Nyomtatható magyar PDF formátumMagyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Az öt összehangolódás

Az öt összehangolódás
Genf, Svájc - 2017. május 17.

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2017/k_channel17_geneva.html )


Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ami Genf-ben, Svájcban lett átadva.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Sokszor jártam már ebben a teremben, így közületek néhányan már hozzászoktak a közvetítéshez. Mások toleránsan fogadják, a többiek pedig a sötétben tapogatóznak ezzel az egész koncepcióval kapcsolatban. Kedveseim, ez az elmélkedés ideje. Az együttérzésé, a megértésé, és a toleranciáé. Ez voltaképpen egy spiritualitással és ezoterikával telített tudományos találkozó. Ezek a dolgok csakugyan összetartoznak. Mindenki számára van itt valami, mivel a tudomány tanulmányozása annak a vizsgálata is, hogy a Teremtő Forrás (Isten) hogyan teremtette meg az összes mélyenszántó rendszert, amit tanulmányoztok. Ma "Az öt összehangolódás" témakört fogom felajánlani nektek. Mivel hangolódtok össze jelen pillanatban, ahogyan itt ültök a székekben? Milyen elképzelésekkel vagy energiákkal hangolódtok össze, ahogyan azokon a dolgokon merengtek, amit az elmúlt három napban láttatok?

Az öt összehangolódás

1. Mi az összehangolódásotok másokkal, akikkel találkoztatok? Van egyáltalán ilyen? Valami olyat éreztek, ami szokatlan lehet itt, ami talán túl van a "társasági" létezésen? Talán ez az első alkalmatok egy ilyen ezoterikus találkozón? Az elmúlt napokban néhányan olyanokkal találkoztak, akikről azt éreztétek, hogy találkoztatok már korábban. Néhányatok a "család" tulajdonságait érezték meg! Néhányatok nem tette még meg az utat önmagán túlra, így nem tudják, hogy miről is beszélek. Azonban sokan igen.

El szeretném mondani nektek kedveseim, hogy mi történik meg gyakran, amikor öreg lelkek vegyülnek el olyan találkozókon és kiruccanásokon, mint ez is. Talán hallottatok már a "mező"-ről? Jó helyen vagyunk ahhoz, hogy beszéljünk ennek a fizikájáról, de mégsem teszem ezt, mivel ezt már megvitatták a tudósok. A mező megengedi a szinkronicitás, a harmóniák és a jóindulatú energiák előfordulását, amiket ti magatok sohasem tudtatok volna megtervezni. Ez majdnem olyan, mint egy felhívás - felhívás meglátni és megérezni olyan dolgokat, amiket sohasem éreznétek és látnátok meg egy olyan találkozón, ami nem ilyen. A mező mindig is itt volt, de hatása és ereje drámaian megemelkedett 2012 óta.

Az összehangolódás nem barátság, inkább eggyéválás, összeolvadás. A legjobb út egy másik személlyel való összehangolódáshoz az együttérző cselekedeten keresztül vezet. Sokszor hallottátok a tanítást tőlem, ami kijelenti, hogy az összetartozás gyakran teremt meg olyan rezonanciát, olyan energiaegyesülést, ami a másikkal való egységet visszhangozza. Ez az összehangolódás. Tudtátok, hogy bárkivel azonnal összehangolódhattok a teremben? Ez teljes mértékben attól függ csupán, hogy ezidőtájt mi történik mindannyiótokkal. Talán egy közös vonás a gondolkodásotokban, vagy a belső Isten felismerése lehetne ez. Ez összehangolódást teremtene meg. Vagy netán lehetne egy együttérzésre késztető esemény? Az is ezt tenné.

Kedvesem, a találkozók sorozata itt mindenki számára egy váratlan eseménnyel kezdődött el. Az pedig egy jelenlévő lélek összeomlása volt. A társammal szemben - aki éppen előadást tartott - esett össze a sorok között, és azonnali orvosi ellátásra volt szüksége. Két oka volt ennek, kedveseim. Az egyik a szívetek megindítása volt, és hogy egy olyan koherenciába helyezzen el benneteket, ami vele is harmóniában volt. A szobában lévő meditátorok azonnal meditatív állapotba mentek, kivetítve a gyógyulást, békét és jóindulatot. A második ok a személyes gyógyulása volt. Ha valami miatt összeomlik, akkor nincs is arra jobb hely ennél! Így kezdődött el hát a találkozó itt Svájcban. Az első közvetítéskor, az első alkalommal, hogy elkezdtem a társammal ezt a sorozatot, volt egy vészhelyzet a soraitok között. Ez összehangolódást teremtett meg, és azt mindannyian éreztétek is.

Most itt van a kérdés: vajon tudtok-e összehangolódni vészhelyzet nélkül is? Meg tudjátok látni Istent minden egyes körülöttetek lévő emberben? Még csak nem is ugyanazon a nyelven beszéltek, de ez nem igazán számít. Ehhez a 3 nappal ezelőtti pillanathoz kívánok visszatérni, amikor a szíveitek egybeolvadtak, mikor is azzal a lélekkel voltatok együtt, ahogy tehetetlenül feküdt a folyosón. Békét küldtetek neki, és a csoport szeretetét öntöttétek belé. Közös célotok volt. Ez összehangolódás, nem pedig barátság. Az, ami megengedi két olyan egyénnek, akik sohasem látták egymást, hogy megálljanak és megöleljék egymást, csak azért mert ugyanazt a közös együttérzést tapasztalták meg együtt. A cél azonban, hogy ezt automatikusan, vészhelyzet nélkül tegyék meg.

2. Mi az összehangolódásotok a természettel? Amikor a társam elkezdte ezt a körutat (az éppen zajló 44 napos körutazásról beszél), akkor egy magasztos helyen volt. Ez egy csöndes hely volt a sivatagban, amit Műemlék Völgynek hívnak (a Colorado fennsík része - a ford.) Olyan mélyenszántó és szokatlan csend volt ott, amit megérezhettetek és érzékelhettetek ti magatok is. A terület bennszülöttei és az őseik korszakokon át tartó föld iránti tisztelete miatt, a földdel való egység volt ez. Szerették a földet, összehangolódtak vele, és ez az, ahogyan a körutazás elkezdődött. A föld a csenden és azon tiszteleten keresztül "beszélt" a csoporthoz, ami oda lett elhelyezve.

Ahogy továbbment Európába, folytatta a szövetséget, Írországban tanítva, ahol a föld tényleg életre kel. Olyan sok minden terem ott, olyan sok a földből kiserkenő élet, hogy a néphagyomány és a mitológia gyakran képes tündéreket látni. Ez azért van, mert a föld többdimenziós - valami, amiről beszéltünk korábban. Ez egy szövetség a Földdel - az emberek és a bolygó energiája között.

Mi a ti szövetségetek a földdel? Össze tudtok hangolódni a természettel? Vannak olyanok, akik azt mondják: "Nos, ezt szeretném tenni! Én azonban egy városban dolgozom. Egy irodában vagyok, és jövök-megyek." Mások azt mondják: "Én egyáltalán nem dolgozom, de bonyolult kijutnom a városból." Kedveseim, a városból való kijutásnak ehhez vajmi kevés köze van. Amikor levegőt lélegeztek be, felismeritek azt, hogy az oxigén, ami megtölti a tüdőtöket, honnan is jön? Felismeritek, hogy a növények, a fák, és még az alga is értetek hozzák azt létre? Létezik egy szimbiotikus kapcsolat minden emberi lény és a természet között, akár meg akarjátok ezt látni, akár nem. Ez az egyik legmélyrehatóbb összehangolódás amivel csak rendelkeztek, mert a Föld porából származtok.

Ha ránéztek arra, hogy hogyan is jutottatok el ide - akár az élet létrejöttére is - az a bolygón lévő elemek egy olyan keveréke volt, ami megteremtett benneteket. Úgy is lehet mondani, hogy a mező egy szimbiotikus kapcsolatot fejlesztett ki a fákkal és a növényekkel, hogy létezhessetek. Az élet ezen szikrája így életre kelt és korszakokon át meg is maradt, illetve az hozott el benneteket erre a helyre. Nem az elfelejtésének, hanem ennek elismerésének van itt az ideje. Ez hát a kettes számú összehangolódás.

3. Mi az összehangolódásotok a csillagokkal? Óh kedveseim, ez jó lesz. Azt mondhatjátok: "Nos, igazából tulajdonképpen nincs is összehangolódásom a csillagokkal." Azt kérdezném, hogy miért is gondoljátok ezt? Mire azt felelnétek: "Nos, ez nem fontos az életemben. Városban élek, és még csak nem is látom a csillagokat. Még csak nem is gondolok rájuk."

Felismertétek azt, hogy a csillagok és a körülöttük keringő bolygórendszerek ugyanabból tevődnek össze, mint amiből a Földetek is? Mondtam korábban is: ezen bolygó elemei, a galaxis elemei is. Nincs sok rejtélyes, bújkáló elem a mérhetetlen világűrben. Azok mind képviseltetve vannak itt a Földeteken. Óh, talán erőfeszítésetekbe került, hogy meglássátok mi is van egy atom belsejében, de nem kellett küszködnötök ahhoz, hogy megértsétek: az atom, amit tanulmányoztok, mindenhol jelen van.

Csakugyan vannak különböző gravitációk, gázösszetételek, más méret és aránybeli különbségek, de én most arról az alapvető tényről beszélek, hogy ez a Föld mindabból származik, ami "odakint" van. Ez azt jelenti, hogy amikor a csillagokra pillantotok, akkor azok a ti részeitek.

Hallottatok ma néhány olyan tudósoktól származó tanítást, ami a kémiátokról, a DNS-etekről szólt? Hallottátok őket megvitatni a tényt, hogy talán - csupán talán - tulajdonképpen nem valami itteni, a bolygón lévő dologból származtok? Ha ez a helyzet, akkor honnan jöttetek? Mi van, ha a "hiányzó láncszem" a csillagokban van? Nos, ez összehangolódás!

Kedveseim, az igazság az, hogy ti ezen bolygó evolúciójának biológiai kombinációja vagytok, plusz a csillagokból származó tudatosság evolúciójáé. Habár a fősodratú tudománynak nagyon hosszú időt fog igénybevenni az, hogy meglássa ezt, továbbra is látni fogjátok a célzásokat rá - az emberi evolúciós láncolat hiányzó darabkáit. Tehát, újra felteszem a kérdést: mi az összehangolódásotok a csillagokkal és a csillagokbeliekkel? Lehetséges az, hogy a bolygótokon kívül is léteznek más tudatosságok? Lehetséges, hogy aktívak, és hogy érezhetitek a jóindulatukat? Lehetnek mások is, akik figyelnek benneteket? Vagy akár még itt a bolygón is lehetnek néhányan valamilyen formában, akik csak rólatok gondolkodnak és a váltáson, amin épp keresztülmentek? Gondoltatok valaha arra, hogy talán vannak más olyanok is itt, akik jóindulatúak, és együttérzéssel segítenek benneteket keresztülmenni rajta? A válasz pedig: igen! Tehát, mi a kapcsolatotok a csillagokkal?

Kedves itt helyet foglaló tudósok, mennyire lenne túlzás áttörni a hit korlátait, és arra gondolni egy pillanatra, hogy a dolgok sokkal nagyobbak, mint gondoljátok? Az annyira nagy. Annak emberfeletti valósága, hogy kik vagytok, és honnan jöttetek, megdöbbentő nagyságú. Egy igaz tudósnak nyitottnak kellene lennie az új felfedezésekre, de mi is a lehetőségek azon doboza, amiről beszéltek nektek? Ki tudtok lépni belőle egy pillanatra?

Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy sokkal több olyan entitás van a galaxisban, akik tudnak rólatok, mint ember a bolygón? Ismerik a helyzeteteket - a szabad akaratot. Tudatában vannak az "el a kezekkel" elvnek is, a döntés meghozataláig, amit elkezdtetek megteremteni - a "váltást". Új dolgok vannak érkezőben erre a bolygóra, ahogy fejlődtök a tudatosságotokban, és ahogy elkezditek felismerni, hogy a csillagokkal való összehangolódásotok valóságos, talán még biológiai is. Feltétlenül el fog jönni annak a napja, mikor találkoztok ezzel a fajta "összehangolódással", és az nagyon is rátok fog hasonlítani.

4. Mi az összehangolódásotok önmagatokkal? "Kryon, hogy érted azt, hogy: mi az összehangolódásom önmagammal? Ez egy fura kérdés. Én csak én vagyok." Igazán? Hogyan éreztek a "csupán önmagatok" iránt? Amikor arra gondoltok, hogy kik vagytok, és hogyan is éreztek az élettel kapcsolatban, akkor jelen van-e valami belső dologgal való összhang, vagy pedig ahogyan azt jelzitek is, egyáltalán semmilyen kapcsolat sincs jelen a saját lelketekkel?

A másokkal való összehangolódással kapcsolatos kérdéssel kezdtem el ezt a leckét. Meglátjátok másokban Istent? Látjátok önmagatokban Istent? Mi az összehangolódásotok önmagatokkal? Újfent elmondom, újra és újra, hogy sok ember - még az öreg lelkek is - értéktelennek látják önmagukat, kevesebbnek másoknál.

Szeretetben vagytok magatokkal? Ez furcsa kérdésnek tűnhet, de vagy egoista, vagy nem egoista módon tudtok szeretetben lenni a létetekkel. A humanizmus nagy része működésképtelen és egoista. A kettő között óriási különbség van, és ez elkülönít benneteket egymástól a dualitásban. Ez az egyik első olyan összehangolódás, amivel rendelkeznetek kell ahhoz, hogy meghozzatok egy fontos választást.

"Kryon, ha ez a legfontosabb összehangolódás, akkor miért ez a négyes számú?" A válasz erre valami olyasmi, amit egy pillanaton belül meg is adok a számotokra.

Hogy is van ez - ti önmagatokkal? Amikor kisétáltok ebből a teremből egy kis idő múlva, akkor egyből ilyen dolgokra gondoltok-e: "Megérdemlem, hogy itt legyek. Ez azért volt gyönyörű, mert én teremtettem meg ilyen szépnek."? Megtanultátok ezen három nap alatt azt, hogy nem kell kérnetek dolgokat a Szellemtől? Kitől is kérnétek, ha Isten bennetek van? Amikor Isten bennetek van, önmagatoktól kértek? A Teremtőhöz való kapcsolatotok paradigmája elkezdett megváltozni. A kérés helyett összehangolódtok - hozzáigazodtok azon valóság igazságához, akik vagytok.

Megtanultátok, hogy a megerősítésekkel való állítás és a velük való munka helyes módja gyakran ellentétben áll a látszólagos jelen valósággal. A beteg ember, aki az egészséget mondja ki megerősítésként, bolondnak tűnhet, amiért hangosan kijelenti mennyire egészséges, miközben köhög és prüszköl. Azonban, ha megértitek azt, hogy hogyan is működik ez valójában, akkor megértenétek, hogy valójában a saját egészségét erősíti meg és azt jelenti ki, hogy kivé is válik. A jövőbeni saját sejtszerkezetéhez igazodik hozzá, ami egészséges. Ez egy nagyon sokdimenziós összehangolódás önmagatokkal!

Ebben a módban vagytok? Értitek a különbséget a régi és a jelenlegi módszer között? A változás egy külső forrással való munkától a belső forrás felé történik. Érzitek, hogy érdemesek vagytok rá? Le tudtok ülni Isten elé, és tudni azt, hogy ebbe a felfokozott és erőteljes energiába tartoztok? Amikor a Föld előadótermére gondoltok, van ott egy szék a nevetekkel, vagy hátul álltok csak nézve, hogy mindenki más kap valamit? Gondoltatok valaha is erre?

Hol van a helyetek kedveseim? Idetartoztok-e, vagy csak az oldalvonalról reménykedtek, hogy léteztek? Talán van valami az életben, ami kiüt benneteket éppen, mint például egy betegség, és most azt mondják nektek, hogy az egész tapasztalás csupán része a saját gondolkodásotoknak? Ez az új paradigma. A gyógyulás belülről ered, és irányíthatjátok. Legyőzhetitek, ha megvan vele az összehangolódásotok.

Hogyan hangolódjatok önmagatokhoz? El tudjátok képzelni, hogy megölelitek magatokat, és azt mondjátok: "Szép munka volt! Végigcsináltunk egy újabb napot, és még kiegyensúlyozottabbakká váltunk. Elkezdjük igazán megérteni a szeretetet." Ezek vagytok ti? Kedveseim, ezek csakugyan ti vagytok, ha azok kívántok lenni. Mindig a szabad akarat a kulcs. Ezek azok a dolog, amiket megtehettek vagy sem, választásaitok szerint. Hisztek benne, vagy valaki másképpen mondta nektek? Ha így volt, akkor nézzétek meg az életüket! Az az, amit felül szeretnétek múlni?

5. Mi az összhangotok a Teremtővel? Rájöttetek már? Lehetséges, hogy bennetek van egy darabkája annak, amit Istennek hívtok, mi pedig a Teremtő Forrásnak?

Felismeritek a különbséget a nyelvhasználatomban Isten és a Teremtő Forrás között? Isten egyes számban használt, 3D-s név, amely gyakran a hatalom és ítélet forrását képviseli. A Teremtő Forrás pedig egy kiterjesztett fogalom. Olyan nagy és összetett lehet, amennyire csak akarjátok. Tudtátok, hogy a Teremtő Forrás többdimenziós, és ezért kvantum? Tudtátok, hogy végtelen és mindenütt jelen van? Tudtátok, hogy az anyag minden egyes részecskéjét áthatja? Tudtátok, hogy személyes, és ismeri a neveteket? Egyáltalán nem egyetlen dolog. Az minden. Ott van mindenhol.

A Teremtő Forrással való összehangolódásnak valami olyannak kellene lennie, ami nagyon is megtehető. Ez lehetséges a számotokra? Ha a válaszotok igen - még ha csak érintőlegesen is -, akkor azt kell, hogy mondjátok magatoknak: "Ha a Teremtő Forrás része vagyok, akkor ezért a 'vagyok, aki vagyok' - többdimenziós. Emiatt én egyúttal része vagyok minden egyes emberi lénynek a bolygón, túl azon, amit bárki láthat, elemezhet vagy megmérhet. Sokdimenziós vagyok." Ez az elképzelés kedveseim az, amely által az emberiség evolúciója meg fog történni - ez az egység koherenciája a minden létezővel.

A köztetek és a Teremtő Forrás közötti összhang egy többdimenziós változást fog megteremteni bennetek. Azoknak, akik elkezdenek többdimenzióssá válni, elkezd szárnyalni az intellektusuk, az intuíciójuk és a nagyobb igazsággal kapcsolatos tudatosságuk. Tudjátok-e azt mondani - ahogy ma kisétáltok az ajtón - hogy: "A Teremtő egy darabkája vagyok, és bennem lakik az Isten. Örökkévaló vagyok."? Ennek kimondása idegessé tesz benneteket? Ha igen, akkor vizsgáljátok meg, hogy miért! Lehet, hogy azon múlt részesei vagytok, amit elmondtak nektek, ahelyett, hogy a jövőé lennétek, ahol is képesek vagytok felismerni önmagatokat annak, ami maga az intuitív igazság. Melyiket akarjátok?

Egy nagyobb igazság

Éppen csak hogy átadtam nektek öt összehangolódást, azonban most el fogok mondani nektek egy titkot: csupán egy van. Valójában az egy összehangolódás öt tulajdonságát mutattam be.

Csak egyetlen összehangolódási energia létezik, és az egy körben van. Mindannyian együttesen a mezőben vagytok benne. A felhívás rá pedig mindig jelen van, hogy érezzétek meg ezt a tényt. Együttesen, mindannyian a Teremtő Forráshoz hangolódtok. Együttesen, mindannyian önmagatokhoz hangolódtok. Együttesen, mindannyian a természethez és a csillagokhoz hangolódtok. Ez egyetlen összhang, sok oldallal - mint egy ékszer, ami fényesen akar ragyogni. Ha egyszer elkezditek meglátni az egyik összekeveredését a másikkal, akkor elkezditek megérteni azt, amivel odabent rendelkeztek. Ez az a pont az időben, amikor felismeritek, hogy mindezek kapcsolódnak egymáshoz. Ez az az idő, amikor felismeritek, hogy nem lehettek egyedül, és hogy más egyének is kapcsolatban vannak veletek. A régi emberi természet az elkülönülésre, félelemre, háborúra és versengésre alapozott túlélés. Az új ember az egységen, az együttérzésen, az együttműködésen alapuló túlélés, és az egymás megértése.

Elmondtuk nektek azt, hogy ha bementek a szekrénybe, és magatokra zárjátok az ajtót, akkor ott angyalok milliói vannak veletek. De kedveseim, ha mindenki a Teremtő Forrás része, akkor ez azt is jelenti, hogy egy bizonyos szinten a Földön mindenki benne van abban a szekrényben. Összhangban tudtok lenni ezzel a gondolattal?

Átvettük már a régi energia cseleit. A fátyol elkezd megemelkedni, elkezdtek rendelkezni a spirituális józanésszel, és "jobban tudjátok már". Az új intuíció elkezdi elmondani nektek ezeket a dolgokat, és magától értetődővé válik sokak számára, hogy az együttérzés a kulcs, nem pedig a reakció, elkülönülés, önfenntartás, és védekezés. Minden, ami az elmúlt három napban lett elmondva, erről a tényről szól. Az ősök jóslatának felfedezései erre a tényre mutatnak rá. Arra, hogy új energia van jelen a bolygón, és hogy ti most éppen ebben ültök benne.

Kedves öreg lélek, mit jelent mindez a számodra? Az új paradigma ami itt van, azt kéri tőletek, hogy nézzetek a dolgokra másképpen. Ez amiatt van, ami a bolygón fog történni - és az az öreg lelkekkel fog elkezdődni. Vannak olyanok a teremben, akik nem hisznek a közvetítésben, de talán hisznek a szeretetben. Kedvesem, ha ez te vagy, akkor kicsit másképpen hagyhatod el ezt a helyet, meghallva és megérezve azt, hogy mi is van itt ebben a teremben. Érzed a szívek összetartozását?

Vannak itt olyanok, akik mindent megértenek abból, amit mondtam. Néhányan még olyanok is vannak köztetek, akik gyógyulva fognak távozni, és ti még csak fel sem fedeztétek ezt. (Kryon nevet) Amikor elkezditek az összehangolódást, akkor az egyik összhangja mindegyikkel megteremti annak az isteni energiáját, akik vagytok, és az elkezd körbeburkolni benneteket. Aztán felismeritek azt, hogy erre nem is kell rájöjjetek. Nem kell ismerjétek a részleteket. Lehet, hogy a mai napon megtanult és elfelejtett dolgok még mindig bennetek vannak. Valójában olyan módon kezdtetek el rezonálni, ami azt mondja: "Öreg lélekként tudok minderről. Ez az egész találkozósorozat mindezzel a tudással, egyszerűen csak egy visszaemlékezési kurzus."

Ez határozza meg az öreg lelket az új energiában - azt, aki más, aki vágyik az egyensúlyra, aki elkezdi megérteni önmagát, és aki megérti az együttérző cselekedetet. Ők azok, akik tudják, hogy mit is lehetnek képesek megvalósítani, ahogyan kisétálnak innen, és megmutatják másoknak a fényüket.

Ez az új Föld kezdete. Új emberek vagytok, a lét egy új paradigmájával, ha azt választjátok, hogy megértitek azt, amit éppen most adtam át nektek. Ez tőletek függ. Ne féljetek Isten szeretetétől! Közületek páran sohasem engedték azt be igazán. Be és ki kapcsolgattátok, ugye? Talán csak akkor érhető el, amikor meditáltok, nem értve meg azt, hogy ez folyamatos dolog? Mindig érezhetitek az életetekben. Ahogy éppen másokkal beszélgettek, ahogy aludni mentek, vagy ahogy felkeltek. Az sohasem alszik, és mindig ott van. Semmi sem fogható a Teremtő Forrás iránti szeretetetekhez.

A következő alkalomig gondoljatok ezekre a dolgokra!

És ez így van.

Kryon


Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sanya