Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Magyar Kryon Honlap - Fogalomtár
Arany angyal-szék-tálca: Ez egy metafora, a megoldás metaforája bármilyen életünkben előforduló problémára. Az aranyszéken ül az aranyangyal, kezében tartja az aranytálcát. Az arany angyal a Felsőbb-Ént szimbolizálja, az aranyszék a fátyol túloldalát. Az aranytálcán ott van minden megoldás minden egyes problémára. A megoldás a MOST-ban van és a probléma már meg van oldva! Bővebben itt olvashatsz erről...

Család: Mindazon energiák, entitások és vezetők összessége, akik leszületésünk alatt folyamatosan velünk vannak. Kryon mindig kihangsúlyozza, hogy sohasem vagyunk egyedül! A családba Kryon a fátyol túloldalán lévő Felsőbb-Énüket is beleérti...

Dualitás: Magyarul kettősség. Ebben a fizikai síkban ahová az angyalok emberi bőrbe bújva leszületnek, minden kettős jellegű, poláris. Ez az alapigazság mondja ki, hogy ebben a világban mindennek megvan az ellenpárja, kivéve a szeretetnek amely semleges energia. Ilyen pl. a jobb-bal, kívül-belül, férfi-nő, pozitív-negatív, hideg-meleg, erős-gyenge, elektron-proton, stb...

Entitás: Röviden minden tudatos létező, amely nem fizikailag nyilvánul meg. Ilyenek energiák pl. a szellemi vezetők, de a köztes létben lévő tudatformák (szellemek) vagy elementálok is...

Fátyol: Ez egy metafora. Ez jelképezi azt a határvonalat, amely a dualitásban húzódik meg a földre leszületett emberek tudatossága és a Felsőbb-Énük túloldalon lévő teljes tudatossága között...

Fényharcos: U.a. mint a fénymunkás...

Fényküldött: U.a. mint a fénymunkás...

Fénymunkás: "Fénymunkás bármely emberi lény, aki megvizsgálta a saját tudatosságát és úgy döntött, hogy létezik egy isteni része, amelyet a saját maga, valamint a Föld érdekében is hasznosíthat. Semmilyen elmélet nem kapcsolódik hozzá és nincs intézményesült háttere."

Azokat nevezi Kryon fénymunkásnak, akik a spiritualitás útját járva emelkedett tudatosságukat sugározzák szét a környezetükbe. Ez legtöbbször a túláradó nyugalom, béke és harmónia érzése. Ezek az emberek csupán a létezésükkel megváltoztatják mindazokat a környezetükben, akik még túlsúlyban az automatikus elmereakciókkal és a személyes játszmák csapdájával küszködnek. Bővebben itt olvashatsz erről...


Gaia: A föld szelleme, tudatossága, mint élő entitás...

Gondolatminta: U.a. mint a semleges gondolatminta...

Hármas nyelv: Az új energiában megnyilvánuló emelkedett kommunikációs forma. Az intuitív megérzések nyelve, amely során a Felsőbb-Én a családdal kommunikál és kap útmutatásokat, sugallatokat...

Harmonikus közeledés: 1987-ben az egész emberiségre vonatkozóan meg lett mérve a pillanatnyi tudatossági vagy rezgésszint. Ezt az eseményt hívják "11:11"-nek is. Ezt a méréssorozatot 25 évenként végzik el, a következő 2012-ben lesz.

Minden Emberi Lénynek, aki valamikor is élt a bolygón, aki él a bolygón és akinek valamikor is esélye lesz, hogy éljen a bolygón feltettük a kérdést: "A régi energiájú próféciákkal akarsz-e továbbhaladni, a régi lehetőségekkel, vagy el akarsz mozdulni az új energiába, amiről az ősök beszéltek, hogy jönni fog? (A Mayák és 2012). Ez egy olyan energia, ami nem szerepel a jelen próféciákban, valami, ami megteremti a békét a Földön, valami, ami munkát teremt a jelenlevő Lemúriaiaknak és a jelenlevő öreg lelkeknek. Spirituális Világítótornyokat hoz létre, akik nagy számban fognak felébredni. Mit választasz?"

Bővebben itt olvashatsz erről...


Harmonikus összhang:

1989.11.8-9-én történt, amely során az egész emberiség Felsőbb-Énje meg lett kérdezve az alábbiról és igenlő válasz született...

"Hozzájárulsz-e ahhoz, hogy megváltozzon a DNS-ed? Engedélyt adsz-e arra kedves emberiség, hogy megkapd a spirituális átalakuláshoz szükséges eszközöket, ami szabad akaratod értelmében bármikor hozzáférhetővé válik számodra?"


Indigó gyerekek: Jellemzően az 1987 után érkezők, bár jöttek korábban is csoportokban, de mára már minden gyerek indigó lenyomattal jön a földre. Az indigó szín az aura alapszínére utal. Emelkedett szintű tudatossággal és új genetikával születnek a bolygóra, az előző életek karmikus lenyomatai nélkül. Jellemzően csak nagy nehézségek árán tudnak beilleszkedni a társadalomba. Lee és Jan Tober három könyvet is írtak a témáról, magyarul is kaphatóak...

Interdimenzionális: Jellemzően a dimenziók közötti, a dimenziókon átható dolgok. Ilyen pl. a szeretet, a humor, a zene és a művészetek...

Kozmikus szövedék: "A Kozmikus Szövedék, kedveseim, az Univerzum egyetlen energiaforrásának közös nevezője. A közös nevező - azt jelenti, hogy minden dolog a Kozmikus Szövedékből sugárzik ki. Nehéz mindent egyszerre meghatározni, ezért a szövedék különböző tulajdonságait lassan fogom elmondani. A Kozmikus Szövedék mindenhol ott van. Áthatja a teljes Univerzumot. Minden, amit látsz és minden, amit nem láthatsz, tartalmazza a szövedéket. Fizikátok legkisebb részecskéitől kezdve, az elekronfelhőtől felfelé, a Kozmikus Szövedék jelen van."

Kryon itt és itt bővebben is kifejti miről is van szó...


Kristály gyerekek: Az indigó gyerekek újabb, fejlettett tudatosságú és DNS-el rendelkező generációja...

Kristályháló: U.a. mint a Mágneses háló...

Lenyomat: Születésünkkor magunkkal hozott induló energia, hasonlóképp mint a gondolatminta...

Mágneses háló: A Kryon csoport a Mágneses háló átállítását végezte a földön 1987-2003-ig. A föld mágneses hálójának az erőtere, indukció révén közvetlen hatással van az emberi tudatosságra és egészségre az elektromos DNS-en keresztül, ami valójában hurok alakú. Mivel a Harmonikus közeledés értelmében a tudatossági szint elérte a kívánt mértéket 1987-ben, a következő fejlődési szakaszhoz a háló átállításra került. Ez magával hozta az emelkedett tudatosságú indigó gyerekek tömeges érkezését, a mágneses pólusok fizikai elmozdulását, de közvetve az időjárás megváltozását is, mivel Gaia is reagált az emberi tudatosság megnövekedésére.

"Ez egy DNS-kiszolgáló motor. Kommunikál az Emberiséggel - minden egyes Emberrel - és ez azzal van kapcsolatban, hogy ki vagy te személy szerint."

Bővebben itt olvashatsz erről...


Otthon: A fátyol túloldalán lévő hely, ahol a Felsőbb-Énük eredetileg tartózkodik...

Paradigma: Globálisan elfogadott szemléletmód...

Régi energia: A régi emberi tudatosságot jelképezi, amely az 1987-es Harmonikus közeledés óta folyamatosan konfliktusban van - Kardok Hídja - a földön jelen lévő új energiával és tudatossággal. Régi energiás - elmés - gondolkodásmódú emberek alatt érti Kryon jellemzően azokat, akik nem nyitottak a spirituális dolgokra, vagy makacsul ragaszkodnak mindenhez ami a régi időkből megszokott számukra. Minden szervezet, rendszer vagy társadalmi berendezkedés, ami pl. korrupt és önérdektől vezérlet, szintén ilyen. Ezért omlanak ezek sorra össze...

Sárkány energia: Nem a mesék mitikus szörnyeire vagy a pusztító sárkányokra utal, hanem a sárkány-energia maga a nemesség, a teremtés varázslata. Ez a sárkány-energia ébredt fel a Földben és változott meg általa a Kristályháló fizikai és spirituális értelemben egyaránt. Fejedelmi energia értelemben gondolj erre a szóra. A sárkány energiával bíró mesterekre pedig úgy, mint a spirituális Földi királyság lényeire. Bővebben itt olvashatsz erről...

Semleges gondolatminta: "Magamba kívánom fogadni önnön hatalmamat és együtt szeretnék teremteni az Univerzummal. Szándékom szerint fénylénnyé kívánok válni. Szándékom szerint élni kívánok az új energia által felkínált lehetőséggel."

"Engedély a múlt semlegesítésére."
"Engedély arra, hogy a tudatosságodon belül egy emelkedett energiára tegyél szert."
"Amikor a semleges gondolatmintáért folyamodtok, egy mély és mindegyikőtök esetében más módon lezajló folyamat veszi kezdetét."
"...DNS-etek spirituális részeire közvetlen befolyással van."
"Ha ez a fajta energia van benned, a régi elhagy téged. Majdnem olyan ez, mint a régi bőr levedlése."
"A dolgok, melyek nem illenek az új energiádhoz, lassan távoznak... néha látszólag kellemetlen módon."

"A semleges gondolatminta a karmát hivatott eltörölni, véget vet a dualitás létezésének, eltörli a tanulás szükségességét, mesteri státusz biztosít, egyáltalán nem kell egészségügyi problémákkal szembenéznetek, életkorotok hosszabbra nyúlik. Toleráns, békés, melegszívű személyiséggé formálódtok, aki bölcsességgel tekint az őt körülvevő világra, a körülötte élő emberekre. Jóval nagyobb spirituális világosság, bölcsesség, megértés, türelem és szeretet virágzik ki belsőtökben. Mindenhol pozitív energiák kisugárzói lesztek. Mind az aura, mind pedig az alapkisugárzás színe áttetsző fehérré (színtelenné) változik vagy pedig semleges lesz."

"Az átalakulás során zavarosabb periódussal kell majd szembenéznetek (kb. 90 nap). Rendkívül élénk álmok néha szomorú érzéssel kísérve, mély depresszió... Lehet, hogy sok barátod, köztük társad is elhagy téged. Előfordulhat hogy karriered vagy hivatásod megváltozik vagy megszűnik számodra létezni. Döntésed visszafordíthatatlan! A változás alatt elveszíted vezetőidet és új segítőkre (három mesterre) teszel szert. Ebben az időszakban semmiképpen nem távozhatsz el. Összpontosíts figyelmedet célorientált munkára."

"A felvilágosult haladáshoz a "hármasság" (fizikai, mentális és spirituális szint) egyensúlyára van szükség. Az Univerzum minden mozdulata a test, az elme és a szellem egységét tartja szem előtt. Az egó (a hatalom jogosulatlan érzése), a szexuális vágy vagy az éhség, állandó irritáló tényező a Felsőbb-Én számára. Az egó megfoszt a szeretettől és ha egocentrikussá válsz, elveszíted a státusz megvalósításához szükséges egyensúlyt. Az emberek kiegyensúlyozatlansága téged is a mélybe húzhat. Egyensúlyban kell maradnod!"

"A megszerzett státusz megkérdőjelezhetetlen. Ha birtokunkban van a tudás, felelősséggel tartozunk érte!"

"Gondolataid képesek megváltoztatni a körülötted lévő dolgokat. Azok, akik a tiednél alacsonyabb vibrációval rendelkeznek, megváltoznak egyszerűen azáltal, hogy a környezetedben tartózkodnak, még abban az esetben is, ha tudatosan nem gondolsz erre. Ha valakit megérintesz, erőt adsz át neki, de mások kiegyensúlyozatlan energiáit mostantól még a fizikai kontaktuson keresztül sem szívhatjátok magatokba. Új karmát viszont ezentúl is létrehozhatsz... De mialatt ezek a történések folyamatban vannak, te már élhetsz a teremtés új eszközeivel."


Szándék: Az emberi akarat, a szívből jövő mély végleges döntés, amely azonnali hatással van egész további életedre...

"A tiszta szándékot nem tudod meghamisítani. A szándék az, amikor térdelsz. A szándék az, amikor bajban vagy. A szándék az, amikor azt mondod: 'Mindent megteszek! Ments ki innen' Nagyon kemény. De tudnod kell a következőt: nem kell kihívás a tiszta szándékhoz. Létre tudod hozni a tiszta szándékot a szíveddel, az érzelmeiddel, amikor készen állsz elkezdeni és azt mondod: 'Most készen állok és megteszem'."

"A szándék nem kérés, hanem igény Isteni mivoltodra. A szándék olyan valami, amivel mindig rendelkeztél és mindig is rendelkezni fogsz. A szándék eljut a személyiséged polcára, ami mindig is létezett és kihozza belőled azokat a dolgokat, amelyekre szükséged van és amit megterveztél még mielőtt idejöttél."


Szándék kivonat: Az a folyamat amikor a gyógyszert az egyik kezünkben tartjuk és szándékunk segítségével ráhangolódunk. Ekkor a hatás amire a gyógyszer hivatott - hasonlóképp mint a homeopátiában - átkerül a szervezetbe ahol kifejti a hatását. Kryon itt bővebben is kifejti miről is van szó...

Szellem: Amely alatt nem entitást ért, hanem az Isten szó szinonimáját, úgy mint a minden atomban és élőben benne lévő legmagasabb szintű tudatosságot...

Szinkronicitás: Másképpen az egyidejűség.  Amikor a látszólag véletlen események időben és térben egybecsengenek. "Isten szinkronicitása, más embereken keresztül valósul meg." Ilyenek jellemzően a sorsdöntő "véletlen" találkozások vagy események...

Szövedék: U.a. mint a Kozmikus szövedék...

Társteremtés: Amikor az ember a szándéka és a fátyol túloldalán lévő család segítségével megteremti a valóságában azt, amit kíván. Ezek jellemzően a Szellemhez szóló kérések, amelyek a szinkronicitás révén valósulnak meg...

Teremtés Barlangja: "Ez egy igazi barlang ezen a bolygón, amelyet soha egyetlen ember sem fog felfedezni. Semmilyen mennyiségű műszaki kutatás nem fog rátalálni, vagy nem lesz képes behatolni. Rejtve fog maradni, még akkor is ha ez a 3D-s valóságotok része. A Földkéreg nagy része kristály, amit minden geológus elismer. Azért lesz lehetetlen megtalálni ezt a szent helyet, mert úgy néz ki mint akármi más a Földön. Elég mélyen van ahhoz, hogy soha ne találjon rá egy közönséges Ember."

Ez a hely házasítja össze a spirituális és a fizikai jellemzőket, a földi dimenziót és az interdimenzionálisat.

"Ezen az Akasha Krónikának nevezett memóriatárhelyen belül, számtalan kristályszerkezet található. Itt tárolódik mindaz, ami az érkezésed és a távozásod között történik veled a Földön. Érkezésedkor ez az első hely, amit meglátogatsz, majd amikor földi életed véget ér, első utad szintén ide vezet. A kristálymemóriát veszed magadhoz itt, amit magaddal viszel a fátyol másik oldalára. Ha amellett döntesz, hogy visszatérsz a Földre (és a lemúriaiak majdnem mindig ezt teszik), akkor az első dolgod, hogy aktiválod a feljegyzést azáltal, hogy a kristályt - metaforikusan - újra elhelyezed a barlangban. Ez az egyedi kristály-egység tartalmazza és tudatja, hogy (1) a Földön vagy, (2) a Föld ismer téged, (3) milyen induló energiát választottál magadnak erre az életedre (lehetséges megállapodások), (4) mi történt veled eddig (múlt életekbeli megoldások), (5) milyen lehetőségek várnak rád, ha megváltoztatod a kezdeti energiát. Mindezt az információt a DNS is tartalmazza! A barlangban levő kristály passzív feljegyzés, de kapcsolatban van az élővel (vagyis veled). Ám mindkettő megváltozik, ha az élőt megváltoztatod."

Bővebben itt, itt, itt és itt olvashatsz erről...


Tiszteletadás Csarnoka: A halál után Kryon itt vár bennünket minden újabb körnél. Ekkor a család elénekeli a valódi nevünket a fényben és mi megkérdezzük őket, hogy: "Hogy állunk?" Ez a kérdés a földön zajló nagy tesztre vonatkozik, amely a fény és a sötétség egyensúlyáról, avagy a tudatosság mértékéről szól a bolygón. Bővebben itt olvashatsz erről...

Új energia: Az új, emelkedett emberi tudatosságot jelképezi, amely az 1987-es Harmonikus közeledés óta folyamatosan növekszik és azóta konfliktusban van - Kardok Hídja - a földön jelen lévő régi energiával. Új energiás - intuitív - gondolkodásmódú emberek alatt érti Kryon jellemzően azokat, akik nyitottak a spirituális dolgokra és változásokra, vállalva a bizonytalanságot is. Ilyenek a fénymunkások és az indigó gyerekek...

Új Jeruzsálem: Ez egy metafora, amelyben a Jeruzsálem szó nem egy helyre utal, hanem az új energiában megvalósuló emelkedett általános tudatossági szintre, a földi békére. Bővebben itt olvashatsz erről...

Véletlenek: U.a. mint a szinkronicitás...

Vezetők: U.a. mint a szellemi vezetők...

Világítótorony: U.a. mint a fénymunkás...

Akasha Krónika: Fizikailag a Teremtés Barlangjában lévő kristályok, amelyek a földön raktározzák minden emlékünket. Kryon értelmezésében a két fogalom ugyanaz. A DNS és az Akasha Krónika között szoros összefüggés van. Az Akasha Krónika a mindenség "minta-tárhelye", a DNS pedig az éppen használatos aktív rész tárhelye. Bővebben itt olvashatsz erről...

"Az Akasha-Krónika, mindannak a lenyomata ami valaha is voltál, ott van a DNS-edben. Az összes életed, minden spirituális növekedésed, minden tehetséged korszakokra visszamenően, minden ott van benne."


Armageddon: A régi energia és az ahhoz kapcsolódó tudatosság szerinti "világvége" esemény. Sokan megjósoltak ugyan, de az 1987-es Harmonikus közeledés óta érvényét veszítette...

Lemúriai: Azokat az öreg lelkeket nevezi Kryon lemúriaiaknak, akiknek ez már a sokadik leszületése itt a földön és nagyon régóta gyűjtik az élettapasztalataikat. Ők a kezdetektől fogva jelen voltak a bolygón és már az első civilizációban - Lemúriában - is itt éltek. Ezek az emberek jellemzően azok, akik először nyitottak az ilyen jellegű tanítások felé mint Kryon és fordultak - akár gyerekkorukban már - a spiritualitás irányába. Bővebben itt olvashattok róluk...

Plejádok: Az a földönkívüli humanoid népcsoport, aki a Plejádok csillagképből érkezett és úgy kb. 100.000 évvel ezelőtt nemesítette az itt élő egyik emberi fajt a sokból. Ez vált mára egyeduralkodóvá a bolygón, ezek vagyunk mi. Bővebben itt olvashattok róluk...

Paradicsom mátrix: 2005. március 5-ét Kryon a "Felemelkedés Napjának" nevezi. Ekkor történt, hogy minden mester aki valaha élt a Földön, visszatért Gaiához. Bővebben itt olvashatsz erről...

Kardok Hídja: Azt a szimbolikus harcot és egyben időszakot jelképezi ez a metafora, amely az emberi tudatosságot átvezeti a régi energiából az új energiába. A híd szó a régi és az új közötti kapcsolatra, a kard pedig a fénymunkások által vívott harcra utal...

Dicsőség Csarnoka: A halál után itt történik meg a lélek összes részeinek újraegyesülési szertartása. Itt egyesül a jelen éntudat a Felsőbb-Énnel, továbbá újraegyesül mindazokkal, akiket elveszített mialatt a Földön élt. Még akkor is, ha ők esetleg már visszatértek és pillanatnyilag egy másik emberi formában élnek. Bővebben itt olvashatsz erről...

Felsőbb-Én: Teljes lényünk leszületésünkkor megosztotta tudatosságát illetve energiáit az adott életnek megfelelően és nagyobb részben a fátyol túloldalán maradt. Onnan segítve intuíciókkal és terelgetve szinkron eseményekkel jelen éntudatunkat, hogy a mostani életre kitűzött célok érdekében eredményes legyen az életünk. Isten azon levese, amin a nevetek van...

Szellemi vezetők: Azokat az szellemlényeket vagy energiákat, entitásokat hívjuk szellemi vezetőknek, akik életünk folyamán bizonyos időszakokra mellettünk állnak egy adott fejlődési szakasz erejéig. Ezért a vezetők idővel cserélődnek, pl. a semleges gondolatminta befogadásakor, mivel a fejlődés folyamatos. Sokszor felmerül, hogy kinek hány szellemi vezetője van, erre Kryon már megadta a választ itt...

Lelki vezetők: U.a. mint a szellemi vezetők...

Veleszületett: A veleszületett egy olyan intelligens testi rendszer, amely az intuitív gondolatokban alapszik. A veleszületett testi intelligencia, nem az agyi szinapszisokból ered...

Bölcsesség korlátja: A bölcsesség korlátja az, amit úgy határozunk meg, mint az: "Ami az emberi tudatosság energiájában történik meg, amikor olyan bizonyos tulajdonságok bukkannak fel, amelyek nem mennyiségiek, de befolyásolják azt és még ezt a korlátot is megváltoztatják"... A bölcsesség korlátja nem egy fal, vagy egy akadály, hanem egy olyan energiahatár, amely arra vár, hogy elérjék... Amikor elérik a bölcsesség korlátját, akkor az eltöri a tudatosság régi paradigmáját és már semmi sem lesz képes az maradni, ami volt.

Jóindulat tényező: Megengedi a tudatosság számára, hogy megindítsa a változást. Ez a tudatosság azon szabályainak az alkalmazása, amely egy olyan tényezőt és helyzetet teremt meg, ami jóindulatú tetteket hoz létre.

Hógolyó: A hógolyó egy hasonlat, ami a bolygón élő emberek többségének magasabb tudatosságú gondolkodását jelképezi.

Spirituális logika: Olyan spirituális dolgok, amiknek értelme van.