hallani, újak lesznek néhányatok számára.

Egy olyan tételről fogunk most beszélni, amiről ilyen részletesen még nem volt szó, így aztán lehet, hogy kissé hihetetlen lesz számotokra. Ez egy fizikával kapcsolatos tétel, de nagyon sok köze van hozzátok is. Egy olyan tétel, ami azzal az energiával van összefüggésben, amelyben éppen éltek.

Néhány perccel ezelőtt, ahogy kinyitottuk ezt az ajtót, azt kérdeztük: "Vajon az a férfi ott a székben csak úgy tesz, mintha?" (Lee közvetítéséről beszél.) Ezt úgy kérdeztük, hogy magatok ítélhessetek. Akkor majd tudjátok mi az igazság, mert egy olyan üzenetet hozunk, amelyik behatol a valóság velejéig. Itt egy üzenet, amelyik majd néhányatoknak hihetetlenül hangzik, ezért, a természete miatt, a gyakorlati részét ismertetjük veletek. Egy kicsit a tudományból is töltünk bele - olyan 3D-s aspektust, ami majd lehorgonyozza azokat a dolgokat, amelyek esetleg hihetetlenül hangzanak. Olyan dolgokat tárunk elétek, amelyeket a tudósaitok egy nap majd látni fognak, némelyiket már ma is kezdik látni. Nem értik teljesen, mit jelenthet, vagy, hogy hogyan működik, vagy hogy mi a valódi értelme. De nem tagadhatják, hogy ott van. Tehát, hogy mindezt megfelelően megtegyük, a legapróbb részletességgel mutatjuk be.

Áttekintés

És itt egy tétel: ahogy kinyitod a kaput annak megértése előtt, ami kvantum természetű a tudományban, egy újfajta fizikát fogsz felfedezni, ami sajátosságaiban mindig jóindulatú. Hogy úgy mondjuk, már útban vagytok, hogy kinyissatok egy kaput és meglássatok valami olyat, ami nem lineáris és ami elfogult - jóindulatúan elfogult. Vajon lehetséges, hogy van egy adott energia a fizikában, ami jóhiszeműen elfogult? Ennek igazán nincs értelme, hiszen azt várjuk, hogy a fizika törvényszerűségek és összefüggések rendszere legyen és nem egy olyan rendszer, amelynek bármiféle tudatossága van.

Tehát az előtted lévő rejtvény igen sokrétű és ezek közül az első: azt vedd alapul, hogy a kvantumvilágban létezik egy plusz jellemző, ami több, mint pusztán "szabályok sorozata". Hogyan lehet egy "rendszer" elfogult? Úgy hangzik majd, mint a tudomány, de ez nem az a tudomány, amit várnál. Azért közöljük veletek ezt az információt, mert ahhoz a teremtő energiához kötődik, amelyet éppen most tapasztaltok, kedves Emberi Lények.

Kvantum definíció

Nehezen tudok úgy belefogni és nehezen tudom ezt úgy elmagyarázni, hogy valóban meg is értsétek. Kezdjük talán ezzel. A ti tudományotok pillanatnyi állása szerint a kvantumfizika azzal foglalkozik, hogy miként állnak kölcsönhatásban egymással a nagyon kicsi részecskék. Ezek olyan részecskék lesznek, amelyek nagyon kisméretűek. Lehetnek ezek akár a fény részecskéi is, a DNS molekulái, vagy a hullám-részecske elmélet egyéb termékei. Ezek annyira kicsik, hogy elektronmikroszkóp alatt kell őket szemlélni. Ezt nevezitek ti kvantum-mechanikának és amit ebből láttok, az csak ez a mikrovilág.

Már itt is van egy rejtvény. Vajon tudtátok, hogy a fény és a többi anyagok rendszeresen váltakoznak hullám jelenségből részecskévé? Vajon tudtátok, hogy a fény akkor változik részecskévé, amikor egy Emberi Lény megfigyeli? Nos, hogy tudja egy matematikai rendszer "érzékelni", hogy figyelik? Azt már tudjátok, hogy a kvantum energia egyszerűen nagyon különbözhet bármitől, amit elképzelsz. Mi van, ha ez egyáltalán nem is fizika? Mi van, ha a kvantumenergia a "teremtő ujjlenyomata"? Lehet az fizika is, de rendelkezik tudatossággal is. De akkor..., talán csak túlságosan furcsa?

A Galaxis hatalmas kvantum energiája

Elmondok egy információt, hogy gondolkodjatok rajta. A kvantum energia amit kicsiben láttok, úgy működik a nagyon nagyban is. Valójában, egészen addig elmegyünk, hogy azt mondjuk, a fizika tulajdonképpen az Univerzum különböző részeiben különböző, attól függően, hogy mi van annak a bizonyos galaxisnak a középpontjában. Kezdjük azzal a tétellel, hogy - a fizika nem az egyetemes törvényszerűségek egy szabványos gyűjteménye. A teremtő energia kvantumlenyomatának függvényében változik mindenhol. Némelyek hasonlók, de mindegyik különbözik valamicskét. És ha tudhatnátok, hogy mik ezek a különbségek, kíváncsiak lennétek, hogy miért. Én pedig épp most mondtam el - attól függ, hogy mi van középen.

Mivel a fizikátok főleg 3D-s, nehézséget okoz számotokra felfogni, hogy a dolgok hogy működnek valóban. A kvantumfizika az egyetlen kulcs, amivel eljuthattok a multi-verzumba és annak a lehetőségéhez, hogy a tömeg és a gravitáció bizonyos törvényeit az határozza meg, hogy mi történik mindegyik galaxis középpontjában. A teremtő energia a középpontban van. Az a bipoláris energia, ami vonzást/taszítást gyakorol, amelyet mi "ikreknek" neveztünk el, ott van a galaxisotok középpontjában. Ti ezt 3D-ben úgy látjátok, mint szingularitást - ami egyébként lehetetlen - de valójában egy kettős esemény. A tudomány ezt még nem tudja. És azért mondtuk el most nektek, hogy ha majd fölfedezik, elmondhassátok, itt már hallottatok róla. Ez aztán majd hitelt ad minden másnak is, amit itt el fogok mondani. Egyébként, hogyan lehetséges, hogy amikor a fizikában minden párban fordul elő, a fizikátok mostani törvényeiben is, akkor ti szingularitást hoztok létre a galaxis középpontjában? Vajon mérlegelte bárki, hogy ott lehet a párja is?

Kezdjük a csillagásszal és kérdezzük meg tőle: "Kedves Csillagász, hiszel Istenben?" A csillagász elgondolkodik és talán azt válaszolja: "Nekem nem az a dolgom, hogy meghatározzam az istenséget. Az én szakterületem nem erről szól. Meglehet hiszek Istenben, de ez nem az én vizsgálódásaim körébe tartozik, mert én tudományos módszerekkel foglalkozom." Ezért inkább azt kérdezd tőle: "Rendben, a tudomány szempontjából milyen érdekes dolgot látsz a galaxisunkkal kapcsolatban? Itt már lehet, hogy a csillagászunk egy kicsit izgalomba jön és így válaszol: "Rendben, megmondom mi az, ami mindannyiunk számára nagyon érdekes. Valami olyat fedeztünk fel, amit nem értünk. Léteznek olyan fizikai törvényszerűségek a nagyméretű dolgokkal kapcsolatban, amelyekre nem alkalmazható az orbitális mechanika, amit a newtoni és az euklideszi fizikából tanultunk. Különösnek tartjuk, hogy a galaxis úgy mozog, mint egy tányér, majdnem úgy, mintha a csillagok rá lennének ragasztva. Az egész együtt forog. Léteznie kell valamilyen energiának, ami megtartja ezt a formát. Mert az általunk ismert orbitális mechanikának az alapja a gravitáció és a tömeg. A tengely körül keringő objektumok, mint a mi napunk körül is, amely létrehozza a keringési pályákat, minden objektum a tömege és a sebessége alapján találja meg a pályáját, a gravitációs középpont körül. Emiatt van minden bolygónak más pályája. Ez a fizika, ahogy azt mi elvárjuk. Így működik a naprendszerünk is. De egy galaxis nem. A galaxisoknak van valami a középpontjában, aminek gravitációs bázison kell alapulni, mégis minden úgy mozog a középpont körül, mintha egyben lenne. Ez valamiféle gravitációs vagy vonzási egység. Ezt nem értjük."

A hihetetlen tervezés - minden valószínűség ellenére

És ez még nem minden. Ezután olyan valamit fogsz tőlük hallani, amit majd nem tudsz elhinni. Arról szól, amit véletlen esélynek hívtok. Így hát, ezt a közvetítést "A kvantum-tényező" címmel fogjuk ellátni. Van valami, ami körülöttetek történik, amit fel sem tételeztek. A ti háromdimenziós valóságotokban minden, ami a földön történik, úgy tűnik véletlenszerűen történik. Hogy úgy mondjuk, a valóság egy valószínűségi harang-görbe szerint történik. Átlagos dolgok sokkal gyakrabban történnek, mint szokatlanok. Az esélyek az elvárt véletlenszerűség szerint alakulnak. Ha újra és újra elgurítanál egy dobókockát, több ezerszer, láthatnád az összefüggést a véletlenszerűségben, vagyis amit úgy neveztek: "ahogy a dolgok működnek". Ezt várjátok el. Nincs benne elfogultság.

Most vissza a csillagászhoz - ő pedig azt mondja: "Bárhová nézünk, azt vizsgálva amit ti az ’Univerzum teremtő energiájának’ neveznétek, az matematikailag hihetetlen mértékben valószínűtlen. Olyan, mintha elgurítanád a dobókockát és hatost dobnál, aztán megint hatost és megint, ezerszer. Ez nem így van a véletlenszerűség birodalmában. Hogy úgy mondjam, statisztikailag lehetetlen. Azt mutatja, hogy léteznie kell intelligens tervezésnek." Most nem egy metafizikai beállítottságú személyről, hanem egy csillagászról beszélek. Bármerre is néznek, minden valószínűség ellenére, az Univerzumot jóindulatúan az életre tervezték. Ők az "intelligens tervezés" kifejezést használták. Én a "jóindulatú tervezést". És azt is elmondom, hogy az energia, ami a ti galaxisotok naprendszereit összeragasztja, több mint 100 milliárd csillagot, az egy hatalmas kvantum-kéz, ami ott nyugszik az Univerzumotok minden galaxisán, mintha Isten keze lenne. Ez egy kvantum természetű, jóindulatú kéz.

Hogyan lehetséges ez? Ez lesz az első példánk a sok közül, amit hallani fogtok, mert ez a kvantum-tényező, maga az Univerzum teremtőjének az ujjlenyomata. Elfogult a szeretetben, elfogult az élet mellett, elfogult a jóindulatban. Ti pedig itt vagytok, éltek, egy olyan földön, aminek tulajdonképpen még léteznie sem kellene és az egyetlen dolog, ami miatt mégis létezik, az intelligens tervezés.

Mennyi ideig tartott a tudománynak, hogy ezt felfogja? Számukra ez egy kirakós, nem egy isteni program-utasítás. Ellentmond a statisztikai valószínűségnek és úgy néz ki, hogy egyedül tervezéssel volt lehetséges - jóindulattal, ami a Világegyetem teremtő energiája. Gondolkozz el ezen. Mit jelent ez számodra? Ha a Világegyetem teljes teremtésében ott a jóindulat az életre való tekintettel, tekintettel ennek a földnek a létezésére, az azt jelenti, hogy más földek is léteznek. Ott van az élet mindenütt! Ezt már sokszor elmondtuk. Azonban, mi egy igazán különleges földön vagyunk, azon a bolygón, amelyik a szabad választás egyedüli bolygója, bárhol is keresnénk. Minden Univerzumban csak egy ilyen bolygó van és már korábban is léteztek más bolygók, ahol szabad választás volt. Léteznek emelkedett szintű bolygói a szabad választásnak, amelyek más bolygók számára szolgáltatják az élet csíráit, amelyek aztán az isteni szabad választás új bolygóivá válnak.

És most itt vagytok, a bennetek lévő teremtő energiában pedig ott van a századok bölcsessége. Ez nem csak a ti földetek bölcsessége, de a galaxisotok korszakainak bölcsessége. Az évmilliárdok során, amióta ez a galaxis létezik, előttetek már mások is részt vettek a tudatosság egyéb próbáin. Ők felemelkedtek a jóindulat új szintjeire, továbbadva azt a következő bolygónak. Ez egy hosszú távú esemény és végső soron ti is ugyanazt fogjátok tenni. Ilyen módon ti a saját magotokkal népesítitek be a galaxist és azoknak a magjával, akik előttetek éltek - az isteni szándék magjaival.

Ahogy továbbadjátok ezt a jóindulatot, valójában az formálja a következő Univerzumot és azt, hogy milyen intelligens is lesz a tervezés. Sok időbe telt, míg eljutottunk erre a helyre, ahol úgy mutathatjuk meg a fizikát, hogy hozzáállással rendelkezik. Ez egy jóindulatú hozzáállás. Így néz ki a nagyobb kép. Most nézzünk egy közepest.

Az egyetlen fenntartható kvantumenergia a bolygón

Hadd meséljek nektek egy kísérletről, ami több mint egy évtizede történt. Két ember kísérletezett Skóciában - egy fizikus és egy orvos. Az orvos Dr. Todd Ovokaitys, a társam kollégája. Micsoda véletlen, hogy ez a két tudós ember találkozott ebben az életben (Kryon-mosoly). Ez a fizikus és az orvos voltak az elsők, akik közösen kifejlesztettek egy fenntartható, összefüggő, ellenőrizhető, megismételhető kvantum eseményt. Hogy úgy mondjam, kidolgoztak egy találmányt, amelyik kvantum energiát hoz létre, fenntartható, megismételhető és hasznosítható formában. Ezt fázisukban elmozdított lézer energiák szembeállításával érték el, amit mi kvantum holografikus lencserendszernek hívnánk. Egy valóságos időeltolódás történik és ez az összefüggő kvantumleves, bár nagyon apró, mégis ellenőrizhető, ismételhető, kezelhető és bárhová elszállítható, ahová csak szeretnék szállítani.

Nos, nem ők voltak az első Emberek, akik kvantumenergiát hoztak létre a bolygón. De az elsők, akik ezt tervszerűen és megismételhető módon hajtották végre. Az első Ember, aki kvantumenergiát hozott létre Nikola Tesla volt. Nem tudta az ellenőrzése alatt tartani, de tisztában volt vele, hogy ott van és a mágneses kísérletei során újra és újra találkozott vele.

Amit a fizikus és az orvos tett az elkövetkező tíz évben, az megmutatta a kvantum-tényezőt, mert alkalmazni kezdték, amit feltaláltak, ennek a kvantumlevesnek a modelljét a biológiában. Minden alkalommal, amikor ezt az energiát egy biológiai teszt vagy kísérlet során alkalmazták, gyógyulás következett be! Gondolkodjatok el ezen. Mi a valószínűsége annak, hogy kifejlesztesz egy bizonyos fajta energiát a bolygón és bárhová irányítod, gyógyít? Mi ennek a valószínűsége? Olyan, mint hatost dobni és újra hatost és újra. Vajon kezded már látni a sémát?

Amikor ezt a kvantumenergiát képesek lesznek majd más laboratóriumokban is előállítani, lesznek olyanok (mindig is vannak), akik majd fegyverkezésre akarják használni. Van azonban valami, amit tudnotok kell: ez lesz a valaha is felfedezett első energia, ami ehhez nem járul hozzá. Nem lehetséges fegyvernek használni, mert jóindulatú. Képzeld csak el, egy kvantumenergia, ami egyszerűen csak fizika, de aminek hozzáállása van! Mit jelent ez számodra? Azt kellene, hogy megmutassa, hogy valami olyan történik a magas szintű fizikában, ami több mint matematika és az anyag sajátosságai.

Idővel, felfedezik majd ezen a bolygón a kvantum-tényezőt. Amikor ez megtörténik, rengeteg ellentmondás lesz körülötte és szembeszáll majd a logikával és a 3D-vel, valamint azzal, ahogy eddig a dolgok a tudományos módszerek szerint működtek. Mindehhez nagyon nehéz eljutni. Az előttem lévő öreg lelkek jelentkeztek arra, hogy működtessék ezt az új energiát és életeket vergődtek végig, csak erre várva. Te mit tennél tudósként, ha az előtted álló kísérletek "saját értelemmel bírnának"? Mit szólnál, ha a mágnesség, a gravitáció és a fény csak egy bizonyos módon lenne használható, ami gyógyítást eredményez és soha egy romboló formában? Mindez újra fogalmaz majd néhányat a Világegyetem alapvető erőiből. Az intelligens tervezés csak az első és még ma is sok csillagász és fizikus azt gondolja, hogy ez egy anomália.

Ez lesz a következő hatalmas felfedezés a bolygón. Eddig nem volt elérhető a számotokra, mert a létrehozása és a megértése magasabb rezgésszintet igényel. Amikor bármely bolygó felfedezi a kvantum-energiát és használni is képes, el tudsz jutni arra a bolygóra és tudhatod, hogy magas tudatszintű entitásokkal fogsz találkozni. Ezt még soha nem mondtuk el nektek ezelőtt, mert a kvantum-tényezőben ott van a bolygóközi utazások titka, egy hatalmas cikázó módszert használva. Hogy bizonyos dolgokat megtegyél, léteznek olyan módozatok, melyekről sohasem gondoltad, hogy megtörténhetnek. Eldobhatjátok az űrhajóitokat. Már ott álltok ennek a küszöbén.

A DNS - egy kvantumerő

És most hadd mutassam meg a nagyon kicsit. Valamivel több, mint egy évtizede, egy orosz tudós, Vlagyimir Poponyin kísérletében fénnyel árasztott el egyetlen DNS-molekulát. A kísérlet folyamán egy multidimenziós teret fedezett fel a DNS körül. Amikor jelen volt a DNS, a fény egy matematikai egyenlet mintázatát vette fel (szinusz-görbe). Felfedezte, hogy a DNS-nek kvantummezeje van. És nem csak ezt, a kvantummező valahogy telis-tele volt információval. Egyébként, hogy tudta volna ez a mező a fénynek a szinusz-görbe mintázatát adni? Nos, ezt egy kvantum-biológus mondta, nem Kryon. Mégis sokan megkérdőjelezik, hogy ez a kísérlet egyáltalán megtörtént, mivel olyan valamit mutatott meg, amit egyetlen Ember sem feltételezett. Vannak olyanok, akik egyszerűen nem akarják elfogadni azt a tényt, hogy igazi kvantum-biológusok egy igazi kísérletet végeztek el! Inkább úgy döntenek, hogy mindezt az információt a new age-nek tulajdonítják és nem a tudománynak. Minden esetre érdekes, hogy az Emberek mi mindent tesznek a tudománnyal, ugye? Ha nem fér bele a valóságról alkotott 3D-s modelljükbe, akkor tagadják a létezését.

Amikor a teljes emberi génállományt feltérképezték, minden egyes kémiai dolog láthatóvá vált benne. A számok megdöbbentőek, mert egyetlen molekulában, ami olyan pici, hogy csak elektronmikroszkóppal lehet látni, több mint 3 milliárd vegyület található! A kettős spirál bonyolultabb, mint amit tudtok róla. Ez a molekula elég kicsi ahhoz, hogy alkalmas legyen arra, hogy kvantum állapotban lehessen és Vlagyimir Poponyin megmutatta, hogy valóban van körülötte egy mező, még egy egyedülálló DNS molekula körül is.

Akik részt vettek az Emberi Génállomány Projektben, azt akarták tudni, hogy a DNS 3 milliárd vegyülete hogyan hozza létre az Emberi test több, mint 26 ezer génjét. Igaz is, a gének száma nagyobb, de én a tudósok által megállapított számokat használom, nem az enyéimet. Tehát ez érdekelte őket. Ők nem kvantum állapotban látták a DNS-t. Nem azután kutattak, annak ellenére, hogy a DNS valódi tudománya szinte ordít azzal a logikával, hogy kvantum kell, hogy legyen. De nem ezt keresték. Ehelyett, számolták a vegyületeket és kódokat kerestek és megtalálták őket, egy nagyon furcsa elrendezésben.

Felfedezték, hogy a DNS kettős spiráljában lévő 3 milliárd vegyületből az összes gén a DNS-nek a fehérjék által kódolt részeiben jön létre. A DNS három és fél százaléka hozza létre az összes gént. Úgy tűnik, a DNS kémiai felépítésének több mint 90%-a véletlenszerű. Egyáltalán nem tesz semmit - legalábbis olyat, amit láthatnának, vagy megérthetnének. Egészen a mai napig a tudomány nem látja a nyilvánvalót, hogy a 90% kvantum és a 3,5% lineáris.

Manapság a kvantumfizikusaitok a legnépszerűbb multi-dimenzionális fizikában, a húrelméletben, sokszor 10 dimenzióval foglalkoznak plusz az idő (11 dimenzió). Ha kérdezni kezded őket, hogy is néz ki ez az egész, olyan szavakat fognak használni, mint: "káosz" és "véletlenszerű mintázat". Mert a kvantum-mezők így működnek. Megtörtént dolgok helyett, teli vannak potenciálokkal és több tényezőtől függően módosulnak... beleértve ide az Emberi tudatosságot is. Egy napon majd felfogják, hogy hatalmas eshetősége van annak, hogy a DNS, habár egy biológiai molekula, kvantum állapotban van. Ez összetöri majd a kvantum állapot "méretre" vonatkozó szabályait. Mert tulajdonképpen "leginkább kvantum" és még a mezejébe érkező atomok perdületére is hatással van. Akkor majd felmerül a következő nyilvánvaló kérdés: "Mik azok az információk, amelyek a DNS 90%-ában vannak, ami kvantum állapotú?

Nos, hát eljutottunk az igazság lényegéhez, ugye? Úgyhogy elmondom. A DNS 90%-a, ami kvantum, telis-teli van információval, ami egyszerre ezoterikus és időtlen. Kvantum-lenyomata ez mindannak, ami te vagy és ami voltál, amióta először megérkeztél a bolygóra. A DNS utasításkészleteket tartalmaz az életedhez. Mindent a teljes Akasha Krónikádtól kezdve - minden egyes életedről, amit leéltél - a teremtő jóindulatú ujjlenyomatáig, benne magával a teremtés magjaival. Benne van minden tehetséged, amivel valaha rendelkeztél, még akkor is, ha ma egy sincs veled... a feljegyzés ott van. Akár gyengeségre akár erősségre való hajlamod, ott van. Biológiailag, minden egyes őssejtnek szóló minden egyes utasítás benne van.

Vajon valaha is felmerült már benned a kérdés, hogy az őssejtek honnan kapják az "információikat", hogy létrehozzák az Emberi Lényt? Az információ a DNS-ed 90%-ában van és az összes kvantum állapotú. Miért tartalmaz némely kvantum DNS olyan információt, hogy gyengébb testet hozzon létre? Miért van az, hogy bizonyos betegségekre való hajlam is benne van? Most elmondom nektek ezt az információt, hogy majd megértsétek, ami utána jön... talán a valaha ismertetett legfontosabb biológiai jellemző.

A DNS nem egy nyugalomban lévő molekula, nagyon is dinamikus.

Az Emberiség beleragadt a biológiai gondolkodás 3D-s részébe. A 3D-s életedben egyszerűen elfogadod a kémiát, úgy ahogy van. Úgy teszel, mintha az a 3%, ami a géneket termeli, az lenne minden. Azt hiszed, hogy ez egy olyan kémiai utasítás, amit nem lehet megváltoztatni és egyszerűen ez vagy "te". Nem olyannak látod, amilyennek tervezve lett. Dinamikus és mindig is az volt. Nincs beállítva, de egyszerűen mindig ugyanazt fogja ismételni mindaddig, amíg nem kerül egy másik kvantum befolyás alá.

Ezért élsz te a 3%-al, mintha ez lenne minden és mivel ez egyszerűen "jön a testeddel" és úgy tűnik, mindent ez szabályoz, sosem beszélsz hozzá. Sokan közületek olyan hajlamokkal jöttetek le, amelyek az előző életeitekből magatokkal hozott karmán alapulnak. Nem tisztán érkezel (karmikus energia nélkül). Hanem hajlamokkal, félelmekkel és fóbiákkal. Némelyek akár pozitívak is. Lehet, hogy csodagyerekként érkezel az előző életedet folytatva... a 8 éves, aki úgy tud festeni, mint egy mester és olyan ecsetvonásokat használ, amit 30 év alatt lehet elsajátítani. Mit jelent ez számodra, mi kell, hogy legyen a DNS-ében?

Talán zeneszerzőként érkezel, vagy mint zongorista, csodagyerek, vagy hegedűművész és csak arra vársz, hogy a kezed felérjen a billentyűkig, hogy megszólaltasd a hangokat. Talán úgy jössz le, hogy tudod, hogy kell zongorázni, csak arra vársz, hogy elég nagyok legyenek a kezeid, hogy azt tegyék, amit szoktak... minden gyakorlás nélkül. Ezt hogy magyarázzátok meg, kedveseim? A válasz pedig, hogy mindezt tartalmazza a DNS-ed dinamikus kvantum utasítás-készlete... az a rész, amelyhez sohasem beszélsz.

Vajon a sejtosztódás egy statikus folyamat?

Gyere, elviszlek a sejtek osztódásának a folyamatához. Szóltunk már erről előbb is, de hogy megértsd, hallanod kell, hogyan működik. Egy sejt kész az osztódásra. Az Emberi test úgy lett megtervezve, hogy újból és újból megfiatalodjon... minden szövete. Hallottál olyat is, hogy vannak szövetek, amelyek ezt nem teszik, ez viszont nem igaz. Mind újra fiatalodik, különböző sebességgel, különböző időszakokban és különböző módokon. Igenis újra fiatalodnak. Hát, most már tudod, hogy az Emberi testet arra tervezték, hogy hosszú ideig éljen. Sajnos az energia, amit létrehoztatok ezen a bolygón és amin keresztülmentetek, ezt megmásította. Nem éltek sokkal tovább, mint 80 év. A tervezés nem ez volt.

A bibliai személyek néha próféták voltak, máskor mesterek és volt, hogy csak úgy itt voltak... és több száz évig éltek. Vajon valóban így volt? Vagy ez is csak metafora? Vajon helyesen írták ezt le a Bibliában, vagy hiba van a másolásban? Én majd elmondom nektek az igazat. Pontosan így van. Több ezer évvel ezelőtt nagyon is hosszú életet éltetek, Lemúriaiak. Ha tudnád, hogy hány évet éltetek, a lélegzeted is elakadna. De már többé nem. Utasítások jutottak el a DNS-edhez az idők folyamán, szó szerint, a bolygó energiája által... egy olyan energia által, amelyet ti teremtettetek tudatosságotokkal.

Egy sejt osztódik. De mielőtt kettéválna, szüksége van egy lenyomatra, hogy lemásolja magát. A lenyomat az őssejtektől szerezhető be. Az őssejt az információt a DNS kvantumrészétől kapja, ami soha nem változott meg születésed óta. Statikus maradt, mivel soha semmi nem változtatott rajta... és a tény, hogy te nem hiszed, hogy megváltoztatható, egyszerűen elfogadtad az öregedést. Nincs semmilyen tudatos erőfeszítés, hogy bármit is tegyél vele, ezért egyszerűen ott hever, ahogy mindig is hevert.

Az osztódó sejt "beszél" az őssejttel és megkérdezi: "Azt tegyem, amit mindig is tettem? Van bármi változás?" És az őssejt szól az osztódó sejthez és azt válaszolja: "Készíts egy másikat, egy pont ugyanolyat." És akkor úgy fogsz fiatalodni, mint azelőtt, elfogadva mindent, amit akkor kaptál, amikor megszülettél.

Létezik egy másik kvantumenergia a bolygón, amelyben ott a kvantum-tényező... a Nagy Váltás. Ez a jóindulat, amit ti teremtettetek és ez új. Ti most egy forradalmi változásban éltek és néhányan tisztában vagytok ezzel és érzitek. Ez az Emberi tudatosság váltása és ez egyenesen a kvantumtényező felé történik, mivel tudatosságotok egyre inkább kvantum jellegű lesz... ami azt jelenti, hogy jóindulatúvá válik. Emiatt van az amit láttok, hogy a föld úgy reagál, ahogy.

Kezditek már látni azokat, akik nem egyeznek a régi rendszerekkel. Többé már nem lesznek diktátoraitok. A polgárok világszerte saját maguk akarják irányítani az életüket. Nem akarnak háborút. Biztonságban akarják tudni a családjukat! Békét akarnak és bőséget. Azt akarják, hogy az unokáiknak legyen reménye egy jobb életre, mint az övék volt. Újra és újra láthatjátok majd ezt azokon a helyeken, ahol hosszú évekig diktátorok voltak.

Elhangzott a kérdés: "Mikor lesz ebbe bekapcsolva Afrika? Vajon lesz majd egy jóindulatú forradalom?" Így hát újra szólok a következő generációról. Találjátok ki, ki lesz majd jelen, hogy ez biztosan megtörténjen? A férfi, ott a székben! (Lee-ről beszél.) Így döntött és készen áll rá. A bőre színe fekete lesz, ahogy már ezelőtt is és pont ott lesz majd, ahol arra szükség lesz.

Hetvenöt év múlva ott lesz majd, indulásra készen és nem üzeneteket fog közvetíteni. Arra ugye, hogy ezt bizonyítsuk, nincs mód. Ő nem fogja tudni, hogy ki volt, egyik korábbi életében sem... de azt pontosan fogja tudni, mi a teendője. Mint a csodagyerek, bele van írva a DNS-ébe és azt ő írta bele! Nem lesz majd egyedül, vannak olyan ismerősei, akik szintén ott lesznek. Talán épp az orvos? (Dr. Todd Ovokaitys-ról beszél.) Tehát karmikusan gyakran utaztok együtt, társamat kivéve, mert ő elengedte a karmáját. Ilyenkor mi történik? A válasz a szabad választás és hogy hatalmad van afelett, hogy ki lesz belőled. Megérkezik majd, "készen arra, hogy eljátsszon egy szerepet egy jóindulatú, egyesített Afrikában".

Akkorra az már egy gyógyult Afrika lesz, érett lesz és készen áll majd arra, hogy az egyik legnagyobb bőségben élő és erőforrásokban gazdag kontinenssé váljék, amit a bolygó valaha látott... melynek a történelméből hiányzik a demokrácia. Nem kell nekik leszokni róla! A nulláról tudnak indulni! Kiválaszthatják minden rendszerből a legjobbat, amit valaha is láttak és tovább építhetik. Afrika a világ egyik leggazdagabb kontinensévé fog válni. És, hogy el ne felejtsem, egyetlen valutájuk lesz. (Kryon mosoly)

Néhányan majd megkérdezik: "Nos, mi van akkor Kínával? Hatalmas ország. Nézd csak, eddig is már mi mindent elértek." Ezért újra elmondom, nézzétek csak, mi mindenről kell nekik leszokni. Évezredek kulturális örökségét kell újraírniuk azért, hogy megváltozhassanak. Afrikának csak annyi lesz a történelme, amit mostanában láttok. Kórok, betegségek, diktátorok... és a túlélés. Nem lesznek hatalmi rendszerek, amire emlékezni lehetne vagy újraírni. Minden eredeti lesz... és jóindulatú. Ez jóindulatú energia a bolygón, ami értetek működik, szinkronicitásban. Vajon elgondolkoztatok valaha is rajta, hogy tud egy ilyen energia kifejlődni? Mert szeret benneteket és van állásfoglalása!

A Nagy váltás

Amit tudnotok kell: az Emberi tudatosságnak ebben a váltásában kezditek befogadni az Emberi tudatotokba a jóindulat kvantum-tényezőjét. Hogy úgy mondjam, az emberi természet egyre inkább jóindulatúvá válik. Ez azt is jelenti, hogy most már képesek vagytok kapcsolatba kerülni további kvantum-mezőkkel... egy körülötted lévő mezővel, amit Merkabának hívnak és ami a te DNS-ed mezője. Ez majd létrehozza a "kvantum-jellemzők találkozását, amelyek majd kapcsolódnak egymással". Nem tudom, vajon tudod-e, mit jelent ez a fizikában, de én megmondom. Amit elgondolsz, megteremted.

Nos hát, mi az első dolog, amit szeretnél megteremteni, Ember? Mit szólnál a DNS-ed potenciáljainak átírásához... a kvantum részek, amelyek beszélnek az őssejtekkel és megengedik, hogy hosszabb életet élj? Vajon szeretnél-e még száz évet élni? Minden alkalommal, amikor ezt kérdezem, az Emberek mindig ugyanazt a régi energiás, 3D-s sablonválaszt adják... épp itt hallottam. "Én ugyan nem! Nem akarok úgy kinézni. Az is elég gáz, ahogy most kinézek. Öreg és gyenge leszek. Ráadásul ebben a Föld sem támogatna. A népesség már így is túl nagy. Elég felelőtlen dolog lenne ilyet tenni. Még táplálni sem lennénk képesek olyan sok embert."

Ó, mennyire 3D-sek vagytok! Vajon látjátok az elfogultságotokat?

"Aki egész életében csak feketét és fehéret látott, az fél a színektől. Mit kezdjünk ezzel az egésszel? Teljes kavarodás lesz. Csak felzaklat bennünket. Még azt se tudjuk majd, hogy mit tegyünk vele. Akár még magunkat is elpusztíthatjuk."

Mi lenne ha... csak gondolj bele... ha te bölcsebbé is válnál közben? Mi lenne, ha egy hatékonyabb módon kezdenétek szabályozni a népesedést és a föld erőforrásainak felhasználását? Mi volna, ha felhagynátok a föld erőforrásainak kimerítésével és inkább az óceán energiáját használnátok, amint azt már korábban elmondtuk, milyen módon tegyétek? Mi lenne, ha elhatároznátok, hogy fúrtok egy lyukat és a talpatok alatt lévő forróságból nyernétek gőzt, ahelyett, hogy atomerőműveket építenétek? Mi lenne, ha végre felfognátok, hogy az atomerőművek a világ legdrágább és legveszélyesebb gőzgépei? A gőz előállításának több olyan módja is van, ami nem árt egyelten állatnak sem, vagy a levegő molekuláinak, az eljárás pedig készen áll arra, hogy felfedezzétek. Mi lenne, ha jóindulatúvá válnátok és felelősek lennétek magatokért és Gaia támogatná a lakosság számának egyensúlyát? Micsoda koncepció!

Mi lenne a másik dolog, amit szeretnél megváltoztatni? Mit szólnál a földi béke megteremtéséhez? Akár hiszitek, akár nem, ez a dolog már folyamatban van, már legalább 50 éve!

Megváltoztatni, ami a DNS-edben van

Az őssejtek csak ez egyik dolog, amit meg lehet változtatni a DNS-edben. Mi a helyzet az érzelmi emléknyomokkal... azzal az energiával, ami lehetővé teszi a tudatosságot? Vannak itt a teremben olyanok, akiknek szükségük van arra, hogy ezt hallják. Ki az, akinek nem akarsz megbocsátani? Ki az, akiről azt gondolod, belekarcolt valamit az életedbe, amit soha nem tudsz elfelejteni és ezzel ébredsz minden nap? Én tudom, kik vannak itt. Emlékezz csak... amikor egy sejt osztódik, mondjuk, az agyadnak egy sejtje és megkérdezi: "Ugyanazt vagy valami mást?" Beszéltél már erről a sejtjeiddel? Mindig ugyanazt akarod, az egész életedben, örökké? "Ugyanazt vagy valami mást?" A DNS-ed jóindulatúvá tud válni, ha te úgy akarod. Sokkal békésebb lesz, ha azt akarod. Még egy olyan esemény is, ami annak a borzalomnak a nyomát karcolta az agyadba, amiről úgy érzed, soha nem lehet elfelejteni, újraírható, egyensúlyba hozható! Vajon érted már, miről beszélünk? Te irányítasz! Figyeltek? Bármit újra tudsz írni. Ez az Emberi lény hatalma ebben az új energiában.

Az öreg lelkeknek már van tapasztalata

Ebben az új energiában az öreg lelkek veszik fel először a fonalat. Te talán egy öreg lélek vagy... bölcs, itt a bolygón és te kezdesz elindulni változni. A többiek körülötted, majd látják ezt működés közben... talán még az Emberi természetben történő változást is és majd megkérdezik: "Mi történik veled? Mit tegyek, hogy velem is megtörténjen." Vajon mit mondasz majd?

És még csak egy Kryon könyvet sem kell adnod nekik! Soha nem kell egyetlen szót sem mondanod a hitrendszeredről. Ehelyett majd figyelik, hogy együtt dolgozol más Emberi lényekkel. Figyelik, hogy szeretettel fordulsz olyanokhoz, akiket látszólag nem lehet szeretni. Figyelik, hogy olyan emberekről viselsz gondot, akikkel azelőtt soha nem törődtél.

Az emberi természet mindinkább jóindulatúvá válik? Talán ezt olyan helyeken kezded majd látni, ahol sohasem gondoltad, hogy találkozni fogsz vele. A politika elkezd majd változni. Az üzletkötés módja elindul változni. Amit egymásról gondoltok, sokkal békésebbé válik, kevésbé lesz goromba. Ó, kedveseim, mindig lesznek olyanok, akik kiegyensúlyozatlanok. Mindig lesz olyan, amit nem tudsz kézben tartani. Mindig lesz Emberi szabad választás és lesznek börtönök. Lesznek olyanok, akik először jönnek erre a bolygóra és fogalmuk sincs róla, hogy működnek itt a dolgok és úgy tűnik, mindent rosszul csinálnak, éppen úgy, ahogy te tetted valamikor. A tudatosság zömének egy lassú mozgásáról beszélek és az öreg lelkek az elsők, akik meglátják és benne lesznek ebben a váltásban.

Jelen van itt a teremben egy származási vonal. Nemcsak egy életnek a vonala, a sok közül, de egy olyan bölcsességé, ami idehozott ebbe a székbe. A kérdéseitek, a civilizációval és a földdel kapcsolatban nagyon bölcsek. "Mikor fogjuk megtanulni a leckéket?" - kérdezitek. Hát, kezdődik és ahhoz, hogy ezt megkérdezd, látnod kell a problémákat. Egy lenyűgöző bölcsesség-készlet ül itt a teremben. Vajon érzitek?

Így aztán kedves Emberi Lény, megvan a képességed arra, hogy kezdj visszatérni egy olyan energiához, amiről azt gondoltad, elvesztetted, amelyben az Emberi Lények engedélyt kapnak, hogy hosszabb ideig éljenek és nem pusztítják a környezetet. Nincs túlnépesedés, mert a dolgot kézben tudják tartani, elméjükkel, törvények helyett... és bölcsességgel.

Egy napon majd találkozni fogtok a csillagmaggal, a Plejádok-béli nővéreitekkel és fivéreitekkel. Ők is éppen itt vannak most, mivel ők kvantum-természetűek. Plejádok-béli őseitek vannak, akik már nagyon, nagyon hosszú ideje élnek emelkedett állapotban, egy olyan bolygón, mint a tiétek, amely keresztülment egy éppen ilyen próbatételen. Ők kifejlesztették a kvantum-tényezőt. Jóindulatúak és birtokolják a kvantumenergiát. Hát így jöttek el egy pillanat alatt és így mennek vissza és sosem fogják megzavarni a szabad választásotokat. Ezért van az, hogy nem szállnak le és köszöntenek benneteket. Hanem ott ülnek és szurkolnak az oldalvonal mellett annak, amit végül is elértetek. Együtt várakoznak veletek, hogy megünnepeljétek a 2012 decemberi napfordulót... a felezőpontján annak a 36 évig tartó váltásnak, amiben éppen vagytok.

Mielőtt befejeznénk, kedveseim, újra elmondjuk, hogy ez egy lassú folyamat. Láttunk már ilyet, ez előtt is. Generációkon keresztül történik, a gyermekek gyermekeinek a gyermekein keresztül. Semmi olyan nem lesz, amit egy vaku villanófényénél lehet megélni. Lehetnek olyan dolgok, amelyek egy ideig visszafelé mozdulnak, mielőtt megindulnak előre. De ha összességében nézitek, ez egy lassú hajó, amelyet a bölcsesség kormányoz, egy olyan időbe, ahol a gyűlölet elszigetelődik és nem fogja magára ölteni a kultúra vagy a vallás álruháját. És ez azért van, mert a kvantum-energia jóindulatú és az Emberek kezdik ezt látni.

Hát ennek a napnak ez az igazsága. Ezek az energiák, ezen a napon. Ezek a potenciálok, amelyeket látok, ezen a napon, ezért is van, hogy ezen a napon hoztuk el nektek ezt az üzenetet. Távozzatok erről a helyről másként, mint ahogy idejöttetek, többet tudva arról, hogy kik vagytok és hogy mi az, amit már megtettetek és mi áll még előttetek.

Kryon vagyok, az Emberiség szerelmese.

És ez így van.

Kryon


Fordító - Rúzs Molnár Krisztina

Ha tetszett, amit olvastál, akkor az alábbiakkal megoszthatod:

Jogi nyilatkozat

Támogatás

Kapcsolat