Nyomtatható magyar PDF formátumMagyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Írország felfedve

Írország felfedve
Cork, Írország - 2016. szeptember 4.

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2016 downloads/download_cork_16.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez az első alkalom itt, és vannak, akik azt mondanák: "Láttam már korábban közvetítést - de ez nem lehet az, ez túl gyorsan történt. Ahhoz, hogy egy emberi lény közvetítsen, előkészület kell, mert a közvetítési élmény túlmegy a 3D-n." Szó szerint olyan dolgokhoz van köze, amiket az elmétekben dimenzióknak, másfajta valóságnak hívtok. Ez az ember itt a székben pedig azt állítja, hogy egy többdimenziós helyre megy és onnan hív elő engem. Kedveseim, ez a felfogás manapság már nem igazán pontos. Egy nagy váltás ment végbe a bolygón, és abban, ahogy a metafizika működik, a részletek eltolódtak és megváltoztak. Ha megkérdezitek a teremben lévőket, hogyan tetszett nekik 2013, akkor azt felelnék: "Nos, jó volt." Vannak olyanok is, akik pedig azt: "Ez volt az eddigi legrosszabb év." Amikor a dolgok elkezdtek megváltozni még a médiumok, gyógyítók, Akasha olvasók számára is, akkor azt is látjátok, hogy a paradigmák és a spirituális szabályok is kezdenek elmozdulni.

A 3D-s fizikai test és tudatosság valóban nincs túl "jól" a többdimenziós állapotban. Ezen okból kifolyólag a múlt médiumai nem csak, hogy nem tudtak sokáig ott "maradni", hanem lélegzéssel, paradigmaváltással és ilyen hasonló módokon fel kellett, hogy készítsék magukat. A társam ül a székben, én pedig azonnal itt vagyok. Sokszor, sok helyen elmondtam már ezt régebben, de azóta ez az első alkalom. Ez nem feltételezi azt, hogy vannak olyanok a hallgatóságban, akik figyeltek volna korábban vagy máskor arra, amit erről mondtam, így újra csak elmondom, hogy amit itt és most láttok, az egy "összeolvadás". Nincs többé "fekete-fehér" következmény, ahol becsuktok egy ajtót, és kinyittok egy másikat. Ez szó szerint az a mód, ahogyan a spiritualitás mindig is működött, még gyakorlás formájában is. Még ezen és más országokban is, ez lineáris dolog. Úgy élitek az életeteket, ahogyan akarjátok, aztán kinyitjátok az istentiszteletnek hívott ajtót, bementek, kiöltöztök, hogy megtegyetek dolgokat, letérdeltek, imádkoztok, sírtok. Aztán hazamentek, becsukjátok az ajtót, és megint csak úgy éltek, ahogyan akartok. Kinyitjátok és becsukjátok az ajtót, nem értve meg azt, hogy testi valóságotokban Istenek vagytok, ami maga a bennetek lévő Mennyország spiritualitása. Nincs többé ajtónyitogatás és csukogatás. Évekkel ezelőtt elmondtam a társamnak, hogy ezt el kellene fogadnia, és hogy abba kellene hagynia azt a fajta közvetítést, ahol leül, felkészül és megnyitja az ajtót, elmegy valamilyen helyre, majd később visszajön. Tehát az, amit láttok: az összeolvadás. Ez hát a meghívás minden egyes öreg lélek számára a bolygón.

Elmondtuk már korábban azt, hogy amikor elhagyjátok a termet - ahová egy spirituális eseményre jöttetek, egy bizonyos hozzáállással, egy adott tudatossági paradigmával, akkor amikor távoztok - nehogy megváltoztassátok azt! Nem számít, hogy mit is fogtok csinálni, hogy mosással, mosogatással, evéssel foglalkoztok-e majd, vigyétek magatokkal Istent az ajtón kilépve - ez maga a származásotok! Nincs is nagyszerűbb ennél a származásnál, ez túlmegy mindenen, amit a biológiátokról, vagy ezen fajta időkről gondoltok. Arra vagytok felkérve, hogy ragadjátok meg ezt a származást, és az elsők között mutassátok meg. Nem azt, akiknek gondoljátok magatokat, nem azt, amit a kémiátok mond arról, hogy kik is vagytok, nem a fajotokat, vagy a hiteteket, hanem azt az Istenit, ami bennetek van! Évekkel ezelőtt, amikor ezt elmondtam a társamnak, nem hitte el, hogy meg lehet csinálni, és elkezdte újra és újra megpróbálni. Felismerte, hogy minél nagyobb igényt tartott rá, az annál könnyebben működött. Ez egy olyan másik alapelv, amit újra meg kívánunk tanítani ennek a csoportnak.

Kedveseim, a jó dolgokra való várakozás teremti meg a jó dolgokat. Annak az előérzete, hogy mi lesz jószándékú az életetekben, teremt meg egy bizonyos fajta együttműködést magával az Univerzummal, amiben éltek. Nehéz elhinni azt, hogy a gondolataitok végül hatással lesznek a körülöttetek lévő dolgokra, vagy hogy a szinkronicitás "összerakja" ezeket számotokra, pedig ez történik. Ez nem szükségszerűen újdonság, hiszen már tudtátok, hogy meg tudjátok gyógyítani magatokat ilyen módon. Hirtelen azt mondjuk nektek, hogy ilyen módon meg tudjátok teremteni a szinkronicitást - azt, hogy kikkel is fogtok találkozni "véletlenül". Ha azt mondjátok erre: "Nem hiszek ebben", akkor azt felelem rá, hogy senkivel sem fogtok találkozni. Ha szegényes dolgokat vártok el, akkor azokat is fogjátok megkapni. Ebben az új energiában ez olyan, mintha a Világegyetem mellettetek állna egy könyvvel, és felírna mindent, amit csak mondtok - majd pedig teljesítené a rendeléseteket. "Ez sohasem fog megtörténni a számomra" - mondod talán. Igazad van, további szép napot kívánok neked! "Ezek a dolgok nem valósak." Rendben, igazad van! Ez a rendelésed, itt a teljesítés, legyen szép napod! Ez ilyen tiszta sor, kedveseim. A hitetek, az elvárásaitok, az, hogy hogyan is éreztek önmagatok, az élet, mások, vagy bizonyos helyzetek iránt, lassan meg kell, hogy változzon. Csípjétek nyakon magatokat, ha cinikusak vagytok! Csípjétek nyakon magatokat, és akkor megfordíthatjátok, megértve ezt: "ha jóindulatot igénylek, akkor jóindulatot is kapok."!

A gondolatcsoport maga, amit kifejeztek, amivel azt állítjátok önmagatok számára, hogy rendben vagytok azzal, ami történni fog, és hogy csodálatos dolgokra számítotok, olyan szinkronicitást fog megteremteni, ami létre fogja ezt hozni, és csodás dolgokkal fogtok rendelkezni. Aztán megteremtitek a saját valóságotokat. Nem az égben lakó Isten, hanem ti magatok. Ez a legnagyobb különbség aközött, amit hallottatok és amiben felnőttetek, ami azt állítja magáról, hogy a spiritualitás rendszere - mégsem értve meg a legynagyobb rendszert, titeket - belül van, nem pedig kívül. Elmondtuk korábban, hogy ne kérjetek dolgokat Istentől, mikor Isten bennetek van! Meg kell értsétek azt, hogy a Teremtő Forrás részei vagytok, és ezért az erő és hatalom bennetek lakozik! Az erő és hatalom pedig a szeretettel, együttérzéssel, megértéssel és a jóindulattal együtt érkezik. Minden más olyan dolog, amit sötétségnek és félelemnek neveztek, nem Istentől ered. Ezért a gondolkodásmódotokon, és a saját tudatosságotokon, illetve a sejtjeiteken való munka által irányíthatjátok az életeteket. Vannak olyanok a teremben, akik azt fogják mondani: "Hol is kezdjem el? Hogyan kezdődik ez el?" Azt mondom erre, hogy kezdjétek lassan, de először is hinnetek kell benne. Ez nem valami olyasmi, amit "próbálnotok" kellene. Próbálkoztatok ezzel, és nem működött. Próbálkoztatok azzal, és nem működött. Mivel egyikben sem hittetek igazán. Ez majdnem olyan, mint bevenni egy pirulát, és remélni, hogy hatni fog. Nincs többé reménykedés, ezentúl tudomásul vétel és hit van. Hasonlóan, ahogyan hisztek a gravitációban és a fényben: ezek azok, amik. Abban hisztek, hogy amit ma gondoltok, az fogja megteremteni a holnapot. Nem könnyelműen mondom ezeket a dolgokat. Menjetek és próbáljátok ki! Nézzétek meg, hogy ez az új energia csakugyan úgy támogatja most az öreg lelkeket, mint soha azelőtt - mint soha azelőtt!

Vannak olyanok a hallgatóságban, akiknek ezt hallania kellett. Minden rendben van. Most biztonságos, előjöhettek. Most már tudjátok, hogy újra megpróbálhattok olyan dolgokat, amik azelőtt korábban sohasem működtek. Meggondolhatjátok magatokat olyan dolgokkal kapcsolatban, amikre azt mondtátok, hogy sohasem történnek meg - azért, mert most támogató hátszeletek van. Ez egy új alkalom a számotokra. Emiatt van itt Kryon. Ne higgyetek nekem! Menjetek, tegyétek meg, és gyertek vissza mosollyal az arcotokon, azt mondván: "Sohasem tudtam, hogy ezt így is lehet."! Ti vagytok a Teremtők. Kryon vagyok, és vissza fogok térni.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Olyan gyakran elmondtam, hogy tudom, hol vagyok. E földön - amit Írországnak hívnak - tett látogatásom szinkronicitása saját időfraktállal rendelkezett. Azok, akik ebben a teremben vannak, pontosan tudják, hogy miről is beszélek. Megvolt az idő erre, és hát az most van. Menetrend szerint, pontosan egy olyan helyen ülök, amit ismerek. Csupán néhány másik olyan hely van a világon, ahol megtettem azt, amit most teszek. Nem fogjátok mindannyian megérteni, de jónéhányan igen. Az ország őrzőinek felhatalmazását kérem, hogy jóindulatú, szépséges, tiszteletteljes módon beszéljek a földről. Mert ők azok, akiknek ezt ki kell mondaniuk. A válasz: igen. Ezt azért teszem, mert valami történik itt - mindig is történt. Bele kell helyezzétek a megértés egy olyan kontextusába, amit korábban tanítottam arról, amit a plejádiak végeztek a bolygó azon hálóival, amit már átbeszéltünk - a tudatosság hálóival. Tehát át fogok tekinteni néhány dolgot annak érdekében számotokra, hogy lássátok ez merre is tart, és hogy megértsétek mit is fogok elmondani nektek - nem feltétlenül csak Írországról. A "terület" szót fogom használni, mert a határokat akár az emberek vagy az óceán húzta meg, azok fizikaiak. Viszont amelyekről mi beszélünk, azok energetikaiak.

Éppen az egyik legerőteljesebb helyen ülünk most. A terület déli része tele van azzal, amiről most beszélni fogok nektek. Ez más, mint amire gondoltok. Megéreztek itt dolgokat. Azok, akik idelátogatnak, és nincs különösebb metafizikai céljuk vagy esetleg hitük sem, dolgokat éreznek meg itt. A föld izgatott és friss, amiről azt mondják: "Igen, földet értem, és ezt érzem is itt." Amit mondani fogok nektek az az, hogy minden, amit csak tanítottam nektek azt állítaná, hogy nem kellene. Valami történik itt. Így visszatérek a tanításaim elejére! Társam, azt szeretném, ha lassítanál! Szeretném áttekinteni veletek még azt a néhány új keletű dolgot is, amit tanítottam nektek egy különleges, "Kristályhálónak" nevezett tudatossági hálóról.

Ismételten csak azt fogom kijelenteni, hogy a Gaia háló, a Mágneses háló, és a Kristályháló ezoterikus hálók mindegyike olyan valami, amit megérezhettek és amik ma is működnek. Egyetlen fizikai van csak közülük, a Mágneses háló - a másik kettő nem az, azok ezoterikusak. A Kristályhálónak nincs olyan mintázata, amit Ley-vonalakkal ábrázolhatnátok. Ez nem valami olyasmi, amit bárki valaha is nektek adott volna, vagy aminek köze lenne a történelemhez, illetve a mitológiához. A Kristályhálót totálisan és teljes egészében a plejádiak adták nektek. Mindhárom háló, amiről beszéltem, jóindulatú az emberiség irányába. Ez Kryon tanítása. Azért tanítjuk mindezt nektek, hogy tudjátok, miként is működnek ezek a dolgok. Így tudatában lesztek a jóindulatnak és a tervnek, ami megtörténik, ha elhagyjátok a 2012-es jelzést - és így is történt.

A Mágneses hálóról beszéltünk már, a Gaia háló egy pillanat múlva szóba kerül, de a Kristályháló az, ami zavarba ejtő sokak számára. Azt is elmondtuk nektek, hogy a Kristályháló nem a Földön nyugszik, mint ahogyan azt gondoljátok. Ez egy hasonlat az emlékezés egy olyan energiájára, ami mindenhol jelen van a bolygón - benne van a talajban, és a felett. Igazából nincs egy 3D-s helye, illetve ez nem egy talajon lévő rács. Ez egy hasonlat valami olyanra, ami emlékezik - bonyolult egy dolog. Itt jön, amit elmondtunk nektek, mert ez abban játszik szerepet, amit el akarunk mondani nektek Írországról.

A bolygó Kristályhálója az emberi tettek és érzelmek emlékezeti rácsa. Ez olyan sok különböző módon segíti az emberiséget. Ott helyezkedik el, ahol civilizáció van, magán a bolygón, de még ott is, ahol víz van. Emlékszik a megtörtént dolgokra. Ennek bizonyítéka nyilvánvaló. Amikor az öreg lélek egy olyan helyre ér, ami valaha a bolygó egy fontos csatamezeje volt, akkor amikor odaér, megérzi a szomorúságot, a halált, a sírást, az élettől való búcsúzást, a haldokló hívását édesanyja felé. Meghallja a hangokat - már aki érzékeny erre. Még azok is, akik nem érzékenyek, odaérnek és azt mondják: "Nem jó itt, távozni akarok." Ilyen hát a Kristályháló működés közben. Megkérdeznélek benneteket, hogy mi más lehetne ott, ami megőrizné az emlékeket. Az nem kérdés, hogy érzitek az esemény energiáját, de léteznie kell egy olyan folyamatnak is, ami azt ott tartja, és ez pedig a Kristályháló. Amikor örömteli események történnek, a háló az örömteli dolgokra emlékszik. Ez a Föld bolygónak és az emberiség kompatibilitásának a rendszere is. Nem értitek pontosan, hogy miért is lehetne segítségetekre egy emlékező háló, mégis - ez megtörténik. Segít az evolúciótokban. Segít, hogy tudjatok azokról a dolgokról, amiket nem akartok. Ez tulajdonképpen egy takaró - mondhatni - a Gaia háló számára.

Most figyeljetek ide! A Gaia háló maga a Földanya. Ez az az érzés, amit az erdőben éreztek. Minden fa-ölelgető ismeri ezt a hálót. Ez az, amiről azt mondja: "Mindaz, amit csinálni akarok annyi, hogy itt állok és hallgatom a fákat. Mindaz, amit tenni akarok az, hogy bedugom az ujjamat a földbe, mert ezt megértem, az embereket viszont nem." Gaia élettel teli. Valójában nyers, igencsak zajos élettől buzog Gaia. Olyannyira nyers, kedveseim, hogy a Kristályrács (első alkalommal mondom ezt nektek) tulajdonképpen betakarja Gaia nyersségét bizonyos módokon és területeken, hogy ott biztonságos legyen tartózkodni.

Ami valaha Lemúria volt, az most a Hawaii szigetek. A társam többször állt a vulkán peremén, szertartásról-szertartásra köszönetet mondva Gaiának. Fogalma sem volt róla, hogy nem vett részt annak nyersségében, mivel a Kristályrács jelen volt. Ez majdnem olyan, mint egy védelem. A hálók együttműködnek. Jóindulattal működnek együtt egymással az emberiség érdekében, így azok a helyek biztonságosak, ahol az energiát érzitek, ahol látjátok és érzitek azt, ami korábban megtörtént ott. Ez összetett egy dolog. Tudtátok azt, hogy a tudatossági hálók nem csak a felszínen vannak? Lejjebb is megtalálhatók, mert Gaia mindent magába foglal, nem csak azt a vékony réteget, amit ti felszínnek hívtok. Ez hát a Gaia energia. Talán nem lenne rossz, ha megértenétek a Gaia energia erejét. Ha ezt megértettétek, akkor az mindenen keresztülhatol.

A Mágneses háló kívül helyezkedik el, a Kristályháló pedig mindkét helyen - bent is és kint is. De a Gaia háló roppant nagy, és döbbenetes energiával van telítve. Mindhárom háló többdimenziós - mindegyik. A Mágneses háló kvantumtapasztalat, és a fizikusok azt fogják mondani nektek, hogy: "a mágnesességnek kvantum tulajdonságai vannak". A Kristályháló láthatatlan, egy kvantum rács. Ezoterikus, spirituális, de szó szerint a Földön lévő élethez van köze - a fizikaiságotokhoz, a tudatosságotokhoz. A Gaia háló szövetségben van veletek. Kérdezzetek csak meg egy bennszülöttet, hogy mit csináltak évezredekkel ezelőtt, amikor Gaiával találkoztak! Szövetségre léptek Gaiával, mert ismerték az erőt és annak hatalmasságát. Számítottak rá a vadászat, az eső, és minden dolog érdekében. Aztán ott volt még a Kristályháló. A bennszülöttek megértették a Gaia hálót, az erejét, és nagy tisztelettel bántak vele. Tehát a társam Hawaii-on áll a vulkánon, és valami nagyon ismerőset hall. A kántálást hallja, az ősök engedélyének kérését a szertartáshoz. Ahol Gaia nyers, ahol a Föld magmája előtör, vagy ahol a Gaia háló a leginkább uralkodó. Lapozzunk, ahogy a társam mondja! Beszéljünk most Írországról!

Évekkel ezelőtt azt mondtam nektek, hogy ahol a hálók csatlakoznak és találkoznak, az olymódon történik, hogy ott bizonyos szabálytalanságok és furcsaságok fordulnak elő. Említettem azt, hogy a furcsaságok gyakran másfajta, eltérő mintázatokkal rendelkeznek. Sok közülük a tengerben van, de a Gaiával való csatlakozás miatt, a Kristály és Mágneses hálók rendellenességet hordoznak. Ez azt jelenti, hogy megszakítások vannak a mintázatban. Az az érdekes ezen rendellenességekkel kapcsolatban, hogy nem szükségszerűen harmonikusak. Ezek valójában gyakran háromszögűek - háromoldalúak. Sokszor prím matematikát képviselnek. Sohasem mondtuk el még nektek ezt sem. Ezt sokan nem fogják megérteni, de lesz olyan, aki figyel, aki összerakja a prímszámokat, és hogy mit is jelentenek.

1, 3, 5, 7... és elkezditek megérteni, hogy van valami különleges velük kapcsolatban. Egyediek magukban. Csakis 1-el és önmagukkal oszthatóak. Az anomália ez, és nem túl gyakran történik meg a bolygón. Közülük az egyikről beszéltünk is. Florida partjain túl található, vannak, akik "Bermuda háromszögnek" nevezik. Amit itt találtok, az igencsak érdekes. Ez mindig mágneses változással jár együtt, mert a bolygó mágnesessége része az anomáliának. Emlékezzetek rá, hogy ez a Mágneses, a Kristály és a Gaia hálók csatlakozási felülete! Különböző dolgok történnek. Az egyik, ami ezek közül minden egyes rendellenességnél előfordul az, hogy érvényteleníti, kioltja a Kristályhálót. Tehát vannak olyan helyek a bolygón (majdnem mindegyik víz alatt van), ahol egy adott kis területen nincs jelen a Kristályháló. Olyan közönség előtt beszélek, amely részben ilyen területről származik - de nem mindannyiótok. Ez azt jelenti, hogy vannak közöttetek, akik nem tudják, hogy mi is történt itt.

Ha megnézitek a történelmet Írországban, akkor láthatjátok, hogy az viharos volt. Felismeritek azt, hogy alig volt olyan időszak, amikor kiegyensúlyozott béke lett volna? Amikor az egyik hódítás befejeződött, a másik elkezdődött. A vita mindig folytatódott, észrevettétek? Mindig. Nagy csaták voltak, kegyetlen csaták - évszázadnyi ütközetek voltak itt, és nem csupán katonáké. Újra és újra megsiratnátok, ha ott lennétek és látnátok. Látnátok a nőket és a gyermekeket, mikor senkit sem kíméltek meg ezen szépséges hely meghódításakor. Az első kérdés ez, amit feltennétek: "Miért? Miért akarta mindenki Írországot?" Amilyen messzire csak vissza tudtok menni és emlékezhettek: ez csupán egy kikötő volt. Annyi kikötő van! Valami más is van itt. Valaminek így nincs értelme. Most közületek néhányan összekötik a pontokat. Mi a Kristályháló tulajdonsága? Emlékszik arra, ami megtörtént. Olyan országban vagytok, ami tele van kegyetlen mennyiségű halállal, pusztulással, küzdelemmel, és mindennemű vitával: van-e joga létezni, vagy más ország joga-e az ittlét. Ám mégis, amikor kint sétáltok, egyáltalán nem érzitek ezt. Kezditek kapizsgálni? Éreznetek kellene a halált, a pusztulást, mindazt, ami megríkat benneteket. Amikor a teremben lévő érzékenyebbek kint sétálnak, mit éreznek? A tündéreket, az örömöt, az ünneplést érzitek. Miről ismert az ír ember? Táncról, komolytalanságról, bolondságról, italról. Egy olyan földön, ahol a Kristályhálónak a háborúra, szomorúságra és halálra kellene reagálnia. Még sincs így. Ha északra mentek, akkor kaptok belőle egy kicsit, de ezen a területen nem - ez érintetlen.

Tehát, amit mondok nektek az, hogy ez az egyike az említett anomáliáknak. Ezen a területen, az egész vidéken, de leginkább délen, van egy olyan rendellenesség, mint a Bermuda háromszög. Összeérnek a hálók, és a kristályrács hiányzik. Amikor a háló hiányzik, akkor a tiszta Gaia energiával rendelkezünk. Egy többdimenziós életerővel, ami hirtelen előbukkanhat. Így a jó és a rossz is szintén, mivel nincs irányítás alatt. Ezt ne ragadjátok ki a szövegkörnyezetből! Mi történt, hogy megöltek milliónyi írt, akiket Gaia teremtett meg? Amikor nem volt fény, a termés sem tudott növekedni - a menekülés volt az egyetlen kiút. Üdvözöllek egy Kristályháló nélküli, irányítatlan Gaián! Nos, ezen bolygó energiája megváltozott, így Gaia együttműködik ezzel az új tudatossággal, tehát ez nem fog újra megtörténni. Viszont, rá szeretnék mutatni néhány dologra.

Hol máshol volt ez így? Hol ölt meg több mint egymillió embert? Ki másnak kellett elmenekülnie? Az íreknek. Nem érdekes, hogy ez helyhez kötött volt? Ez még nem minden. Éppen most mondtam el nektek valami olyan dolgot, amit még lehet, hogy képesek is vagytok megmérni bizonyítékként. Beszéltem nektek a mágneses egyenetlenségről. Egy hely - ami a háló egyfajta rendellenessége - furcsa mágnesességgel fog rendelkezni. Nos, ha megkérdezitek azokat, aki ismerik ezt, akkor a terület néhány furcsa mágneses velejárójáról fognak beszélni nektek. Ne kérdezzétek meg őket! Azt szeretném, hogy azokat kérdezzétek meg, akik a Cork Nemzetközi Repteret üzemeltetik! Azt szeretném, hogy tegyétek fel nekik a kérdést: "Festettek mostanában, vagy fontolgatják, hogy új kifutószámokat festenek a reptéren?" Ha igen, akkor: "Miért?" Tudtátok, hogy a kifutó számai az iránytűhöz igazodnak? Egy hatalmas mágneses egyenetlenség van itt. Ha bizonyítékot akartok, akkor az nem máshol van, mint éppen itt. Hát emiatt kell átfesteniük a számokat, és megváltoztatni az iránytű irányát.

Kedveseim, ez fizikai dolog. Amikor kisétáltok, először Gaia energiáját érzitek meg - ezt érzékelitek. Olyan sokan vannak olyanok, akik sohasem látnának meg egy tündért, vagy azt, amit annak gondoltok. A tündér a terület többdimenziós lénye, egy déva, nevezhetitek bárminek. Különböző embereknek más-más dologként tűnnek fel, de itt olyan sok mutatkozott meg, hogy az ország erről ismert. Ismert még az itt lezajlott csatákról is, a pusztításról, és az itt történt halálról. Hogyan magyarázzátok meg ezt? A Kristályháló érvényteleníti. Amivel itt rendelkeztek az a tiszta, tiszta Gaia energia. Nincs még egy ilyen hely a Földön, mint ez. Ha írek vagytok, akkor ebbe születtetek bele. Ez már egy másik történet.

Volt egy olyan folyamat Lemúriában, amiről már beszéltünk. Egy folyamat, ahol az Akashátok egy alkalommal egy érintetlen területen élt, majd máshova költözött, és a következő életetek valahol máshol volt. Kedveseim, nem véletlen, hogy a Föld írek millióival van tele. Most el kellene kezdenetek összekötni a pontokat! Azok, akik itt születtek, rendelkeznek valami olyannal a DNS-en belül, ami maga a tiszta Gaia. Valamivel, ami felébredhet, és elterjesztheti azt. Valamivel, amivel megérthető, hogy hogyan is működik Gaia. Valamivel, ami érti és érzi a föld tisztaságának szeretetét. Jöttök, majd távoztok. Kikerültök a városból, és mindenhová elmentek a bolygón.

Kedveseim, ez talán durván hangzik, de ne ragadjátok ki a szövegkörnyezetből! A társam itt ül vörös hajjal és ír névvel. Pont olyan, mint ti. Közületek milliónyian szerte a Földön áthaladtak ezen a varázslatos helyen, születtek meg itt Kristályháló nélkül, és most tudjátok azt, amit sohasem mondhattam el korábban, mert a másik információ még nem került átadásra. Ha írek vagytok, akkor tudjátok, hogy igazam van. Lehet, hogy még sohasem láttatok tündért vagy koboldot, de éreztétek. Tudjátok, hogy ez a hely más. Amikor elmentek ma innen, talán az, amit meg akartok tenni nem más, mint odamenni egy fához és megölelni. Vagy a nedves földre akarjátok tenni a kezeteket, így szólván: "Köszönöm Gaia, hogy ír vagyok!"

Ez hát az üzenet. Ez egy különleges hely, és most már ismeritek a mechanikáját is. Lehet, hogy ennek nincs más értelme számotokra azon kívül, hogy beszéltem a mechanikájáról, és így most az a helyére került. Ezek a dolgok valósak. Ha a Kristályháló aktív lenne itt, akkor azt megéreznétek, de nem így van. Mindaz, amit éreztek, az a szépség, az erő és az energia, ami maga ezen élettel teli földé. Társam, nem véletlen, hogy a jövő héten ezen a földön jársz majd. Üdvözöllek itthon!

És ez így van.

Kryon


Átíró - Rafás Anikó
Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sanya