Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás

A Lemúriai Nővériség számára szóló Kryon közvetítés - A megszentelt edény felnyitása
Grand Rapids, Michigan - 2018. augusztus 25.

( Forrás: https://amberwolfphd.com/wp-content/uploads/2018/08/GR18-Sisterhood.mp3 )


Üdvözöllek benneteket kedves csillagnővérek, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam félreáll. Ugye milyen érdekes, ahogy a tudatotok az időt érzékeli, vagy éppen nem? Vannak itt idősebbek a teremben. Amikor egyedül vagytok, rátekintetek az életetekre és azt mondjátok: "Ez a sok év, ami elment, mintha csak tegnap lett volna - hiszen tegnap is volt! Úgy tűnik, mintha fél évszázad egy szempillantás lenne."

Így működik az idő. Amikor előre tekintetek, úgy gondoljátok, hogy túl hosszú. Amikor visszafelé néztek, akkor pedig túl rövid. Így hát ezt az alapelvet használva: ha most itt ülve minden egyes életetekre emlékeznétek - egészen a lemúriai potenciálig visszamenőleg - és mindent fel tudnátok idézni sajátotokként, akkor visszanézve így szólnátok: "Épp most volt! Csak csepp a tengerben."

A tudat nem lineáris. Minden energiát és emléket felráz, és egymásba kever: így olyan, mintha minden tegnap történt volna, és így nem is akkora túlzás azt állítani, hogy ezek az emlékek bennetek élnek. Ezek jelen napjainkban kezdenek el megnyílni egyesek számára.

A nagy váltás a küszöbön áll, és mindig megvolt hozzá a terv: ha sikerül eljutni idáig, valami történni fog. E "valaminek" az előkészületeként pedig nőként tértetek vissza a bolygóra. Úgy is mondhatjuk, hogy ezzel felkészültetek arra, hogy nőiségetekre emlékezzetek, és hogy ez mit jelentett abban az időben, amikor ezt megtanították nektek. A váltás terve tehát ez: ha túljuttok a 2012-nek nevezett jelzésen, akkor az eredeti tanítások - a csillagokból származó fő-tanítások - új életre kell, hogy keljenek ezen a bolygón. Eme fő-tanítások nem különböznek radikálisan a bolygón jelen lévő számos más tanítástól, ám olyan helyzetekben fogjátok találni magatokat, ahol el kell kezdenetek visszaemlékezni rájuk. Ez hát a terv, ez a Lemúriai Nővériség létének oka, ezért van itt most Mele'ha, ezért tért vissza és ébredt fel. Ez mind ezen céllal történt.

Eltűnődtetek-e valaha azon, hogy mi az, amit kaptatok, hogy aztán majd felébresszétek és megosszátok? Szeretném, ha elkezdenétek visszaemlékezni! Valami szépséges ez, ami szó szerint elkezd majd előbújni arról a nem-lineáris helyről, amit Akashának hívnak, éppen olyan gyönyörűen, mint amilyen akkor volt. Előre lép majd, úgy, ahogy van. Szeretném, ha egy kehelyként gondolnátok magatokra: az információ és szépség edényeként, melyet Isten töltött meg Lemúriában! Igazsággal és szépséggel telinek, hiszen minden egyes személy, aki úgy érzi, ott volt, olymértékig megtöltetett, hogy valóban érti az Egységet.

Ha meginterjúvolhatnátok most egy lemúriait, ha ott állhatnátok az óceánparton és azt mondhatnátok: "Mondd el, amit tudsz", az első dolog amit válaszolna, ez lenne: "Nézz az égre, nézz az óceánra, nézz a homokra a lábamnál, a homokszemekre a lábujjaim között", majd így folytatná: "ez mind én vagyok. Az általam elfogyasztott hal tápláló ereje, az is mind én vagyok. Azon elgondolás, hogy különállóak vagyunk, nem igaz. Sohasem vagyunk elválasztva semmitől sem, ami a Teremtő keze nyomát hordozza." Ez volt a fő alap-igazság, miszerint Isten belül lakozik, és hogy szert lehet tenni bizonyos dolgok ismeretére, melyek az életet gyakorlatiasabbá, tartalmasabbá, békésebbé és egészségesebbé tették - mindezt a ti tudásotok által.

Ezt a kelyhet pedig megtöltötték, és ez nem más, mint az Akasha emlékezetetek. Megtöltötték, és talán le is pecsételték, akár egy edényt. Aztán emberöltő-emberöltő követ, melyeket megéltek mindkét nem tagjaként (mert így van), de nem jön elő. Érzitek, hogy tudtok valamit, emlékeztek bizonyos dolgokra, bizonyos fajta információkat tovább is adtok a magatok módján: a viselkedésetek útján, azzal ahogy másokkal bántok, amit elmondtok azoknak, akiket szerettek. Ám az edényt - amit lezártak oly sok évvel ezelőtt a valódi fő-igazságokkal együtt, melyek emlékezete hordozza a csillaganyákat, az ő hangjukat, és minden létezőt - lepecsételték. Most pedig ennek felnyitása van folyamatban. Az edény, mely az igazság lényege, a Teremtő Forrás esszenciája, a nőkben kerül felfedésre.

A nők mutatják meg elsőként, mivel ők a bolygó iránymutatói és tanítói. Az edény, amik vagytok, ami a nőiesség, oly sok mindent hordoz jelenlegi formájában is: életet a bolygó számára, útmutatást a gyermekeiteknek. De ez most más. Ennek az edénynek a felnyitása az, ami a Nővériség által történik. A pecséteket lassan eltávolítják, és kiáramlik az eredeti szeretet, az eredeti tanítás. Lassú folyamat ez, hogy ne érezzétek túl elsöprőnek.

Ez hát a Nővériség. Azon igazságok feltárása, melyek veletek vannak egy olyan időben, amiről nem volt biztos, hogy eljön majd. Ez a váltás nem volt biztos, kedves hölgyek - az utolsó percben következett be, és ti tudjátok ezt. Ha számba veszitek az időt a késői nyolcvanas évek és 2012 között, majdnem lecsúsztatok róla. De a tény az, hogy mégis sikerült. A Föld szépen elvitorlázott azon kilátások mellett, melyeket a jövendőmondók jósoltak neki. Így aztán ők jó nagyot koppantak, ahelyett, hogy a történelem részévé váltak volna. Ti pedig ébredni kezdtetek.

A Nővériség nem arról szól, hogy más hölgyekkel összejártok, és nem is arról, hogy olyan helyen legyetek, ahol meditálhattok. Az igazság feltárásáról szól, az ittlétetek okára való visszaemlékezésről, a változásról. Olyan változásról, aminek eredményeképp máshogy mentek el, mint ahogy idejöttetek. Olyan változásról, ami szó szerint így szól hozzátok: "Ezért születtél." Mielőtt pedig megkérdeznétek: "De mi értendő ez alatt, mit kellene tennem, mihez kezdjek ezzel?" Amikor mindez megkezdődik, azt mondom nektek, hogy békésebbé váltok. Ez fog történni. A körülöttetek lévők pedig kezdik majd meglátni a sámánt, akik vagytok: a cselekedeteitekben, a másokkal való bánásmódotokban, a mindennel való egységetekben.

Vannak köztetek, akiknek vannak gyermekei, vagy unokái. Ők észre fogják ezt venni. Akkor is, ha már felnőttek, észre fogják venni. "Anya más lett." Akiknek pedig nincs gyermekük, azoknak ott lesznek mások, akik meglátják bennük az anyát, és azon iránymutatás szépségét, melynek lehetősége benne rejlik mindazok másokhoz való viszonyulásában, akik most itt a székekben ülnek.

Nagyobb dolog ez, mint gondolnátok! Ez nem egy újabb közösségi csoport. Az emberiség átalakulása ez, ami veletek kezdődik. Ez az üzenetem számotokra. Folytatódjon hát az üzenet Mele'ha által, a csillaganyák által, amint elkezd visszaérkezni hozzátok egy olyan fajta energiában, amire emlékezni fogtok!

És ez így van.

Kryon


Átíró - Barczi Bernadett
Fordító - Barczi Bernadett
Lektor
- Korontai Éva
A Lemúriai Nővériség számára szóló Kryon közvetítés - A megszentelt edény felnyitása

Ha tetszett, amit olvastál, akkor az alábbiakkal megoszthatod:

Jogi nyilatkozat

Támogatás

Kapcsolat