Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Monument Valley

Monument Valley
Grand Canyon, Arizona - 2017. április 12-18.

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2017 downloads/download_mv_17.html )

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Azoknak, akik hallgatják ezt, akik nincsenek itt: ez a kezdő üzenet Monument Valley számára. A Föld szeretete zengi körül - gyönyörű! A csoport, amely itt összegyűlt velem együtt, meg fogja tapasztalni, látni, érezni ezt. Itt alig van cement. Ott jártok, ahol a föld, a porhanyós talaj is található. A meditáció, amely megelőzte ezt a közvetítést olyan szavakból állt, amiket korábban már átadtam, melyek azok felfogását visszhangozták, akik itt éltek korábban. Évszázadokkal azelőtt itt éltek már, mielőtt bárki más ideérkezett volna. Erről szeretnék röviden beszélni egy kicsit.

A Gaiával való szövetség ma is lehetséges. Mindazon váltás, amiről beszéltünk, rendelkezik az újraébredés, újratanulás tulajdonságaival - azokkal a dolgokkal, amiket az ősök tudtak. Nem tudjátok csak úgy kiragadni magatokat a városból, mert ez az, ahol léteztek, ez az, ahol a családotok van. Tehát, lennie kell a Gaiával való szövetség egy olyan módjának, ami működik a számotokra. Most még annál is jobban, mint annakelőtte, és pont erről szeretnénk beszélni. A Gaiával való szövetség egyfajta tudatosság. Ez nem azt jelenti, hogy egy bizonyos helyen kell lennetek. De itt van az, ahol a föld energiájának teljes varázslatát kapjátok - ha így akarjátok mondani -, ahogyan beszél hozzátok, ahogyan én is szólni akarok hozzátok. Talán még a visszaemlékezésben is. Szeretném, ha tudnátok, hogy az, amit ebben a nagy váltásban újra lángra akarunk lobbantani az, amivel az ősök rendelkeztek. Ez valami olyasmi, ami újra-meg-újra visszhangzik Kryon üzeneteiben. Ahogy előrehaladtok ezekben a napokban, meglátjátok annak nagyszerűségét, hogy milyen is lehetne Gaia. Egy kis idő múlva talán még azt is, hogy mi is történt itt.

Az eredménye ebben az évben - ahogy rátekintetek - fenséges. Ilymódon nézték az ősök is. Ismerték ezen hely szentségét, hogy mit is jelentenek a sziklák a számukra, a nevek, amiket adtak nekik. Mindent tudtak Gaia szeretetéről, az a társuk volt. Ez nem valami olyasmi, amit ma könnyedén kijelenthettek - még a fénymunkások sem. Ez hát a hiányzó láncszem, ezt kell feléleszteni.

A második dolog, amiről beszélni akarok, az az "elefánt az asztal alatt" (egy olyan dolog, ami nyilvánvaló - a ford.) Talán sok hallgató számára lesz ez most ellentmondásos, de ez az egyik olyan dolog, amiről tudnotok kell az itt megtörténtek, és a Kristályhálóból való visszamaradt energia miatt. Az ősök számára ez rendben is volt egészen addig, amíg a hódítók meg nem érkeztek. Világszerte megtaláljátok a hasonlóságot ebben, miszerint a hódító félteke ismét megtette a dolgát - még a saját féltekéjén is meghódította ezt a földet. Amit erről el akarok mondani az a hozzáállás, az, ami történt, és amiről még ma is beszél a föld.

Kedveseim, talán tudjátok azt, hogy az ősök nem birtokolták a földet. Valójában még az elképzelés is idegen volt számukra - túlságosan lineáris, sőt tulajdonképpen gyerekes. Nos, nem fogják ezt mondani nektek, mert ez sértő, és nincs szándékukban a sértegetés -, ám nem ismerik a birtoklást. A horizontra tekintve, azt magukénak érezték - amikor nézeteltérés vagy akár háborúskodás volt az ősök között, akkor azok az erőforrások feletti, nem pedig a tulajdonlás feletti csaták voltak. Megértették azt, hogy Gaia - velük együtt élő - társ volt, és hogy nem birtokolták őt. Nem húztak egy vonalat, ami azt mondta: "Ne lépd át ezt, ez az enyém, az a tiéd." Nem osztották fel részekre, és jegyezték azt fel könyvtárakban. Tehát, amikor megérkeztek a hódítók, akkor annak elképzelése, hogy ki mit birtokol, nem jutott be a tudatosságukba. Nehéz dió volt számukra az akkori alacsony tudatosság. Tehát, mondok nektek valami olyat, amit nem hangoztatnak túl gyakran. A hódítókat vadembereknek látták. Vadak, magas szintű technológiával - ezt mondták. Mivel a vadembereknek nem volt semmi elképzelése Gaia azon szépségéről és dicsőségéről, amit senki sem birtokolhat.

Azt szeretném, ha fontolgatnátok ezt és elgondolkodnátok rajta, mivel az eredménye a harmadik részlet, amit érintek. Az eredmény pedig az, hogy eme föld szomorú. Nem fájdalma, hanem csak szomorúsága van. A Kristályháló szomorúsággal rendelkezik. Ahogy rátekintetek, és a szemetek minden fenségeset befogad, olyan ősökként gondoljatok magatokra, akik valaha azt mondták, hogy ez bárki számára nyitva áll. Ez szomorúságot hozott létre. A meghívás minden hallgató és jelenlévő számára szól, hogy kezdje el újraírni a váltásban mindazt, ami ünneplésbe ment át, vegyítse megbocsátással, együttérzéssel, és ébressze fel újra a szomorúságot, írja újra a Kristályhálót, ahol csak jár! Ez az egyik tulajdonság, amiért itt vagytok.

Végezetül pedig, tudom hogy közületek nem mindenki a közvetítés miatt jött. Tudom, hogy kik vannak itt. Azt akarom mondani nektek, hogy minden, amiről beszélünk egyszerű. Abban hisztek, ami történik, nem pedig egy megfontolnivaló üzenetben. Az isteni szeretet itt van, ismeri a neveteket, tudja, hogy mi is történt itt. Készen áll az energia felgyorsítására bármilyen mértékben, ahogy csak kívánjátok. Ez egyszerű. Nem kell semmihez sem csatlakozni, semmihez sem tartozni, nincsenek tanítások, nincs rajta haszon. Csak az üzenetek, egy olyan, a Teremtőtől származó szépség, amit jelen pillanatban láthattok. Ez hát ezen körút kezdő üzenete. Ez jó üzenet, folytassuk hát!

És ez így van.

Kryon


Lee Carroll:

"Egy olyan kiránduláson, mint ez, sok olyan ember vesz részt, aki nem feltétlenül jönne el egy Kryon konferenciára. Anélkül, hogy tanulmányoznátok az általam elmondottakat arról, hogy mi is történt, talán fel sem ismeritek a váltás ezen egész elképzelését, valamint hogy ami jelen pillanatban zajlik a bolygón, az nem egy 'új korszak'. Nem csak kitaláltam ezt.

Ez történelem, és ami ezt ilyen mélyenszántóvá teszi az az, hogy akik jóslatokat adtak nekünk, azok az ősök voltak. Nem azokat (a jóslatokat - a ford.), melyeket felnövekedve ismertetek meg. Az ősök által elmondottak közül egyiket sem fogjátok megtalálni a Szentírásban, amit Szent Bibliának hívunk, vagy Nostradamusnál, vagy bármelyik modern kori jósnál. Egyszerűen nem szerepelnek ezekben. Azok, akik megjövendölték a nagy váltást, egykor a csillagokat tanulmányozták, nemzedékeken át. Eredetileg felkeltette az érdeklődésünket mindez és amiről beszéltek. Elmentem hát Mexikóba, hogy megvizsgáljam, és ott voltak a Maják.

Ezek mind a Maja naptárról szólnak, és ez az, amit elkezdtem tanulmányozni. Azt, hogy mit mondtak a maják, és mit jelentett mindaz, amiről beszéltek. Az utam elvezetett a Lakoták öregjeihez, hogy beszélgessek velük, akiknek ugyanaz volt a jóslatuk. Nem tudtak egymásról, mégis a Hopiké is erről szól. A Hopi indián szikla egy jóslat a sziklába vésve. Látni fogjátok. A napéjegyenlőségek precessziójáról beszél, valamint a fény és a sötétség döntéséről. Majdnem olyan, mintha a Föld megállna, és mindenkinek döntést kellene hoznia. Ez Kryon üzenete is. Arról szól, hogy nincs többé kerítésen ücsörgés, az egésznek a lényege a fény és a sötétség. Amit a Közel-Keleten látunk, egy hadsereg, egy határok nélküli gonosz sereg, ország nélkül, még egy olyan jelenlegi nyelv nélkül is, amit közösen beszélnének - a gonosz serege. Mindez benne volt az ősök által elmondott jövendölésekben. A Maják azt mondták, hogy ha elhagynánk 2012-t - ami a Föld imbolygásának a középpontja, a napéjegyenlőségek precessziója -, szóval, ha elhagynánk ezt, akkor az már 'a játék egy új menete' lenne - az már a tudatosságról fog szólni. Hát ezért vagyunk itt.

Nincs jobb hely ennél. Amikor Ilan (a szervező - ford.) azt mondta, hogy menjünk Monument Valley-be, az első dolog, amit mondtam, ez volt: 'Miért?' Nem és nem értettem. Később pedig: 'Ez a középpont, ez hát a középpont, nem pedig a négy sarok, bár lehetne az is.' A bennszülött amerikaiak nagy sivatagának középpontja. Ez itt az a hely, ahol az ősök megjövendölték ezt. Tehát, mi is lenne jobb hely megtisztelni az energiáját annak, amiben most vagyunk, ami maga a jóslat volt, nem bármelyik nyugati írásunk vagy nyugati meghatározásunk által. Mivel egyikük sem vált valóra, felismeritek ezt? Egyikük sem vált valóra. Ha tanulmányozzátok a szent iratokat, már nem vagyunk itt. 2000-ben el kellett volna jönnie a világvégének, nukleáris háborúnak, és mindazon dolgoknak, amik nem történtek meg. Egyszerűen szólva, nem történtek meg. 16-17 évvel később, még mindig vannak olyanok, akik ezt várják. Nem ismerik fel, hogy nem történt meg. Tudjátok, mivel olvastak róla, annak meg kellett történnie. Nem így történt.

Most valami vadonatúj dolog kezdeténél vagyunk. Egyszer, ha valaki egy pillantást akar vetni arra, hogy mi is fog történni, és mi lett elmondva nektek, akkor nézzétek csak meg az ősöket! Ők azok, akik megjövendölték ezt. Ezért is ülök itt. Ez aligha egy új korszak, olyan régi ez, amilyen csak lehet. Tehát, azért van itt Kryon, hogy üzeneteket adjon át, felelevenítse nekünk a múlt dolgait. Valamint, hogy értelmessé tegye számunkra, hiszen ez nem valami magasröptű dolog a felhőkben, hanem gyakorlati, mivel vissza kell térnünk a munkába. Ezért vagyunk hát itt.

A közvetítések rövidek, és mindig ünneplést kívánnak meg. Mindig megtisztelik az emberi lényt, és azt ahol vannak. Sohasem voltam még itt. Izgatott vagyok, mert ránézek mindezekre a dolgokra és izgatott leszek, hogy a Navahókhoz tartozik. Izgatott leszek, hogy ránézhetek, és azok békében vannak. Kezdjük hát!"

Üdvözöllek bennetek kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam mindent elmondott. A próféciák és Gaia kellős közepén ültök. Nem hagyom ezt annyiban. Azt akarom, hogy megértsétek a szövetséget. Azt a tudatosságot, ami annyival magasabb szintű, mint azé a többségé, akik ezt hallgatják. Ez olyan tudatosság, ami ezé a helyé, itt bontakozott ki, ami olyan erős szövetséggel rendelkezett, hogy nem volt igazán különbség a Szellem, a Teremtő Forrás és Gaia között. Gaia táplálta és ruházta fel mindannyiukat. Az ősök rendelkeztek ezzel a szövetséggel, ami olyan erőteljes volt, hogy az összetartotta őket. Földanya - beszéljünk hát erről először! Van valami gyakorlati érzésetek, valami, ami nem ezoterikus, hanem gyakorlati, és akkor érzitek, amikor a Föld szeretetére gondoltok? Kérdezzetek csak meg egy fa-ölelgetőt, hogy amikor megöleli a fát, az vajon visszaöleli őt? A válasz mindig: igen. A Földnek olyan esszenciája van, ami kiárad, ha megengeditek, ha megérzitek azt.

Megvitattuk már, hogy néhány országban más a háló, más módon árad ki. Az írországi látogatás - ahová a társam legközelebb megy - példaként szolgál erre. Itt Gaia szinte egyáltalán nincs kötőféken tartva, és olyan mértékben árad szerteszét, hogy évszázadok óta vannak olyanok, akik tündéreket látnak. A manifesztációk szó szerint Gaia szeretetéből történnek. A kapcsolat minden területen, magából a Földből származik. Itt a sivatagban, ez másmilyen. Csendes, gyönyörű, békés szeretet, amely a bolygóból áramlik a maga csendességében. Azok, akik leülnek és eltűnődnek rajta, megérzik.

Helyezzük ezt át a gyakorlatba! Amikor Gaiára gondoltok, és arra, hogy miben is áll a Föld velem való kapcsolata, szóval ha ezt teszitek, akkor számítsatok az eredményekre! Akár a hátsó udvarban is találhattok társat hozzá. Ez a ti elvárásotok. Ez az a szövetség, ami elveszett. Ennek a felelevenítése a felkérés arra vonatkozólag, hogy tegyétek teljesebbé, spirituálisabbá az életeteket, valamint olyanná, amire talán sohasem gondoltatok korábban.

A nyugati világ gyakran ül le és meditál. Ez közvetlen kapcsolat a Forrással - hívhatjátok bárminek -, a Szellemmel, Istennel, teljesen kikerülve a Földet. Nem érti meg azt, hogy az ott pihen társként, készen állva arra, hogy erősítse a kapcsolatot köztetek és Isten között. Micsoda egy szövetség ez, majdnemhogy természetfeletti. Az is, természetfeletti. A természetfeletti meghatározása, hogy felette áll annak, amit normálisnak gondoltok. Ezért van az, hogy a nyugatiak nem rendelkeznek magától értetődően a bennszülöttek tudatosságával. A bennszülöttek olyan szövetségben éltek a bolygóval, olyannyira össze voltak kapcsolódva vele, hogy amikor nem volt ételük, olyan szövetség-szertartásokat végeztek, amit "esőtáncnak" neveznétek. Ezen szertartások által magával a bolygóval voltak szövetségben ilyen módon, amikor élelemre volt szükségük. Kedveseim, hadd mondjak el nektek valamit: még az idősek is elfelejtettek néhányat ezen dolgokból, mert ez 300 évvel ezelőtt volt, vagy még annál is régebben.

Amikor élelemre volt szükségük, akkor a bivaly vagy egy másik állat szó szerint betért a táborba, mintha odavezették volna. Az állat minden egyes részét felhasználták és megtisztelték. Ünnepséget rendeztek, mert Gaia gondoskodott róluk. Az állatok és a bennszülöttek is szövetségben álltak Gaiával, kapcsolatban voltak. Ez az, amiért időnként ha állatokat láttok a vadonban, nem tudjátok eldönteni, hogy mit is néztek. Gaiát vagy egy állatot, mivel azok közös szövetségben állnak. Ez hát a szövetség. Ez az, amiről beszélünk. Több is van még.

Beszéljünk arról, hogy Gaia manapság is támogatja az emberiséget. Erre nem is gondoltok. Azt mondjátok: "Az akkor volt, nem pedig most. Rendelkezünk ételkiszállítással, és az néha jó is." De mi volt akkor? Mi van most? Ez még létezik, és nem is kell rá gondoljatok. Ha elvisztek egy gyermeket az erdőbe, egy vízeséshez, akkor rá fog érezni, hogy van valami különleges ott. Látja, hogy frissebb a levegő, az elméjében észleli, hogy az erdei séta felfrissülést és jót jelent. Újra és újra meg újra menni akar, anékül, hogy bármi fogalma lenne a fotoszintézisről. A fák ontják magukból a lehető legtisztább oxigént, ami csak létezhet. A vízesések ellátják negatív ionizációval a személyeket, hogy jobban érezzék magukat. Felismeritek, hogy ahogyan lélegeztek, a következő lélegzetvételnél ott van Gaia, mely arra lett tervezve, hogy oxigént adjon a számotokra, és hogy elnyelje azt, amit kilélegeztek? Ha ez nem partneri viszony, akkor vajon mi? Mit mondanátok, hogy mi ez? Ez egy szövetség, ahol igénylitek egymást. Igényt tartotok egymásra olyan módon, ami mélyenszántó, ám gyakran még csak gondolatot sem szántok rá.

Meghívást intézek bárkihez, aki most hallgat engem, hogy végezzen egy kis szertartást - naponta akár! Csupán fél perc az egész. Lehet ezt akkor, amikor felkeltek, vagy amikor aludni mentek - amelyik helyénvalóbb. Így szól: "Köszönet neked Gaia, a partneri viszonyért. Lehet, hogy a lábam nem a föld porában áll, de tudom, hogy ki vagy. Áldott legyen ez a nap a társulásunk miatt!"

Egy későbbi közvetítésben át szeretnék adni nektek egy ellentmondásos forgatókönyvet. Már egy részét átadtam korábban. Csak azt mondom el, hogy mi történt itt geológiailag. "Anti-geológiának" fogom elnevezni, mert nem elfogadott. A "nap nagy geológiai elfogultságának" hívom azt, amivel kapcsolatban tévednek, mivel itt egy olyan nagyszerű dolog történt, ami mindezt létrehozta. Egy olyan időkeretben, amire senki sem számít, és a föld azt kiáltja: "Igen, igen!", amikor elmondom nektek. Közületek sokan más szemmel fogják újra megnézni. Ez következik hát, de most:

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ebben a harmadik közvetítésben, továbbra is Gaiáról lesz szó. A hallgatók számára jelzem: hamarosan lemegy a nap. A csoport körülöttem áll, néhányan ülnek, élvezve Monument Valley nyugalmát, és folytatni is fogják azt az elkövetkezendő néhány napban. Kedveseim, ezek a közvetítések nem hosszúak, mert pontot szeretnék velük tenni a nap végére. Olyanok majdnem, mint egy-egy áldás, amit felidézhettek. A fő tanítás napközben hangzik el. Annak érdekében, hogy ez helyesen történjen, képzeljetek el valamit velem együtt. Az emberek nagyszerűek a történetek létrehozásában és szeretik a történeteket. Minden idők legnagyobb elbeszélői mindig az idősek voltak, mivel ők rendelkeztek a legnagyobb bölcsességgel és információval. A történet, amit ma át kívánok adni nektek egyszerű és meglehetősen rövidke. Olyan valakiről szól, aki gyakran szerepel egy-egy példázatban. Wo a neve. Nos, mindig, amikor ezt a szereplőt használjuk, elmondom, hogy Wo-nak nincs neme. Wo nő és férfi is, mindkettő. Annak kell lennie, mivel ez a bizonyos üzenet az egész emberiségnek szól. De eme történetben, ez alkalommal férfiként szerepel.

Wo spirituális ember volt, egy hétköznapi férfi. Egy városban élt, akárcsak közületek sokan, és jó munkája volt. Egész életén keresztül, Wo folyamatosan próbálta magasabbra emelni a rezgést önmaga és Isten között. Wo jó ember volt. Minden erőfeszítése ellenére sem tűnt úgy, hogy eléri azt, amit a barátai tettek. Így tanácsot kért. Azt kérdezte: "Mi tehetek, hogy legyen néhány olyan élményem, mint nektek? Tudom, hogy voltak látomásaitok." Így válaszoltak: "Igen." Wo: "De hogyan csináljátok?" Barátok:"Wo, Istenre kell figyeljél! Meditálnod kell, és imádkoznod olyan módon, hogy a látomások mindig elérjenek, hogy megtörténjenek, hogy ott legyél rá az égből jövő fénnyel telítve." Wo gyakran próbált egy kicsit magasabb szinten lenni, mint ahol volt. Fényoszlopokat képzelt el, melyek a felhőkből eredtek, vagy azon túlról, a mindenség megteremtőjétől, talán az Örökkévalótól. Hallott a barátai látomásairól - szó szerint, amiket meditációban éltek át -, és testenkívüli élményekről, amikben angyalok által ragadtattak el, ahol mindent felülről láttak, ahol valójában meglátták az Örökkévaló arcát.

Annyira irigykedett rájuk, aztán felismerte, hogy ez helytelen. Annyira akarta ezt. Wo nem igazán hitt benne, hogy megérdemli, de tudta, hogy a barátai rendelkeznek vele. Tehát tanácsot kapott az egyházától. Az egyháza szerette őt, és jó tanácsot adott neki. "Wo, meg kell töltened magadat az Örökkévaló könyörületével. Kicsit tovább kell térdeljél talán, egy kicsivel több komolyságra kell szert tegyél, és el fogod érni végül."

Ez szeretetteljes tanács volt. Jó tanács volt arra vonatkozóan, hogy segítsen Wonak túljutni önmagán, és bekerülni egy magasabb rezgésbe. Meg is próbálta. Olyan sok dolgot megpróbált. Sok baráttól kapott tanácsot. Mégsem működött. Wo nem gondolta, hogy ez probléma lenne, nem igazán. Tudta, hogy Isten szereti őt. Mindez rendben volt, csak úgy gondolta, hogy az érdemesség ezen állapotában ez minden, amit elérhet, és ez elegendő is volt a számára. Aztán megtörtént. A dolgok gyakran akkor történnek meg, amikor nem számítotok rá, mivel elengeditek mindazt, amit szükségesnek gondoltok: a bűntudatot, vagy a csalódottságot. Ő mindezt elengedte. Késő este volt tulajdonképpen, amikor Wo meghallotta a hangot. "Wo, gyere ki!" Óh, tudta ő, jól tudta, hogy mi ez. Tudta, hogy valami nagyon különleges fog történni. Csupán nem számított rá éjszaka. Kilépett, és a hang folytatta. "Wo, találkozni szeretnénk veled. Óh, hát itt vagy." Tudta, hogy eljött az ideje, de amikor körülnézett maga körül, nem számított arra, amit látott.

A föld úgy csillogott alatta, mint a sok aranydarabka a Napban. Tudta, hogy a látomás elkezdődött a számára, de nem számított rá, hogy alulról fog érkezni. Hirtelen meglátott ezernyi kis gyertyát, mind egy sorban álltak és befelé vezettek a háza mögötti erdőbe. Sokszor volt már abban az erdőben, de ez nem ahhoz vezette el, amit megszokott - egy látomásban volt benne. Tündéreket látott maga körül elsuhanni. Megkérdezte: "Kik vagytok? Mi történik?" Azok így feleltek: "Mi vagyunk az erdő dévái. Mi vagyunk azok, aki átsegítünk a látomáson. Gyere Wo! Menj a fény útján!" Így is tett. Az ösvény finoman bevezette egy nagyon sűrű erdőbe. Nem abba, amihez hozzá volt szokva. Hihetetlenül fenséges volt. Minden ragyogott körülötte, táncoltak a fények, és látszólag még több déva, talán még tündér fénye is repkedett mindenhol. Volt zene is, vagy valami ilyesmi. Ünneplés, amit hallott és érzett is. A látomásában volt, ami gyönyörű volt. Szerette, ami vele történik. Olyan más volt, mint amilyennek gondolta. Egy körhöz vezették, és az fénnyel volt telítve, jól meg volt világítva. Megértette, hogy az erdő fái elkezdtek gyülekezni körülötte. Aztán érezte, hogy az ágak elkezdenek mélyen lehajlani, hogy nagyon lágyan kapcsolatba kerüljenek vele a leveleik által. Amikor megtették, érezte, hogy elektromosság járja át. Óh, micsoda látomás is volt ez! Ezt érezte, minden egyes levél érintésénél. Hallotta a fák kollektív hangját, amit sohasem fog elfelejteni. "Köszönjük Wo, hogy hagyod, hogy megérintsünk téged. Óh, te szent." - mondták, majd folytatták: "Amint fent, úgy lent. Wo, a Teremtő benned van. Ezért hívunk szentnek. Így látjuk az egész emberiséget. Áldottak azok, akik ismerik a Föld szeretetét! Az értük van."

Így zárjuk a történetet. Wo megkapta a látomást, valamint egy üzenetet. Az nem mindig felülről érkezik. Ez nem az, aminek gondoljátok. Ahogy a lábatok megérinti a talajt, a Föld szentként ismer titeket. Az ősök tudtak erről a történetről, és most már ti is.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Azt akarom, hogy érezzétek a nyugalmat! Nem gyakran van ez így - a sziklák figyelnek. Ha azt mondanám kedveseim, hogy a sziklák élők, mit szólnátok hozzá? Ám nem illenek bele az élet tudományos meghatározásába vagy identitásába. Azt is mondtam nektek, hogy el fog jönni a nap, amikor az élet meghatározásának ténylegesen meg kell változnia. Mivel a tudomány egy olyan egyességre fog jutni - amit én a "felfedezések egyesülésének" fogok elnevezni -, amikor is elkezdik meglátni ennek a többdimenziósságú azonosságát, annak határozzák meg ami, és képesek lesznek meg is mérni azt. Amikor ez megtörténik, akkor olyan dolgokat fognak meglátni a természet szikláiban és fáiban, amik felül fogják bírálni azt, hogy mi az "élő" és mi nem. Tehát, amikor azt mondom nektek, hogy a sziklák egy bizonyos módon figyelnek, akkor ez nem olyan értelmezésben történik, ahogy ti gondoljátok.

Ebben a kis időben olyan módon szeretnék a tudományról beszélni, ami udvariatlannak tűnik, de csak látszólag az. A bolygó tudománya az, ami eddig a pontig elvezetett benneteket, a bolygón lévő tudomány az, ami lehetővé teszi számotokra azt a felfedezést, ami végül bizonyítani fogja a Szellem létezését. Tehát, ez van érkezőben, és ez tudományos lesz. Viszont a mai tudomány elfogult. Erről szeretnék beszélni. De mielőtt arról beszélnék, ami itt van előttetek: sokféle tudomány létezik. A tudománynak különböző ágai vannak, számos vizsgálat létezik. A tudósok viszont azt mondják, hogy igazából két csoport van. Az egyik csoport megpróbálja tanulmányozni és magyarázni a létező dolgokat. A másik csoport megpróbálja megragadni azt, ami van, és rávetíteni az eljövendő okviszonyra. Ez azt jelenti, hogy ők lesznek azok, akik fel fogják fedezni a jövőben használatos dolgokat.

A különféle tudományok különböző bizonyítékokkal rendelkeznek. Van olyan tudományág, mely nincs sok bizonyíték birtokában, így olyan gépeket hoznak létre, amik legyártják őket, vagy olyan kísérleteket, amik bemutják ezeket. Így megalkotják azt, amit aztán meg fognak vizsgálni, majd pedig a létrehozás által azok válnak a bizonyítékaikká. Aztán vannak másfajta tudósok, akik mindig bizonyítékok tömkelegével rendelkeznek - a csillagászat az egyik közülük. A bizonyíték mindig ott van, mindig elérhető tanulmányozásra. Ez a fajta tudomány eldönti, hogy mi, mikor és hogyan történt meg. Ebben igen hasonlít a geológiához. Egy geológus olyan nagy mennyiségű és összefolyó bizonyítékokkal szembesül, melyek oly elképesztően nagyszerűek, hogy gyakran nem is tudja, hogy mit lát. Ám nem csak erről van szó, hanem arról, hogy a korszakok megváltoztatják amit látnak, így ha például vetnek egy pillantást egy dologra, az teljesen zavaros lehet az előtte megtörtént események miatt. Az előforduló elfogultságokról szeretnék beszélni.

A frissnek tartott tudományban azt tartják tudományos módszernek, amely kizárja azon dolgokat melyek nem számítanak, és beszámítja azokat, amik igen. Állítólag ez egy elfogulatlan módszer, de nagyon is elfogult. Vegyük azt, amiről gyakran beszélek is. A tudósok a szaktudásuk területén úgy hiszik, hogy ismernek bizonyos dolgokat, amiket tanulmányoznak. Azok a bizonyos dolgok felhalmozódnak és elfogultságot teremtenek meg. Így azt gondolják, hogy tudják merre is kell keresgélniük a következő felfedezés érdekében. Tehát, az elfogultság válik azzá, amiről azt gondolják, hogy keresik. Aztán megtervezik a kísérleteket ehhez az elfogultsághoz. Nem egy meglepetés-eredményhez, hanem valami olyanhoz, amiről azt gondolják, hogy ott van. Ez hát a kísérlet megtervezése.

A klasszikus példája ennek a hulladék-DNS keresése volt. Ezt már átadtam korábban. Több, mint 30 évig feküdt előttetek a DNS kémiája, amit lehetetlen volt megoldani. Magának az élet kémiájának 90%-a rejtély volt. A modern korig, 2012-ig megoldhatatlannak tartották, még azt is, amit "hulladéknak" neveztek, mert nem volt látható célja. Az oka annak, amiért ez annyira megfoghatatlan volt az, hogy tudósok, kémikusok és biológusok tanulmányozták. Mivel ők kódokat kerestek. Azt keresték, amire az alapján számítottak, amit a múltban láttak, előre eldöntötték. "Itt fogjuk megtalálni", ott keresték és nem találtak semmit. Aztán később elmondtuk nektek, hogy a nagy felfedezés azon nyelvészektől eredt, akik a szómintákat tanulmányozták, mivel az a 90% nyelvezetet tartalmaz, információt. Ez egy klasszikus példa.

A másik, amiről ez idáig még nem beszéltünk, de néhány héten belül fogunk, az a Nagy Hadronütköztető. Ebben óriási energiát, hidrogénatomokat raknak össze, majdnem fénysebességgel zúzva szét őket, miközben felveszik a robbanásokat és megnézik, hogy mi is repül szét. Milliárdnyi fényképük van arról, hogy mi minden száll szerteszét. Hogyan elemzik és értelmezik azt? Azt mondják erre, hogy programokat terveztek hozzá. Olyan programokat, amik azt fogják nézni, amiről ők úgy gondolják, hogy ott van. Kedveseim, néhány ilyen dologra rá is találnak egy olyan folyamatban, ami elszalasztja azt, ami igazán ott van, mivel a programjuk nem tartalmazza még a keresését. Tehát, látjátok, még a legmagasabb fizikában is jelen van annak elfogultsága, hogy mit is gondoltok, hogyan működnek a dolgok. Aztán pedig erre alapozva tervezitek meg köré a kísérletet.

A geológia nagy elfogultsága a következő. Amióta csak ezen a bolygón éltek kedveseim, a geológia lassan működik. Emiatt van jelen az az előítélet, hogy minden geológiai folyamat rendkívül lassú volt. Amikor látjátok valaminek a közeledtét, el is döntitek, hogy mennyi időt vesz igénybe, hogy az létrejöjjön. Eldöntitek, hogy mi is az. Majd betöltitek ide azt, amit igaznak gondoltok: az eróziós tényezőt, a kövek fajtáit, a keménységet és a lágyságot - mindezt egy nagyon, de nagyon lassú folyamatba. Ez kedveseim, teljesen hibás. Amire a geológusok nem számítanak az az, hogy amikor a Föld megformálódott évmilliárdokkal ezelőtt, mindez borzasztó nagy felfordulások közepette zajlott. Eme folyamatok roppant hatalmasak voltak, a vizek hullámai egy újonnan megformálódott Földön - roppant nagy dolgok történtek meg sokkalta gyorsabban, mint gondolták. Néhány geológus akad, aki megértette a St. Helens hegy felrobbanását. Amiről korábban úgy gondolták, hogy évszádokat vett igénybe, másnapra megtörtént és ezt megláthatták. Felismerték, hogy vulkanikus folyamat olyan dolgokat hozhat létre, amikre az iskolában tanított időkeretben nem számítottak.

Tehát, hadd mondjam el, hogy mire is tekintetek rá! Újra azzal fogom ezt összehangolni, amit a Grand Canyonnál láthattok. Nehéz ezt meghatározni. Geológiai kifejezésekkel nem is teszem, csupán egyszerű angollal. Amire most láttok, az a szél eróziójának sok évezrednyi tulajdonságaival rendelkezik. A szél és a víz eróziója mintát hoz létre. Alapvetően ez az, amit láttok. De alatta kedveseim, ami az igazán homályos dolog és nem úgy látszik ahogyan az van - az az óceán, ami itt volt. Nem csupán egy óceán kedveseim, hanem egy mozgásban lévő óceán. Hogyan is mondjam el ezt nektek? Majdnem a kontinentális vízválasztónál - amit az Egyesült Államok nyugati részének hívtok - volt néhány jelentős felfordulás, ami szó szerint lehetővé tette az óceán beáramlását és földdel való visszamosását - újra és újra. El tudjátok képzelni azt az erőt, amivel egy egész óceán elszabadul és beáramlik? Ebben az erőben talán évszázadok vannak benne, ami aztán visszafordult, és ismét kiáradt. Azt mondom nektek, hogy a Grand Canyont kevesebb, mint 300 év alatt vájta ki egy olyan bősz óceán, amilyet sohasem láttatok e ponton ezen a bolygón. Ez a bolygó most békés, lejárt az ilyesfajta geológia ideje. Vége az ilyen rövid időszak alatt történő ilyen hatalmas mértékű mozgásoknak. Ilyen volt a Föld. Ha ezt láthatnátok, akkor megértenétek, hogy amit széleróziónak gondoltok odalent, az valójában vízerózió. Láthatjátok, hogy ami itt kiemelkedik belőle, és az óceánárok alatta, az mind sziget volt korábban. A hullámok megtörtek rajtuk, eróziót okozva, ennek eredménye az, ahogyan ma látjátok ezt. Így történt hát a kezdetben, ez volt annak az öntőformája, amit később tovább erodált a szél és az eső.

Azok, akik itt vagy a közelben élnek, most kagylókat találnak mindenhol - ez óceán volt. Nem egy nyugodt óceán. Egy mozgásban lévő óceán volt, ahogy a helyet megemelte, megfordította, felemelte és odébblökte. Nagyobb mozgás volt itt annál, mint amit valaha láttatok. Nagyobb, mint amire bármelyik geológus számított. Gyors, hirtelen, bősz, ami létrehozta azokat a kemény vájatokat, amiket ma is láttok. Egyenesen fel és le, sokkalta jobban, mint a szél és a víz évmilliárdok alatt. Tehát, azt szeretném, ha erre gondolnátok! Szeretném, ha emlékeznétek erre a napra, és újra elmondanátok, mert eljön az idő, amikor a geológusok azt fogják mondani: "Igen, most már elismerjük!" Ez hát a tudományos tanítás mára.

Azt szeretném, ha más szemmel néznétek ezeket a dolgokat! Azt akarom, hogy tekintsetek rá a természet azon összefolyására, ami megteremtette a szépséget, ami ma a sivatag! Azt szeretném, hogy nézzetek körül, és lássátok meg az óceánárkot magatok előtt! Képzeljetek el megsemmisítő erejű hullámokat, és egy olyan óceánt, ami sohasem nyugodott, mindig mozgásban volt! Képzeljétek el, hogyan ment végbe mindez évszázadokon, évezredeken keresztül! Ez az oka annak, hogy a Grand Canyon mindkét oldalán deltát találunk. Elöntötte az egyik irányban, majd a másikban, újra és újra, kivájva azt a fenséges látványt, amit ma itt láttok. Ellentmondásos? Hát persze.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Úgy kezdjük ezt az üzenetet, mint a legutóbbit. Azt szeretném, ha elcsendesednétek és figyelnétek! Nos, vannak olyanok, akik azt mondanák: "Itt nincs semmi." Ez a csend megszentelt dolog, mivel a semmiben van a minden. Azzal kezdtem a geológiai közvetítést, hogy elmondtam nektek: a sziklák éltek. Nem a ti meghatározásotok vagy a normáitok szerint, hanem ezoterikus és metafizikus értelemben éltek - túl azon, amiben rendes körülmények között hisztek. Azt is elmondtuk nektek, hogy a sziklák figyelnek. Ez egy hasonlat, ami azt jelenti, hogy az energiát, amit kisugároztok, a föld, amin álltok, bizonyos módon elnyeli. Észrevettétek-e, hogy a történet-mesélésben és a beszélgetésben az ünnepi szertartások annak érdekében lettek átadva, hogy harmóniát teremtsenek a földdel, a családdal és a törzzsel? Ez magas szintű tudatosság, kedveseim. Olyan tudatosság, ami a lehető legjobb módon harmóniára törekszik mindennel maga körül ahelyett, hogy elvenne tőle, vagy szembefordulna vele. Ez egy olyan elképzelés, ami még nincs itt. Van még több is ennél.

Mondtam nektek azt, hogy a bolygó, amit Gaiának neveztek, egy társulás volt. Tehát, hadd vigyelek vissza benneteket ide, 400 évvel ezelőttre! Ez duplája itt az országotok élettartamának - 400 év! A sziklák nem csak hogy figyelnek, hanem beszélnek is. Ha partneri viszonyban vagytok a Földdel, akkor kritikus szerep jut azoknak, akik tudták, miként hallják meg amit a sziklák mondanak. A sziklaformációk, ahogy körbejárjátok Monument Valley-t, most neveket kapnak, de régebben energiákat, személyiségeket adtak nekik. Az energiákban megvolt a férfi és női energia is. Néhányuk megszentelt volt, néhányukhoz pedig nem mentek oda. Ott volt már akkor is a Jin és a Jang, valamint jelen volt a polaritás is. De a sámán, akit jelenleg gyógyítónak hívtok ezen a földön, olyan eljárási folyamattal - azt is mondhatnátok: tanulási és bölcsességi folyamattal - rendelkezett, ami nagyon hosszú időt vett igénybe. Annak érdekében, hogy meghallja azt, amit a föld mondana.

Megérthetitek, hogy akkoriban is már, mielőtt bármilyen kémiai szer létezett volna, rendelkeztek gyógyitalokkal. Ezek közvetlenül a földből származtak, a növényekből, és volt olyan is, amit az állatokból nyertek, együttműködve és harmóniában az emberekkel. Az egyik segítette a másikat. Annyira kézenfekvő, hogy a bennszülöttek miért is akarnak a szertartásban visszaadni valamit annak a társnak, aki olyan sok mindent adott nekik. Minél nagyobb harmóniában álltok a földdel, és azzal, ami körülvesz benneteket, annál hosszabban éltek. Minél jótékonyabbak vagytok másokkal, annál nagyobb együttérzést tudtok mutatni. Vannak olyan kérdések, miszerint: "Hogyan tudja azt a gyógyító, hogy milyen bogyókat, illetve az állatok mely részeit használja annak érdekében, hogy gyógyítson? Kísérletezett csupán? Volt laboratóriuma?" A válasz az, hogy a föld mondta el nekik. A sziklák mondták el, mert látjátok: a sziklák beszélnek. Ha a tudatosságotok olymértékben össze van hangolódva a bolygóval, hogy egyek vagytok vele, akkor tudjátok, hogy mit is mondanak. Amit most a székben láttok, azt közvetítésnek hívják, ez rá a kifejezés manapság. Talán a bennszülöttek elég nyitottak lennének, és megosztanák veletek, hogy minek nevezték azt akkoriban, mivel akkor is használatban volt. Csak az idősebbek, csak a bizonyos kort megért és származású személyek voltak képesek beszélni a sziklák nevében. De ahogyan nézitek a "műemlékeket" - ahogyan azokat ma nevezitek - azokat a természet által faragott szépséges szobrokat, értsétek is meg, hogy mindegyikük személyiséggel rendelkezett. A mai napig így van, ha megkérdezitek az idősebbeket. Ez egy társulás.

Kedveseim, ez az, ami hiányzik. Végezetül elmondom nektek a következőt. Ez egy kétirányú utca a bolygóval kapcsolatban. Ha a bolygó tudja, hogy megkísérlitek tisztelni őt, akkor felel rá. Tudja, hogy kik vagytok, mert a társulás így működik. Manapság ez jóval személyesebb, az ősök jóslataiban szereplő napéjegyenlőségek precessziójának váltása miatt, ami mára igazzá vált. Ismételten elmondom, hogy létezik egy híres véset a sziklában, amit Hopi indián sziklának neveznek, ami erről a konkrét időszakról beszél, hogy az emberiség útja elválik, és hogy a döntés a tiétek, hogy az egyik vagy a másik irányba mentek-e. A Hopik jóslata ugyanaz, mint a lakotáké vagy peruiaké. A bolygón oly sokan mondják, hogy ez az időszak, ahol a kelet, a nyugat, az észak és a dél, a megértés egyesülésében találkozni fog. Együttérzés lesz ott, ahol nem volt korábban. Megértés lesz ott, ahol az nem volt azelőtt. A Föld tudatosságának ez a nagyon lassú átalakulása. Ezen tanulási folyamatban az ősökhöz fordultok, mert ők rendelkeztek az igazsággal. A bolygó tudja azt, hogy keresitek, és válaszolni fog rá.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez csakugyan egy csodálatos nap. Egy kicsit szeretnék visszatekinteni, majd lapozni egyet. Ha átgondoljátok, hogy mi is került elmondásra az előző 5 közvetítésben, akkor az üzenet egyszerű. Mélyenszántó, szépséges - ez a bolygó ismer benneteket. Sok időt töltöttünk el azzal, hogy Gaia ezoterikájáról beszéljünk. Ma a Navahóktól halljátok a történeteket, amiket a hagyományaikról mesélnek, hogy kik is ők, és hogy mit is csinálnak itt. Ellenállhatatlanul megérzitek a harmóniát. Nem csupán a bolygóval való harmóniát, hanem az önmagukkal és a családjukkal való harmóniát is.

Beszéltem nektek reggel a geológiáról, a vitatémáról, ami még azt is kibővíti, amit elmondok nektek. Mégpedig, hogy minden, amiről beszéltem, az élet kialakulása előtt már megtörtént a bolygón - annak megformálódásának korai napjaiban, amit láttok. Azóta tömeges időjárási ciklusok zajlottak le, amik újra csak kis tavakat és kisebb óceánokat helyeztek el ide, amikből újra és újra sivatagok lettek - oda-vissza. Kis, élettel rendelkező tengerek voltak itt, innen valók hát a kagylók. Olyan sok minden van itt, ami elrejtőzik a történelemben, ám az itteni történelem legnagyszerűbbje az, amit a bennszülöttek valósítottak meg.

Áttekintés. Elmondjuk nektek azt, hogy ahogyan tanulmányozzátok őket, megtaláljátok Gaia igazságát, és az emberi lényhez fűződő varázslatos kapcsolatot. Most pedig azt szeretném, ha lapoznátok egyet, csak egy kis időre! Egy dolog harmóniában élni a bolygóval, amikor a rezervátumban vagytok. Egy olyan csoportban, melynek annyira régi hagyományai vannak, hogy az években nem is számolható meg. Az itt élők szabadon választhatnak, hogy miben hisznek, de a hagyományok erősek. A családon belüli harmónia hagyománya erős, és így nem nehéz folytatni a kapcsolatot az ősökkel, a múlttal, a saját földjükkel.

Mi a helyzet veletek? Ez a tanításom csattanója. A modern korban, amikor innen elmentek, hogyan lehetséges végrehajtanotok azt, amit láttok? Visszamentek oda, amit "városi életnek" neveztek. Még ha nem is a városban vagytok, az életetek "nyugatias". Nincsenek hagyományok körülöttetek. Nincs jelen az együttműködő család, amivel ők 500 éven át folyamatosan rendelkeztek. Lesznek olyanok, akik a bolygóval kapcsolatos folyamatos emelkedett tudatosság elképzelése nélkül fognak rátok tekinteni. Azokhoz szólok, akik itt vannak, az itt jelenlevők között vagy akik ezt hallgatják. Vannak közöttetek, akik régen felismerték, hogy Istent nem kapcsoljátok be és ki. Az nem egy vasárnapi élmény. Amit tesztek az, hogy folyamatosan hordozzátok a kapcsolatot. Mielőtt aludni mentek ma este, vannak, akik köszönetet mondanak. Amikor pedig felkeltek, szintén azt teszitek. Nem másképpen azok is, akik a Naphoz és a Holdhoz beszélnek, szertartással ünneplik azokat. De ez nehéz dolog a számotokra, mert nincs csoport körülöttetek. A Szellem tudja ezt.

A tanítás a következő kedveseim. A harmóniát, amit hordoztok, amit itt láttok a törzsben, amit megtanultatok, azt olyan becses és szépséges hallgatni. Önállóan kell ezt hordoznotok! Törzs jelenléte nélkül kell követni az együttérzést, amit itt láttok. Ez munka, és ezért vagytok fénymunkások. Magatoknak kell hordozni a saját hagyományaitokat - Isten szépségének és együttérzésének hagyományát! A bolygóval való kapcsolat hagyományát, ami jóval több bárminél is a nyugati világ értékei, megértései, de még a szemléleteihez képest is.

Itt vagytok hát, ezt élitek. Talán egyedül, amennyiben nem vagytok szövetségben a társatokkal, a családotokkal, akkor magatokban élitek. Ám a jó hír, a különleges hír, ami beállítja a napéjegyenlőségek precesszióját az, hogy az szó szerint kiáramlik és az emberek meglátják. Talán azt is mondhatjátok rá, hogy ez ragadós. Az emberek odamennek hozzátok, látják a békét, amivel rendelkeztek, és azt mondják: "Hogyan csinálod?" Finoman elmondhatjátok nekik azt, hogy felfedeztetek valami olyasmit, ami békét adott a szíveteknek, ami segít benneteket a mindennapi problémákkal és szorongásokkal kapcsolatban. Harmóniába kerültök a bolygóval, és ebben a folyamatban szó szerint kiárasztjátok ezt magatokból, így mások megláthatják. Olyan sokszor elmondtam, hogy a bolygó mestereinek, akik körbejártak, követőik voltak. Nem azért, mert ezt vagy azt csinálták, hanem azért, mert az emberek velük akartak lenni.

Figyeljetek csak ide! Ez békés, nem igaz? Jó hallani, jó érezni. Ez lehettek ti is egy város közepén, ahol zűrzavar van körülöttetek, ahol a napi szorongás a stressz-szintetek határait feszegeti. Befelé tekinthettek, megigényelhetitek azt az igazságot, amit itt tanultok - ez a legnehezebb. Ez az, amiért itt vagytok. Ez az, amiért ez ki lett választva, hogy követhessétek. Így láthatjátok a mintát, visszamehettek, és megteremthettek valami olyat, amit korábban eddig sosem - a békét a Földön. Egyenként. Ez ragadós. Úgy értem ezt, hogy majdnemhogy ragályos, mint a nevetés, a szépség, a szépművészet és a zene. Az emberek akarják a közelségeteket és kérdéseket tesznek fel. Garantálom, hogy lesznek olyanok, akik odamennek hozzátok, és megkérdezik, hogy mi az, amivel rendelkeztek. Ez pedig a harmónia ideje. Ekkor elkezdhetitek ezt megosztani a körülöttetek lévőkkel - hogy nem kell stresszben élniük.

Kedveseim, ez hát az üzenet, és továbbra is az marad, az egész hét folyamán. Ez egy olyan mintapélda, amit egyénileg hazavihettek, és gyakorolhatjátok. Sohasem vagytok egyedül. A bolygó tudja, hogy mit tesztek. A Szellem tudja, hogy mit csináltok. Soha nem vagytok egyedül. 28 évvel ezelőtt kezdtem el bizonyos mértékben a társammal ezt a folyamatot, és idáig fokozódott. Ha van jelszó, mondás, vagy bármi, ami ismétlődött mindezen éveken keresztül, akkor az így szól: "Sohasem vagytok egyedül!" Fel tudjátok ezt fogni? Tudtok hinni benne egy olyan ponton, ahonnan magatokkal tudjátok vinni? Többet is fogunk beszélni erről. De addig, a fennmaradó napokban azt szeretném, hogy érezzetek meg mindent, amit csak tudtok, mert ehhez a jó helyen vagytok, a jó időben! Érezzétek meg most a nyugalmat és a békét, ami itt van! Nincs semmi ehhez fogható. Hazavihetitek, és rendelkezhettek vele ti magatok is. Terjeszthetitek amennyire csak tudjátok, amennyire csak szeretnétek.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A Nap nyugalmában ülünk, még mindig ott, amit Monument Valley-nek neveztek. Talán egy rejtélyes helyen. Mögöttem és körülöttem sziklaformációk vannak. Egy az ősök - az Anasazik - által korábban elfoglalt "fülke". Az energiáról akarok beszélni, és ebben áttekintést kell eszközölnöm. Az üzenet egész tetőpontja az, amit az ősök elmondtak, és jóval ezelőtt átadtak a számotokra, mielőtt a nyugati jóslatok megtörténtek volna. Ha rá akartok tekinteni a napéjegyenlőségek precessziójára, a 2012-es tapasztalatra, a bolygó imbolygására, akkor mindezeket az ősök látták és megjövendölték. Mindezt a csillagokból. Egy olyan jóslat, ami nem igazán került felszínre a nyugati világ számára egészen mostanáig. A prófécia azt volt, hogy ha elhagyjátok 2012-t, akkor sok dolog meg fog változni. Az ősök ismerték a bolygót, tudtak a társulás tudatosságáról, és bolygószerte ugyanaz volt az üzenet. Hogy ha elhagyjátok a napéjegyenlőségek precesszióját, az ég azon sávját, ami a Tejút maga - 18 évig közeledtetek felé, és 18 évig tartotok kifelé belőle. Ebben az időkeretben sok minden megváltozik. Tehát, a jóslat tényleg az ősöktől érkezett, a csillagoktól. Ma itt ültök a modern világban, a jóslat közepén. Kryon tanításai aztán nem csak a jóslatokkal kapcsolatban tesznek benneteket naprakésszé és gyorssá, hanem azzal kapcsolatban is, ami következik.

Hogyan néz ki az energia megváltozása? Hogyan néz ki a tudatosság változása? Nos, nagyon hosszú ideje tanítjuk azt, hogy az emberi tudatosság szövetségben áll a természettel. Hosszú ideje foglalkozunk a tudománnyal: 28 évvel ezelőtt beszéltünk nektek a Mágneses hálóról, ami mára a föld tudományának része, ám az ősök számára a társulást jelentette. Tudtátok, hogy voltak "Vadászhálók"? Tudtátok, hogy voltak olyan helyek, ahová az állatok intuitívan odamentek azokon a hálóvonalakon, amiket az ősök ismertek, és amik segítették őket a vadászatban? Ez az a társulás, amiről beszélünk, és ez még ma is fennáll. Modern megközelítésben azt mondanánk, hogy a Mágneses hálóval, a Kristályhálóval, a Vadászhálóval összehangolódtok. Mindazokkal a hálókkal, amiket az ősök ismertek, a mai napig össze vagytok hangolódva. Tehát, amit mondani készülök nektek a következő: az ősi prófécia szerint ezek energiája átvált és megváltozik.

Az általam átadott közvetítésekben beszéltünk a Mágneses háló és a tudatosság megmérése szövetségének bizonyítékáról. Átadtuk az információt, hogy a dolgok olyan módon fognak megváltozni, amire nem számítotok. Tehát, el is fogok mondani nektek egyet, és az az első közvetítésre utal, amit átadtunk a számotokra. Ez nem vesz sok időt igénybe, de van benne egy kis tudomány. A polaritásról akarok beszélni, valamint, hogy az hogyan kezd el átváltani azon túl is, amiről azt gondoltátok, hogy tudna. Egy része kémia, más része fizika. Most példaként meg szeretném határozni azt, amit "ozmózisnak" hívtok.

A technikai meghatározás ez lehet: "Az oldószer molekuláinak áthatolása a féligáteresztő membránon, ami egy jóval koncentráltabb területről egy kevésbé koncentráltabb területre történik." Egyszerűen szólva, ahol valamiből több van, az belefolyik abba, ahol valamiből kevesebb van, mert a természet nem szereti a vákuumot. Ez hát az ozmózis. Ez általánosságban úgy is meghatározható, mint amikor valami nagy mennyiségű, belefolyik a valami kevesebb mennyiségűbe. Az emberek még azt is mondják, hogy ha nem értenek egy könyvet, és a párna alá teszik, másnapra megértik, az ozmózison keresztül. Tehát, ennek sok jelentése van, de az polaritás, nem igaz? Az egy olyan, ami kiegyensúlyoz. Olyan, ami maga a természetben, a kémiában, a fizikában végzi a kiegyensúlyozást. A legmélyenszántóbb számomra, mint mágneses mester az, ami az elektronokkal történik az atomokban, ahol a tőlük telhető legjobban igyekeznek harmóniát és egyensúlyt elérni. Amikor valami mágneseset láttok, akkor vagy túl sok, vagy túl kevés elektron van jelen az atomban, ami a sűrűséget teszi ki, és a polaritást ezután vagy eltaszítja vagy odavonzza. Ez az ozmózis egy formája valójában, de ez állandó és maradandó. Ennek a túl kevés illetve a túl sok elektronhoz van köze. Ez hát a polaritás - a természet, ami egyensúlyt akar.

Mégis vannak olyan dolgok, melyekre ez nem alkalmazható, sohasem volt az. Ezt talán érdekesnek találjátok. Az egyik ilyen dolog, ami sohasem követi ezeket a szabályokat, az a fény. Nos, a sötétséget gyakran határoztam meg úgy, mint ami a fény hiánya. Azt gondolnátok, hogy ha van valamitek, ami sötét illetve fényes - akár metaforikusan, akár ténylegesen -, akkor a fény szándéka, hogy a sötét helyre betöltődjön. Ez pedig még sincs így. Ezért hát a sötétség és a fény aránya a bolygón ugyanaz maradna, mert semmi sincs, ami harmonizálná azt, semmi olyan nincs, ami rávenné, hogy az egyik irányból a másikba haladjon.

A tudatosság ugyanilyen. Mondtam nektek kedveseim, hogy az elmúlt életek forgatókönyve, amivel rendelkeztetek, amin keresztülmentetek, akár még magas szintű tudatossággal is, az nem egy alacsonyabból váltott át. Nem volt benne igazi polaritás. Ha lett volna, akkor ez a föld sohasem esett volna áldozatul a megszállóknak. Hiszen az ősök nagyon magas szintű tudatossággal rendelkeztek - szövetségben álltak a bolygóval, a hódítok pedig nem. Tehát, azt mondhatnátok: "A sötétség rohanta le ezt a helyet." Amikor elkezdtem a közvetítéseket, elmondtam: ennek köszönhetően a Kristályháló, az emlékező háló ezen a helyen szomorú, itt a völgyben. Hogy az ősök, akik még megmaradtak, és a szellemük megmaradt, könnyeiket hullatták az esőben. Mert a szomorúság még mindig itt van.

Most pedig át akarom adni nektek a jó hírt. Ha ezt nem tudományos módon tenném, úgy, hogy mindannyian megértsétek, akkor megkérnélek benneteket arra, hogy ünnepeljétek a földet annak érdekében, hogy átírjátok a szomorúságot - és ti bele is egyeztek ebbe. Hogy tud kevesebb mint 50 ember olyan hatást gyakorolni, ami évszázadokon át itt volt? Benne van a sziklákban, a talajban, a fákban és a szellemekben. A jó hír a következő, és ezt az ősök tudták is. Mégpedig, hogy ha elhagyjátok a 2012-es jelzést - benne van a csillagokban, hogy ha elhagyjátok azt -, akkor még mindig emberek lesztek ugyan, de elkezditek átírni azt, ahogyan a bolygó energiájának polaritása működik. Harmonikusabbá kezd válni, és a fény hirtelen olyan lesz, mint az ozmózis. Csakugyan megpróbálná a legjobb formáját hozni, hogy beáramoljon azokba a területekbe, ahol kevesebb a fény. Egy olyan valódi változás - nem a fizikában, hanem az ezoterikában, a tudatosságban -, hogy a magas szintű tudatosság győzedelmeskedik az alacsonyabb szintűn. Elmondtuk nektek, hogy lesz egy csata a sötétség és a fény között a bolygón, és ti már meg is láttátok ezt. Azt is mondtuk, hogy a fény győz. Nos, ennek oka az, hogy az egyikből a másikba való áramlás konkrét folyamata elkezd megváltozni.

A Kristályháló el fog venni egy kicsit abból, amit adtok, és emiatt az új jelenség miatt el fogja kezdeni átírni az itt lévő összes szomorúságot. Amikor elhagyjátok ezt a helyet, veletek marad. Emlékezni fogtok rá, az pedig emlékezni fog rátok. Bárhol is legyetek a bolygón, ez az emlékezet folytatni fogja az újraírást. A hatás, amivel ma rendelkeztek az, hogy elvessétek itt a fény, az ünneplés, a boldogság, és az itteni jó dolgokra való emlékezés magvait. Az szétszóródik, egyre jobban, mint a tudatosság és a fény egy magja. Ellentétben azzal, ahogyan a váltás előtt volt. Ez majdnem olyan, mint egy ünneplési járvány.

Azok, akik itt élnek, készen állnak erre. Azokkal, akik itt élnek, mindezek megtörténhetnek. Gyakorolják, és most ti is megtehetitek. Ezt hát a harmónia. Azok számára pedig, akik bolygószerte hallgatják: ha most egy pillanatra meg tudnátok érteni ezt a folyamatot, akkor tudnátok, hogy ahogyan ezen dolgok felett gondolkodtok és ünneplitek a sziklákat és a föld porát itt - az ragadós lesz, szét fog szóródni. A föld, ami a társatok, meg fogja látni, hogy mit próbáltok meg felfokozni, megérteni, együttműködni vele - mivel a fény győzedelmeskedik.

A szomorúság végül teljesen át fog alakulni. A harmónia, a megértés, mindazon dolog, amiket kértetek. Csupán néhány ember itt meg amott, a szívükkel, a tudásukkal, a megvilágosodással, a megértéssel és a társulás tiszteletével meg tudja változtatni. Az ősök tudtak valamit. Azt, hogy amikor a váltás megtörténik, akkor elkezdhetik megosztani a titkaikat, mert az biztonságos lesz, és ez így is van. Jóllehet a szabályok és a hagyományok azt mondták, hogy tartsák meg azokat maguknak, tartsák őket a törzsön belül, manapság megosztják azokat. Megosztják, mert látják, hogy reagáltok a földre, megértitek azt, és készen álltok a befogadására. Így hát a kérdés sohasem az volt, hogy ki tanít kit.

Kedveseim, most ezek a sziklák a csenden keresztül beszélnek hozzátok. Annyira erőteljes, hogy mindent hallotok. Köszönetet mondanak azért, amit tesztek. Azt is mondják, hogy még annál is többet hazavihettek, mint amire számítottatok. Ismételten csak a jó helyen, a jó időben. Turistának tettetve magatokat? Aligha!

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A hallgatók kedvéért, ismét csak itt vagyunk az ősök korábbi otthonaiban - az ősökében, az Anasazikéban. Hallhatjátok a barlang visszhangját itt előttünk. Akik itt most jelen vannak, a sziklákon foglalnak helyet. Ez itt egy ősi, megszentelt hely. Megszentelt, mert azt akarjátok, hogy az legyen. Ez azokra való megemlékezés és azok megtisztelése, akik előttetek éltek itt.

Egy kicsit az energiáról akarok beszélni. Azt szeretném, ha visszaemlékeznétek arra, amit korábban mondtam nektek a Monument Valley-ben előforduló különféle monolitokról! Nem nevük volt, hanem energiájuk. Ezek az energiák meg fognak változni. Azok pedig, akik itt élnek, érezni fogják a változásukat. Ahogy mondtuk is nektek, egy innentől nem túl távoli, Sedona nevű helyen, számos (energia)örvény fog megváltozni. De amit mondani akarok nektek, az személyes jellegű. Mi is lenne jobb hely a gyógyulás befogadására, mint ez? A gyógyulás ma a nem helyénvaló gondolatokkal kapcsolatos, ami a kétkedés vagy a hitetlenség számotokra. Nem lenne jó, ha valamilyen módon el tudnátok törölni minden kétkedést? Ha vissza tudnátok változtatni magatokat egy pillanatra abba a népbe, amely annyira megértette a bolygót, hogy az esőn kívül semmiben sem szenvedett hiányt? Tehát kedveseim, ez most itt ennek a helye.

Az energiák, amikről egy pillanattal ezelőtt beszéltünk, megértek a változásra. Elmondtuk nektek, hogy a fény győzedelmeskedik. Mondtuk nektek, hogy a mostani folyamatok újak. Vagy ha nem is azok, de mostanra olyan emeltszintűek, hogy túlhaladták a korábbi állapotukat. Ez a szabad akarat és az emberi lény szabad választása függvényében számos irányban haladhat. De most hozzátok akarok szólni, azokhoz, akik hallgatják ezt, és akik ebben a fülkében ülnek.

Amit kimondotok, azt hallja a testetek és a körülöttetek lévő föld. Szó szerint az oxigénben lévő éter is. Soha nem volt olyan időszak, amikor az, amit hangosan kimondtok, és megcselekszetek - soha nem volt még olyan idő -, amikor ez mélyenszántóbb lett volna. Hallottatok beszélni erről korábban, de ez az utolsó közvetítésre épül, mert egyénileg megteremthetitek magatok számára a gyógyulás nyertes forgatókönyvét.

Mit mondtok ki hangosan? Ez egy új korszak, ez egy új időszak. Mégis olyan idő ez, amikor az ősi igazságok jobban elkezdenek életre kelni, mint valaha. Mit gondoltok önmagatokról? Nem arról, hogy hogyan is néztek ki, és nem arról, hogy hány évesek vagytok. Értékesnek érzitek-e magatokat, mert ezen a helyen ültök, ahol az ősök is voltak? Ha nem, akkor ragadjuk meg a pillanatot, hogy áttekintsük annak a nagyszerűségét, akik vagytok! Éltek, és ti választottátok azt, hogy részesei legyetek ennek a bolygóval, Istennel, és mindennel való társulásnak - az életnek. Nem vagytok eltávolítva a többi dologtól, mint ahogyan azt a születésetektől fogva tanították. Semmi rosszat nem tettetek. A nagyszerűség állapotában érkeztek, és magatokkal hordozzátok ennek megkérdőjelezését. Most van itt az ideje, és mi is lenne megfelelőbb idő erre, ezen a varázslatos és rejtélyes helyen, hogy kiegyenlítsétek ezt a tartozást a magatok számára. Az önmagatoknak való megbocsátás által - bármit is gondoljatok arról, hogy mit tettetek, vagy azon évek miatt, amit önmagatokban kételkedve töltöttetek el. Hogy tudjátok: tiszták vagytok, hogy részei vagytok a társulásnak, és hogy a bolygó tud rólatok, Isten tud rólatok. Vannak olyanok, akik magukkal hurcolják a kételkedést és a halálfélelmet, pedig a halálnak nincs fullánkja. Folyamatos megújulás van. Hogyan is tudnátok kételkedni ebben? Amikor látjátok ezt a természetben, amikor Gaiát nézitek, ott a megújulás, a megújulás, a megújulás... Annak a gondolata, hogy ezen kívül álltok, annak semmifajta spirituális értelme sincs. A megújulás garantált, és a lelketek örökkévaló. Talán néhányatok fél az egészsége miatt, amiatt, amiket magatokban hordoztok, vagy az érzékenység miatt, ami hathat az egészségére. Tudtátok azt, hogy ha hangosan kimondjátok, hogy kik vagytok, a testetek meghallja, és együtt fog működni vele? Ha hangosan kimondjátok azt, hogy féltek, vagy hogy nem vagytok értékesek, akkor a testetek, és körülötte minden meg fogja azt hallani, majd pedig teljes mértékben együtt is fog működni vele. De ha azt mondjátok, ha azt fogjátok állítani, hogy a nagyszerűségeteket az egészségetekkel együtt megérdemlitek, akkor le lesztek nyűgözve, sőt ámuldozni fogtok azon, hogy milyen gyorsan kezdenek el a dolgok meggyógyulni. Legyen hát ez egy gyógyító szertartás!

Mik a gondolataitok jelen pillanatban arról, hogy kik is vagytok? Nem a holnapról, nem arról, hogy mit tesztek most. Kik vagytok? Elmondom én nektek, hogy mit is mond a Szellem arról, hogy kik vagytok. Az egész részei vagytok. Megérdemlitek, hogy itt legyetek. Teljesen ismertek vagytok név szerint a bolygó, a Szellem által. Nem véletlen, hogy a dolgok megtörténnek veletek. Nem véletlen, hogy itt vagytok. Ez tehát azt jelenti, hogy kihúzhatjátok magatokat, és tudhatjátok azt, hogy minden dolog lehetséges. Ebben az új energiában kedveseim, amit gondoltok, az válik valóra - jobban, mint valaha. Soha nem volt olyan időszak, ahol a megerősítések erőteljesebbek lettek volna, mint most, valamint a tiszta szándék és a gondolat erősebb lett volna, mint jelenleg. Milyen szokásokat hordoztok magatokkal, amit az anyáitok és apáitok - akiket nagyon szerettek - örökítettek át számotokra? Ezek egy olyan régi energiából valók, ahol talán az, amit mondtak, és a hagyományok elfogadottak voltak azon idő számára. Viszont, most az új bolygó szépségével együtt hirtelen elkezdtek megváltozni.

A nemzedéketekben lesznek újonnan megteremtett hagyományok, melyek nem az idősekét fogják követni, és igen különbözőek lesznek azoktól. Ezek olyan nemesek és nagyszerűek lesznek, hogy "kezet fognak rázni" az ősökkel. A régi dolgoknak más módon fogtok szavakat adni, mert az igazság mindig az igazság marad. Pár nap múlva majd távoztok innen. Hányan fognak emlékezni erre a pillanatra közületek, ahogy a hang visszhangzik a barlangban? Most esélyetek van itthagyni valamit, ahogy kiléptek és távoztok erről a helyről. Mi lenne, ha itthagynátok a betegséget? Mi lenne, ha itthagynátok a kételkedést és a félelmet? Néhányan olyan problémákkal jöttek, amit senkinek sem mondtak el. A sziklák tudják, hogy mik ezek. Én is tudom. Miért nem hagyjátok ezeket is itt? A dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak, kedveseim. Most viszont megértek a gyógyulásra, a váltásra, változásra és nagyszerűségre. Ez hát az, akik vagytok.

Amihez most a szándékotokkal kezdetek, az mindennek a kulcsa. Soha nem volt alkalmasabb idő arra az életetekben, hogy ahol most ezen a megszentelt helyen ültök, ebben a rejtélyes völgyben, lerakjatok mindent, ami nem helyénvaló számotokra - amit gondoltok, akik vagytok. A most csendjében. Halljátok ezt? A semmi ereje felülmúlhatatlan. Ez Gaia, a jelenlévő csend szépsége.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Egy nagyon különleges helyen, egy indián kunyhóban ülünk. A modern idők az ősi időkkel találkoznak, és mégis van itt valami - egy üzenet, valami különleges. Ezen a helyen megtudhatjátok, hogyan is éltek az ősök - a völgy bennszülöttei, a völgytől függtek. Nem szenvedtek szükséget semmiben. Egyedül a víz volt a kivétel. A völgy táplálta, ruházta, melegítette illetve hűsítette őket. Mindez elegendőnek is bizonyult. Ez az elegendőség a mai modern korban nem egészen így működik. Mégis azt tanítjuk, hogy a bolygó továbbra is támogat benneteket mindabban, amire szükségetek van. A bolygó és a Szellem egyesülése az, amit tanítunk. Mindannyian valami sokkalta modernebb helyre fogtok hazamenni, és az, amit itt megtanultok, az nem az, amit tennetek kellene, vagy mégis?

A bőségről akarunk beszélni. Ha 300 évvel ezelőtt megkérdezitek a völgy bennszülötteit, hogy bőségben élnek-e, akkor azt felelnék rá, hogy igen. Azt mondanák, hogy a Szellem, a bolygó mindennel ellátja őket, amire csak szükségük van, és igazuk is lenne. Amikor elmentek innen, elmondhatjátok ugyanezt? Van egy ősi történet, amit már sokszor elmondtunk. Többezer évvel ezelőtt volt egy hely, ahol is az izraeliták 40 éven át vándoroltak körbe. Semmit sem termesztettek, állandóan úton voltak, és évről-évre ugyanazt a területet járták be. Ahogy a Szentírás elmondja, minden nap az égből táplálták őket. Bőségben éltek, és ha megkérdeznétek őket erről, akkor azt mondanák, hogy: "Igen, egy napig." Folyamatosan a következő napot nézték.

Kedveseim, ez pont az, amit ma is csináltok. Azon túl, hogy minden nap megvan a táplálékotok, a bőség meghatározása igazából az, amire egyik napról a másikra szükségetek van a létezéshez. Még a nyugati világban is, ennek ez a módja. Ha emelkedett tudatosságban szövetségben álltok a bolygóval és a Szellemmel, akkor a Szellem életetek minden egyes napján bőségesen el fog látni benneteket azzal, amire csak szükségetek van. Ez azon túl is értendő, amit éppen esztek és viseltek. A bőség az egészség, a béke formájában érkezik, azok fölött a dolgok fölött, amik stresszre adnának okot. A bőség elérhető, és mindenki számára bőven rendelkezésre áll. Ez hát az ősök története.

Vetítsétek ezt ki a jelenre, nézzétek meg, hogy vajon ez olyasmi-e, amit hazavihettek a modern helyetekre, hogy mindennap így keljetek fel és tudjátok, hogy bőségben lehet részetek napról-napra! Bizonyos bennszülöttek betáraztak olyan helyek és időszakok érdekében, melyekről tudták, hogy szükséges lesz. Nyugaton is megvan ez a tendencia. De ti nem azért táraztok be, mert szükségetek van rá, hanem azért, mert előkészületek akartok tenni, és aggódtok, amikor a tárház üres. Kedveseim, ez az, amit el akarunk mondani nektek. A bőség nyilvánvaló, mindenki számára örökké létezik. Fogjátok azt, amit itt tanultatok, lássátok meg a legegyszerűbb formájában, és vigyétek haza!

Végezetül pedig, ezt mondom: Ha vissza tudnátok menni úgy 3-400 évet, és meg tudnátok interjúvolni azokat a bennszülötteket, akik ezeken a gyönyörű helyeken laktak, amik akár egy szög beverése nélkül készültek, akkor azt látnátok, hogy boldogok voltak. Azt látnátok, hogy összhangban és harmóniában voltak mindazzal, ami körülöttük volt. Igen, voltak problémáik, mint bármely más emberi lénynek, de kedveseim, boldogok voltak, mert szövetségben álltak a bolygóval. Ez hát egy emelkedett tudatosság, és ez az, amit ma megtanultok hazavinni magatokkal.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez alkalommal ismét kint vagyunk a szélben, egy gyönyörű fülke fedésében. Lassan a körút végéhez érünk. Ez az ülés zártkörű, és ez a bennszülöttek számára történik így, akik itt vannak, az ősök hagyományainak tiszteletében. Az ősök hagyományai nem szólnak arról, mi volt a halál utáni élet polaritása. Az élet rétegeiben hittek. Hittek a halál utáni életben, és hittek abban, ami megelőzi azt. A teremtéstörténet értékes és szent volt a számukra. Nem beszélnek róla nyíltan, különösen nem egy ilyen csoportban. Mivel ez a hagyomány úgy tartja, hogy ez a halálukat siettetné. Az az oka annak, hogy nem vesznek részt ebben a mostani közvetítésben. Erről a polaritásról akarok beszélni, kiegészítésként szeretném hozzáadni a tegnapi közvetítéshez. A közvetítés, melyben arról beszéltünk, hogy az energia és a dualitás mélyenszántóbbá válik.

Egy olyan helyzetről beszéltünk, ahol a fény győzedelmeskedik ezekben az években, közvetlenül a váltás után, ahol a sötétség és a fény csatája zajlik. Ezt szeretném megbeszélni veletek. Azt akarom elmondani nektek kedveseim, hogy egy gyönyörű gyógyulási ülésen vettetek részt. Talán olyan dolgokat tettetek meg ez alkalommal, amiket sohasem csináltatok azelőtt. Talán hátrahagytátok a csomagot, ahogy mondtuk. De amint elhagyjátok a csoportot, amint egy olyan helyre mentek, ami nincs megerősítve ilyen nagyszámú fénymunkással, mint ez az csoport itt, a csata elkezdődik.

A sötétség és a fény csatája a Föld teljes széltében-hosszában zajlik, de nem olyan erősen, mint ahogy egyénileg. Valóságosan és tényleg támadás alatt áltok. A támadás a saját Akashátokon keresztül történik. A sötétség, ami ott van, a dolgok, amiktől féltek, amiket gyűlöltök, hajlamosak lesznek megnőni és harcolni, mert a Yin és a Yang eleve beépített. A Yin és a Yang bennetek van. A dualitás, amiről beszéltünk, ami minden egyes emberben benne van. A harc a következő: el fogjátok hagyni ezt a helyet, és elkezdődik az a csata, ami megkérdőjelezi azt, amit tettetek, annak érvényességét, a valóságát. A nyugati képzés, amivel rendelkeztek, amivel felnőttetek, talán az utatokba áll - mindaz, amivel foglalkoztatok, amit tanítottak nektek. Aztán a barátaitok talán mondanak bizonyos dolgokat, akivel együtt éltek, mond dolgokat. Gondoskodnak róla, hogy megkérdőjelezzétek, hogy bármi valós-e ezen dolgokból.

Azt szeretném, ha azonnal felismernétek ezt azon részetekként, ami a dualitás, a sötét rész, mely nem akarja, hogy magasabb tudatosságotok legyen. Az nagy boldogság, ha egyszerűen ugyanolyanok maradnátok, mint amilyenek voltatok. A túlélés néha a változatlanság. A változások sokszor veszélyesnek látszódnak, mert nem igazán tudjátok, hogy mi van tovább. Tehát, egy részetek, a sötét rész mindig ezt mondja: "Meg se moccanjatok! Ne változtassatok semmit! Minden olyan lesz amilyen most is. Igen! Féljetek csak attól, amitől mindig is féltetek, hiszen ez az, akik vagytok." Ez a következő dolog, amit el akarok mondani nektek. Van egy olyan hajlamotok, hogy meghatározzátok önmagatokat, azt mondván: "Ez az, aki vagyok. Ez az, aki mindig is voltam. Ez az, amitől félek. Ez az, amit csinálok. Itt van a hajlamom a rossz egészségre. Itt van az, amit el fogok kapni."

Azt akarom, hogy ezt most írjátok újra a korábbi gyógyulásotok részeként, mert a sötét oldal bele fog vinni benneteket a félelem mélységeibe. Ott fogja kezdeni, ahol a legkevésbé várjátok: az álmaitokban. Akkor fogja kivetíteni önmagát a hangotokba, amikor nem is számítotok rá. Abba, amit aztán a félelmeitekként elkezdetek szavakba önteni a többi ember között. Lassan elfelejtitek azt, hogy fénylények vagytok. A fény mindig, de mindig győzni fog! Ha ilyen álomból ébredtek az éjszaka közepén, akkor kérlek titeket, hogy keljetek fel, mozogjatok, sétáljatok egy kicsit, majd térjetek vissza és formáljátok újra azt, hogy kik vagytok. Ne hagyjátok, hogy a rossz álom üledéke olyan helyre vigyen benneteket, ami aztán átmegy a következő napba! Formáljátok át, emeljétek fel a kezeteket, ha úgy kívánjátok, igényeljétek meg a nagyszerűségeteket, és mondjátok: "Sötét részem, ülj a hátsó ülésre, mert többé már nem te vezetsz!" Ez az, amit tesz. Az hajtja az életeteket. Nem kell ezt elmondanom nektek, mert vannak közöttetek, akik tudják. A lehető legjobbat próbáltátok hozni egész életetekben, és mégis, valahogy mindig megcsúsztok oda, ahol nem akartok lenni.

Legyen ez egy magyarázata annak, hogy miért is történik ez. De ebben az új energiában, amit ezúttal tesztek, az működni fog. Formáljátok át, írjátok át azt, hogy kik vagytok. Igényeljétek azt meg másképpen. "Én (ide tegyétek a neveteket) ez és ez vagyok." - majd fessétek meg a képet arról, akik vagytok. Egy olyan képet, ami egészen más, mint amit tavaly, vagy előtte mondtatok volna. Kezdjétek így: "Idetartozom. Fénymunkás vagyok. A gonosz dolgok távoznak tőlem, mert bárhol járok, a fény buborékja, ami vagyok, a nagyszerűségem miatt eltaszítja a nem helyénvaló dolgokat." Ez hát a történet. Ami történik kedveseim az, ahogyan átformáljátok önmagatokat, a megvilágosodásotokat és a tudatosságotokat, amivé váltok. Ez szó szerint bevésődik az Akashátokba, így az amikor visszatértek, innen indultok majd. Semmit sem kell újratanulnotok.

El tudjátok képzelni, hogy ha félelmeitek voltak egész életetekben, ha féltetek dolgoktól, ha szenvedtetek, nos ha ezúttal megtisztítjátok ezt, akkor a lelketek a következő körben ott fogja kezdeni, ahol abbahagyta? Ez más, mint a váltás előtt volt. A váltás előtt mindig egy újratanulási helyzetbe kerültetek. Az Akasha energiája azonban most elkezd fejlődni, és ahogy ezt teszi, ezzel megteremt valami újat. Nem ez az első alkalom, hogy ezt mondom nektek, de újra csak hallanotok kell, hogy bármit is csináltok jelen pillanatban, az állandó lesz. Amikor pedig újra megérkeztek, ezt folytatjátok, félelem nélkül. Ott folytatjátok, ahol abbahagytátok, ami annak megértése, újraírása, hogy kik vagytok.

Ebből valami már most is történik, a fiataloknál látjátok.
Ez azzal kezdődik, hogy nem szükségszerűen arra az oldalra állnak, amit a szüleik mondanak nekik: "ettől féljetek", "ez az ellenség", "ez történik, amikor ezt teszed", - fellázadnak, mert jobban tudják. Mert az Akasha felülírja őket. Néhányatok látja is ezt. Ténylegesen megalakítják a saját csoportjaikat, hogy megszökjenek a múlt energiája elől. Ez az új ember, egy új helyzet. Hagyjátok el ezt a helyet és értsétek meg, hogy nem kell visszacsúsznotok a régi módszerekbe!

Ti, akiknek gyógyulásban volt részetek tegnap: ne úgy vegyétek ezt mint egy rossz gyógyszert, aminek elmúlik a hatása, vagy egy rossz napot, ami elmúlik. Ez az emberi lénytől származó lineáris gondolat. Ehelyett megváltoztatjátok a saját tudatosságotokat. Újraírjátok azt, akik vagytok. Beléptek egy újfajta fénybe, így a hátralévő életetek sokkal jobb lesz. Aztán pedig kedveseim, ahogy újraszülettetek a bolygóra, egy olyan embert képviseltek, aki annyival többet tehet annál, mint amikor a régi energiás körülményekbe érkeztetek ide. Ez mélyenszántó dolog. Igen, létezik a sötét oldal, a bolygóé, a tiétek, és mindené. Ez a polaritás. Az ősök saját hagyományokkal rendelkeztek, hogy távol tartsák magukat ettől, a boldogság hagyományaival, melyekkel átformálták a saját törzsüket annak érdekében, hogy pozitív életük legyen.

Mik a ti hagyományaitok? Miért nem írjátok meg őket most? Átformálva, újraírva, így amikor elhagyjátok ezt a helyet, azzal az energiával távoztok, amit megteremtettetek, és az veletek is marad.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez a tizenegyedik közvetítés, és egyben a sorozat utolsója. Sokatok számára csupán néhány pillanattal ezelőttinek tűnik az, amikor összegyűltetek éppen ezen a helyen, ahol átadtunk egy üzenetet. Az idő ilyen. De valami olyasmiről akarok beszélni, ami sokak számára nyilvánvaló és lenyűgöző. Az egységnek vonzereje van bolygószerte, ami a szellem definícióiban, a teremtéstörténetben, Isten méltatásában és meghatározásaiban nyilvánul meg.

Mondtam nektek korábban azt, hogy a korszakok jóslata az ősöktől, és különböző törzsektől származik világszerte. Azoktól, akik sohasem ismerték egymást. Ennek a globális spirituális intuíció az oka kedveseim. Ha igaz az, hogy létezik Isten, aki bennetek és a bolygóban lakozik, és hogy a Teremtő ismer benneteket, akkor léteznie kell egy azonosságnak. Valaminek, amit felfedeztek, valaminek, amit az antropológusok meglátnának, valaminek, amit a spirituálisak tanulmányoznának és keresnének. Ez mindenhol megtalálható az ősi tibeti számmisztikában, amely beazonosította a számokat és jelentésüket. Nem érdekes számotokra az, hogy a messzi Tibetben van valami, ami nem ismert az itteni bennszülöttek előtt: a 4-es számot a Földhöz való tartozásként azonosították. Ez a 4-es szám az, ami annyira mindennapos azok számára, akiket manapság navahóknak hívtok. Nem csak hogy általános, hanem szent is. Része a teremtéstörténetnek, része a táncoknak, része a költészetnek, része mindezen dolgoknak. Gondoljátok, hogy vakszerencse, vagy talán véletlen, hogy a tibetiek beazonosították ezt, és pontosan ez az, amit tanítunk.

A 11. közvetítés, micsoda véletlen - a 11 az első mesterszám. Ez a megvilágosodás, a beteljesedés szépsége. Úgy is mondhatjátok, hogy a dupla 1-es. Kedveseim, ez a kapcsolódás mindenhol ott van. Tehát, miért nincs meg nálatok? A válasz az, hogy megvan. Az ébredés, amit a megtapasztalásaitok mutatnak meg azok, amiket itt fedeztek fel, azok, amikről a közvetítésben beszélek. A valódi ébredés az, hogy megvan a kapcsolódásotok. Nem csak Gaiához kapcsolódtok, hanem az igazsághoz is. Mi a mai nap igazsága, és azoké, melyek megelőzték azt? Mit mondanátok arról, ami itt történt? Amikor elhagyjátok ezt a helyet, azt akarom, hogy emlékezzetek ezekre az igazságokra, de különösen azt szeretném, hogy tiszteljétek az intuíciótokat!

Ez ugyanaz az intuíció, amivel az ősök is rendelkeztek ezen a konkrét helyen, ami összekapcsolta őket a bolygóval. Ez ugyanaz az intuíció, aminek segítségével a gyógyító összekeverte a növényeket, bogyókat az elvégzendő gyógyításhoz. Ahogy azt elmondtam korábban, nem rendelkeztek kísérleti laboratóriummal. Vezetve voltak. Ez az intuíció hozzátok is tartozik. A túlélésetek érdekében hordozzátok ezt a modern világban végzendő dolgaitokhoz. Mit mond számotokra az intuíció arról, hogy mi történik, amikor hazaértek? Lehetséges-e, hogy hazavihetitek az együttérzést, hogy otthagyjátok az aggodalmat, ahová tartozik, a porban? Hadd vegye el Gaia, hogy ne legyetek többé félelemmel teliek bizonyos dolgokkal kapcsolatban, mert olyan intuíciótok van, ami vezet benneteket. Ez az az intuíció, amit a tibetiek a 4-es számról mondtak el. Ezt ünneplik itt. Ez ugyanaz az intuíció, ami azonos információt adott meg mindenki számára az égi napéjegyenlőségek precessziójáról. Gondoljatok erre egy pillanatra! Ha ez jó számukra, akkor jó lesz a számotokra is. De ott van az ébredés, beépítve a tudatotokba azt a tényt, hogy ez a tiétek is, hogy nem álltok külön semmitől. Valójában, ha tanulmányozni akarjátok azt, amit Akasha feljegyzésnek neveztek, akkor talán ez az utazás valami többet jelentett a számotokra, mint másoknak. Közületek néhányan tudni fogják, hogy miről is beszélek.

Ha igaz az kedveseim, hogy öreg lelkek vagytok, akkor ez azt jelenti, hogy ti voltatok az ősök. Tehát, a feladat az, hogy újra felébresszétek, amit már korábban megtapasztaltatok, és azt, amiről úgy tudjátok, hogy igaz, majd bevigyétek azt a modern világba. A helyekre, ahol éltek, ahová mentek, a cselekedeteitekbe. Rátekintettetek bizonyos személyiségekre eme helyen, és talán láttátok az örömöt és bölcsességet. Néha ezek a körutak sokak számára annyira izgalmasak, mert találkoznak mindezzel, és legszívesebben haza is vinnék. Miért nem viszitek haza magatokkal a bennetek lévő személyiséget, a szeretetet, az együttérzést, a bölcsességet, amit láttok! Ez mind a tiétek hogy megtegyétek, az intuíciótok ugyanaz, mint az övéké. Kedveseim, ősként ennek az intuíciónak ugyanennek kellene lenne. Ez hát a meghívásunk!

Újra és újra elmondtuk, hogy nincs elköszönés. Nem tartjátok érdekesnek azt, hogy a legtöbb nyelven van "istenhozzád", de az ősi nyelveken nincs? A legtöbb bennszülött tartózkodik ettől a szótól, és helyette olyan üdvözléssel rendelkeznek, ami "hellót" és "viszlátot" is jelent együttesen. Ez bolygószerte így van. Talán itt az ideje, hogy egybegyűjtsétek ezt a magatok számára.

Végezetül pedig, egymásra néztek, és tudjátok az igazságot. Sohasem lesz még egy pontosan ilyen csoport, mint ez - ugyanilyen személyiségekkel. Tehát, ez azt jelenti, hogy ez egy pecsét, egy minta, ami most az Akashátokban él. De mindannyiótoké ugyanaz valójában, így felteszem a kérdést: eléggé össze vagytok kapcsolódva ahhoz, hogy érezzétek ez sohasem ér véget? Ez soha nem ér véget. Fel tudjátok idézni egymást a hátralévő életetekben. Akár itt vagyunk, akár nem. Akár távoztunk, akár nem. A legfiatalabbak közületek érezni fognak mindannyiunkat egész hátralévő életükben. Ennek így kellene lennie. Így megy ez itt a völgyben. De azok, akik már távoztak, még mindig itt vannak. Valamilyen módon és formában, ez a tiszteletük nem csak az idősek, hanem azon idősek felé is, akikről ismert, hogy már eltávoztak, de még a völgyben vannak. Ez szép és elegáns, nem igaz? Ez hát a fénymunkás.

Gratulálunk azoknak közületek, akik döntéseket hoztak ezekben a napokban! Váljanak maradandóvá! Ez a terv. Ez hát a terv.

És ez így van.

Kryon


Átíró - Gazdag László
Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett

Ha tetszett, amit olvastál és támogatnád a munkámat,
akkor az alábbi logóra kattintva bármikor megteheted:

Jogi nyilatkozat | Kapcsolat