Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A Lemúriai Nővériség számára szóló Kryon közvetítés

A Lemúriai Nővériség számára szóló Kryon közvetítés
Isten tükrei vagytok
Portland, Oregon - 2018. augusztus 11.

( Forrás:https://amberwolfphd.com/wp-content/uploads/2018/08/Portland-OR-18-SISTERHOOD.mp3 )


Üdvözöllek benneteket kedves Csillagnővérek, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam félreáll, a korábban már ismertetett módon. Ez most a mi időnk: a tiétek és az enyém. Valóban igaz, hogy később sokan meg fogják majd hallgatni ezt, de most nem hallják. Ti és én vagyunk csak itt! Mondtam már azt is, hogy ne tévesszen meg benneteket a férfihang, hiszen nem a férfihang az, ami hozzátok beszél! Ezen a bolygón nehéz nem ennek vagy annak lenni, amikor üzenetet adunk át. Azt kérem tehát tőletek, hogy függesszétek fel azt, amit itt most valóságként ismertek, és hallgassatok engem! Az üzenet a fátyol túloldaláról érkezik, a társam közvetítésében, aki nincs mondanivalójának tudatában, hiszen nincs jelen. Később hallgatja majd meg, ugyanúgy, mint mások. Tehát itt most csak ti vagytok és én.

Kimozdíthat néha benneteket jelen valóságotokból annak hite, hogy Lemúria valóban létezett, és hogy sok évvel ezelőtt részt vettetek valami olyan dologban, ami felettébb másként festett. Oly sokszor beszéltünk már arról, mi is az esélye annak, hogy most nők legyetek. Hogy vajon ez véletlen-e - no meg, hogy persze nem az. A szeretetnek, amely ezt a tervet megalkotta, az a szépsége, hogy ti itt most nők vagytok... akik itt ülnek a székekben - négyszemközt velem, és azt kérdezik maguktól: "Lehetséges-e, hogy voltak előző életeim, amelyeket az eredeti tanítás idején töltöttem el?" (Ezek) Olyan lemúriai idők, amelyek évezredeken át tartottak, tehát sokan közületek nem ugyanazon csoportban voltatok, nem ismertétek egymást, viszont a Csillaganyáitok - a tanítóitok - ugyanazok voltak.

Ez baráti közösséget teremt köztetek. Jelen lenni az Akasha eredeténél, és cselekvő részese lenni valami olyan gyönyörű és egyedi dolognak. Ha ott voltatok - és ezt csak ti magatok tudjátok - akkor ez az, ami idevonzott benneteket ezekbe a székekbe. Ha ott voltatok, akkor mindannyian részt vettetek valami olyanban, ami abszolút az egekig ér. Eljöttek hozzátok a csillagok szülöttei, leültek elétek, és szeretetükben részesítettek benneteket. Gyermekként megkaptátok tanításukat, majd felnőttként folytattátok. Aztán, amikor nőkként elértetek egy bizonyos életkort, minden megváltozott. Megváltozott a tanítás. A Csillaganya a szemetekbe nézett, és így szólt: "Ideje megtanulnotok a magasabb tudatosságot, mivel ennek terhét fogjátok hodozni a sámán köntöse alatt." Amikor ezt mondta nektek, az a visszatekintés ideje volt - mégis, szavai azt jelentették, "innentől fogva".

A lemúriai tanítókerék része volt az eljövendő Akasha, vagyis amikor azt mondta nektek, hogy újra élni fogtok! Nos, Lemúria volt az első alkalom. Elmondta, hogy sokszor vissza fogtok térni, és hogy egyfajta építkezés kezdődik meg: az emlékek egymásra rétegződése - és hogy ezek valami módon el lesznek tárolva bennetek. Nem úgy fogtok rájuk emlékezni, mintha könyvet olvasnátok, hanem a tudatalattitok fog hozzájuk férni. Elmondta azt is, hogy az akkor kapott tanítások el fognak raktározódni, és meg fognak maradni ott, hogy egy nap majd emlékezhessetek rájuk. Ha pedig megvalósítottátok azt, amiről sokan úgy vélték, hogy nem fog sikerülni, és megtörtént a váltás, itt lesz majd az ideje, hogy előhívjátok őket. Ti meg csak ültök itt a székben, és azt kérdezitek: "Vajon ott voltam?"

Igen, ott voltatok. A legtöbben közületek, öreg lelkek - mindannyian. Ti, nagyon öreg lelkek - mindannyian, és mind egy szálig nők. Hamarosan pedig lesz valami tennivalótok. Elmondtam már nektek: Itt most csak ti és én beszélgetünk, mindenki más később fogja majd ezt meghallgatni - itt most csak mi vagyunk. Találkoztok majd a férfiakkal, és akkor valami dolgotok lesz. Egy kis "tisztelgő szertartást" fogtok tartani.

A Lemúriai tanítókeréknek van egy küllője amit úgy hívnak "A Tükör". Ennyi a neve. Gyermekként megtanultátok az alapjait, aztán felnőttként többet megtudtatok róla, tanuló sámánként pedig ez volt a legmélyebben szántó. Egy olyan küllő ez, ami a középpontból kifelé is, valamit kívülről a középpont felé is mutat: egy kétirányú utca. A Tükör az, ami akkor mutatkozik meg, amikor önmagadra tekintesz, és meglátod Istent, valamint amikor Istenre nézel, és meglátod önmagadat. A Tükör az, amikor belenézel egy másik ember szemébe, és Istent látod meg ott, mint önmagadat. Ennél a gyakorlatnál a sámánnak szóló iránymutatás ez: "Semminek nem szabad a külsejét szemlélned! Befelé kell fordulnod, és ott meg fogod pillantani azt, ami közös: a szépséget, az együttérzést - egy olyan lényeget, amire meglehet, hogy nem számítottál!" A tanítás tehát ez, sámán: Benne vagy mindenkiben, akivel valaha is találkozol, ők pedig tebenned. Isten ott lakozik benned, és ott van őbennük is. Egy különlegesen gyönyörűséges közös tulajdonság ez. A többi nem más, mint földi kéreg.

Pár percen belül a férfiak bejönnek majd a szobába. Valamit mondani akarok nektek - valami olyat, aminek a tudatában vagytok. Nagyonis. (Ez pedig) A nemek közötti különbség ebben a kultúrában. A férfiak nem szerveződnek körökbe, hogy szertartásokat gyakoroljanak. Nem ez az, amire vágynak, és nem is érzik ebben kényelmesen magukat. Közülük még a leginkább lelki emberek sem akarnak körben ülve énekelni, ünnepelni. Nem így működnek. A férfiak gyakran alakítanak csoportokat azért, hogy összejöjjenek tanulmányozni és megvitatni dolgokat - és ez mindig a logikus ész alapjain nyugszik. De nem formálnak köröket, hogy ott dalokat énekeljenek. Ezért aztán akadnak olyan pillanatok amikor idebenn vannak, hogy ez egy kicsit sok nekik - mégis megteszik. Egyesek közülük nem értik, hogy miért, mások meg azért jönnek, mert ti itt vagytok, és nincs jobb dolguk. De amikor távoznak, meglehet, könnyes lesz a szemük attól, amit itt ti most tenni fogtok.

Ha a Tükör gyakorlói lesztek, azt szeretném, hogy készüljetek fel rá: Lássátok meg magatokban Istent és tegyétek a tisztelgést olyan élménnyé, amit soha nem felejtenek el! Ne csak egy szertartás legyen, hanem olyan pár perc, amikor az idő megállt, és egy csoport gyönyörű, túláradó szívű lemúriai nő rájuk nézett, és csak Istent látta mindkettőjükben. A nemek eltűntek, és a tisztelgés az életüknek szólt. A ti életeteknek, valamint közös utatoknak, amely során a két nem együttesen munkálkodik, hogy összeillessze a kirakós játék darabkáit.

Ne hozzátok zavarba őket, hanem tisztelegjetek előttük a Tükör által!

És ez így van.

Kryon


Átíró - Korontai Éva
Fordító
- Korontai Éva
Lektor - Barczi Bernadett