Nyomtatható magyar PDF formátumMagyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Új fény

Új fény
Tel Aviv, Izrael - 2017. május 14.

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2017/k_channel17_telaviv.html )


Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ami Tel Aviv-ban, Izraelben lett átadva.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Olyan az energia itt, amit megérinthettek és megérezhettek - szándékosan van ez így. Az öreg lelkek elérkeztek a nap befejezéséhez, a tanítás végére, és kezdenek elgondolkodni azon, hogy mi is hangzott el (hivatkozva a napközbeni szemináriumra). Dalban, szeretetben egyesülve jóság, jóindulat, harmónia van itt, és az, ami gyakran történik meg, amikor az öreg lelkek más hasonló gondolkodásúakkal találkoznak. A kíséret, amiről korábban beszéltem, tényleg megváltozott. Az veletek együtt változik, valamint azon tulajdonságokkal, megértéssel, bölcsességgel, amit itt elértetek. Egy közvetítést akarok átadni, amit "Új fénynek" nevezünk. Ez a közvetítés a társam által ma korábban elmondott dolgokból következik.

Kedveseim, minden amit mondok nektek, az jó hír. Azt szeretném, ha megértenétek ezen közvetítések okát! Azért tesszük ezt, mert ezen a ponton mondanivalónk van, ami más, mint az idő bármely egyéb pontján. Beszéltünk erről korábban, de ez az üzenet másfajta. Egy olyan helyen ülök, ahol ezt hallani kell, és így a szívek elkezdhetnek megnyugodni afelől, hogy tényleg létezik egy terv.

Új fény. Mi is ez? A fény egy hasonlat. A "fény és sötétség" kifejezések szintén azok, a bolygó különböző tudatosságaira - ezt nem kell magyarázzam az embereknek. Az idő múlásával láttátok a sötétség, illetve a fény legjavát. Kedveseim, amikor valami szépségesre és Isten-szerűre, illetve mikor a gyermeki ártatlanságra gondoltok, akkor a szívetek megvilágosodik. Ez egy csodálatos fény! A jóindulat, szépség és harmónia magas rezgésszintű tudatossága az a fény, amiről beszélünk. A sötétség pedig ennek pontosan az ellentéte. Mi történik egy sötét szobában, amikor meggyújtotok egy gyertyát? A sötétség eltűnik. Tehát a fény mindig is az, ami - ha elég van belőle - le fogja győzni a sötétséget - ha elég van belőle...

A sötétség az alacsony tudatosság: rabszolgaság, halál, gyilkolás, és más olyan tulajdonságok, amikben nincs kedvesség, vagy az élet értékességének megértése. Sötétség azokban van, akik még csak el sem kezdték megérteni a szeretet elemi tényezőit. Láttátok már mindezt kedveseim, és hát az emberiség jól tudja, hogy mi a sötétség és a fény.

Évekkel ezelőtt ezen bolygó elkezdett felkészülni a váltásra. Kedveseim, szabad választásotok van - ám amikor felbukkant egy váratlan fordulat a 80-as években, és az egyik legnagyobb kormányzat megszűnt létezni, akkor az emberiség története kedvezőbb fordulatot vett. Ez az, amikor elkezdődött a váltás, és az, amikor "üzemen kívül" helyeztétek azt, hogy a világvége megtörténjen. Ha a váratlan fordulat (a Szovjetunió összeomlása) nem következett volna be, akkor ma egész más történelmetek lenne: ez volt az, amikor a bolygó elkezdett átváltani.

Emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, hogy mi is történt ezzel egy időben. Amikor 28 évvel ezelőtt eljöttem a társamhoz. Az akkori első hírek, amiket átadtam neki, még mindig olvashatóak az első kommunikációban (az első Kryon könyvben). Mondtam neki, hogy nem lesz világvége. Azokban az években ez szembe ment az általános jövendölésekkel, és ezt sokak számára nehéz volt elhinni. Azonban pontosan ez az, ami történt. Aztán elkezdtem beszélni a Mágneses Szolgálatról. Sokan mindig csodálkoztak: "Kryon miért a Mágneses Szolgálattól van?" Azért, mert magammal hoztam azt, amit Hálócsoportnak hívok. Ez egy hasonlat, és egy lineáris elképzelés, így megérthetitek. Ez egy olyan "csoport", ami szó szerint fizikailag változtatja meg a bolygó mágneses hálóját. A közvetítésben elmondtuk nektek, hogy a mágneses észak megváltozhat - az, amit az iránytűn olvastok le -, mert a bolygó mágnesességének be kell állítódnia ahhoz, hogy megteremthesse a fizikát, ami az új tudatosság alapja, táptalaja lehet. 28 évvel ezelőtt senki sem látta meg a fizika és a tudatosság közötti szövetséget. Azok, akik hallgatták a közvetítést, nevettek rajta. Nem értették meg. Ma egy egész sor fizikai tanulmány létezik, ami a tudatossággal együtt módosul, és fordítva. Nem csupán szövetség létezik köztük, hanem egy olyan partnerség, ahol az egyik hatással van a másikra.

Mondtuk nektek korábban, hogy: "A csillagok anyagából érkeztetek." Mindaz, amik vagytok, része minden létezőnek, így hát nem olyan lények vagytok, akik mindentől teljesen és tökéletesen elkülönülve járják a Földet. Ehelyett része vagytok a Föld kémiájának, a világegyetem fizikájának. A bolygótoknak olyan különleges tulajdonságai vannak, amelyek csakis értetek, miattatok léteznek. Egy nagyszerű, megtervezett rendszer részei vagytok.

A mágneses hálónak fizikailag is el kellett mozdulnia a tudatosság azon váltásának érdekében, amit megteremtettetek, és így is lett. 2002-re a Hálócsoport távozott, és az új beállítás teljessé vált. Mióta iránytűvel mérni tudjátok a mágneses hálót, igazolni tudjátok mindezeket. Menjetek vissza, és ellenőrizzétek le! Elmozdult a háló, vagy sem? Óh, valóban elmozdult - valószínűleg gyorsabban is, mint amire bárki is számított. Ez megmagyarázza azokat a dolgokat, amiknek az emberek mind a mai napig nincsenek tudatában.

Emlékeztek arra az időre, amikor a cetek (a bálnák) bolygószerte rendszeresen partra vetették magukat? Láthatóan százukat mosta ki a víz a családjukkal együtt, nyilvánvaló ok nélkül. A jóakaratú emberek gyakran szedték össze őket, és nagy erőfeszítések árán vontatták vissza ezeket a hatalmas teremtményeket a tengerbe. Majd ezután azt kellett látniuk, hogy a bálnák körbe úsznak, felveszik az útirányt, majd újra célba veszik a partot! Ez azért történt, mert a bálnák az úgynevezett magnetittel navigálnak - egy, az agyukba beépített iránytűvel. A háló annyira elmozdult, hogy néhány, évtizedeken át használt vándorló útvonaluk iránya annyira megváltozott, hogy az a partra küldte őket ahelyett, hogy annak mentén haladtak volna biztonságban. Ez hasonló egy olyan GPS rendszerhez, ami rossz irányt ad meg.

Észrevettétek, hogy a bolygószintű bálna-partravetődési epizód egy ideje abbamaradt? Mostanában ezt már nem teszik olyan gyakran, amióta az új mágnesességhez kalibrálták a vándorlási útvonalaikat. A mágneses váltás addigi elmozdulása is abbamaradt, a bálnák egy egész nemzedéke pedig újratanulta az útvonalakat az új irányokkal. Csak azért adom át nektek ezt, hogy rámutassak: amit mondok, annak hitelessége van.

A váltás értetek volt kedveseim. A bolygó fizikájának meg kellett változnia ahhoz, hogy az új tudatosság elkezdődhessen. Beszéltünk a mezőről, és a társam ma el is mondta, hogy az elkezdett növekedni. A mező olyan fizika, ami összerakja a harmonikus energiákat, és ezek közül az egyik jellemző - a magas szintű tudatosság. Láthattatok rá fizikai magyarázatot és a mező megmutatkozásait a múltban, de pont most mondtam el nektek, hogy összefüggésben vagytok mindezen fizikával. Ez azt jelenti, hogy ez a fajta fizika már intenzívebb, erősebb módon lesz a szövetségesetek, mint korábban valaha is volt. Ez csupán két dolog, de valójában ezen túl is van még.

Amikor a megszentelt dolgokról esik szó, akkor néhány ezek közül jobban, tisztábban fog majd látszódni. Az emberek világszerte elkezdenek sokkalta fogékonyabbak lenni azon új elképzelésekre, hogy kik is ők, és kilépnek azokból a régi paradigmákból, amiket másoktól tanultak. Ez történik szerte a bolygón.

Nos kedveseim, ezeket nem látjátok a hírekben, mert nem számolnak be róluk sehol sem. A paradigmaváltás és az érzékelés lassú növekedése nem konkrét eseményeket képvisel, nem a dráma és a halál tipikus hírértékű tételeit. A szociológusok végül meg fogják ezt látni, és be fognak számolni róla, majd ezt a történelem is fel fogja jegyezni. Ezek azok a dolgok, amik személyes értelemben is lassan megváltoznak az emberek számára.

Olyan öreg lelkekkel ülök együtt egy izraeli színházban, akik eljöttek meghallgatni ezt az információt. Akik tudják, hogy kik is ők, és akik hisznek abban az ezoterikus, és spirituális tanításban, amely azt mondja: "Isten minden emberben benne van." Ez egy olyan lelki alapigazság, amely azt állítja, hogy a viselkedés tantétele ott belül van. A jelen és a múlt látnokai, legbelül már mind ott vannak. Hogy a nagy próféták visszatéréséről szóló minden információ már megtörtént! Kedveseim, ez mind a Hálóban van, és ezek részei az új tudatosságnak.

Összeraktátok-e már ezt valaha magatokban? A saját prófétátok visszatérése a mezőben van! Ehhez mit szóltok? Nem egy üres székbe tér vissza, de jelen van "a mező" fizikájában. Ami egy sokkal jobb módja az egész emberiség megsegítésének - nem pedig csak egy részének. Nos, ez ám csak a magasröptű gondolat, nemdebár? Ez mind a váltás része, a visszatérésé. Több is van még.

Új fény

Az új fény hasonlata. Ez a kifejezés olyan fényre utal, ami sohasem létezett itt azelőtt. Hadd magyarázzam meg! Ma a fény sokkalta erőteljesebb, mint valaha is volt korábban. Ha ma meggyújtasz egy gyufát egy sötét szobában öreg lélek, akkor még a gyufa is tudja azt, hogy ki vagy, és roppant nagy fénnyé válik - betölti az egész szobát. Előtte, egy régebbi energiában, az csupán egyetlen kicsinyke gyufa lett volna egy óriási sötét szobában, ahol senki sem vette volna észre. Közületek sokan mentetek keresztül ezen a váltáson. A múltban, a fény és a sötétség egyáltalán nem voltak egymással egyensúlyban. Konkrétan a sötétség uralkodott ezen a bolygón. Ezt nem kell megmagyarázzam ennek a csoportnak, ugye?

Átviaskodtátok magatokat ezen, és most itt van az új fény. Még nem hisztek benne, még nem próbáltátok ki, de az már kezd megmutatkozni. A fény sokkal erősebb manapság, mint korábban valaha is volt. Ha folytatjátok ezt az utat, akkor a fény fog győzni. Azonban, a ti küzdelmetek a következő: sokan ezt egyáltalán nem hiszik el, mivel a helyzet nemzedékek óta, rég változatlan. Hagyjátok-e, hogy a múlt határozza meg a jövőt?

Itt egy másik tulajdonság. A fény elkezdi mutatni az utat. Amikor egy gyufát gyújtotok meg, akkor egyszerűen egy kis fényt hoztok létre ott, ahol vagytok. Ám amikor egy reflektort vagy egy világítótornyot kapcsoltok be, akkor az mindent megvilágít körülöttetek. Láthatjátok, hogy merre mentek, mert új fénnyel rendelkeztek. Ez tényleg nagyon új dolog. "Mit jelent ez hétköznapi nyelven Kryon?" Azt jelenti, hogy manapság pontosabbak a megérzéseitek, mint azok korábban valaha is voltak. Az intuíciótok az, ami hagy előre haladni benneteket abban, amit sötétnek gondoltok. Mindig megkérdezitek: "Ez helyes, vagy helytelen? Jó vagy rossz? Ez értem van, vagy nem?" Képzeljétek el azt a fajta intuíciót, ami megvilágítja az utat, így nincs több kérdés! Nos, közületek hányan próbálták ki ezt mostanában? Teszteltétek a megérzéseiteket az utóbbi időben?

Nézzünk meg egy másik tulajdonságot! A fény segíti az emberi tudatosság fejlődését. Metafizikailag ez az új fény olyan dolgokra világít rá, amiket korábban sohasem láttatok. Ha csupán egy gyufával rendelkeztek, akkor csak körbe kószáltok, botladoztok és átestek dolgokon. Azonban ha ragyogó fénnyel rendelkeztek, akkor látni fogjátok azokat a dolgokat, amik valaha a sötétben voltak - és gyorsan, magabiztosan fogtok haladni. Olyan új elképzeléseitek lesznek, amiket még korábban sohasem próbáltatok ki. Olyan folyamatok jelennek meg, amikre sohasem gondoltatok. Vadonatúj dolgok fognak felbukkanni. Rájuk tekintetek, és azt mondjátok: "Hogy lehet, hogy erre nem gondolt már korábban valaki?"

Lesznek olyan régebben sohasem működő dolgok, amik ma mégis működni fognak, mert fény világítja meg őket. Új típusú gondolkodásmód jelenik meg, valamint új ötletek, a korábban "soha nem működő dolgok" működésre bírásának újfajta módjai. Ez az igazi különbség - fogékonyság, érzékenység azokra a dolgokra, amik nem lettek volna életképesek a régi energiában. Ezt teszi az igazság és valóság feltárása.

A mágneses háló és a mező együtt fog hatást kifejteni annak érdekében, hogy harmóniát teremtsenek az emberi lények között. De azt a gyufát te tartod, öreg lélek. Hagyni fogod, hogy a gyufa világítótoronnyá váljon, vagy elbuksz a történelem régi paradigmáiban - ami szerint ez olyan halvány fény, amit sohasem tudtál használni, mert semmi újat nem mutatott a számodra?

Készen álltok az új információra? Van itt valami, amibe még nem kezdtem bele korábban. Amikor meghalljátok, azt mondhatjátok, hogy: "Kryon, ebben az egyben nem lehet igazad." Az új fény valójában többet teremt meg önmagából. Gondoljatok csak bele! Gondoljatok arra, hogy ti vagytok a reflektor, és hirtelen két fény lesz! Azt nem mondtam, hogy ez egy másik embertől származik, ugye? A fény fényt teremt. Többet láttok majd belőle. A szoba, amiben vagytok, hirtelen fényesebb lesz bárminél, mint amivé azt csak saját magatok tehettétek volna. Azt mondhatnátok: "Egy angyal hordozza talán? Hogyan teremtheti meg önmagát a fény? Hogyan sokszorozódhat meg a magasabb rezgésszintű tudatosság?" Ez az új fizika miatt van. Kedveseim, szeretném, ha megértenétek ezt. Tudtuk, hogy ez eljön - és ez az, amiért azt látjátok, amit. A fény többet tud teremteni magából akkor, amikor az ember, aki azt teremti, tudatában van a "Belső Istennek".

Láttatok-e már valaha embert annyira intenzíven nevetni, hogy körülötte szintén mindenki nevetni kezdett? Hamarosan az egész szoba nevet. Hogyan is működik ez pontosan? Talán azért, mert a nevetés az öröm energiáján át megsokszorozza önmagát? Gondoljatok erre! Az a személy, aki először nevetett, el is hagyhatja a termet, mialatt mindenki más folytatja a nevetést. Ez olyan energia volt, amit megosztottak, vagy olyan, ami többet teremtett önmagából? A fény most képes megsokszorozni magát, mivel azok hordozzák, akik tudatában vannak ennek a nagyszerű váltásnak, és annak, amit az elhoz a bolygó számára. Most pedig, át fogom adni nektek a végsőt, az 5-ös számút.

A fény lehetővé teszi, hogy mások lássanak titeket! Többé nem tudtok elrejtőzni. Ha kiegyensúlyozott emberi lények vagytok, elegendő szeretettel a szívetekben, akkor nem tudjátok elrejteni azt. Először azt fogják kérdezni mások: "Látom, hogy más vagy. Nem az vagy, aki valaha voltál. Egy kicsit nyugodtabb vagy annál, mint ahogy kellene. Mi történt?" Az emberek azt fogják kérdezni: "Kik vagytok?" vagy "Mit tettetek, hogy új egyensúlyt teremtettetek meg az életetekben?" Mit mondtok akkor majd? Ez könnyű. Mondjátok el az igazat! "Másképpen érzek. Új a hozzáállásom a Teremtőhöz, és ahhoz, aki én magam vagyok. Ez nem vallás. Ez egy személyes tudatossága annak, aki vagyok. Isten nagyobb annál, mint azt gondoltam. Olyan békésnek érzem magam. Érzem, hogy a mesterek szeretete érkezett el hozzám, és ők itt vannak bennem. Többé nem aggódom, és nem vagyok olyan nyugtalan a dolgok miatt. Tanulom épp kezelni mindazon problémákat, amiket eddig korábban sohasem tudtam."

Ha ezt mondjátok egy barátnak vagy szomszédnak, akkor azok ebben az új energiában nem fognak elfutni a másik irányba. Ha azt mondjátok nekik: "Nos, új vallásom vagy új prófétám van" - akkor mindenképp elszaladnak. Ez azért van, mert amivel rendelkeztek, az személyes jellegű és nem pedig egy rendszer. Nincs mihez csatlakozni és nincsenek szabályok sem - csupán egy új és csodálatos belső iránytű az, ami van.

A fény győzedelmeskedik, és ez az, amiért azt mondjuk, amit mondunk, itt Izraelben. Ebben az országban, ezen a földön - amely pont amilyen kicsi, olyan sok kultúrával és nyelvvel rendelkezik. Egy váltást fogtok hamarosan látni - egy olyan helyzetben - amire eddig nem számítottatok. Lesznek, akik olyan ötletekkel a tarsolyukban bukkannak fel, amiket sohasem hallottatok azelőtt. Olyan hozzáállás jelenik meg mindkét oldalon, amelyek nagyon mások lesznek, mint korábban voltak. Menetközben azt fogjátok gondolni: "Hát ez meg honnan jött? Miért nem rendelkeztünk ezzel a tudással korábban? Miért nem volt valaki elég okos a múltban ahhoz, hogy erre rájöjjön? Miért olyan más minőségű azon dolgok újra elfogadása, amiket elutasítottunk korábban?" Amikor ez megtörténik, tudni fogjátok, hogy igazam van, mert láttam már ezt korábban, más hasonlóképpen nehéz helyzeteknél. A magasabb tudatossággal nagyszerűbb fény érkezik - és ez az új fény már kezdeti szakaszában is benneteket szolgál.

Nos, hadd mondjam el nektek, hogy mi is a katalizátor - ti magatok vagytok azok! Elhiszitek ezt, vagy sem? "Kryon, hinni akarok benne. Hinni akarok ebben!" Remek, jól van! Akkor hát, miért nem mutatjátok meg? Közületek sokan ugyanúgy, változás nélkül fognak innen távozni, mások viszont nagyobb, több fénnyel. Ez a valódi, alapvető probléma. Mennyire, milyen erősen vagytok összekapcsolódva a korábbi állapottal, és azzal az elképzeléssel, hogy ez sohasem változhat meg?

Ez hát Kryon üzenete. Óh, több is lesz még, de most kedveseim: ne féljetek Isten szeretetétől! Ti egy olyan ősi kultúra vagytok, amely felfedezte és megismertette az "Egyetlen Istent" a bolygó számára. Most világítsatok rá arra is, hogy ez az egyetlen Isten mit tud cselekedni, mi mindent tud megtenni ebben az új energiában!

Az öreg lelkek bolygószerte figyelnek erre a közvetítésre. Ugyanez a fentebbi üzenet a számukra is. Azt mondom nekik: emiatt vagytok itt. Ez az, amiért itt vagytok! Láttam már ezt korábban. Együttesen irányítjátok a váltás sebességét. Akár néhányatok is képes nagyszerű változást előidézni pusztán már azáltal, amit jelen pillanatban személyesen tesz meg önmagával kapcsolatban. Milyen csodálatos üzenet is ez! Nem úgy érződik, mintha egyetlen Istentől származna? Mindazzal együtt, amit tudtok, és mindazzal, amit a származásotok mond nektek, érezzétek hát meg! Isten most olyan fénnyel ragyog rá az emberiségre, mint még sohasem - mert már készen álltok, és megérdemlitek, hogy előrehaladjatok a béke irányába.

Gondoljatok ezekre a dolgokra!

És ez így van.

Kryon


Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sanya