Nyomtatható magyar PDF formátumMagyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Nyolc kérdés

Nyolc kérdés
Montevideo, Uruguay - 2014. április 22.

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2014 downloads/download_URUGUAY_14.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam most félreáll, így megy ez. Kifejlesztett erre egy belső folyamatot. Ez egy olyan folyamat, amit még nem tanítanak. Ez teszi lehetővé az emberi lény számára azt, hogy a tudatossága által elfogadja lényének egy többdimenziós részét, és hogy ez az üzenet a másik oldalról átjöhessen. Vannak olyanok, akik ezt hallván azt kérdeznék: "Honnan tudjuk, hogy ez valóságos?" A válasz pedig az, hogy sohasem lesz kézzelfogható bizonyíték - helyette személyre szabott bizonyíték lesz. Azok, akik képesek érzékelni az energiákat, most ezt is érzékelni fogják. Azok, akik elfogadják az isteni gondviselést és hozzászoktak az ilyesfajta dolgokhoz, érezni fogják a szeretet sűrűségét, amint keresztüláramlik a termen. Nincs ennél nagyszerűbb bizonyíték! Azok, akik mindezt érzik és felfogják, ezt jól tudják.

Ez tehát az, amit a bolygón élő felébredőben lévő öreg lelkek számára bemutatunk, és ezért látogatnak el az ehhez hasonló összejövetelekre is. Néhányan első alkalommal ébrednek rá azon nagyszerűségre, amit a testükben hordoznak. Azok közül egyesek, akik mindvégig tudatában voltak ennek, most megújítják az iránta való elköteleződésüket. Újra ráébrednek, és felismerik, hogy ez most változóban van. Felismerik, hogy a fénymunkások szerszámoskészlete bővül, és egyre kifinomultabbá válik. Valóban egyfajta energiaváltás megy most itt végbe. Évek óta halljátok azt a kifejezést, hogy "új energia"... és ez most megérkezett. Ez valami olyat indít el, ami ténylegesen meg is fog történni. Valami olyasmit, ami már el is kezdődött.

A járást egy tanulási folyamat keretein belül sajátítjátok el. Ennek során akkor jártok, vagy sem? A tanulási folyamat már járásnak minősül, vagy még nem? Nos, az emberi lények az ilyesmit skatulyákba, külön fakkokba helyeznék, és ezt mondanák: "Az új energia nem lehet itt addig, ameddig le nem vizsgáztunk belőle." Hát, mi ezt másképpen látjuk. Az új energia bizony itt van. Csupán egyszerűen lassan tanuljátok ezt meg. Amikor matematikát tanultok, akkor megértitek azt, hogy a matematikai tudás már itt van, de megtanuljátok. "No de akkor most itt van, vagy sem?" Nos, a bolygón lévő új energia itt van!

Közületek egyesek lassabban tanulják ezt meg, mint mások, párakat pedig szíven talál a dolog. Néhányatok átkalibrálódással igazodnak hozzá. Vannak olyanok ebben a csoportban, akiknek hallaniuk kell ezt. Az öreg lelkeknek szükségük van egy átállási időszakra ahhoz, hogy hozzáigazodjanak az új energiához. Ezért van ez így. Az öreg lélek talán már rég ráébredt ezekre az információdarabkákra. Az itt jelenlevők közül sokan évek óta tudnak már a bennük lakozó Istenről. Gyógyítók és médiumok vannak itt a teremben. Vannak köztetek olyanok, akik másokat segítenek, és az ezoterika az életük. Látjátok, tudom, hogy kik vannak itt. Most az új energiáról beszélünk, és ti azt mondjátok: "Világos, hogy mindent tudok róla, hiszen évek óta ezzel dolgozom." De nem így van. Pontosan ezt akarjuk elmagyarázni nektek - hogy ez nem így van! Egy olyan energiával dolgoztatok, ami a régivel párhuzamosan létezett. Át kellett préselnetek magatokat a régin annak érdekében, hogy az újat elérjétek, amikor éreztétek, hogy valakinek szüksége volt rá. Aztán hirtelen itt termett egy új energia, ami a ti nevetekkel volt felcímkézve, hozzátok tartozott, nektek készült, évekig gyakoroltatok rá... de most hátra kell lépjetek egy lépést, és át kell hangolnotok magatokat annak érdekében, hogy meg is ragadhassátok azokat az új szerszámokat, amelyeket nektek szántak.

Nos, tudom, hogy kik vannak itt. Tudom, kik azok, akik most ezt hallgatják. Ismerem az azokban lakozó lehetőségeket, akikhez ez az üzenet el fog jutni. Így ez most néhányatok számára személyes jellegű. Páran közületek frusztráltak, mert azt érzik, hogy a különleges képességeik elhalványulóban vannak. Nem működnek úgy, mint régen, és azt hiszitek, hogy valami helytelent tettetek. Szeretném, ha tudnátok, hogy ezrével vannak olyanok, akik veletek egy cipőben járnak: ők a bolygó fénymunkásként tevékenykedő öreg lelkei, akiknek a folyamat során át kell hangolódniuk. Mindaz, amit eddig tudtatok és éreztetek, elkezd majd megváltozni.

Sokan hallgattatok korábban rádiót, és így tudjátok, hogyan működik ez az eszköz. Addig forgatjátok a keresőt, ameddig be nem állítotok egy adót, és ki nem tisztul az adás. De ha az adás rezgése egy magasabb szintre vált, akkor az információ már nem olyan tiszta. A fizikai valóságban fognátok a keresőt, és elfordítanátok, hogy kitisztuljon. Ez erre a hasonlat. Az információ rezgése magasabb lett, és arra szólít fel benneteket, hogy találjátok meg, és kalibrálódjatok át hozzá. A különleges képességeitek a duplájukra fognak felerősödni. Nincs itt semmi baj! Fénymunkás, ide hallgass! Semmit sem csináltál rosszul - csupán egy új frekvenciára hangolódsz át éppen.

Ez néha időbe telik, mivel minden sejteteket érinti. A testetek azon része, amit intelligens testnek, vagy Veleszületettnek nevezünk, részt vesz ebben. Mindezeket be kell állítanotok. Igen, lesznek testi tünetek... (Kryon nevet) ...mert azok a Spirituális-Énnel vannak összefüggésben. Ha jelenleg éppen testi tünetekkel küszködtök, akkor gratulálunk, mert ez az az üzenet, miszerint ne különítsétek el a fizikait a spirituálistól - egy üzenet nektek arról, hogy az egész test Isten része. Ha az új energia részévé akartok válni, akkor abba az összes fizikai sejteteknek be kell kapcsolódnia. Nem rendelkezhettek egyszerre egy magasabb szintű hittel és egy alacsonyabb energiájú sejtszerkezettel. Értitek? Ebben az egész test érintett. Nos, lehet, hogy hallottátok már ezt korábban. Talán mondtátok is, hogy: "Ezen már túl vagyok!" De ez nincs igazán így, mert ez az energia új. Erre sohasem hangolódtatok még rá.

Hallgassatok ide! Ez egyfajta mozgó energia: az új ember, az új fénymunkás és az új ezoterikus segítő szerves része. A statikus energia helyét a dinamikus veszi át. Elmondom, hogy mit jelent ez. A múltban, amikor megtaláltátok a számotokra működő állapotot, akkor sóhajtottatok egy nagyot, és így szóltatok: "Na végre! Megérkeztem oda, ahová tartozom. Most ezzel az energiával fogok dolgozni, ebben a rezgésben." Ez egy lineáris dolog. Az új energiát viszont a dinamika jellemzi. Mindig mozgásban lesz. Amint ráhangolódtok, az jelzés számára, hogy újfent magasabbra emelje rezgését. A fénymunkás új szerszámoskészletének részét képezi tehát az a képesség, amely által folyamatos mozgásban tud lenni - állandó mozgásban lenni ezoterikus módon. Együtt áramlani a bolygó energiájával, ahogyan annak rezgése folyamatosan emelkedik. Egy régi energiában csak egy bizonyos szintre tudott eljutni. Arra a szintre, amit a régi energiában elérni vágytatok. Az új energiában viszont nincsenek határok, olyan magasra emelkedhet, amilyenre csak szeretnétek. De meg kell szoknotok, hogy örökké mozgásban van... és meg is fogjátok szokni. Ez a kihívás!

Most azt mondjátok nekem: "Mi a teendőm?" Ez egy annyira emberi kérdés. Mi lenne, ha azt válaszolnám, hogy semmi? Ez nem lineáris. Mi lenne, ha helyette ezt mondanám: miért nem nyitjátok meg a szíveteket olyan dolgokra, amiket nem értetek? Semmit sem tudtok róluk, nem értitek őket - a testeteknek viszont van egy olyan része, ami igen! Adjátok fel az értelmet! Más szavakkal: ne próbáljatok meg mindent "kiokoskodni"! Tegyétek félre az értelmet, és kezdjétek el megérezni, hogy mit is jelent számotokra mindez!

Nem egy tanulási folyamatról van tehát szó. Nem olyasvalamiről, amit lépésről-lépésre, egy könyvből fogtok kiolvasni. Ez a többdimenziós, éber tudatosságról szól. Hadd fogalmazzak így: nézzetek magatokba és legyetek istenségetek tudatában! A legtöbb dolog, amiről ezen az összejövetelen mindeddig beszéltem nektek, automatikus lesz - amennyiben engeditek. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy ti erre születtetek? Nem számít, hogy mennyi idősek vagytok. Amit most tesztek - óh kedveseim, hogyan is mondjam el ezt nektek - amit most tesztek, az örökérvényű, mivel amikor újra visszatértek erre a bolygóra, akkor ott folytathatjátok majd, ahol most abbahagyjátok, és soha többet nem kell elölről kezdenetek! Mi történik most éppen veletek? Fogunk még erről többet is beszélni ma este. Ma este átadok még pár átgondolnivaló dolgot nektek, amit a "fénymunkások tesztjének" fogunk hívni. (Kryon nevet) Ez lesz az öreg lélek évközi vizsgája. Remek dolgok vannak kilátásban, ha engeditek kibontakozni őket. Ennyi elég is lesz mostanra.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Megismétlem: tudom, hogy kik azok, akik itt jelen vannak. Ismerem azokat, akik ezt hallgatják. A jövőt nem ismerem, viszont látom az azok előtt megnyíló lehetőségeket, akik meghallgatnak. Így hát azt mondom nektek: számítunk rátok. A ma esti egy könnyű közvetítés, legalábbis számunkra. De lássuk csak, vajon nektek is könnyű lesz-e. Ma korábban elmondtuk, hogy átadunk majd nektek egy listát, ami nyolc kérdést fog tartalmazni a számotokra. Belsőleg fogjátok megválaszolni őket, és hamar látni fogjátok azt is, hogy mire irányulnak.

Ezek a kérdések arról szólnak, hogy hogyan teljesítetek ebben az új energiában. Miért van belőlük nyolc? Vizsgáljuk meg hát újra a számok jelentését. A 8 számunkra a megtestesülés és a teremtés száma, amibe bármi nektek tetszőt beleolvashattok - és a kérdésekből majd látni fogjuk, hogy miért is. Öreg lélek, azért vagy itt, hogy egy új valóságot teremts meg a bolygó számára, és ez időbe fog telni. Semmi oka nincs, amiért ezt gyorsan kellene megcsinálni. A legjobb ételek igénylik a leghosszabb elkészítési időt. Itt következnek számotokra a megvizsgálandó kérdések. Nem igazán arról szólnak, ahol most vagytok - hanem inkább arról, ahol talán majd lesztek. Átgondolni való dolgokat fogunk átadni nektek.

Itt is az első: Beszéltünk a régi-energiás túlélésről, ami metaforikusan egy barlangba helyez el benneteket. A barlangból csak annyi időre merészkedtek ki, ami alatt megtaláljatok a szükséges élelmet és elvégzitek a munkátokat, aztán visszatértek. Régi-energiás túlélés. Ezt annak érdekében teszitek, amit mi "ezoterikus védelemnek" hívunk, mivel a múltban az öreg lelket üldözték a hitéért. Így hát óvatosak vagytok. A régi energia olyan, mint a bengáli tigris, ami mindig készen áll arra, hogy lecsapjon rátok. De átléptétek a 2012-es határjelzést. Felkértünk benneteket arra, hogy gyertek elő a barlangból, és tapasztaljátok meg azt az új energiát, ahol többé már nincs tigris. Itt jön a kérdés: hogy megy nektek ez az újfajta túlélés? Ugyanúgy viselkedtek, mint régen, vagy kijöttök már a barlangból? Elég szabadnak érzitek a helyzetet ahhoz, hogy a tigristől való félelem nélkül beszéljetek másoknak a hitetekről? Akadnak olyanok, akik megítélnek vagy üldöznek benneteket? Ez egy régi energiás gondolatforma. Hogy álltok ma ezzel, miként viszonyultok hozzá? Kezdtek ellazulni, vagy folytatjátok a harcot ezzel az energiával? A választ csak ti ismeritek.

Kettes számú: Azok az emberi lények, akik rátalálnak az új energiára, kiegyensúlyozottá válnak. Kiegyensúlyozott emberi lénynek az számít, aki mindig visszatér a középpontba. Ha rossz napotok is lesz, rá fogtok jönni, hogy a végén vissza kell térnetek a középpontba. A kiegyensúlyozott emberi lény olyasvalaki, akinek mások szeretnek a társaságában lenni. Ti hogyan viszonyultok ehhez? Hogyan állítjátok be ezen a téren az egyensúlyt? Sok öreg lélek nem akar más emberekkel együtt lenni, mert még a régi túlélési módot alkalmazza. Létezik az egyensúly egy új formája. Egy olyan egyensúly, amiben az öreg lélek vonzó más emberek számára! Nincs ítélkezés... nincs ítélkezés! (Kryon nevet) Az emberek megérzik ezt. Más szavakkal élve: meglátnak benneteket és veletek akarnak lenni. Hogy álltok ezzel a dologgal? Közületek hányan rejtőzködnek mások elől? Nem hétköznapi szinten, hanem ezoterikus értelemben. Hányan értik közületek azt, hogy egy kiegyensúlyozott ember a cselekedetei által mutatja meg Istent mások számára? A bennetek lévő Isten azáltal mérettetik meg, ahogyan másokkal bántok. Ne hirdessetek ezoterikus tanokat - helyette feleljetek azoknak, akik eljönnek hozzátok, és megkérdezik, hogy mi az, amiben hisztek! Ha kiegyensúlyozottak vagytok, akkor jönni fognak hozzátok a kérdezők. Nos, ez vagytok ti vagy sem? Kizárólag ti ismeritek a választ erre.

Hármas számú: Mik a félelmeitek? Ugyanazoktól a dolgoktól rettegtek, amiktől régen, vagy ezek megváltoztak? Beszéljetek nekem a félelmeitekről! Fél bárki is közületek attól, hogy nem jól csinálja a dolgokat? Miért kérdeznétek meg ezt egyáltalán magatoktól? Attól féltek, hogy megítélnek benneteket? Attól féltek, hogy történhet valami veletek, ha helytelenül cselekszetek? Hadd mondjam el nektek, hogy mit akar Isten tőletek: szeretetet és megértést, békét a szívetekben. Ezt talán elrettent benneteket? Kedveseim, minket nem érdekel, hogy hogyan éritek el ezt. Fejre állhattok és megpördülhettek háromszor, elszámolhattok százig, beszélhettek valami különleges nyelven... vagy egyiket sem. Ez minket nem érdekel. Mi csak azt akarjuk, hogy meglássátok a bennetek lakozó Istent. Mindegy, hogy mik a hagyományaitok - Istennek ez nem számít. Csak azt akarjuk, hogy nyújtsátok ki a kezeteket. Az a fénymunkás, aki elkezd félni Istentől, nem hasznos a Föld számára. Itt az ideje, hogy megfogjátok a kezünket. Mitől féltek? Csak ti tudjátok erre a választ.

Négyes számú: Kedvesem, mi az, ami haraggal tölt el benneteket? Mi az, ami frusztrál? Változott ez az elmúlt három évben? Egy kiegyensúlyozott fénymunkás nem érez haragot. Ismertetek olyan mestert, aki mindig haragos volt? Nem volt ilyen. Elmondom nektek, hogy amint megtaláljátok a bennetek lakozó Istent, akkor azok a dolgok, amik most haragossá és frusztrálttá tesznek benneteket, idővel nem lesznek rátok ilyen hatással. Végezetül békésnek fogjátok találni magatokat olyan helyzetekben, amik valaha haraggal töltöttek el benneteket. Nos, hogy álltok ezzel? Csak ti ismeritek a választ, ugye?

Ötös számú: Tudtok-e szeretni egy másik emberi lényt bármiféle helyzetben? Bármiféle helyzetben! Tudtok szeretettel tekinteni egy olyan emberi lényre, aki vitatkozik veletek és szidalmaz benneteket? Vagy átveszitek az energiáját? Hogy álltok ezen a téren? Tudtok szeretni egy olyan emberi lényt, aki mindig idegesítő? (Kryon nevet) Itt most pontosan láthatjátok, hogy mit is értek ez alatt!

Kedves emberi lény, amikor elértél arra a pontra, hogy ezekben a helyzetekben teljesen el tudsz lazulni, akkor megszerezted azon képesség egy kis szikráját, amivel a mesterek rendelkeznek. Képzeld csak magad elé, amit a bolygó mestereinek el kellett viselniük, és ahogy üldözték őket! Mégis mindegyikük képes volt szeretettel tekinteni az üldözőire. Ti hogy álltok ezzel a dologgal? Nos, kizárólag ti ismeritek a választ erre.

A hatos számú: Ez is ide kapcsolódik. Lehetséges-e a bolygón mindenben meglátni Isten szeretetének lehetőségét? Fel tudjátok-e ismerni az ehhez kapcsolódó teljesebb képet? Amikor a zavargásokat, a létért való küzdelmet és a harcokat látjátok, rájuk tudtok-e nézni úgy, hogy meglássátok a nagyobb képet? Isten szeretetének köszönhetően a bolygó energiája változóban van. Lassan-lassan a dolgok megoldódnak a változóban lévő energia és Isten szeretete által. Fel tudjátok-e ismerni a szinkronicitást az életetekben, amikor az vitás ügyeket és problémákat hoz, majd meglátni benne Isten szeretetét? Erre ezt mondhatjátok: "Nos, Kryon, ez nehéz!" De mindannyian vissza tudtok tekinteni, nemde? Láthattok is néhány olyan problémás ügyet, amit már megoldottatok. Visszatekinthettek az időben, és köszönetet mondhattok a szinkronicitásokért. Azt mondhatjátok: "Óh, ha az akkor nem történik, akkor amaz sem történt volna meg, és én most nem lennék itt." Tehát, itt a felkérés: ugyanezen bölcsességet alkalmazva tekintsetek előre, ne pedig hátra! Látjátok már, ugye? A dolgok, amiken keresztülmentek, gyakran ugyanazok, mint amiket ti magatok kértek. Képesek vagytok-e mindenben meglátni Isten szeretetét? Csakis ti ismeritek a választ erre.

Hetes számú: Mi az, ami miatt aggódtok? Ez egy súlyos kérdés. A könnyűektől eljutottunk a nehezekig. A régi energiában az aggodalmaskodás az emberi természet részét képezi. Amikor hajnali háromkor felpattan a szemetek és nem tudtok visszaaludni, akkor mi jár a fejetekben? Mi miatt aggódtok? Mit üzen nektek a logikus agyi szinapszis? Gyakran azt, hogy aggódjatok. Olyan történéseket vetít ki elétek, amik sohasem fognak bekövetkezni. Ébren tart benneteket. Hogy álltok ezen a téren? Hogyan álltok a drámával? Pörögtök esetenként egy adott helyzet drámájában? Aggódtok miatta? Ez egy öngerjesztő kör. Hogy álltok mindezzel?

Kedvesem, egy kiegyensúlyozott fénymunkás érti a szinkronicitást, és nem engedi, hogy a szinaptikus agy az útjába álljon. Legközelebb, amikor hajnali háromkor felébredtek - ez csak egy hasonlat, lehet ez az éjszaka bármely pontján - és elkezdtek aggódni, akkor azt szeretném, hogy kapaszkodjatok bele az isteni részetekbe, és lökjétek félre a szinaptikus agyat. Túlságosan nagyszerűek vagytok ahhoz, hogy aggodalmaskodjatok! Töltsétek azt az időt, amíg nem tudtok aludni, Isten szeretetével. Használjátok arra, hogy azokra gondoltok, akiknek energiát küldhettek! Töltsétek el úgy, hogy arról gondolkoztok, mennyire szeret benneteket a Teremtő! Ez volt a hetes számú.

A legnehezebb mind közül pedig a nyolcas: mikor fogjátok megtanulni végre önmagatokat szeretni? Mikor fogjátok megérteni azt, hogy okkal vagytok itt, nem pedig véletlenül? Hogy nagyszerűnek lettetek megteremtve, nem pedig hitványnak? Hogy Isten születésetek pillanata óta bennetek él? Öreg lelkek vagytok ezen a bolygón. Ti hordozzátok a legmagasabb bölcsességet minden ember között! Oly sokszor voltatok már itt! Jól ismeritek a dolgok működését, de a régi energia, amiben eddig léteznetek kellett, visszatart benneteket attól, hogy meglássátok ezt, és ti ezáltal értéktelennek érzitek magatokat. Itt az ideje, hogy ez megváltozzon! Felszólítalak benneteket arra, hogy ma este, amikor hazaértek, nézzetek bele a tükörbe! Azt akarom, hogy ne a fáradt emberi lényt lássátok meg. Nézzetek a szemetekbe, és mondjátok ki ezeket a szavakat: "Vagyok, aki vagyok. Megérdemlem azt, hogy itt legyek. Isten szeret engem. Nagyszerű vagyok."

Önmagatok szeretete nem túlbuzgóság, hanem teljesen normális dolog. (Kryon mosolyog) Érezni azt, hogy okkal léteztek, és hogy Isten ismer benneteket. Hogy kihúzhatjátok magatokat és büszkék lehettek arra, hogy ebben az időben emberi lényként élhettek ezen a bolygón. Ti hordozzátok azt a fényt, amire a bolygónak szüksége van. Képesek vagytok szeretni magatokat ezért? Ha mi tudunk szeretni benneteket, akkor ti miért nem tudjátok szeretni önmagatokat? Egy fénymunkás számára ez a legnehezebb dolog. Sohasem vagytok egyedül! Soha! Isten szeretete mindig átölel benneteket!

Ez az üzenet. Hogy álltok ezzel a dologgal? A választ egyedül csak ti ismeritek. Szóval, végigvettük ezt a nyolcas listát, amelynek minden pontjáról adtunk már át tanítást az elmúlt évben is. Most, ahogy itt ültök, talán ezt mondjátok magatoknak: "Nem hinném, hogy bármelyik területen is jól teljesítettem volna." (Kryon nevet) Ha te is egyike vagy ezeknek, akkor hallgass ide: ha így érzel, hát Isten hozott a Földön... (Kryon mosolyog) ...mivel ez mindannyiótokban benne van! Tudatában lenni annak, hogy mi az, amit nem jól csináltok - hát ez a kezdet! Az összes válasz - mind a nyolc - létezik már. Mind a birtokotokban van. Mi nem úgy látjuk az időt, ahogyan ti, mi már látjuk a megvalósult megoldásokat. Ismerjük azon lehetőségeket, amikkel a következő évben élhettek. De ami még fontosabb, az az, hogy ismerjük a következő életetek éveinek lehetőségeit is. Ebben az életben ültetitek el a magokat, és a következőben azzal a bölcsességgel fogtok felébredni, amit itt most elültettek. Már gyermekként bölcsek lesztek, és nem követitek el többé ugyanazokat a hibákat, amiket ebben az életben vétettetek. Sokkal hamarabb ráébredtek majd az ezoterikus dolgokra, és tudni fogjátok, hogy kik vagytok valójában. Ez azon öreg lelkek jövője, akik itt jelen vannak, és akik hallgatják ezt az üzenetet. Ez egy nagyszerű dolog, ami megváltoztatja a Földet. Ez az üzenet a mai napra. Lehetne ennél jobb? Őszintén!? Amikor magatokra néztek a tükörben, akkor azt szeretném, ha meglátnátok, hogy Isten szeretete mindenben jelen van!

Tudom, hogy kik vannak ma itt. Ismerek néhányat azok közül, akik ezt hallgatják. Belenéztek a tükörbe, és ezt gondoljátok magatokban: "Túlságosan vén vagyok. Nem tetszik, ahogyan megöregedtem. Mennyire szeretnék újra fiatal lenni!" Nos, itt következik az, amit mondani akarok nektek: újra fiatalok lesztek. Készüljetek fel rá! Méghozzá úgy, hogy nem fogjátok ugyanazokat a hibákat többé újra elkövetni! Örültök ennek? Merthogy kellene!

Öreg lélek, Kryon vagyok, és szerelmes vagyok beléd! Mindazért, amit végigcsináltál, mindenért, amit már elértél - és azért is, amit még csak ezután fogsz véghezvinni!

És ez így van.

Kryon