Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A Lemúriai Nővériség számára szóló Kryon közvetítés

A Lemúriai Nővériség számára szóló Kryon közvetítés
A hegy nővérei
McCloud, Kalifornia - 2019. július 1.

( Forrás: https://amberwolfphd.com/wp-content/uploads/2019/07/McCloud-Sisterhood-7-1-19.mp3 )


Üdvözöllek benneteket kedves nővérek, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam félreáll, ami azt jelenti, hogy a székben ülő férfi nem hallja mindezt. Ez azon általa történő közvetítések egyike, amikor kívül marad a szavai körén. Ez pedig okkal van így, mégpedig azért, amit újra elmondok: az előttem összegyűlt női nem iránti tiszteletből. Nincs ebben semmi titok, csupán tisztelet - a női mivoltotok tisztelete, ami mint mindig, a megbeszélésünk részét képezi. Mivel előttem ülnek itt a nővérek, és eme szót majdnem szó szerint használom - a hegy nővérei.

Kis idővel ezelőtt átadtuk ezt az üzenetet - vagy egy hasonlót - más nővéreknek, akik pár napja összegyűltek ott, amit mi a hegy árnyékának nevezünk. Ti pontosan a hegy árnyékában vagytok - mélységes értelemben - ebben a McCloud nevű városban, mivel ennek a bizonyos városnak nagyobb történelme van, mint annak a másiknak, ahol múltkor a hölgyek és nővérek ültek. Ez azért fontos, mert itt nem igazán változott sok minden - ez pedig azt jelenti, hogy az őshonos lakosok nagy valószínűséggel nagyrészt ugyanazokat a dolgokat látták maguk előtt, amiket ti is, és olyan elhelyezkedésben, ahogyan ti is most. Nem feltétlenül az épületeket, vagy éppen az utakat persze.

Amit most mondani kívánok nektek, azt elmondtam akkor is a többieknek. Hölgyek, valami olyan képességgel rendelkeztek, ami által úgy adhatok át, úgy mondhatok nektek dolgokat, úgy beszélhetek hozzátok, ahogy egy kevert nemű közönséggel nem. Ennek oka pedig az, hogy ott voltatok valahol és átéltetek olyasmiket, amiket csakis ti vagytok képesek felidézni. Koherenciát éltek át a teremben most, mindannyian képesek vagytok érzékelni és emlékezni. Talán még bizonyos illatokat és más dolgokat is tudtok érezni olyan módon, ahogy egy vegyes közönség nem. Mi a valószínűsége annak, hogy ténylegesen lemúriaiak voltatok?

Újra elmondom, és szeretném, ha idefigyelnétek! Nem véletlen az, hogy most nőkként vagytok itt, és egy olyan szituációban találtátok magatokat, ami alkalmat ad az itteni lehetőségek megtapasztalására. Ez annak a lehetősége, hogy ténylegesen meglássátok és megérezzétek azon Nővériséget, amelynek keretén belül összejöttök, és közösen tisztelegtek valami olyan előtt, ami rendkívül ezoterikusnak tűnik. Viszont ebben a konkrét esetben - akárcsak az előző alkalom résztvevői - a hegy árnyékában teszitek ezt. Ez pedig egy egészen más kategóriába helyez benneteket.

Ez pedig a következő: eme pillanatban, hasonlóan az előző találkozó nővéreihez, közelebb vagytok mint bármikor máskor a lényegi maggal kapcsolatos legmélységesebb emlékezethez, ami csak lehetséges.

Mi ez a lényegi mag? Több rétegből áll: az első - a csillagokból származó anya szeretete. Ez meglehetősen mélységes dolog.

A második réteg az információ, amit megtanítottak nektek, és amit megkaptatok annak érdekében, hogy amikor elérkezik az idő, képesek legyetek azt előhívni szabad akaratotokkal, és felidézni néhány olyan igazságot, ami a saját tanításotok szempontjából értékes és egyedi.

Az egyik dolog az, amit előző alkalommal szintén elmondtam a többieknek - és próbáljátok meg ti is belehelyezni magatokat ebbe -, hogy talán azon kevesek közé tartoztok a bolygón, akik valóban tömör és pontos emlékezettel bírhatnak arról, hogy egy Csillag Anya előtt ülnek. A Csillag Anya olyan létező - ha így kívánjátok nevezni, olyan entitás - ha így kívánjátok nevezni, olyan intelligencia vagy tudatosság - ha így neveznétek, aki valahonnan máshonnan érkezett. Aki megérkezett és elvetette az emberiség magvait, aki 23 kromoszómával látta el a 24 helyett, megváltoztatva azokat - ti pedig nagyon is ott voltatok!

Megint lennének olyanok, akik azt mondanák: "Én nem vagyok ebben biztos, a véletlen műve, hogy itt vagyok. Tényleg ott voltam Lemúriában?" Ha visszavezetitek magatokat az úton, hogy mi is hozott ezen helyre a hegy árnyékába, elég valószínű, hogy mindannyian más-más forgatókönyv alapján jöttetek. Ám én azt mondom, hogy minden egyes esetben volt egy angyal, aki vezetett benneteket, hogy pont itt legyetek ebben az időben, meghozva a megfelelő döntéseket, hogy itt üljetek a székben és ezt meghalljátok.

Felelősséggel vagytok felruházva, és talán nem olyan módon használom ezt a szót, mint ahogy az édesanyátok használná: azon felelősséggel, hogy ha úgy kívánjátok, visszaemlékezzetek arra, ami valóságos. Hogy emlékezzetek arra, ami valóságos.

Szeretetet ont magából ez a hegy most, mivel közületek néhányan magukra öltötték azt a köntöst, amely így beszél rólatok: "Elhiszem ezt, érzek is valamit. Egyfajta kötődést érzek itt, nem tudom pontosan, mi az." Vannak köztetek, akik metafizikainak születtek, vagyis: a kezdetektől a tudás birtokában voltak. Vannak olyanok is, akik éppen mostanában éreztek rá arra, hogy talán többet tudnak. Ez a tudás pedig az, hogy valami módon egy nagyobb célhoz kapcsolódtok. A nagyobb cél pedig, a mostani időben hölgyek, a hegyhez való kapcsolódás. Szó szerint azokhoz, akik a csillagokból érkeztek, tanítottak és képeztek benneteket. De ami még ennél is fontosabb: nem véletlenül hívják őket Csillag Anyáknak. Azért mondom ezt el újra, hogy megértessem veletek annak hatalmas fontosságát, amiről itt szó van.

A mondanivalóm pedig ez: sokan közületek maguk is anyák. Ha esetleg eltávolítottak volna a gyermekeitektől, és ha esetleg ezen forgatókönyv szerint nem ismernének vagy ti nem ismernétek őket hosszú ideig... és ha e forgatókönyv alapján visszatérnének, hogy hátha rátok találnak - mit mondanátok nekik? Mit mondanátok?

Szeretném, ha itt ülnétek egy kis ideig, hiszen a hegy szól most hozzátok éppen, mivel a Csillag Anyák beszélni kívánnak veletek! Az első dolog pedig, amit mondanak: "Isten hozott újra leányom! Isten hozott! Légy üdvözölve ismét leányom! Szeretlek, kézen foglak, és azt szeretném, hogy nézz a szemembe, és hallgasd a hangomat, mely sajátosan különleges, és amelyre olyan tisztán emlékeznél, ha általa szólhatnék hozzád! Szeretném, ha felidéznéd azt az információmagot, amit tőlem kaptál az örömről és igazságról! Minden általam átadott információ közül pedig, szeretett leányom, azt szeretném, ha elsőként erre emlékeznél! Tudjuk, kik vagytok és pontosan a tervezett időben érkeztetek ide. Szeretnénk követni az életeteket, megadni a békét, az örömöt és a gyógyulást - így békések lehettek a fellépésetekben, és másoknak is megtaníthatjátok ennek mibenlétét. Felejtsétek el a tantételek és hasonlók aprólékos részleteit, mert ti a sámáni bölcsességet hordozzátok, hogy emlékezzetek, majd szétosszátok a magasabb tudatosságot a körülöttetek lévőknek: a szüleiteknek, ha még élnek, vagy a gyermekeiteknek! Ezzel tudtok tanácsot adni a gyászolóknak - akár önmagatoknak is, az elárultaknak - akár önmagatoknak is. Tudjuk, hogy kik vannak itt."

Ezek azok az anyák, akik a szemetekbe néznek, és azt mondják:"Ha most megfogjátok a kezünk, akkor másként fogtok innen elmenni, békésen, kényelemben önmagatokkal, és tudással felruházva." Ez a sámáni lét: a képesség, hogy fölé emelkedtek azon dolgoknak, amelyek elnyomnak, kifárasztanak benneteket ezen a bolygón. Vannak itt fáradt hölgyek, vannak itt leányok most is, akik azt kérdezgetik maguktól, mi legyen számukra a következő lépés. Az anyák pedig belenéznek a szemeitekbe és így szólnak: "Ne gondolkodjatok ezeken a dolgokon, mert megoldódnak és elmúlhatnak, ha azt tartjátok szem előtt, hogy a megoldás energiáját vihetitek magatokkal erről a helyről!"

Hegy leányai, nem véletlen, hogy itt ültök! Mit mondanátok, ha a tiétek lenne a felelősség, hogy a hegyen ülve lenéztek a gyermekekre, akik előtt valaha ott ültetek, és akiket már ezelőtt is tanítottatok? Ez az, amit mondani kívánnak nektek. A mondanivalójuk pedig tele van az emlékezés, a béke hatalmas szeretetével, szépségével - ezt kívánják nektek adni."Lazítsatok és hagyjátok, hogy szeressenek" - ezt mondják! Lazítsatok és hagyjátok, hogy szeressenek! Aztán pedig így folytatják: "Kezdjük ismét a tanítást, hogy egyre többre emlékezhessetek!"

A hegy árnyékánál nincs is erre megfelelőbb hely - ez a legerőteljesebb hely, ahol a Lemúriai Nővériségnek része lehet Lemúria befogadásában.

Szeretném, ha tudatában lennétek ezen dolgoknak, ha emlékeznétek rájuk! Mindezen szertartás, és azon közvetítés által, ami most következik, maguktól a Csillag Anyáktól. Szeretném, ha ráéreznétek a találkozó valóságosságára, amely csakugyan egy újraegyesülés!

És ez így van.

Kryon


Átíró - Barczi Bernadett
Fordító - Barczi Bernadett
Lektor - Korontai Éva