Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Kryon Kolumbiában

Kryon Kolumbiában
Barranquilla, Kolumbia - 2014. október 26.

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2014 downloads/download_Colombia_14.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Azt szeretném, ha a ma esti üzenet lágy lenne. Informális akarok lenni. Szeretném, ha megértenétek, hogy ki az, aki hozzátok beszél. Kryon vagyok. Családtag. A család képviselője a fátyol túloldalán. Egy pillanatra most leülnék, és elmesélnék nektek egy történetet. Azt szeretném, ha ellazulnátok Isten karjaiban - csak néhány pillanat erejéig -, és megértenétek a történetet. Tételezzük fel, hogy egy idősebb ember lábainál ültök, mialatt az emberiség történelmét magyarázza. A történetet "Isten keresésének" fogjuk hívni, de ez a cím valójában nem teljesen fedi annak tartalmát. Mindjárt látni fogjátok, hogy miért is nem.

Nagyon régen, amikor az emberek készen álltak rá, történt valami. Nos, a szentírásaitokban, a kultúrátokban benne foglaltatik az, amit "teremtéstörténetnek" hívtok. A teremtéstörténet hasonlatában Ádám és Éva az Édenkertben él. Mit gondoltok erről? Mit gondoltok, mi is történt valójában? Talán nem értitek teljesen a történetet, és talán nem is hiszitek el. Olyan információt szeretnék átadni nektek, ami által teljesen megértitek majd, hogy valóban történt ott valami. A bibliai hasonlat szerint az emberiség valami különleges dolgot kapott akkor ott. Úgy mondhatnánk, hogy a szabad választás lehetőségét, de az allegória és a metafora szerint az emberek a tudatosságot kapták meg. A sötétség és a fény tudatosságát, valamint az Istentudatot.

Ha az ember nem gondol bele mélyebben, akkor ez simán csak egy helyes kis történet. Ha viszont elkezdtek utánanézni a dolognak, akkor azt fogjátok látni, hogy a teremtéstörténet az egyetemes emberi kultúra része. Ha megvizsgáltok más kultúrákat - a magatokénál lényegesen ősibbeket - és megkérdezitek őket a saját teremtéstörténetükről: hogy honnan jöttek és mi történt velük, akkor egy hasonló történetet fognak elmondani nektek. Azt, hogy akkor jöttek, amikor az emberiség változóban volt egy isteni energia hatására. Néhányan azt mondják, hogy a csillagokból jöttek - valami olyat, ami egy hasonlat Istenre, és ami megkülönbözteti őket a többiektől. Néhány bennszülött úgy tartja, hogy azok akik érkeztek, állatok voltak. Az állatok pedig egyedi energiákat képviseltek. Mindaz, amit a Földről, az égről, és az emberekről addig tudtak, mindörökre megváltozott. Ez nem lehetett a véletlen műve kedveseim. Az ősöknek is megvolt a maga teremtéstörténetük, akárcsak nektek.

Az általatok ismert teremtéstörténet egy hasonlat, valójában nem volt kert és benne két ember. A férfi és a nő az egész emberiséget képviselték. Az édenkert Gaia volt: egy csodálatos hely, előkészítve az emberiség fogadására, amikor annak eljön az ideje. Bolygó szerte minden ősi kultúra rendelkezik egy hasonló történettel. De igaz-e vajon ez a történet, és - amennyiben igen, - akkor az mit jelent? Beszéljük meg!

Amikor a tudatossággal való felruházás által megváltoztattak benneteket, szerintetek mi történt valójában? Isten megérintett benneteket, és attól kezdve másképpen kezdtetek gondolkodni? Vagy ennél több volt? A tanításunk a számotokra kedveseim az, hogy ez bizony több volt! Lényegesen több! Ez volt az a pont, ahol az emberiség megkapta a Teremtő Forrás isteniségének egy darabkáját, amely ténylegesen megváltoztatta a testetek DNS-ének szerkezetét, valamint az akkori emberiség létezésének természetét. Mikor is volt ez? Régebben, mint gondolnátok, és nem azonnali dolog volt, hanem nagyon sok időt vett igénybe.

De mi olyan történt veletek, ami emberi mivoltotokban érintett benneteket? Az, hogy a Teremtő isteniségének egy darabkája belétek költözött, ami beindította az emberiség átalakulását. Ez egy csodálatos, szeretetteljes történet. Ami az emberiséggel történt, azt szándékosan tették és megvolt az oka. Ezt spirituális logikának fogom nevezni.

Mit mond minderről a tudomány? A társam mindig szóba hozza ezt. Egyszerűen csak egy mókás kis történetről lenne szó, amit az idők során sokan elmeséltek, vagy létezik minderre bármiféle bizonyíték? Sohasem fogjátok bebizonyítani, hogy ez megtörtént. Nem voltak kamerák a helyszínen, és az eseményeket senki sem jegyezte le - de valahogyan mégis megörökítődtek, hiszen a világ minden bennszülött kultúrájában jelen van. A teremtéstörténet általánosan ismert dolog.

Sok évvel ezelőtt, amikor felfedeztétek a DNS-eteket, és elkezdtétek elemezni azt, az első dolog amit megláttatok, egy rejtély volt. Van két kromoszómátok, ami egyesült. Ezáltal nektek 23 van azon 24 helyett, amivel az emlősök általánosságban rendelkeznek. Ez egy biológiai anomália. Ha megnézitek a kémiát, akkor ott egy hiányzó láncszem található, mert semmi olyanból sem fejlődhettetek ki, ami a bolygón megtalálható. Az evolúció egy jókora hiányzó darabkája ez: tudományos kirakós játék. Olyasféle dolog, hogy: "történt valami, ami megváltoztatta azt, akik voltatok". De ezzel még nincs vége!

2000 körül tudományos beszámolók jelentek meg arról, hogy az antropológusok felfedezték a következőt: körülbelül 100.000 évvel ezelőtt történt valami az emberiséggel. Legalább 12-16 fajta emberi lény létezett, mint ahogyan az a bolygón élő összes állatfajra és emlősre is igaz. A túlélés céljának érdekében a természet sokféleséget hoz létre. Sokfajta ember létezett, akik aztán hirtelen eltűntek. A tudósok nem értik, hogy miért. Ez a teremtéstörténet. Létezik bizonyíték arra, hogy valami történt veletek. Merthogy történt!

Nos, mit jelent ez? Mi történt utána? Beszéljük meg! Menjünk vissza olyan régre, amennyire csak tudtok, és nézzük meg, miben is hittek az emberek. Vizsgáljuk meg azokat a tulajdonságokat, amiket az emberek felfedtek magukról - könyvek és jóslatok használata nélkül. Világszerte létezett egyfajta intuíció - annak az intuíciója, hogy a csillagokból érkeztetek, és hogy Gaia valamiképpen a rendszer része. A bennszülöttek tisztelték a bolygót. Ők a bolygóval együttesen, a rendszer részeként látták magukat. Elkezdtek megemlékezni az ősökről. Nos, ez egy hasonlat kedveseim. Nem a halottakra emlékeztek, hanem a bennük élőt tisztelték. Abban hittek, hogy ők voltak a saját őseik, és az újraszületés rendszerét mindannyian az intuíciójukban hordozták. Azokban az időkben sokan közülük úgy érezték, hogy néha helyet cserélnek az állatokkal - hogy esetenként farkasként, máskor hódként élnek. Az adott állat energiájával, erejével és tulajdonságaival is rendelkeztek. A sámánok egyetértenének ezzel. Az akkori idők sámánjai képesek voltak kommunikálni a Teremtő Forrással, ők voltak a bolygó első médiumai. Az emberiség több ezer éves, és van egy egyesült, intuitív tudata.

Ha megnézitek a történelmeteket, akkor nem is olyan régen volt az, hogy az első szervezett spirituális rendszereiteket kialakítottátok. Vegyük mondjuk a hinduizmust vagy a buddhizmust. Nézzük meg miben hisznek. Abban, hogy létezik egy Teremtő Forrás, és hogy az ember sok alkalommal újraszületik. Hisznek továbbá abban is, hogy minden életetek által lehetőségetek nyílik önmagatok megváltoztatására és a felemelkedésre - akár ebben az életben, akár egy másikban -, ha eléggé közel kerültök Istenhez. A hitrendszerüket magyarázom most nektek. Az élet egy olyan körforgásában hisznek, ahol egyek lehetnek mindennel: egyek az összes előző életetekkel, egyesülhetnek Gaiával és az ő állataival, rovarjaival egy olyan rendszeren belül, ami tiszteli a Teremtő Forrást. Megint ide érkeztünk: ez a legfőbb intuitív alapigazság, ami által a bolygón élő emberiség egésze felismeri a Teremtés Forrását, és előtte tiszteleg. A teremtéstörténet valóságos!

A modern történelem során, az emberiség spirituális fejlődésének beindultával, elkezdtünk mestereket küldeni hozzátok. A bolygó mesterei azért jöttek el hozzátok, hogy megmutassák nektek a bennetek rejlő lehetőséget. Néhány ős, mint Ábrahám mester és családja, sokáig éltek. Helytálló és igaz volt az, hogy az emberi élettartam akár 400 évnél hosszabb is lehetett. Mit gondoltok erről? Mit gondoltok, hogy miért mutattuk meg ezt nektek? Talán nem hiszitek, hogy ez valóban igaz? De bizony az! Ez egy lehetőség, amikor a DNS-etek magasabb százalékon működik. Nem gondoljátok, hogy túl rövid az élettartamotok? Nem látjátok ezt? Tízszer olyan hosszú idegi kellene élnetek, mint most. A testi szerkezetetek úgy lett megtervezve, hogy megújítsa önmagát, de a megújulási folyamat nem hatékony. Létezik egy új energia kedveseim, ami mindezekre hatással lesz. A hosszabb élettartam csak egyike ezen dolgoknak. A mesterek megmutatták ezt nektek. A szeretet mestere mélyrehatóan megmutatta nektek a csodákat: a tudatosság hatalmát az anyag felett, a tudatosság erejét a halál felett. Lehetséges ez? Igen, megvan rá a képességetek! Így kezdte el a Szellem megmutatni nektek a bennetek rejlő lehetőségeket. Szinte kivétel nélkül az összes mestert meggyilkolták. Mártírokká váltak, aztán később imádták őket, és hitrendszerek alakultak ki köréjük a mártírságukra építkezve. Ezen rendszerek a történetük köré épültek, és ennek ismeritek az eredményeit. Most pedig "Istentől származó" szabályokkal rendelkeztek. Kedveseim, nincsenek szabályok! Semmivel sincs belőlük több, mint amennyi az ősidőkben volt! Csak a szabad választás törvénye létezik. A szabályok, amik ma érvényben vannak, az emberiség Isten köré épített szabályai. Ezek nem Istentől származnak. Meg tudjátok nyitni az elméteket ennek befogadására? Nos, elképzelhető, hogy az ősöktől többet lehetne tanulni, mint abból, ami ma rendelkezésetekre áll? Lehetséges az, hogy ők közelebb jártak az igazsághoz, mint a mai rendszereitek? Ezt nektek magatoknak kell eldöntetnetek!

Kedveseim, az az energia, ami egy tökéletes szeretettel rendelkező Isten által lett belétek helyezve, az sohasem ítélkezett volna! Ez sohasem volt a terv része! Akarom, hogy tudjátok ezt! Szeretném, ha azáltal a történet által, amit most nektek mesélek, meglátnátok az igazság nagyszerűségét. Nem vagytok megítélve! Szabad választásotok van. Hiszen bennetek van belőlünk egy szikra! A kihívás számotokra a sötétség és a fény között való választás. Nem azzal a szándékkal lettetek megteremtve, hogy szenvedjetek itt! Értitek ezt? Nagyszerűnek lettetek megtervezve, és annak is születtetek! Ebben az új energiában arra kérlek benneteket, hogy törjetek ki ebből a skatulyából: a lineáris hit dobozából, amely elveszítette a kapcsolatot az igazsággal! Az ősök és Gaia tiszteletének újra a valóságotok részévé kellene válnia, mert ez bizony hozzátartozik ama csodálatos nagyszerűséghez, ami bennetek lakozik.

Nos, miért hívjuk ezt Isten keresésének? Hadd fedjek fel előttetek valamit. Kereshetitek Istent addig, ameddig csak akarjátok, de nem fogjátok megtalálni őt. Ennek az oka pedig az, hogy sok-sok évvel ezelőtt Isten már megtalált benneteket. Miért kutakodtok azután, ami már a tiétek? Ez az emberiség történelme, amely mélységes és spirituális. Ez logika, mégpedig spirituális logika. Vessetek egy pillantást arra, hogy mi is történt! Vizsgáljátok meg a bennszülötteket és a bizonyítékot, aztán találjátok meg újra az igazság magját! Isten bennetek él! A Teremtő Forrás ereje elérhető számotokra! Miért is adom át újra nektek ezt az üzenetet? Mert a bolygó öreg lelkei vagytok. A bennszülöttektől származó összes jóslat bekövetkezik! Ezek most válnak valóra, és akik erre elsőként ráébrednek azok az öreg lelkek. Nem kaptok időt, nem lesznek éveitek arra, hogy felfedezzétek ezt az igazságot! Törődjetek ebbe bele, valamint abba is, hogy ki kell lépnetek annak skatulyájából, amit belétek sulykoltak! Belátásotokat használva ébredjetek rá az ősök által birtokolt tudásra! Isten megtalált benneteket! Oly hatalmas remények élnek ezen bolygóval kapcsolatban, és ez az öreg lelkekben gyökeredzik! Saját eleitek vagytok - ti vagytok az ősök. Nézzetek magatokba, és kezdjétek el leellenőrizni azt, amiről most beszélek! Törjétek keresztül a hitetlenkedés és elfogultság korlátját, és váljatok az új emberiség részévé! Egy új emberiségé, amely a létezés új paradigmáit fogja megteremteni. A könyörület, a szeretet, és a történelmet átható spirituális logika mind-mind részt fog majd venni a történelem igazságának alakításában. Ti lesztek azok, akik át fogják ezt írni! Ti lesztek az új emberek a bolygón.

Számos életetek közül ez csak az egyik. Családom, ti újra vissza fogtok térni, és folytatni fogjátok nagyszerűségetek megélését. Ez az üzenet a mai napra. De a történet nem ér itt véget. Vannak köztetek olyanok, akik ma meghatározott céllal jöttek el ebbe a terembe. Hozzájuk beszélek most ebben a helyiségben. Tudom, hogy kik azok, akit itt jelen vannak. Ismerem a magatokkal cipelt kirakósaitokat és vágyaitok tárgyait. Hadd mondjak nektek valamit: ősök, meg tudjátok teremteni mindezen dolgok megoldásait, ha felébredtek, és magatokhoz veszitek történelmi örökségeteket! Hallottátok? Ez a hittel kezdődik, nem pedig a folyamattal, vagy egy könyvvel. Belül, bennetek! A bolygón jelen lévő új energiában megtehetitek azt, amiről most beszéltem nektek. Menjetek és ragadjátok meg, ami az Akashátokban van! Ébredjetek rá, mennyire idősek és bölcsek vagytok! Hagyjátok más állapotban itt ezt a helyet, mint ahogyan ideérkezésetekkor találtátok! Lehetne-e ennél tisztább, hogy kik is vagytok? Isten ismer benneteket. Isten keresése? Nincs mit keresni! Mindig is itt voltunk.

És ez így van.

Kryon


Átíró - Nogely Csaba
Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Korontai Éva
Stilisztika - Daka Sándor