Magyar Kryon Honlap - Kérdések és Válaszok

Kérdés:

Kedves Kryon!

A honlap "Kérdések és válaszok" oldalait különösen segítőnek érzem, de van egy kérdésem mely már jó ideje nem hagy nyugodni és amire még nem találtam választ: A Föld népessége jelen pillanatban nagyobb mint valaha, 6 milliárd fölött van, de vajon hol lehettek ezek a lelkek a múltban, amikor a Föld lakossága jóval kisebb volt?

Válasz:

Azon a helyen, amit ti úgy hívtok: "a fátyol túloldala". Az isteni tóba sokkal több entitás tartozik, semmint képzelitek. Az általatok látott és nem látott összes csillag egy-egy angyal haját jelképezi. Számtalanul sokan vagyunk, számunk mégis véges.

A Földet ezek az általatok isteninek nevezett angyali lények lakják, te egy vagy közülük. Sokan évezredek óta vártak rá, hogy részesei lehessenek annak a csodálatos kísérletnek, mely a Földön folyik. A bolygó lakosságának növekedése lehetővé tette számukra, hogy csatlakozhassanak hozzátok és a szabad választások bolygójára jöhessenek.

Elérkezik majd egy pont, amikor a Föld "tele" lesz és ha az emberi tudatosság ekkorra ott tart majd, ahol reményeink szerint tartani fog, akkor ezt a helyzetet ésszerűen és tisztelettel tudjátok majd kezelni.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Éveken át rendszeresen vissza tudtam emlékezni legtöbb (éjszakai) álmomra és próbáltam megfejteni, mit is jelenthetnek és mi az, amit megtudok belőlük magamról. Ma jött néhány gondolatom. Elmondanád-e véleményed róluk, meg az ébren álmodásról? Gondolataim a következők:

Az álmaim azonosak a képzeletemmel és a valóságommal is? Azt hiszem, hogy az álomkörnyezet állandó "Változása azzal lehet valamiképp kapcsolatban, hogy igazi valóságunk több szintből áll, sokdimenziós és egy pillanat alatt képes megváltozni. És ki mondja azt, hogy az álomkörnyezet nem egy más dimenzióbeli olyan alternatív valóságunk, mely egy meghozandó döntés miatt, vagy épp amiatt kerül előtérbe, mert a "múltban" nem hoztuk meg ezt a bizonyos döntést? Lehet, hogy tudatalattinkban csak ösztönzésként játszódnak le, hogy ebben a realitásban is megtanuljuk azt, amit más valóságokban már megtanultunk, vagy épp most tanulunk?

Válasz:

Először is hadd fogalmazzuk meg, lehetőségeinkhez képest legérzékletesebben, mi okból is álmodtok és milyen folyamatok zajlanak közben. Ezek nem feltétlenül azonosak azokkal, amit írtál. Az emberi álomfunkció végtelenül bonyolult dolog. Lehet, hogy a most következő magyarázatot követően se fogod teljességében megérteni.

BIOLÓGIAILAG: biológiai szempontból az álmok ténylegesen az emberi memória kiürítését és újraírását szolgálják. Egyfajta mentális tisztítás, amit testednek el kell végeznie ahhoz, hogy az agyadban található információk átrendezése alvás közben megtörténhessen.

Elmozdít dolgokat és prioritásokat rendel az emlékeket tároló különböző területekhez. Ennek során gyakran képek villannak be arról, ami történik. Ez a klinikai igazság van mögötte, de tudományotok még nem látja, vagy fogadja el. Hamar eljön azonban az idő, amikor képessé válva az agyi energiák feltérképezésére, ezt is ki tudjátok mutatni. Jusson majd eszedbe akkor, hogy hol olvastál erről legelőször!

PSZICHOLÓGIAILAG: Az emlékképek egyik helyről másikra való mozgatását egy a félelmeiteket, szereteteteket, vágyaitokat, sőt még szenvedélyeiteket is tükröző prioritás vezérli. Ez az a hierarchia, melynek elemzése annyi mindenről árulkodik és ez emberi lét évezredei alatt vajmi kevéssé változott. A nem-lineáris jellemzők... gyakorta látni embereket olyan helyen, ahol a valóságban soha nem jártak és járhatnak a 4 dimenziós idővonalat tekintve, mivel az agy ezeket nem lineáris módon mozgatja. A következőképp képzeld el: egy dobozt viszel a kezedben, teli az életed élményeit megörökítő fényképekkel. Majd hirtelen leejted a dobozt és a fényképek szana-széjjel potyognak. Majd kezded őket felszedegetni, de nem lesz köztük semmi rend. A múlt és a jelen összekeverednek. Ahogy kezedben tartod őket, Sally nénikéd fényképe pont egy olyan ház képe mellé kerül, ahol soha nem járt és meglátogat olyan valakiket, akikkel soha nem találkozott. Ráadásul bizonyos képeket, melyek több energiát hordoznak számodra, elsőként emelsz ki a többi közül és egy könnyen elérhető, kiemelt helyre teszed őket. Ugyanígy, agyad is kiemelt helyre rak bizonyos emlékeket, hogy könnyebben felidézhetők legyenek. Az a mód tehát, ahogy az agy az emlékeket rangsorolja, igen árulkodó. Ez az a terület, ahol a pszichoanalízis sok értékes dolgot feltárt a múltban.

SPIRITUÁLISÁN: AZ új energia megérkezésével a fényküldött és emelkedett státusz megváltoztatta a lehetőségeket és az álom nevezetű kirakós játék egy új darabkával gazdagodott. Újonnan szerzett tudatosságod hirtelen belép az emlékek átrendezésének folyamatába. Ezen túlmenően, ha fejleszted tudatosságodat (hiszen fényküldött vagy), az álom folyamat is megváltoztatja célját. így most már gyakorlatilag DNS-edben megy végbe a múlt emlékeinek újraírása (kiegészítve a neuronok biológiai átrendezését)! Ami ekkor történik, azt nagyon nehéz elmagyarázni. Képzeld el a következőt: Megint a földre hullott fotóknál vagyunk. De most, miközben egymás után felemeled a képeket, új és megvilágosodott elmével újraírod az egyes képekhez kapcsolódó érzelmeket és energiákat. Apád, aki kiskorodban szexuálisan zaklatott, most olyan valaki lesz, aki "társ volt
karmádban" és aki életed alapos felkavarásával nagyon is jó munkát végzett. Testvéredből, aki öngyilkosságával szégyent hozott a családra, most olyan valaki lesz, akitől ajándékot kaptál... egy nagy rúgást, amivel a spirituális útra lökött téged. Szerető társadat pedig, aki talán ott fekszik melletted, isteni szemeiddel sokkal értékesebbnek látod. Sokkal több történik az emlékek puszta átrendezésénél, agyad át is írja őket. Ez egy erőteljes, új ismérv, mely az emberek előtt álló új lehetőségeket mutatja és amely Kryon, valamint az új korszakban számunkra üzeneteket küldő többi entitás tanításaiban is alapvető fontossággal bír. Az elsőként felemelt képek azok, melyeket elsőkként átírsz és így ezek változtatják meg idővonaladat a Földön. A biológiai és pszichológiai szempontok teljes mértékben együttműködnek emelkedett állapotoddal. Alárendelik magukat a testedben tárolt isteni tervnek, átrendezik a prioritásokat, hogy segítsenek DNS-ed megváltoztatását véghezvinni.

Hogyan értelmezzük az álmokat? A régifajta értelmezés nem számol az új spirituális szempontokkal. Ám neked most módodban áll egy teljességgel spirituális megvilágításban értelmezni őket. Sally nénikéddel álmodtál? Vajon miért? Talán épp most írod át azt, ahogy iránta éreztél és innentől kezdve új fényben látod majd őt? Lehet, hogy álmodban interdimenzionális módon meglátogat és segít neked a vele kapcsolatos emlékeidet még életed során feldolgozni és újraírni? Ez nagyon, nagyon gyakori. A szülők visszatérnek és megjelennek mások is, akiket a négy dimenziós idővonalban elveszítettél. Látod, ez igen bonyolult és valóban, meg is változott. Keresd a nem lineáris dolgokat álomállapotban.

Végül egy megjegyzés: Ha néhányatok álmában ugyanaz a folyamat, történés vagy dal ismétlődik újra meg újra, látszólag egész éjszaka (bár az álmok gyakorlatilag néhány másodperc leforgása alatt lefutnak), az semmi különöset nem jelent. Ne próbálj belemagyarázni semmit. Az ilyen álmok elterelő ködösítésként jönnek, hogy közben az agy egyesülhessen a Transzcendenssel. Az agy ilyenkor egy visszacsatolási hurkot alkot és ez egészen addig fut, míg az agy közben el nem végzi azokat a gyönyörűséges, ám láthatatlan dolgokat, melyek tudatosságotok új lehetőségeit hordozzák.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Már jó ideje gondolkodom a következőn: mielőtt megszületünk vajon eltervezzük azt is, hogy hogyan és mikor halunk meg? Ezért van-e, hogy egyesek hosszú és egészséges életet élnek, míg mások fiatalon meghalnak egy betegségben vagy egy balesetben? Van ennek bármi köze az előző életekhez?

Válasz:

Az emberi halál a fátyolnak erről az oldaláról nézve nem más, mint egy energia átalakulás, energia kifejeződésetek frissítése. Ezt nehéz lehet megértened hiszen számodra a halál fájdalom, szenvedés és gyász. Kezded-e akárcsak sejteni is, hogy miért pont így van? Mi ezt is a "Föld nevű játék" részének tekintjük. Egy színdarab végén, mikor a függöny lemegy, még az a színész is, akinek mellébe hatalmas kést szúrtak, feláll, meghajol, majd együtt ünnepel a többi szereplővel. A darab összes szereplője tudja, hogy amiről a darab szól, nem valóság. De a játék, amit a Földön játszotok, mégis úgy tűnik számotokra, mintha maga volna minden. Ezért aztán ezt a játékot "tartásra" játsszatok. És ennek így is kell lennie, hogy a kihívás és a próba... igaz legyen.

Igen. Mindannyiótoknak van egy induló szerződése, melyben a váltás (halál) időpontja is benne van. Ennek néha az a célja, hogy egy másik személy fejlődését elősegítse (mint például egy gyermek halála vagy egy öngyilkosság által keltett erőteljes energia). Így hát a halál lehet egy megállapodás része és hordozhat különösen nagy energiát, vagy egy egyszerű lehetőség a távozásra, az arra alkalmas időben. Minden eset más és igen, előző életeitek hozadéka gyakran beleszól a dologba. De ez is teljes mértékben ideiglenes és arra vár, hogy átírjátok! Minden nagy változásban van. Az új energia a földi élet és halál eddigi rendszerébe is változásthoz. Indigó gyerekek születnek a bolygóra előző életek karmikus lenyomata nélkül. "Tiszták", nem rendelkeznek ilyen karmával és egyébként is teljesen más elrendezéssel rendelkeznek. Ugyan ők is hoznak magukkal egy lehetséges élettervet, mint ahogy hozzák előző életeik tapasztalásainak információját és az akkor tanultak bölcsességét is, de tisztában vannak vele, hogy kezdő szerződésükön módjukban áll változtatni. Ez a legnagyobb különbség a régi és az új energiát képviselő emberek között. A régit képviselő valamiképp úgy érzi, hogy szerződése végérvényes és semmi nem változtathatja meg. Ténylegesen megpróbálja ezt a kezdő és ideiglenes elrendezést követni, egészen a végállomásig! Ez az információ a legtöbbeteknek új. És vajon egy gyereknek is az? Nem, egy gyerek mindig is tudta. Hiszen egy gyerek mindent megtehet! Megfigyelted már, hogy viselkedik? Úgy jön, hogy kész teremteni és bármit manifesztálni. Elkeseríti, hogy nem veszed észre a lehetőségeket, hogy beleragadsz a dolgokba és hogy egy régi elrendezés szerint élsz.  Észrevetted? Ez mind része a forgatókönyvnek, mely újfajta emberi életetekről szól. A dolgok régi terv szerinti működésében a leckék karmikus motorja élet és halál folytonos köreit generálta - az általuk teremtett energiával segítve a Földet -, ez azonban többé már nem érvényes. Az új rend a szerződések újraírására buzdít, beleértve a halál idő-pontját, sőt még életfeladatokat is. Ez egy meglepő változás, melynek révén a halál újfajta értelmezést kap. Van még egy fontos tény is: Már 1989-ben elmondtuk nektek, hogy az elkövetkezendő időkben valószínűleg az emberek nagy számának kell majd gyorsan távoznia a Földről, hogy az új energiában jöhessenek vissza. Épp ezt tapasztalod most. A háborúk és a járványok segítségével ez a nagy szám hamar elérhető. Mit jelent mindez? Azt, hogy sokaknak volt olyan szerződése, mely szerint ebben az időszakban távoznak majd a Földről - feltéve, hogy ekkorra a Föld rezgése egy bizonyos szintet elér. Elérte és a folyamat meg is kezdődött. Miért történik mindez? Bár nektek talán túlságosan is fájdalmas lehet ezekre az eseményekre gondolni, elmondjuk, mi van mögöttük: az indigó emberek sokkal jobban élnek majd a Földön, mint a régi energiával rendelkezők. Így sokan azért távoznak korán, hogy rögtön vissza is jöhessenek indigó gyerekként. És ez fogja leginkább elősegíteni a béke megvalósulását a Földön.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Az utóbbi pár hónapban több jelet is kaptam Mária Magdolnával kapcsolatosan. Intuícióm azt súgja, hogy ő igazából Jézus élettársa volt, de ezt az egyház eltitkolta, mert nem akarta, hogy Jézushoz élettársként vagy feleségként egy nő képét kapcsolhassuk. Ez ugyanis lerombolta volna a Jézus szüzességébe vetett hitet. Az általam kapott információ szerint Mária Magdolna volt az Áldott Apostol és megkapta Jézus igaz tanításait. Mondanál valamit erről az elképzelésről és hogy ez is kapcsolatban áll-e az Új Jeruzsálemmel?

Válasz:

Drága barátom, kutass a múltatokban: a tekercsek - mindegyik - e kérdésekre is választ adnak. Keresd azokat, amelyet Egyiptomban találtak, köztük Mária Könyvét. Több olyan dolog is van, amit elrejtettek előletek, de a Földön megtalálható forrásokban jól dokumentált. Ezeket korábban elzárva tartották előletek, de ma már hozzáférhetők.

Kérdés:

Kedves Kryon! Napi munkám során ténylegesen módomban áll látni az emberi DNS-t - a kromoszómákat, mely DNS-ünk látható megjelenése. Azt mondtad, hogy a magasabb rezgésszámra való aktiválásával változni fog DNS-ünk. Lehet, hogy én is "látni" fogom ezeket a változásokat? Olyan jó lenne, ha képes lennék észrevenni őket, tudva, hogy ezek az aktivizálásból, nem pedig valami abnormális jelenségből erednek.

Kedves Kryon! Olvastam Anne Brewer: A tizenkettő hatalma (The Power of Twelve) című könyvét és ez feltüzelte fantáziámat. Mi igaz az egészből? Ő különböző rétegekről, gén mérnökökről, Galaktikus Tanácsokról beszél és arról, hogyan dolgoznak asztráltestünkön. Mondanál egy kicsit többet a DNS-ről?

Kedves Kryon! Csak nemrégiben találkoztam tanításaiddal, igazán lenyűgözőnek és szívmelengetőnek érzem őket - köszönöm! Egy némiképp bizarr kérdésem van, amit remélem, egy kicsit megvilágítasz. A világ különböző részein (Afrikában, Dél-Amerikában és Mexikóban) virágzott ősi kultúrák sámánjai olyan sokdimenziós hüllő lényekről beszélnek, akik egykor régen a Földre menekültek az őket üldöző más lények elől. Rájöttek, hogy az Emberi Lényekben megbújhatnak, anélkül, hogy az emberiség nagyobb része ezt észrevenné. Ez az elképzelés nem zavar engem, mivel lényegében mind egyek vagyunk, Isten részei. Kíváncsi vagyok, hogy a sámánok történeteinek van-e valóságalapjuk és ha igen, akkor ezek a hüllő lények igazából saját félelmeink vagy egónk-e, melyet le kell győznünk ahhoz, hogy felemelkedhessünk?

Válasz:

FIZIKAI SZINTEN: Azok, akik tényegesen a DNS különböző részeinek tanulmányozásával foglalkoznak, nem látnak majd sok változást. A változások melyekről beszélünk, sokdimenziósak. Ugyanakkor a hitetlenek kedvéért, akik most megjegyezték: "Milyen kényelmes magyarázat", elmondjuk a következőket. Bár lehet, hogy a fizikai szerkezetben nem láttok változást, a kémiai változni fog. Az immunrendszer erősödik, a várható élettartam meghosszabbodik, a gének újrarendeződnek és más rendszerek is új módon fognak működni. Tehát azt fogjátok látni, hogy valami láthatóan hatással van DNS-etek négydimenziós rétegére (humán genom, emberi génállomány). Ha rendelkeztek majd azokkal az eszközökkel, melyek képesek az interdimenzionális dolgokat észlelni (más valóságok árnyékát), akkor ezeket tisztán láthatjátok majd DNS-etek körül. Ez szinte ordít a kérdés után: Van olyan része is a DNS-nek, mely négydimenziós mikroszkóp alatt nem látható?

SPIRITUÁLISÁN: Sok évvel ezelőtt elmondtuk már nektek, hogy DNS-eteket nem evilági energiák változtatták meg. Minden egy terv szerint történt és még azt is elmondtuk, hogy erre emberi történelmetek során pontosan mikor került sor. Antropológusaitok jól ismerik az emberi törzsfejlődés anomáliáit... hogy lehet az, hogy az evolúció a Földön a fajok sokaságát eredményezte, ez alól csak az Ember kivétel! Még arra is rá tudnak mutatni, mindez mikor történt (a sokirányú fejlődés vége). Ezek a történelmi tények mind arra az igazságra mutatnak rá, amit korábban megadtunk nektek: segítőitek voltak ebben, akik az égboltnak arról a részéről jöttek, amit úgy neveztek a "Hét Nővér".

A HÜLLŐKRŐL: A fenti igazságok miatt, amelyek azonban soha nem bizonyíthatók, csak intuitív módon érezhetők, sok kultúrában születtek különböző történetek háborúkról és csatákról a jó és a rossz között, hüllő lényekkel. Most arra kérlek, menj mélyen magadba és kérdezd meg magadtól: mennyiben illeszthető össze ez az információ az Emberi Lény isteni mivoltával, az univerzumban játszott szerepével? Elgondolkodtál már azon, hogy ki lehettél korábbi univerzumok más bolygóin? Már elmondtuk nektek, hogy azok az Emberek, akik a Földre érkeztek, már korábban is megtették ugyanezt (éltek dualitásban) más helyeken. Azt is elmondtuk, hogy egész spirituális fejlődésetek lenyomata ott található DNS-etekben. Ez egyben azt is jelenti, hogy rendelkezel egy finom emlékezéssel arról, hogy milyen más lény lehettél. De jelenlegi földi életedet tekintve  ennek nincs jelentősége, de olyan maradvány energiával rendelkezik, amelytől némelyek nem tudnak elszakadni és ez az alapja a félelmeken-alapuló tanításoknak.

Gondolkozz el ezekről a dolgokról, kedves családtag: fejlődésetek vajon egy hiba következménye lehet-e... jó és rossz istenségek közötti háborúé... netán titokzatos hüllőké Azt hiszem, isteni magod ennél jobb történettel szolgál majd neked - olyannal, mely tiszteletről, logikáról és isteni tervről szól.

(Scientific American, January 2000. Volume 282. Number I.)
(Kryon VIII. könyv, VI. könyv: Átkelés a határon 321-322. oldal)


Kérdés:

Kedves Kryon!

Mi a különbség a lélek és felettes én között?

Válasz:

Sok olyan isten-eszme és felfogás létezik bolygótokon, melyek számtalan más módon nevezik egy és ugyanazt a dolgot. Akár ezeket is ide sorolhatnánk, de itt mégis másról van szó. Mielőtt definiálnánk őket, szeretnénk általánosságban beszélni egy kicsit a nevekről. Amikor interdimenzionális jelenségekről, vagy intuitív energiák megnyilvánulásáról kívánunk beszélni, nem áll rendelkezésünkre un. "kozmikus szótár", melyhez segítségért fordulhatnánk. Így hát a közvetítők olyan fogalmakkal dogoznak, melyeknek pontos elnevezéséről ugyan nem született megállapodás, ettől függetlenül azonban nagyon is valóságosak. Ezért van, hogy ugyanarra a dologra a források számával azonosan sokszámú elnevezés áll rendelkezésre. Ez azonban nem jelent konfliktust, pusztán szemantikai, (jelentéstani) problémákat, melyek abból adódnak, hogy egy olyan új energiában vagyunk, mely eddig teljességgel ismeretlen és szokatlan dolgok sokaságába enged betekintést.

A lélekre gyakran mint lényetek egészére utalnak, mindarra akik vagytok. Tartalmazza összes "én-részeteket", beleértve azokat is amelyek nem négy dimenziósak. A lélek tehát egy olyan elnevezés, amely "isteni teljességetek" jelzője és amelyre gyakran mint önmagatok "teljes rendszerére" utaltok. Beletartozik az "én vagyok" jelenlét is, mellyel az univerzumban rendelkeztek. A felettes én lényetek azon részének adott elnevezés, amely az Istennel való kommunikációra hivatott, az a részetek mely minden pillanatban összeköttetésben van a családdal. Így hát fogalmazhattok úgy is, egy részetek elnevezése. Röviden tehát: a köztük lévő különbség az, hogy egyik az egészet írja le, a másik az egésznek egy részét.


Kérdés:

Van bármilyen módszer arra vonatkozóan, hogy mi emberek legalább érzelmileg megtapasztalhassuk igazi valónkat, hogy felfrissülve és békével telve tudjunk visszatérni a sokdimenziós teremtés feladataihoz? Én nagyon szeretném megtapasztalni. Nagyon szeretnék "hazatérni", megtudni, ki is vagyok valójában és közeli kapcsolatba kerülni isteni részemmel.

Kedves Kryon! Egyértelmű számomra, hogy az új energiában az emberiségnek adott egyik legnagyobb lehetőség a Harmadik Nyelv használata. A Szellem nyelve nem lineáris, ezért kérdezem, hogy az archetípusokkal, metaforákkal, parabolákkal és szimbólumokkal való jelképes információközlés a Harmadik Nyelv használatát hivatott-e elősegíteni?

Válasz:

Igen, igen és megint csak igen! A Harmadik Nyelvnek pontosan ezt a fajta megtapasztalását tanítjuk, ahol sejtjeitekhez beszéltek. Keresd a válaszokat 2003-tól 2005-ig terjedő tanításainkban, mert ezekben arról halhattok majd, hogyan tarthattok igényt mester-voltotokra. Ez persze nem egy szenzációs dolog, amiért össze kellene csődítened a sajtót, majd megállítani életed kerekét, hogy megvalósíthasd. Itt mindössze arról van szó, hogy oly nagy szeretettel, békével éled napjaidat, annyira más vagy, hogy sejtjeid egyszerűen megtagadják, hogy drámába, haragba és aggódásba taszítsd őket. Miközben a szokásos helyekre mész, folyamatosan összeköttetésben vagy a családdal és ezt te is érzed.

Azt kérdezed, hogyan? Kezd azzal, hogy a legcsendesebb időszakokban kéred, hogy megtörténjék. Teremts időt a meditációra és ne kérj semmi mást, csak ezt. Mond meg isteni társadnak (felettes énednek), hogy szeretnéd megteremteni és fenntartani ezt a kapcsolatot. Ragadd meg az Istennel töltött csendes percek mélységes érzelmi energiáját és hagyd, hogy működjön! Majd gyere ki meditációdból és az isteni szeretet buborékától körülölelve járj-kelj a négydimenziós földi valóságban. Ne zárd le a meditációt... egyszerűen csak állj fel és hagyd, hogy menjen tovább! Már megint fogalmakról beszélek. Amit mondtam, nem igazán tűnik a lineáris valóságotokban jól alkalmazható, lépésről-lépésre kivitelezhető folyamatnak, ugye? Talán nem is kaptad meg a választ, amit vártál. Olyan sokan vagytok, akik egyszerű megoldásokat vártok. Ez azonban csöppet sem egyszerű. "A folyamatot az isteni társteremtéssel indítod el és olyan ütemben haladsz át különböző lépcsőfokain, ahogy saját fejlődésed diktálja. De nem indulhatsz el felfelé a lépcsőn, amíg az ajtót ki nem nyitottad.

Meg tudod mutatni egy gyereknek, milyen a kék szín? Igen. Ez valóban egyszerű. De próbáld magyarázni egy vaknak, hogy milyen. Ez már bonyolult. Az interdimenzionális dolgok is ilyenek. Te lépésekről, szabályokról és eljárásokról akarsz hallani, de ez az egész sokkal bonyolultabb ennél. És minden tanításunknak is ez a célja. Kezd a tiszta szándékkal. Majd jöjjön az öröm. Ezután tégy mind-ehhez egy kis bölcsességet, s várakozz kicsit. Isten már alig várja, hogy megértéssel tölthesse meg kelyhedet.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Szeretném ellenőrizni, jól értem-e, mi is igazából a MOST? Megértettem, hogy a Szellem olyan helyen (nem találtam jobb szót) tartózkodik, ahonnan minden várhatóan bekövetkező dolog lehetőségei jól láthatók. Ez felfogható számomra, mert úgy képzelem el, mint egy fát, melynek ágai egy folyton változó minta szerint terülnek szét.

Kérdéseim: Mi történik akkor, mikor egy esemény megtörténik? Kialakul-e a realitásnak egy egyedüli ága, hasonlóan a fa aljához, ahol csak egyetlen út vezet a föld felé? Vagy a Szellem arra is képes, hogy lássa az összes valaha lehetséges, ám meg nem valósult utat? Ez lineáris kérdés, de tudni szeretném, képes-e a Szellem a végtelenig terjedően látni az összes lehetséges dolgot, vagy egy pont után már túlságosan fáradságos lenne ezek követése (mint egy örökké növő fáé, melynek ágai a végtelenbe tartanak)?

Azt mondod, hogy a MOST kör alakú, de mi lineáris időben élünk. De a kettőnek valahogy mégis kapcsolatban kell lennie egymással. Mennyi ideig (nap, hónap vagy év) tart lineáris időnkben mérve, míg a MOST-ban egy teljes kört megteszünk? Vagy ez mindenkire másként lenne igaz, attól függően, hogy hol is tartanak saját útjukon?

Válasz:

Drága barátom!

Először is: dobd el a fa hasonlatot! Ez a kép túlságosan is négydimenziós. Lehet, hogy ez a metafora segített neked, de kérdésed komplex összefüggéseit tekintve túlságosan is korlátozó.

Nincs eleve elrendelés, csak eleve elrendezés. Ahogy életed eseményei bekövetkeznek, hajlamos vagy egy és ugyanazon barázdában maradni, hasonlóképp ahhoz, ahogy a régi lemezlejátszóknál is mindaddig ugyanazt a dalt hallod, amíg a tű az adott barázdában van. így hát, ha egy olyan embert veszünk, aki ugyanazt a dalt játssza, mint amikor megszületett, előre látható, mi történik vele és ez egyáltalán nem is nehéz dolog. Akkor kezd bonyolulttá és nehezen elmagyarázhatóvá válni ez az egész, amikor úgy döntesz, hogy "másik dalt játszol".

Képzeld el a következőt: a Szellem egy hatalmas léggömb közepén áll. A léggömb tartalmazza összes lehetőségeidet. Jól látható benne minden "ha erre mész, ez fog történni" típusú energia is. Például, ha egy teljes realitás valószínűségét megszünteted (pl. azzal, hogy sterilizáltatod magad), akkor kizártad annak összes lehetőségét, hogy gyermekeid születhetnek. Ez azt jelenti, hogy miközben éled életedet, attól függően, hogy mit teszel, a MOST térkép folyamatosan változik. A térkép mutatja, merre vagy az adott pillanatban és azt is, hogy mi vár rád következő valószínű lépésként. Bár számtalan lehetőség ott van, csak a legközelebb állókat mutatja meg, mert ezeknek van a legnagyobb energiájuk.

Fontos megértened, hogy ez a térkép nem csak Isten számára létezik. A térkép neked is rendelkezésedre áll. Ennek a térképnek az útmutatását, a mindig időszerű "ITT VAGY MOST" pontot használta Michael Thomas is a róla írott parabolában (Kryon VIII. könyv - Hazatérés). Az interdimenzionálissá válás megadja azt a fajta rálátást, melynek segítségével eldöntheted, merre kell indulnod, hogy elérhesd célodat. Ez egyben egy energiatérkép is, mely révén intuitívan ráérezhetsz, melyik irányba haladj tovább. Azt természetesen helyesen gondolod, hogy az idő valójában nem lineáris, bár ezt igen nehéz megértenetek. Arra buzdítunk, hogy "gondolkodj a mostban" és értsd meg, utad nem olyan, mint amilyennek hiszed. Nem egyik helyről egy másikig tartó egyenes vonal. A MOST köre figyelembe veszi azt is, hogy te alkottad meg, így hát képességedben és jogodban áll azt megváltoztatni is, bármikor, amikor csak akarod. Le akarsz egy időre térni az "útról"? Lehet, hogy ezt nem tartod túl biztonságos dolognak, de csak ezért, mert realitásotok már nem az, ami volt. A két időminőség egyszerre létezik, de közülük az egyik illúzió. Örök kapcsolatban vannak egymással, bár ezt nehéz észrevenned. Hadd érzékeltessem egy példával: tegyük fel, hogy egy úton haladsz, mely a horizont felé fut. Látszólag olyan, mintha messze a távolban eltűnne. Látszólag olyan, mintha örökké ugyanabba az irányba tar-tana előre. De eszeddel jól tudod, fennáll a lehetősége, hogy az út a Földet megkerülve önmagába torkollik és hogy ugyanaz az út fut mindig újra körbe. (Itt természetesen feltételezzük, hogy az út az óceán fölött is áthalad.) így hát ahelyett, amit szemeddel látsz (egy örökké előtted futó egyenes út), valójában egy körről van szó és a magad mögött hagyott út azonos az előtted lévővel. lenne!" Majd pedig, sokszor a legtisztességesebb szándékkal, odaadják nektek saját szabálykönyveiket, s elmondják, szerintük mit vár tőled Isten.

Az az igazság, hogy a "szabálykönyv" egyedi, de mint ahogy azt a leves esetében is láttuk, olyasmi, mely a leves minden egyes molekulájára nézve ugyanaz. így tehát mindenkire ugyanaz a könyv vonatkozik! Ez csakis így lehet, másképp hogyan "működne" a természet. A könyvben pedig az áll, hogy a "csoport" egy család. Ami a dolog szervezeti részét illeti (lineáris valóságotok kedvéért megvilágítjuk ezt is), itt inkább egy szakértői csapatról van szó. A család némely tagja arra hivatott, hogy összekötő legyen a ti négydimenziós világotok és mi (a vezetők) közöttünk. A család némely tagja angyalként kell megjelenjen előttetek, míg néhányan, mint például én magam is, fizikai valóságotokkal törődünk. De mi mindannyian egyek vagyunk Isten szeretetében, az emberiség támogatásában és valóban, egy csoport vagyunk... a ti csoportotok... az Istennek nevezett család csoportja.

Hogy kihez is imádkozz? Kezdj befelé fordulni. Ahelyett, hogy "valakihez" imádkoznál, értsd meg az erő hollétéről szóló bölcsességet. Majd teremtsd meg, amire szükséged van, ne csak ülj reménykedve, hogy Isten majd megadja neked a dolgokat - akár egy kutya, amelyik az asztal mellett ülve vár türelmesen, hogy gazdája neki is jutasson pár jó falatot. Ám a dolog nem így működik! Saját létezésetek kegyelme az az Isteni esszencia a Földön, mely az egész teremtést működteti. Önmagatok mesterei vagytok, ám ezt a tényt dualitásotok teljes mértékben elfedi előletek. Csatlakozzatok az Istennek nevezett csoporthoz. Ne egy felsőbb lényhez imádkozzatok. Imádkozzatok, de imátok olyan legyen, mint egy csata frontvonalából az otthon maradottaknak írott levél. Isten részei vagytok, a család tagjai. Emberek vagytok, az univerzum olyan entitásai, akik úgy éltek és dolgoztok, hogy közben nem ismerhetitek az igazságot, mert az csorbítaná a próba valódiságát.

És ti még azon csodálkoztok, miért támogatunk és szeretünk oly nagyon benneteket?


Kérdés:

Kedves Kryon!

Épp a fényről és a multidimenzionalitásról szóló, tőled hallott dolgokon gondolkodtam, mikor hirtelen eszembe jutott valami. Nem tudom, hogy ez vajon egy zseniális gondolat-e vagy inkább nagy őrültség. Nagyon örülnék, ha elárulnád, hogy jó nyomon járok-e. Lehetséges, hogy valami fontos dolgot nem vettünk figyelembe eddig a fénnyel kapcsolatban, olyasmit, ami majd kiüti a szemünket? Mint tudjuk, négydimenziós világban élünk. Vajon a fény érzékeli az időt? A fizika szerint a fény tömeg nélküli részecske. Az én zseniális gondolatom vagy őrült ötletem pedig az, hogy a fény a négydimenziós valóságunkon kívüli. Ha ez igaz, akkor csak felfogásunkon kell változtatnunk.

Válasz:

Igen, felfogásotoknak változnia kell. Ahelyett, hogy a fényre, mint egy időn kívüli dologra tekintenétek, meg kellene tanulnotok úgy látni, mint az idő által kontrollált valamit. Lehet, hogy nem érzékeli az időt, de jellemzői (főként a sebesség) az idő által kontrolláltak. Egyáltalán: miért terjed a fény? Milyen motor hajtja? Amikor fizikai valóságotok alapvető energiáit tanulmányozzátok, fontos, hogy a fényt az idő által irányítottként tekintsétek. Mivel azonban az univerzum különböző részein eltérő maga az idő is, a fény sem állandó, ahogy hiszitek. Gondolataid helyesek, de egy kicsit még tovább kell vinned őket. Valóban, a fény részben interdimenzionális, de azt illetően, hogy valójában hol is van, formulákba zártátok. Minden időkeretben más és más a fény sebessége. Talán ez a legnehezebb része a csillagászattal és fizikai valóságotokkal kapcsolatos tanításainknak. Amikor messzi az űrből látjátok közeledni a fényt, úgy tűnik, állandó sebességgel tart felétek... ugyanazzal a sebességgel, ahogy a fejetek fölött lévő izzóból. Azonban ez nem így van. Tekintsetek erre a távolból jövő fényre úgy, mint amely egy olyan "fényúton" halad át, ahol útépítések, kötelező megállók, sőt, még gyorsforgalmi utak is vannak! Nem egy egyszerű, lineáris módon jut el hozzátok, mint ahogy azt képzelitek. Útja során a fény az általa átszelt időkeret mindegyikére reagált. Ez ugyancsak meghökkentő lehet számotokra, hiszen ez megkérdőjelezi a Távolságokkal kapcsolatos számításaitokat.

Ha kezditek megismerni a világegyetem sötét (nem negatív, csak láthatatlan) energiáját, akkor rájöttök majd, hogy interdimenzionális, így egy része még kvantum-állapotban van (távolság nélkül). Ahogy ezzel az ismérvvel kiegészítitek az űrről alkotott elképzeléseiteket, rájöttök majd arra is, hogy az általatok fényként érzékelt és mért dolog jóval összetettebb valami, mint ahogy eddig hittétek.

Amit a tudósok a "nagy robbanás maradványnak" neveznek, az egy dimenzióváltásból megmaradt energia, nem pedig robbanás. Olyan fizikai valóságot teremt, melyben ennek csak egy részét látjátok négydimenziós világotokban, ahol az energiák összeadott értéke még mindig nem éri el azt az értéket, amiről pedig tudjátok, hogy ott van. Ez elvezet benneteket a sokdimenziós interdimenzionális matematikához és ahhoz, hogy ténylegesen is felfedezzétek azokat a réseket, melyekről már beszéltünk nektek. Erre vonatkozóan később újabb tanítások jönnek majd.


Kérdés:

Az egyik könyvben említetted, hogy a feltöltött részecskék mágneses mezővel szembeni merőleges árama zérót és mágneses tömeget indukál. (Remélem, jól értettem. Mondanál erről többet és esetleg előre jeleznéd, hogy mikorra várhatjuk az erre épülő technológiát?

Válasz:

A tömeg nélküli (vagy ahogy ti nevezitek "anti-gravitációs") testek létrehozásához bizonyos sokdimenziós ismérvek négydimenziós valóságotokba való beillesztésére van szükség. Ezt azután tudjátok megtenni, miután megértettétek a mágneses mezőkön belüli mágneses mezők egymás közötti néhány sajátos és könnyen megvalósítható kapcsolatát. Ilyenkor tömeg nélküli testet kaptok. Ha mindezt egy tárgy belsejében teszitek, majd elvégeztek bizonyos kiigazításokat, a tárgy tömeg nélkülivé válik. Ezt "irányíthatod" azzal is, hogy magát a mágnesességet használod a tömeg nélküli állapot előidézésére. De ez az "irányítás" arról szól, "milyen térben" létezik és nem arról, hogy "jobbra vagy talán balra kell-e fordulni".

Bár csak néhányan értik majd meg, miről is beszélek, később lesznek többen akik ezen a sorokat olvasva teljesen "tudni és érezni" fogják, hogy ez így van, így mindezek közvetítése szükséges. A Földön ma csak néhány olyan tudós van, aki az itt olvasottakat kapcsolatba tudja hozni a következő állítással: A tömeg nélküli testek "csodája" a mágnesességtől megfosztott mágnesesség maradványait jelentő energia képződményekben rejlik. Ezek az energia képződmények sokdimenziós aranyszínűek (legalábbis számotokra) és ez azt jelenti, hogy ez az az esszencia, melyet kerestek és hogy tartalmuk megváltoztatja majd fizikai valóságotok "szabályait", mivel az anyagról alkotott elképzeléseitek átalakítására késztet benneteket.

Ismerjétek fel, hogy az interdimenzionalitás négydimenziós valóságotokon belül is létezhet (mint például a gravitáció és a mágnesesség is) és ugyanakkor részét képezi négydimenziós valóságotoknak. De csak reakciós fizikai valóság marad, mert mindössze csak annyit tehettek, hogy megfigyelhetitek, mi okozza őket és ennek megfelelően manipulálhatjátok bekövetkezését. Később képesek lesztek a négy dimenzión túlra látni és elkezditek a többi dimenzió jellemzőit manipulálni és különböző reakciókat előidézni.

Minden dimenzió ott van előtettek. Ebben nincs semmi titkos, vagy a spirituális törvények ellen vétő dolog. A mágnesesség az interdimenzionális fizikának csak az első, de egyben a legnyilvánvalóbb területe, mivel négydimenziós valóságotokban is látható és manipulálható. Ügyeljetek rá, hogy a kísérletek kimenetelére vonatkozóan ne legyen túl sok előzetes elgondolásotok. Véssétek emlékezetetekbe az egyik legfontosabb kvantumfizikai szabályt: amikor interdimenzionális régiókba kerültök, a távolság nem tényező.


Kérdés:

Drága Kryon!

Azt szeretném megkérdezni tőled, mi az amit leginkább tudnom kellene?

Válasz:

Számodra most nagyon fontos tudni azt, miként tudsz magad körül olyan energiát teremteni, melynek révén kiegyensúlyozott és örömteli maradsz, függetlenül attól, hogy mi történik körülötted a világban. Képes vagy minden dolgot egyfajta szent fényben látni? Képes vagy fényt küldeni azokra a helyekre, amelyek leginkább szűkében vannak? Vagy talán a politikai történések drámájában szenvedsz? A legnagyobb dolog, amit most megtanulhatsz, hogy hogyan válj interdimenzionálissá ezekben a dolgokban. Tanuld meg észrevenni, mi helyénvaló... lásd a nagyobb képet... majd láss munkához és küld a fényt a Földnek azokra a területeire, ahol a legnagyobb szükség van rá: a Közel-Keletre, Afrikába és mindenhová, ahol országok vezetői és kormányai dolgoznak. Spirituális becsületességgel telített fényt küldj nekik, s ne előítéletet. Világítsd be ezeket a területeket, tedd lehetővé számukra, hogy olyan dogokat is megláthassanak, melyeket addig nem. Légy olyan, mint a parti sziklán álló világítótorony, segítsd a hajókat  biztos kikötőkbe kormányozni. Ne foglalj semmiben állást! Ne ítélkezz a hajók hite felett! Csak őrizd a fényt és szilárdan tartsd magad! Hagyd, hogy a többit megtegye a Szellem maga.

Kérdés:

Kedves Kryon!

Kaptam egy mágneses szűrőt, amit a víz-csaphoz csatlakoztathatok. A segítségével Pi-vizet lehet előállítani, amit élő vízként is említenek. Használjam mértékletesen ezt a fajta szűrést amiatt, hogy mágnesesség alkalmazásával működik? És mi a helyzet a mágneses ágybetétek és székek ügyében?

Válasz:

Hadd beszéljek megint ezekről a dolgokról. A mágnes anyagok átalakítására és sejtek stimulálására történő használata kezdeti állapotban van a bolygótokon. Csak most ismertétek föl, hogy átalakítja és befolyásolja az anyagot és a biológiát körülöttetek.

Számos dolgot figyelembe kell vennetek. Anélkül, hogy teljes tudással rendelkeznétek arról, hogy mit csináltok, véletlenül úgy megváltoztathatjátok vagy "megjelölhetitek" a testeteket, hogy az nem várt dolgokkal válaszol. Ezeknek az eszközöknek a gyártói feddhetetlenek, de ez nem jelenti automatikusan azt is, hogy a mágnesességnek a sejtszerkezetre gyakorolt hatásaival teljes egészében tisztában lennének.

A fejlődéseteknek ebben a gyerekkorában csak a mágnesesség stimuláló sajátosságait ismeritek. Nem tudjátok, mi történik valójában és azt sem, hogyan érinti ez a DNS szálait. De azt tudjátok, hogy bizonyos helyzetekben láthatóan stimulál és látszólag segít. Annak is tudatában vagytok, hogy a működése érezhető is lehet.

A sejtszerkezet passzív mágnessel történő, órákig tartó stimulálása rendkívül durva módja annak, hogy ismereteket juttassatok el hozzá. Egy napon fölismeritek majd, milyen finomságra van szükségük a sejteknek ahhoz, hogy lássák ezeket az erőket - hogy fölébredjenek a különleges tevékenységre. A mágneses sejt-kiegyensúlyozás és hangolás kifinomult folyamat, amelyben az aktív "tervező mezők" láttatására van szükség, nem pedig véletlenszerű mágneses polaritások lavinájára. A teljes alsó spektrumot rendkívül brutális módon zúdítjátok a sejtekre. Olyan ez, mintha első alkalommal ismerkednétek a gyógynövényekkel és mindegyiket nagy adagokban vennétek magatokhoz azzal az elgondolással, hogy egy közülük talán segít.

Azt javaslom, tartsátok tiszteletben a test belső egyensúlyozó rendszerét. Ha ösztönösen azt érzitek, hogy a választott eszköz a segítségetekre van, akkor használjátok korlátozott keretek között. A mágnesesség rendkívül hatékony szerszám! Őrültség önkéntesen beülni a mesterségesen létrehozott mágneses mezőbe és ezt tekinteni "normális" állapotnak. Használjátok arra, hogy a normális egyensúlyozásra késztessétek a testet. Rövidebb idejű alkalmazás után adjatok lehetőséget a testnek arra, hogy magához térhessen vagy kiegyenlítődhessen attól függően, mit kíván. Abban az esetben, ha gyógyító jeleket küldtök a testnek, akkor kiteljesedhet és gazdagodhat általa.

Azoknak, akik így szólnak: "Segít... érzem", ezt mondom: Stimuláló droggal ugyanezt a hatást érhetitek el. Azt még nem értitek, hogy a mágnesesség a kémiánál is hatékonyabb.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Mostanában olvastam, hogy X bolygó körülbelül 14 hónap múlva vissza fog térni a Naprendszerbe és ez borzalmas eseményeket von magával... a pólusok elmozdulását, földrengéseket, árvizeket, vulkánkitöréseket. Évtizedekre sötétségbe borítja a földet és az éhezés valamint az egyéb katasztrófák következtében az emberek 90%-a meghal. Ennek a bolygónak a visszatérése körülbelül 3 600 évenként várható, a legutolsó alkalom az egyiptomi kivonulás idejére esett. Sok ősi kultúra hátrahagyott olyan nyomokat, amelyek ennek a vörös óriásnak a hatása következtében végbement pusztulásokra utalnak. Azt kérdezem, Kryon, be fog-e ez következni. Kérlek, válaszolj!

Válasz:

A rövid válasz kedveseim, ismét: nem.

Úgy hangzik ez, mint az "új Föld"? Úgy hangzik, mint a valóság új ösvénye, amiről beszélek? Tényleg azt gondoljátok, hogy Kryon több, mint tíz éve érkező üzeneteiből kimaradt volna ez? A régi energiához tartozik - ahhoz a félelemalapú tájékoztatáshoz, amiről csaknem tizenkét évvel ezelőtt is beszéltem. Azoktól az igazmondóktól és félelemárusoktól származik, akik zavarokat akarnak előidézni a fényben és azokból kívánnak táplálkozni. Mondtam már: óvakodjatok azoktól, akik meg akarnak fosztani benneteket a reménytől, mivel azáltal érvénytelenítik a fényeteket, hogy elültetik bennetek a félelem magvait. Ugyanezek az erők azt fogják mondani nektek, hogy Kryon ugyancsak ördögi.

Emlékeztek a múltban elhangzott, mostanra vonatkozó jóslataikra? Mi a helyzet a bolygók nagy összeütközésével, ami kibillentette volna a földet a pályájáról? Emlékeztek az üstökösre és a földre hulló darabokra? Elhaladása közben ördögi erők kiokádására volt hivatott. Emlékeztek a "három napos sötétség" jóslatára, amikor is a föld belépett a Foton Övnek nevezett csillagászati képződménybe? Emlékeztek Armageddonra? Milyen gyorsan elfelejtitek azokat a dolgokat, amik "nem történtek meg", amikor önként megkaparintjátok azokkal az új dolgokkal kapcsolatos félelmet, amik szintúgy nem fognak bekövetkezni! Valóban azt hiszitek, hogy az ezernyi forrásból származó, sok-sok évszázadnyi asztrológiai megfigyelések mind titokban tartották ezeket?

Ideje, hogy összerakjátok a darabokat és lássátok azt a valóságot: megváltoztattátok a Föld paradigmáját és ez a rombolásra, a balvégzetre és a borzalomra vonatkozó jóslatokra is vonatkozik. Forduljatok befelé és kérdezzétek meg a Felsőbbrendű Énetektől. Meg fog ölelni benneteket és ugyanazt a választ adja, amit én.

Összpontosítsatok azokra a látható nehézségekre, amelyekkel találkoztok. Itt van szükség a fényre. Ne vesztegessétek az energiátokat azoktól a dolgoktól való félelemre, amelyeket nem láttok; ne adjátok át a hatalmatokat. Szükség van rátok, Fényadók... a fényetekkel a folyamatban lévő ügyeket, az időszerű helyzeteket kell megtisztítani.


Kérdés:

Kedves Kryon! Azt az üzenetet küldted, hogy Kryon "valódi" munkája az öt évében (2003-ban) kezdődik. Mi lesz Kryon "valódi" munkája azután, hogy spirituális vonatkozásban elkészült a rács?

Kedves Kryon! A rács majdnem elkészült és 2002 végén működésbe kell lépnie. Mi lesz a hatása ránk nézve? Másképpen fogjuk érezni magunkat? Utóirat: Köszönet mindazért a rengeteg munkáért, amit végzel!

Válasz:

Az évek során mindössze a Föld lehetőségeit vázoltam. Elmondtam, hogy a mágneses rács a sejtes összeköttetés motorja és hogy a fátyol elhelyezkedéséért is felelős... a kettősségetekért. Amikor ez befejeződik, akkor kezdetét veszi a tanítás. Hogy mire volt mindez hatással és miként tudjátok használni az új ajándékokat és szerszámokat? Mik az új sajátosságok? Éreztek-e valami változást?

Most is éreznetek kellene! Sokan panaszkodtak, hogy amit spirituálisán megszoktak, az eltávolodik tőlük. Ennek vége szakad, amikor a rács elrendeződik és a spirituális folyamatotok megszilárdul. Hamarosan egyre otthonosabbak lesznek számotokra az új érzések. Ezek Kryon valódi tanításai. 2003-ban elkezdem leírni az új rács sajátosságait.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Hipnoterapeuta vagyok, mindegyik ügyfelemből a legmagasabb és a legjobb minőséget akarom előhívni. Megtanultam, amit a tanáraim tanítottak, de valami még hiányzik. Ügy érzem, mintha belső hívás arra buzdítana, egészen másként dolgozzam. Ne úgy, mint ahogy a könyvek és a képzések irányítanak. Attól függetlenül, hogy miért keresnek föl az ügyfelek, mindig csak arról akarok beszélgetni velük, amit "elfelejtettek" és azt akarom megértetni velük, hogy teljesek és szeretettek. Egyáltalán nem akarok azokról a témákról beszélgetni, amiket ők hoznak hozzám. Elő akarom hívni belőlük az igazságot. Nem tűnnének el a nehézségeink, ha igazán tisztelnénk magunkat és másokat? Ha egyszerűen azt választanánk, hogy nem eszünk túlzott mértékben, nem használunk drogot, alkoholt, nem vagyunk lehangoltak stb...

Válasz:

Kedves gyógyító, minden helyes, amit mondtál. Mindig újból kijelentettem, hogy a magismeret, a csodák, a fizika és a fölemelkedéshez vezető út is minden sejtben elraktározott. A mágneses mezőben végrehajtott átalakítások része az is, hogy ez elérhetőbbé váljon, ahogy a fátyol ebben az új energiában enyhén megemelkedik.

De nézzük a kérdésedet. Nem azokról az emberekről szól, akik azért keresnek föl téged, hogy a valóságot "lássák", hanem sokkal inkább rólad! Arról, hogy az ő segítésük érdekében egy nem kellőképpen behangolt rendszer szintjein mész keresztül és ez nagyon megvisel téged. A válasz? Kérj segítséget ahhoz, hogy az ajándékaid és az eszközeid fölhasználásával másik rendszert teremthess, amellyel kinyithatod az emlékezés ablakát azok számára, akik előtted ülnek. Kíméletesen vezesd el őket önmaguk fölfedezéséhez, hozd tudomásukra, hogy birtokában vannak a válaszoknak.

Amire neked szükséged van, azt kérem minden megvilágosodott Emberi Lénytől a bolygón: türelem. Tudd, hogy mélységesen szeretett vagy.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Hétéves fiam van, akit autizmussal diagnosztizáltak. Már nagyon régóta - úgy tűnik, egész életemben - energiával dolgozom. Az elmúlt öt évben olyan elvekkel találkoztam, amiket nem teljesen értek. Az üzeneteid sokat segítettek. A fiam mágneses rendszere nem ugyanazt érzi, mint amit a miénk. Lehetséges az, hogy az ő DNS-ének másfajta mágneses szerkezete van, mint a nem autistáknak? Olyasféleképpen látom ezt magamban, mintha bizonyos kristályos prizmákon futnának keresztül a szálak. Rendben van, tudom, hogy ez zavarosan hangzik. A delfinek környezetében ugyanezt érzem. A fiam különösen vonzódik olyan hangfelvételekhez, amelyeken bálnák hangja szól. Lehetséges, hogy a cetfélék és az autisták közötti kapcsolat a mágnesességben rejlik? A fiam kommunikációja (még nem beszél) ugrásszerű, határtalan fejlődésen ment keresztül az elmúlt évben. Lehetséges, hogy a mágneses rács az elmozdulás révén egyre jobban érintkezik az autisták rendszerével?

Válasz:

Tisztellek téged és mindazokat, akik ezekkel a gyerekekkel dolgoznak! Mondtam már korábban, hogy csaknem bölcsek ők. Ezek a gyerekek valójában olyan fajta DNS eltérésekkel születnek, amelyek mágnesesen fölerősödtek. A különbség abban áll, hogy ők fogékonyabbak a szellemi dimenziókban való létezésre, mint a négydimenziósra, amelyben ti éltek. Igen, ez mágneses, sejtes sajátosság. Vannak, akik "szivárvány gyerekeknek" hívják őket. A megérzésed helyes.

1. A linearitáson kívül akarnak élni és kapcsolatot létesíteni. Nem értik a sorba vagy egymás után rendezett dolgokat. Sokkal jobban boldogulnak azzal, hogy a ti világotokban élhessenek, ha olyan átfogó fogalmakkal segítik őket, amik ál-lineáris cselekvésekhez vezetnek. Ha lehetséges volna, akkor olyan módon szeretnének kapcsolatot teremteni veletek, ami nem a lineáris, szóbeli érintkezéssel történik; amiben a dolgoknak nincs "egymásutánisága". A számukra minden egyszerre történik, "gondolat-csoportokat" használnak. A legnagyobb csapást az jelenti, hogy minden körülöttük lévő dolgot a "tágulékonyságukba" gyömöszölnek, nekik pedig meg kell állniuk és értelmezniük kell azokat.

Próbáljátok meg elképzelni, milyen volna az, ha olyan világban születnétek, amelyben ti háromdimenziósak vagytok és körülöttetek mindenki más két dimenzióval rendelkezne. Mondjuk, nincs mélység, csak magasság és szélesség. "Belső" dolgokat akartok elérni és azt is látjátok, hogyan - csakhogy egy láthatatlan fal minden alkalommal, amikor megpróbálkoztok, megállítja a kezeteket vagy megbénítja az elméteket. Még csak körbe sem mehettek! A körülöttetek lévők fejlődésben visszamaradottaknak tartanak titeket, mert azt a vicces gyereket látják, aki nem tud eligazodni az egyszerű, kétdimenziós világban. Az idő legnagyobb részét azzal töltenétek, hogy a dolgokat figyelitek; igyekeznétek megfejteni, vajon amit láttok, az igaz-e vagy sem ahhoz a valósághoz képest, amiben ti léteztek.

2. Részlegesen olyan valóságban élnek, amit az emberek nem látnak vagy nem értenek. Néha azt kérdezitek, hol járnak ők mentálisan akkor, amikor látszólag üres tekintettel bámulnak bele a térbe. Az igazság? Valójában az élet szellemi dimenziókhoz tartozó sajátosságait látják és élik... vagy igyekeznek. A Földön létező másik életet is "látják" - azt, amelyiket ti még csak el sem ismertek. Más alkalommal bővebben beszélek majd erről.

3. A delfinek és a bálnák energiájára hangoltak, különösen a delfinekére. A tudósaitok is éppen ezt kutatják, nem olyan különös tehát, mint amilyennek hangzik. Bizonyos távolságon belül az autista gyerekek és ezek a tengeri emlősök kapcsolatot teremtenek egymással. Ha egy állattal személyes érintkezésbe kerülnek, az életre szóló.

4. Igen, a bolygó rácsszerkezete könnyít a helyzetükön... és nehezít a tiéteken. Az elmúlt évben a szellemi dimenziók megragadásáról beszéltem. Lehetséges, hogy az emberek kissé az autisták irányába tartottak ahelyett, hogy megtanították volna nekik azt, hogyan létezzenek ők a ti világotokban.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Hamarosan a spirituális gyógyítói és facilitátori hivatást kezdem gyakorolni és kissé vívódom a "gyógyítás" kérdését illetően - mégpedig a tekintetben, hogy milyen jelentős a betegségek, az érzelmi feszültségek, az eredménytelenségek, az erőtlenségek gyökerének a fölfedezése. A múltban sokat hallottunk már a gyerekkori sérülésekről, most pedig arról értesülünk, mennyire károsan hatnak az előző életbéli traumák. Személy szerint hiszek abban, hogy az "emlékezés" hozzásegíthet a negatív vagy terhes energiák elengedéséhez. Valahogy mégis úgy érzem, ez egyáltalán nem szükséges már a gyógyuláshoz. Lehet, hogy a "régi energiában" az volt? Szenvedélyesen szeretnék másoknak segíteni abban, hogy "emlékezzenek arra, kik ők" és ebben benne rejlik az öngyógyítás hatalma.

Utóirat: Hadd mondjam el, mennyire szeretem Kryon energiáját, szellemét és rendkívül hálás vagyok azért, amit Kryon entitása, szelleme, csoportja tesz az emberekért és Föld Anyáért. Lee Carrollt ugyancsak hőn szeretem és nagyra becsülöm a bátorságáért és az elszántságáért, hogy Kryon gyönyörű üzeneteit közvetíti. A szívem csordultig telik szeretettel.

Válasz:

Kedvesem, sokan kezditek fölismerni, hogy amit tíz évvel ezelőtt mondtam, az előtérbe kerül. Igen, a sejtekben sok minden van, ami befolyásolja a gondolataitokat, a cselekedeteiteket. A dimenziók fölötti DNS-be is sok ismeret vésődött be, ami a múltatokat és ami a jeleneteket hordozza. Még mindig nagyon fontos arra "emlékeznetek", kik vagytok és kik voltatok.

Ám amit most tanítok, aszerint nem szükséges többé egyenként beazonosítani ezeknek az emlékekben őrzött ügyeknek a pontos részeit. A Szellem új ajándékaképpen, az Emberi Lény új képességének a segítségével lerövidíthetitek, összesűríthetitek ezeket. Ebben az egészben a rács is szerepet játszik. Nem akarom alábecsülni az önismeret munkáját, de sokkal több tennivaló van azon kívül, hogy egy egész életidőt, az előző életidő felidézésével töltsetek! Ezért a "kozmikus rácsra való ráhangolódásról" és a "semleges" ajándékról kezdtem tanítani. Bátorítom az embereket, hogy olyan szintű rezgésben létezzenek, amelyben létrehozhatják azt a tisztítást, amiben a régi hullámok közömbösítődnek és a DNS fölébred. Ígv emelkedik fölül az ember a négy dimenzión... amiről oly sokat beszéltem újból és újból az elmúlt hónapokban.

Olyan fajta változást eredményez mindez az emberben, amit mindenki láthat körülötte. Gyarapodik a bölcsessége, az öröme és az egysége... erősödik az egészsége és még le is lassul ismét. A tiszta szándékról van szó és mindig is arról lesz. A tiszta szándék az együttérzés katalizátora, amely a sámánok és a guruk által is használt egyedülálló energiát hozza létre. Ez a hosszú, örömteli élet titka, a bolygó segítéséé. Ez szüli az igazi Fényadót.

Az emlékezésről szólva: az ember, aki saját magától próbál repülni, kudarcot fog vallani. Az ember, aki emlékszik angyal voltára, a mennyekbe szárnyal.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Nagyon gyakran szólok hozzád. Bízom abban, hogy hallod, még ha csak egy jelentéktelen valaki vagyok is. Már hosszú idő óta az emberiséget akartam szolgálni és valamiképpen tudom, ezt kell tennem. Kórházban dolgozom Nyugat-Ausztráliában. Sok különböző munkát végzek: ételt szolgálok föl a betegeknek, takarítom a kórtermeket stb. Szeretem a munkámat és örömömet lelem benne, de nagy szomorúsággal tölt el, hogy vannak, akik azzal gyötörnek, miért nem vállalok irodai munkát, amiben jobban kamatoztathatnám a képességeimet. Nem értek egyet velük. Mindazonáltal tudni szeretném, vajon a megegyezésem szerint cselekszem-e; nem akarok végül úgy hazatérni, hogy nem értem el a célomat.

Köszönet a szeretetedért Kryon!

Válasz:

Kedvesem, idén küldtem már üzenetet pont neked. A címe: "A közönséges ember". Ezt mondod: "csak egy jelentéktelen valaki vagyok". Isten előtt nincs ilyesmi. Az, hogy kicsinek érzékeled magadat, abból fakad, hogy a kettősséged azt akarja mondani: a négy dimenzióban kicsinek tűnsz. Ám van benned egy magasabb erő, ami jobban tudja.

Arra emlékeztetlek, hogy amikor azon a helyen jársz-kelsz, ahol és úgy véled, nem tisztelnek és földi dolgokat végzel - minden lépéseddel fényt viszel a sötét helyekre. Azok az emberek, akik sohasem fognak találkozni veled, részesülnek az áldásodból és azok, akiket megállítasz és megérintesz, áldottak az önkéntes segítséged révén. Maradj ebben az állásban, ameddig csak lehet és tudd: sohasem vagy egyedül és valójában a megegyezésed szerint cselekszel. Kövesd a szenvedélyedet!

Áldott az Emberi Lény, aki megérti a Fényadó kifejezés értelmét és valódi jelentését.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Bebizonyították, hogy egyetlen sejt külső segítség nélkül nem életképes és nem tud működni. Vannak felvevő részecskéi, amelyek kapcsolatba lépnek a külvilággal és e nélkül az összeköttetés nélkül a sejtműködések leállnak, végül meghal a sejt. Mivel a biológiai értelemben vett élet általunk legkisebbjeként ismert egységéről beszélünk, azt is feltételezhetjük, hogy maga a Szellem tartja fenn a kapcsolatot.

Azt mondod Kryon, mindannyiunkhoz tartozik egy csoport entitás a családból, amelyik velünk van az életünk során, amíg a bolygón létezünk. Biológiai értelemben milliónyi (vagy billiónyi) sejtből állunk, mindegyik a saját kapcsolattartó képességével. Ez azt jelenti, hogy milliónyi (vagy billiónyi) szellem segít bennünket és ha így van, akkor újra fogalmazza-e ez a Felsőbbrendű Én vagy talán az egész szerkezet működését?

Válasz:

Csodálatos kérdés, mert világossá teszi, hogy amiről beszélek, az megmagyarázhatatlan. Egy, vagy több? Mennyi? Mennyire sok? Egyik kérdés sem megválaszolható, hiszen a megtapasztalni kívánt szellemi dimenziókban való lét teljesen idegen a tudatotok számára. Még mindig akartok egy angyalt, akire bőrt és szárnyakat raktok és elnevezitek. A Földet valaha is meglátogatott összes angyal az energia légiója. Indákkal kapcsolódnak Isten mindegyik darabjához a Világegyetemben. Isten teljességével való társalgás ez, mégis egy hanggal. Mindenütt jelen van, mégis egy helyen. Ezért tehát a kérdésedre adandó válasz: igen. Az elmúlt fél évben ennek a meghatározását tanítottam. Azt is tudnod kell, hogy a Szellemről alkotott eredeti feltételezésed, miszerint a sejtekkel való "kapcsolattartás" felelőse lenne, ugyancsak helyes. Emlékszel, mi történt a jógival, miután meghalt? Két hétig feküdt, mielőtt a sejtjei értesültek a haláláról! Mi történt? A legmagasabb szintű sejt-közlés volt... valamennyi a Kozmikus Rácshoz kapcsolódott oly módon, hogy előidézte a Szellem és a test közötti összeköttetést, de az előbbi volt a legmélyrehatóbb. A billiónyi sejtnek, amiről beszélsz, szellemi dimenziókhoz tartozó teste van, ami a négy dimenzióban egy entitásnak tűnik. Ilyen a valóságotok. Elmondtam, hogy Kryon egy csoport - de nem úgy, ahogy ti gondoljátok. Nincs sok neve. Egyetlen neve van. Hasonló a helyzet veletek is, és bennetek minden ugyanezzel a tulajdonsággal bír.

Amikor azt mondtam, szeretlek benneteket, megkérdeztétek vajon, hogy "mennyi szeretetet adok nektek"? Vagy azt: "Melyek a szeretet-energiának az elemi részei és mennyien vannak?" Megtehettetek volna, de a válasz meglehetősen komikus lett volna az agyatok számára. A négydimenziós ember linearizálni, csoportosítani és osztályozni akar mindent, amit tapasztal. Amikor levest esztek, akkor megszámláljátok, hány leves molekula van minden egyes kanálban? Vagy így szóltok-e: "A leves a tálon egy leves, amely billiónyi leves részecskét képvisel". A válaszaim nyomán láthatod, Isten lényegiségének a magvát kezdem érinteni. Ahogy a megvilágosodás felé haladsz, végső soron fölismered, hogyan kapcsolódik hozzád a "család" a közvetlen négydimenziós tapasztaláson kívül. Ráébredsz, hogy a valódi sejtes összeköttetés Isten.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Milyen változások következnek be a fizikai testünkben, különösképpen a tobozmirigyben és a csecsemő-mirigyben akkor, amikor tapasztalni kezdjük a szellemi dimenziókhoz tartozó energiát? Hogyan öltenek testet ezek az átalakulások a mindennapi valóságunkban (ha egyáltalán megjelennek)? Milyen tüneteket tapasztalhatunk, ha több fényt hordozunk?

Válasz:

Végül fölébredett csecsemőmirigyet találtok. Ha egyáltalán bekövetkezik, akkor körülbelül tíz év múlva. Hogy milyen tünetek jelentkezhetnek? Nem mindegyik pozitív: Alkalmi fejfájást, fülcsöngést, szokatlan alvászavarokat tapasztalhattok; lehet, hogy (néha) fáradékonyak lesztek; sokkal erőteljesebben éreztek másokat, bizonyos helyzetekben nagyon érzékenyek lehettek tömegben; változhat a zenei és/vagy a művészeti ízlésetek; és fölismerhetitek, hogy néhány választott barátotok többé nem válik az épülésetekre.

Kérdés:

Az utóbbi időben képtelen vagyok bizonyos helyzetek elviselésére - például nagy üzletben vagy bevásárlóközpontban keresgélni, ahol minden zűrös és zajos. Ugyanez a helyzet egyes zenékkel kapcsolatban is. Némely emberrel összefüggésben is hasonló nehézséggel találkoztam, néha távoznom kell a közelükből emiatt. Mostanában azt mondtam a barátomnak, olyan ez, mintha "a sejtjeim sérülnének", amikor bizonyos hatásoknak teszem ki őket. Mi történik? Azért van ez, mert magasabb rezgésszámon létezem? El fog múlni, vagy ezentúl mindig ilyen érzékeny leszek?

Válasz:

A fentebb adott válaszom erre is felel; ezek egyike sem állandó. Testileg is tanulási folyamatban veszel részt és idővel sok tünet mérséklődhet. Ám a zenei ízlést és a barátságok minőségét illető változás a maradandók között lehet.

Kérdés:

Kedves Kryon!

A saját állataimmal és általában az állatokkal kapcsolatban rendkívül meghatározó tapasztalások érnek. Azt kell mondjam, az utóbbi években "Istenhez" fűződő legerősebb kapcsolódásomat képviselik. Meggyógyítottak és olyan utakon való haladásra bátorítottak, erősítettek, amelyeket nem is tudok szavakban kifejezni. Meg vagyok győződve arról, hogy önkéntes küldetésben küldettek, vagy talán jöttek a Földre az emberekhez. Tudnál bennünket tájékoztatni arról, hogyan tanulhatunk tőlük és miként léphetünk kapcsolatba velük? Kérlek, magyarázd meg az "ő karmájukat" is és azt, hogyan érintkezik ez az elmélet a bolygó békéjével és fejlődésével?

Válasz:

Mondtam már korábban is, hogy egyes állatok teljes mértékben az, emberi tapasztalás miatt vannak itt. Nemcsak a Föld működéséről tanítanak benneteket, de némelyek arra is hivatottak, hogy feltétel nélküli szeretetet adjanak nektek. A kapcsolattartás terén is építenek benneteket. Az állatoknak nincs olyan értelemben karmájuk, mint ahogy az Emberi Lénynek van. Helyette inkább céljuk, rendeltetésük van. Nehéz ezt megmagyarázni; azért vannak itt, hogy a bolygót szolgálják és egyensúlyba hozzák a számotokra. Testet öltenek, de csak egyetlen küldetésük van, ez pedig a bolygó támogatása, hogy ti gyarapodhassatok. Azok amelyeket háziállatoknak hívtok, akiket odaadóan szerettek, újból visszatérnek személyesen hozzátok, ha lehetővé teszitek. Bizonyára el tudjátok képzelni, milyen sokféle módon szolgálhatnak benneteket ezek a teremtmények és ha úgy vélitek, hogy "küldték őket", ez valóban igaz.

Kérdés:

Kedves Kryon!

Milyen irányba fordítsuk a fejünket alvás közben? Vannak, akik azt javasolják, hogy Észak felé, de nem kellően tisztázott, vajon egyformán érvényes-e ez az egész földön, vagy csak az északi féltekén. Határozottan másképpen éreztem magamat, amikor Indiában jártam és Észak felé helyezkedtem a fejemmel alváshoz. Most Tanzániában vagyok, ami a déli féltekén található, de egészen közel van az egyenlítőhöz. Észak, vagy Dél felé helyezkedjem most? Vagy egyszerűen nem számít ez?

Válasz:

Jó kérdést tettél föl, mert rámutat az ezzel kapcsolatos félreértésekre. Ezek az elhelyezkedési útmutatások csak átmeneti egyensúlyozáshoz szükségesek. Nem tekintendők életre szóló javaslatoknak.

Észak és Dél? Nos, néhány éjszakára fordítsátok a felétek közelebb eső pólus irányába a fejeteket. Az egyenlítőn mindegy. Mit mond ez nektek az egyenlítőről? Sok minden rejlik ebben a bolygó tudatosságának az elrendeződésével és az egyensúlytalansággal valamint a nyugtalansággal kapcsolatban. Az egyenlítő közelében élőknek lesz a legnehezebb dolguk az egyensúly kialakításával és fenntartásával.


Kérdés:

Kedves Kryon!

A Mer-Ka-Bárói kérdezlek: az előírt légzés gyakorlása az egyetlen módja annak, hogy kapcsolatba léphessek a saját Mer-Ka-Bámmal, vagy más eljárásokkal is elérhetem ugyanezt a célt? Ha igen, kérlek, világosíts meg a többi módszert illetően. A dohányzás - az egészségügyi hatásai mellett - a spirituális fejlődésnek is akadálya?

Válasz:

Sok Mer-Ka-Ba erősítő eljárás létezik, a légzés szabályozása nagyon is jó módszer. Másik a rácshoz való hangolódás. További még a sejtek emlékezetének a felfrissítése, amit éppen most tanultok és amit nehéz volna részletezni úgy, ahogy azt szeretnétek. Még ennél is több lehetőség kínálkozik majd és amikor a rács az új képességeitekhez való igazodás végett elmozdul, akkor ezek megmutatkoznak.

Maga a dohányzás nem akadályozza a spirituális fejlődést. Ám minden, amit önként teszel azért, hogy rövidítsd az életedet, az a tested valamennyi sejtjének és a spirituális segítőidnek azt az üzenetet küldi, hogy nem számítasz teljes életre. Ez arról árulkodik a sejtjeidnek, hogy nem akarod hasznosítani a neked adott ajándékokat.

Ugyanez vonatkozik azokra, akik túlságosan sokat esznek vagy önként átadják a fizikai testüket egyéb kihívásoknak. Minden különösebb megrázkódtatás nélkül képesek vagytok a legsúlyosabb szokások feladására is. Tőletek függ, ahogy mindig is rajtatok múlt. Hadd lássák ezt a tanárok...  a lehető legtökéletesebb példává kellene válniuk mások előtt.

Ha tetszett, amit olvastál és honorálnád a munkámat,
akkor az alábbi logóra kattintva bármikor megteheted:

Jogi nyilatkozat | Kapcsolat