Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A teremtés időzítése

A teremtés időzítése
Kryon körutazás, Hawaii - 2012. augusztus 12.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel12_Hawaii-1.html )


Hogy segítsék az olvasókat, Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést, hogy még tisztább megértést biztosítsanak. Ami élőben történik, gyakran olyan energiákat hordoz, ami egyfajta kommunikációt tartalmaz és amire a nyomtatott szöveg nem képes. Szóval élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, amelyet Hawaii-ban 2012-ben adtunk át.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Nem kellene, hogy oka legyen bármilyen aggodalomnak is, amelyet a társam érez egy olyan közvetítésben, mint amilyen ez is. Sokszáz alkalommal ült ezen a széken és használta az átjárót, amelyen a Felsőbb-Énje jön keresztül, egy tiszta és letisztult üzenet egy olyan hírnöktől, aki számára már természetes az áthaladás. De még van aggodalom - mindig van, amikor Lemúria hegyének (Hawaii) árnyékában van. Ez egy energia, amelyet felismer, de nem ismeri fel az Akashájában előtte elrejtett dolgokat.

Ezért az energia, amelyben most ültök, megérett az információra, amelyet szeretnék elhozni. Emiatt ideges a társam, mivel ő itthon van és a legmélyebb Akasha emlékei is itt vannak. A hallgatóknak és az olvasóknak el szeretnénk mondani, hogy hol foglalunk mi helyet, szóval meg fogjátok érteni. Mindenekelőtt, a vízen vagyunk, de ebben az adott helyzetben (amikor a hajó kikötött), mi nem mozdulunk. A hajó fedélzetén történt korábbi közvetítések könnyebbek voltak a társam számára, mivel ő és a többiek mozgásban voltak (a hajó úton volt). Azt kell, hogy mondjam egyáltalán nem volt partra futó elem (teljesen el volt választva a szárazföldtől). De itt és most - habár úsztok és le vagytok horgonyozva - van egy ellentmondás. Azt mondhatjátok, hogy valóban partra futottatok azáltal, hogy a Kristályrács (nem mozgó) "mozdulatlanságában " vagytok. Ez egy olyan kombináció, amely egy páratlan energiát teremt, mivel a víz tükröződő, így az energia tényleg hasonló.

A mai nap a múlt energiájának a tükröződése, a történelem tükröződése és a ti tükröződésetek. Továbbá része annak, hogy lehet, hogy ezen a helyen játszottatok, ahol a szó szoros értelmében "a Lemúriai hegyek árnyékában" ültök. Ha vissza tudnálak vinni titeket az időben, itt nem lenne kikötő. Ahogy előre jeleztük, ezen hegyek csúcsai messze lesznek, jóval messzebb, mint amennyire most vannak. Egy geológiai anomália okozza azt a forró pontot (a Hawaii hegylánc sajátossága) itt, amely egy kidudorodást hozott létre a Föld felszínén és magasabbra nyomta ezt a hegyet. Nem eléggé ahhoz, hogy teljesen kikerüljön a vízből, de eléggé ahhoz, hogy a csúcsokat - amelyeket most a Hawaii szigeteknek hívtok - folyamatosan hóval és jéggel fedje be. Még gleccserek is kialakultak itt Lemúriában (több, mint 9.000 méteres magasságig). Ezen hegyek csúcsai ott voltak, ahol a szóban forgó megszentelt munka véget ért. Mára ezek teljesen más érzést adnak, trópusit, amit ma megtapasztaltok. Korábban ez hűvös volt.*

Szóval, most a társam olyan információt kap önmagáról, amelyet nem tud. Talán ezért ilyen nyugtalan. Nem szereti a hideget, még ezen a napon sem. Ő választotta ki az élete azon területeit - szó szerint életek százait -, amelyek soha többet nem hozzák őt egy olyan helyzetbe, amelyben megtapasztalná a fagyos telet. Ismeri az életeket, amelyek az olvasók (az előző életek olvasói) mutattak meg neki arról, hogy merre járt, mit tett és még azt is, hogy hová fog menni a következő életében! Egyikükben sincsen fagyos tél, azért ami itt (Lemúriában) történt. A társam, az egyén, aki itt ül a széken, az emberi lény, aki lemúriai, akire néztek, egy hírnök volt. A hírnök munkája Lemúriában az volt, hogy fel és alá szaladgáljon ezeken a hegyeken. Azon területektől, amelyek nem voltak olyan hidegek, azon területekig, melyek a magasabban lévőkkel akartak kommunikálni. Nem volt más módja a hatékony kommunikációnak, így folyamatosan fázott. Vannak területek, amelyeket nem látogatott meg ma ezen a szigeten, emiatt. A gyalogösvények túl sok kellemetlen emléket hoznak fel belőle. Ezeket cipeli az Akashájában azóta, mióta lemúriai volt, egészen a mai napig. Tehát most már tudjátok, hogy ő miért egy "meleg éghajlati ember".

A lemúriai idők

A váltás energiája most már készen áll arra, hogy sok dolgot felfedjen a Földről, Lemúriáról és arról, hogy hogyan szivárogtak ki innen a dolgok. Minden eltelt év, úgy tűnik, hogy letisztítja a Kristályrácsról való kommunikációt, megengedve, hogy valami olyan legyen átadva, amely sokkal tömörebb számotokra. Szóval jobban meg fogjátok érteni a jelenlegi tervet ezen a bolygón és azt, hogy mikor fog az bekövetkezni.

Ez a szent terv egy más helyen, egy más területen volt nagyon sokáig. Ez egy galaktikus terv, amely olyan fokozatokra osztja az energiát, ami végül bennetek is megvan. Ezért a terv elkezdett valamit pontosan ezen az helyen, ami minden más helytől különböző volt a bolygón. El lett hozva ez a szent terv a Földre és egyszerre mindent megvalósított "bolygószinten". Itt elzárkózott és olyan gyorsasággal fejlődött ki, hogy egy olyan civilizációt teremtett, ami sehol máshol nem bukkant fel. Ez ehhez a hegyhez volt lekorlátozva és az emberek nem tudtak elmenni innen. Így szó szerint évezredek teltek el, mire ez a rendkívüli hegy fel lett nyomva a vízből és a civilizáció, amely rajta élt, szó szerint segített megteremteni azt, amit mi úgy hívunk, hogy a Teremtés Barlangjának lélekmagvai.

Sok lemúriai ébred fel a bolygón, mint öreg lélek. Azok, akik tettek egy kört ezen a hegyen (volt itt életük) és azok, akik ma itt ülnek a székeken, mind közülük valók. Ti (azok a csoportban Lee előtt) érezni fogjátok ezt néhány szinten. Van néhány dolog, ami ennek a bolygónak a tervében rejtőzik, beleértve Gaia valódi tudatosságát is, aminek köze van hozzátok. Épp most mutattam meg a társamnak, hogy mit fogunk csinálni és ezért most még nyugtalanabb. Amikor belemerülünk a történelembe, a dátumokba és a fogalmakba, amelyeket nem látott azelőtt, akkor idegessé válik. Azt akarja, hogy az információk helyesen, pontosan és igazan legyenek átadva számára. Így én azt mondom neki, hogy: "Csak maradj tiszta. A szavak tökéletesen és logikusan fognak kijönni. Ez az ígéret és mindig is ez volt. Az, hogy egy többdimenziós lény-energia összessége, amelyet Kryonnak hívnak, egybe fog olvadni egy gondolategyesülésébe, egy energiába, amely megteremt egy 3D-s szerkezetű társalgást. Ez az ő ajándéka, a Szellem pontos és megalapozott lefordítása."

Az idővonal

Ismét szeretném átadni nektek, hogy mikor vetették el a magokat ezen bolygón és tisztelegni a spirituális szüleitek előtt, akiket Plejádoknak hívtok. Ez megtévesztő volt korábban, így nem csak, hogy átadom nektek az időkeretet, amely segíteni fog kirakni a kirakóst az előző közvetítésekből, hanem át fogom adni a tényt is, amelyről soha nem beszéltünk. Ez elkezd megmagyarázni valamit, egy kérdést, amely soha lett feltéve. Ez az egyik specialitásom, felhozni dolgokat, amelyekre senki sem gondol a 3D-s "ahogyan a dolgok vannak" elfogultság miatt. Elmondtuk nemrég azt, hogy hozzávetőlegesen 200.000 évvel ezelőtt vetették el a magokat a Föld bolygón és történt meg a megvilágosodás. Néhány évvel ezelőtt elmondtuk nektek azt is, hogy Lemúria csak 50.000 éves volt és, hogy azok a magok itt voltak Hawaiion. Szintén átadtuk az információt nektek arról, hogy mi történt 100.000 évvel (valójában több, mint 90.000 évvel) ezelőtt. Ezek a dolgok úgy tűnhetnek, hogy ellentmondásban vannak egymással, ha azt érezted, hogy ugyanannak a sajátosságnak a meghatározásai voltak, de nem azok. Tehát lassan kezdjük. A kérdés, amit soha nem tettek fel az az, hogy: "Miért csak egyfajta emberi lény van a bolygón, amikor tucatnyi másfajta emlős létezik? Mi változott meg az emberek evolúciójában, ami ezt okozta?"

A plejádi közreműködés

Körülbelül 200.000 évvel ezelőtt, amikor a Plejádok először a Földre jöttek, az emberiség egy csoport volt, egy változat, mint minden más kifejlődés a bolygón. Az emlősnek, amit emberi lénynek hívtak, sok változata volt. Mint más emlősöknél is manapság, a változatosság biztosítja a túlélést. Több, mint 26 fajta ember volt jelen (a normális evolúciós folyamat által), mielőtt a Plejádok idekerültek. Ez volt a Plejádok kirakósa, hogy aztán hátrahagyva a bolygót elvessék a magokat. A DNS-nek meg kellett változnia, hogy elfogadja a spiritualitást, a plejádi DNS kiegészítést. Az emberiségnek arra volt szüksége, hogy csak egyfajta emberi lény legyen. Az a fajta, amelyik ma is létezik, de már a "kozmosz DNS"-ével rendelkezve. Ennek a fajta embernek nincsenek változatai, mint más emlősöknek a Földön, ahogyan azt akár észre is vehettétek.

Tehát evolúciós szempontból egyedülállóak vagytok mindenhez képest, amit csak magatok körül láttok. Ez a folyamat egy 23 kromoszómás emberi lényt teremtett, miközben mindenhol körülöttetek 24 volt a hagyományos emlősöknek. Tehát a DNS részeiteknek az egybeolvadása teremtette meg a 23-at. Ez a Plejádok darabkája, akik idejöttek és odaadták nektek a DNS-üket. A folyamatban, sok dolog történt egyszerre.

Amkor egy földműves a mezőjét nézi és elhatározza, hogy kukoricát fog vetni, akkor egy más módon méri fel azt, mint azok, akik végül megeszik a kukoricát. A kukoricát fogyasztó megkérdezheti, hogy: "Mikor áll készen a kukorica a fogyasztásra?" Aztán azt mondaná: "Akkor áll készen, amikor a szárak hosszúak, össze vannak gyűjtve, meg vannak főzve és tálalva vannak az asztalon." Ez lenne a kukorica története a fogyasztó számára. A kifejlett kukorica összegyűjtésével kezdődik, de a földműves ezt másképpen látja. Ő a megmunkálatlan mezőt látja, amelyet fel kell szántani, meg kell trágyázni és talán meg kell forgatni párszor más magokkal ahhoz, hogy elfogadja talajban lévő nitrogént, egészen addig, amíg a föld készen nem áll. Talán elvetné és aztán leszedné a palántákat, ahogy kibújnak, majd újra a talajba forgatná őket. Ismeritek a történetet. Így a földművesnek egy teljesen más elképzelése van a kukorica történetéről.

Tehát legalább két kérdéseteknek és forgatókönyveteknek kellene lennie, ugye? Mikor kezdődik el a kukorica? A fogyasztó adja az egyik, a földműves a másik választ nektek. Szóval melyik melyik? Attól függ, hogy ki kérdezi - a kukorica fogyasztója, vagy a kukorica termelője. Most itt van egy harmadik kérdés: Mi a helyzet a kukorica kitalálójával (teremtőjével)? Ki csinálta a kukoricát? Mikor? Egy példaként adom át ezt nektek, hogy miért különböznek a dátumok. Mindegyiket át fogom adni nektek. Aztán el fogom mondani nektek, hogy mi történt. Tömör leszek és nem fogom kiszínezni.

Az első pillantás

Körülbelül 200.000 évvel ezelőtt történt, amikor szó szerint elkezdődött. Ezen a ponton született meg az "isteni magok elvetésének" fogalma a Föld bolygón és a mezőket metaforikusan elkezdték felszántani. Van egy eredménye, amit úgy fogunk hívni, hogy: "Ahogyan a fajok együttműködnek Gaiával". Ez az a valami, ami egyszerre történt Gaia rácsának a megteremtésével. Most átadunk nektek valamit, amire senki sem gondolt azelőtt. Amikor a bolygó rácsairól beszélünk, akkor azt feltételezitek, hogy ezek a rácsok mindig is léteztek a bolygón. A bolygó öreg és azt mondhatjátok, hogy: "Nos, a rácsok mindig is itt voltak." De azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek azt, hogy csak egy volt mindig itt és az a mágneses rács volt, ami spirituálisan üres volt. Azt kell, hogy mondjam, ez csak az volt, amelyet a Föld magjának a mozgása teremtett meg. Ma, amikor a bolygó rácsairól beszélünk, a beszélgetésünk hatványozza az emberiség tudatosságát, amely átitatja a mágneses rácsot. Szintén beszéltünk nektek a Kristályrácsról és Gaia tudatosságának a rácsáról is. Mindkettő reagál az emberi könyörületre.

Most itt van a kirakós: Ha nincs nagyszerű emberi tudatosságotok, akkor mi a helyzet a rácsokkal? Léteznek az emberi lény nélkül? A válasz az, hogy egyszerre kellett létrehozni őket az isteni DNS magok elvetésével. Tehát, amit a Plejádok tettek, az nem csak az volt, hogy elindították az emberiség magjait, hogy isteni DNS-é változzanak, hanem megteremtették Gaia öntudatos rácsait is. Meg kellett, hogy tegyék, mivel Gaia öntudatos rácsai az emberiség döntéseinek és Gaia energiájának az egyesülése. A tudatosság, amelyről beszélünk, az a spirituálisan jóváhagyott emberi lény, aki önmagán belül Isten egy darabkájával létezik. A DNS-el, amelynek 23 kromoszómája van, az általános 24 helyett, mint ami mindenki másnak ebben a biológiai evolúcióban.

Hadd menjünk vissza, mondjuk el újra és tegyük egyszerűbbé társam (figyelmeztetés Leenek, hogy beszéljen egyszerűbben). A rácsok hármasa ezen bolygón - amiről folyton beszélünk -, Gaia tudatosságának rácsai, az emberiség magjainak elvetésével és a plejádi DNS-el egyidejűleg készültek el. Minden tanítás, amit átadtunk - különösen a Kristályrácsról - az arról szól, hogy ezek a rácsok reagálnak az emberi tudatosságra és a könyörületre. Éppen ezért Gaia jelenlegi energiájának a lényege, szintén összefügg az emberiség teremtésével.

Ezek a Plejádok 200.000 évvel ezelőtti munkájának a jellemzői, amelyet kvantum módon tettek meg úgy, amihez nektek nincs meg pillanatnyilag az öntudatosságotok. Ezek a dolgok a képességeitek felett állnak ahhoz, hogy most megértsétek őket mindaddig, ameddig egy egyszámjegyű dimenzióban vagytok. De visszatérve az eredmény, egy "öntudatos Gaia" volt. Tehát azt mondhatjátok, hogy Gaiát magát, valójában kvantum módon teremtették a Hét Nővér energiájából, éppen úgy, ahogyan titeket is.

A Gaia, ami azelőtt létezett, az nem az a Gaia volt, mint ami ma van. Az egy olyan Gaia volt, ami megteremtette a talajt és a biológiai élet energiáját a Földön. Minden élet anyja volt a Földön, de nem az a Gaia volt, ami reagált az emberi tudatosságra. Ez egészen más. Tehát Gaia nagymértékben kibővült, amikor a Plejádok eljöttek. Ez terv szerint történt.

110.000 évet vett igénybe, hogy betelepítse önmagát, a talaj készen álljon és a több mint 16 emberi faj eltávozzon. Így csak egy maradt. Amikor ez bekövetkezett - hozzávetőlegesen 90.000 évvel ezelőtt -, akkor elkezdhettétek beállítani azt, hogy kik is voltak az emberek és kikké is válnak.

A többiek

Namármost, mi a helyzet az összes többi fajta emberrel és hogyan élték túl? Át fogom adni nektek valaminek egy jellemzőjét, ami mai napig is létezik. Ez bonyolult a társam számára, mivel ezt nem hallotta korábban. Ez az információ nem lett ilyen módon elhozva azelőtt. Lassíts le társam!

Ezen bolygó fajainak változatossága jött és ment, attól függően, hogy milyen általuk szükséges energiát teremtettek. Így Gaia egyik feladata az, hogy megteremtsen és elpusztítson fajokat. Amikor többé már nem szükségesek Gaia fejlődésének szempontjából, akkor megszűnnek létezni és kihalnak. Ha új élet szükséges, ha az élet új fogalmai szükségesek, akkor Gaia együttműködő és megteremti őket. A fajok jelenlegi megteremtése valami olyasmi, amit a környezetvédők nem látnak tisztán. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a működésének a mechanikája nincs teljesen felismerve, úgy mint egy olyan valami, amely az időjárásotokkal erősen összhangban van. De már láttok néhányat ezen mechanikák közül a hosszútávú tanulmányaitokban, mivel már feljegyeztétek a sok érkező és távozó fajt az évek során. Ez folyamatban van.

A fajok eltávolításának helyénvalósága

Most, az élre állnak az emberek és látják, hogy jönnek-mennek az élő dolgok, de mindet meg akarják menteni - minden fajt, ami létezik. A lineáris elméjük szerint, minden fajnak meg kellene maradnia és léteznie kellene, mióta csak itt vannak. Gaia jellemzője az, hogy eltávolítja őket, kivágja őket azért, hogy újakat hozzon. Épp most adtam át nektek a fajok érkezésének és távozásának a mechanikáját. Ez helyénvaló és természetes építő folyamat az új fajok számára.

Amikor a Plejádok elkezdték megteremteni a bolygó rácsait, akkor Gaia együttműködött abban, hogy mi érkezzen. Tudta az okát és, hogy mi szükséges ennek az új spirituális embernek a túléléséhez. Gaia azóta tudta ezt, mielőtt az energiája látszott volna (az okát lásd lejjebb). Tehát, a régi jellemző, amelynek sokfajta emberi lényre volt szüksége, lassan kihalt. Ez természetes volt. Nem volt háború. Nem voltak szörnyű dögvészek. Nem voltak vulkánkitörések vagy szökőárak, amelyek elpusztították volna őket. Lemorzsolódtak helyénvaló módon és 100.000 év alatt eltűntek.

Tehát hozzávetőlegesen 100.000 évvel ezelőtt, csak egyfajta maradt és ez tudományos tény. Minden, amit tanultál, el fogja ezt viselni. Az antropológusok már meglátták ezt és rákérdeztek, hogy: "Mi történt visszamenőlegesen akkortájt, ami eltávolította ezen fajta emberi variációkat?" Ez a kérdés egy kirakós a tudományban, mivel a tudomány csak a fizikai eseményeket tekint kiváltó eseménynek. Ellenben ez Gaia házasságának tudatossága, amit "Anyatermészetnek" hívtok, amely elősegíti ezt. Ez ma is így van, mikor a fajok változatosságának a csökkenését látjátok, ahogyan az emberek, a Föld egyre nagyobb része felett veszik át az uralmat. Ezt hívják "az egyedülálló fajok helyénvaló eltávolításának, ami megengedi a globális tudatosság és kvantum evolúció számára a növekedését." Néhány faj csak azért létezik, hogy mások feljebb másszanak a természet létráján, aztán eltűnnek. Gaia tudja, hogy hogy néz ki a létra. Te nem.

A spirituális kapcsolat

Tehát a történelem szempontjából, az "egyfajta ember teremtése", szintén beindította a bolygón lévő spirituális élet mintájának az ezoterikus motorját. Ott, ahol aztán elkezdhettétek megmérni a lélek energiáját, a spiritualitás egy kvantum energiáját, amely igazodik Gaiához. Ez az a komoly munka, amit manapság megkíséreltek, ahogyan megpróbáltok a spiritualitás történelmén haladni, valamit azon, hogy mi volt a benyomása ezen rendszer Teremtőjének. Az emberi tudatosság egy kvantum energia, amely minden lélek összessége.

Most, 90.000 évvel ezelőtt vagyunk. Az emberi lényt nézzük, akiknek 23 kromoszómája van... a Hét Nővér féléket. Aztán vegyünk másik 50.000 évet, hogy ez az ember olyan kvantum érzékeny lénnyé fejlődjön, aki össze tud rakni egy civilizációt, minden előzetes szervezeti minta nélkül. Ez generációk próbálkozásaiba és bukásaiba kerül, még ha ez normálisnak is tűnik számotokra manapság. Minden szakács tudja azt, hogy a minőségi étel megfőzéséhez, hosszú idő szükséges. Recept vagy bármilyen gyakorlás nélkül, mennyi időt venne igénye egy embernek - aki soha nem látott konyhát, vagy hozzávalókat azelőtt -, hogy egy igazán ínyenc 7 fogásos ételt készítsen, próbálkozás és hibázás nélkül? Ez hasonló és a dolgok nem történnek olyan gyorsan, mint manapság. Ez volt a kezdete annak, hogy az emberiség megpróbálta kitalálni azt, hogy hogyan működtessenek dolgokat, emberek csoportjaként együtt.

A bölcsességet ilyen módon tanulják és az idő, a bölcsesség étkének kemencéje. A tudatosság jellemzőit, amelyeket a Plejádok tettek a 23 kromoszómás emberi lénybe, növekedésre teremtették. Minden egyes generáció, idővel bölcsebb lesz. Végül távol Lemúriától, az emberi DNS olyan hatékonyságúra fejlődik, amelyet ma láthattok. Ahol az isteniség az emberi lényen belül már a születésnél felismert és érzékelt. Ahol majdnem 7 milliárd embernyi a civilizáció, melyben több, mint 80% hisz ugyanabban az Istenben és a túlvilági életben. Ez a mai civilizáció.

Lemúria történelme

Most 50.000 évvel ezelőtt vagyunk. További 20.000 évet vesz igénybe, hogy megépítsék a Megújulás Templomát és feltűnjenek az öreg lelkek, olyanok, mint amilyenek ti is vagytok.

Most, 30.000 évvel ezelőtt vagyunk. Igazából ez Lemúria időkerete, amikor azt mondjuk, hogy: "A lemúriai civilizáció". Ez egy kifejlett Lemúria, olyan, amelynek sokkal jobban kifejlődött a spiritualitása, mint bármely más civilizációnak akkoriban. A sziget egy tiszta csoport spirituálisan elpalántált embert teremtett meg. Elmondtuk a történet többi részét nektek. Amikor a Föld felszínének a buboréka (amely felemelte a talajt) elkezdett lecsillapodni, akkor Lemúria hegye lassan elkezdett süllyedni. A lemúriaiak szétszóródtak, hajókba szálltak, nem tudván, hogy marad-e egyáltalán szárazföld.

Amíg Lemúria ebben a legkiválóbb volt, évezredek teltek el úgy, hogy ez a hegy egy változatlan Lemúriát tartalmazott. Olyan volt ez, mint az információ egy kuktája, egy felmenő ág, gyakorlás és tapasztalat. Soha nem változott meg és ami itt meg lett tanulva, az különbözött más helyekétől a bolygón. Más területeken az emberek haladhattak előre és csinálhattak bármit, amit csak akartak. Minden, amit tenniük kellett az az volt, hogy felkapják és tovább mennek! De nem így itt (Lemúriában). Így itt arra voltak kényszerülve, hogy megtalálják az együttélés gyakori problémáinak a megoldását.

Tehát ez azzá a hellyé változott, ahol az emberiség Akashája, az öreg lelkek kiképzését választotta. Az emberek csak egyszer érkezhettek ide, aztán visszamentek és egy más helyre születtek le a bolygón. Éppen ezért sok lélek volt, aki Lemúrián keresztül érkezett az elmúlt 20.000 éveben. Akik pontosan ezen hegyek lábainál éltek, ahol éppen lebegünk. Szintén ez magyarázza azt is, hogy miért van annyi lemúriai a bolygón most - úgy tekintve rá, mint egy Plejádi iskolára.

A lemúriai ébredés

Egy ébredés van folyamatban kedveseim. A mostani felébredés ezen a bolygón magával vonzza azon fivéreitek és nővéreitek ébredését is, akik azzal töltötték az idejüket, hogy fel és alá rohangáljanak ezeken a hegyeken. Manapság sok öreg lélek tölti itt az idejét, mindenhonnan a bolygóról.

Volt egy különleges csoport lemúriai, akik képesek voltak rendszeresen használni a Megújulás Templomát (a hegy tetején). Ez nagymértékben kiterjesztette az életüket. Beszéltem erről évekkel ezelőtt. Királyi méltóságok voltak és a "titkok őrzői". Túlélték a legtöbb más lemúriait - akár háromszorosan is -, de nekik szükségük is volt rá azóta, hogy ők lettek az egyetlenek az eredeti tudással. Ez volt az ősi módszerek megőrzésének és a megszentelt információk tisztántartásának módja Lemúriában.

Ahogy mondtam nektek, a társam könnyen megfázik. Sokszor járt a Megújulás Templomában és ez a kapcsolata Yaweevel (Dr. Todd Ovokaitysal). Néhányatok tudja, hogy kicsoda ő. Mint hírvivő, ő volt az egyetlen, aki megszentelt információt - titkokat - hordozott oda és vissza a templomokba. A lemúriaiak akkoriban nem akarták megosztani azokat a titkokat sokakkal. Ezért a társamnak, nagyon-nagyon hosszú élete volt. Olyan sokszor megújult azokban a templomokban, mint azok a királyi méltóságok. Ez a hírnök nagyon hosszú ideig élt és életeket töltött itt el egy lélekként. A teljes idő alatt amíg itt volt, végig fázott. A társamnak most először adom át az okát annak, hogy miért is jött ide és, hogy miért is érzi a kapcsolatot ezzel a földdel - hogy miért is nem szeret fázni!

Gaia a részetek

Gaiát és ezen bolygó tudatosság rácsait, mind egyszerre hozták létre veletek, ugyanazokon az energiákon keresztül, mint amik ti is vagytok, ugyanabból a forrásból, mint amiből ti is származtok. Ma, ha el tudnátok menni egy különlegesen izgalmas bolygóra a Hét Nővér csillagképbe, egy csillagképbe, amely ma ünnepelt ezen a szigeten (Hawaii) és beszélnétek velük, akkor látnátok valamit, amit felismertek. A bolygójuk energiájának van egy elnevezése. Nem a "Gaia" szó az, de közel van hozzá. Szintén van egy Kristályrácsuk és - természetesen - egy mágneses rácsuk is. Van egy Gaia-szerű rácsuk is. Kell, hogy legyen, mivel minden kvantum módon lett átszállítva ide! Ezen bolygó rácsai, az, melyeket a tudatosság rácsainak hívunk, szintén Plejádok! Most már tudjátok és talán nem számítottatok erre a hírre. Olyan energiában lett átadva számotokra, amelyet csak ezen - valaha hideg - hegy árnyékában ülve lehetett átadni.

Ennyi elég mára. Ez a történelmed lemúriai. Így itt van a felhívás azok számára, akik előttem ülnek: Most felszólítalak titeket, hogy érezzétek azt, ami itt van. Ez csak az egyik ok - szóval spirituálisan megfiatalodtok és így az Akashátok aktiválódhat, miközben emlékszik. Hagyjátok a testeteket érzelmileg érvényesülni. Amit már sejtesz: Öreg lélek vagy, oka van annak, hogy most ébredsz fel és, hogy miért vagy ezen a különleges utazáson (a hajóúton).

Óh, sokkal több is van ennél, de ennyi elég most, ennyi elég most.

És ez így van.

Kryon

* Helytálló annak a lehetősége, hogy a Hawaii hegylánc forró pontja nagymértékben egyszerre megemelkedett. Yellowstone-nak, - a másik nemrég felfedezett forró pontnak az USA középső részen - szintén van egy kidudorodása a geológiai történetében. Elég magasra emelte a hegység magasságát ahhoz, hogy gleccserek alakuljanak ki. Ez Hawaii egyedüli megemelt hegye, amelyről Kryon elmondta Lemúria történelmét több, mint 15 évvel ezelőtt. Csak mostanában láthatunk néhány olyan geológiai elsőbbséget, amely ezt a kidudorodást feltételezi, amely megtörténhetett Hawaiiban.


Fordító - Konrád Bálint

Ha tetszett, amit olvastál és támogatnád a munkámat,
akkor az alábbi logóra kattintva bármikor megteheted:

Jogi nyilatkozat | Kapcsolat