Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 hangfelvétel Magyar nyelvű MP3 hangfelvétel Magyar nyelvű MP3 hangfelvétel Magyar nyelvű MP3 hangfelvétel Magyar nyelvű MP3 hangfelvétel Magyar nyelvű MP3 hangfelvétel Magyar nyelvű MP3 hangfelvétel
Üzenetek a magyaroknak

Üzenetek a magyaroknak
Dobogókő, Magyarország - 2018. április 28-29.
( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2018 downloads/download_hungary_18.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Egy hajón vagyunk, és egy kicsit elszakadtunk a földtől. Valahányszor ez történik, mi mindig teszünk egy megállapítást a számotokra. Ebben a pillanatban nem vagytok a földhöz kötve, most éppen egy csoportként mozogtok a vízen. Talán nem is hinnétek, de ez hatással van a körülöttetek lévő dolgokra. Ilyenkor, a vízen sokkal könnyebb igazán elgondolkodásra alkalmas hangulatba kerülni. Lehet, hogy sokan lesznek olyanok, akik majd a jövőben hallgatják meg ezt a közvetítést. Ez a közvetítés főképp annak a kultúrának szól, ahol most vagyok, és ez nem más, mint a magyar kultúra. Nem az ország, hanem a kultúra. Szeretnék egy kicsit az úticélunkról is beszélni, arról hogy hová tart ez a hajó. Azokról a tulajdonságokról szeretnék beszélni, amelyek arra a helyre jellemzőek. Néhányan közületek úgy érzik, hogy egy csakra, egy átjáró felé haladunk. Ennek a kultúrának bizonyos részeiben, ez a hely erről híres. Egy kicsit most beszélnék arról, hogy mi is ez a hely, és mi nem.

Először is ez egy olyan hely, ami sok Ley-vonal metszéspontjaként ismert. De ha megkérdeztek valakit, hogy mi is az a Ley-vonal, akkor a válaszok sokfélék lesznek. Ezek a Ley-vonalak egy ezoterikus, spirituális alapelvhez kötődnek. Tehát ahelyett, hogy nagyon meg akarnám határozni őket, inkább hadd adjak egy összegzést a természetükről! Az emberiség és az emberi tudat hozza létre őket. Olyan dolgokat kötnek össze, amelyek emberiek. Sokszor épületeket is, olyan helyeket, ahol gyógyítás zajlik. Sokszor olyan földek energiáit köti össze, amelyeket az emberek hoztak létre. Ezeket a Ley-vonalakat sokszor emberekről nevezik el. Tehát ez nem a bolygó energiája, az egészen más, az Gaia energiája. Később majd beszélünk a Háló meghatározásáról is, de ezek a Ley-vonalak mások. Ezek hozzátok tartoznak, ezeket az emberiség hozta létre. Van-e vajon annak értelme, hogy arra következtessünk, hogy ha az emberiség változik, akkor ezek a Ley-vonalak is megváltoznak? Sokan kérdezik azt, hogy: "Mire valók? Miért léteznek? Miért kell összekötni különböző dolgokat?" Erre nem fogunk kielégítő választ kapni, de egyet fogok adni később - és ez hozzátok fog kötődni, magyarokhoz.

Az a hely ahová most megyünk, sok-sok ilyen vonalnak a metszéspontja. Most pedig szeretnék mutatni nektek valamit. Ez nem egy vallási, hanem egy sámáni helyszín. Ki az, aki ismeri a "sámáni magyarokat"? Jóval bármelyik vallás előtt éltek már. Ezt a helyet a Ley-vonalak metszéspontjaként ismerték és ünnepelték. Most gondolkodjunk el egy pillanatra azon, hogy mi is fog ma ott történni! Vajon az emberek majd felsorakoznak, odamennek, letérdelnek, sírnak, és szenvednek? Vagy netán azért mennek, hogy sírjanak a történelem miatt? Van-e ennek bármi haszna? A válasz: nincs. Mi is történik ott ma? Az öröm középpontja lesz azok számára, akik megünnepelnék Gaiát és találkoznának vele. Hogy ottmaradjanak másnapra, és megünnepeljék az ott lévő átjárót. Hogy ott nevessenek és egyenek a családjukkal együtt, mert a sámáni energia ott van.

Mit szólnátok ahhoz, hogy az ott található energia más, mint néhány évvel ezelőtt? Kérdeztétek már meg magatoktól azt, hogy milyen messzire is jutnak el ezek a Ley-vonalak? Számos vonal metszéspontjánál vagytok, amikor ott tartózkodtok. Évek óta érzik ezt az emberek. A magyarok még el is nevezték ezt valaminek - dobogókőnek, a szívcsakrának. Mit jelent a szív számotokra? Emberi lény, a szív mindig is az együttérzés és a szeretet volt. Ezzel kapcsolatban lesz még mondandóm hamarosan - nagyon is hamar. Ezeket a felvetett kérdéseket teljesen meg fogom válaszolni. Tehát, most térjünk át erről, egy következő témára! Egy pillanat múlva össze fogom hozni ezt a két dolgot, amikor is megérkezünk az úti célunkhoz.

Magyarok, hogyan éreztek a történelmetekkel kapcsolatban? Túl azon, amit a történelemkönyveitek mondtak, mit mondtak el a szüleitek nektek? Mit mondtak nektek a nagyszüleitek? A kultúrát mindig valaki más birtokolta. Mindig elnyomásban éltetek, mások rendelkeztek felettetek. A magyarok "édessége" sohasem tudott túljutni a hódításon. A kultúra sohasem tudott túllépni azokon, akik el akarták nyomni. Ez az, ami meg fog változni. Ez az, amiről beszélni akarunk.

Létezik egy fogalom, amit úgy nevezünk, hogy "történelmi elfogultság". A történelem elfogultságot hoz létre, különösen akkor, hogyha ez egy gyötrelmes történelem. Ahol az egyik hódító jött a másik után, és darabjaira szelte ezt a gyönyörű országot. Az elfogultág a következő: hajlamosak vagytok ugyanazt elvárni, mivel a történelem hajlamos megismételni önmagát.

Itt, ez most egy megszokott Kryon motívum. Már létrejött a megjövendölt váltás ezen a bolygón. 2012 óta váltottak és megváltoztak a dolgok, még itt is. Lehet, hogy még ezek a Ley-vonalak is megváltoztak? Lehet, hogy a Dobogókő célja is megváltozott? Itt vannak hát az utasításaim: magyarok, ne engedjétek, hogy a történelem határozza meg a jövőtöket! Oka van annak, hogy ezt mondom nektek, és nemsokára innen folytatjuk.
Volt egy híres regényíró, egy ír ember, akinek a neve James volt. Hadd idézzek tőle! "A történelem egy rémálom, amiből mindig próbálok felébredni." Figyeljetek ide magyarok! Épp most ébredtetek fel. A történelem nem fogja többé meghatározni ezt a kultúrát. Legközelebb, amikor találkozunk, arról fogok beszélni nektek, hogy mennyire fontos és mélyenszántó ez az információ ezen csoport és kultúra számára. Közületek sokan már most érzik ezt. Egyenlőre erről ennyit.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Érzitek a szívet? Nem csak a természetet, hanem a közelben lévő Dobogókövet is? Nincs egy olyan középpont, ahol érezhetitek ezt. Ez az egész régió érzete. Ez az, ahol metszik egymást a Ley-vonalak. Folytassuk annak megbeszélését, hogy 2012 után hogyan alakultak a Ley-vonalak! Lehet, hogy az átjárókról és a Ley-vonalakról alkotott tudásunk meg kell, hogy változzon? Ha a Ley-vonalak az emberiséghez tartoznak, akkor nem volna értelme annak, hogy az emberiség használja is őket? Egész idáig csak megfigyelte őket az emberiség. Látják, hogy metszik egymást és ezt megünneplik. De mi a helyzet a használatukkal? Most témaváltás, de hamarosan visszatérünk erre.

Történelem. Mondtam, hogy okkal beszélek a történelemről. A fizika azt mondja, hogy az idő kicsit másképpen működik, mint ahogyan azt gondoltuk. A kvantumértelemben felfogott idő, egy körben helyezkedik el. Nem lineáris, mint ahogyan azt gondoljátok. Épp ellenkezőleg, a kör folyamatosan megy körbe, és épp ezért ismétli önmagát. Tudósok is írtak erről. Ezért van az, hogy sokszor történnek hasonló dolgok. Valójában történészek is észrevették már ezt. Azt mondják, hogy ez a magyarázata a folytonos háborúzásnak. Egy intelligensebb emberiség már egyetlen háborúból tanult volna, és nem ismételné őket. Az idő iránti elfogultság nyomást gyakorol az emberiségre. Ezért van az, hogy folyamatosan ismétli és ismétli magát a háború. Úgy tűnik, hogy a bolygó legintelligensebb faja nem értené ezt az egészet. Ez a benne rejlő tudományos magyarázat miatt van. Mert, hogyha egy körben halad az idő, akkor mindig ugyanazokon az energiákon haladunk keresztül.

2012 egy jelzés volt, egy a bolygóra vonatkozó jóslat. Az ősi bennszülöttektől származik, akik a tudatot a csillagokkal mérték. Egy réteg 5.126 év volt. Épp most adtam át a maja naptár hosszát. Más ősi népek is észrevették ezt. Ha az emberiség megéri 2012 végét, akkor a dolgok megváltozhatnak - nem kicsit, hanem nagyon. Váratlan dolgok történhetnek meg. Vannak olyan dolgok, amik pozitívak, de történnek negatívnak gondolt változások is. Egyszerűen nem tudjátok a sötétséget és a fényt megmérni, mert minden felkavarodott. Sokan félni fognak, mert nem ismernek fel semmi olyat, amit azelőtt láttak. Néhányan attól félnek, amiről azt gondolták, hogy megtörténik majd. Hadd mondjam én el, hogy mi is történik! Egyszerűen idődimenziót váltottatok, ez volt a jóslat. Az, hogy 2012 után már nem ismétli meg önmagát a történelem, mert az emberiség egy új tudatosságra tesz szert, és ezt nagyon lassan meglátjátok. Kedveseim, csak egyvalamire szeretném, hogy ebből emlékezzetek: Magyarország történelmére! Az valahol máshol zajlik, az többé már nem a tiétek. Ilyen értelemben nem kell megismétlődnie. Az idő régi nyomvonala nem tér vissza, már itt van egy új. Ismét témát váltunk, visszatérünk a Ley-vonalakhoz.

Milyen hosszú egy Ley-vonal? Ez egy jó kérdés. Lehetséges, hogy a Ley-vonalak átérnek az északi féltekéről a délire? Szeretnétek tudni a maják, a lakoták, a navahók, és oly sok délről származó jóslatát? El fog jönni egy idő, amikor a két félteke "édessége" egyesülhet. Tehát, már nem egy háborúzó bolygótok lesz. Ez az, ami történik - lassan. Ne a híreket nézzétek, mert azok csak a legrosszabb dolgokat hozzák elétek! Még csak fel sem fogják ismerni a kezdődő dolgokat, amelyek annyira pozitívak, annyira csodásak. Ők is elfogultak az idővel kapcsolatban. Ha valami jó történik, akkor azt mondják: "Ez nem fog sokáig tartani." Ez hát az elfogultság. Milyen hosszú tehát egy Ley-vonal? Azok, amelyek ebben az átjáróban egyesülnek, amelyek egymást metsző emberi vonalak, az egész világot körbeérik. Az egyik metszéspont éppen itt van Magyarországon, és ez nektek készült.

Most átnevezem nektek a Ley-vonalakat, magyarok. Ebben az új energiában, ahol már nem ismétli magát a történelem, új történelmet építetek. A Ley-vonalak mostantól "átadó vonalak", melyeken ezt az "édességet" és együttérzést sugározzátok szét az egész világnak a kultúrátokról. A közvetítés végére szeretném megvilágítani ennek a logikáját. Ahol is nagy együttérzés, bölcsesség, tapasztalat és tudás van jelen, a leggyorsabb módja ennek megosztása az egész bolygóval: a Ley-vonalak. Figyeljetek rám! Ez nem lineáris dolog. Ne hagyjátok el úgy ezt a közvetítést, hogy azt kérdezitek: "Hogyan használjam ezt? Mikor használjam? Hol használjam?", hiszen már most, ebben a pillanatban is azzal az együttérzéssel és tapasztalattal együtt használjátok, amin a magyarok keresztülmentek. Nem a szenvedést osztjátok meg a világgal, hanem azt, amit a szenvedés eredményezett, ami most öröm, megértés. Valamint azt, hogy tudjátok, hogy mit is akartok, és mit nem. Ki más is tudná jobban, hogy ez milyen jó? Ti képesek vagytok ezt már most megosztani másokkal. De azok, akik sohasem tapasztalták meg ezt, titeket egy gyönyörű, érett kultúraként érzékelnek. Olyannak, aki már megtapasztalta, hogy mi a helyes. Ez a hely, ahol most ültök, az ennek a lassú megosztásának és elterjesztésének a helye.

Kedveseim, nem vagytok egyedül. Vannak más Ley-vonalak, vannak más csakrák is. De ti ennél ültök, és most már tudjátok, hogy miért is teremtették meg egyáltalán a Ley-vonalakat. Tudták, hogy eljön egy pillanat, amikor már tudnotok kell továbbadni a kultúrátok bölcsességét azoknak, akik nem rendelkeznek vele. A Ley-vonalak metszéspontja, amin keresztül ezt megtehetitek, pontosan itt van. Ehhez nem kell felkeresnetek ezt a helyet kedveseim, mert mindez megvan az egész földeteken megtalálható kultúrában. Nem kell a mai határokat figyelembe venni, hiszem mi most a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli Magyarországról beszélünk. Az időnek egy új körébe kezdtetek bele. De ezúttal a fény szintje sokkalta magasabb, mint korábban valaha.

Végezetül pedig lesznek olyanok, akik nem hiszik ezt el. Adjatok időt ennek! Amikor a gyermekeitek visszatekintenek és megnézik ezt az időszakot, akkor egy új bolygó kezdetének fogják látni. Főleg itt Magyarországon, ahol olyan idők járnak, mint még soha. Manapság a fény sokkalta erőteljesebb, mint a sötétség. A fény olyan sok jó helyről származik, és ez egyike azoknak.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Szeretném összefoglalni, amit elmondtunk, és további magyarázatokat adni. A bolygón lévő energia más. Ez nem új, hanem régi ezoterikus információ. 2012 elhagyása valami váratlan dolog volt, mivel sok olyan civilizáció létezett, ami elérte ezt a pontot, és elpusztította önmagát. Ti is közel álltatok ehhez, és ezt tudjátok is. Kedveseim, ez mindenkinek jelent valamit a bolygón, de olyan kevesen értik meg, hogy mit is. A hajón utazó öreg lelkek közül néhányan, akik eljöttek egy napnyi ezoterikus tudásért, bizonyára megértik, hogy miről is szól ez az egész elképzelés. A magyar kultúra lényege nem a szenvedés, hanem a szépség. Ennek nem csak arra van meg az esélye, hogy ragyogjon, hanem hogy továbbítva is legyen. A spirituális dolgok nem lineárisak. A Ley-vonalak az emberek által megteremtett spirituális vonalak. Vonalnak hívjátok őket, de igazából kapcsolatot jelentenek. Nem feltétlenül a földön haladnak, néhány átszeli a bolygót belülről. Az egyik éppen ez alatt a folyó alatt halad.

Tehát nem azt kell megkérdezzétek magatoktól, hogy: "Mit csináljak legközelebb?", mert ez egy lineáris kérdés. Ehelyett azt kell megkérdezni, hogy: "Hogyan tudok a legjobban részt venni ebben az elképzelésben?" Azzal, hogy folytatjátok azt, amit már régóta csináltok. Minden alkalommal, amikor gyakoroljátok az együttérzést, a Ley-vonalak, amelyek körbeveszik a fővárosotokat, továbbadják azt másoknak. Azok, akik fogadják ezt a dolgot, még csak nem is tudják, hogy mi az, amit kapnak. Vannak dolgok, amik szinte fertőzőnek bizonyulnak, mint a nevetés, az öröm, még a szeretet is. Az emberek imádják látni ezeket az érzéseket, és ezek el fognak futni a dráma, a harag és félelem elől. Amikor rámosolyogtok valakire, az a kedvesség, ami abban van, a kultúrában megfigyelhető család érzése, ugyanilyen érzésként átadható a Földnek. Már most is továbbadjátok ezeket az érzéseket. Igazából nincs további teendő, kivéve, hogy gondoljatok arra, amit mondtam nektek. Ne gondoljátok azt, hogy a történelmetek fogja diktálni a jövőtöket.

Egy modern világban élünk, ezek pedig egy közvetítőtől származó ezoterikus, spirituális dolgok. De talán mégis, van ebben az egészben valami gyakorlatias, érthető és logikus. Ha eljött az ideje annak, hogy a bolygó több fényt kapjon, - és nektek van fényetek, - akkor ez logikus. A bolygó többi része talán már készen áll arra, ami nektek van. Figyeljetek ide! Nem minden kultúra rendelkezik ezzel, és ez nem az ő hibájuk. Sokuknak megvolt, de valahogy kinevelték belőlük, vagy elvették tőlük az örökségüket, kitépték belőlük. Vannak olyan kultúrák, akiket megtanítottak nem mosolyogni, nem nevetni, és ezt az örökséget is adják tovább. Néhány kultúra még mindig fél. Ezért is mondom nektek, hogy a ti kultúrátok egy "édes" kultúra. Ti készek vagytok kedvesek lenni egymással. Készek vagytok családot alkotni egymással. Szinte intuitívan jön ez nálatok, és ez egy értékes dolog. Azáltal, hogy gyakoroljátok ezt, máris továbbadjátok az egész bolygónak. Túl hihetetlennek tűnik ez ebben a világban? Miért? Amikor a közösségi média milliókat ér el egy pillanat alatt, akkor olyan hihetetlen elhinni, hogy spirituálisan is képesek vagyunk erre, és még többre is? Ezek a Ley-vonalak a bolygó spirituális internete a számunkra. Mindössze a cselekedeteitek révén oly sokaknak küldtök üzeneteket.

Ahogy a bolygón változnak a dolgok, közületek sokan több fényt fognak majd meglátni. Ismételten elmondanám a következőt: a sötétség, amit elűztetek a fényetekkel, nem fog könnyedén eltűnni. Harcolni fog veletek, mert ti álltok nyerésre. Ezért továbbra is félelemben tart benneteket, aggaszt és megijeszt. De a kultúrátok édessége, kedvessége, megértése és az öröm elűzheti ezt. Egyikőtök se féljen a jövőtől! Csak figyeljétek a bolygón zajló jó dolgokat! Figyeljétek a bolygón lévő szokatlan dolgokat! Akkor az majd elárulja nektek, hogy már egyáltalán nem a régi történelmi vágányon jártok. Menjetek el megváltozva erről a helyről!

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Azok kedvéért, akik később hallgatják meg ezt, egy hajón vagyunk a Dunán, útban az úticélunk felé. Egy ehhez hasonló üzenetünk már elhangzott tegnap ugyanilyenkor. Szeretném elmondani nektek, hogy hová is mentek. Talán olyan dolgokat tárok elétek, amikről korábban még nem hallottatok. Aztán szeretnék a történelemről beszélni nektek. Ez egy kimondottan a magyaroknak szóló üzenet. Nem a Magyarország határain belül lévő magyarokról beszélek, hanem hozzátok, és a bennetek élő ősökhöz beszélek. A magyar Akasha az, amihez beszélek. Nemsokára kifejtem ezt.

Egy olyan hely felé tartotok, amit csakrának neveztek - sokan pedig átjárónak. Szeretném leírni a különbséget aközött, hogy hová tartotok, és aközött, amit gondoltok, hogy hová. Hívjuk ezt most Dobogókőnek, de nevezték ezt már az egész terület szívcsakrájának is. Már eleve az az elgondolás, hogy ott van egy dobogó szív, jelent valamit. Mi jut eszetekbe, amikor egy élő szív szimbólumát halljátok? A Földön univerzálisan mindenhol a szeretetet jelenti, sőt az együttérzést. Ez nagyon fontos, mert ez az az átjáró, ami felé tartotok. Nemsokára ezt is leírom bővebben, de most szeretném, ha azon hely tulajdonságaira gondolnátok, ami felé tartotok.

A legtöbb magyar ismeri ezt a helyet. Mi is történik ott? Először is tegyünk különbséget eközött és egy vallási hely között, mert a vallásnak ehhez semmi köze sincsen! Ez a sámáni magyaroktól ered. Ők azok, akik felismerték és elnevezték. A sámáni energia a Föld bölcsessége, innen kapta a nevét a Dobogókő. Mi történik ott? Felteszek egy kérdést nektek. Az emberek odamennek, sorba állnak, sírnak, és a szenvedésre gondolnak? A válasz nem, egyáltalán nem. Azért mennek oda, hogy élvezzék azt a területet. Elviszik a családjukat. Ott öröm van, Gaia energiája van jelen. A Föld szépsége az örömben található meg. Ott le lehet ülni, elcsendesedni, és hallani Isten lélegzetét. Ott van a sámáni magyarok bölcsessége. Kedveseim, ennek egyáltalán semmi köze sincs a szenvedéshez. Az átjáró nagyon nagy, még ha azt is hiszitek, hogy összpontosult. Közületek néhányan tulajdonképpen már az úton is érzik ezt, olyan nagy. Tehát, most már tudjátok, hogy ez az átjáró sokkal, de sokkal azelőtt létezett, mint bármelyik szervezett vallás a bolygón. Ez valóban a magyar emberekhez tartozik. A következő üzenetemben többet is elárulok erről, ahogy tegnap is tettem. Hadd beszéljek arról, hogy mi teszi ezt azzá, ami!

Sok átjáró Gaia energiája. A hálók átfedése, bizonyos tulajdonságokkal, szintén átjárót hoz létre. Ezek a hálók olyan más tulajdonságokat fognak megteremteni a bolygón, mint a Csomópontok és a Nullpontok. Ez az átjáró más, mint a Ley-vonalakról ismert. Kérdezzetek csak meg ezoterikus embereket és tanítókat arról, hogy mi is az a Ley-vonal! Sok különböző választ fogtok kapni, sokféle elgondolást. A Ley-vonalak teljes mértékben és totálisan ezoterikus dolgok. Azok által lettek beazonosítva, akik érzik az energiájukat. Hadd tegyek különbséget a Ley-vonalak és másfajta hálók között! A Ley-vonalakat emberi cselekedetek és érzelmek hozták létre. Más Földön lévő hálók egyszerűen Gaia energiájához tartoznak. Fontos dolog, hogy a Ley-vonalakat minden helyen az emberiség hozta létre. A Ley-vonalak gyakran olyan helyekhez kötődnek, ahol a dolgok megtörténtek. Sokszor kötődnek olyan közösségekhez vagy templomokhoz, ahol gyógyulások történtek. Sok Ley-vonalhoz emberi név kötődik. Ebben az átjáróban sok-sok olyan Ley-vonal metszi egymást, ami egész Európát bejárja és még azon túl is terjednek. Tehát tisztázzuk ezt!

Egy olyan hely felé tartotok, ami a magyarokhoz tartozik, ami a bolygón zajló sok egyéb más emberi cselekvéshez és történéshez kapcsolódik. Hogyha megkérdezitek a spirituális tanítókat arról, hogy: "Miért vannak Ley-vonalak?", akkor arra nem lesz kielégítő válaszuk. Azt fogják mondani, hogy egyszerűen csak léteznek. De ti és én is, mindannyian tudjuk azt, hogy nem véletlen, hogy azon a helyen érnek össze, ahová éppen tartunk. Nem túl messze Magyarország gyönyörű fővárosától. Olyasmit kérdezek most, amire eddig még nem volt válasz. Hány Ley-vonal van? Meddig érnek el? Milyen hosszúak? Milyen távolságokat fednek le? Miért léteznek? A következő üzenetemben megadom ezekre a választ.

Kedveseim, olyasmit fogtok hallani, ami igazán mélyen a tiétek. Erről is fogunk még beszélni, de ezen a bolygón történt egy nagy változás. Ez nem valami olyasmi, ami újdonság, mert ezt az ősök már megjósolták. Nagyon sokan jósolták azt, hogy nem fogjátok túlélni ezt a váltást amiatt, ami a történelemben zajlik. Tehát, most a történelemről beszélünk. Talán ez az egyik legmélyenszántóbb üzenet, amit ma átadok nektek. Ez egy csak nektek szóló kijelentés. Magyarok, figyeljetek erre! A történelem elfogult. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy a történelem függővé tesz. A következő üzenetemben mondom el, hogy miért is - de úgy tűnik, hogy a történelem ismétli önmagát. Itt van az az üzenet, amire szeretném, ha feltétlenül emlékeznétek ebből a tanításból. Ne hagyjátok, hogy az eddig történtek határozzák meg Magyarország jövőjét! Azt gondolhatjátok, hogy: "Ez egy könnyű lecke.", de nem az. Hadd magyarázzak meg nektek valamit, amit már tudtok. Ha valaki azt mondaná, hogy határozzátok meg Magyarországot és a magyarokat, akkor az azonnali válasz az volna, hogy: "A szenvedés". Oly sok évtizeden keresztül ez egy olyan ország volt, ami nem is volt a tiétek. Sokszor meghódították, sokszor szenvedtetek, sokszor daraboltak fel benneteket. Ez Magyarország. Amikor felnőttetek, mit tanítottak nektek a történelemkönyvek? A szenvedést. Sok ideig maradt rajtatok ez a címke. Ami érdekes ebben az az, hogy a magyaroknak mégiscsak van egy olyan jellemzője, ami eltér ettől.

Beszélünk a kultúráról! Egy régebbi energiában egy magyar tulajdonságai arról szóltak, hogy nincs túl sok hatalma az elnyomókkal szemben. Most soroljunk fel olyan tulajdonságokat, amik egyedien erre a kultúrára jellemzőek, és kevés már kultúra mondhatja el magáról őket! Menjünk vissza 100-400 évet! Elmondom, milyenek a magyarok. Együttérzőek. Szeretőek. Családorientáltak. Nem gurulnak könnyen dühbe. A lélek édességét teremtik meg. Kijönnek egymással. Segítenek egymásnak. Sok mindent megértenek. Bölcsek. Ilyen hát a magyar kultúra. Értitek már, hogy miért is volt olyan sok szenvedés? Mert, hogy ez egy könnyen meghódítható kultúra. Egymás után mentetek keresztül a háborúkon, akár csak a bolygó.

Egy híres ír regényírótól szeretnék most idézni, egy James Joyce nevű embertől. Az idézet a következő: "A történelem egy rémálom, amiből mindig próbálok felébredni." Ez a mai üzenet arról szól, hogy ez a kultúra már felébredt ebből a rémálomból. De az az elfogultság, ami körbevesz titeket, még mindig a szenvedéssel azonosít benneteket. Az öreg lelkek, akik most ezt hallgatják, értik azt, hogy ez már megváltozott. A felébredés valóságos, a szenvedés nem az. 2012-ben egy határvonalat húzhatunk az energiában. A 2012 előtti időket nevezzük a régi Magyarországnak! Ne hagyjátok, hogy a történelem határozza meg, hogy mi legyen a következő dolog a számotokra, mert valami nagyon valóságos, ezoterikus, és logikus dolog történt! A következő - már nemsokára itt lévő - találkozásunkkor ezt bővebben elmagyarázom.

Az átjáró, ami felé tartunk, az emberi Ley-vonalak találkozása, fontos szerepet fog játszani abban az új energiában, ami számotokra is markánsan eltérő lesz. Ezt nemsokára elmagyarázom. Sokan közületek már értik is ezt. Azt mondanám, hogy figyeljetek oda, hogy mit tanítotok a gyerekeiteknek magatokról, a kultúrátokról, és az országotokról! Legyetek óvatosak! Mondjátok el nekik, hogy a szenvedés már véget ért! Mondjátok el, hogy az összes szobor, vers, és minden egyéb feljegyzés már egy régi időből származik. Amikor ezekről tanultok, akkor azt tanuljátok meg, hogy mi az, amik ma már nem vagytok, és soha többet nem is lesztek amiatt, ami itt történt. Ez következik a következő üzenetben.

Ez most egy ünnepnap, és igazán jó helyre mentek, hogy ünnepeljetek. Nemsokára többet is mondok erről.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Közel vagytok a Dobogókőhöz, de a közelség önmagában semmit sem jelent. Nagyon sok hasonlat vonatkozik az ezoterikus energiára. Az emberiség nagyon sokszor akar lineáris keretek közé szorítani mindent. Kedveseim, szeretném, ha felfüggesztenétek a gondolataitokat a közelségről és a távolságról! Az átjáró egymást metsző Ley-vonalakból áll, pontosan ott, ahol a helye van. A hasonlatok mindenhol jelen vannak. Akár azt is gondolhatjátok (az angol szavak hasonlósága alapján - a ford.), hogy a Ley-vonalak, a földön fekvő vonalak. A Ley-vonalaknak nincs igazán alakjuk vagy formájuk. Az emberiség tudatát követik a bolyón, annak függvényében, hogy hol történtek fontos, mélyreható, jó dolgok.

Miért is szól a hasonlat egy dobogó kőről? Mert ez állandó, az átjáró állandó. Nem minden átjáró az, de ez igen. Ezt egy kő, egy szikla képviseli - az nem mozdul el. Ez nem egy ősi szív, hanem egy dobogó kő. Ez azt jelenti, hogy él. Tehát ez egy olyan átjárót képvisel, ami élő. A ti országotokban, a számotokra, ezek az egymást metsző Ley-vonalak olyanok, mint egy úthálózat, amely sok-sok helyre eljut. Milyen közel kell ahhoz lennetek, hogy használni tudjátok őket? Először is: hogyan kell használni egy átjárót? Ez fog következni. Tudtátok, hogy a Ley-vonalak kanyarodni is tudnak? Tudtátok, hogy keresztül tudnak hatolni a földön és a vízen is? Ne tévesszen meg benneteket, hogy sok egyenes vonal létezik! Gondolkozzatok a dobozon kívül, és úgy képzeljétek el, hogy milyen is lehet ez Ley-vonal! Milyen hosszú lehet egy Ley-vonal? Már sokat hallhattatok arról, hogy merre mennek ezek Nyugat- és Kelet-Európában. Szeretném, ha ezt most egy kicsit átgondolnátok! Ahogyan a társam mondta: "Lapozzatok, mert most új témáról beszélünk, és csak később térünk erre vissza!"

Azt akarom, hogy az üzeneteimnek értelme legyen! Hogy ne úgy menjetek haza, hogy: "Egy olyan ezoterikus üzenetet hallottam ma, ami gyönyörű volt ugyan, de fogalmam sincs, hogy mit jelent." Beszéljünk hát a fizikáról, amit ismertek! Azt szeretném, ha emlékeznétek valamire! Bármit is képzeltek el Teremtőként, ennek a bolygónak a teremtője mesteri fizikus volt - ezért Isten fizika. Hogyha Isten szabta meg a szabályokat, és ezen szabályok tudományát tanulmányozzátok, akkor magát a Teremtő Forrást vizsgáljátok. Talán egy napon maguk a tudósok is megértik, hogy ez nem két külön világ. Tehát beszéljünk arról, hogy mit is gondolnak a tudósok az időről! Azok, akik a kvantum illetve a többdimenziós problémákkal foglalkoznak, a következőt mondták: "Az emberiség a dimenziós skála egy nagyon kicsinyke részében él." Minden nap körülbelül négy dimenzióban vesztek részt, de nem értitek azt, hogy bizonyos módon az összes dimenzióban részt vesztek. Tudtátok, hogy a szeretet is egy dimenzionális nézőpont? Aki már érzett hihetetlen szeretetet, az most bólogat. A család szeretetét, az egymás iránti szeretetet, a gyermek és anya közötti szeretetet. Ez messze meghalad minden fizikailag mérhető energiát.

Részt vesztek valami olyasmiben is, amit nem teljesen értetek meg - az időben. Azt hiszitek, hogy az idő statikus, hogy mindig ugyanaz, mindig előre halad. Van egy múltatok, amit megértetek, egy jelen, ami most zajlik, és a jövő, ami pedig rejtély. A fizikusok azt mondják, hogy ez nem teljesen igaz. Még az atom szerkezetében is van bizonyíték arra, hogy ez nem pontosan így van. Az idő valójában körkörös, ami azt jelenti, hogy amikor azt hiszitek, hogy előre haladtok, akkor valójában egy nagy kör kerületén mentek körbe. Ennek megfelelően visszatérhettek olyan energiákhoz, amelyeket már éreztetek. Ezt bizonyítja az a mondás is, hogy: "Az idő ismétli önmagát." - mivel nagyon úgy tűnik, hogy a történelem megismétli önmagát. Ez így is van.

Most szeretném, ha elővennétek a logikus gondolkodásotokat! Szeretném, ha elhinnétek azt, amit a fizikusok mondanak az idő köréről! Ehhez most hadd adjak hozzá némi ezotériát! A bolygó tudatossága a régi energiában alacsony volt. Nem sok bölcsesség volt jelen a népességben. Ez az emberiség szabad választása. Tehát, amikor az idő körén utaztok, és van egy háború, akkor minden logikus elem azt mondaná, hogy: "Megtanultátok már, hogy nem kell újabb háború." De aztán az idő elkezdi ismételni magát. Minden háború újra eljön, és csak még nagyobb lesz. Az is része a fizikának, hogy ahogyan az idő ismétlődik, háborúról-háborúra fel is erősíti önmagát. Úgy tűnik, hogy az emberiség soha nem volt elég bölcs ahhoz, hogy rájöjjön, ez mennyire működésképtelen. Hiszen sosem volt olyan háború, ami bármit is megoldott volna. Ha lett volna megoldás, akkor nem lett volna újabb háború. Az emberiség már nagyon régóta van ebben a körben. Most álljunk meg egy pillanatra, és beszéljünk a korszakok jóslatairól! Nagyon sokan hallottatok már a maja naptárról. Ez azért van, mert ez a legnépszerűbb az ősi naptárak közül. Ez egy több, mint 5.000 éves jóslatot képvisel. Az ősi bennszülött népek, szerte a világon ismerték ez a próféciát - a csillagok jóslatát. A napéjegyenlőségek elmozdulásán alapszik. Ez az elmozdulás, a Föld imbolygása úgy, ahogyan azt az ősök látták az égen. Ez a csillagjóslat 26.000 éves. Mi is ez a jóslat? Hadd foglaljam össze nagyon egyszerűen!

Az emberi természetnek alacsony szintű energiája van, ezért az emberiség bizonyos időn belül hajlamos elpusztítani önmagát. Bár nem vagytok vele tisztában, de ez már megtörtént korábban. Mikor közületek sokan, akik itt ülnek, megszülettek, az volt a jóslat, hogy az emberiség nem éli túl a 2000-es évet. Az ősi jóslat a következőt mondta: hogyha 2012 után is léteztek, akkor lesz egy felébredés, egy új energia. Figyeljetek ide! Dimenzionális változás. Az ősök nem használták a "dimenzionális" szót. Ehelyett azt mondták, hogy a legmagasabb tudat jön el, amit valaha csak látott ez a bolygó. Hogyha egy ekkora változás bekövetkezik, akkor abba a többdimenziós változás is beletartozik, máskülönben ugyanazt folytatnátok, amit korábban.

Miért adom most át ezt az információt? Térjünk vissza az előző üzenetre! Ha most végignézzük Magyarország történelmét 2012-től visszafelé, akkor azt egy külön könyvben kellene kezelnünk - a magyar kultúra régi könyvében. Ami régen volt, nem pedig az, ami ezután lesz. Felébredhettek abból a rémálomból, amit történelemnek hívunk, és ezt meg is tettétek 2012-ben. Itt van hát az oka annak, hogy miért is mondom el ezt így. Az idő ezen köre, ez a kvantumdimenzionális kör, amelyben voltatok, megváltoztatta a vágányát - most már egy új körben vagytok. Ennek a körnek nincs történelme, ti teremtitek meg azt útközben. Megmutatom nektek, hogy milyen mélyenszántó is ez. A magyar fiatalok semmit sem hisznek el abból, amit a történelemről mondtok el nekik. Sokan vannak olyanok, akik félreteszik ezt, és azt mondják, hogy: "Ezek nem mi vagyunk, ez csak egy régi könyv." Megtörtént.

De most vegyünk elő egy új könyvet - a most könyvét, a magyar most könyvét! Álljunk rá egy olyan vágányra, ami a fényre felel! Mi a különbség a régi és az új energia között a Földön? A sötét energia már nem fog többet hódítani. Észrevettétek már, hogy vesztésre áll a sötét energia? De harcol ám! Harcol, hogy megijesszen benneteket, hogy ugyanolyanok maradjatok. Ez igaz a médiátokra és a híreitekre is. Megvan bennük az elfogultság, hogy minden nap a legrosszabb megtörtént dolgokat adják át nektek. Elhinnétek, ha azt mondanám, hogy ez is megváltozhat? Az emberi természet is megváltozhat. Akkor lesz egy felismerés, hogy: "Ez a Magyarország már nem a régi Magyarország." Miért fontos és idevágó ez? Ma reggel már meghatároztam, hogy kik voltatok. Ez egy új Föld energiája. Ez egy olyan fény, aminek itt az ideje, hogy sugározzon. Az ennél az átjárónál megtalálható sámáni energia tudta ezt, hiszen ti egy család-alapú kultúra vagytok - bölcsek, együttérzőek, és édesek. Nem csoda, hogy könnyű volt titeket legyőzni olyan sokszor. Nincs a tudatosságotokban az, hogy fegyvert ragadjatok. A ti tudatosságotok szerint gyermeket kell kézbe venni. Erre van most ennek a bolygónak szüksége. De térjünk most vissza néhány korábbi kérdésre!

Közvetít-e bármit is egy Ley-vonal? Most is, nagyon is. Ezért vannak ott a kőben, készen állva számotokra, készen erre a mai tudatosságra. Később lineáris kérdésekre is válaszolni fogok, de nem most. Az átjáró keresztülszeli az egész világot. A Ley-vonalak elérnek a déli féltekére is. Az ősi népek jóslatának ez a második része, hogy eljön majd a pillanat, amikor az északi és a déli félteke egyesülni fog a bölcsesség tudatosságában. Az északi féltekét mindig is a férfias, a háborúzós féltekének hívták. A déli féltekét női, vagy anyai féltekeként ismerték. Amikor ezeket egyesítitek, akkor az megteremti a békét a Földön. Ez az új energiája ennek a bolygónak, egy nagyon lassú evolúció. Azon békés embereké, akik megtanulnak olyanok lenni, mint ti vagytok. Kedveseim, ti már birtokoljátok a korszakok bölcsességét. Ez nem a szenvedés bölcsessége, hanem a szeretet és a család bölcsessége, az együttérzésé és a fényé. Hogyha megkérdeztek egy magyart, hogy mi a kultúra legfontosabb része, akkor azt fogja mondani, hogy: "Az együttlét, hogy az is a családom legyen, aki eddig nem volt az." Más szavakkal, hogy a szűk értelemben vett családot, kiterjesszük a kulturális családra. Miről ismert ez a kultúra? Az egymás segítéséről. Vajon szüksége van erre a világnak? Bizony! Ne értsétek félre a szavaimat! Vannak más olyan kultúrák is a bolygón, mint a tiétek, akik segítik a többieket. Ezek közül egyik sem ment keresztül ugyanazon, mint ti. Ezért van az, hogy azt mondom: túl kell tennetek magatokat a történelmi elfogultságokon. Ne engedjétek meg senkinek, hogy azt monda nektek: "Ami korábban történt, az meg fog ismétlődni." Legyetek tisztában azzal, hogy minden, ami csak körbe vesz titeket, ami magyar, az sokszor csak arról a régi könyvről beszél! A szobraitok, a költészetetek, a dalaitok, és talán még a himnuszotok is erről szól. Az mind Magyarország régi könyve, de ti ma már nem ez vagytok. Nézzetek csak körbe, már nem ez van! Tehát itt van, amit mondok nektek.

Ezt az átjárót arra tervezték, hogy továbbadja a kultúrátokat, a bölcsesség kultúráját, és hogy ez messze túlhaladjon Európán. Jussanak el az ember által létrehozott Ley-vonalakon keresztül, egészen a déli féltekére, és minden jelentős helyre, ahol csatlakozhatnak más nagyon gyönyörű, egyéb gyengéd kultúrákhoz. Amelyek mindig is ott voltak, például Dél-Amerikában. Ott aztán kezet rázhattok a leigázott kontinenssel, aki most fedezi fel az együttérzést, és pontosan ugyanúgy jön ki a sötétségből a fénybe.

Tehát, sokkal több van még itt kedveseim. Egyrészt nagyon sok ezoterikus és spirituális, másrészt gyakorlatias dolog. A nap végső üzenete hamarosan megérkezik, amely segít nektek még többet megérteni arról, hogy ezt hogyan is tudjátok használni. Nem lineáris útravalót szeretnék nektek adni. Logikusabb, gyakorlatiasabb dolgokról fogok beszélni. De most hadd mondjak annyit, hogy: kezdődjön az ünnep! Az itt ülő öreg lelkek hallják meg és értsék meg ezeket a szavakat, mert már megszületett Magyarország új könyve! Éppen azt írjátok most...

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ebben a rövid üzenetben egyrészt szeretnék egy kicsit visszatekinteni, másrészt szeretnék néhány logikus információt átadni. Ez most kimondottan a történelemről fog szólni. Lesznek néhányan, akik egyáltalán nem fogják érteni ezt az üzenetet. Tehát, adok egy példát. Vannak idősebbek a csoportban, és vannak, akik nem azok. Közületek sokaknak élnek még a szülei. Tehát, mondjuk azt, hogy hazamentek, és elmondjátok a szüleiteknek, hogy mit mondott ma Kryon. Azonnali reakciót kaptok: "Ez nem így van, ez nem lehet igaz. Meg kell becsülnötök a történelmeteket! Az része a kultúrátoknak. Sose feledjétek el, hogy mi történt itt! Maradjon csak aktív a történelem!" Ez lesz az ő tiltakozásuk. Nem is ezt kérjük tőletek. Azt kérjük, hogy tiszteljétek a kultúrátokat, tartsátok meg a történelmeteket, de tegyétek egy könyvbe, aminek az a címe, hogy "Régi Magyarország"! Kryon sohasem mondta azt, hogy dobjátok el a történelmeteket. Kryon azt mondja, hogy kezdjetek egy újat!

Hogyan tudjátok alkalmazni azt, amit az átjáróról mondtam? Először is azt kell megértsétek, hogy ennek az átjárónak a használata nem egy lineáris folyamat! Amikor 2012-ben megváltozott az energia, aktiválódott az átjáró. Sokkal kevesebb, a bolygón lévő sötétségre kezdünk el reagálni. Elég az eheti híreket megnézni ahhoz, hogy mennyi minden olyan történt, amire nem számítottatok volna. Itt az ideje annak, hogy aktiválva legyen ez az átjáró. Itt az ideje! Ez így is van, mert jelen pillanatban tovább is adja ezen föld szépségét és békéjét. A kultúrátok megosztásra kerül az egész Földdel. Ez nem olyan, mint egy távirat, vagy az internet. Az ezoterikus, spirituális dolgok összeolvasztják a tudatosságokat. Ti ezt már használjátok is. Amikor együttéreztek egy barátotokkal, akkor ezt alkalmazzátok. Azok a dolgok, amiket a hétköznapokban tesztek, amikor békét teremtetek a baráti körötökben, azok is továbbadódnak az átjárón keresztül. Ez már működik.

"Kryon, milyen közel kell lennünk az átjáróhoz ahhoz, hogy ez működjön?" Hadd kérdezzek tőletek valamit! Tegyük fel, hogy szerelmesek vagytok egy másik emberbe - nagyon erősen szerelmesek. Aztán a szerelmetek elutazik a Föld másik felére, de titeket nem visz magával. Ti csak várjátok, hogy visszatérjen a szerelmetek. Valaki az mondja, hogy: "Éreznetek kell a szerelmét!" - nem igaz? Mit mondtok erre? "Nem, semmit sem érzek. Túl messze van a párom." Ez persze most csak egy vicc volt. Érzitek a szerelmet, nem számít, hogy merre is van akit szerettek, mert a szerelem, illetve a szeretet tisztasága és az együttérzés egy többdimenziós erő. A távolság semmit sem számít. A fény mindig áttör a sötétségen, mint kés a vajban. Tehát a távolság nem számít. Az küldi az átjárón keresztül az üzenetet, hogy milyen kultúra is vagytok. Ez meghalad minden határt. Eljut azokhoz a családokhoz, akik valaha a nagyobb Magyarországon éltek, hiszen még ott is ezzel a kultúrával rendelkeznek. Tehát a távolságnak semmiféle hatása sincsen az igazságra. Más szavakkal, ne egy olyan helynek lássátok ezt az átjárót, ami északon, délen, keleten, vagy nyugaton helyezkedik el! Értsétek meg, hogy az ott van, ahol ti éltek! Ez a mai nap üzenete valójában. Remélem, úgy hagyjátok el ezt a helyet, hogy többet értetek és láttok át, mint mielőtt idejöttetek.

Talán hasznos lehet még egy pillanatnyi gondolkodás a sámáni energiákról az átjárónál. Mik egy sámán jellemzői? Az egyik legfontosabb tulajdonsága valójában: a többdimenziós bölcsesség. Egy sámán még a jövő lehetőségeit is el tudja mondani. Ilyen sámánok tervezték ezt az átjárót - tudván, hogy elértek egy olyan pontra az időben, mint a mai. Kedveseim, ez meg volt írva a csillagokban. Meg volt írva a csillagokban...

És ez így van.

Kryon


Átíró - Konrád Bálint
Fordító
- Verrasztó Annamária
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka ándor