Nyomtatható magyar PDF formátumMagyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Akik vagytok

Akik vagytok
Longmont, Kolorádó - 2018. január 14.

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2018/k_channel18_longmont.html )


Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ami Longmont-ban lett átadva.


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam ismét félreáll, és ami következik, az új információ. Az üzenet olyan információval lesz vegyítve, amit több, mint két évtizede adok át folyamatosan a számotokra, de ez most a tudás következő szakaszával teljesedik ki.

A 2018-as év mesterszám a tibeti számmisztikában. A számjegyeket összeadva 11-et kapunk, aminek a jelentése a megvilágosodás. Tehát ez olyasmi, mint egy felhívás arra nézve, hogy engedjük meg ennek az évnek, hogy olyan legyen, amikor a fény sokak elméjében felkapcsolódik azzal kapcsolatban, hogy mi is történik igazán a bolygón. Ma nagyon ezoterikus, ámde mélyenszántó információt adok át nektek. Olyat, ami rólatok szól és arról, hogy kik is vagytok. Ez az emberi lény új paradigmájáról szól.

Ezen hétvége tanítása egyben tudományos és ezoterikus is. Azok, akik ebben a hallgatóságban jelen vannak, valami olyat fogadtak be, amit a legtöbben nem - az energiák egyfajta kombinációját. Ez a tudománynak, és annak az összevegyítése, amit spiritualitásnak neveztek. Ez aztán olyan módon teszi homályossá az egész tanulási folyamatot, hogy néhányan megkérdezik: "Mi igazából a különbség közöttük?" Nostehát, újra csak elmondom: ha hisztek abban, hogy Isten, avagy egy Teremtő Forrás hozta létre a bolygót, akkor a Teremtő Forrásnak logikusan mesteri fizikusnak kell lennie. Minden, amire csak ránéztek és amit tanulmányoztok, az az intelligens külső forrásból származó teremtés. Ezért a tudományotok annak tanulmányozása, amit ezen Teremtő Forrás tett.

El kell kezdenetek megérteni lassan, hogy több van a tudomány és a spiritualitás között, mint csupán átfedés és párhuzam! Ez valójában ugyanaz a tudomány. Ez azon idők jele a valóságotokon belül, amikor még a legtudományosabb emberek is gyakran mondják: "Látunk egyfajta intelligenciát az Univerzumban, ami mindannyiunkra hatással volt. Nem értjük, hogy hogyan is működik, és nem tudjuk, hogy miért, de ott kell lennie, annak logikája miatt, amit éppen megfigyelünk." Ez az állítás arra a régi elképzelésre hivatkozik, hogy a véletlenszerűség és a véletlen teremtett meg mindent. Ez most mégis lehetetlennek látszik. Ez új sürgősséget ad azon kérdésnek, hogy: "Kik vagytok igazából?"

Végül, közületek még azon legzártabb elméjűek is, akik tanulmányozzák a tudományt, olyan következtetésre fognak jutni, hogy a dolgok nem olyanok, mint amilyennek el lettek gondolva, vagy amilyennek elmondták őket. Az emberi evolúció tanulmányozásának kérdése is fel fog vetődni. Annak uralkodó elgondolásai, hogy hogyan is kerültetek ide, és hogy az mennyi időt is vett igénybe, tévesek. Most - 2012 elmúltával - elkezdődhet egy másik történetre való tiszta utalás.

Ezzel együtt, a tankönyveitek továbbra is az emberi fejlődés linearitásának mitológiáját fogják átadni nektek. Ennek meg kell változnia, és el is mondom nektek, hogy miért kedveseim. Azért, mert ha nem, akkor ellenszegülésre kerül sor azon fiatalok között, akik körbetekintenek, és egy másik igazságot látnak. Ez végül a történelem egy olyan átírását fogja kierőltetni, ami jelenleg elfogult a régi gondolkodásban és a régi elképzelésekben. De ez nem az, amiről beszélni akarok.

A teremtéstörténet újragondolása

A történet hátralévő részéről akarok beszélni. Ami következik, az teljes mértékben ezoterikus, a tudomány csupán alkalmi közbevetéseivel. Mindez logikus. Egy olyan történetet szeretnék elmondani, amiről beszéltem már korábban is, de most azt kibővítettebb formában fogom tenni. Ez a teremtés története. Ez az egyik legnagyszerűbb szeretet-történet, amivel csak rendelkezhettek a bolygón. A galaxis egy másik részében lévőkről szól, akik a tietekénél évmilliókkal hosszabb spirituális evolúción mentek keresztül - milliókkal hosszabbon. Mit gondoltok, hogy nézhet ez ki? Ha a tudatosság fejlődik az emberekben - és mivel bemutatásra került, hogy a tudatosság hatással van a fizikai dolgokra - túl nehéz elképzelni, hogy a tudatosságotok talán képes végül irányítani valamit a fizikából?

Azok, akik "elvetették a magokat" bennetek, a tudatosságukkal a fizika számos részét tudják irányítani. Ez nem technológia, hanem egy spirituálisan fejlett, szerető tudatosság. 200.000 éve jöttek el erre a bolygóra, és megváltoztattak benneteket. Mi magvetőknek, ti pedig plejádiaknak hívjátok őket. Sokan még angyaloknak is nevezik őket, mivel amikor látszódnak, akkor az "nem evilágól való" a számotokra. Nevetségesen hangzik? Hadd kérdezzelek meg titeket: voltak valaha olyan mesterek ezen a bolygón, akik látszólag irányították a fizikát és a valóságot? A válasz az, hogy igen, a "legtöbbjük" így tett. Gondolkozzatok csak el ezen! Mi van, ha a spirituális Énetek mesterléte teremti meg a képességet arra, hogy megváltoztassatok olyan rendszereket, amiket még nem fedeztetek fel? Láttátok előre ezt már, és be is számoltatok róla az ősi Szentírásokban!

Amit ezek a magvetők tettek az, hogy biológiai fejlesztés által megváltoztatták a tudatosságotokat. Szó szerint megváltoztatták azon mágneses mintát, ami konkrétan a modern ember DNS-én belül létezik. Spirituális nézőpontból nézve képességet kaptatok arra, hogy észleljétek a belső Istent, és hogy érzékeljétek vagy felfogjátok a jószándékú Teremtő lehetőségét. Megkaptátok a képességet és a szabad választást, hogy különbséget tudjatok tenni a sötétség és a fény, a jó és a rossz között, valamint, hogy érezzétek Isten szeretetét. Ez szándékosan történt a Teremtő Forrás által megtervezve, nem pedig egy véletlen vagy egy kísérlet volt. Okkal vagytok itt kedveseim. Ez a civilizációtok energiájának egyfajta tesztje.

Ez nem áll meg azonban itt, mert számít az időkeret is. Egy olyan időkeret, amit azelőtt nem beszéltünk át teljesen, de mégis összefüggésben van azon csillagok észlelésével, amiket megfigyeltek. A csillagok lassan mozognak egy nagyon következetes mintában, ami megegyezik a bolygótok lassú imbolygásával, ahogyan halad a Napotok körül. A bolygótok imbolygása - ahogyan azt megmértétek - 26.000 évig tart a kezdettől a végéig. Az emberiség ezen fény és sötétség közötti szabad választási tesztjének időkerete, a 26.000 éves imbolygás két ciklusa. Figyeljetek! Sokan azt gondolták, hogy az egy ciklus volt, azonban kettőről van szó!

Az emberek nagyon régóta itt vannak

Azok számára, akik már elvesztették ezen beszélgetés fonalát, áttekintjük az ősöktől származó felfedezéseket és elképzeléseket, amik szerint igen hosszú történelem volt a történelmetek előtt. Megvan a saját elképzelésetek arról, hogy milyen régóta is vagytok itt, de az nem igazán megy 9.000 évnél ezelőttre. Azonban most már van bizonyítéka annak, hogy volt néhány olyan civilizáció a tiétek előtt, akik még a csillagászatot is ismerték! Még egy közvetítést is átadtunk erről a konkrét témáról a törökországi utunk folyamán. Ezen elmélet uralkodó elképzelései szerint 5 civilizációval rendelkeztetek a Földön - mindannyian egyetlen 26.000 éves imbolygási cikluson belül. Sokan hisznek abban, hogy a 2012-be való elmozdulással elkezdtétek a 6. ciklust (2012. december 21-e volt az imbolygás középpontja). Továbbá a Maja naptár "hosszú számítása" majdnem pontosan 1/5-e a 26.000 éves ciklusnak - ami azt mutatja, hogy ez volt a ti civilizációtok naptára.

Azonban most elmondjuk nektek azt, hogy ezen (fény és sötétség) energia egész emberi tesztjének valódi időkerete 2 ciklus volt - 52.000 év, nem pedig egy 26.000 éves ciklus. Ez azt jelenti, hogy az emberek, akik olyanok mint ti, úgy gondolkoznak, mint ti, és akik pontosan úgy fejlődtek ahogyan ti, már 52.000 éve itt vannak. Tehát, tényleg azt gondoljátok, hogy az embereknek több, mint 50.000 éves történelme van a bolygótokon? Mit tanultatok az iskolában? Álljatok készen egy felfedésre!

Micsoda egy véletlen! (Kryon viccelődik) A legrégibb hitelesített civilizáció, ami DNS-en és régészeti bizonyítékon keresztül került felmérésre, az csakugyan hozzávetőlegesen 52.000 éves! Ausztráliában található. Itt van hát a bizonyíték, hogy az olyan emberek, mint ti, ilyen régóta itt vannak. Miért pont 52.000 éve? Mivel az emberiségnek körülbelül 10 civilizációja létezett, nem pedig 5. Azért mondjuk, hogy körülbelül, mert ugyan egymásba olvadtak, de mégis határozottan elkülönültek egymástól. Így, ha ez igaz, akkor most mit gondoltok a tanításról, amit az iskolában kaptatok a civilizáció fejlődésével kapcsolatban? A könyvekkel értetek egyet, vagy inkább az új bizonyítékkal?

Ennek az első 5 ciklusnak nem voltak olyan (az emberi mennyiségre vonatkozó) számai, amik megadták volna nektek azt, ami napjainkban "civilizációként" megmérhető. Viszont kedveseim, ezek a csoportok mégis lerombolták önmagukat, vagy olyan helyen voltak, amik elpusztították őket. Kisebb számokban, törzsekben, ez nagyon is lehetséges volt. Mégis háborúzhattok addig, ameddig csak páran maradnak. Nem számít, hogy milyen kevesen is vagytok, így is rendelkezhettek sötét emberi természettel, újra és újra. Vessetek egy pillantást a saját ismert történelmetekre! Ez pontosan az, amit ti is csináltatok.

Az időjárási ciklusok szintén hozzátársulnak ehhez, mert amikor elkezditek megérteni, hogy a mostani ciklusoknak köze van a jelenlegi időjárás elmozdulásához, akkor azt is látni fogjátok, hogy azok összefüggésben vannak az imbolygással. Nem érdekes az, hogy épp most van folyamatban egy ilyen, és ez kezdete egy új imbolygási ciklusnak?

Mivel van tele igazából az Akashátok? Milyen régen is dolgozol a kirakóson, öreg lélek? Nos, éppen most mondtam el! Vannak köztetek, akik már 52.000 éve. Amikor aztán elkezditek megnézni Lemúria idővonalát, amit átadtunk a számotokra, akkor az szintén értelmet nyer. (Lemúria történelme a konferencia alatt került átadásra.) Lemúria 50.000 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Ezt az információt több, mint egy évtizede adtuk át nektek.

A régészek nem fognak sokat találni az utóbbi 5 civilizációból (26.000 év.) Valójában még a 14.000 évnél régebbi dolgokat (az Indus völgye előtti csoportét) is nehéz megtalálni. A természet jól végzi a dolgát abban, hogy majdnem mindent elfed, amit az emberek tettek.

Az első kisebb civilizációkon belül volt néhány építmény, de azok nem voltak nagyok. Néhány civilizáció egyáltalán nem rendelkezett építményekkel. Csakúgy, mint Ausztrália bennszülöttei, ők is az évszakokkal és a táplálékkal együtt költözködtek. Sohasem maradtak egy helyen sokáig, és a gazdálkodás még nem fejlődött ki. Még a kis létszámban is elegen voltak ahhoz, hogy ellentétben álljanak egymással, az erőforrások megosztása miatt. Ismerősnek hangzik? Elegen voltak ahhoz, hogy féljenek egymástól, mivel vándorlásuk során találkoztak más ismeretlenekkel. Nem látták szívesen egymást, mivel nem volt bennük sok közös a saját csoportjaikon túl. Elegen voltak ahhoz, hogy háborúba kezdjenek egy másikkal. Elegen voltak ahhoz is, hogy megsebesítsék egymást, és hogy fertőzések, betegségek és járványok töröljék el azon keveseket, akik megmaradtak.

A DNS változás mélysége

Nos, a következő felfedés valami olyasmi, amit korábban megbeszéltünk, de a "csavarodás mesterének" újra hallania kell. Ő itt van közöttünk a hallgatóságban, és a lemúriai neve Yaw'ee. (Ez Dr. Todd Ovokaitys DNS kutatóra utal, aki a hallgatóságban volt.)

Igen, az emberi DNS-eteket megváltoztatták. Ezt közvetítjük, mióta a társam 28 évvel ezelőtt csak elfogadott engem (Kryont). Elmondtuk nektek, hogy amikor a plejádiak elvetették a magokat ezen a gyönyörű földön (azok, akik a fény és a sötétség tudását adták át nektek), akkor azt a DNS-etek módosítása által tették. Ezzel közvetlenül kaptatok egy részt abból a DNS-ből, amivel a plejádiak rendelkeztek önmagukban. A legnagyobb dolog, amit adtak nektek, az egy olyan pár kromoszóma volt, ami hosszú ideig rejtőzködött.

Beszélek ezekről egy pillanat múlva. Ez a kromoszómapár a bölcsesség és intuíció különleges emlékezetét veszi tekintetbe, és egy olyan fejlett képességet, aminek a segítségével kihúzzátok magatokat abból, amit jelenlegi "emberi természetnek" neveztek. Ez adja meg számotokra a képességet, hogy teljesen a háborún kívül, a harcokon túllépve gondolkozzatok. Kedveseim, ez mindig is a szabad választás tesztje volt, bármilyen külső forrás beavatkozása nélkül azért, hogy kiderüljön, fel tudjátok-e fedezni azt. Ez pedig megtörtént.

Időben most közvetlenül a 10. civilizáció végénél, illetve a 11. elejénél foglaltok helyet, és most végre rájöttetek. Az energia a Földön értetek változik meg! Több előretörő képesség van jelen pillanatban a fényben számotokra, mint valaha is volt korábban. Van most egy képesség is a számotokra - készen álltok? - hogy többdimenzióssá váljatok.

A következő lépés - többdimenziós tudatosságúvá válás

Az elmúlt pár évben erről közvetítettem. Valójában ez a legutóbbi Kryon publikáció (Kryon 14. könyvének) tárgya. Milyen egy emberi lény számára kilépni a linearitásból, és többdimenzióssá válni? Hogyan is néz ez ki? Hatással van a tudatosságotokra. A tudatosság, amiről beszélünk az a többdimenziós ember fejlődő gondolkodása és tudatos ébersége. Ez olyan tudatosság, ami magasabb szintű empátiát, együttérzést, törődést, kedvességet, jóindulatot, és nagyobb bölcsességet jelent. Ez olyan tudatosság, ahol "emlékeztek" arra, hogy mitől működnek azok a dolgok, amiket sohasem ismertetek a 10 civilizációban! Ez egyfajta "csillagokból származó" megértés, hogy a háború nem működik! A magja: az élet és a humanizmus szépségének megbecsülése. Ez teremti meg a hajtóerőt, az elsőrendű iránymutatást minden újszülöttön belül a bolygón - az élet tiszteletét! Kedveseim, ez pedig abból ered, ami a DNS-eseteken belül történt.

Ma valami figyelemreméltóról, tudományosról, gyönyörűről és ellentmondásosról tanultatok. Mélységében tanulmányoztátok, hogy mi történt, amikor egy kromoszómapár (a kettes számúnak hívott) 200.000 évvel ezelőtt hirtelen megváltozott. Valahogyan elvesztettétek a 24-es kromoszómapárt, és szintúgy valahogyan egy összeolvadás történt egy másik párral, majd a kettesszámú befogadott néhány megdöbbentő változást. 23 párral fejeztétek be a folyamatot, eltérően bármely emlőstől, amik állítólag alattatok vannak az evolúciós láncban. Hirtelen ott volt egy hatalmas "hiányzó láncszem" abban, amit jelenleg mondanak nektek az emberi fejlődésről, és ez azóta is rejtély maradt. Ami valójában történt az volt, hogy a DNS-etek radikálisan megváltozott. Úgy változott meg, hogy a szülői magvetőket, a plejádiakat tükrözze.

Azok, akik ezt hallgatják, akik nagyon spirituálisak, és szigorúbb elvű (ember áltat létrehozott) tanításaik vannak, forgatni fogják a szemüket, azt mondván: "Tudtam. Ez az új korszakos közvetítő azt mondja, hogy a földönkívüliektől származunk!" Kedveseim, ez nem az, amit mondok. Helyette azt mondom nektek, hogy azok az úgynevezett földönkívüliek, azok a plejádiak, ismerték a "belső Istent". Sokkal inkább tudatában voltak a Teremtő Forrásnak, jóval többet tudtak róla mint ti, és ismertek mindent, aminek köze volt a fátyol túloldalához, mert megélték azt. Ez az, amiről a tudatosság evolúciója szól. Ez hozzáigazít benneteket ahhoz, ami a fátyol túloldalán van elrejtve. Felfedi végre a kintivel - a Teremtő Forrással - lehetséges kapcsolatot. A "belső Isten" 28 éve Kryon üzenetének feltevése. Valóban nagy túlzás lenne abba belegondolni, hogy mások is ismerik a galaxisban ugyanazt az "egyetlen Istent", akit ti is a Földön?

DNS - a hiányzó 24. kromoszómapár

Vissza a DNS-etekhez - megfigyelitek, hogy 23 pár kromoszómátok van, és elkezditek tanulmányozni a múltból származó elképesztő, nagy, biológiai változásokat - néhány DNS-etek egyesülését, és azt a felfokozott állapotot, ami mindez alatt létrejött. Nos, elmulasztottatok valamit. Ez a valami rejtetten ugyan, de bizony igenis ott van.

A tudomány felfedett egy lehetőséget már egynéhány évvel ezelőtt. A kísérletek megmutatták, hogy a DNS-etek tulajdonképpen egy kicsit többdimenziósabb lehet. Amiről beszámoltak az az, hogy a DNS jelenléte egy kvantummezőben, megváltoztatja az elektronok perdületét azon belül. Amikor aztán a DNS-t eltávolítják, a DNS okozta változás megmarad. Kövessétek csak a logikát! Ha a DNS jelenléte megváltoztatta az atomszerkezetet egy többdimenziós mezőben, akkor ezért az egy többdimenziós összetevővel is kell, hogy rendelkezzen.*

Hadd mutassak be nektek valamit, amit egy korábbi időpontban állítottunk: még mindig 24 pár kromoszómátok van. Ezeket egymástól elmozdították, majd újra összerakták, és az új 24. pár már többdimenziós volt. Ez a láthatatlan pár (nem a 3D-ben lévő) nem volt használatban 10 civilizáció óta, és most a váltásnak köszönhetően elkezd felébredni. Szintén hatással van rá az a sugárzás, ami új a mágneses mezőtökben. Ez az űr egy olyan új területe által jön létre, amin a Naprendszeretek elkezd keresztülhaladni.**

Értitek a felvetést? Még mindig 24 párral rendelkeztek, de az egyik közülük nem látható - csakúgy, ahogyan a gravitáció sem, vagy maga a mágneses mező. Ez a nagyon különleges 24. pár teljes mértékben többdimenziós, és ez az, amiért a DNS-etek ténylegesen hatással van az elektron perdületére egy kvantummezőben.

Nostehát, mit is jelent ez a számotokra? Azt jelenti, hogy megvan a képességetek arra, hogy kihúzzátok magatokat a lineáris gondolkodásból. Ki abból, ami mindig háborúba és rendellenes működésbe vezetett benneteket! Fel lehet ezt fogni? Soha nem voltatok elég bölcsek ahhoz, hogy megértsétek, kik is vagytok igazából. Ez az, ami most megváltozik.

Azok, akik felismerik ezt és elkezdenek ráébredni erre az új elképzelésre, azok az öreg lelkek, akik évezrednyi életöltők óta itt vannak már, akik megtapasztalták a háború borzalmát, és várták ezt a konkrét dolgot. Ők azok, akik megértik, hogy a szinkronicitás összefolyása nem véletlen, hanem megtervezett dolog. Megtanulják azt is, hogy a jóval pozitívabb emberi tudatosság koherenciája, világszerte elkezd bekövetkezni. Ez a kapcsolat megbízhatósága, avagy stabiltása a fátyol másik oldalával. Ez egy olyan kapcsolat, amire nem is számítottatok, és ami végül mégis mindenre hatással lesz, ami része a valóságotoknak - a politikától a vállalataitokig. Ez egy olyan újfajta koherencia, ami gondot fog okozni, mivel sokan vannak olyanok is, akik meg kívánják tartani a régi energiát olyannak, amilyen az volt.

Kedveseim, amilyen furának és fintorgásra alkalmasnak hangzik is ez, meg fogjátok látni, hogy ténylegesen megtörténik. Ahogyan ez a 24. pár elkezd "felfényleni", úgy egy napon még azokkal is találkozhattok, akik odatették azt. Ismételten csak megkérdezem: túl bizarr az elmétek számára elképzelni azt, hogy mások is itt vannak veletek a mérhetetlen galaxisotokban, akik sokkalta öregebbek és jóval fejlettebbek, valamint akik már megtalálták Isten szépségét? Gondolkodjatok el hát mindezen csak!

Ez a szeretet története. A Föld nem valami szimuláció, ahogyan azt néhány "magasröptű" gondolkodó meghatározta, hanem inkább annak tűnhet a rajta megtörténtek miatt, mint ami teljesen mesterséges. Más szavakkal, az élet túl gyorsan jött létre és fejlődött ki a Földön ahhoz, hogy véletlen legyen - az meg lett tervezve. Az emberi lény 200.000 évvel ezelőtt itt terv szerint lett megváltoztatva. Nem volt véletlenszerűség ennek a Gaiának hívott szépséges, megtervezett rendszernek a fejlődésében, amiben éltek. A sötétség és a fény egy mélyreható tesztjében vagytok, ahogyan azt régóta mondjuk is.

Ez a közvetítés vége, viszont ez a plusz valami figyelemreméltó kezdete is egyben. Ahogy ez az átadott információ elkezdi megvalósítani önmagát, az emberiség is el fogja kezdeni felismerni azt, hogy teljes mértékben irányítja mindazt, ami elkövetkezik. Új remény születik ezen bolygó számára, ami néhány olyan dolgon alapul, amit a tudomány éppcsakhogy alig kezd el majd meglátni - még nem ismeri el, de elkezdi már látni.

Olyan időket éltek, amikor az új információk pillanatok alatt körberepülhetnek a bolygón. Ezeket az új és váratlan dolgokat, amiket az új felfedezéseken keresztül láthatnak, soha nem lehet majd titokban tartani ebben az új paradigmában. Figyeljetek ide! Nem számít, hogy mik voltak a régi paradigmák vagy eljárások, nem lehet, hogy legyen valami olyan, amit milliók láthatnak, ami "mosolyog és rátok köszön", majd egy kis csoportnyi vezető vagy oktató azt mondja nektek, hogy az meg sem történt. Értitek ezt a hasonlatot? Nem tudjátok elrejteni vagy letagadni a fényt többé. Túl sokan figyelnek rátok.

Ez lesz az a frusztráció, ami oly sok területen eljön. Nagy konfliktusok lesznek aközött, amit láttok, és aközött, amit elmondtak nektek. Öreg lelkek, mindannyian, akik itt hallgatnak a teremben, ez a korszak szabad választása. Álljatok készen erre! Csakugyan, Gregg a tanár helyesen szólt (a tudós Gregg Braden, aki előadást tartott a szemináriumon) - ez végül meg fogja határozni azt, hogy kik vagytok, és a helyeteket az Univerzumban - különösképpen a saját galaxisotokon belül.

Tudom, hogy ki vagy, kedves belső Istennel rendelkező angyali lény. Tudom, hogy kik is vagytok. Számotokra is eljött az ideje meglátni már ezt!

És ez így van.

Kryon


* www.kryon.com/81-5
** www.kryon.com/79-1


Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sanya