Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
Isten a dobozban

Isten a dobozban
Calgary, Kanada - 2019. március 10.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2019/k_channel19_calgary.html )


A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Néha még további, vagy összesűrített információ is szerepelhet benne. Az élőben elhangzottak gyakran olyan energiát foglalnak magukba, olyasfajta kommunikációt hordoznak, amit a nyomtatott szöveg nem. Szóval élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ami Calgary-ban került átadásra!


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Szeretném folytatni és kibővíteni a "kapcsolat" témáját, amit ma korábban elkezdtem!

Az embereknek olyan sok kérdése van a Teremtő, vagy Isten, vagy a Forrás látszólag olyan megfoghatatlan eszmeiségéről, ami meghaladja a képzeleteteket. Mégis ez az, amihez valamiképpen közvetlenül kapcsolódtok. Egyúttal elég nehéz számotokra igazán elhinni azt is, hogy állandóan van egy "kíséret" - ha éppen ennek szeretnétek hívni - vagy egy "csoport" mindegyikőtök körül. Ez a fizikailag nem érzékelhető, "nem kézzelfogható" spirituális csoport ismeri a neveteket - és nem pusztán azt a nevet, amivel most rendelkeztek. A név egy lélekcsoporté. A név hatalmasabb annál, mint amit csak el tudtok képzelni. A név maga a fényben létezik, és ez a név nem egy azonosító, hanem inkább a nagyszerűségetek egyfajta meghatározója. "Mintázattal" bír, és a galaxisban lévő azon lélekcsoportotokról szól, ami a Földhöz tartozik.

Isten egy emberi dobozban

Ha az alcímet összegeznem kellene egy mondatban, akkor hadd mondjam el ezt nektek újra: "Isten ismer benneteket". Ezt kedveseim, vagy teljesen fel kell, hogy ismerjétek, vagy valahogyan bele kell neveljétek az emberi lénybe. Ennek oka egyszerű, magától értetődő, és most még egyszer bele fogok menni a témába. Az embereknek olyan az érzékelésük, hogy minden dolog körülöttük, ami bármilyen intelligenciát is mutat, az az emberi intelligenciát tükrözi vissza. Amikor kisállatotok van, és az természetesen nem érti a nyelveteket, ti mégis úgy beszéltek hozzájuk, mintha mindent értenének. Rávetítitek az emberi mivoltotokat és az érzelmeiteket az állatra, hogy kommunikáljatok, még akkor is, ha annak fogalma sincs arról, hogy mit is mondtok, vagy mit is csináltok. Azonban ez az állat érzi a bennetek élő szeretetet, mivel az egyetemes dolog. Az emberi tudatosság viszont nem az.

A Teremtő Forrást illetően, ezt a problémát az "Isten a dobozban" szindrómának fogom elnevezni. A doboz egy "emberi doboz", amit úgy érzékeltek, hogy Isten benne létezik. Az emberi pedig mindent, ami csak az emberi természet része, kivetít a mindenhatóra. Isten így aztán egyszerűen egyfajta szuperemberként van lefestve, de ugyanazokkal a működésképtelenségekkel, mint az emberek: harag, csalódottság, ítélkezés és büntetés. Elmondtam nektek, hogy ezen a bolygón minden civilizáció ugyanazt a dolgot tette, amit a tietek is. Azt is mondtam, hogy ti vagytok az ötös számú civilizáció. Szintén ti vagytok azon civilizáció, ami jelen van az "egyenlítők precessziója" során (2012), és megvan a képessége arra, hogy lássa a váltást.

A tiétek előtti más civilizációk

A tiétek előtti más civilizációk hasonló dolgokon mentek keresztül. Nem beszéltünk sokat még erről, mert az emberiség többsége nem hisz benne. Azt mondják nektek, hogy a civilizáció csupán 6 vagy 7.000 éves. Én azt mondom nektek, hogy több, mint olyan 50-60.000 éve vagytok itt. Megdöbbentene benneteket, ha azt mondanám, hogy a találmányaitok közül néhány - az alapvetőek, mint például az elektromosság - jelen voltak a korai civilizációtokban (5.000 éve), sőt a tiétek előttiekben is ott voltak már? Ennek oka a józan paraszti ész szerint az, hogy az elektromosság könnyedén felfedezhető. A természet termeli, és bárki, aki figyeli, nézi, és érdeklődik iránta vizsgálódó elmével, felfedezheti végül, hogy hogyan is hozhatja létre azt. Tehát, nem ti vagytok az elsők, és ez elvezet azokhoz a dolgokhoz, amelyeket egy pillanat múlva meg is fogok említeni. Mindazonáltal, a tiétek előtti más civilizációk is megtették ugyanazt a dolgot az "Isten a dobozban"-nal kapcsolatban.

A kommunikáció álma

A kommunikáció érdekes az emberiség körében. Mindig is a legfőbb volt a számotokra, hogy kapcsolatban maradjatok. Beszéljünk most csupán a jelenlegi civilizációtokról, és arról, hogy mi is történt, már igen korán! Olyan érdekes, hogy úgy érzitek jelenleg, ti egy igencsak fejlett technikai civilizáció vagytok. A technológiátok a múltatokhoz képest tulajdonképpen valóban nagyon magas szintű, azonban az őseiteknek is megvolt a maguk módján a csúcstechnikája. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy sokkal a telegráf, a rádió, vagy a telefon előtt, fénysebességű kommunikációs rendszerrel rendelkeztetek, de egyszerre csupán csak olyan 32 kilométernyivel? Nevethettek, de ez igaz! Az őseitek csinálták. Csupán annyit kellett tenniük, hogy felmásztak egy hegyre, és füstjelzéseket eregettek a következő hegynek. Ez hát a fénysebességű kommunikáció, egyszerre 32 kilométernyi. Az egyik hegyi csoport tudott beszélni egy másikkal, ami pedig egy következővel, és így tovább. A nyelvezet talán egy kicsit csiszolatlan volt (nem állt túl sok szóból), de nagyon gyors kommunikációnak bizonyult. Szükség volt rá, jól ki volt találva, és évezredekig használatban is volt.

A feltalálók folyamatos álma mindig is az "azonnali kommunikáció" volt. A nagyon korai időkben, ha egy üzenetet akartak küldeni egy családtagnak egy messzi városba vagy faluba, akkor ennek a rendje az volt, hogy megírták az üzenetet, aztán ráült valaki valamilyen állatra, és ellovagolt vele a következő városba. Ebből lett végül a posta. Manapság nevettek azon, hogy milyen lassú is volt ez, mivel néha elküldtek egy üdvözlést a levélben, és három hét múlva kaptak rá választ. Ennél jobb nem létezett.

Az 1700-as évek körül, a civilizációtokban megjelent az (elektromosságon alapuló) telegráf rendszer, ahol kódolt üzeneteket küldhettetek nagy távolságokba. 100 évvel később ez vezetett el a rádió feltalálásához. Aztán a találmányok hirtelen gyorsan érkeztek, és valós időben tudtatok kommunikálni egy másik kontinenssel. Voltak, akik szerint ez ennél jobb már nem is lehetett, és ezt az akkori kiadványokban szóvá is tették.

Legközelebb a képekkel csináltátok meg ezt, aztán már a videóval, és mostanra kedveseim, a zsebeitekben hordott eszközökön keresztül tiétek a világ. Ha valaki a zsebetekben lévő eszköz adásának másik oldalán rendelkezik a megfelelő felszereléssel, akkor beszélhettek a bolygóval, és mindenki egyszerre hallhat benneteket. A titok természetesen az, hogy: "mindannyian rendelkezzetek a megfelelő felszereléssel."

Érdekes, hogy az Istennel való kommunikáció mindig is a jelenlegi emberi képességekhez és találmányokhoz volt kapcsolva, nem igaz? Egy régebbi energiában, amikor senki sem álmodott a másokkal történő azonnali kommunikációról, korlátozott módon kellett megközelítenetek Istent. Valaki másra volt szükség - aki képzett volt és tudatos -, ti hozzájuk beszéltetek, ők pedig Istenhez. Továbbá olyan volt ez, mint a füstjelzések - mármint, hogy nem túl sok szóból állt. Ez az egész elképzelés már több évszázados, de még mindig létezik ma is. Tehát lekorlátoztátok Isten "fogadó berendezését", pontosan olyanra, ahogy emberként azt képesek voltatok megtenni vagy elképzelni. Ez lassú volt, nem is volt túl világos, és valaki másnak el kellett "lovagolnia" valahova máshová azért, hogy közvetítse az üzeneteteket (hasonlat). Látjátok az elfogultságot?

Még manapság sem vetítettétek rá az új technikai fejlesztéseiteket az "Isten dobozotokra". Felismertétek ezt? Még mindig leveleket küldözgettek. Most sokan azt mondhatnák: "Nos, várjunk csak egy pillanatra! Ez nem igaz. Tudok imádkozni, és tudom, hogy Isten hall engem." Ez így is van kedveseim, de mindig úgy éreztétek, hogy ez "egyirányú", mert sohasem éreztétek úgy, hogy Isten eléggé hall benneteket ahhoz, hogy azonnali válaszokat adjon a számotokra. Az érzékelés az volt, hogy Isten sohasem rendelkezett az "eszközzel", mert ti sem rendelkeztetek vele soha. Milyen különösek és furcsák is vagytok.

Ez folytatódik manapság is. Nincs olyan magas szintű technológia, hogy valós idejű kommunikáció legyen a Szellemmel vagy Istennel, ahol lenne fénysebességű oda-visszairányú üzenet. Ez egyszerűen nem elfogadható gondolat. Nem tartjátok ezt furcsának, miközben az emberek meg tudják ezt tenni már egymás között? Nem tűnődtök el azon, hogy mi lehet "Isten valódi technológiája" - valami olyan, ami nem függ attól, hogy mit fedeztek fel az emberek, vagy hogy mit is tudnak elképzelni?

Még manapság is, az emberiség többségének valamifajta közbenjárón keresztül kell elérnie, hogy lefordítsa számukra az üzeneteket. Ez néha egy létező, élő emberen keresztül zajlik, néha pedig egy olyan próféta által, aki többé már nincs életben, de még mindig "Isten dobozában" van. Valahogy Isten nem tud mellettetek lenni - csak az emberi hasonmások képesek rá. Mondtam nektek ma reggel, hogy idővel ez még az eddigieknél is működésképtelenebb lesz, mert ezt a folyamatot gyakran kísérik számotokra a teljesítmények vagy a finanszírozás lépései annak érdekében, hogy "fogadjátok az üzeneteteket". Az emberiségnek még mindig nincs széleskörben elterjedt érzékelési technikája a Teremtő Forrással való azonnali kapcsolatról. Apropó, mellesleg ez következik, eljön majd: az emberi tudatosság evolúciójával.

Gyakori az emberiség körében - a régi energiás érzékelés

Kedveseim, mindezen látszólagos működésképtelenség igazából érthető, mert ez az egyetlen kommunikációs minta, amivel rendelkeztek. Ez a minta "ti magatok" vagytok, és az emberiség általában. Tehát, ha létezik egy mindenható Isten valahol, akkor a logikus érzékelés és elgondolás az, hogy az ehhez a forráshoz való eljutás érdekében ugyanolyan fajta dolgokat kell megtegyetek, mint amikor a világ egyik vezetőjéhez kéne eljutnotok. Lennének mindenféle lépések, eljárások és tevékenységek, amiket annak érdekében tesztek, hogy elérjétek ezt a kommunikációt. Mindez pedig a tükre lenne annak, amit emberként tesztek az emberekkel.

A felszerelés adott, mindig is ott volt

Mondtuk nektek ma reggel, hogy igazából már megvan a felszerelés, az eszköz bennetek az azonnali kommunikációra a világegyetem Teremtő Forrásával - Istennel. Már akkor is rendelkeztetek ezzel a felszereléssel, amikor füstjeleket eregettetek és gyorsfutárokkal küldözgettétek a leveleket lóháton. Már a civilizációtok kezdetén is rendelkeztetek ezzel a csodálatos, gondolatsebességű kommunikációval, de nem értettétek azt, mert az Istenhez való imádkozást mindig arra a folyamatra vonatkoztattátok, amivel egymással is kommunikáltok. Ami érdekes: hogy sohasem "frissítettétek" az Isten dobozotokat! Az emberiség többségének még manapság is azt tanítják, hogy nehéz közvetlenül a Teremtőhöz szólni. Volt ember, aki még arról is beszámolt, hogy: "Az internet egy kissé túlságosan is csúcstechnika Isten számára."

Egy másféle energia és érzékelés

Az üzenetem a következő: mindig is rendelkeztetek egy 100%-os "tudat-sebességű" kapcsolattal a Teremtő Forráshoz. Az oka? A logikája? Az, hogy a Teremtő Forrás ismer benneteket, és ismeri a lelketeket is. A Teremtő a szeretet képére formált meg titeket. Isten számára nem vagytok idegenek.

Itt van egy másik érdekes dolog arról, hogy az emberek hogyan kezelték a mitológiájukat. Ha egy mitológiai Isten csakugyan képes látni és hallani benneteket, akkor legyetek óvatosak, mert meg is lesztek ítélve annak kapcsán, ami "hallott"! Láttok bármilyen előítéletet, elfogultságot ebben? Nem számít, hogy kik is voltatok gyerekként, a Télapó minden kívánságot egyszerre hall meg világszerte. Azonban jobban jártok, ha jók vagytok, különben nem kaptok ajándékot! Látjátok, hogy merre is tartotok ezzel? Itt van hát az "Isten a dobozban" a számotokra: még ha az emberek el is hiszik, hogy tudnak kommunikálni Istennel, ott van a kérdés, hogy"Mit gondol Isten arról, amit mondtam, vagy tettem? Lehetséges az, hogy a Szellem mérges vagy ítélkező tud lenni?" Düh? A válasz: nem. Ez egy alacsony tudatosságú emberi érzelem. Ítélkezés? Nem. Ez egy emberi természetű reakció. "Isten a dobozban" - az Isten a TI dobozotokban. Értitek, hogy hogyan is működött ez?

Érzelmek és a Teremtő

"Kryon, azt mondtad nekünk, hogy a Szellem együttérző. Ez nem emberi érzelem?" Nem kedveseim, ez a Teremtő egyik tulajdonsága, amit azáltal kaptok meg ti is, hogy emberek vagytok. Figyeljetek ide! A szeretet, együttérzés, jóindulat és a dolgok összerakásának egybehangzása, mind a Teremtő Forrás által nektek adott tulajdonságok. A humor szintén a Teremtő Forrástól származik. A zene kreativitása, a harmóniák okozta érzelmi hatások elképzelése és az általuk való koherenciába kerülés, közvetlenül a Teremtő Forrástól származik. Ezek a tulajdonságok képviselik a fényben nektek adott dolgokat, melyeket szabad választásotok van felhasználni vagy sem. Ezek aztán végül kiegyensúlyozódnak azokkal a dolgokkal, amiket ti teremtetek meg emberként a sötétségben. Ez a dualitás meghatározása. Ez az emberi lény érzékelése arról, hogy hová is helyezze ezen dolgok fontosságát a saját tudatosságán belül. Ez a fény és a sötétség egyensúlya a világotokban. De egy bizonyos: amit a szeretet és együttérzés érzelmeiként szemléltek, azok közvetlenül a Teremtőtől származnak!

Hová indultok innen?

Tehát, mi következik ezek után? Ha egyszer eljuttok oda, ahol felismeritek, hogy nem kell lépcsőket másszatok, vagy hogy nem kell valaki máson keresztül eljutnotok a világegyetem eredeti Teremtő Forrásához, akkor már sokkalta könnyebb lesz az eddigieknél nagyszerűbb kommunikációval folytatnotok, mint azt gondoljátok. Először is, tényleg hisztek mindebben? Ha igen, akkor leülhettek a széketekbe, tudván, hogy nagyszerűek vagytok (a szeretet képére megteremtve) és azt mondhatjátok: "Kedves Szellem, tudom, hogy velem vagy. Drága Szellem, tudom, hogy itt vagy. Drága Szellem, jóindulatú dolgokra számítok az életemben, mert az a terv, hogy megengeded a számomra."

Ha egyszer eljuttok ebbe az állapotba kedveseim, akkor egyszerűen 180 fokos fordulatot tehettek azzal, ami mindig is ott volt! Mostantól elkezdtek valódi kommunikációt és eredményeket kapni. De itt van az a pont, ahol nehézzé válik a dolog. "Kryon, te tévedsz. Megpróbáltam ezt, és semmi sem történt. Kryon, ez nem működik." Bárcsak kézen foghatnálak és elvezethetnélek benneteket a magasabb szintű tudatossághoz, de nem tudlak! Ennek a ti saját szabad választásotoknak kell lennie, és fontos az, ahogyan ezt teszitek. Látjátok, a "fordulat", a döntés amit meghoztok, azt nem a lineáris elmétekkel teszitek. A tudatosságotokkal, a tudatos elmétekkel teszitek. Hittel és megértéssel történik, türelemmel, bízva Istenben. Sokan csak "megpróbálják" de sohasem értik meg, hogy ez egy teljes tudatosságú tapasztalat, nem pedig egy "megpróbálom" típusú élmény. Azonban, amíg tényleg el nem kezditek megérteni és szeretni önmagatokat, addig nem sok dolog fog történni. Többet erről egy pillanat múlva.

Részleges kommunikáció

Ti sem vagytok egy dobozban. Mondjuk úgy, hogy például gyógyítók vagytok, és sok évig rendelkeztetek különleges képességekkel, gyógyító eszközökkel. Mondjuk, hogy például az elmúlt évben frusztrációt tapasztaltatok, mert ezen adományok egyike sem működött mindig folyamatosan, vagy pedig olyan módon működtek, amiket korábban nem láttatok, illetve azt éreztétek, hogy nem tudjátok irányítani őket. Ezen bármelyik helyzetben ez azért lenne így, mert azok az ajándékok olyan látványosan fejlett energiát használnak, amivel a legtöbb ember nem rendelkezik. Tudjátok-e, hogy hogyan működjetek együtt ezzel? Az "Isten a dobozban" elfogultságnak köszönhetően a legtöbben nem. Még a régi idők sámánjait is frusztrálta, hogy a gyógyulások néha végbementek, néha pedig nem. Ez még bajba is sodorta őket, mert a körülöttük lévők folyamatosságra számítottak a gyógyításban. Olyan folyamatosságra számítottak, mint amikor megfőztök egy ételt, vagy valamit elkészítetek. Olyan paradigmára számítottak, ami sokkalta különbözőbb annál, mint amivel egy gyógyító rendelkezik. A Szellemmel való jó kommunikáció jó eredményeket hoz létre az életetekben, de azt egy nem lineáris kommunikáció kell megteremtse. Mi is ez igazából? Ez egy "bízz bennem" paradigma. Meg tudjátok magyarázni a szeretetet? Meg tudjátok magyarázni Isten együttérzését? Ezek az elképzelések teljesen kívül állnak a lineáris gondolkodáson, mégis képesek vagytok használni őket, és meg tudtok bízni bennük.

A legtöbbetek nem lineáris energiával próbál meg együtt dolgozni egy lineáris világban, és ez nehéz ügy. Kemény dió, mert a lineáris módon való gondolkodás a jelenlegi valóság egy megszokása. Ha még mindig lineáris módon gondolkodtok Istenről, akkor az erőfeszítéseitek, hogy valóban kommunikáljatok vele, korlátozottak lesznek. Hasonlat következik. Képzeljétek el, hogy fel akarjátok hívni Istent mobiltelefonon! A józan ész azt mondja: "tartsd magasra, hogy jobb legyen a vétel". De helyette egy lyukat ástok és beleálltok, mivel nem értitek meg a technológiát. Az emberek, akikben megbíztok, azt mondták nektek, hogy le kell legyetek "földelve" ahhoz, hogy Istennel beszéljetek. Látjátok? Ez korlátozza a térerőt, de ezt mondja a régi logika. Ez most csak egy aprócska példája volt az új paradigmáról való régi gondolkodásnak.

Létezik egy körülöttetek lévő kíséret. A kíséret minden egyes tagja mélységesen szeret benneteket. Azonban továbbra is figyelik, hogy ezen dolgok közül sokba belezavarodtok, mert bizonyos módokon még mindig rendelkeztek az "Isten a dobozban" elfogultsággal. Még, ha hisztek is abban, hogy tudtok azonnal kommunikálni, mégsem gondoljátok úgy, hogy Isten eléggé törődik azzal, hogy együtt dolgozzon veletek a problémán - őszintén. A szabad választás megengedi a számotokra, hogy ezt egész életetekben így folytassátok.

"Kryon, jól vagyok. Tudom, hogy mit csinálok a Szellemmel. Ne mondd nekem azt, hogy még mindig elfogult vagyok a linearitásban." Igazán? Hogyan gondolkodsz önmagadról? Nagyszerűséget érzel, vagy van ott néhány valódi személyes probléma, amiket nem tudsz lerázni? A másokkal és a saját problémáitokkal való gyógyító munkátokra abszolút hatással lesz az, hogy hogyan is éreztek önmagatokkal kapcsolatban. Pont. Ez egy meglehetősen új tulajdonság, ami a fejlett energiával érkezik meg.

Közületek sokan lehet, hogy egy életöltőn, vagy évtizedeken át olyan körülöttetek lévő kísérettel haladnak, akik azért könyörögnek nektek, hogy kérjétek már és jöjjetek rá a dolgokra, mert benne vagytok a kommunikációban, és hát "a vonal szabad". Azonban, valójában nem tudtok annál tovább menni, mint amilyen mértékben igazából szeretni tudjátok önmagatokat.

Van egy új valóság, amiről beszélni akarok nektek. Még csak a "kezdő fázison" vagytok túl - ahogyan azt mondani szokták. Éppen most vettetek 180 fokos fordulatot, és most már tudtok Istenhez beszélni. De mi van akkor, ha aztán Isten más nyelven szólal meg? Tulajdonképpen azt látjátok, hogy ez egyáltalán nem is egy nyelv, hanem egy olyan tudatosság, amit érteni és értelmezni kell. Mi van, ha ehhez néhány dolgot össze kell még rakjatok, amikről sohasem gondoltátok volna, hogy jobbá teszik ezt a kommunikációt?

A kommunikációs felszerelés

Képzeljetek el egy másik hasonlatot! Most arra kérnek benneteket, hogy segítsetek "megtervezni" a saját különleges képességeiteket - ez ugyanúgy érint minden gyógyítót, és minden nem-gyógyítót is egyaránt. Az adottságok - eszközök a jó spirituális kommunikációhoz minden ember számára a bolygón. Az Isten a dobozban most nem tud működni, mivel az egy emberi elmeszülemény. A régi gondolkodási szokások arról, hogy hogyan is működnek a dolgok, nem lehetnek jelen már az elmétekben. Most a "dobozon kívül" kell, hogy gondolkozzatok, hogy megértsétek, hogyan is tegyétek a dolgokat.

Tehát, most meg kell tervezzetek vagy építenetek kell valami olyasmit, amin rajta van a ti pecsétetek! Elvégre a többdimenziós dolgok a tudatosság energiáját igénylik, nem pedig lépcsőmászást vagy gyöngyszámlálást. Tehát, mondjuk azt, hogy annak a darabkái és részei, amit létre kell hozzatok, mind az öletekbe hullik, így össze tudjátok rakni és meg tudjátok tervezni őket. Képzeljétek csak el, hogy a szakács valamiképpen az égből lehullva kapja meg az összes hozzávalót, és már ott is van az étel minden része körülötte! De a frusztráció az, hogy a szakács nem ismer fel egyet sem az új hozzávalók közül! Nincs értelme a dolgoknak, pedig a szakács jó. De hirtelen valaki azt kérdezi, hogy: "Az összetevők többdimenziósak?"

A válaszotok: "Igen. Annak kell lenniük. Emiatt nem ismerem fel őket."

"Akkor miért nem használjátok az intuíciótokat, és rakjátok össze őket anélkül, hogy használnátok a múltbéli főzés tapasztalatainak linearitását, vagy hogy megértenétek minden részt és darabkát?"

A válaszotok: "Ezt meg tudom csinálni! Most már értem!"

Tehát, még akkor is, ha az elkészítendő ételbe lineáris módon belekerülő hozzávalók mibenléte rejtély számotokra - ez mégis rendben van. Mivel most, amikor hozzáadjátok az intuíciót és a fejlett tudatosság "varázslatát", ami azt mondja, hogy: "Nem kell olyan módon megértenem a dolgokat, ahogyan valaha tettem annak érdekében, hogy képes legyek nagyszerű dolgokat teremteni az életemben." Az étel elkezdi megfőzni önmagát! Milyen útmutatásokat követett a mesteri festő az üres vásznon? Milyen hangokat "hallott" meg a mesteri zeneszerző, amikor megírta a szimfóniát? Látjátok hát? Ez mind az intuíción át érkezik.

Ez a metaforikus étel, amit főztök, sokkal táplálóbb lesz, mint bármi, amit valaha korábban készítettetek. De soha nem gondoltatok arra, hogy ezekből a furcsa, nem lineáris hozzávalókból főzzetek, ugye? Sohasem gondoltátok, hogy eléggé irányítani tudnátok a számotokra adatott képességek részeinek és a darabkáinak a megtervezését, ugye? Soha nem gondoltátok, hogy érdemesek vagytok rá, nem igaz?

Talán, de csak talán, még mindig foglalkoztatnak benneteket az Isten a dobozban szokásai. Ismételten csak: minél jobban szeretitek önmagatokat és bíztok az intuitív énetekben, annál tisztább a kommunikáció.

Nem is olyan régen, átadtunk nektek egy olyan üzenetet, hogy ha gyógyítók vagytok, vagy ha van valamiféle Szellem adta képességetek, akkor azok fel fognak fokozódni. Elmondtuk számotokra, hogy ebben az új fény/sötétség kapcsolatban, hirtelen megnövekedett lehetőségekkel találjátok magatokat. Olyan dolgokat láthattok, amikre sohasem számítottatok, vagy korábban még csak soha nem is láttatok. A munkában az eredményeitek megkétszereződhetnek, megháromszorozódhatnak, vagy akár még annál is több lehet. Eszetekbe jutott valaha is, hogy ez "hogyan" fog megtörténni? Gondoltatok arra, hogy voltaképpen az adottságok új megtervezésébe vonódhattok be? Talán azt gondoltátok, hogy ezek csak úgy feltűnnek és máris működnek? Szó sem lehet róla. Óh, fel fognak tűnni nagyon is, de eleinte irányíthatatlanok lesznek a számotokra. Csak körbe-körbe fognak szállni, és bármikor eltűnnek - vagy épp megállnak -, amikor csak akarnak. Frusztráló? Igen. Ez fog történni mindaddig, amíg meg nem értitek a körülöttetek lévő tervezés szépségét, és hogy miként is vagytok felkérve arra, hogy olyan módokon dolgozzatok együtt az új eszközökkel, ahogyan soha nem tettétek azelőtt. Semmi linearitással és semmi olyasmivel, amit valaki már elmondott volna nektek korábban.

"Rendben Kryon, felkeltetted a figyelmemet. Gyógyító vagyok. Mondj valami gyakorlati dolgot! Hogyan tervezzem meg ezt? Hogyan főzzem meg az ételt?"

Hogyan is megy ez

Kedveseim, nyitott kommunikációban álltok egy olyan kísérettel, ami tudja a neveteket, és ott ül mellettetek, amikor fent vagytok, amikor alszotok, és figyel rátok, néz benneteket. Azt szeretném, ha most így kommunikálnátok: "Kedves Kíséret! Drága Szellem! Köszönöm ezeket a bámulatos képességeket. Most már felismerem, hogy itt az ideje számomra, hogy segítsek megtervezni a tökéletesítésemet, mivel rajtuk van a nevem. Adj nekem intuíciót és energiát - amiben már hiszek - amely hozzásegít, hogy tudjam, mit is kezdjek velük! Tedd meg ezt velem annak érdekében, hogy elnyomjam és eltoljam magamtól azokat a dolgokat, amiket el kell, és felszabadítsam azokat, amiket pedig fel kell! Legyen türelmem ennek az időzítéséhez! Hadd tegyem mindezeken dolgokat szeretetben és együttérzéssel!"

Ismételjétek ezt olyan gyakran, ameddig csak el nem hiszitek. Ezt tulajdonképpen csak egyszer kellene szavakba foglalni kedveseim, azonban az ismétlés a lineáris részetek számára is megengedi, hogy meghallja és elhiggye azt. Egy idő után a folyamat aztán a következővé válik. Elkezditek megkapni az intuíciót, amire igényetek van, és elkezdtek számítani az eredményre. Aztán a dolgok elkezdenek működni. Legközelebb már valami többet akartok! Aztán elkezdtek többre számítani! Ez egy olyan folyamat, mint az izmok edzése - így hát gyakoroltok és gyakoroltok, majd hamarosan felismeritek, hogy a körülöttetek lévő kíséret segítségével, ez csakugyan működik.

Fénymunkások, figyejetek ide! A Szellem jól ismer benneteket, mindazonáltal sokan közületek most itt ültök ebben a csoportban, vagy hallgatjátok ezeket a szavakat. Azt akarom, hogy tudjátok: közületek minden egyes személynek egyéni mintázata van annak érdekében, hogy segítsen elengedni a félelmeiteket, valamint, hogy segítsen irányítást szerezni a biológiátok felett. Mindezen dolgokon ott van a nevetek. Ez azt jelenti, hogy ez a folyamat nem egy "kapj be egy pirulát"-féle tapasztalás. Ez személyre, testre szabott dolog a saját tudatosságotok és energiátok számára. Mindez a kommunikáción keresztül történik meg.

A Szellem számára nem túl sok, nem túl nehéz milliókra figyelni egyszerre! Ez Isten tudatosságának látványos energiája. Viszont a Szellem számára szintén lehetséges az is, hogy egy megoldás érdekében egyszerre milliókkal működjön együtt egyénileg, és olyan szinkronicitást hozzon létre, ami túlmutat a "szerencsén", illetve azon, amiről azt gondoljátok, hogy lehetséges. Ne korlátozzátok le azt, amit lehetségesnek gondoltok, csak mert nem hisztek abban, hogy magasabb szinten lennétek vele kapcsolatban! Abban vagytok. Ez hát a felhívás, a felkérés arra, hogy elkezdjétek megérteni mindezt.

Ha azt gondoljátok, hogy Isten túl messze van ahhoz, hogy meghalljon benneteket, akkor az probléma lesz. Az Isten egy emberi dobozba téve. Viszont, ha azt gondoljátok, hogy suttoghattok is akár, de az örökkévaló Teremtő Forrás akkor is meghall és szeret benneteket, akkor bizony jó nyomon jártok. Látjátok, ez nem lineáris dolog, ugye? Ez nem az a fizika, amit tanítottak nektek, nem igaz? Ez nem azon földi spirituális tanítás, ami tanítottak, ugye? Mi van, ha - de csak ha - Isten nagyobb annál, mint bármi, amit valaha is tanítottak nektek? Mi van, ha - de csak ha - igazam van, és csakugyan nagyszerűek, csodálatosak vagytok Isten szemében?

Megértitek ezt? Úgy gondoljátok át és fontoljátok meg ezt az üzenetet, hogy az teret engedhessen az igazságnak, és hogy értsétek, ez egy személyes és testre szabott energia, csakis a ti életetek számára. Ez hát Kryon üzenete, és továbbra is az lesz a "székben ülő embertől".

És ez így van.

Kryon


Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sándor