Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A Horn-fok körül

A Horn-fok körül
Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 28.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel12_around the horn.html )


Hogy segítsen az olvasónak, Lee és Kryon újra átvizsgálta ezt a közvetítést, hogy még tisztább felfogást biztosítson. Gyakran, ami élőben történik, olyan energiákat tartalmaz, ami egy fajta kommunikációt hordoz magában és erre a nyomtatott szöveg nem képes. Élvezd hát ezt a feljavított üzenetet, amit Patagóniában, Dél-Amerikában rögzítettük.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam néha elég buta! Ez a "társ" az a férfi, aki ott ül azon a széken és az ő hangját halljátok. Személyesen köszönöm azoknak ott körülötte, akik igényelték ezt a rendkívüli közvetítést, amit mi folyamatosan terveztünk, de ez nem így volt a partnerem fejében. (Kryon mosolyog)

Most nagyon közel vagytok ahhoz, amit mi a Kundalini farkának hívunk. Ezekre a dolgokra kétféleképpen kell néznetek, metaforaként és fizikailag. Megközelítőleg 4 órán belül olyan közel lesztek ehhez, mintha azon a területen lennétek, ami a bolygó lakható részének legdélebbi csücske. A közvetítés és az energiák érdekében, amelyekről most beszélünk, úgy fogjuk tekinteni, hogy ez a Föld legdélebbi pontja. Hadd beszéljünk hát azokról az energiákról, amelyek itt vannak.

Több, mint egy évtizede beszéltünk már a Tollas Kígyó mozgásáról (VI. Kryon Könyv - "A Tollas Kígyó útja"). Ez az a metafora, amiben úgy írtunk le ezt az energiát, mint a bolygó kundalinije. Nézzétek meg a metaforákat és a szimbolikát, hogy mi történik most. Egy olyan terminológiát használok majd, amilyet a társam még soha nem hallott ezelőtt, ezért kérem, hogy nézzétek el neki, ha nem pontosan úgy ejti ki a szavakat, ahogy én azt elé tárom, vagy akár úgy is dönthet, hogy egyáltalán meg sem szólal. A lehető legjobb nyelvet fogjuk használni, hogy leírjuk miként mutatták meg nektek az ősök a kundalinit grafikus formában.

Ők ezt a fogalmat grafikus módon ábrázolták, de még így is energia. A kundalini a női és a férfi jelleg egyensúlyát ábrázolja. Az ősök még az emberi testben is úgy rajzolták, mint a társ-teremtés és az új energia megjelenésének képviselőjét (ez az elmélet). Valójában, azt ábrázolja, hogy a női és a férfi jelleg együtt kiegyensúlyozott, hatalmas energiával találkoznak, hogy tökéletességet és egyensúlyt teremtsenek. Most ugyanezt az elvet alkalmazzuk a bolygóra.

Ahogy már korábban is beszéltünk róla, a Földön túlsúlyban van a férfi jelleg, mert az északi félteke népességét leginkább ez jellemzi. A háborúk a bolygótokon legtöbbször az északi féltekéről indultak és még ide is, (Dél-Amerika legdélebbi pontjára) olyan hódítok látogattak, akik északról jöttek (spanyolok). Mondhatnád, hogy az északi félteke energiája generációkon keresztül terjedt szét délen, nagyban befolyásolva azt. Ami most van változóban a bolygón, annak egy része az észak és a dél szerepének visszafordítása. Kezditek majd látni a déli félteke energiáját, ami kedves és szelíd és befolyásolja az északot! Ezért, a kundalini egy ideig dél felé mozdul, erről fogok én bizonyos részleteket elmondani néhány percen belül.

Nézzük meg a mitológiát. Vessünk egy pillantást az ősi tudásra és aztán nézzük meg a benne lévő metaforákat. Most légy óvatos kedves társam, mert ez nem műszaki dolog és nem fizika, hanem spirituális (ezoterikus) információ. A kundalini össze van tekeredve a gerinc legalsó pontjánál. Csak akkor tekeredik le, ha a férfi és a női jelleg egyensúlyban van. A testnek három energiáját tekeri körül, három és félszer és rátekeredik arra, amit lingamnak hívunk. Három réteg az energiának könnyen lehámozható részét jelenti, de az utolsó fél csavarodás a legnehezebb rész, az egyensúly mennyei megvilágosodása. Amikor a kundalini letekeredik és úgy marad, egy kiegyensúlyozott emberi lényről beszélünk, még ha nem is megvilágosodott. Ez a bolygó metaforája és már kezd megtörténni.

Néhány éve, egy olyan országban jártunk (Chile), amelyik a kundalini alsó részének egy darabját jelképezi és ott elmondtuk, hogy a letekeredés folyamata előidézi majd a bolygó fizikai elmozdulását is. Említettük azt is, hogy ez megközelítőleg hol következik majd be és ott történt, ahol mi mondtuk (a 2010-es chilei földrengés). Ezek azok a dolgok, amit fizikai szemmel is látni fogtok, amint a bolygó mozgása reagál annak az energetikai metaforának megfelelően, amiről most beszélek.

Van itt még valami elrejtve, amiről eddig senki nem tett említést. Ismert dolog, hogy a Kundalini letekeredését jelző képlet mindig is a három és fél fordulat. A kibontakozás időzítése azonban mindig is ismeretlen volt, mivel az kapcsolatban van az emberi tudatosság potenciáljával. Ezért, minden egyes év, ami eltelik, meglepetést hoz, mert az emberi tudatosság tempója és az energiája még a Szellem számára is ismeretlenek. Ez pedig az ember szabad akaratának köszönhető.

Az emberi tudatosságnak vannak olyan tényezői, amelyek exponenciális szerepet játszanak. Nem lineáris fejlődése ez a tudatosságnak, hanem egy olyan, ahol nagymértékű, szabálytalan felemelkedések történnek. Ezért a meglepetések, amikor a dolgok esetleg nem követik a mérlegelések vagy az elvárások lineáris mintáját. Azonban, létezik a potenciáloknak egy mindent átfogó időkerete.

Bolygótok napéjegyenlőségének 26.000 éves együttállása egy grandiózus együttállás, a csillagászok között úgy ismert, mint a Galaktikus Együttállás. Azért nevezik így, mert a Földetek tengely-imbolygásának kezdő és végpontja együttállásban van a napotokon keresztül a galaxis középpontjával. Ez az együttállás csak egyszer történik meg minden 26.000 évben.

Annak érdekében, hogy a napéjegyenlőség tovább folytatódjon a galaxisotok egyenlítői síkján keresztül (a Tejútrendszer csíkja az égen) és, hogy elérjen ennek a ciklusnak a végére és a következő elejére, ahhoz újabb 36 évnek kell eltelnie. Ez a végső állapot körülbelül 18 éve kezdődött és 2012 pont a közepe vagy másképp, az utolsó ciklus utolsó felének kezdete. Ebből az energetikai eseményből 18 évetek maradt, mely igazából valaminek a végét jelenti és a kezdetét valami másnak.

Ez a 36 évet magába foglaló időszak a kundalini teljes letekeredésére irányuló pontenciálok időkerete. Nem találjátok érdekesnek, hogy három és félszer tekeredik a lingam köré? A három közül minden egyes tekeredés egy évtizedet jelent ennek a metaforikus kódnak az idejéből. A három és fél, az 35 lenne, nagyon közel ahhoz a 36 évhez, ameddig ez a csillagászati esemény tart, amiben most vagytok. Ez a kundalini prófécia tehát, mindig is a Föld ígéretének a metaforája volt és ami igazából 18 éve kezdődött és most tartunk a közepén (2012). Ez az a pont, ahol ünnepelni kéne - a 36 éves periódus közepén, a letekeredés felezőpontján.

Ha mindez zavarosan hangzik, hadd egyszerűsítem egy kicsit. Már az ősök is, akik figyelték a csillagokat, tudtak erről az együttállásról. Ez megfelel a tudatváltás lehetőségének, miközben egy döntési pontot is jelent, vagyis, az időnek egy töredékét a lehetőségek mintázatában, ami az ősi csillagászati próféciák lényegét jelentette hosszú időn keresztül. Úgyhogy, mindezt feltételeztük és nem volt meglepetés. De ez mélyreható változásokat hordoz magával és ezt láttuk mi mindannyian, több mint 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztem, hogy átadjam az üzeneteim. Az emberiség megkapta ezt a lehetőséget minden 26.000 éves együttállási ciklus felénél. A legutóbbi 13.000 évvel ezelőtt volt és az emberiség nem állt készen. Most készen álltok.

Kedves emberi lények, itt ültök ezen a nagyon is különleges helyen (arról a csoportról beszél, akik ott ülnek Kryon előtt). Ti vagytok az első emberi csoport egyáltalán, akik itt ünnepelhetik ezt az elmozdulást Dél-Amerika csücskének alsó szélén, ahol a váltás valóban elkezdődik. Ó, voltak, akik úgy határoztak, hogy eljönnek erre a részre szárazföldön és ünneplik ezt az eseményt. Azonban, legyen ez lejegyezve, hogy ez a csoport most a nyílt óceánon, a földgolyó legalsó pontján hajózik, ahol ez az ünneplés elkezdődik 2012-ben. (A közvetítés ideje 2012 januárja.)

Nagyon fontos dolog, amit most tesztek. És hadd vegyék azok is tudomásul, akik majd hallgatják vagy olvassák szavaimat és azok, akik még nem is tudják, hogy ti ünnepeltek, hogy ünneplitek azt, ami elkezdi visszaállítani a bolygó egyensúlyát! Ez a kezdete az elmozdulás 18 évének, ami azt jelzi, hogy valóban túlhaladtatok a jelzésen. A kundalini majd lassan letekeredik és a középpontja majd lassan erre a kontinensre mozdul. Még nem történt meg és nem is fog teljesen még néhány évig. De a letekeredés folyamata elkezdődött. A letekeredés nem lineáris folyamat, mint ahogy az emberi tudatosság sem, de a potenciál az, hogy letekeredik és helyére kerül a következő 18 évben.

Ez azt jelenti, hogy a Föld itt lent többet fog mozogni (Dél-Amerika) és talán olyan helyeken is, ahol ezelőtt soha nem mozgott. Tehát, ünnepeljétek ezt a pillanatot. Tudnotok kell a következőt: Közel vagytok ahhoz, amit ugye Antarktisznak hívunk, ami nem egy jégpólus, hanem Földpólus.

Vajon érdekesnek találjátok-e, hogy az Antarktisz majd szerepet játszik az élet megújulásában a Földön? Az élet változatossága, ami ezekről a részekről érkezik, nagy hatással lesz a bolygóra az elkövetkező 18 évben. Segíteni fog az óceánok megújulásában. Folyamatban van néhány jelentős felfedezés, ami majd napvilágra hozza, hogy az Antarktisz új fajok bölcsője a Föld táplálékláncában.

Itt az ideje, hogy te is csatlakozz ezekhez a dolgokhoz. Nem véletlen egybeesés, hogy az élet megújulási folyamata is innen lentről érkezik. Gondolkozz el ezen. Ti, akik itt vagytok ezen a hajóúton, ti vagytok az emberi lények első csoportja, hogy ünnepeljétek ezt - az élet megújulási folyamatát az óceánokban és a kundalini mozgását - onnan, ahol ez igazán történik.

Most majd, mindezek tükrében, megújul az érdeklődés az Antarktisz iránt és előkerül majd néhány érdekes dolog a jég alatt lévő földről. A jég alatt lévő föld domborzata nem egyezik a rajta lévő jég domborzatával. Néhány meglepő kontúr kerül napvilágra, amikor majd feltérképezitek a tényleges földet a jég alatt. Hegycsúcsokat fedeztek majd fel, egészen más értelmet adva annak, hogy mi is lehet az Antarktisz és mi a rendeltetése valójában. A kontinens, ami lakhatatlan az emberi lények számára, nagyon könnyen az élet motorja lehet számukra. És most ezt hagyjuk ennyiben.

Üdvözletem mindazoknak, akik hallgattak a megérzéseikre és megtervezték ezt a találkozót, amit minden esetre be kellett iktatni. (Ez alkalommal Lee nem tervezett közvetítést). Érezzétek a jelentőségét annak, amit tesztek és annak, ahol most vagytok és az elkövetkező években, amikor a dolgok kezdenek megtörténni a bolygón, emlékezzetek ezekre a pillanatokra, mert a jövő összhangban lesz a mai üzenettel.

Áldott az emberi lény, aki komolyan veszi spirituális életét. Ez nem a biológiátok pótlása. Inkább, a biológiátok a ráadás ahhoz, ami a spirituális lényegetek. Tanuljátok meg összeolvasztani ezt a kettőt és nagyon hosszú ideig fogtok élni. És ez így van.

Kryon


Fordító - Borbély Emese