Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Görög Istennő körutazás

Görög Istennő körutazás
Görögország - 2016. szeptember 16-28.

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2016 downloads/download_greece_16.html )


Delfiben, Apollónál

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Görögországban vagyunk Delfiben - néha Delfinek is nevezik (ezúttal a görög kiejtés szerint kimondva - az átíró). Sok megszentelt helyen közvetítettem már, sok történelmi helyszínen, számos kontinensen. Ezek a rendelkezésetekre állnak. Elnézést kérek a történészektől, az idegenvezetőktől - azoktól, akik azon helyek történelmébe fektettek be, ahol közvetítek - mivel hajlamos vagyok átírni egy kicsit mindazt, ami történt. Mindezt pedig metafizikai módon teszem.

Ezen terület ezoterikája mélyenszántó, nagyon mélységes. Hadd tegyek egy alapvetést: a történelem ezen idejében a világon mindenfelé értették az ezoterikát. Éppen csak elkezdődött a Teremtővel való kommunikálás - azzal, aki Isten, azzal, ami a Föld. Ez többféle úton s módon történt. Ha megnézitek Ázsiát, tisztán látható, és az eredménye a bolygó egyes jelentősebb vallásai lettek. Ám itt - ahogyan ez végbement, az átadás formája és feljegyzése - nagymértékben hatással volt eme kontinensre. Ami itt történt, az előkészület volt a spirituális fejlődésre. Ismételten rámutatunk: ezek voltak a kezdeti napok. Felébredés annak felismerésére, hogy a kommunikáció lehetséges.

Apollóról beszélünk. Apolló jóshoz folyamodott. Nos, ez az, ahol a történelem néhány elemétől eltávolodunk. Tisztázni szeretném az idekapcsolódó ezoterikát és metaforákat. A szóbanforgó jós egy papnő volt. Azonban kedveseim, többen is voltak ám ott. A jósnő sokszor a rangidős volt, és a kommunikációt egy nőnek kellett vezetnie. Azt szeretném, ha már most látnátok, hogy ezen kommunikáció miatt a nők tisztelete akkor még mindig jelen volt. Még azokban a napokban is, amikor az isteneket hívták, a nőt tekintették sámánnak - annak, aki képes volt a velük való kommunikációra. Nos, a rangidős nők, mint jósok, tiszták kellett legyenek a kinyilatkoztatásokhoz. Ne értsétek ezt félre most. Ez némi kulturáltságot és megértést is ad számotokra! Ez nem csupán azt jelentette, hogy a rangidősnek egy bizonyos patakban kellett megmosakodnia, hanem tiszta tudatossággal kellett, hogy rendelkezzen. Nos, figyeljetek ide! Sehol sem említették, hogy a jósnőnek szűznek kellett volna lennie. Az nem ebből a kultúrából származik. Valójában a család ugyanolyan fontos volt, mint most. Felismerhető számotokra, hogy az istenek - ahogy a családok is - a nemiséget és a szexualitást becsülték, tisztelték, és elfogadták - így nekik is sok unokájuk volt. A szüzesség gondolata - hogy az kellett a tisztasághoz - teljes mértékben egy férfiak által felállított alapelv. Nos, amit még meg akarok mutatni nektek az a következő: mindezen jóslások működési elve az volt, hogy üzeneteket kaptok. Ez talán érdekelhet benneteket. Kihez is beszélhetett eredetileg a jós? Valamihez, amit Gaiának hívtak. De ezt nem úgy betűzték, ahogyan manapság - nézzetek csak utána! Tehát, ez a bolygó felé történő kommunikáció volt, ahhoz, amit a Teremtés energiájának, Gaiának hívtok manapság. Nos, azt szeretném, ha újra megnéznétek, hogy ez mit is képviselt! Mindenekelőtt, még Apollónak is szüksége volt egy közvetítőre. Valakire, aki a Teremtő Forráshoz beszél, és a maga módján üzeneteket kap. Ma ezt jóval alaposabban látjátok - azokban a főbb spirituális rendszerekben, melyek még mindig közvetítőt használnak Istenhez. Mindez innen indult el. Ez még a modern rendszerekre is kiterjeszkedik. Ám amit el akarok mondani nektek, az az, hogy még csak a közvetítés kezdeténél ültök.

És ez így van.

Kryon


Delfiben, Athénénél

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Szeretném, ha szánnátok egy pillanatnyi reflekciót annak hitelesítésére, amit évek óta mondunk nektek a történelemről. Az előzőekben már elmondtuk nektek, hogy a nők voltak a sámánok, mivel ők voltak az életadók - ők azok, akik intuitív módon voltak kapcsolatban a bolygóval. Ezt láthatjátok itt, és a szeretet mestere előtti években is, amit időszámításunk előttinek neveztek. Látjátok Athénét és látjátok Gaiát. Ez az, ahogy volt.

Kedveseim, szeretném, ha elgondolkodnátok ezen, mert vissza fog térni! Ami visszatér, az egy "anyaszerűbb", nőiesebb típusú tudatosság a bolygó számára. Újra olyan szerepben fogjátok látni a nőket a bolygón, amely a mostaninál jóval egyenlőbb módon tiszteli az intuíciójukat és a sámánságukat. Mindez a magasabb tudatossággal és a váltással együtt érkezik. Szeretnék megtenni valamit ezen pillanatokban - valami nagyon bal illetve jobb agyféltekés dolgot. Beszéljünk egy pillanatra arról, hogy hol is ültök. Nos, azok, akik nincsenek most itt, el fognak mulasztani valamit, mert azokról a jellemzőkről fogok beszélni, amik a jósnál és Apollónál történtek. Azt szeretném, ha újra eltűnődnétek azon, hogy milyen helyen is vagytok itt Görögországban a jelen pillanatban! Nagyon kevesen használják a "görög történelem" kifejezést, az majdnem mindig "görög mitológia". Ez egy olyan utalást hordoz magában, ami szerint az általuk tanulmányozott fogalom teljességgel mitikus valami, láthatatlan, nem létező. Mégis, a nem létező magok nagyszerű civilizációkat, csodálatos bölcsességet teremtettek meg, háborúkat nyertek, zenét hoztak létre, megteremtették a költészetet - és valamit, ami addig nem létezett: a görögök mitológiáját. Nos, valójában az igazság magvai mindig is léteztek. Erről szeretnék beszélni nektek egy pillanat múlva, de következzen először a bal agyfélteke.

Csak a móka kedvéért, hogy lássátok, hogyan is fejlődnek a dolgok. Biztos voltatok valaha már olyan helyzetben, ahol egy történetet meséltetek el valakinek, aztán az elmondta másnak, ő pedig megint másnak. Aztán végül egy évvel később újra halljátok a saját történeteteket, és az egyáltalán nem az a történet. Állandóan ez történik. El tudjátok képzelni, hogy évezredek, évszázadok alatt mi megy végbe a történetekkel? Ez nem csupán annyi, hogy belekevertek babonaságot, hanem nagymértékben kibővítitek és megváltoztatjátok azt. Hozzunk csak létre egyet! Egy ember sétál keresztül az erdőn és fütyörészik - remek napja van. Nem is nézi, hogy merre megy, és elbotlik egy faágban, beleesik a sárba. Elmondja ezt az egyszerű történetet a barátjának, aki aztán elmondja más embereknek, majd újabbaknak. Néhány éven belül újra meghallja a történetét, és az most így hangzik: "Figyelj jól arra, nehogy fütyöréssz az erdőben, mert a fák tiltakozni fognak, és el fognak gáncsolni, hogy büntetésként beleessetek a sárba a fütyülés miatt." Kedveseim, szeretnék átadni nektek még egy példát ezen mitológiára, és a babonákra is. Manapság a bolygón nem helyénvaló dolog a kulisszák mögül kifüttyögni bármilyen színházban, és ennek az oka: a fentebb leírt hatásmechanizmus. Ennek lehet, hogy van más elnevezése is számotokra, de hívjuk ezt most szimplán csak a "történetek fokozásának". Itt is van nektek a példa: Apolló és a jós. Mindenfajta információtok van arról, hogy mi is történt a jóssal. Szó szerint részletezve, lépésről lépésre - hogy hogyan is vett részt ebben a jós, és mi volt a szerepe benne az óriáskígyónak, illetve a szakadéknak. Azt is elmondták nektek, hogy egy ehhez a történethez kapcsolódó részletnek, egy kis darabkának nincs semmi értelme. Jeges vízzel öntenek nyakon egy birkát, aztán a birka reakciója hatással van a jósra. Hadd mutassak egy bal agyféltekés magyarázatot arról, ami erre lehetséges értelmezés lehetett volna.

Ez egy vulkanikus terület volt, több mint 2.000, vagy még több évvel ezelőtt. Ha körbe járkáltatok, gőzölgő repedéseket láthattatok, amikből kénszerű gőz jön elő. Nos, ez tipikus, bármelyik aktív vulkanikus területen. Kérdezzétek csak meg Kahunát, - a Lee mellett helyet foglaló hölgyre gondolva - mert az ő háza mellett is van ilyen, szó szerint! Ezt a képet látjátok a jós mitológiájában is. Hadd tegyek fel nektek egy kérdést! Mi történik, amikor hideg vizet öntötök egy vulkanikus repedésbe? Sziszegést kaptok. Ez lehetett a kígyó. Tehát, a bárány nyakon öntése helyett, ott van a repedésbe öntött hideg víz. A sziszegés a kígyó. A nő, a papnő, aki tolmácsolja a sziszegést, pedig a forrásban lévő víznek és Gaia hangjának a tolmácsolása. Továbbá, a papnőnek volt egy olyan háromlábú széke, ami áthidalta a repedést. Ez azt jelenti, hogy ő ennek a közepén foglalt helyet. Ez azt jelenti, hogy mindennek a közepén ült, és hogy a gőz feléje áramlott, amit ő belélegzett, majd az hatott az elméjére. Ezután a repedésből feltörő gázok mennyiségének függvényében, képes volt megfelelően vagy nem megfelelően felfokozni az üzenetét. Ez lehetett volna a valódi történet, és most pedig valami jobb agyféltekés dolgot fogok bemutatni. Ha mindez mitológia volt, ha ezek mind nem létező entitások voltak - akkor ennek a területnek, és egész Görögországnak hogyan lehetett ennyi következménye, ekkora hatása? Győztek a csatában, volt költészetük, övék volt az első zenei jelzésrendszer, és még oly sok minden volt itt. Ez vajon mind mitológiai forrásból eredt? Most pedig megadjuk nektek az alapelvet. Az elv, az alapvetés az, amit itt láttok, ülve Athéné helyén.

Pont olyan női megérzésetek van, mint amilyen intuitív információt kézbesített a jósnő a bolygó Teremtő Forrásától. Az pontos volt. Nem csupán az, hanem az is, hogy emberek feladták a logikájukat és hagyták, hogy a jósnő mondja ki - azt, amit ki kellett mondani. Amikor emberi lényként ezt teszitek, - viszonylag gyakran - akkor tulajdonképpen ti is közvetítetek. Az információ pontos. A lehetőségek, potenciálok és a jóslatok sokszor nagyon is pontosak. Ez az, ahogyan a Szellem megtiszteli az emberiséget. Még akkor is, ha néha esetleg tévednek abban, hogy ki is szól épp rajtuk keresztül, a Szellem tiszteli őket a kérdés végett. Jobb agyfélteke, mit csinálsz most?

Azt mondom nektek: nem számít, hogy milyen hitrendszert hoztok ebbe a körbe. Kedveseim, akik most idefigyeltek: nem számít, hogy mi a helyzet, a Szellem mindig a szeretet egyensúlyában van, készen arra, hogy kérdéseket válaszoljon meg, pontosan, az igazságnak megfelelően. Ha a babonán keresztül jöttök, akkor is jó válaszokat fogtok kapni. Tudjátok, a mitológia gyakran vezet babonához, és ezt sok kultúrában még napjainkban is látjátok. A Szellem az emberiség iránti szeretettel működik, nem számít, hogy mit értenek jól vagy rosszul, a Teremtő bennetek van, és ez a jó hír - pozitív hír.

A váltás, amit most láttok a bolygón, fel fogja fokozni az intuíciótokat, és a nők lesznek az első olyan öreg lelkek, akik ezt megérzik. Ez az, ami miatt itt vagytok. Így teljes a kör, nem igaz? Halljátok a nevetésüket? Az erdei dévákét, a mezőkön és itt a talajban lévőkét? Ennyi idő után felismerik azt, hogy a kör teljes, és azt mondják: "Éppen ideje már!"

És ez így van.

Kryon


Átíró - Wieszt Attila
Fordító
- Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sándor

Ha tetszett, amit olvastál és támogatnád a munkámat,
akkor az alábbi logóra kattintva bármikor megteheted:

Jogi nyilatkozat | Kapcsolat