Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A hit átkalibrálása

A hit átkalibrálása
Lynchburg, Virginia - 2013. augusztus 18.

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2013 downloads/download_lynchburg_13.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam félreáll. Vannak, akik látják ezt. Pontosan, ahogy mondta. Valójában ez nem egy második látásmód, amikor az emberi lény látja a többdimenziós tulajdonságokat. Ez intuitív az ember számára, kivéve azoknál, akik erre képezték ki magukat.

Tehát vannak olyanok, akik látják a színeket és a társamat az egyikükként azonosítanák. Az esszenciája oldalra mozdul el. Nem megy át egy másik helyiségbe, nem megy el. Ez nem az emberi test átvétele. A közvetítés a felsőbb és a testi én tiszteletteljes összeolvadása, amely egy megbecsülésen és tudatosságon alapuló társulás. Ez az a mód, ahogyan ez működhet. Szóval a testi én-tudat és a veleszületett, ami az okos részetek, együtt tud működni az intellektusotokkal, a nyelvvel és a többdimenziós felfogás lineáris átadásával. Ez az, aki vagyok.

A társam mérnök, aki szeret mindent körbejárni. Ez nem hiba. Amikor eljött az ideje, eltávolította az összes kifogását, amelyeket ő maga állított a spiritualitása útjába. Olyan szintre hozta fel magát, ahol képessé vált arra, hogy lefordítsa a fogalmakat, melyeket a Szellem a tobozmirigyén keresztül árasztott bele. Átfordította a tudását, átformálta, amit át kellett formálnia és elmozdult azon rendszeren belül, amelyet Isten kvantum lényégének linearizálására hozott létre. Ezt gyakorolta.

Ez egy másik nyelv. Valóban? Mi nem így beszélünk. De ha beszélnénk is, akkor ennél jobban csinálnánk. Amikor írtok az más, mivel le tudtok írni olyan dolgokat, amelyek fogalmakként érkeznek be hozzátok. Időbe telik, amíg papírra kerül. De amikor beszéltek, az a beérkezéssel egy időben történik. Fordítók vagytok. Így minden, ami következik, az az adott pillanatban érkezik be, miután a társam félreállt és kívülről tekint rá.

Szóval, a témánk a hit átkalibrálása. Ma hitrendszerekről fogunk beszélni, de ezek nem azok, amik át fognak kalibrálódni. A doktrínák sem. Azok majd át fogják kalibrálni magukat kedveseim, akik vallásosak, vagy valamilyen csoport tagjai, illetve nem tagjai. Ez valami olyan másnak a hite, ami még drámaibb. Ez fog bekövetkezni. Ez mind része a változásnak, amit normálisnak hívhatunk.

Szóval, el akarjuk hozni nektek ezt az üzenetet, amely nagyon hasonlít ahhoz, amit tegnap hoztunk el. Egyfajta módon, hogy beépüljön, ahogyan meg tudjátok érteni. Néhány megállapítással tudnánk kezdeni. Egy tényt szeretnék megosztani veletek és szeretném, ha mindig ide térnétek vissza. Mi volt a legösztönösebb gondolatuk az embereknek Istenről az írott történelem előtti legrégebbi időkben? Mit gondoltak? Mit tettek?

Az emberek szerkezetet alkotnak mindennek, mert ez így kényelmes a számukra. Nincs ítélkezés a szerkezetekkel kapcsolatban, amelyeket meg kellett teremteniük azért, hogy egyik dobozból a másikba mozduljanak. Szeretnek hierarchiákat teremteni, mert ezen a módon élnek, ez a tudatosságuk. Tehát, ez mind normális.

Most a bolygón élő emberek kb. 80-85%-a hisz az élet utáni életben. Bolygó majdnem minden vallása, 99% fölött egyistenhívő. Mondhatnátok, hogy alapszinten létezik egy egyezség az emberek között arról, hogy Istenhez tartoznak. Mégis sokfajta hitre osztották fel az egyetlen Istent és ez hoz el titeket néhány érdekes helyre. Beszélni fogunk arról, hogy nem minden az, aminek látszik.

A hindu azt mondja, hogy az övé a legrégibb vallás a bolygón, persze, ez nem így van, de most mondjuk, hogy így van, különben olyan dolgokat kellene kinyilvánítanunk, melyekre nincs bizonyíték, ezért sokkal egyszerűbb rájuk hagyni és tiszteletben tartani, amit mondanak. Ha megvizsgáljátok a hitüket, az összezavarhat titeket, mert voltak korszakok, amikor sok Istenük volt. De tény az, hogy mégsem azok, egyistenhívők, de az Istenüknek sok arca van. Az egy Isten energiáját sok részre osztották fel. Ez segíti őket a fejlődésükben.

Vessetek egy pillantást arra, amit néhány modern vallási vezető és a követőik csinálnak. Apró trükkjeik, angyalaik vannak és talán még kis szentek sokaságával is rendelkeznek. Járművek. Ez nem Isten, ezek részei és darabjai annak, ami segít összeállítani a biztonságukat, szerkezetüket és hitüket. Most el akarom mondani nektek Isten hozzáállását mindehhez. Ezzel fogom kezdeni a közvetítést.

Ezt elmondtuk már korábban. Azt akarom, hogy emlékezzetek erre. Azt akarom, hogy jobban emlékezzetek erre, mint bármi másra, így még egyszer el fogom mondani. Azt akarom, hogy érezzétek az állítás szeretetét, szépségét és könyörületességét, amikor azt mondjuk, hogy számunkra nem az számít, hogy hogyan találjátok meg Istent magatokban. Mi nem fektetünk bele a szerkezet dinamikájába, mint ahogyan ti. Isten elméjének nem tudtok a mélyére hatolni. Az nem egy emberi elme. Nincs szerkezete. Színtiszta könyörület, élet és szeretet. A galaxisotok középpontjából árad ugyanúgy, mint a többinél és mindegyik titokzatos módon össze van kapcsolva, amely megteremti a Teremtőt. Nincs benne ítélkezés, nincs benne harag, még elvárásai sincsenek, egyszerűen csak szeret és ez van bennetek is.

Áldott az az emberi lény, aki megtalálja Istent bármilyen szervezetben, bárhogyan, bármilyen doktrínában és egyre közelebb jut az igazsághoz arról, hogy ki is ő. Azok, akik bármilyen módon éneklik a dalokat és érzik a szív isteni szeretetét, annak az Istennek énekelnek, aki ott van. Ezt bizonyítandó, megkérlek benneteket, hogy cáfoljátok meg ezt: a bolygó minden vallási szervezetében történnek gyógyulások. Mindegyikben. Amikor az emberek a belső lényeg felé fordulnak, a folyamat ugyanaz. A tudatosság veszi át az irányítást, nem a doktrína és a gyógyulás ott van. Mindez zsinagógákban, mecsetekben, templomokban, egyházakban történik meg és a dzsungelben is, ahol egyáltalán nincsenek doktrínák. Ez az igazság. Hadd induljunk el innen.

Ha belenéztek a bolygó eredeti vallási szervezeteinek a hitrendszereibe, akkor az intuitív gondolat az, ami minden más gondolatot megelőz. Ezt láthatjátok a hinduknál és a buddhistáknál is. A minden egysége, a monoteisztikus Isten, az előző életek ötlete, a halmozódó tanulási karma ötlete, az emberi lény felemelkedése, akik már annyira felemelkedtek, hogy már elmondani sem tudják, hogy melyik életben vannak, mind eredeti gondolat. Azt akarom, hogy ne felejtsétek el, hogy ez az, ahogy elindult.

Innen vált felosztottá. Az emberi lények szeretnek egy lényegtelen jelentésbe kapaszkodni és abból kiindulni. Nagyon érdekes rátekintetek azokra a mesterekre, akik a Földön jártak. Vessetek egy pillantást Jézusra. Nem ő írta a mai doktrínákat, a követői írták őket. Tudtátok, hogy vita volt a követői között arról, hogy ki is volt ő, mi volt a jelentősége, mit tett és a követőinek mit kellene tenniük? Nem volt teljesen tiszta ügy, de mindaz, amit Jézus tett, az megmutatta azt, ami ti is lehettek. Minden cselekedetével, minden kimondott szavával azt mondta, hogy Isten gyermekei vagytok, mint ő és igaza volt. Szerették őt.

Észrevettétek ezt a hatást Mohameden? Észrevettetek, hogy nem írt doktrínákat, a követői tették. Felismertétek, hogy mind Jézusnak, mind Mohamednek egyenként egymilliárd követője van a bolygón? Továbbá azt, hogy mindketten más kultúrát képviselnek, ami vonzotta volna őket? Feltűnt nektek, hogy milyen sok a közös bennük? Felismertétek, hogy mindketten Ábrahámtól származnak? Nagy szeretet övezi mindkettőjüket.

Itt van néhány példa: Mohamed egyesíteni akart. Az angyal, akivel a barlangban beszélt, utasításokat adott neki, melyeket hibátlanul vitt véghez és megváltoztatta az arab világot azzal, hogy követte az utasításokat. Szerették őt ezért, de nem ő írta a doktrínáit.

Ugye milyen érdekes, hogy amikor az emberi lények valakiben meglátják az isteni tökéletességet, akkor térden állva kezdik imádni az embert ahelyett, amit tanít. De ez az a doboz, amit kiválasztottatok és belehelyeztétek magatokat világszerte. Amikor a hitrendszereitek dolgait és a legnagyobb különbségeiket nézitek, akkor egy változás fog bekövetkezni bennük. A hit nem a doktrínákról és nem is a profétákról fog szólni. A hit, amely meg fog változni, azon van, hogy hogyan tud összekapcsolódni a türelem könyörületes cselekedetével.

Egy példát akarok adni nektek. Ha most a Közel-Keletre tekintetek, nem azt látjátok, amit a próféta megjövendölt. Ott most háború és halál van még ma is. Bánat és a halál van, amelyek nem tűnnek odaillőnek. Ez nem Izrael, ahol a próféta szerint történnie kellett volna. Egyiptomban, Szíriában történik és éppen a végét járja. Nincs semmi értelme.

Engedjétek meg, hogy röviden elmondjuk nektek, hogy mi is, illetve, hogy mi nem történik valójában, mert érdekes és rámutat arra a váltásra, amiről beszélünk. Az izraeliek és az arabok nem jönnek ki egymással. Mondhatjátok, hogy: "Nos, a doktrínáik nagyon különböznek." Nem igazán. "Nos, más a származási vonaluk." Nem igazán. Tudtátok, ha egy arab idegen földön jár és helyesen akar étkezni, akkor zsidó kóser ételt keres? A származási vonaluk ugyanaz és gyűlölik egymást.

Ez volt a katalizátora annak, amit én egy régi karmikus Földnek neveznek. Ahol a csatának meg kellett volna történnie, ahol az armageddon elkezdődött volna és a hegyek vöröslöttek volna a kiömlő vértől a Templom Hegyen, ahol mindnyájan összegyűltünk volna és, ami nem fog megtörténni. Mohamed felemelkedése Istenhez is itt történt, tudjátok. A zsidók kinyilatkoztatták, hogy Ábrahám ugyanezen a helyen áldozta volna fel a fiát, Izsákot és a keresztények szerint ez az a hely, ahol Jézus is járt. Nem érdekes? Mindannyiuk számára megszentelt, miért van ott ilyen sok gyűlölet?

Ha meg akarjátok tudni az igazságot, az egyáltalán nem a doktrínákban, egyáltalán nem a vallásban, hanem a történelemben keresendő. A történelem hozta létre a szakadást. Nem szeretik egymást, mert valaki tedd valamit valakivel valahol, aki birtokolja valahol a területet. Mi lesz ezután? Ki az, aki megérdemli és ki az, aki nem. Történelem.

Mi van, ha azt mondom kedveseim, hogy ez hamarosan meg fog változni? A hamarosan nekem, nem ugyanazt jelenti, mint a számotokra. Hadd beszéljek erről. Lesznek, akik azt mondják, hogy: "Nem lehetséges a változás. Ez ősrégi és visszafordíthatatlan, annyira átszőtte a politika és a gyűlölet, hogy ezt sohasem lehet enyhíteni." Nézlek majd titeket és azt fogom kérdezni, hogy: Valóban? Szeretnék bemutatni nektek valamit, amit hallanotok kellene.

Mit érzitek, mint amerikaiak Japánnal kapcsolatban? Hogy éreznek ők irántatok? Mit tettetek egymás ellen? A válasz ez: a legjobb barátok. Élnek japánok, akik még emlékeznek a holokausztra, amikor a földjeikre nukleáris bomba hullott. Élnek még amerikaiak, akik emlékeznek arra, hogy milyen volt egy támadás a japánok földjén. Ők azok, akik emlékeznek a háború rémségeire a szigeteken és a legjobb barátok. Nos, hogyan történt mindez? El fogom mondani nektek.

Egy gyógyítási folyamat zajlott le egy generációnyi, vagy még kevesebb idő alatt. Megjelent, mert lehetségessé vált. Mert a tudatosság lehetővé tette. Mert nem nehezteltek többé egymásra, hanem haladtak tovább. Németországban sok zsidó ember él és szeretnek ott élni. Már a szüleik is ott éltek. Mit gondoltok, ők mit éreznek az ország felől? Mit gondoltok, hogyan érez Európa többi része a zsidók felől? Ha megfigyelitek, láthatjátok, hogy a legerősebb nemzetek az EU-ban a legjobb barátok. Most azt mondjátok, hogy: "Ez hogyan történhetett meg?" De megtörtént és egy generációnyi időt vett igénybe.

Most visszatérek a Közel-Kelethez egy percre. Meg fogjátok látni, hogy hová akarok kilyukadni ezzel. Az éppen most fejlődő generációnak, a 30 év alattiaknak a Közel-Keleten, mindnek van egy közös vonása. Elmondom nektek, hogy itt van egy új tudatosság, amit jól eltitkolnak, amit soha sem fogtok hallani egyik vezetőtől sem, mert a vezetők idősek és nincsenek a Facebook-on.

Az izraeliek beszélgetnek a palesztinokkal, azok beszélgetnek az irániakkal és mindannyian egyetértenek abban, hogy: "Ha egyszer mi irányíthatunk, akkor mi nem akarunk háborút. A jó dolgokat akarjuk. Működő kórházakat, működő biztosítókat akarunk és mi is akarjuk mindazokat a dolgokat, amik a többi embernek megvannak. Egészséget, iskolákat, bőséget, megfelelő munkát, jó ételeket és barátságot akarunk. Az elszigetelődés az utolsó dolog, amit akarunk." Elmondom nektek, hogy ez a hit változása.

El tudtok képzelni egy olyan időt, amikor egy iráni ellátogathat Izraelbe és ott jól érzi magát? Meg fordítva? Amikor a független Palesztin államnak repülőtere lesz, nyitott határokkal a szomszédjai felé, akikről sosem gondolták volna, hogy a barátaik lehetnek? Elmondom nektek, hogy amit én latok az az, ami meg fog történni. Talán kétgenerációnyi időt fog igénybe venni, de már elkezdődött. Ez a különbség az elszigetelődés, a nukleáris háború, a gyűlölet és a holokauszt régi energiája, valamint a 2013-ban elkezdődő energia új generációja között, amely a béke felé mozdítja el a bolygót. Ez lassú lesz.

Szóval, a hálózat a kulcs. Mondtuk nektek, hogy ez lehet az. Azt is mondtuk nektek, hogy lesz egy másik robbanás is a Közel-Keleten, ami kultúrális lesz. Már célegyenesben van és rendkívüli lesz. Különbözhet attól, amit Szíriában láttok. Könnyebben és gyorsabban is megtörténhet. De a tudatosság már csak ilyen, addig lopakodik előre, amíg el nem éri a dolgok türelemhatárát.

Kérdezz meg egy szíriait, mennyi időbe telt, hogy már ne szeressék azt, ahogy a dolgok mentek. Kérdezz meg egy egyiptomit arról, hogy miért éppen most történt meg, olyan sok év után. A politika zavarba ejtő, többé már nem fekete-fehér, mert van egy további jellemvonása, a becsületesség, amely korábban soha nem volt ott. Képzeld el a becsületességet a kormányban, képzeld el a becsületességet a politikában, ahol könyörületesség alapján cselekedtek, nem pedig politikai megfontolásból. Ez a hit megváltozása.

A Katolikus Egyház hatalmas. Már mondtuk nektek, hogy el fogtok veszíteni egy pápát. 2012-ben figyelmeztettünk rá benneteket, hogy bekövetkezik és meg is történt. Úgy történt meg, ahogy nem vártátok. Mindez a hit megváltozásával kezdődik el és nem szükségszerűen a doktrínákéval. A hit azon dolgok tolerálása felé mozdul el, amelyek korábban tűrhetetlennek bizonyultak. Figyeljétek meg az új pápa szavait. Még a védikus írásokról is elkezdett beszélni, párhuzamba állítva a katolikus tantételekkel. A Szentatya elkezdett látni. Amikor az ex-katedra székén ül, ne lepődjetek meg, ha Istentől kap üzenetet arról, hogy hogyan tudtok a tolerancia alapján könyörületes változást létrehozni az egyházban. Mert mindez jobban körbeveszi őt, soha jobban, mint azelőtt.

A fundamentalisták, akikkel ezen város utcáin is találkozhattok, szeretik a megváltójukat. Ugyanazt az Isten iránti szeretetet érezhetitek bennük, mint amit magatokban. Amikor mellettük álltok, érzitek kedveseim, hogy a Teremtő szeretetében osztoztok? Mi következik számukra és mi következik a számotokra?

Eljön az idő, amikor az egy Isten, az Élet Fájaként fog látszódni. Ennek a fának lesz egy masszív, gyönyörű, szerető törzse, melynek a talajban lévő gyökerei szó szerint lefedik a Földet. Az ágai olyan sok kultúrába és arc felé nyúlnak ki. Ott vannak a hinduk, a buddhisták, a katolikusok, a zsidók, a fundamentalista keresztények és sokan mások, olyanok, akikről sohasem hallottatok, mert a dzsungelekben élnek. De van egy egyezmény, hogy a törzs a lényeg és minden egyes embernek jogában áll a saját irányában haladni és Istent a saját módján szeretni. Ez nem változtatja meg az ágakat kedveseim, ez azt változtatja meg, hogy ők hogyan éreznek a törzs irányában. Ez egy könyörületes cselekedetről szól, ami akkor fog megjelenni a bolygón, amikor ránéznek az emberiség többi részére és azt mondjak, hogy: "A ti utatok nem a mi utunk, de az idő múlik és mi értékeljük azt, hogy ti is ugyanahhoz a törzshöz tartoztok. Jó az Isten!".

Vissza a hit megváltozásához. Az ítélkezés egy lágyulása. A doktrínáktól való elfordulás egyetlen módja helyett értsétek meg azt, hogy a doktrínák az egyetlen út, amelyet az emberek kívántak maguknak a kényelmükhöz és a hiedelmeikhez. Annak az ötletnek a lágyulása, amelyet bármilyen módon imádhattok, ahogyan csak akartok, az még a törzs része. Az öregek közül néhányan azt mondják, hogy: "Ez lehetetlen, megnéztük a doktrínákban és néhány doktrína olyan világosan kimondja, hogy nem juthattok el a mennyországba, ameddig nem teszitek meg ezt, ezt és ezt". Ezért néhányatok azt mondja, hogy: "A doktrínákat kell megváltoztatni." Mi azt mondjuk nektek, hogy nem, nem kell. Meg tudnak lágyulni és maradhatnak.

Hogyan éreztek a japánokkal kapcsolatban? A történelem változott meg, vagy ti változtatok? Meg akarom kérdezni a zsidókat. Hogyan éreztek a németekkel kapcsolatban? A történelem változott meg, vagy ti? Eljön egy nap, amikor én nézem a doktrínákat és ti mondhatjátok, hogy: "A doktrínák változtak meg, vagy te?" Ez a hit megváltozása.

Szeretettel adjuk át nektek ezt az üzenetet és nem kívánunk sehol egyetlen hitrendszert sem támadni, mivel Istent nem érdekli, hogy hogyan találjátok meg őt. Nem ez számít. Isten egy darabkája bennetek van és ez az, amit minden egyes ember születésétől fogva keres. Néhányan közületek úgy döntöttek, hogy az nincs ott és a maguk útján haladnak. 80% úgy döntött, hogy nagyon is ott van az és eljutnak a saját következtetésükkel a dobozhoz, amit fel akarnak építeni azért, hogy megtalálják Istent. Mindez megfelelő az időhöz és az úthoz.

Az öreg lelkek azok a teremben, akik elhatározták, hogy nincs szükségük doktrínákra. Öreg lelkek milliói vannak világszerte a Földön, akik ugyanabban a dolgokban hisznek, szervezet, vezetők és bármilyen főbb könyv, vagy próféta nélkül. Ez kvantum! Ilyen egy öreg lélek.

Látjátok, hogy hogyan változnak a dolgok? Íme a tanácsaim az új korhoz:

- Azt akarom, hogy lazítsatok.
- Azt akarom, hogy hozzátok tartozónak érezzétek azokat az emberi lényeket is, akik az imaszőnyegükön a profétájukhoz imádkoznak.
- Azt akarom, hogy ugyanúgy szeressétek őket is, mint a mellettetek ülőt.
- Azt akarom, hogy ugyanúgy szeressétek azt, aki a Katolikus Egyház tagja, mint a mellettetek ülőt.
- Azt akarom, hogy ugyanúgy szeressétek a fundamentalista keresztényt, mint a mellettetek ülőt.

Figyeljétek meg, hogy mi történik velük, amikor ezt megcsináljátok. Öreg lélek, ez benne van lényetek magjában, de az övékben nincsen. Amikor ezt megteszitek, akkor ez egy viszonzó energiává lesz. Le fogja fegyverezni a gyűlöletet. Rátok fognak nézni és meglátják bennetek Istent, majd azt mondják, hogy: "Hogyan lehetséges ez, amikor azt mondták nekünk, hogy ez lehetetlen?". Azt hiszem, hogy lazítok egy kicsit és meg fogjátok ezt látni.

Ott lesznek a fundamentalisták és még a muzulmánok, vagy a katolikusok, zsidók, hinduk, vagy a buddhisták is, de mind Istent fogják látni egymásban. Hogyan magyarázzam el nektek, hogy honnan tudom azt, hogy mindez meg fog történni? Mert a plejádiaknál is ugyanez történt. Hogyan gondolhatjátok akár egy pillanatra is azt, hogy létezhet civilizáció anélkül, hogy ez megtörténne? Ez az útja, ők megcsinálták és megoldották. Ha ma meg tudnátok kérdezni őket arról, hogy mi történt, azt mondanák, hogy: "Egymás értékeinek megbecsülésével, együttérzéssel, beolvadtunk a Teremtő egységébe".

Ez a lecke arról, hogy mi lehetséges. Menjetek és váltsátok valóra.

És ez így van.

Kryon


Átíró - Kertész Katalin
Fordító - Konrád Bálint

Ha tetszett, amit olvastál, akkor az alábbiakkal megoszthatod:

Jogi nyilatkozat

Támogatás

Kapcsolat