Nyomtatható magyar PDF formátumMagyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Kryon Egyiptomban

Kryon Egyiptomban
Egyiptom - 2017. február 2-13.

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2017 downloads/download_egypt_17.html )


1. Üdvözlő összejövetel

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Tudjuk, hogy hol vagyunk. Ez az első közvetítés Egyiptomból. Roppant nagyszabású az itteni történelem. Több mint 5.000 év történelme, és abból 3.000 Egyiptomhoz tartozik. Erről fogunk beszélni egy kicsit, de a történelemről általában is szeretnénk szólni. Mennyire mélyenszántó az, hogy létezik egy olyan ország, kultúra, ami 6 civilizációt ölel fel egyetlen kultúrában! Ez olyan bámulatos, amilyen csak lehet. Felteszem nektek a kérdést: volt valami előtte? A történelem mindig változik. Csupán annyira érvényes, mint a legutolsó felfedezés, ami továbbra is változáson megy keresztül. Tehát, még mielőtt belemennénk néhány egyéb olyan témába, amiről beszélnék, tekintsük át a történelmet!

Kedveseim, ha elmentek a bolygó másik szegletébe, akkor rátaláltok az aboriginálokra. Nos, ők azt állítják, hogy majdnem 40.000 évesek. Ezt az Ausztrál kormányzat az utóbbi időben a DNS-vizsgálatokkal is igazolta. Csakugyan, ha ebben az országban - Ausztráliában - van egy olyan civilizációtok, ami 40.000 éves, akkor az mit mond el a történelemről itt Egyiptomban? Akkor lehetséges az, hogy létezett történelem a történelem előtt is? Elképesztő belegondolni az időtartamba, hogy eme kultúrát fennállásának 3.000 éve alatt oly sokszor leigázták, és az mégis ugyanazon kultúra maradt. Vessetek egy pillantást Róma dicsőségére! Az csupán 507 évig tartott. Tehát, több megbeszélni- és megszemlélnivaló is van itt. Különösen az ügyben kedveseim, ami spirituális és ezoterikus. Pillanatokon belül Egyiptomról fogok beszélni. Valami olyan ezoterikus dolgot fogok átadni nektek, amit az utazás alatt fogok felfedni.

Mi volt itt Egyiptom előtt? Átadtunk egy közvetítést nem sokkal ezelőtt Törökországban, amit így neveztünk: "A történelem előtti történelem". Beszéltünk az eljövendő felfedezésekről, ahol is olyan nyelvek kerülnek feltárásra, amiket sohasem láttak vagy csak elképzelni is tudtak volna korábban. Ahol a leleteket túl koránra datálják, azelőttre, hogy igazán elismertek volna bármilyen történelmet is. Itt tényleg volt történelem a történelem előtt. Ha elmentek ezekre a területekre, és elkezdtek körülnézni, akkor az Indus völgy lesz az, ami leginkább a hasznos lesz számotokra majd. Így azon a helyen meg fogjátok találni azt, amit a történészek még itt is a történelem kezdetének neveznek. A történelem szerint, még Egyiptom előtt léteztek kezdeti nyelvek. Ott vannak a sumérok, az ékírás, és mégis van ebben valami furcsa. Nemrégiben a Sumér leletek néhány nagyon érdekes bizonyítékot nyújtottak: azt, hogy volt történelem vagy tudás még előttük is. Mivelhogy, a leletek közül az egyik a teljes Naprendszereteket ábrázolta a Szaturnusz gyűrűivel együtt. Mindez azelőtt, hogy eme tudás, vagy a távcső létezett volna. Azelőtt, hogy bármiféle tudásuk is lett volna ezen fajta dolgokról. Ez vezet el benneteket oda, hogy rácsodálkozzatok az emberiség kiterjedésére. Ami azt jelenti, hogy ha ez igaz, akkor az emberiség több mint 30.000 éve itt van már. Ami pedig azt jelenti kedveseim, hogy amikor Egyiptom 5.000 évvel ezelőtt létrejött, az aboriginálok már több mint 30.000 éve léteztek. Lehetséges az, hogy voltak itt civilizációk ezidő alatt is? Az észak-amerikai bennszülöttek azt mondják a jóslataikban, hogy ti az ötödik civilizáció vagytok, és hogy csak ezen a területen négy másik előzött meg benneteket. Tehát Egyiptom előtt volt négy másik. Később többet is fogunk mondani ennek az időzítéséről. Azért adom át nektek mindezt az átgondolnivaló dolgot, mert sok a tudnivaló még azelőtt, hogy átbeszélnénk és felfedeznénk az ősi Egyiptomot. Csakugyan létezik az ismeretlen történelem rejtélye. Mindaz az ezoterika, amit ezen körút során be fogok mutatni nektek, mindig ellentmondásos. Nos, nézzük is akkor az ezoterikus részt!

A plejádiakról kívánunk beszélni. Kedveseim, elmondtuk nektek azt, hogy ezen a Földön a magok, ténylegesen a Hét Nővér által lettek elvetve. Elmondtuk, hogy a bennszülöttek majdnem mindenhol a bolygón hisznek ebben. De itt, ahol olyan gazdag történelme van mindannak, ami végbement, illetve amit a templomok és sírok falaira írva láthattok, még sincs utalás a plejádiakra. Néhány másra azonban van, de nem fogom felfedni, hogy mi is az. Viszont azt el fogom mondani nektek, hogy minél távolabbra mentek vissza Egyiptom múltjába, annál nagyobb szerepet játszik a nőiség. Még az egyiptológia kezdetén is: az istenek, és még néhány fáraó is nő volt. Ám kedveseim, körutunk folyamán fel fogom fedni előttetek a leglényegesebbeket. Fogok beszélni nektek egyről - az Anyák Anyjáról, a csillagokból származóról, a Tejútrendszer képviselőjéről. Ő azonban nem az, akinek gondoljátok, mivel nem Íziszről van szó.

Van valami más is, amit át szeretnék adni nektek. Valamit, ami ezen civilizáció magjának elvetéséről beszél, ami egy darabig rejtve volt. Ennek a Hét Nővérhez van köze. Tehát kedveseim, még itt is van rejtett történelem, és amikor eljutunk azokba a bizonyos templomokba, fel fogom fedni ezeket az ezoterikus információkat. Kedveseim, azt szeretném, ha egy pillanatra tisztán gondolkoznátok! Mi az, ami itt rejtőzhet a történelmen kívül? Lehetséges, hogy Egyiptom maga, az ősök, fel tudnak fedni valami csodálatos dolgot? Történelmet a történelmen belül. Történelmet a történelem előtt. Beszélek majd nektek a Mennyek Úrnőjéről, az Anyák Anyjáról. Ez vár tehát rátok.

Élvezzétek ki ezt az időt és a körutat! Legyetek tudatában annak, hogy a dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak!

És ez így van.

Kryon


2. Elephantiné szigete

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Hadd tudja meg a hallgató, hogy hol is vagyunk most! Ez az első alkalom, hogy a Níluson vagyunk - kivesszük a részünk minden egyes hangból. Ma személyesen szeretnénk szólni hozzátok. Nem mindig csak Egyiptomról és a történelemről lesz szó. A Nílus azonban fontos. Nem csupán ezen terület, hanem azon civilizáció számára is, amely felfelé és lefelé is 6437 kilométeren át elfoglalta ezt az egész térséget. A Nílus olyan, mint egy köldökzsinór Egyiptom és a többi terület számára. A civilizáció életadó vére itt van.

Egy hasonlattal kívánunk élni ma. Ez nem csak, hogy fontos volt, hanem ez volt minden. Valójában van egy olyan mondás, amit szeretném ha alkalmaznátok, amikor köszöntőt mondtok ezen a csodálatos utazáson. A köszöntő szintén egy hasonlat: "Oltsa szomjatokat mindig a Nílus!" A hasonlat világos: a Nílus él. Ez Gaiával közös társatok, ez az anyai energia. Olyan, mintha azt mondanánk: "Oltsa szomjatokat mindig a Teremtő Forrás! Legyen mindig a tiétek az, ami szeret benneteket! Tapasztaljátok meg mindig a Föld irántatok kimutatott szeretetét! Oltsa szomjatokat mindig a Nílus!" Most pedig személyes hangnemre váltunk. Személyesen kívánok hozzátok szólni.

Bennetek is ott a Nílus. Mint az ittenieknek, számotokra is az jelent mindent. Néha csodálatos és szeretetteljes, időnként pedig kíméletlennek tűnhet - ám nem vér, és nem is víz. Kedveseim, be fogom azonosítani, hogy mi is ez. Megkérdezlek benneteket, hogy az megtalálható-e bennetek az új energia ezen napjaiban? Ez pedig az együttérzés. Oltsa szomjatokat mindig Isten könyörülete! Lássátok a többieket mindig Istennek magatokban, és őbennük. Kedveseim, mély a kapcsolat itt a földdel, mert azok számára, akik itt éltek, az élő volt. Isten együttérzése ugyanolyan, mint a Földé. Érzitek? Újra elmondom, hogy a modern civilizációkban ezt elveszítettétek. A köldökzsinór köztetek és Isten között az együttérzés. Azt mondják, hogy a Nílus a Föld egyik leghosszabb folyója. A csodálatos északi folyású folyó. Az együttérzés az egyik legerőteljesebb energia a bolygón. Háborúkat tud megállítani, megértést tud felépíteni, milliókat tud táplálni, és mindig észak felé folyik. A hasonlat világos. Legyen mindig ott az együttérzés az életetekben, mert az táplál és felemel benneteket, valamint mindent elmond magáról a bolygóról!

Ez egy rövidke üzenet a sok közül, melyek nyilvános helyeken kerülnek átadásra Egyiptom-szerte. Ne vegyétek hát könnyedén, mert a hely, ahol ültök megszentelt, és az ősök tudják, hogy mi is történik ebben a pillanatban! Többet is fogok mondani erről a későbbiekben.

És ez így van.

Kryon


3. Ízisz temploma

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Hadd fessek le egy képet a hallgatóknak! Hűvös a levegő, ahogy most mindannyian megszentelt helyen ülünk, miközben a Nap felkel a Nílus felett. A körülöttem lévők Ízisz templomában ülnek. Kora reggel van, és mindannyian összegyűltünk. Sokan vannak itt, akik különböző okokból különbözőképpen érzik a dolgokat. Mielőtt elkezdem, mielőtt újraírom a történelmet, fontos, hogy legyen felhatalmazásom arra, hogy így tegyek. Hadd kérdezzelek meg benneteket: csupán egyszerű köveket néztek, amik egyszerűen a víz alatt voltak azelőtt, vagy valami más van itt? Hisztek abban, hogy a tudatosságnak lenyomata van? Ha igen, akkor az milyen hosszan vésődik be? A válasz: az emberi tudatosság örökre bevésődik. Tehát, a hit energiája itt van, a szeretet energiája itt van, még az őskor óta is. Van, ami nem tűnik el. Így hát, felhatalmazást kérek az ősöktől arra, hogy kimondjam azt, amit ki kell mondanom. Olyan sok minden rejtőzik itt.

Hadd adjak át nektek valami ironikusat! Az ősi egyiptomi kultúra annyira meg akarta őrizni a halál utáni életet! Bebiztosítani azt, hogy az élet utáni élet megfelelő és helyes legyen. Olyan nagy találékonyságról tett bizonyságot annak érdekében, hogy megállítsa a bomlást, és hogy annyira frissen tartsa a testet, amennyire csak lehetséges. Még azzal is, hogy tárgyakat vittek a halál utáni életbe, hogy élvezzék azt. Az irónia az, hogy a halál utáni élet garantált minden ember számára. Az valójában önmagát frissíti. Tehát, a halál utáni élet a jelenlegivé válik, az pedig halál utánivá, ami ismét csak a jelenlegivé. Az energia, ami mindegyikben tárolódott, folytatódik - a legnagyobb pedig a szeretet.

Aszet női istenség. Nos, az áttekintésben elmondtuk nektek az első találkozón, hogy minél távolabb mentek vissza, annál inkább női vezetőket és jelenlétet találtok. Ez azon tanításunk, hogy az ősi Lemúriában a nők voltak a sámánok. A történelem előtti történelemről akarok beszélni, de felhatalmazásra van szükségem amiatt, ahol ülök - ahol a társam ül. Ha arra gondoltok, hogy mi történt itt, az itt lévő múltbéli hitrendszerekre, annak a szépségére, ami itt volt. Az egyiptomiak sok dologban hittek. Az emberek egyszerűen csak emberek voltak. Voltak olyan emberek is, akik talán istenek voltak. Lehetett olyan isten, aki részben volt csak ember. Lehetettek olyan istenek, akik többdimenziósak voltak, és olyanok is, akik sohasem voltak emberek. Egy olyanról fogok beszélni, aki igazából sok minden volt, és felhatalmazást szeretnék arra, hogy így tegyek. Egyik isten sem áll a másik felett. Ez arról az energiáról szól, amit képviselnek. Aszet a nőiség energiáját képviselte. Viszont van egy, akiről most szeretnék beszélni - itt az ideje.

Megbeszéltük azt a tényt, hogy volt történelem az egyiptomi történelem előtt is. Volt Íziszük? Hány soha meg nem talált kultúra van eltemetve a homokban? Ezek évezredekkel ezelőtt léteztek. Van eredet, teremtéstörténet? Ha igen, akkor az egy női alak köré központosul-e? Ha megkérdezitek: "Aszet honnan származik?", akkor sokan azt mondanák, hogy: "A csillagokból, mert a csillagok fontos szerepet játszanak." Eszerint is adtok nevet azoknak, akik felé imádatotokat fejezitek ki, akiket hatalmasnak láttok. Mi van, ha a történet szó szerint értendő? A Nap felkel és rátok ragyog, ahogyan ez az igazság is felbukkan. Volt egy olyan női istenség, aki sok minden volt. Ez egy ellentmondás, egy rejtély, de Ízis mégis sokféle Ízisz volt. Több helyen tudott lenni, még egyazon időben is. Tehát, az elképzelés már itt van. Mi volt a helyzet Egyiptom létezése előtt? Mi itt a teremtéstörténet? Egyetlen név köré összpontosul, és még az egyiptológiában is hallhattátok ezt a nevet.

Hadd vigyelek el benneteket egy olyan helyre, ami még felfedezésre vár! Mélyen a föld alatt a sötétben van egy szobor. A szobor kicsit hasonlóan néz ki, mint az ősi egyiptomiak, mivel a női termékenységet, a magbiológiát, a szerelem istennőjét képviseli. Nem valakit, aki Aszet felett állt, hanem olyat, aki eredetileg itt volt. Ezen a sötét helyen létezik egy templom, és annak sokfajta neve volt. De a szobor egy olyan sötét helyen van, amit még nem fedeztek fel. Az ősi Egyiptomban Hathorként volt ismert. A Hathorok hordozták a magbiológiát, úgy mint a plejádiak - a fivéreik és a nővéreik. 30.000 évvel az ősi Egyiptom előtt, a nők sokféle formában voltak tanítók, gyógyítók. Tőlük tanultatok. El fog jönni a nap, amikor erre a sötét, felfedezetlen helyre fény vetül. Képek lesznek a falon a nőkről, a Hathorokról, amint rátok tekintenek, gyógyítanak, a bolygó teremtő energiájának részeiként. Láthatjátok, hogy miért is akartam engedélyt kérni ahhoz, hogy ezekről a dolgokról beszéljek.

Kedveseim, ennek itt és most kellett megtörténnie. A társam 26 éve közvetít, és ez az első alkalom, hogy valaha is megemlítjük Hathor nevét. Mindannyian itt voltak az ősi Egyiptomban, nem csak egy közülük. Segítettek a bölcsességben. Nem az építkezésben, hanem a bölcsességben. Látni fogjátok azt, hogy melyik képviseli őket 30.000 éven át. Mások az elnevezések, mások az arcok. Ezek közül az egyiket Hathornak hívták. Tehát, ez az ősi hely még felfedezetlen a jelenlegi Törökországban. Sok minden olyan van ott eltemetve, ami befolyásolni fogja azt, amiben jelenleg is hisztek. Aztán a távoli jövő technológiája lehetővé teszi majd nektek, hogy megnézzétek ezt a völgyet. A történészek el fogják kezdeni összekötni a pontokat, és fel fogják ismerni a több ezer évvel távolabbi, másik kultúrából származó női energiát. Fel fogják ismerni az emberi lény termékenységének csodálatosságában a teremtő energia kezdeteit.

Ez hát a mai nap üzenete. A dolgok többek annál, mint aminek látszanak. Minden, amit elmondtam, az emberi lényt dicsőíti. Többek vagytok annál, mint azt gondoljátok. Mindannyian időutazók vagytok. Tudtátok, hogy minden egyes idegenvezetőtöknek ezen a körúton, volt itt egy előző élete? Ha megkérdezitek őket, akkor el is fogják azt mondani nektek. Azt fogják mondani, hogy: "Ehhez a földhöz tartozom." - és az így is van. Öreg lélekként, közületek is vannak, akik szintén.

Köszönöm a felhatalmazást, hogy ezt elmondhattam, Aszet. Oltsa szomjatokat mindig a Nílus!

És ez így van.

Kryon


4. Kom Ombo temploma

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Az igazságról beszélünk, és úgy tűnik, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága. Mi a helyzet azzal, amit Kryon 27 éve tanít? Illeszkedik-e ahhoz, amit épp most hallottatok az ellentét ezen templomában? Az összes templom közül, amiről tudtam, hogy látni fogjátok, ez a kedvencem. Hadd menjek bele ebbe egy kicsit! Láttok néhány olyan dolgot, amit nyugaton tanítottam? Azokkal vagyok körülvéve, akik a Kryon körutazáson vesznek részt. Azok az ezrek pedig, akik ezt a felvételt hallgatják, szintén ismerni fogják Kryont. Mi mégis itt ülünk Egyiptomban, és a falak, valamint a műremekek felfedik a történeteket. Ha az igazság az igazság, akkor a történeteknek is egyformáknak kellene lenniük - és hát azok is. Hamarosan elmondom nektek, hogy miért is ez a kedvenc templomom, de először vessünk egy pillantást a tanításokra! Hányszor hallottátok az idegenvezetők tanításaiban a "szín" szót? A válasz az, hogy állandóan. Kryon hányszor beszélt a színekről? Mi a helyzet a 7-es számmal? Pillanatokon belül beszélni fogunk róla. Mi a helyzet a csakrákkal? Vannak ott színek? Hány van belőlük? Ezek azok a dolgok, amik a falakon levő műalkotásokban visszhangzanak. Hadd erősítsem meg ezt a bölcsességet itt!

Első számú. Ahogy hosszasan nézitek a templom falain lévő mesterműveket, azok a tanítás és a gyógyítás nagyszerű történetét mesélik el nektek. Kérdezzétek meg magatokat: gondoljátok, hogy azok az ősök, akik mesteri művészek voltak, barnára barnát festettek? Ez az, amit láttok. Kedveseim, ezt már megemlítettük, de azt akarom, hogy új szemmel nézzétek meg! Itt minden élénk színű. Nézzétek meg közelebbről, és ennyi idő elteltével is meg fogjátok látni ezeket. Újra csak elmondom, hogy a templom színesre lett festve. Nem finom, hanem élénk színekkel. Az egyiptomiak szerették a színeket, és még ma is szeretik. Mi mást tudtok a színekről? Rezgésük van.

Beszélt az idegenvezető a hang rezgéséről? A válasz igen! Még meg is kért benneteket arra, hogy adjatok hangot néhány névnek. Az itteni ősök ismerték ezeket a dolgokat és fontosságukat. Nem csak a színekét és a fényét, hanem a hangét is. Tehát, túlteszek önmagamon is: Egyiptom egy bizonyos korszakában, a fáraók szarkofágjai adott rezgésre voltak behangolva. Ha finoman meg tudnátok ütni őket egyszer, akkor azok 440 rezgéssel rezegnének másodpercenként. Mit tudtok a tibeti számmisztikáról? A 44 egy mesterszám. Ez a következő szám, ami felé az emberiség, mint civilizáció halad. Véletlennek tartjátok azt, hogy ez volt a halál utáni életre való hangolás? Egy olyan mesterszám, amit Tibettől kaptatok. Ez valahogy ismert volt az ősi Egyiptomban.

Mit mondtam el nektek két évvel ezelőtt arról, hogy a lemúriai ősi nők hogyan is szülték meg a gyermekeiket? Hát vízben. Ma pedig megtudtátok, hogy itt is így történt - mivel itt volt a bölcsesség. A bölcsesség. Ez az ellentétek temploma. A teremtés templomának kívánom hívni, mivel az ellentétben dualitás van. Az emberek küszködés és öröm, szeretet és nehézség, valamint dráma közötti választása. Ez különböző mértékben mind látszik a falakon.

Hadd kérdezzek tőletek valamit! Mi a teremtéstörténet szerte a bolygón? A következő: az angyali jelenlét megadta az emberiségnek a fény és a sötétség közötti különbséget, a tudatosság kezdetét, ahol az emberek választhattak a fény és a sötétség között, ahol is nem volt ítélkezés. Ez a teremtéstörténet akár Egyiptomban a falakon, akár a Bibliában lévő Édenkertben - ugyanaz. 26 éve tanítom nektek, hogy ez a csillagokból ered. Mit mondanak itt a falak? Honnan jött Ízisz? Honnan jött Hathor? Mindketten interdimenzionálisak, a csillagokból származnak. Látjátok ebben az igazságot? Nem különbözik sokban az, amit elmondtam nektek attól, amit a legbölcsebb idegenvezetők osztottak meg veletek.

Hadd kérdezzem meg tőletek ezt: mi történik az emberi lénnyel, amikor az együttérzést választja a dráma, a küszködés és a harag helyett? A válasz pedig: gyógyulás! Kedveseim, üdvözöllek benneteket Egyiptom egyik legerősebb gyógyító templomában! "Tehát, akkor mi ez Kryon? A dualitás, a gyógyulás, vagy a teremtés temploma?" A válasz: mindez egyben. A csillagok bölcsessége itt van, a csillagokkal való összehangolódás itt van. Minél többet olvastok arról, hogy mi is történt, annál jobban megmutatkozik az igazság és az emberiség bölcsessége. Minden, amit átadtam nektek, amit a nyugatnak adtam át az évek során, élénk színekben jelenik meg itt ezen a helyen a falakra írva. Ez a kedvenc templomom. Ez azt jelenti, hogy ez valóban a gyógyulásé, mert ha meg tudjátok érteni, hogy mit fejeznek ki a rajzok, akkor nincs semmi olyan, ami ne tudnátok meggyógyítani. Ezt sokszor elmondtam már: amilyen az emberi lény tudatossága, olyan az egészsége is. Minden betegség a tudatosság küszködését képviseli. Mindent, amit ebben a pillanatban meg kívántok gyógyítani, az megtehető.

Kedveseim, a magas tudatosság és tanítás gyógyító helyén ültök, amit leginkább nők adtak át. Lassan a korszakokon átívelve újra és újra ezt keressétek: a férfi és a nő közötti egyenlőséget, az egymás tiszteletét, az erő és a bölcsesség megosztását a kettő között. Ám a nő lesz az, aki először megérinti Isten arcát. Több látnivaló is van itt ezen a nagyszerű helyen. Itt a falakra van írva az igazság. Oltsa szomjatokat mindig a Nílus!

És ez így van.

Kryon


5. Edfu temploma

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Újra csak egy templomban találjuk magunkat. A Nap felkelőben van, mi pedig bent. Azt szeretném, ha lelassítanánk kicsit ezzel az üzenettel! Azért, mert az számokról szóló információval telített, és ezek nem Egyiptom számai. Ez Edfu temploma. Annyira szép és jó állapotban maradt fenn! A megszentelt területek még mindig annak érződnek. Jó állapotban maradt fenn, mert fiatal. Kedveseim, ezen föld történelme olyan nagyszerű, mint semmi másé ezen a bolygón. Hat civilizáción keresztül megtartotta ugyanazt a kultúrát, ugyanazon folyó körül.

Olyan sok tudnivaló van itt. A történelem metaforákban gazdag, és az igazságok mélyenszántóak. Csak maga a bevezetés könyveket töltene meg az egyiptológusok írásaival. Minden egyes templom, amit meglátogattunk, rendelkezik annak időkeretével, hogy mi is történt akkor. Ez Egyiptom meghódításának végefelé épült, amikor is a rajzok már egy kissé mások voltak. Mennyire csodálatos is 3.000 év történelmét megérteni. A metafizika és az ezoterika önmagában is megdöbbentő, és igaz. Nem azért vagyok itt, hogy felfedjem ezeket a dolgokat, azok jól ismertek, 3.000 év óta tanulmányozzák már őket az emberek. Úgy szeretném hívni ezt a közvetítést, hogy: "A nagyobb kirakós." A kultúra 3.000 éve az, amire ezen a héten rátekintetek. Elkezdtek meglátni néhány igazságot, ahogy tegnap elmondtam. Ezek ugyanazok az igazságok, amik szerte a Földön megtalálhatóak. Tegnap beszéltünk nektek a színekről, a vízről. Beszéltünk a hangokról, és egy kicsit a számokról is. Mert mindezek a dolgok jól ismertek más kultúrákban is szerte a világon.

Rácsodálkoztatok-e már valaha arra, hogy miért van annyi 7-es szerte a bolygón, olyan kultúrákban, melyek nem is ismerték egymást? Megragadták a 7-es energiájában a megszenteltséget. Kijelölték a test csakráit a színekhez és ehhez a számhoz. Elmondtuk nektek azt, hogy az egyiptomiak - mint más kultúrák is - a csillagokra tekintettek. Azt is elmondtuk, hogy a történelem kezdete előtti történelem óta, ismerték a Hét Nővért. A bolygón mindenfelé megtalálhatók a teremtéstörténet hasonló számai, és nem csak ebben a kultúrában, hanem oly sok másikban is. Még nem beszéltük meg az összehangolódást, és az itteni sírokban megtalálható számokat. Ezek a templomokban is jelen vannak, mert maga a geometria a számokkal mesél el egy történetet. Amikor az egyiptológusok elkezdték mérni a dolgokat, akkor meglátták azt a szent geometriát, amit az egyiptomiak értettek és ismertek. "Ez mind a számokról szól." - mondhatjátok. Ez az, amiről ma beszélni szeretnék. Van egy nagyobb kép, egy sokkal nagyobb kép.

Egy kijelentést fogok tenni. 2012 óta ti vagytok azok az emberi lények, akik képesek a kirakóst teljességében meglátni, mivel létezik a számok egymásratalálásának egy világméretű, bolygószintű kirakós játéka. Hadd kérdezzek tőletek valamit: mi volt a közös a bolygó összes ősében - a Föld talaján kívül? A válasz az, hogy mindannyian a csillagokra tekintettek. Még akkor is, ha a csillagok a különböző féltekéken különbözőképpen helyezkedtek el, mindannyian ugyanazt a dolgot látták. A csillagok időről-időre változtattak a helyükön. Egy 3.000 éves kultúra ezt képes volt mélységében meglátni. Még azok is, akik rövidebb ideig éltek, jól látták ezt. Az Aztékok, a Toltékok, a Maják - ők mind látták ezt. A Hopi indiánok, a tibetiek - ők is látták ezt. A Csendes-óceán közepén lévők szintén. Ezt hívták a napéjegyenlőségek precessziójának. A csillagászatban ez képviselt valamit, mégpedig azt, hogy az ősök látták, tudták, és felmérték a Föld 26.000 éves imbolygását. Ehhez az imbolygáshoz rendelték hozzá sokan a jóslataikat. A tibetieknek volt ennek jelentésével kapcsolatban próféciájuk és információjuk. Ennek lényege a számmisztika volt, de a maják mester-csillagászai rendelték hozzá a számokat. Erről akarok hát beszélni. Ez nem bonyolult, de van néhány olyan dolog, amit szeretnék, ha meglátnátok - ahogyan a számok elkezdenek összejönni.

Ez egy olyan kirakós, amit hónapokkal ezelőtt említettünk meg, és mégis csupán néhányan rakják össze. Amikor elkezditek felmérni a történelmet, akkor a régészek többsége azt mondja, hogy az éppen Egyiptom előtt kezdődött. Valamint, hogy rendelkezhettetek 3.000 évig ezen kultúrával, és még 2.000 évnyivel utána is, azelőtt viszont nem volt szinte semmi. Eredetileg megemlítettük azt, hogy az Egyiptom előtti történelemre nehéz rátalálni. A bolygón lévő történészek felmérése szerint, az majdnem olyan, mintha itt indult volna el. Ez tehát az, amiről beszélni akarunk. Ha összerakjátok Egyiptom idejét a rákövetkező 2.000 évvel, akkor 5.000 évnél kissé hosszabb időtartamot kaptok. Pont itt állok meg. Azok, akik meg kívánják nézni a bolygó jóslatait, fel fogják ismerni ezt a számot. Ez a Maja naptár "hosszú számítása" - hozzávetőlegesen 5.125 év. Ez éppen illeszkedik ahhoz a történelemhez, amit most tanulmányoztok, és a sajátotokhoz is. Egyiptom és rá 2.000 év, a Maja naptár hosszú számítása. A Maja naptár körüli jóslat pedig az, amit tanítunk nektek - és összefügg mindennel itt. Ez az egy szám látszólag sokak elől rejtve van - még a metafizikája is rejtett sokak számára. Hadd tekintsem át, hogy mit is mondtak a tibetiek!

Szó szerint öt civilizáció volt ezen a bolygón, és ti csupán egyet láttatok és mértetek fel - a sajátotokat. Azt, hogy a napéjegyenlőségek ezen precessziójában, öt teljesen elkülönült és egymás számára ismeretlen civilizáció létezett. Az első négy elpusztította önmagát. Ennek bizonyítéka egy napon látható lesz. Ám számotokra igazából csak az elmúlt 5.000 év látható, a bolygó civilizált történelmeként. Itt jön, amit újra el akarok mondani. Emlékeztek, a napéjegyenlőségek próféciája a Föld imbolygására összpontosul. Amikor a Föld imbolygása ebben a középső pontban van, amikor ránézhettek a Napra, és az együtt áll a galaxis középpontjával, ami pedig az imbolygás közepe - 2012. december 21-e. Ám ha fogjátok a 26.000 évet, és elosztjátok 5-el, akkor megkapjátok a Maja hosszú számítást ötször. Micsoda véletlen kedveseim! Pont időben vagytok egy nagyon magas szintű jóslathoz, amihez az ősök többségének köze volt a bolygón, akik az általuk épített dolgokat a csillagok szerint tervezték, akik figyelték a napéjegyenlőségek precesszióját, és ismerték a jóslatokat. Ám mindaz, amit tudtok, az csupán az elmúlt 5.000 év. Vajon véletlen, hogy az idő kezdete itt Egyiptomban és a Maja naptár vége, az éppen a hivatalos hosszú számítás? Nos, hadd magyarázzam el kicsit jobban!

Mit is mondtunk az évek során? Azt mondtuk, hogy emberi lényként és öreg lélekként vagytok itt eme fokozat elnyerésére, erre a folyamatban levő váltásra. Kryon ittlétének oka, hogy összehúzza a kirakóst, és hogy megmutassa nektek mi is az a magasabb tudatosság, ami érkezőben van a Földre. A magasabb tudatosság alapvető igazsága, Egyiptom legöregebb templomának a falaira van írva. Vannak olyanok, akik azt mondanák: "Kryon, hogyan mondhatsz ilyet, hiszen egy helyett több istenük is volt?" Az együttérzés metafizikája egyetemes dolog. Amikor megnézitek a becsületességet, az együttérzést és az igazságot, akkor az ősök többel rendelkeztek ezekből, mint ti. Elkezditek újratanulni azt, ami szó szerint Egyiptom falaira van vésve. Észak-Amerikában a Hopi indiánok megmutatják a jóslatokat a sziklán. Egyik rajz sem olyan elegáns, mint itt, de pontosan azt mutatják meg, amiről beszélek. A napéjegyenlőségek precessziója a bolygó jóslata, és ti most kezdtek el részt venni a tudatosság egy olyan váltásában, amit korábban sohasem láttatok. Ha figyeltek az egyiptológusok metafizikáról szóló elbeszélésére és hasonlataira azzal kapcsolatban, hogy miben is hittek itt az ősi időkben, akkor meg fogjátok látni az igazságot. Ők megértették az egy Istent. Sok részből állt, de mindig volt egy olyan, ami a mennyben volt.

Kedveseim, jó sok a tudnivaló erről a kirakósról, de az igazán elsöprő erejű dolgok, amiket el akarok mondani nektek - rólatok szólnak a történelemben, ebben a pillanatban. Vannak közöttetek, akik itt ülnek velem ebben a templomban, engem hallgatva, és vannak, akik később fogják ezt tenni. Azokhoz akarok beszélni, akik most itt vannak. Mit mondtak most nektek az ősök? Azok, akik itt jártak. Mit mondtak? Miért csinálták azt, amit tettek? Még Egyiptom végnapjaiban is ugyanaz volt a téma. Egy templom nem csupán egy mitológiai vagy egy részben emberi isten számára épült. Ez a megszenteltségről, és a tervvel bíró együttérző Isten osztatlanságáról szólt.

Csak 2012 óta van, hogy teljességében tudjátok látni a kirakóst. Amikor elkezditek összeadni a civilizáció számait, akkor az elkezd történetet mesélni. A napéjegyenlőségek precessziója, a jóslat nem egy hasonlat. Az ősök elmondták, hogy eljön, és meg is érkezett. Hadd legyen teljes a kirakós! Hadd lássátok meg, hogy Egyiptom 3.000 éve fontos részt játszik a Teremtő együttérzésének megismertetésében! Hogy miként látták azt, és miként csodálták a minden létező szépségét. A kirakós darabkái elkezdenek összeállni.

És ez így van.

Kryon


6. Hatsepszut királynő temploma

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ma Luxorban találja magát a csoport - számos sír helyszínén. A mai nap üzenete a felemelkedésről, a megvilágosodásról és a tudatosságról szól. Ezek nem feltétlenül tartoznak össze. Van még néhány kirakós a tanulmányozott kultúrában. Már tudjátok azt, hogy amikor az ősi Egyiptomot tanulmányozzátok, akkor az különbözik a 2.000 évvel későbbi Egyiptomtól. Tehát, a kezdetekre koncentrálunk, és elkezdünk néhány olyan talányról beszélni, amiket közületek többen észre is vettek. Mielőtt továbbmennénk, azt mondjuk nektek, hogy ezek a közvetítések jóval elegánsabbá válnak információ tekintetében, még mielőtt a "nagy dolgot" közölnénk. Mivel amikor eljuttok Gizába, eláraszt majd benneteket mindannak a képzelt valósága, amit láttok, valamint mindannak igazán nagyszabású volta, ami ott található. Nos, épp ezért most ezoterikussá válunk. Még egyszer beszélünk a sötétségről és a fényről, szó szerint az emberiség teremtéstörténetéről.

A társadalmak, kultúrák és emberek rendelkeznek a választás lehetőségével, a vezetőiktől, sámánjaiktól függően, hogy melyik irányba is menjenek. Láthatjátok bolygószerte, hogy a kultúrák mennyire különböző irányokat határoztak meg. Hadd adjak nektek egy szabályt, ami majdnemhogy a társadalmak alapgazsága! Ha egy kultúra úgy határoz, hogy a kapzsiság és az irányítás felé halad, akkor számos olyan kultúra, amely megpróbálta ezt, maximum 600 éves élettartammal rendelkezett, vagy ennél is kevesebbel. Viszont azok a társadalmak, melyek a fény, a felemelkedés, az intuíció felé mentek, akár örökké fennmaradhatnak. A sötétség felé lépegetni könnyű, a fény felé sokkal nehezebb. Ezt szeretném ma röviden megbeszélni egy olyan irányból megközelítve, olyan módon, hogy megérthessétek.

Tekintsünk rá arra az irányra, arra az útra, amin az ősök ragadtak meg majdnemhogy a kezdetektől! Beszéljünk a fényről! Látjátok a fény kihangsúlyozását bárhol Egyiptomban? A válasz: mindenhol, állandóan. Mi a különbség a Nílus északi és déli partja között? A válasz: a fény. Milyen, az ősök általi bevéséseket láttok a fénnyel kapcsolatban? Az utasítások mindenfelé arra vonatkoznak, hogy mit vettek figyelembe a kultúra és benne az emberek felemelkedése kapcsán. Mit láttok az egyiptomi kultúrában a felelmelkedéssel kapcsolatban? Ez az, amiben minden emberi lénynek része van a halál után. Néhány kultúrában a halál előtt és után is részük van benne, egyetlen körben. Hadd kérdezzek tőletek valamit! Mit láttatok Rómában? Meddig tartott? Ez az, amit ma röviden be akarok mutatni, és el akarok mondani.

A kultúra intuitívan a felemelkedés és a fény felé vette az irányt. Azokat a templomokat, amik a mennyországba vezető lépcsőről beszélnek, - ami egy felemelkedési elképzelés - nem sok eredeti kultúrában látni. Tehát, az egyiptomiaknak olyan intuíciója volt, ami a kultúrát a fény és a felemelkedési értékek felé vezette. De mi a helyzet a tudatossággal? Itt van az, ahol elválasztjuk ezeket, és ezek fogalmait, így sokkal jobban meg fogjátok érteni azt, hogy ez mit is jelent. A fény és a felemelkedés intuitív dolog, a halál utáni élet is az. A tudatosság másrészről valami olyasmi, ami fejlődik. Ez hát itt a kirakós, és most erről fogok beszélni - mivel a sírok falain lévő bölcsességről beszélek.

Arról a mennyországba vezető lépcsőről beszélek, ami ezekbe bele van építve. Azokról az ősökről beszélek, akik a létezésük teljes elképzelését arra építették, hogy haláluk után hová is mennek. "Itt valami mégsem stimmel Kryon! Hogyan beszélhetsz az egyiptomiak bölcsességéről, amikor nyilvánvalóan nem volt gondjuk megölni saját nővérüket, fivérüket, és rabszolgává tenni az egész kultúrát, hogy építményeket emeljenek?" Lehetséges, hogy olyan kultúrával rendelkezzetek, ami tudatában van Istennek, a felemelkedésnek, a megvilágosodásnak és a fénynek, de alacsony tudatosságú? Igen! Hadd nézzünk valami olyasmit, amit mindannyian megértünk!

A tudatosság olyan valami, ami megtanult, kifejlesztett dolog, és fejlődésben van. Amikor elkezditek a gyermekeiteket tanítani, akkor ezt nagyon tisztán láthatjátok. Szeretitek a gyermekeiteket, és még mielőtt szókincsük lenne, már szeretetre tanítjátok őket. Megértik a szüleiktől származó szeretet és együttérzés fogalmát. De ugyanakkor, a nevelkedésük folyamán vannak olyan gyerekek, akik brutálisak egymással, sőt még a körülöttük lévő állatokkal is. Aztán belementek annak a megtanításába, hogy mi jó és mi rossz. A tisztesség és a tudatosság vagy elkezd növekedni vagy nem, ez a gyermektől függ. Tehát, tekintsük ezt csak át! Lehet egy olyan gyermeketek, aki tudatában van a szeretet és együttérzés alapjainak, és hogy azok honnan is származnak. Mégis, teljesen tudatlan azzal kapcsolatosan, hogy azokat hogyan is alkalmazza önmagára. Az évek során belenő ebbe. Kapcsolatba kerülnek egymással, és ez az a különbség aközött, hogy mi az intuitívan spirituális, és mi az, ami emberi, illetve a társadalom vagy az emberi kölcsönhatások által fejlődik.

Ez a bolygó az együttérzés felé mozdul el. Az elmúlt 100 évre visszatekintve felmérhetitek, hogy hogyan működtek együtt az országok egymás meghódítása helyett, amit háborúnak hívnak. Sokszor elmondtuk már, hogy megkésett az a háború, ami nem is fog eljönni, mert elkezdtétek fejleszteni a tudatosságotokat. Nos, amit Egyiptomban láttok, az Istenre, a halál utáni életre, a fényre magára, és a felemelkedésre való intuitív felébredés. Nagyon, de nagyon magas szintű elképzelések, és még a kultúra tudatosságának is növekednie kellett hozzá.

Zárásképpen lenne itt egy olyan nagyszerű példa, amit sokszor átadtunk már korábban az evolúcióról, a tudatosságról. Az Izraeliták példáját adtuk át, ahogyan évszázadok után első alkalommal szabadon kivonultak erről a helyről. Aztán arra lettek rendelve, hogy 40 évig vándoroljanak a sivatagban. Ez nem egy hasonlat, ez az igazság - tényleg 40 évig rótták a köröket a sivatagban. Korábban azt is elmondtuk nektek, hogy miért. Mert az Izraeliek azok, akik azelőtt az Izraeliták voltak, akik szó szerint elhozták az egyistenhit fogalmát - mégis 40 évig kellett gyalogolniuk a sivatagban. Így egy új nemzedék születhetett meg ezen idő alatt. Az oka a következő: az ígéret földjére nem vihetitek be a rabszolgaság tudatosságát. Tehát, azoknak a gyermekeknek, akik sohasem rendelkeztek a rabszolgaság tudatosságával meg kellett születniük, mert az az Akashán keresztül évszázadokig ez volt beágyzódva.

Látjátok, hogy miről is beszélek. Ha az emberi természet azt választja, akkor magasabb állapotba fejlődik. Viszont mégis rendelkezhet az Isteni bölcsesség, a fény, és akár az újraszületett lény alapvető elképzelésével. Ezt láthatjátok itt mindenhol. Épp megválaszoltam azt a kérdést, amit a kezdetek óta többen feltettek. Válasszátok szét a kettőt, és meg fogjátok érteni, hogy a tudatosság fejlődése az, amiről ez a bolygó valójában szól. Valami olyannal zárom, amit hallottatok már korábban. Oltsa szomjatokat mindig a Nílus!

És ez így van.

Kryon


7. Luxor városa

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ismét kint vagyunk, még mindig Luxor városában. A tudatosságról szóló beszélgetést kívánom folytatni. Olyan módon akarom ezt tenni, hogy megértsétek, milyen fontos is ez most eme bolygón. Mi történt a történelemben, és miért rendkívülibb ez a váltás annál, mint azt tudjátok, mint azt fel tudjátok fogni? Mi kezdett el úgy elmozdulni ezen a bolygón, ahogyan tette? Hadd tekintsük át ezt egy pillanatra! Isten keresése intuitív dolog. A halál utáni élet gondolata intuitív dolog. Civilizáció-civilizáció után töltötte azzal az idejét, hogy tőlük telhetően a legjobb módon végezték ezeket a dolgokat, de a tudatosság az választás kérdése, nem pedig intuitív. Felhoztuk a gyermek példáját, folytassuk hát! Gyakran egy olyan gyermek, aki korán veszíti el a szüleit, bizonyos társadalmakban olyan más gyermekek közé lesz bedobva, ahol utasítások nélkül a falka része lesz, ahol nincs gyorsított tudatosság, nincs erkölcs, és nincs együttérzés. Ezt látjátok újra és újra, meg újra.

Ezek a dolgok, amiket tudatosságnak hívunk, valamint a tudatosság rezgésszintje, választás kérdése. Néhányan azt kérdezik: "Valami baj van Egyiptommal, hogy az sohasem emelte meg a tudatosságát?" Elmondom nektek a következőt: kedveseim, egy kultúra sem tette. Valójában Egyiptom tudatossága a kezdetekben - 5.000 évvel ezelőtt - magasabb volt, mint ahol a bolygó a XX. században állt. A tudatosság választás útján történik, az emberiség szabad választása által, és hát láthatjátok, hogy merre is ment el. Civilizáció-civilizáció után, alacsonyabbá és alacsonyabbá vált. Láthatjátok, ahogy számos civilizáció és kultúra próbát tett a felemelkedésre, ám egy sem járt sikerrel. Számos olyan próbálkozás és fényes pont volt a bolygón, amiről beszéltünk, és amiket fel is idézünk, legyen az a déli vagy az északi féltekén. Kevés ilyen csoport volt, és még azokat is eltöröltek a föld színéről a magas szintű gondolkodás miatt. Megkérdezhetitek: "Miért ez a helyzet?" Hadd adjak erre egy példát! Ha gazdagságot és hatalmat ajánlanának fel az emberiségnek, szemben a bölcsességgel és a fénnyel, akkor most mit gondoltok, mit kapnátok? Ezt pedig annak az emberi természetnek hívnátok, amely az alacsonyabb tudatosságba tartana.

Más, ezt megelőző olyan korábbi civilizációk is, amikről beszéltünk, szintén küszködtek? Nemcsak hogy küszködtek, hanem négyszer pusztították el önmagukat. Ti vagytok az ötödik civilizáció az elmúlt 26.000 évben, hogy - ahogy mondják - "próbát tegyetek" erre. Ezek a dolgok lassan-lassan napvilágra kerülnek. Elmondtuk korábban azt, hogy a 4-es számú - ezt megelőző - civilizációt felfedezik, ahogyan a technológia megengedi azon földalatti dolgok felfedezését, amik jelenleg ismeretlenek. A nyelveket, melyek sohasem léteztek, a történelmet, amiről nem tudtok, az idő előtti időt, ez mind ott van. Ennek felfedése már most elkezdődött, és ez meghökkenti a történészeket. Nem fogják tudni, hogy mihez is kezdjenek ezekkel a dolgokkal. De ők az alacsony tudatossággal csakugyan elpusztították önmagukat. Ezt nehéz megértenetek.

Vessünk egy pillantást az 5-ös számúra, ami ti vagytok! Újra elmondom: mi volt a bolygóval kapcsolatos jövendölés, amikor megszülettetek? A jóslat azt mondta, hogy a vég közeleg. Ha vettek egy pillantást a saját történelmetekre, akkor háborúztatok, háborúztatok, és megint csak háborúztatok. Olyan sokat háborúztatok, hogy az egyre rosszabb és rosszabb lett. A filozófusok is mindig azon működésképtelen társadalomról beszéltek, ami csak próbálja és próbálja ugyanazt a dolgot eredmény nélkül, majd újra és újra ugyanez lett a vége - ez pedig a háború. A gyilkolás gyilkolást szül. Egy olyan szó, ami gyilkolást jelent, majd aztán még többet. Ezzel egyáltalán nem mentek semmire. Nem is olyan rég volt az, hogy olyan rosszra fordult a dolog, hogy a népirtás felé vettétek az irányt. Pontosan ugyanazon a nyomvonalon voltatok, mint az előttetek létező négy civilizáció, mind a maga módján. Ez volt kedveseim a választás - és aztán történt valami. Ez az, amiről ismét csak beszélni akarunk.

Azért vagyok itt, hogy bemutassak számotokra valamit. A váltás miatt vagyok itt. Alaposan és szeretetteljesen kell ezt elmagyaráznom nektek, mert a közönség - aki ezt talán hallotta már korábban - mégsem fogta fel annak a szépségét, ami történik. Elmondtuk már korábban, hogy egy bolond nem tudja, hogy ő bolond, mert csak bolondos dolgokra tud gondolni. Egy bolondnak nincs elképzelése arra vonatkozólag, hogy minek is látják őt mások. A bolond képességének létezik egyfajta "plafonja", azzal kapcsolatban, ahogyan önmagát látja. Sokszor használtuk azt a kifejezést, hogy: "Nem tudjátok, hogy mit nem tudtok!" Ez azt jelenti, hogy bármilyen magas szintűnek is gondoljátok a felfogásotokat, amivel megérthetitek a dolgokat, a képességeiteknek mindig van egy felső határa. Sokszor használtam a következő hasonlatot: "Nem tudjátok megmagyarázni a színeket egy vak személynek." Az lehetetlen, még a fény érzékelésének a kezdeti fogalmával sem rendelkeznek. Így lehetetlen magát a szín fogalmát számukra megmagyaráznotok elegáns módon. Azt a hasonlatot használtam, hogy egy fekete-fehér világban odajön valaki a színekkel, és azt mondja: "Nézd, van valamim a számodra!" Majd az egész világ azt feleli: "Minket ez nem érdekel!" - mivel ők nem látják azt. Csupán az érti a különbséget, aki látja a színeket. Nos, miért is mondom el én ezt nektek? Mert ez kezd el megváltozni.

Az elmúlt 50 évben olyan elegancia kezdte el megmutatni önmagát, amit nem láttok át, mert az idő lassan halad. Olyan társadalomban éltek, ami gyors változást akar. A média percről-percre mindenről beszámol, és a változás kereke mégis lassan fordul. 50 évvel ezelőtt, ha a vezetők nem voltak együttérzőek, akkor pislogás nélkül azt mondtátok volna magatoknak, hogy: "Nos, így mennek a dolgok!" A társadalmak nem is olyan régen bizonyították ezt, mivel nem érdekelte őket és nem akadtak fenn mindezen. Manapság, ha olyat láttok, aki bárdolatlan, vagy aki nem együttérző, akkor hirtelen törődni kezdtek vele. Ez valóban olyan tisztán megmutatja önmagát. Barátaim, kedveseim, ez az emberi természetben növekszik.

Az elvárás egy magasabb szintjére kerültök. Elkezditek meglátni és felismerni, hogy mi volt a normális régebben, és kifogásoljátok, hiányoljátok azt. Mi olyat tettetek az elmúlt 5 évben, ami fejtörővé vált? Mi napjaink vitapontja? Az a "menekült" fogalma. Most menjetek vissza 20 évvel ezelőttre! Elmondtam nektek korábban, hogy akkor is vetett partra csecsemőket a víz, hajók süllyedtek el 14 tagú családdal. Sose lett belőle hír, csak mostanában. A világ pedig most reagált rá. Mi hát a különbség? Mi a különbség? Azt mondom nektek, hogy világszerte bizonyos területeken elkezdtek együttérzőbb tudatossággal rendelkezni. Elkezditek meglátni a különbséget aközött, ami akkor volt és, ami most van. Ezek a dolgok azok, amik mindent meg fognak változtatni. Megváltoztatják az üzleti életet, a bankokat, és sok olyan intézményt manapság - ahogy el is mondtuk -, amelyek a tisztesség hiánya miatt képtelenek a túlélésre. Az olyan országokban, amelyekben ti is éltek, ez hamarosan megmutatkozik: bizonyos intézmények egyszerűen csupán amiatt fognak összeomlani, hogy ugyanazt teszik, amit mindig is tettek. Ez sohasem érdekelt benneteket, de hirtelen majd fog. Ez hát a tudatosság változása. A bolygó sokszor megpróbálta felemelni saját magát, de nem volt elegendő és erős hozzá. A fény valami olyasmi, ami azért történik meg, mert látjátok, és felé mozdultok el. A sötétség a fény hiánya. Kedveseim, ez valamit el kellene, hogy mondjon a számotokra. A fény növekedésnek indul, és láthatóvá lesz a bolygón. Sok olyan megtörtént eseményre mutathatnék rá, ami mind a váltással kezdődött, amik megváltoztak, különösen 2012 - a napéjegyenlőségek precessziója - óta. Nos, akkor hát ezt most személyesen mutatom meg nektek.

Minden, amit elmondtam nektek, az személyes dolog. Azt kérdezem tőletek: amit nem tudtok, azok lehetséges, hogy olyan dolgok, amik túlmutatnak mindazon, amiben hisztek, hogy megfelelőek a számotokra? Lehet, hogy ott ültök és azt mondjátok: "Ezt nem nekem találták ki. Én nem hiszek ebben, vagy abban, vagy egy része igaz lehet, egy része pedig nem." Én azt mondom nektek, hogy egy olyan elfogultságra reagáltok - hogy csakis arra reagáltok -, amit a múltban megtapasztaltatok, vagy amit elmondtak nektek, és hogy nem álltok készen rá, hogy azt túlszárnyaljátok. Közületek hányan ismerték fel ebben a pillanatban, hogy azon tudatossági váltás csúcspontjának közelében jártok, ahol már teljes mértékben irányítani tudjátok a saját gyógyulásotokat a testeteken belül? Azon tudatossági váltásnak a közelében, ami elkezd hozzáhangolódni az Akashátokhoz. Ténylegesen megérzitek, hogy hol is voltatok, mit is tettetek. Előhozhattok olyan dolgokat belőle, mint az egészség, a hosszú élet, és még sok mást. Ez túl van a tudományon, ez metafizika. Ez az, amit bolygószerte megtapasztaltok. Ez lesz a "kirobbanás", és ezt akarom megláttatni veletek. Olyan módon akarom megmutatni számotokra, amit meg is fogtok érteni.

Azt szeretném, ha vetnétek egy pillantást most a jövőre! Azt fogjátok mondani, hogy: "Kryon! Én nem tudom ezt úgy megtenni, ahogyan te." Ránézhettek ti is - a lehetőségekre. Mit tudtok elképzelni magatok számára? Mi az, amit lehetetlennek gondoltok jelen pillanatban? Most azt szeretném, hogy képzeljétek el lehetségesnek és megoldottnak! Ne aggódjatok a részletek miatt! Én azt mondom, hogy a fizika az oldalatokon áll. A vezetők és a Szellem a ti oldalatokon áll. Ez a bolygó, segítséggel elkezd életre kelni. A fény valami olyasmi, amit nem tudtok megállítani. A fény meg fogja világítani a sötét dolgokat, és amikor azok elkezdenek lelepleződni, akkor a fényben lévők megsemmisítik őket. Azt fogják mondani, hogy azok oda nem illőek. Ez lesz az első alkalom, hogy ez a bolygó az emberi természet fölé szárnyal. Az eredménye az lesz, hogy soha többé nem fogtok háborúzni. Az egy működésképtelen dologgá válik. Hány évezredig próbáltátok ezt eredménytelenül? Sohasem működött, és soha nem is fog. Ennek a tudatossága fog hát felbukkanni. Az emberi természet szép lassan elkezd valami olyanná fejlődni, ami különbözik attól, ami volt. Kedveseim, elmondtam korábban, hogy a gyermekeitek lesznek az elsők, akik felébrednek erre az új energiára, és megérzik azt.

Egyiptomban ültök, az 5.000 éves történelmű civilizációban, amik közül három is egyetlen kultúra része volt. Ebben a pillanatban a Níluson vagytok, hallgatva egy közvetítést valami olyanról, ami meg fog történni, és ami örökre meg fogja változtatni a történelmet. Ez az üzenet, öreg lélek. Fekete-fehérben gondolkozol? Tagadod, hogy ez megtörténhet? Közel állsz annak a lehetőségéhez, hogy amit mondok, az az igazságon túli igazság? Végezetül pedig azt mondom, hogy a Szellem, Isten, a Fény, a Teremtő Forrás ismeri a neveteket, és a magasabb tudatosságotokat, tekintettel arra, hogy milyen közel is jöttök Isten együttérző szeretetéhez. Kéz a kézben járhattok a belső Istennel, a Felsőbb-Énnel. Másképpen hagyhatjátok el ezt a helyet, mint ahogyan idejöttetek.

Nincs nagyszerűbb hely megmutatni a számotokra azt az ellentétet, hogy hol is ültök az országban, és hogy mi fog hamarosan megtörténni, mint ahol jelenleg helyet foglaltok. Mindezen dolgok frontvonalában vagytok. Azért imádkozzatok, hogy meglássátok az érkező színeket, valamit önmagatokért, hogy elengedjétek azt, ami távol tart benneteket attól, hogy meglássátok mindegyiket! Néhányan azt fogják mondani, hogy: "Kryon! Szeretem, amit mondasz, de hogyan csináljam? Mi a folyamata?" Azt mondom, hogy ez nagyon egyszerű. Mindaz, amit tennetek kell, csupán annyi, hogy felhatalmazást adjatok a testeteknek arra, hogy kikerüljön a régiből, és bekerüljön az újba! Ne húzzátok be a függönyt, amikor valami mást, újat, vagy olyat hallotok, ami megváltoztatná azt, akik vagytok! Ez hát a kulcs. Minden ember számára ez a legnehezebb dolgok egyike. Fogadjátok be, amit hallotok, és fogadjátok el, hogy hol is vagytok! Gondoljatok az itteni történelemre, és ismerjétek fel azt a régi Földként, mert egy vadonatúj bolygó felé mozdultok el! A dolgok az emberi történelemben első alkalommal kezdenek el teljesen megváltozni körülöttetek kedveseim.

Az "5-ös számú civilizáció" túlélte, és most elmozdul előre egy olyan nyomvonalon, amin sohasem járt azelőtt - mint néhány másik bolygó, amiről beszéltünk veletek. Gondoljatok ezekre a dolgokra, amikor éppen a síroknál és templomoknál jártok, amikor a körutazáson megnézitek, hogy mi is volt az a fajta tudatosság, ami sohasem tudott kimászni a háborúból, önmaga gyilkolásából, vagy mindazon drámából, ami csak egészen mostanáig létezett! Ez van hát változóban. Ezek jó idők az életre. Kedveseim, nem véletlen, hogy ezeket a szavakat halljátok. Újra elmondom a hasonlatot: "Oltsa szomjatokat mindig a Nílus!" Az anya, az, ami északra folyik, a mennyország felé, Isten együttérzése felé. Igyatok belőle életetek minden napján, és meg fogtok változni! Ez az, amiatt itt vagytok.

És ez így van.

Kryon


8. Karnak temploma

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Tehát, a csoport ma Karnak templomában ül. Csodálatos nap a mai, és a Nap ragyog rátok. Sok kipróbálnivaló energia van ezen a helyen, de az, amit be kívánok mutatni nektek itt ma, az a befelé tekintés. Hajlamosak vagyunk túlterhelődni a dolgok puszta mérete miatt, és ezek nagyobbá is válnak. Az egyén sok esetben a méret alapján alakítja ki véleményét. Néha az egyén és az Isten annyira összekeveredik, hogy nem tudjátok hol is kezdődik az egyik, és hol ér véget a másik. De ezen a napon ez nem kérdés, mert ez rólatok szól. Csináljunk meg egy gyakorlatot! Vegyetek részt velem ebben, hiszen azért jöttetek, hogy rátekintsetek a történelemre, és alkalmazzátok azt önmagatokra - hogy döntéseket hozzatok, és talán emiatt épültek meg eme templomok is! Nos tehát, arra hívlak meg benneteket ezen a napon, hogy képzeljétek el egy pillanatra többdimenziós módon, hogy egy templomot fogtok építeni önmagatok számára! Ebben a rövid üzenetben olyan mélységek, olyan dolgok lesznek, amikről azt kérjük, hogy alaposan fontoljátok meg és gondolkozzatok el rajtuk, mert talán ez a lényege annak, akik vagytok, és ahová legközelebb mentek.

Nézzétek meg az itteni történelmet, és ismerjétek fel, hogy milyen hosszú időt is vett igénybe ezen templom felépítése! A tietekét viszont az egész életöltőtök alatt kell felépítsétek. Talán épp ezért jöttetek el, hogy ezt megtegyétek. Ha felépítenétek a templomotokat, akkor az első dolog, amiről határoznotok kell az, hogy milyen nagy is legyen. Ez egy alapvető tényező oly sokak számára, mert azt fogják mondani: "Nincs szükségem olyan nagy templomra, elvégre csak a magam számára szolgál." Kérdezlek én benneteket, hogy milyen nagy Karnak temploma? A tiétek is ekkora lenne? Azt mondanátok: "Nos, természetesen nem, az az egóról szólna." Aztán azt mondanám nektek, hogy: igazán? A templomotoknak benneteket, a Felsőbb-Éneteket, és azt az Istenképet kell tartalmaznia, amivel belül születtetek. Nos, újra megkérdezlek titeket, hogy milyen nagyra fogjátok a templomotokat megépíteni? Még így is sok ember azt mondaná: "Nem nagyon nagyra, nem igazán." Aztán azt mondom nektek: mi az, ami megállít benneteket abban, hogy meglássátok az önmagatokban lévő nagyságot? Újra elmondjuk: az önértékelés hiánya.

Az önértékelés úgy ül rajtatok, mint egy sötét takaró. Ez a dualitás hazugsága. Ez életetek minden pillanatában hazudik a számotokra. Rávesz benneteket arra, hogy azt gondoljátok kicsik vagytok, kevesebbek, mint mások. Ez hát az a dualitás, amiről beszéltünk már. Mindenhol jelen van, így le kell győznötök, meg kell értsétek, és túl kell haladnotok rajta! Újra elmondjuk: milyen nagy a bennetek lévő Isten? Építsük hát a templomot nagyra, nagyszerűre! Nem azért, hogy titeket erősítsen meg, hanem a bennetek élő Istenképet. El fogjátok készíteni a terveket az alapozáshoz. Az alapnak erősnek kell lennie, hogy támaszt nyújtson minden másnak. Az alap a hit kell, hogy legyen. Milyen erősen hisztek abban, amit most láttok? A közvetítés lehetősége - ami bizony lehet nagyon jó üzenet - nem az embertől, hanem attól való, ami az ember körül van. A hit hát az alap, és annak kell erősnek lennie. Össze fog omlani, ha tétováztok, és azt mondjátok: "Nos, ezt és azt gondolom. Nem vagyok biztos benne." Emberi lény, azt mondjuk nektek, hogy dobjatok el mindent, ami útjában áll Isten megérzésének szabadjára engedéséhez! Ne elemezzétek ki részekre bontva mindazt, hogy kik vagytok! Ne bonyolítsátok túl annak kérdését, hogy milyen nagy is Isten! Milyen nagy a szeretet és az együttérzés, amit éreztek? Ne elemezzétek azt, vagy az alap össze fog omlani! Az alap a magatokba, a mindenkori Felsőbb-Énetekbe, és az örökkévalóságba vetett hitetek, mert a lelketek örökkévaló. Ez hát az alap.

Következzenek az oszlopok. Nézzetek itt körül! Sohasem láttatok ilyen sok oszlopot. Mindegyik roppant nagy és lenyűgöző. Hány oszlopra lesz szükségetek, hogy támasztékul szolgáljanak a később ráépítendő dolgoknak? Ez talán meglep benneteket, de az oszlopok ti magatok lesztek, ahogy a kezetekkel elértek a mennyországig. Milyen messzire tudtok elérni? Mit jelent ez? Gondoljatok bele, hogy mit is jelent felemelni a kezeteket! Azok, akik énekelnek, és örömteljesek, felemelik a kezüket - még a szomorúságban is ezt teszik. Azok, akik meg akarják érinteni Istent és imádkoznak, felemelik a kezüket. Intuitív dolog, hogy felnyújtóztok a mennyországig, ami maga a bennetek lévő Isten. Milyen messzire értek el kedveseim? Mi tart távol benneteket a nyújtózkodástól? Milyen magasak is legyenek az oszlopok? Ez a ti templomotok, építsétek hát nagyra! Látjátok magatokat kinyújtott kezekkel vágyakozva, hogy megérintsétek az Örökkévaló arcát? Ez hát a templomotok. Ez az egész bennetek van, egytől egyig.

Végezetül a tető. Miből is készül? Mit festetek rá? A tető a béke. Ez az a fedél, amit akkor éreztek, amikor Isten kezében és karjában vagytok. Érzitek, hogy törődnek veletek? Békében vagytok a templomban? Kedveseim, a templom magába zárja mindazt az energiát, amit az alaptól egész a befedésig beletesztek. Ez az idő körét és titeket képvisel. A Földön jelen pillanatban, ebben az energiában úgy kell megépítenetek a templomot, hogy figyelembe veszitek azt, kik is vagytok, milyen nagyok is vagytok, meddig fogtok maradni, és hogy ez örökkévaló-e vagy sem! Aztán pedig, tesztek-e fedelet arra, ami Isten, ami ti magatok vagytok? Korlátozzátok magatokat abban, hogy hisztek-e magatokban? Nézzétek csak meg, itt nincsenek korlátok! Lehet ilyen nagy a templomotok, vagy még nagyobb? Ez nem az egó kedveseim. A templomotok a tiétek. Az láthatatlan, senki más nem fogja azt látni, kivéve azokat, akik veletek járnak. Ők látni fogják az egyensúlyotokat, az örömöt, a bölcsességet. Csak ti fogjátok tudni azt, hogy a templom óriási. Ez megmutatja, hogy hogyan bántok másokkal, meddig éltek, és azt a bölcsességet, amit azok számára hordoztok, akik kérik. Ez hát a templom. Ez fontos dolog, elsődleges. Milyen nagy is hát?

Ez a mai nap üzenete. Képzeljétek el, hogy kik is vagytok valójában, ahogyan elhagyjátok ezt a helyet, és visszasétáltok az oszlopok között!

És ez így van.

Kryon


9. Hathor temploma

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Hathor templomában találjuk magunkat. Kedveseim, arra kérem a társamat, hogy lassítson kicsit! Tele van misztikummal ez a hely. Olyan üzenetek vannak itt, amik túlmutatnak azon, amiről az egyiptomiak tudnak. Kedveseim, szeretnék felfedni előttetek néhány ezoterikát - olyan dolgokat, amikben nem szükségszerűen hisznek azok, akik itt tanítanak. Nos, elég nagy lenne az ellentmondás. Ismételten csak az elődök és ősök engedélyét kérem ehhez az információhoz. Ezt már Ízisz templomában elkezdtük átadni nektek, most pedig fel fogjuk fedni a történet hátralévő részét. Itt szó szerint a falakra írták azokat a történeteket, amelyeket ismernetek kellene. Olyan tartalmakat ábrázolnak, amelyeknek még az egyiptomiak sincsenek a tudatában. Kedveseim, ez a kultúra különleges, mert a fény ismeretével indult. Csak kevés kultúra kezdődik az igazsággal, és ez egy volt közülük. A kezdetektől fogva a mennyország Istenéről, a felemelkedési folyamatról, a fény jelentéséről, a fénytemplomokról beszéltek, valamint elmélyedtek a csillagokban és a halál utáni életben. A legtöbb kultúra el sem jut idáig, ez pedig már így indult el. Néhány másik is volt ilyen. Ez majdnem olyan, mintha tanítóik lettek volna, amikor megérkeztek, és hát, ez így is volt.

Kedveseim, el szeretnélek vinni benneteket valahová - bele szeretnélek vinni titeket a történelembe. A bolygó Kryon által tanított ezoterikus történelme eljutott ide a teremtéstörténethez. Ádám és Éva története a csillagokból származó magvetés története. Azoké, akik a Hét Nővér csillagképből származókért felelősek. Ez az, ahonnan a hetes szám megszenteltsége származik mindenhol a bolygón. Azt tanítjuk, hogy női energiával rendelkeztek - az anyai együttérzéssel. Az ebben az országban történt negyedik közvetítésünkben azt mondtuk nektek, hogy felfedjük ezeket a dolgokat. Azt is mondtuk, hogy amilyen messze csak vissza tudtok menni Egyiptomba, minél régebbiek a tanítások, annál fontosabbakká válnak a nők. Ilyen tekintetben nem ez az egyetlen kultúra.

El szeretnélek vinni benneteket valahová. Az aboriginálokhoz akarlak vinni titeket. A kultúrájukat az egyiptomi tízszereseként dokumentálták. Ha tanulmányozzátok, akkor abból megtudhatjátok, hogy a teremtéstörténet a plejádiaktól származik. Az aboriginálok nem építettek építményeket, nincsenek írások a falakon. Helyette dalokat hagynak maguk után, sok mérföldön át, hogy megtanulják. A történelmük a dalokban van megírva, és vannak titkos helyeik mind a mai napig. Azt állítják, hogy a plejádiak a bolygó teremtő magjainak az elvetői, de több is van még ennél. Kedveseim, azt szeretném, ha megértenétek a következőt! Ha ma elmentek az aboriginálok titkos helyeire, akkor mindegyiket nők működtetik. Több is van ám még ennél. Vannak olyan helyek, ahová nem mehettek be, a titkos sziklájuk közelében. Ha megkérdezitek őket, hogy miért nem, akkor így válaszolnak: "Azért, mert azok, akiknek nem ejthető ki a nevük, még mindig ott élnek." Amikor rákérdeztek, hogy ez hogyan lehetséges, akkor elmondják: "Úgy, hogy azok interdimenzionálisak."

Ha elmentek a déli félteke közepén lévő Csendes-óceáni Húsvét szigetekre, és megkérdezitek őket, hogy ki volt a Teremtő Forrás ezen a csöppnyi kis helyen, akkor egy szoborra fognak rámutatni és azt mondják: "A plejádiak." A hét utazóról fognak beszélni.

Ha elmentek a Hawaii szigetekre a Csendes-óceán közepén, akkor mindaz, amit a kezdetektől fogva tanítottak, azokról szól, akik a csillagokból származnak. Itt van köztetek egy "kahuna" (az ősi titkos tudás őrzője és gyakorlója - a ford). Kérdezzétek csak meg őt, hogy mi is az igazi történelem! Elmondtuk nektek, hogy ez a különleges sziget el volt szigetelve és Lemúriának hívták. Olyan női tanítóik voltak, akikkel kapcsolatban sokan még mindig úgy érzik, hogy ott vannak.

Hadd vigyelek el benneteket most az ősi Egyiptomba! Hathor templomában ültök. Az egyiptomiak - jóllehet interdimenzionális isteneik voltak - rendkívül lineárisak. A linearitással mindig számolni lehet a 3D-s emberi tudatosságban. Ezért az isteneik, a módszertanuk, a lineáris helyénvalóság és születési szabályok körül összpontosulnak. A Nap az apa - még az istenek is ilyenek. Látjátok az előmenetelüket és a neveiket, de ezek azt mondják el nektek, hogy ők interdimenzionálisak. Most a következő részre lassíts le társam!

Azt szeretném, ha ezt feltétlenül megértenétek. Hogyan határoznátok meg valami olyan dolgot, ami többdimenziós? Ha nehezen is, de jön a tudomány és megteszi ezt nektek. A többdimenziós dolgok gyakran kívül állnak a valóságotokon. Ezek az idő olyan körén belül vannak, amely mindkét irányba haladhatnak. A többdimenziós térterületen nincs idő. Az egyiptomiak be voltak avatva abba, hogy az istenek interdimenzionálisak, többdimenziósak, és ezt mégsem rakták össze. Észak és Dél-Amerikában vannak olyan benszülöttek, akik szintén a plejádiakban hisznek. Sokszor beszélnek az alakváltoztatásról, ahol egy lélek, test vagy isten át tud menni egy másikba. Ilyen módon a kultúra következetes marad a tanításban.

Tibetben ez hasonlóan működik. Egy lélek újraszületik, és Lámaként folytatja a tanítást. Ez egy olyan 3D-s rendszer, ami megengedi a többdimenziós teret.

Kedveseim, itt van az valójában, amit el akarok mondani nektek. Több mint egy Hathor létezik - Hathorokról van inkább szó. Akár úgy is mondhatnánk, hogy ők a plejádiak közeli unokatestvérei. Mi az, amivel a kultúrák közösen rendelkeznek? Az, hogy a magok a csillagokból származnak. Hogy ők mindannyian nők. A tanítók nők. Annak kell lenniük. Ők a "szent tehén" - mondhatjátok. Ők képviselik a Tejutat. Nem találjátok érdekesnek azt, hogy a szeretet, az együttérzés, és a Tejút istennője valahogy összefügg a napéjegyenlőségek jelenlegi precessziójával? Ez az információ a Tejút közepéről szól. Itt van az, amit tudnotok kell. A Hathorok sokan voltak, ők az eredeti tanítók.

Nos, ez a csoport már megtapasztalta ezt. Oka van annak, hogy megtettünk valamit. Azt, hogy elmondjuk mi is történt ezzel a csoporttal ezen a reggelen. Egyszerre tíz embert bevittek egy fény nélküli kis helyiségbe. Egy kis helyre voltatok bezsúfolva egy nagyon sötét szoborral együtt. Elmondták nektek - ezen a helyen, amit Karnaknak neveznek -, hogy a szobor túl titokzatos ahhoz, hogy elmozdítsák. Féltek, mert csupán a levegőt érezhették és érzékelhették. Nem volt fény. Mégis, közületek hányan érzékeltek valami mást is? Nem energiát, hanem életet. Még mindig él. Mindannak a misztériuma, amiről beszélünk - az a tény, hogy a Hathorok még mindig itt vannak. Ők az eredeti tanítók, ők Egyiptom biológiai magja, ők azok, akik eredetileg tanították a fény templomairól - a mennyországba vezető lépcsőről. Megadva ezen kultúra számára egy kezdőlökést, megengedve neki, hogy 6 civilizáción, 3.000 éven keresztül rátaláljon a saját tudatosságára. Ő volt az, akit nem fogok megnevezni. "A sötét szobában ő volt az a Hathor?" Igen, és ti megéreztétek. Érzitek itt is? Mert a falakon, amik értelmezve lettek a számotokra, Egyiptom Ádám és Éva története van fent. Ez az Édenkert és a plejádiak ugyanazon története, mint Ausztráliában, a Húsvét szigeteken, Észak és Dél-Amerikában, és Hawaii-on. Mindannyian nők, mindannyian tanítók. Isten szépségéről, a mennyország csodájáról, a dualitásról, és az emberiség dualitásának a kezdetéről tanítanak. Több mint egy Hathor van, mert más istenekben is lakoztak más nevekkel, akik mind női tanítók voltak. Ezek egyikét tapasztaltátok meg ma reggel.

Tehát, nevezzük meg! Nem azzal a névvel, amit ti ismertek, hanem azzal, akinek a nevét nem lehet igazából kiejteni, akik még mindig itt vannak. Azok, akik Egyiptom rejtett misztikáját tanulmányozzák, ezt a kezdetektől fogva érezték. Ez az a történet, amit ma el akartam mondani nektek. Zárásként újból elmondom: azt szeretném, ha megértenétek: oltsa szomjatokat mindig a Nílus! Ez az anya, ez az élet, ahogy elvezet ezen nagyszerű ország szívéhez.

És ez így van.

Kryon


10. Széthi temploma Abüdoszban

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Egy templomban vagyunk Abüdoszban. Valami olyanról szeretnék egy üzenetet átadni, ami mindannyiótokhoz közel áll, és a kedvenc témám. Ez nem a történelemről, hanem a szeretetről szól. Isten nagyszerű, Isten jó, Isten a szeretet, Isten a Teremtő együttérzése. Isten nagyszerű, Isten jó, Isten a szeretet, Isten a Világegyetem együttérzése. Mindez azon templomban lévő ember képében van képviseltetve, amit megteremtettetek. Néhányan azt fogják mondani, hogy ez a lelketek, és én egyet is fogok érteni vele. Azt mondom ma, hogy az üzenet a lélek utazásáról szól. Ha követtétek a tanításaimat, akkor tudjátok, hogy mennyire megbecsüljük az emberi lényt. Olyan sokszor elmondtuk, hogy nagyszerűnek születtetek, és hogy ugyanilyen módon is távoztok. Ez Kryon tanítása, és ez sok ős tanítása is. Gondoljatok csak arra, hogy ezoterikus szinten mi is van bennetek! Isten nagyszerű, Isten jó, Isten a szeretet, Isten az együttérzés. Az életetek időtartama alatt ez a templom a tiétek. Isten megadja számotokra annak döntési szabadságát, hogy ezt meglátjátok-e, vagy sem.

Elmondtuk korábban, hogy végigmehettek úgy az egész életeteken, hogy ezt sohasem értitek meg. A halál utáni életben pedig nincs ítélkezés. Kedveseim, az az emberi lény választása, hogy meglátja-e a templomot, vagy sem. Az ok, amiért ma ezt tesszük az az, hogy mutassunk nektek valami olyat, amire még nem igazán jöttetek rá. Ez tényleg nem a történelemről szól, és mégis mindenhol itt van. 26 éve mondjuk nektek, hogy magatokban hordozzátok Istent. Az igazság minden formában fenséges. Elmondtuk nektek azt, hogy az írások szerint: "az Ő képére teremtettetek". Ez azt jelenti, hogy Isten képét hordozzátok születésetektől fogva, valamint annak képességét is, hogy ezt meglássátok és megérezzétek.

A bolygó legtöbb spirituális rendszere mégis fogja ezen templomotokat, és teljesen működésképtelenné teszi azt. Van, aki azt mondja nektek, hogy nincs is templomotok. Van, aki szerint nektek kell aktiválnotok azt, ami belül van, és ami születésetek óta mindig is tisztátalan volt. Nagyon kevés fogja azt mondani nektek, hogy a templom gyönyörű. Mert Isten nagyszerű, Isten jó, Isten a szeretet és az együttérzés. Fogták a templomot, és megteremtettek benne egy olyan működésképtelen istent, ami pusztán az emberi természetet visszhangozza. Képzeljetek csak el egy olyan istent, ami annyira működésképtelen, hogy fogja a gyönyörű lelketeket amikor meghaltok, és elégeti majd megkínozza azt! Képzeljetek el egy ilyen dolgot! Még annak is, akinek szinte semmi spirituális logikája nincsen, látnia kell, hogy ez működésképtelen dolog. Azt, hogy az emberiség fogott minden emberi természettel kapcsolatos rossz dolgot, minden dualitást, és ráragasztotta azt a Mindenhatóra. Kedveseim, itt az idő számotokra, hogy meglássátok, hogy ez nem szeretet, ez nem nagyszerű, ebben nincs együttérzés, ez nem Isten.

A bolygón lévő legtöbb rendszer egyetlen halál utáni életre készül, és ez minden. Az ítélet része ennek a rendszernek. Kedveseim, meg akarok mutatni nektek valamit, ha magatoktól még nem jöttetek volna rá. Épp most láttátok az ősök térképét, talán Egyiptom kezdetét. Amikor szövetséget alkotott egymással a fent és a lent. Van valami, amit szeretném, ha észrevennétek. Azt szeretném, ha észrevennétek a rendszert! Óh, az nem tökéletes. Még mindig dualitás van, sötét fejedelmekkel. Jelen van minden olyan kettősség, amit bármelyik kultúrában meglátnátok. Azonban van itt valami meglátnivaló dolog a számotokra. Mit láttatok Karnakkal kapcsolatban? Nagyszerűséget talán. Mi volt a különbség eközött és Hathor között? Mit tudtok, mit mondtak nektek Hathorról? Mindenekelőtt azt, hogy a nőiséget képviselte, isten volt, aki a csillagok, az "Anyatehén" istenség, az Anyák Anyja volt. Mit mutatott nektek? Örömöt, táncot és mindazon dolgokat, amiket elmondunk. Isten nagyszerű, Isten jó, Isten a szeretet, Isten az együttérzés. Ez volt az a tanítás, amit átadott. Ha ez az igazság, hogy a Hathorok vetették el a civilizáció magvait, amiről beszéltünk, akkor ez pont olyan, mint a plejádiak és Lemúria. Isten nagyszerűségének igazságát tanították.

Egyiptomban pedig mindez olyan friss, ha erre ránéztek. Tekintsetek hát rá! A mennyországba vezető lépcső elérhető. Nem olyan bonyolult. Létezik a halál utáni élet, örömmel várjátok azt, és még a vagyonotokat is magatokkal vihetitek. Ez hát az életszemlélet: úgy születtetek meg, hogy a templom tiszta. Láthatjátok, hogy nem tökéletes ugyan, de az mégis annyira más, mint manapság. Képzeljétek el, hogy ha ezen kultúra folytatódott volna! Képzeljétek el, hogy ha ez megérkezik a modern társadalomba! Képzeljétek el, hogy ha elmondták volna nektek, hogy a mennyországba vezető lépcső útja mindenki számára elérhető! Egy olyan halál utáni életről beszéltek volna nektek, ami garantált. Nem tökéletes, de annyira más, mint egy működésképtelen isten manapság.

Ha megnézitek, hogy mivel rendelkezett Egyiptom, sőt még az ősök is, akkor láthatjátok, hogy tudtak a bennetek lévő templomról. Ez olyan, mintha egy csillagokból származó tanáccsal rendelkeztek volna már eleve, a kezdetekben. Rájöttetek valaha is erre? Nézzétek meg, hogy mit tanítanak az istenek! Vannak olyan helyek, ahová nem mehetnek be a királyok, mert felismerték, hogy Isten jó, Isten nagyszerű, Isten a szeretet, és az együttérzés egyetemes megteremtője az univerzumban. Azt szeretném, ha elgondolkodnátok ezeken a dolgokon! Azt szeretném, ha tudnátok, hogy ott van bennetek a tiszta, fenséges őseredetiség, a fény temploma! Rajta a nevetekkel arra vár, hogy észrevegyétek, és hogy kiterjesszétek magatokat túl mindazon, amit oly sok más rendszer tanított nektek.

Végezetül pedig. Tegnap információt adtam át a társamnak, és ő nem ismételte meg azt. Az elfogultságai és az érzései miatt nem tette, de soha senkit sem akart megbántani. Tehát, ismét átadom ezt neki. Hathor templomában, Hathor - a szeretet, a Tejút, a teremtés istennőjének - mint Ízisznek az elcsúfított ábrázolásait látjátok. Olyan sok szeretet van ott, olyan sok öröm, és tánc. Az üzenet, amivel mindannyian rendelkeztek belül, és amivel elérhetitek a mennyország lépcsőjét. Amikor felbukkant néhány rendszer és ezt látta, így szólt: "Ez nem fog működni, mert isten ítélkező, nem pedig táncoló isten, nem éneklő isten, és jobban teszitek, ha viselkedtek." Most látjátok, hogy miért is voltak olyan mérgesek az igazságra. Ez az emberi "visszafejlődés" mintázata, ha épp ezt a szót kívánjátok használni rá. A magasabb tudatosságból haladva az alacsonyabba, és a 2000-es évben majdnem elpusztítva önmagát. Nem így történt, és most elkezditek kihúzni magatokat abból, ami volt. Egy napon egyre több és több emberiesség fog odafordulni és rátekinteni arra, amit az istennő tanított. Isten jó, Isten nagyszerű, Isten a szeretet, Isten az együttérzés. Isten táncol és énekel. Oltsa szomjatokat mindig a Nílus!

És ez így van.

Kryon


11. Búcsú a Nílustól

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Nagyon rövid üzenet következik. Két dolgot kell, hogy elmondjak nektek. Ez az utolsó este a Níluson, ezért elköszöntök a folyótól. Sok dolgot mondtunk a folyóról. Mondta valaha bárki is nektek, hogy az élő? Ez egy hasonlatnak tűnik, kedveseim. Mit képvisel a Nílus? Minden lehetséges létezőt képviseli az egyiptomiaknak - ez az élet, az anya. Most rajta vagytok. Több is van itt, mint amit a szem észrevesz, kedveseim - sokszor átadtuk nektek a kifejezést: "Oltsa szomjatokat mindig a Nílus." Megmagyaráztuk, hogy mit is jelent, és újra csak emlékeztetünk benneteket rá, hogy a Nílus Egyiptom teremtő energiája - és élő. Ha azt mondom nektek, hogy többdimenzionálisan nézve, igen sok minden él abból, amit eddig láttatok, akkor megértenétek? Ez hát az első dolog. Így búcsúzunk most a Nílustól.

A második dolog sokkal mélyebb, és hasonlóképp ellentmondásos, mint oly sok minden más, amit elmondok nektek. Gyorsan, mélyenszántóan mondjuk el, és közületek sokan csalódottak is lesznek. Azt szeretném, ha ezekre a dolgokra gondolnátok! Kedveseim, amikor Karnakban bementetek abba a sötét kis helyiségbe, akkor látta valaki a mozgását, vagy az csak a képzeletetek volt? Lehetséges, hogy a mindenek legnagyobb misztériuma, ami a Níluson kerül bemutatásra, ott volt a lehető legkisebb szobában? Ez a buborék, amit ki fogok pukkasztani: mindig a "nagy dolgot" várjátok, azt, hogy a teremben lesz, a dolgok nagysága az, ami lenyűgöz benneteket. Óh, hát ennek "szuper spirituálisnak" kell lennie. Nagy titokzatosságnak kell ott lennie, annyi tennivaló és megérezni való van ott. Elmondom nektek azt, hogy a legmélyrehatóbb misztériumot ezen a helyen, egy olyan sötét szobában találjátok, ahova csupán néhány ember mehet be egyszerre. Már megtapasztaltátok ezt. Ne társítsátok a fenségességet, az építészetet és lenyűgözőséget a misztériumhoz. Már rátaláltatok a Nílus elevenségére, és mindarra, ami azt körülveszi. Láttátok megmozdulni? Ez minden képzeletet felülmúl! Ennyit hát mostanra.

És ez így van.

Kryon


12. Mena hotel

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ma valami olyasmiről kívánok beszélni, amit a legtöbb közvetítő nem fog nektek elmondani. Áttekintésként: vannak olyan társadalmak ezen a bolygón, amelyek rendelkeznek azzal, amit én "kezdőlökésnek" nevezek - fejlett információval, egészen a kezdetektől fogva. A múltban beszéltünk róluk. A legjelentősebb természetesen Lemúria volt. Azt is elmondtuk nektek, hogy Lemúria, az öreg lélek csupán egyetlen életöltőjét tartalmazta. Nem sokat. Ez majdnem olyan, mint az öreg lélek gyakorlótelepe, ami után ő maga a bolygó egy másik részén születik meg újra.

Beszéltünk azokról az ősökről, akik szintén fejlett tudással rendelkeztek. A bennszülöttek a bolygó más részein, még ma is hordozzák ezt. A mitológiájuk olyan Istenről szól, ami lehetővé teszi számotokra, hogy sokszor visszajöjjetek. Ez vált aztán a hindu, a tibeti, a buddhista hitrendszerré, mely szerint az emberi lélek fenséges és visszatérhet.

Kedveseim, ez volt a kultúra és hitrendszer - még a maga kezdeti nyersségében is - ez volt az egyiptomiak intuitív hite. Nos, amikor Egyiptomról beszélünk, akkor meg kell azt is határozni, hogy annak melyik része, és hogy mikor. Én az ősi Egyiptomról beszélek. Kedveseim, ez a kultúra 5.000 éves. Mi a helyzet a nagyon-nagyon régi kezdetekkel, amikor is a király elhatározta, hogy kihajítja a többi istent, és az egyetlen Istenre tekint? Aztán, ahogy még a múzeumokban és a templomokban is szemlélődtök, a halál utáni élet roppant nagy kihangsúlyozása kap szerepet. Az előkészület a halál utánra, hogy megfelelő módon történhessen a visszatérés - ez fejlettség! Az előző közvetítésben is megkértünk benneteket, hogy ne keverjétek össze a megvilágosodást a tudatossággal, mert a megvilágosodás intuitív dolog, a tudatosságot pedig tanulni kell. Így lehetséges olyan kultúrával rendelkezni, ami fejlett isteni tervezéssel működik, ugyanakkor pedig alacsony tudatosságú. Ismételten csak: az Isten dolgaira való megvilágosodás intuitív módon jön. A tudatosság a szabad választással együtt fejlődik, és tanulni kell. Miért is mondom én el ezt nektek? Nos, vágjunk bele!

Az Akasháról akarok beszélni. Az Akashát az elmúlt életek energiáinak feljegyzéseként határozhatjuk meg, mely minden egyes emberi lényben jelen van. Évek óta beszélünk az Akasháról. Olyan sok formában beszéltünk már nektek róla. Most ismét hatással leszek rátok. Vajon mit tartalmaz az Akashád kedves emberi lény? Mi hozott ide téged, éppen ide? Mindannyian itt ülünk együtt a piramisok mellett. A piramisokat hamarosan meglátogatjuk, de mi is hozott ide benneteket? A történelem iránti vonzalom, vagy valami több? Fel szeretnék tenni nektek egy kérdést. Észrevettetek valamit az ezoterikus, spirituális emberekkel kapcsolatban szerte a világban? A legtöbbjük, aki tudatában van az Akashának, állítja, hogy volt egyiptomi élete. Tudtátok ezt? Olyan gyakran és olyan nagymértékben jönnek ide, hogy szabályokat kellett felállítani velük kapcsolatban. Bemennek a sírkamrába, kántálni és énekelni akarnak, átjárókat akarnak megnyitni és rendbe akarnak hozni dolgokat. Meg akarják változtatni a piramist, mert ott jelen vannak. Ez olyan elterjedtté vált , hogy az egyiptomi kormányzat betiltott minden fajta ünneplést és ceremóniát a piramison belül. Látjátok, a jó híretek megelőz benneteket. Ismét itt vagytok. Miért van ez? Miért van annyira tele az Akasha Egyiptommal? Miért vonzódtok annyira azokhoz az építményekhez, hogy mindenáron be akartok menni, és meg akartok tenni bennük dolgokat? Nos, elmondom én nektek.

Mi a valószínűsége annak öreg lélek, hogy a bolygó egyiptomi kultúrájának is a része voltál? Elmondom nektek, hogy ennek esélye roppant nagy. Pontosan ezt tettétek, ha nem egyszer, akkor kétszer, vagy talán sok sokszor. Hát ez az oka. Miért hívunk benneteket fénymunkásoknak? Mert az öreg lélek a fényben munkálkodik, a fénnyel dolgoztok. Az egyiptomi kultúra a kezdetekben az egyetlen olyan volt, ami az átlagember számára megemlítette a fénytemplomokat, a mennyországba vezető lépcsőt. Közületek sokan voltak itt. Ami pedig ott van az Akashátokban - az ennek az emlékezete. Nem az egyiptomi életé, nem a királyi méltóságé, talán még a misztikumé sem. A fényre emlékeztek. Emlékeztek arra a társadalmakban való munkára, ami tisztelte az Akashát. Hadd magyarázzak el valamit az Akasháról! Az Akashában sehol sincs olyan, amit fejezetnek és versnek hívhatnánk - ami arról szólna, hogy pontosan mikor, hol, miért és hogyan bontakozott ki az életcélotok. Ehelyett az Akasha energiával szolgál. Az Akasha kvantum. Említettük ezt korábban Atlantisz átbeszélésénél, ami szerint sok Atlantisz volt ugyan, de az Akashában lévő energia talán egyetlenként összesíti őket. Tehát, azt fogjátok mondani, hogy: "Atlantiszról származom", de az Akasha nem fogja megmondani nektek, hogy melyikről is, vagy hogy miért gondoljátok azt, vagy hogy az melyik év is volt. Ugyanez az igazság a New Age hívők ellenállhatatlan vonzalmával kapcsolatban is - hogy azt gondolják, voltak Egyiptomban. A legtöbb volt, beleértve a székben ülőt is. Ezért kezdtek el felébredni és visszhangozni, - különösképp a misztikát, - amit itt éreztek. Emlékezzetek rá, hogy az ezoterikus gondolkodó mindig a linearitás dobozán kívül van! Inkább kvantum állapotban gondolkodik önmaga és Isten ezoterikájáról! Emlékezzetek erre, mert ez teszi aztán őket elfogulttá, hogy kissé túlzottan is ezoterikusak, spirituálisak legyenek, amikor idejönnek.

Mit akarnak csinálni az ezoterikus emberek? Terjeszteni a fényt, átjárókat nyitni, és megváltoztatni a dolgokat, bárhová is mennek. Tehát, itt a tanácsom a számotokra, mindazok számára, akiknek sikerül bejutniuk a sírkamrába, és akik oda kívánnak menni. Azt szeretném, hogy pont fordítva érzékeljetek valamit! Nem akarom, hogy átjárókat nyissatok meg, mert azok már nyitva vannak! Nem akarom, hogy szertartásokat végezzetek - a hely tanúja volt már ennek, nem igényli azt! Maguk a kövek visszahangoznak tőletek, ahogy évszázadokon át egyre csak jöttetek, és ezt tettétek. Ez viszont más. Azt akarom, hogy menjetek be! Azt akarom, hogy üljetek le, és szívjátok magatokba azt, amit az a számotokra tartogat! Vonzzátok magatokba azokat, akik korábban ott voltak! Szívjátok magatokba a tudást, hogy hittek a halál utáni életben! Hadd szóljon az hozzátok - ne ti beszéljetek hozzá! Hadd fedjek fel valamit nektek! Miért fekete Sekhmet? Miért fekete a szobor? Miért, amikor a többi nem az? Mindegyik gyönyörű kőbe vésett, világosan színezett és festett, de Sekhmet fekete. A sötétben, mit jelent ez a számotokra? Elmondom én neked fénymunkás: rád vár. Mindent, amid csak van, azt magába szívja - a fény minden egyes részecskéjét. Egyesével besétáltok abba a helyiségbe. Azért fekete, mert magába szívja az emberi lény templomának fényét. Ő a mester tanító, az egyik a sok közül, de az egyetlen, akinek nincs színe. Azt szívja magába, amit kisugároztok. Ez valami olyasmi, amire jelen pillanatban szüksége van ennek a bolygónak - ez egy kör. A teremtés kezdetéhez visszatérve, visszaadjátok azt a fényt, ami a tiétek. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy ez a fény egyenesen a Kristályhálóba megy bele, és ezen túl még mást is tesz?

Ez az, amivel eddig találkoztatok ezen a körutazáson. Hát ezért nincs színe. Nem furcsa, hogy a legerőteljesebbek egyike, és a színek kultúrájának közepén egyáltalán nincs neki színe? Sok olyan dolgot elmondtam ebben a közvetítésben, amit újra hallanotok kell. Íme az utasításaitok, amikor bementek a sírkamrába: tiszteljétek, becsüljétek az ősöket és az elődöket! Lássátok és halljátok meg, hogy mi a mondanivalójuk számotokra!

És ez így van.

Kryon


13. Szakkara

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A napon találjuk magunkat egy híres piramisnál - az elsőnél, amit egy olyan brilliáns építész tervezett, aki ezt modellként állította fel minden egyiptomi piramis számára. Ez vezet engem ahhoz, hogy feltegyem nektek a kérdést: hol is van a ti templomotok modellje? Ezt korábban már átadtuk nektek. Egy olyan rövid közvetítésünk van a számotokra ma, ami felvet néhány kérdést, és olyan módon válaszolja meg azokat, mint korábban sohasem. Kedveseim, a veletek és az Istennel való kommunikáció alapja többdimenziós - mindig is az volt. Nézzétek csak meg az egyiptomi történelem ragyogóságát! Elismerték, hogy az isteneik többdimenziósak? Ez adta meg számukra a módját annak, hogy kommunikáljanak a 3D-n túlival. Évekig tanítottam néhány olyan ezoterikus jellemzőt, amelyek nagyon összezavaróak.

Az első számú: a Szellem kvantum, vagyis többdimenziós, ti pedig a 3D-ben működtök. Ez azt jelenti, hogy benneteket összezavaró módokon fog megérkezni hozzátok a közlés. Néha metaforikus, néha pedig nagyon bonyolult, de ahogyan azt korábban is mondtuk nektek, a lényeg mindig az időzítés. Sok közvetítésünk szólt az időzítésről, bátorítva ezzel benneteket arra, hogy ne cselekedjetek túl korán az utasításokkal kapcsolatban, melyek a jövőre vonatkoznak. Viszont, a kérdés mindig ugyanaz: mikor? Aztán majd hozzáteszitek azt, ami nagyon összetett.

Azzal folytatjuk, amit "Akasha feljegyzési tulajdonságoknak" nevezünk. Ha volt bármi korábbi életetek is bármelyik olyan civilizációban, amit meglátogattok épp, akkor vajon mit fogtok érezni? Ha éreztek bármilyen az emberi agyba irányuló energiát, akkor az azt mondja, hogy tennetek kell valamit. Ez az emberi lény elfogultsága. Amikor bármilyen energiát befogadtok, ami többdimenziós - még ha az a saját Akashátokból származik is -, akkor azonnal cselekedni akartok.

Tehát meglehet, hogy éppen most éreztek valamit - vagy egy felbukkanóban lévő dolgot, vagy talán valami mást, ami a körutazáson történt. Még az is lehet, hogy valami túláradót tapasztaltok, amit nem is értetek. Az első dolog, amit tesztek az, hogy megkérdeztek valakit: "Mit csináljak ezzel kapcsolatban?" - ahelyett, hogy várakoznátok. Nos, adjátok hozzá ezeket a dolgokat egy másik komplexitáshoz - a szinkronicitáshoz. Tehát, rendelkeztek az Akasha energiával, ami bizonyos dolgokat ad meg a számotokra. Talán rendelkeztek a Szellemtől származó üzenetekkel is. Rendelkeztek a 3D-s időzítés tulajdonságával, és egy varázslatos dologgal: a szinkronicitással. A szinkronicitás az előre megtervezett véletlen. Adjátok mindezeket össze kedveseim, és a ma létező legösszetettebb rejtélyt kapjátok, ami csak létezik a fénymunkások számára.

Mit tesztek? Mikor teszitek? Stb. Meg fogom adni a választ. Ennek a templomhoz van köze. A többdimenziós információ vevőkészüléke a templomotok. Újra megkérdezlek benneteket, megépítettétek? Még ha csak az elmétekben is, de megépítettétek? Mekkora? Van-e belül ott öröm, vagy inkább csak az önértékelési probléma? Kedveseim, minél eredetibb a templom, annál jobban képesek vagytok befogadni és megválaszolni mindezt. Nos, vannak olyanok ezoterikusok, akik semmi mást nem tesznek, csak fogadják a dolgokat és cselekszenek. Soha meg nem értve azt, hogy az igazi vevőkészülék a rejtély kibogozásához - maga a templom. Mindig is az volt.

Vannak olyan kultúrák, melyek éveket töltöttek el a templomuk fejlesztésével, mielőtt megengedték volna nekik, hogy bármi mást tegyenek. Amikor a tibetiekre tekintetek, felismerhetitek, hogy a születéstől fogva tartó gyakorlás a belső templom. Ez olyan hozzáállást, információt nyújthat a számotokra, ami szerint talán egy jobb templom fejlesztésére van szükség. Ez a vevőkészülék, és ez fogja "kibogozni", feldolgozni az üzeneteket. Most pedig, legyetek éberek arra, amit ebben az elkövetkezendő két napban éreztek!

Nos, ez hát a Szellem kommunikációjának a varázsa. Hol álltok? Elhiszitek? Ezek csupán szép gondolatok, vagy ez a valóság? A ti döntésetek, de éppen most adtam át nektek az általatok évek óta kért válaszokat a rejtélyre.

És ez így van.

Kryon


14. A Szakkarai Szerapeum

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Köszöntünk benneteket a misztériumiskolák kezdeténél. Olyan sok ősi energia van itt. Jelen vannak más olyan rejtőző dolgok is, melyek az emberiség elfogultságai. Egy történetet fogok elmesélni nektek, és ez ahhoz fog elvezetni, hogy újfent ellentmondásos dolgokat mondjak. Olyan dolgokat, amik nem szükségszerűen vagy épp egyáltalán nem elfogadottak. Ti fogjátok megítélni azt, hogy ezek ilyen dolgok-e, vagy sem.

Sok éve beszéltem már nektek az eljövendő időjárásváltozásról. 22 évvel ezelőtt az első könyvemben közvetítettem azt az infomációt, hogy eljön majd az idő, amikor ott fog esni, ahol korábban sohasem, és fordítva. Ez az a jóslat, amit átadok nektek arról, amit a tudomány elkezd meglátni. Ezt mi "vízciklusnak" nevezzük, mások "klímaváltozásnak" hívják, megint mások pedig "globális felmelegedésnek" nevezték el, holott nem ez a helyzet - ez egyszerűen csupán a klíma megváltozása. Gaia, a Föld, az anya, egy bizonyos fajta módon lélegzik, és ez a lélegzés az időjárásváltozás. Ezt annak érdekében kell megtennie, hogy kiegyensúlyozza önmagát. Olyan lassan teszi, hogy néha feljegyzések sincsenek róla. Kevesebb, mint 400 évvel ezelőtt volt egy ilyen elmozdulás, amit a feljegyzésekben meg is láthattok. Minden 4-500 évben vannak kisebb változások. Minden hozzávetőleges 7-800 évben pedig jelentősebb változások vannak. Arról beszélek csupán, hogy az emberiség nem mindig jegyzi fel ezeket.

Elmondok nektek valami nagyon ellentmondásos dolgot. Felteszek nektek egy kérdést. Ha visszamentek 5.000 évet, mit gondoltok, mi volt itt? Azt szeretném, ha egy pillanatra ti, a résztvevők kinyitnátok a szemeteket, és körülnéznétek! Homok, és még több homok. Állatok, melyek víz nélkül léteznek a forróságban. Azt mondjátok, hogy ez Egyiptom! Ez is egy ellentmondásos dolog, úgyhogy csak várjatok!

A klímakutatók elkezdik elismerni ezeket az időjárási változásokat, és még itt is vizsgálódnak. Azt mondják: "Milyen is volt ez? Egyiptom fennállásának 3.000 évében - különösképpen, amikor a piramisokat építették - milyen is volt?" Ez az oka, hogy azt szeretném, nézzetek körül, és képzeljétek el egy pillanatra a következőket! Hömpölygő zöld füves dombok, és sok víz. Azt szeretném, hogy idézzétek fel azt, amikor meglátjátok közelről a Szfinxet - egy nagyon színes Szfinxet, amit vizesárok és fű vesz körül! Kedveseim, vajon lehetséges ez? Lehetséges, hogy ezen időszak alatt, amiről beszélünk, az időjárás ilyen sokat változott? Ez ellentmondásos. Szintén nagyon ellentmondásos az ezt tanulmányozók számára - mégis minden, amit láttok, azt sejteti, hogy valami egész más volt itt. Amikor az oszlopokra néztek, azok fákat szimbolizálnak. Mik is találhatóak oly sok oszlop tetején? Virágok, ágak, ez látszik mindenhol. Hadd kérdezzem meg ezt: az istenek közül bármelyiknél is volt-e egyáltalán bármi olyan, ami földművelésre utalt volna? Gazdálkodtak talán a homokban? Ez igaz is lehet a Nílus mentén, ahol ezek a dolgok voltak - de mi van akkor, ha egész Egyiptom virágzott ezekben az időkben? Ezen el lehet gondolkodni.

Az egyiptológusok megváltoztatják a történelmet, amikor megteszik majd a felfedezéseiket. A történetek által tudják elmondani valaminek az igaz korát, amit az ősök más, egyéb történeteiben találnak meg, ahogyan azok istenekként éltek, és meghaltak. Ezen témák körül vannak olyan ábrázolások, amik alapján keltezik majd mindazt, amit találnak. Néhány felfedezést még meg kell tenni, ami a Szfinxet jóval öregebbé fogja tenni annál, mint aminek gondolják. Ez van hát érkezőben. Meg fogjátok látni, hogy ez határozottan öregbíteni fogja ezt a civilizációt, és annak szépségét.

Zárásként pedig ezt mondjuk. Ha elegendő vízzel és földdel rendelkeztek, akkor majdnemhogy mindent megtehettek kedveseim. Az építkezések alatt a vízből nem volt hiány ezen a területen, amit láttok - az itt bőséges volt. Gondolkodjatok ezeken a dolgokon, bármennyire ellentmondásosak is. Ítéljétek meg magatok! Ez a mai nap rejtélye.

És ez így van.

Kryon


15. Szfinx személyes idő

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A Szfinx mellett vagyunk. Milyen bámulatos kiváltság oly sok ember számára ilyen közel lenni ahhoz, ami már ilyen régóta itt van. Ez az egyik azon dolgok közül, amiről beszélni szeretnék. Szó szerint, sok jelenlévő képes megérinteni azt. Az árnyékában vagyunk, és vannak, akik számára ez igen rejtélyes. Az első dolog, amit tenni fogunk kedves emberi lény - és figyelmeztetnek rá, hogy én is ugyanezt tegyem -, hogy nem csak engedélyt kérünk az ősöktől, hanem megtiszteljük őket, és megköszönjük nekik, hogy ez fennmaradt. A történelem folyamán sokszor eltemették az itt lévő civilizációkkal együtt, most azonban újra láthatjátok. Az ősök engedélyével beszélünk a Szfinxhez, ám előtte visszatérek egy közvetítéshez, amit épp nemrégiben adtam át nektek. Ehhez a témához van köze, és most amíg itt ültök mellette, megkérdezlek benneteket: valóban lehetséges, hogy árok és víz vette körül? Talán nem minden korszakban, de az idő egy bizonyos szakaszában. Látjátok magatok előtt ezt színesben? Látjátok a fákat, a szépséget, és a zöldet, ami a területet fedte?

Kedveseim, egy árokban ültök. A rejtély mindig is létezett. Milyen idős? Elmondtam korábban egy közvetítésben, hogy öregebb, mint gondolnátok. Lehetséges, hogy Egyiptom előtti? Ezt az első közvetítésben felhoztuk már, több mint egy héttel ezelőtt, és azt mondtuk: civilizációk előzték meg a civilizációkat. Azt mondtuk, hogy a bizonyíték lassan megmutatkozik. Beszéltünk arról, amit ebben a völgyben, és amit Törökországban felfedeztek. Hogy valóban voltak civilizációk ezen a területen, és azon túl is. Lehetséges, hogy ez a Szfinx azelőtt épült meg, mintsem amiről úgy gondolják, hogy azt lehetséges volt megépíteni?

Most az napéjegyenlőségek precessziójáról beszélünk. Ez a Föld imbolygása. Az ősök szerte a bolygón látták, tapasztalták ezt. Azt kérdezhetnétek: "Hogyan láthattak valami ennyire nehezen megfogható dolgot?" A válasz mindig ugyanaz. Az égbolt - amit korszakok óta néztek minden éjjel - volt a tető a fejük felett. Tanulmányozták a mozgásokat.

Azon napok tudósai távcsövek nélkül követték őket, és rájöttek arra, hogy a bolygó ingadozik. Még ha nem is tudtak a bolygókról, kiszámították az elmozdulás mértékét. Rájöttek arra, hogy lennie kellett egy középpontnak, és hogy az melyik irányba mozdul is el. A napéjegyenlőségek precessziójának középpontja épp most volt, 2012-ben. Mint olyan sok más mérésnek is, vannak kiemelkedőek az életének a felében. Más szavakkal a 26.000 évnek van egy 13.000 éves imbolygása. Ez egy jelentős jelzés a csillagok számára, a számotokra, a civilizációknak, a tudatosságnak. Azzal, amit most szándékozom elmondani nektek, nem feltétlen értenek egyet azok, akik a Szfinxet tanulmányozzák. A Szfinx a precesszió fél élete óta, 13.000 éve itt van. Időben sokkal azelőtt, hogy a piramisok megépültek köré, mellé, és egy vonalban vele.

Kedveseim, olyan sok itt a hiányzó tudnivaló. Hol lehet? Hol lehet a tudás? Mi a helyzet a Szfinxel? Ezoterika. Azok az emberek, akik ezt a tárgyat megépítették, egy szándékot raktak bele - talán éppen a szeretetet. Talán éppen azt mondták a megvilágosodásukban, hogy itt fény van. Emlékezzetek rá, hogy miért is beszéltem nektek az ősi Egyiptomról! Értették Rá-t, az egyetlen istent, sokkalta korábban annál, mint ahogy azt a Föld megkapta. Értették a fénytemplomokat, értették a felemelkedést, és még annak a lehetőségét is, hogy visszajöjjenek a halál után. Készültek rá. Ugyanez a tudatosság van itt is.

Kedveseim, egy kijelentést fogok most tenni. Ami mellett ültök, az élő. Kvantum-módon élő, azzal az emberiséggel együtt él, aki megépítette, és belerakta a szándékot. Érezzétek hát meg, hogy él! Tudja, hogy itt vagytok. Tehát beszéljetek hozzá, beszéljetek! "Kedves Szfinx, itt vagyunk. Köszönünk mindent, amin keresztülmentél! Azt, hogy itt állsz fenségesen, így felnézhetünk rád, és csodálhatjuk az elszállt éveket. Kedves Szfinx! Azért vagyunk itt, hogy valami különlegeset mondjunk el neked. Tudjuk, ki vagy. Elhagytuk ezt a 2012-es jelzést, és elkezdtünk újra felsorakozni az ősökhöz. Az ősök tudatossága immár a miénk, és a templomunk fényét elkezdjük megosztani veled. Vannak, akik számára ez csupán egy kő emlékmű, de a megvilágosodott lények érzik az itt lévő életet, a szándékot, és a kort. Szfinx! Tudjuk, hogy civilizációkat láttál jönni és menni. Láttad az embereket olyan állapotba kerülni, ami nem a fény. Azért vagyunk itt, hogy elmondjunk neked valamit. Elkezdünk kivonulni a sötétségből, és újra felébreszteni a fényt, amiről a megalkotóid tudtak. Köszönjük, hogy létezel, így ma láthatunk. Hogy ma lehetőségünk van a közös tudatosságra." Micsoda kiváltság látni a Szfinx árnyékát ezen a 11. napon.

És ez így van.

Kryon


16. Királyok kamrája - Nagy piramis

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Egy kis helyiségben találjátok magatokat a nagy piramison belül, saját akaratotokból. Ez a hely igen fenséges. Az ősök valami olyasmit raktak itt össze, ami világhírű, és ti ezért vagytok itt. De több is van ám ennél.

Kedveseim, azt mondhatnátok, hogy ez egy sír, egyike a legnagyszerűbbeknek - de ez több annál. A szándék, ami ezen terv részévé vált, a fényről szólt - részben emberi, és részben isteni fényről. Minden a fényről szól. Azt mondhatjátok, hogy: "Ez a helyiség az ő (a király - a ford.) otthona." - erre én azt mondom: bizony, ez az ő otthona. Végig azt mondtuk ezen az utazáson, hogy Egyiptom életre kel. Vannak, akik a kövek és a történelem miatt látogatják, vannak, akik pedig azért jönnek, mert életre kel, és a tudatosságukhoz szól.

Milyen érzés ez most a számotokra? Érzitek a tiszteletet, amire kértelek, hogy érezzetek rá? Ez azok tisztelete, akik ezt építették. Annak a családjáé, akinek megépült. Azoké, akik utána következtek, és másokat építettek. Ez az, amire kértelek titeket, hogy érezzétek meg eme helyen. Nem találjátok érdekesnek azt, hogy egyáltalán semmi sincs a falakon? Valójában a falak nagyon is simák. Tudom kedveseim, hogy azt kérték tőletek, hogy ne végezzetek szertartást ezen a helyen, és tiszteletben is tartjuk a sír őrzőinek és gondnokainak kérését. Nem tartjátok érdekesnek azt, hogy nincsenek írások a falakon? Az egyiptológusok szerint jóval több van itt annál, mint a hieroglifákban lévő kommunikáció, ezért itt nincsenek is ilyenek.

Kedveseim, ez itt a hangról szól. Elmondtuk korábban azt, hogy az egyiptomi szarkofágok számos alkalommal voltak 440 ciklus per másodpercre hangolva. Ez nem lehet véletlen, ugye? Ez a helyiség frekvenciákra lett behangolva, és amikor elénekeltek néhányat közülük, akkor a szoba azon a rezonancián zeng. Ez nem véletlen. Tehát, még az ősi egyiptomiak is értették a rezgést, a hangot, és még ennél is többet. Ezt fogjuk megbeszélni. Nem az ezoterikus részét fogom kitárgyalni - mint azt néhányan szeretnének, - mert az egy olyan út, ami jól bejárható, de egyben figyelemelterelő is. Egy olyan tévút, amire a saját személyes templomotok helyett koncentráltok. De el fogok mondani nektek valami olyat, ami a segítségükre volt ennek felépítésénél.

Kedveseim, korábban adtunk át nektek információt az ősök matematikájáról. Bizonyíték van rá, hogy az Indus völgyben lévő civilizáció - talán még az ezt megelőző - magas szintű matematikával rendelkezett. Valójában nem is magasabb szintű matematikával, hanem inkább csak másfajtával. Be is azonosítottuk, hogy ez mi is volt. Elmondtuk nektek akkor, hogy ez az univerzum matematikája, a világegyetem aritmetikája. Bárhová is néztek a természetben, az űrben, Gaián, a legtöbb dolog, amit csak láttok, a 12-re rezonál. Talán emlékeztek még rá, hogy korábban beszéltem erről. Ezt látjátok Egyiptomban, ezt láttátok tisztán Hathor templomában a 12 zodiákussal a mennyezeten - a 12 házból álló zodiákussal.

Az csupán az egyik 12-es volt. Mi a helyzet magával Gaiával, a 360 fokkal, mindenféle olyan dologgal a természetben, ami a 3, 4, 6 és 12 által osztható? A 12 a világegyetem matematikája. Beszéltem a hangról ebben a teremben. 12 fél lépés létezik. A zenében 12 fél lépés van az oktávok között. Azt mondhatnátok, hogy: "Micsoda véletlen!" Ez több mint matek, nem igaz? Nos, most már a levegő természetes rezgéseibe keveredünk bele. Tehát, a 12-esek, amikről beszélünk - az a matematika, amit az egyiptomiak ismertek, és használtak is.

Kedveseim, ha a DNS-hez fordultok, akkor ott meg fogjátok találni a 3-akat, a 4-eket és a 6-okat. Ez a 12-re alapul. A természet 12-es, minden körülöttetek lévő dolog 12-es., ti pedig minden dolgot 10-esével raktok össze. Átadok nektek néhány információt: a 10-es alap alapvetően hibás, és el is mondom, hogy miért. A 12-es alapú matematikával elkezditek megérteni annak filozófiáját, ez más megértésekhez emel fel és újabb felfedezésekhez vezet majd el benneteket. A matematikusok elmondják nektek, hogy ez a matematika szépsége. Mert minél jobban belemélyedtek, az más, még újabb felfedezésekhez vezet el. Amit el akarunk mondani nektek az az, hogy az egyiptomiak ezt a matematikát használták. Ha ez a világegyetem matematikája, akkor ez kvantummatematika. Követitek még a gondolatmenetemet? Nagyon, de nagyon könnyű belépni a kvantumszerű gondolkodásba, amikor a 12-esre kezdtek el alapozni.

Beszéljünk a píről! Gondoljátok, hogy az egyiptomiak értették a geometriát? Nevessünk? A pí hányados - mai tudásunk szerint - egy irracionális szám. Egy olyan szám, aminek nincs vége, és nincs megoldása. Tényleg az gondoljátok, hogy az a különleges szám, amit majdnem mindenben megláthattok a kozmoszban, az valóban egy irracionális szám lenne? Ez hozza fókuszba ezt az egész észlelést. Ez nem egy "másik fajta" matematika. Nem fordíthatjátok át a 12-es alapot 10-esbe, mert a 12-es színes, a 10-es pedig fekete-fehér. Tehát a 12-es alapú egy fogalmi matematika, fogalmi aritmetika, és felfedezésekhez, találmányokhoz, "aha" felismerésekhez vezet.

Hadd kérdezzem meg a következőt: úgy gondoljátok, hogy Tesla ceruzával és papírral dolgozta ki a felfedezését? A válasz: nem. Az egyszerűen egy olyan helyről jött a fejéből, ami maga a következő lépés. Amit az egyiptomiak 12-as alapú matematikájáról mondok nektek, azt szeretném, ha tudnátok önmagatokra is alkalmazni. Itt van az elképzelés: amikor belül elkezditek magatokat - a Felsőbb-Ént, ami Isten darabkája és része - fejleszteni, amikor elkezditek gondozni és ápolni azt, amikor beindítjátok az együttérzés motorját, az felfedezésekhez vezet. Magasabb elképzeléseket, jobb ötleteket, testi gyógyulást, és ugyanazt a filozófiát fedezitek fel, amit az egyiptomiakról adtam át nektek.

Az ok, amiért 12-es alappal rendelkeztek az, hogy fénnyel kezdték el a kultúrát és a társadalmat. Minden a fényről szólt, és ez metafizikai fény. Megértették az egyetlen Istent. Mielőtt újra megkapták volna, megértették azt. Értették a mennyországhoz vezető utat, könnyűvé tették azt mindenki számára. Ez az otthonnak, a halál utáni életnek az előkészülete. Egy olyan helyen ültök, amit (a király - a ford.) saját maga számára készített, hogy élvezhesse azt, ami a fátylon túl volt, és talán még vissza is jön. Ez magas szintű metafizika, magas szintű matematika. A színek esetleges hiánya, vagy ezen dolgok kora ne csapjon be titeket! Amikor elkezditek önmagatokért fejleszteni azt, ami bennetek van, akkor eljuttok a felfedezésekig. Az egyik dolog erősíteni, támogatni fogaja a másikat, de nem fogjátok megkapni azt, ha pusztán "elmések" vagytok. Ha csupán gondolkoztok a rejtélyen - még ha magasröptű gondolatokkal is -, akkor nem fogtok jó válaszokat kapni. Az csak akkor történik meg, ha legbelül magatokban kifejlesztitek azt a kvantummotort, ami ti magatok vagytok, hogy a megoldások elérkezhessenek hozzátok. Nem csak a találmányok Mr. Tesla - hanem a megoldások az életre, a valódi megoldások.

Tudom, hogy kik vannak itt, és ezt nem mondtam el túl sokszor a körút során. Tudom, hogy mit hordoztok, mik a vágyaitok, mik a félelmeitek, és hogy mit véltek a korlátaitoknak. Nézzétek meg ezt a helyet! Van bármi korlátozás ennek megépítésében? A király azt mondta itt az építésznek: "Ez az, amit akarok." Amire ő így válaszolt: "Persze, nincsenek határok!" Tudta, hogy elegendő idővel mi minden végezhető el.

Kedveseim, jelenleg mik a korlátozások bennetek? Egy modellt néztek, egy hasonlatot a számotokra. A 12-es alapú matematika a hasonlat, mert a bennetek lévő saját matematikátok el fog vezetni a magasabb gondolkodáshoz. Először magatokkal törődjetek, és minden dolog ehhez fog hozzáadódni! Ne keressetek metafizikai válaszokat önmagatokon kívül! Ez Kryon üzenete, és mindig is ez volt. Miután befejeztem, szánjatok rá egy pillanatot, hogy eltöprengjetek azon, amit mondtam! Szánjatok egy pillanatot arra, hogy átgondoljátok hol is vagytok! Annyi magasztosság van itt. Ne csapjon be titeket az, hogy vajon most hogyan is néz ki, vagy hogy mennyi gond is volt azt összehozni! Gondoljatok erre!

És ez így van.

Kryon


17. Búcsúvacsora

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam félreáll ehhez az üzenethez. Ez az utolsó üzenet Egyiptomban. Néhányan búcsúüzenetnek hívnák, de nem az. Sok ezoterikus dologról tanultatok: a királyokról, a fáraókról, az istenekről. Ezen dolgok között azt is megtanították nektek, hogy ez a terület élő. Ezt a Szfinxnél mondtam. A tudatosságot és a szándékot nem tudjátok megölni, az szó szerint behatol a Földbe, egyenesen bele az atmoszférába. Ezoterikusan fogalmazva ezt a Kristályhálóként azonosítottuk be. Ez egy élő Háló, és továbbra is tartalmazza mindazt, ami csak megtörténik a Földön. Ez olyan, mint egy élő, tápláló tudatosság, és közületek néhányan érezték is ennek az igazságát. A ti kiváltságotok volt, hogy elmenjetek egy helyre, az egyetlen olyan helyre, ahol megláttátok a királyok őseinek a családfáját, és ahol oszlop-oszlopot követett. Ez az egyedüli uralkodóhely Egyiptomban, ami ezt mutatja. Minden egyes darabja itt van a mai napig. Ha hisztek a halál utáni életben és az életbe való visszatérésben, akkor azt mondanám - közülük sokan ugyanúgy emberként járkálnak itt a földön, mint ti. Gondoltátok volna? Az öreg lélek az, aki sokszor volt már itt. Sokan közületek ebbe a kategóriába tartoztok, és azok is, akiket a sírokban láttatok, akiknek a képei a templomokon vannak. Ez az, amire szeretném, ha emlékeznétek tőlem ezen az utazáson!

Tanulmányoztátok az életet, és az élet tudatossága megmarad. Áttekintésként azt is el akarom mondani azok számára, akik az előző 16 közvetítést is meghallgatták, hogy talán helytelen benyomást szereztetek, mert nem hallgattátok meg mindet. Arra kérlek, hogy tegyétek ezt meg, és újból kijelentem, amit mondtam. Íme egy hasonlat: az embereknek szabad választásuk van, dualitásba születtetek, a fény és a sötétség kiegészíti egymást. Kiegészülés - látjátok, hogy kiegészítik, kiegyensúlyozzák egymást. A fény és a sötétség összetevői minden egyes emberi lénynél egyénileg vannak egyensúlyban. Beszéltünk erről korábban, ezt hívtuk "tudatossági egyensúlynak". Mit ragadtok meg, mihez kezdtek, mi lenne a tisztességes? Mit gondoltok a templomotokról? Talán ez teljesen különbözik attól, amit egy tanítótól eddig tanultatok. Ezért lehet most egy angyali tanítótok, aki itt áll előttetek, és csodálatos igazságot ad át a számotokra a fényről. Amikor pedig távozik, bármit megtehettek. Mit tesztek? Ez a szabad választás. Ez az emberiség civilizációinak, kultúráinak a szabad választása. De az itt lévő ősöknek csodálatos tanítóik voltak. Beszéltünk nektek erről. Ahogy számos más civilizációnak nem voltak, nekik igen. Ennek bizonyítékaként menjetek vissza az időben, amennyire csak tudtok - mind a fényről beszél! Nem borzalmasnak írják le a halál utáni életet, mint ahogy azt manapság sok helyen találjátok - hanem csodálatosnak. Összegyűjtik, hogy mit visznek magukkal, mert hisznek abban, hogy ahová mennek, az túllép a 3D-s testen.

A fény templomai - lépcsők a mennyországhoz. Ez a tanításuk, és ezt hordozták évezredeken keresztül az építészetükben. Az egyiptomi egyén tudatossága az, amihez kezd vele. Tehát, rendelkezhettek az igazsággal, és az ott is van a falakon, de ezek egyénileg tanult igazságok, pont úgy, mint ti is tanuljátok azt. Valóban, mondtuk, hogy megölték a családjukat, és voltak rabszolgáik is, pont mint manapság. Ez nem annyira más kedveseim, mert a tudatosságnak egyénileg kell fejlődnie, és azt egyénileg kell megtanulni. Emiatt újra megkérdezzük: mi történik a templomotokban? Kryon üzenete az egyéni fejlődésről szól. A sírban átadott üzenet nem Kryontól származik, nem is a történelemről - hanem rólatok szól.

Kedveseim, kedves öreg lélek, ez egy új időszak. Elhagytatok egy fontos jelzést. Ezen bolygó sötétsége és fénye lassan elkezd arányt váltani. Ez hatással lesz rátok, a kultúrákra, a kormányzatokra, a gazdaságokra, az üzleti életre, mindenre. Ti vagytok ennek az élvonalában, és a változás élvonala a saját templomotokban van. Minél magasabb a fény, annál fejlettebbek vagytok, annál jobban elterjed ezen a földön, és mindegyik földrészen, amire csak ráléptek. Ez a származásotok, mint az ősökéi és a szomszédos piramisokéi. A fénnyel kezdődött mindez. Mit fogtok kezdeni ezzel? Mindig ez a kérdés. Senki nem tud rávenni benneteket arra, hogy bármit is tegyetek. Ez a ti választásotok. Mit csináltok, amikor elhagyjátok ezt a helyet?

Kryon üzenete mindig ez lesz - a fényről szóló hasonlatok, bárhol is legyetek. Így volt ez Törökországban, Görögországban, a Machu Pichu-nál, és a napfény szigetén is. Olyan sok helyen, amik az átjáróikról és energiáikról ismertek, mindaz, amiről beszélni akarunk, az a templomotok. Mindig ez lesz Kryon üzenete.

És ez így van.

Kryon


Átirók - Rafás Anikó, Gazdag László
Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sanya