Nyomtatható magyar PDF formátum Magyar nyelvű MP3 gépi felolvasás
A Lemúriai Nővériség számára szóló Kryon közvetítés

A Lemúriai Nővériség számára szóló Kryon közvetítés
Az emlékezés virágai kibomlanak
Ottawa, Ontario, Kanada - 2019. augusztus 19.

( Forrás: https://amberwolfphd.com/wp-content/uploads/2019/08/Sisterhood-Ottawa-8-17-2019.mp3 )


Üdvözöllek benneteket kedves Nővérek, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam félreáll. Egymás után adom át sorban az üzeneteket, melyek birtokában jobban megérthetitek, amit már tudtok, ám ami - manapság - még nem tükröződik a társadalomban. Ez lassacskán azonban megváltozik.

A női lét különleges tisztséggel jár - bár ez manapság szinte alig érezhető, csupán bizonyos kultúrákban - melyek legtöbbike az őshonos bennszülötteké. Ez pedig az, hogy a nő szerepe túlmutat azon, hogy másoknak viseli a gondját, gyermekeket szül, tudatosan gondoskodik másokról - egyfajta magasabb tudatossággal - mivel gyermekeket nevel. Beszéltünk már erről, megtárgyaltuk, szót ejtettünk az intuíció második rétegéről, ami minden nőben ott lakozik. Így kezd lassan értelmet nyerni az, hogy a nők hordozzák a spirituális papi vezetők, tanítók, sámánok tisztét, és hogy ez egyszerűen így van jól. Ha a Nővériség létezésének okát kívánnátok megszemlélni, vagy akár ezen üzenetekét, akkor azt látnátok, hogy ez visszatérés ennek tudatához, mégpedig azon célból, hogy lassan felismerjék az emberek: mindez igaz. Elmondtuk, hogy a - spirituális - szervezetek, végül elkezdenek ráébredni erre. Még azoknak is, melyeket évszázadok óta férfiak vezetnek, lassan megváltozik a felépítésük, hogy a nők elfoglalhassák ezen helyeket. Ekkor majd valami ámulatba ejtő dologra jönnek rá: arra, hogy a nőknek ez jobban megy.

Kedveseim, ez egy tudatváltás kezdete is egyben, melybe beletartozik annak felidézése, aminek nyilvánvalóvá kell válnia. Tudtátok, hogy a bolygón jelen van egy olyan spirituális történelem, ami ettől hangos, ezt kiabálja, ám mégsem igazán gondolkodtatok el róla? Feltettétek-e valaha magatoknak a kérdést: miért van az, hogy ha egy különleges színdarabot kell előadnotok az iskolában vagy a munkahelyeteken, és ha egy csoport angyalra lenne szükségetek hozzá - vajon hány férfit toboroznátok erre? A válasz pedig: egyet sem. Ugyanis mindenki tudja: az angyalok nők. (Kryon mosolyog) Mit gondoltok, ez honnan jött? Egy elférfiasodott világban miért a nők az angyalok? A történelem egész során - és illethetitek ezt a szentség vagy a mitológia szóval is - mindig a nők voltak az angyalok. Ó, persze vannak kivételek a hierarchiában, a többség azonban mindig nő. Nos, ez nem véletlen, hanem egy bevésődés.

Elmondtuk, hogy a plejádiak mennyi mindennel elláttak benneteket, és hogy a Csillaganyák előttetek ültek szemtől szemben és így tanítottak benneteket. Voltak közöttük, akik énekeltek nektek, voltak akik tudatcserét eszközöltek, amihez nem volt semmi más sem fogható. Elmondtuk az előző közvetítésekben, hogy ez olyasmi, amit sohasem felejtetek el. A bevésődés egy olyan tudatos lenyomat, amit magatokban hordoztok életről életre, és addig talán sosem ébred fel, amíg készen nem áll. Most viszont, hölgyeim ezt teszi!

Ami pedig készen áll az az, hogy felidézzétek a nők szentségének szerepét ezen a bolygón. Milyen érdekes, hogy még a férfiak által vezetett templomokban is a nők az angyalok - (Kryon mosolyog) - a falakra festve, hogy bárki láthassa. Megismételjük: ez bevésődött az egész emberiségbe, ami magáért beszél. Arról szól, hogy ez a tisztetek. Egész nap egy bizonyos motívummal foglalkoztunk, mégpedig a láthatatlan dolgokkal, amit magatokban hordoztok, melyek többdimenziósak, láthatatlan módon. Ezek között rejlik az is, amit önmagatokban hordoztok: a lelketek megszenteltsége. Az, hogy nem szennyezetten, hanem mindannyian fenségesen nagyszerűnek születtetek.

Ó, tovább is van még! Hányan mondhatják el ténylegesen azt ebben az okos csoportban: "Lemúriai voltam. Ott voltam. Nőként voltam ott, ahogy ma is, és kapcsolódom ehhez az egészhez." Meglepő módon, sokan vannak a teremben, akik egy olyan valóságra ébrednek rá, ami mindig is láthatatlan volt. A valóság az, hogy ott voltatok. Így azt szeretném, ha elgondolkodnátok: vajon honnan jön ez? Abból a lenyomatból, bevésődésből származik, ami életről életre bennetek szunnyadt. Nem volt rá ok, hogy aktiválva legyen - hiszen akkor még nem mentetek keresztül a váltáson, még a közelébe sem kerültetek annak a helyzetnek, amelyben bármilyen okból felébredhetett volna. Amilyen irányba pedig ez a bolygó tartott, talán sosem ébredt volna fel - ám ott húzódott mindig is, láthatatlanul, ott volt lenyomatként. Emlékezett rá, milyen hangja volt a plejádi anyának, emlékezett a plejádi anyával végbement tudatcserére, emlékezett a Csillaganyára, és arra, hogy ez milyen érzést keltett.

Ez pedig ott szunnyadt megbújva és láthatatlanul mindazokban, akik lemúriainak vallják magukat itt is, egészen mostanáig, amikor is ez elkezd feltárulni. Nem aktiválódni, az másféle dolog. Ez egyfajta kibomlás. Úgy kezd el kinyílni, ahogy a virág - becses értékként, annak megértéseként, hogy minden egy kicsit másmilyen és apránként egyre különlegesebbé is válik. A mai társadalmat szemlélve - mi zajlik, amire rámutathattok, hogy az feltűnően más? Azt mondanátok erre: "Hát a nők iránti bántó viselkedés nyomán kiváltott reakció." Íme ez olyasmi, amit még nem láttatok a saját életetekben, vagy nem láttak sem az apáitok, sem az anyáitok. A kinyíló virághoz fűzött egyenes kapcsolat ez, egyfajta megértés, nemcsak önmagatok kapcsán, hogy ott voltatok és lenyomatot kaptatok, hanem a teljes emberi öreg lélek ébredése ez. Van ebben valami igen különleges, amit lassan már láthattok, egyfajta mély tisztelet, egy szokatlan lenyomat eme társadalomban. Azt mondom nektek, hogy ez maradandó, mivel ami következik, az nem az egyenrangúságról szól. Ami a bolygó tudatosságában bekövetkezik, az annak a szentségnek, tisztnek és helynek a tudatosítása, ami a nőt illeti, amit ő tud továbbadni, eme bizonyos lenyomatnak köszönhetően.

Szeretném, ha visszaemlékeznétek arra, hogy Lemúriában a férfiak nem találkoztak a Csillaganyákkal és plejádiakkal olyan módon, amiképpen ti - mivel ti a jelen időkre való felkészítésben részesültetek! A virág folytatja kibomlását, és meglátjátok majd, hogy a civilizációban végezetül egy lassú visszatérés lesz tapasztalható ahhoz az elgondoláshoz, hogy a nőt illeti meg a szent dolgok tanítása. Mivel ő az, aki világra hozza és megnyugtatja a gyermekeket, ő tud egyszerre több dolgot a kezében tartani, valamint feltétel nélkül szeretni. Ez hát a ti tisztetek!

Nővérek, ébredjetek, mert rengeteg virág van kibomlóban! Az emlékezés lenyomatának virágai ezek. Ez történik mindenhol a bolygón, lassabban, mint ahogy szeretnétek, de éppen ezért vagytok itt. Azért, hogy ünnepeljétek ezt a kibomlást, hogy megértsétek, ez nem csupán a nők összejövetele testvéri lelkületből. Ez a nők összejövetele, a saját szentségüket ünnepelve, miközben valami igen-igen különleges dolog van feltárulóban. Ezért ültök itt a székekben. Kezdődjön hát a szertartás!

És ez így van.

Kryon


Átíró - Barczi Bernadett
Fordító -
Barczi Bernadett
Lektor - Korontai Éva