Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A többdimenzióssá válás

A többdimenzióssá válás
Montreál, Kanada - 2017. november 11.

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2017/k_channel17_montreal.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ezoterikára nyitott hallgatósággal ülök szemben. Az egész nap folyamán a többdimenziósság a témánk. Olyan dolgokat fedeztek fel jelenleg, melyek sokak számára alapjaiban hihetetlenek. Az emberiség magjában zajlik a változás. Ez a változás csodálatos, néha nehéz belegondolni és elképzelni. Ám ha alaposabban megnézitek, akkor láthatjátok, hogy ez olyan valami, ami kihoz benneteket a sötétségből. Néhány olyan dolgot szeretnék áttekinteni, melyeket a múltban már átadtam, utána pedig olyan új dolgokat kívánok bemutatni nektek, melyekről még nem esett szó, de eljött az ideje. Hogy miért épp most van ennek itt az ideje? Azért, kedveseim, mert itt vagytok és ezt hallgatjátok. Azért, mert többdimenziós energiákként és entitásokként vagyunk itt jelen, hogy megtanítsuk nektek mindazt a változásról, amit csak képesek vagyunk számotokra felfoghatóan átadni.

Először is vessünk egy pillantást arra, hogy mi történt a színpadon, mióta kezdetét vette ez a találkozó! A mai közvetítés különböző forrásokból érkezik, mégis csupán egyetlen üzenet van. Ha megnéznétek az átadás többféle formáját, akkor látnátok, hogy az ember szerepet játszik benne ugyan, de az információ magja ugyanaz. Mik azok a szavak, amik bármilyen nyelven ecsetelnék a magját annak, amit ma itt elmondtak? Remény, jóindulat, szeretet, együttérzés, összetartozás, harmónia, ébredés. Ez hát ma a Teremtő Forrástól származó üzenet ezen a bolygón, melyet a többféle formában átadott közvetítések képviselnek.

Honnan tudjátok, hogy a közvetítő valódi? Ez könnyű. Keressétek benne ezen dolgokat: remény, ébredés, szeretet, együttérzés, kitartás, valamint támogatás a fény irányába való elmozdulás nehézségének esetén! Valódi vagy pontos közvetítő manapság nem fog világvége-hangulatú üzenetet átadni. Lehetetlen, mert a Forrás tudja, hogy mi zajlik itt a bolygón, és ez "az elmozdulás üzenete". Apránként, csoportról-csoportra, az öreg lelkek és a fénymunkások fogadják az információt, ami most igaznak hangzik a számukra. Ezzel az energiával azonosulni fogtok, ha megértitek, mi is megy végbe. Nézhetitek a médiát, körülnézhettek magatok körül a világ állapotával kapcsolatban - és az talán egészen mást fog tükrözni, mint amit mi mondunk nektek. A bolygón lévő sötét tudatosság azt akarja, hogy féljetek és visszatérjetek a múlt alacsonyabb tudatosságához. Láttatok már ehhez hasonló dolgokat? Keressétek csak, ez mindenhol megtalálható! Az emberiség néhány kisebb csoportjának folytonos drámákon való pörgése okozza azt a fajta gondot, ami az 50 évvel ezelőtt történt dolgokra emlékeztet benneteket. Visszatérés a félelemhez. Ez az alacsony tudatosság sötétsége, amely megpróbálja visszarángatni ezt a bolygót egy olyan helyre, ami már soha többé nem fog létezni. Túl sok fényt kezdenek el felfedni mindenhol, beleértve ezt a termet is. Az öreg lelkek látják meg ezt leghamarabb, és eljönnek egy ilyen találkozóra. Az emberek egy nagyobb igazságra ébrednek rá, és ez pedig nemcsak a közvetítés folyamán megy végbe. A nagyobb igazság a béke világa a gyermekeik számára, és a gyermekeik gyermekei számára - a sötétségen átvezető út, a bolygón lévő más civilizációkkal való kompatibilitás. Ez a jövő kultúráiról szóló látomás, amely így szól: "A Teremtőben való hitünk talán különbözik, ám tiszteljük a ti hiteteket is. Tiszteletben tartjuk, amit csináltok, mert az kapcsolatban van az egyetlen Forrással."

Itt az ideje, hogy az "egység" kiterjedjen a bolygón. Az egységet más szavakkal így fejezzük ki: "a minden dologra való éber tudat, a mindenek között létező kapcsolat összefolyása és együttáramlása". Fel akarok sorolni néhány dolgot a számotokra annak érdekében, hogy erről az éber tudatról információt és példákat adjunk át. Hogyan megy végbe az "egység"? Mik is azok a tulajdonságok, amiknek elébe nézünk? Mik azok az új dolgok, amikre nem is számítottatok? Minden, amit csak átadok nektek, jó szándékú, csodálatos, igaz hír.

A teremtéstörténet

Egy felfedezés zajlik. Egy kicsivel ezelőtt, úgy 200.000 éve, egy spirituális teremtéstörténet kezdett lassan kibontakozni a bolygón. Kedveseim, a teremtéstörténet, amit a Szentírásban olvastok, érdekes módon hasonlít ahhoz, amit mi fejtegetünk. Ám ez ugyancsak az, amit bolygószerte a bennszülöttek többsége is állít. Az őslakosok szerint: "A csillagokból érkeztünk". Ugyanazt mondják el, amit a Szentírás. A mai emberi lény, nem a Föld bolygó evolúciójának a terméke, hanem módosították. E módosítás teremtéstörténet-csodája ajándékozta meg az embert a sötétség és fény spirituális tudatával. Mi azt is elmondjuk, hogy maga a DNS-etek lett módosítva ezidőtájt.

A Szentírásban lévő teremtéstörténet tele van hasonlatokkal. Az Édenkert leírása Gaia metafórája, és a Gaián lévő emberek szépségéé. A "kert" maga a természet, nem pedig egy bizonyos hely. Az emberek, akik e történetben szerepelnek, - a férfi és a nő -, az akkor élő összes férfit és nőt képviselik. A teremtésben az átalakulás lassan kezdődött el. Elmondtuk nektek, hogy volt egy teremtő szikra, egy kiindulási pont, ahol ez megtörtént. Néhány emberrel kezdődött, majd megsokszorozódott az idő múlásával. "A csillagokból való érkezés" olyan igazság, melyben majdnem egyformán hisz minden bennszülött. Sokak számára ez a Plejádokra (a Hét Nővér konstelláció) vonatkozó metafóra.

Nos kedveseim, ezt így nem fogjátok olvasni a Szentírásban. Helyette az a történet szerepel, hogy egy angyal jött le a mennyekből. Eme látogatás eredménye az lett, hogy megszenteltséget és tudatosságot kaptatok. Az emberek, akik egyszerű biológiai és evolúciós lények voltak, hirtelen a jó és a rossz tudása felett rendelkező, maguknak spirituálisan szabad utat választókká váltak. A jó és rossz, a sötétség és a fény tudását kaptátok meg, valamint azt a képességet, hogy a Teremtő Forrást (Istent) érzékeljétek, és hogy dönteni tudjatok ezen energiákkal kapcsolatban. Ez a történet a Szentírásban, és ez a történet az, amit mi a plejádiakról átadtunk nektek. A plejádiak egy magasan fejlett spirituális faj, amely több 10.000 év óta többdimenziós tudatossággal rendelkezik. Az volt a céljuk, hogy elvessék a tudatosság magvait a bolygón.

A tudomány elkezdi feltenni a kérdést, hogy miért van a modern emberi lénynek - aki hozzávetőlegesen 200.000 éves - 23 pár kromoszómája 24 helyett, amivel az evolúcióban alatta lévők rendelkeznek. Az időzítés, amit a tudósok lassan felfedeznek, ugyanaz, amiről mi is beszélünk. Történt valami, ami megváltoztatta a DNS-eteket. Újak vagytok, fiatalok vagytok ezen a bolygón! 23 pár kromoszómátok van kedveseim, és ez azt jelenti, hogy nem valami "itteniből" jöttetek létre. Felismeritek ezt? A tudomány lassan elkezdi felismerni. Nem fognak olyan teremtéstörténetről beszélni, mint én, de ezt fogják mondani: "Történt valami, ami a normális és elfogadott evolúciós folyamaton kívül létrehozta az emberi lényt." Így talán ez a Kryon történet sokkal fősodratúbb, mint ahogy azt képzeltétek.

A 24. pár

Most pedig elmondok nektek valami olyat, amiről egyszer már korábban beszéltem nektek. Valóban úgy tűnik, hogy 23 kromoszómapárotok van, ám ti jelenleg csak a 3D-ben lehetséges mértékig tanulmányozzátok őket. Lineáris módon, 3D-s kémiai műszerekkel tanulmányozzátok őket, mert jelenleg csupán ezek állnak rendelkezésetekre. Hová lett a 24. kromoszómapár? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy még mindig megvan? Aha! Határozottan ott van! Kedveseim, a 24. pár a kvantum pár. Még mindig 24-el rendelkeztek. A biológia csak 23-at lát. Miről szól a 24. pár? Ha elveszítitek ennek a perspektíváját, akkor nem lesz értelme. Mi az ősi tibeti számmisztikája a 24-es számnak? A 6-os. Ha megnézitek a 6-os jelentését ebben a rendszerben, akkor az "a legmagasabb fokon lévő ember - harmónia és egyensúly". Tudtátok ezt? Micsoda egybeesés, hogy a 24. pár - amely többdimenziós - 200.000 év után felébredőben van. Elhagytátok a jelzést (2012 - a ford.), és ezzel együtt a DNS-etekben is végbemegy egyfajta változás. Elkezd másképpen rezegni. Nem egy másik frekvencián, mert a frekvencia egy 3D-s meghatározás. Másképpen, más módon rezeg a kvantumenergiában (hatással van a kvantummezőben az atomszerkezet perdületére). Ez rendkívüli módon más, kiemelkedően magas szintű, és elkezdi az emberi természetet megváltoztatni. Ez tehát az, ami történik.

Az első lépés ezen folyamat megértéséhez az, öreg lélek, hogy ezen információt beépítsétek a tudatotokba. Ez egy érdekes szó a társam nyelvén. A "tudatba való beépítés" nem egyszerűen a benne való hitet jelenti. Azt jelenti, hogy ezt az emberi elme belsőleg el kell fogadja annak érdekében, hogy aztán valódi, birtokolt valóság lehessen. Mindannyian ilyen tudomással bírtok arról a fizikai tulajdonságról, amit gravitációnak neveznek. Nem "hisztek" a gravitációban. Ehelyett beépült a tudatotokba, minden egyes nap együttműködtök vele. Nem kérdés, hogy ha eldobtok valamit, akkor az le is fog esni. Tényként fogadtátok el, olyan mértékben, hogy az zsigeri szinten valóságos számotokra. Ez az elképzelés a tiétek.

Olyan sokan vannak ebben a teremben és akik ezt olvassák, akik olymértékben beépítették tudatukba Isten szeretetét, hogy nem kérdéses számukra Isten valóságossága, és hogy ez a csodálatos Forrás ismeri a neveteket. Azok, akik megértették, akik tudják, hogy amikor elhagyják ezt a helyet, soha nincsenek egyedül, hanem entitások sokasága van mindannyiótokkal, akik ismernek és szeretnek benneteket. Számos öreg lélek számára jelent ez megnyugvást és magát a valóságot. Ám tudjátok, hogy vannak olyanok is, akik egyáltalán nem hisznek ebben. Ez a szabad választás, a teremtéstörténet energiájának a magja.

El tudtok képzelni egy olyan teljes mértékben kvantum és megváltozott DNS-ű emberi lényt, aki kész a nagyszabású változásokra, ám nem hisz mindebben? Egyedül mennek haza innen, és egyedül is érzik magukat. Sok többdimenziós, szerető entitás veszi körbe őket, arra várva, hogy megragadja a kezüket - amennyiben beépítik Istent a tudatukba. El tudjátok képzelni őket, ahogy egyedül, csak magukban ülnek egész életükben? Ahogy egyedül halnak meg, soha meg nem ragadva vezetőik közül akár csak egyetlen egynek sem a kezét, akik örökké szeretik őket, akik ismerik a lélek-nevüket, és akik támogatólag egész végig készen álltak a gyógyításukra és az életük megváltoztatására? Ez a szabad akarat. Talán mindez azért van, mert nekik sohasem beszélt senki olyasmiről, amit ma tanultok.

Ezen a színpadon mindegyik ember érzi a szeretetet, ahogy közvetít. A közvetítés minden egyén számára különböző. A közvetítésnek nincs jó vagy rossz módja. Jelen pillanatban két közvetítő van a színpadon. Be tudjátok azonosítani őket? Egyikük Isten szeretetét közvetíti az ujjain keresztül. (Robert Coxon - a ford.) Tudja, hogy ez a folyamat többdimenziós, mert "hallja" a zenét azelőtt, hogy eljátszaná. "Hallja" a színpadon lévő másik embert a székben közvetíteni, mielőtt az megtörténne. Ez a közvetítés, ez válik többdimenzióssá. A színpadon minden közvetítő érezte már és ismeri ezt. Azelőtt mondom el ezt nektek, hogy elkezdenék beszélni arról, amit az evolúciótok következő lépésként kínál számotokra.

A társam beszélt korábban a fejlődő emberi lényről, és átadtunk nektek pár megfontolni való dolgot. Mit jelent az evolúció igazából? Az utolsó könyvünk tele van a DNS változásának példáival, a dolgokhoz való hozzáállás megváltozásának példáival, és azzal, hogy a megváltozó emberi tudatosságon belül mit jelenthet a többdimenzióssá válás. Soroljunk fel néhány tulajdonságot újra, hogy valóban megérthessétek az olyan egyénekkel teli Föld gyakorlati hasznosságát, akiknek olyan szintű felébredésben van részük, amire talán nem is számítottak.

Az elmúlt életekre való emlékezés

Az első és egyben legkönnyebb az elmúlt életekre való visszaemlékezés. A manapság született gyermekek hamarabb fognak ráébredni az ilyen és ehhez hasonló koncepciókra. Miközben beszélni tanulnak, ilyesmiket mondhatnak az édesanyjuknak: "Te vagy az eddigi legjobb anyukám!" Más gyermekek pedig így szólhatnak, egyet nem értésüket vagy csalódottságukat kifejezve: "A legutóbbit jobban szerettem." Az édesanyák döbbenten fognak rájuk nézni: "Miről beszélsz?" Ám az az édesanya, aki öreg lélek, pontosan tudni fogja, hogy miről is van szó. A gyermek emlékezik, és talán nem ismeri fel a pontos neveket vagy arcokat, de legbelül tudatában van annak, hogy nem első alkalommal jár itt.

Az első dolog tehát, amivel találkozhattok: ama tény belső tudása, hogy éltetek már ezelőtt is. Ez a gyermekeknél kezdődik, és hacsak nem beszéliték le erről őket, akkor egész életükben rendelkezni fognak ennek tudatával. Tudják, hogy az élet egy kör. Nem számít, hogy mit fognak mondani nekik a spirituális rendszerek, ők jobban tudják. Lesznek, akik csendben megtartják majd ezt maguknak, így nem sértik meg a körülöttük lévőket, de belül tudni fogják. Ti idősebb lelkek, nem rendelkeztek ezzel. Olyan tudatosságotok van, ami folyamatosan növekszik, majd az ezzel kapcsolatos információkat és élményeket fokozatosan beépítitek a tudatotokba. Viszont a gyermekeknél ez már része a lényüknek, amikor megérkeznek. Már beépített. Az arra való emlékezés, hogy éltetek már korábban, kezd megtörténni az öreg lelkekkel. Elkezdtek olyan energiákra visszaemlékezni, amikre korábban sohasem, és ezek nem szükségszerűen drámai, rossz, vagy sötét energiák. Elkezdtek ráébredni lassacskán a jó dolgok, az örömteli dolgok emlékeire is.

Néha az álmotokból ébredve így szóltok: "Tyűha! Ez nem történt meg gyakran korábban. Repültem, és közben csodálatos színeket láttam. Hallottam, hogy valaki a nevemen szólít, és fény vett körül. Ilyet akarok álmodni minden egyes éjjel!" Üdvözöllek benneteket nem csak az előző, hanem a többszörös múltbéli tapasztalatokra való visszaemlékezés kvantumtapasztalatában! Olyanok ezek, melyek nem lineáris módon burkolódnak egymásba. Ez tehát az, ami elkezdődik. Ez az első számú.

A múltbéli bölcsesség emlékezete

A kettes számú a múltbéli bölcsesség emlékezetére való ráébredés. Most figyeljetek! Lehetetlen, hogy az emberi lények minden egyes alkalommal előről kezdjék, amikor megszületnek. Ez sohasem fogja megadni nektek az ősi "bölcsességtényezőt". Ehelyett a múlt bölcsességének emlékezetével kell rendelkezzetek. A bölcsesség, ami odáig visz el benneteket, hogy tudjátok mi működik és mi nem. Nyilvánvaló és természetes bölcsesség egy olyan kultúrában, amely megérti: a háború sohasem fog működni. Egy olyan magától értetődő bölcsesség, ami ismeri a nehézségekből kivezető utat. Olyan bölcsesség, ami nem fogja megengedni, hogy ugyanazokat a hibákat kövessétek el újra és újra. Ez a múltból származó bölcsesség előrehozatala az öreg lélek, a gyermek számára, aki miután felnőtté válik, lassan, egy nemzedék után, ugyanezt a hozzáállást elkezdheti meglátni a kultúrában is. A meghozott jogszabályokban fog ez először meglátszódni, valamint a törvényhozóitok megválasztásának módjában. Ezt kezditek el hallani: ne legyen több háború. "Hány nemzedékbe kerül majd, amikor valóban nem lesz több háború?" Ez tőletek függ. Kevesebbe, mint gondolnátok - éppen amiatt, amiről most beszélek.

Mi lenne, ha nem kellene megszületnetek újra és újra, helyette viszont ráébrednétek a múlt bölcsességére? A bölcsességre, amit nem ebben az életöltőben fejlesztettetek ki, hanem ami az újra meg újra megélt életöltőkből fakad. A társam azt mondja nektek kedveseim, hogy amikor visszatértek ebbe a világba, akkor az sokkal többdimenziósabb lesz, mint most. A 24 kromoszómapár magasabb szinten fog rezegni, tehát nem fogjátok ugyanazokat a hibákat elkövetni. Mint amikor gyermekként a sütőbe benyúlva megégettétek a kezeteket, ezt a tapasztalatot továbbviszitek a következő életbe ahelyett, hogy megismételnétek. Emlékezni fogtok a sütőre, ez pedig a háború emlékezetére vonatkozó hasonlat. Nem fogjátok újra megtenni. Újra és újra elmondom. Eljön az idő, amikor a 2012 előtti civilizációra "barbár korszakként" fogtok tekinteni. A magasabb tudatosság lesz a módja a mindennapi életnek a földön.

Időtlenség

Beszéljünk most néhány új, többdimenziós tulajdonságról! Ennek talán nem lesz elsőre értelme, mert most elhagyjuk a linearitást. Emlékezni fogtok az eljövendő életeitekre. "Kryon! Ennek nincs értelme." Ennek lineáris módon valóban nincs. Minden egyes lélek a teremben, és akik hallgatják ezt a közvetítést, részei egy nagyobb lélekcsoportnak. Vannak olyan idők, amit a fátyolon túl töltötök, amikor együtt tervezitek másokkal, hogy hová mentek legközelebb. Hogy mi az a dolog, ami legjobban segítheti az emberiséget, vagy mire lesz igényetek tanulás és tapasztalatszerzés céljából. Ez egy arra vonatkozó terv is, hogy hol lesztek ebben az új energiában és mit fogtok csinálni. Ezek a jövőre vonatkozó tervek állandóan változni fognak amiatt, amit a jelenben tesztek. Tehát, egyik sem fix vagy mozdíthatatlan. Ám mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy képesek lesztek visszaemlékezni magára a tervezési folyamatra is? Az többdimenzióssá válik. Ezért lesznek köztetek, akiknek nagyon is lesz fogalmuk arról, hogy mi is következik, kik és merre lesznek ők.

A székben ülő férfi esete az, hogy az "új Afrikába" megy, de nem egyedül. Egy körülötte lévő karmikus csoport lesz vele. Figyelsz Marc? (Marc Vallée-ra utalva, aki a konferencia házigazdája). A karmikus csoport nem feltétlenül azokból áll, akik együtt élnek veletek. Ez azokat jelenti, akikkel lélekként barátkoztatok össze - akik együtt utaztak veletek sok életöltőn át. Gyönyörű dolog arra gondolni, hogy mindannyian egy pompás, jövőre vonatkozó ígéretnek vagytok a részei. Képzeljétek csak el, hogy tudjátok hol lesztek a következő alkalommal, és beépítitek a tudatotokba. Sokan hívták a Földet "kísérletnek". Ám nem az! Inkább nagyszabású terv, melyen a szabad választással módosíthattok.

Többdimenziós biológia

Óh, és van egy másik hasonló! Amikor a 24. kromoszómapár aktívabbá válik, akkor el fogtok kezdeni kvantumbiológiával rendelkezni. A többdimenziós biológia egyfajta "szuper-Veleszületetté" válik. Ez azt jelenti, hogy minden, amit magától értetődőnek vettetek a testetek működésével kapcsolatban, az hibás tudássá válik. Mert például a kvantumbiológiátok lesz annyira okos, hogy a betegség sohasem tudja majd azt megtámadni. Okosabb, mint a bolygón lévő régi-energiás betegségek. Figyeljetek: vannak olyan betegségek, melyeket a tudományotok már teljes mértékben eltüntetett a földről azáltal, hogy a testnek adott egy tinktúrát vagy mintát belőle, hogy tudja, mire kelljen figyelni és azt ne engedje be. A biológiai védelmi rendszeretek nagyobb volt, mint maga a betegség, ezért tűnt el. Ez az új információ is hasonló. Így van már precedens arra, amiről beszélünk, így most vizualizálni tudjátok.

Nos, mit gondoltok arról, hogy ez mit jelez azzal kapcsolatban, hogy az emberek milyen hosszan éljenek? Gondoljátok csak el: nem lesz több rák vagy másmilyen betegség, nem lesz több Alzheimer-kór - vagy nevezzetek meg bármi betegséget, ami gyakori manapság - nem képes behatolni. Nem képes rá, mert működésképtelen és tudatlan a fény-testtel ellenben, melyben a 24. kromoszómapár szuperaktív. Az immunrendszeretek szupervédelemmé válik. Ez a biológia többdimenzióssága. Ráébred annak tökéletességére, amire tervezték, és pontosan tudja, amikor a betegség megpróbál behatolni. Okosabb, mint amivel eddig valaha is találkoztatok.

Semmi sem egyedüli

Van még egy, mielőtt befejezzük. Ha valóban megértitek a többdimenziósságot, akkor azt is felfogjátok, hogy semmi egyedüliség nincs a fizikában vagy bárhol az életben. Semmi nem áll egyedül önmagában. Nincs "egyetlen lélek" bennetek. Nincs "egyetlen élet", melyre emlékezhettek. Ne feledjétek, minden rendelkezik a mindennel együtt létező egységgel (a kapcsolat összefolyásával). Figyeljétek meg, amikor ez megmutatkozik. Az emberi lények elkezdenek emlékezni és összeolvadni a "sokrészű Akashával". "Mit jelent ez, Kryon?"

Figyeljetek: egy nagyszerű politikus együttműködhet a kor többi remek politikusával. Ráérez a sokrészű Akasha emlékezetre - nem csak a sajátjáéra, hanem a történelem legjobb vezetőiére. Az ő vezetése aztán nagyszerű változást idézhet elő, és ötletekkel láthatja el az épp igencsak stagnáló kormányt. Egy remek zenész elkezd együttműködni minden régi nagymester kollektívjében! Nemcsak érzékeli a többieket, hanem azokká válik. Azt is mondhatjátok, hogy lesznek szuper-emberek, szuper-zenészek, szuper-politikusok, szuper-művészek. Vannak, akik már itt vannak közülük!

Megkérdezitek: "Hogyan lehetséges ez? Ez nem így működik." Legyetek üdvözölve a többdimenziósságban! Ilyen formában lett eltervezve a működése. Jelenleg egy egyszemélyes, lineárisan működő dobozba skatulyázzátok be önmagatok. Felejtsétek el az "egyetlen lélek" lineáris gondolatát! A lelkek a fátyol túloldalán egy "levest" képeznek, amiről már beszéltünk korábban. Elérhetitek a tieteket, plusz az övékét is, ez teljesen normális a többdimenziós tudatosság számára. Ez a 24. kromoszómapár magasabb rezgéssel, bekötve titeket mindabba, ami van. Várjátok ezt!

Alkalmazhatjátok ezt a lehetőséget számos "szuper-spirituális" vezetőre is. A Földön járt mesterek bölcsességével fognak rendelkezni, anélkül, hogy megengednék maguknak, hogy mások imádják őket, és "a távolból" fognak tanítani. Gondoljátok, hogy ez nagyobb sebességre fogja kapcsolni a civilizációt valami nagyszerűbb eléréséhez? A válasz: igen! Eljön a nap, amikor az öreg lelkek nem fognak már többé az önértékelés problémájával küszködni. Mindannyian tudni fogjátok, honnan jöttetek. Szuper-emberek és többdimenziósok lesztek. Eddig még nem létező eszközökkel fogtok rendelkezni, a felfedezések pedig többdimenziós tudatba fognak előre vinni. Túl káprázatos ez ahhoz, hogy hihető legyen? Abban az esetben nem hihető csupán, ha az, amit emberi természetnek neveztek, ugyanolyan marad. Ennek módosulása idézi elő a dolgok menetének megváltozását.

A küzdelem tombol, kedveseim. A sötétség és fény közötti csata még veletek lesz egy ideig a bolygón. Ez nem állítja meg az érkező fejlődés tudatát, és eljön az idő, amikor a fő harc véget ér. Tévedés ne essék: az embereknek mindig lesz szabad választása, és továbbra is lesznek sötétebb helyek a Földön, valamint nézeteltérések azokkal, akik az alacsonyabb tudatosságot választják. Ám ez nem egész országokat fog jelenteni, vagy diktátorokat, vagy teljes kultúrákat, ahogyan manapság. Ez egyre elszeparáltabb lesz és kisebb csoportok frakcióit fogja képviselni. Ez a szabad választás, ami mindig a tiétek lesz.

Képzeljétek el, hogy maga az egész emberi természet kezd megváltozni, és ténylegesen a jóindulatú dolgokat fogja válaszként várni! Képzeljetek el kultúrákat, melyek elég bölcsek ahhoz, hogy elintézzék a dolgokat egymás között a közösségre és együttérzésre alapozva, nyertes-nyertes helyzeteket teremtve! Képzeljetek el olyan kultúrát, mely nem a drámához és halálhoz vonzódik, hanem melyben a legeladottabb filmek és könyvek egy újfajta, érettebb és emelkedettebb történetmesélést képviselnek, melyekben mindig azok a hősök, akik megoldást teremtenek! Ez a játék menetének megváltoztatása.

Eljön a nap, amikor az emberi természet a "szív koherenciájának" konszenzusát jelenti, nem pedig a drámáét, erőszakét vagy hatalomét. Új típusú ember lép elő a színre, kedveseim - és ti mindannyian itt lesztek, hogy lássátok és részt vegyetek benne. Ez a legjobb hír, amit csak hallhattok.

És ez így van.

Kryon


Átíró - Szanyi Zsolt
Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sándor