Telegramos Kryon hírek
Keresés a tartalomban


Magyar Kryon Honlap - Kérdések és Válaszok

Kérdés:

Kedves Kryon!

Kissé bolondosnak tűnik a kérdésem, de kíváncsi vagyok a válaszodra. Az egyik korábbi könyvedben olvastam az életszínekről. A gyógyító munkámban nagy érdeklődéssel fordulok a színek, a hangok és az érintés felé. Mennyire hatnak ránk a színek, amelyeket az öltözködésünkben választunk és amelyekkel körülvesszük magunkat? Például: ha a ruhám színe nem illeszkedik a bőröm vagy a szemem árnyalatához, vagy az eredetileg barna hajamat vörösre festetem, akkor csökkentem a harmóniát és az egyensúlyt? Nem hiszem, hogy ez összefüggne az életszínekkel. Vagy mégis? Akárhogy is, szeretném tudni, mekkora jelentősége van a minket körülvevő színeknek.

Válasz:

Kedvesem, a színek alkalmazása és az életszínek sajátossága összefügg a gyógyítással és a szándékkal. Rossz színösszeállítással vagy a haj színének a megváltoztatásával nem ártasz a tested energiájának. Az egyensúlyt sem gyengíted. A többiekre viszont hatással vagy! (Kryon viccel.)

A szín a körülötted lévő energiát erősíti. Ennélfogva hasznos eszköz. A naphoz illő színek ösztönös megválasztásával fokozhatod az aznapi egyensúlyt. Ez mindig más, mivel te is szüntelenül változol és "kezet fog" az asztrológiai térképeddel. Ezért tehát jó hatással lehet rád az, ha a viselt színek harmóniában vannak az életszíneddel és az asztrológiai aspektusokkal. Ez néha meglehetősen mélyreható és a nehéz napokon fontos szerepet játszhat az egyensúly létrehozásában. Más alkalmakkor egyszerűen csak "jólesik". A színválasztás terén bízd magadat az ösztöneidre.

Nem túl bonyolult dolog ez. Könnyen megtanulható és másutt sokat olvashatsz róla. Az egyensúlyt elősegítő színhasználat tanulmányozása az egyik legnagyszerűbb ajándékotok.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Kérdeztelek már egyszer a barátommal kapcsolatban, akit húsz év börtönbüntetésre ítéltek, amit egy déli börtönben kell letöltenie. Ártatlan a bűncselekményben, amivel vádolják. Nagyszerű fényű emberi lény. Tehetne valamit azért, hogy felszabaduljon ez alól a tapasztalás alól, hogy megváltoztassa? Volna valami vizualizációs vagy egyéb energia-munka, amit megtehetne a szabadulása érdekében? Köszönöm!

Válasz:

Azoknak, akik más Emberi Lények igazságtalansága miatt szenvednek, igen erős megegyezésük van erre - ott lenni, ahol változást idézhetnek elő. Ez az életleckéjük. Szabadulni? Nem lehet addig, amíg föl nem mentik magukat a szellemi gyötrődés és az áldozati szerep átélése alól. Ha egyszer mindettől megszabadítják a tudatukat azáltal, hogy igazán elfogadják ezt a földi munkájukként, akkor a helyzetük többi négydimenziós vonatkozása is föltisztulhat, amennyiben úgy döntenek.

Azt ajánlom, próbáljon ki valamit az új energia módszerei közül. Ezek egyike az EMF Kiegyenlítő Technika. Az elméleti háttere az, hogy amilyen a békéd, olyan az életed. Ha valóban békés vagy a megegyezéseddel kapcsolatban, akkor nagyobb képet látsz. Így a bölcsesség eldöntheti, "szükséges-e" ott lenned, vagy legjobban teszed, ha továbblépsz. Figyelj! A legteljesebb hatalommal ruház föl az a helyzet, amelyikben az ember az irányítása alá vonja a saját valóságát. Ezt tanítom.


Kérdés:

Kedves Kryon!

Biztos vagyok benne, hogy az első kérdésemet minden sarlatán fölteszi, de nem bánom, mégis megkérdezem. 1990-ben spirituális csoportmunkában vettem részt Délnyugat Alabamában. Az egyik összejövetel alkalmával annak az entitásnak az üzeneteit közvetítettem, aki Kryonnak nevezte magát. Akkoriban nem hallottam még róla. Röviden összefoglaltam a tájékoztatást, majd a látottak alapján teljesen világossá vált, hogy a felvetések mind egyetemes természetűek. Soha többet nem üzent általam ez az entitás. Mások meglátogattak, de Kryon nem. Mi volt ez a kapcsolatfelvétel? Mi volt a jelentősége?

Válasz:

Valójában a saját tapasztalatodat érvényesítetted! Sohasem hallottál az energiámról, mégis helyesen nevezted meg. A rácsról sem tudtál, mégis "láttad". Valóság volt? Igen. Kryon volt? Igen.

Bárki "magához vonhatja" Kryon energiáját és bátorítalak is erre titeket. Ez történt veled is. Szeretem és nagyra értékelem a veletek töltött időt. Nagy becsben tartom ezeket az alkalmakat, ne feledjétek, annak a megmutatkozásai, hogy a családhoz tartoztok! Ünnepeljétek velünk együtt ezeket a lehetőségeket. Mélységesen szeretlek benneteket. Kryon vagy más entitás jelenléte nem állandó a ti energiátokban. Mindössze kilenc olyan személy van, akikkel folyamatos összeköttetésben állunk, őket meg is jelöltem korábbi írásokban. Ha olyan emberrel találkoztok (a kilenc egyikével), aki azt állítja, hogy világszerte megjeleníti Kryon üzenetét akkor a hitelességét az bizonyítja, hogy csak Kryont közvetíti. Ha alkalmanként más entitások is jelen vannak, akkor ők Kryon üzenetének a részei lesznek. Mélységesen szeretlek benneteket!


Kérdés:

A legfontosabb kérdésemmel szeretném kezdeni. Fedezhetjük-e valaha az antigravitációt? Ha létezik ilyen dolog, az ufók használják?

Válasz:

Az antigravitáció elnevezést meglehetősen félrevezetőnek tartom. Teljes egészében át kell formálnotok a gondolkodásotokat erről a jelenségről, mielőtt megpróbálnátok megérteni a működését. A gravitáció a tömeg és az idő jellemzőinek abszolút terméke, melyek közül az egyik átalakuláson mehet keresztül.

Amit a következőkben megvilágítani próbálok előttetek, az egyáltalán nem számít újdonságnak, a ti bolygótokon azonban egyelőre még nem fejlődött ki. Már megfigyelés alá vettétek, de az időzítés szükségessége miatt a világegyetem nem engedte, hogy kiformálódjon. Semmiféle egyetemes létező nem gördített akadályt elé, de az "időzítés" alatt azt értem, hogy a felfedezéséhez szükséges technológia még nem állt készen .., így jobbára semmi sem történt, amikor felfedezték. Nem árt, ha tisztában vagytok vele: fizikai elméleteitek tekintélyes hányada helyesnek mondható. Nagyszerű munkát végeztetek a benneteket körülvevő közönséges tárgyak fizikai megfigyelése valamint leírása terén. A matematikátok is helyes irányvonalat követ és a tömeg viselkedését illető elvárásaitok is helytállóak. Ennek ellenére érdekes, ám érthető feltevéseket gyártotok mindenféle tömeggel kapcsolatban. Már tudjátok, hogy a gravitációt a tömeg egy jellemzőjének tekinthetjük és mindenkor jelenvaló. Vajon mi hiányzik még ahhoz, hogy megértsétek, a gravitáció egyúttal az idő függvénye is (olyan valami, amit nem egykönnyen érthettek meg vagy változtathattok rajta) és hogy a gravitáció egész kérdésköre, a tömeg és az idő lényegében nem tekinthető lineárisnak.

Egyelőre csak a tömeg/gravitáció kérdését vegyük szemügyre. Az univerzum határain belül megjelenő, nagy tömeggel és gravitációval, ám kis fizikai mérettel rendelkező testeket vetettetek vizsgálat alá. Ez arra enged következtetni, hogy a tömeg képletében a sűrűség is igen fontos szerepet játszik. A tömeg sűrűsödéséről alkotott elméleteiteket azonban nem tekinthetjük teljes egészében helytállónak.

Meg tudjátok mérni, egy adott test miként mozog az űrben és ezáltal képesek vagytok megbecsülni a tömegét. Ha a méretét ismeritek, akkor azt is kitalálhatjátok, milyen anyagok alkotják... gáz, kőzet, jég vagy pára, stb., mivel kiszámítjátok a sűrűséget, vagyis a tulajdonképpeni mért tömeg kulcsát. Az univerzum túlnyomó részét olyan elemek alkotják, melyek egyszerű méret/sűrűség arányt mutatnak, s le kell szögeznünk, egy tárgy tömegének és sűrűségének bizonyítéka abban rejlik, ahogy más tárgyakhoz viszonyítva mozog.

Akkor zavarodtok össze teljesen, amikor olyan tárgyakkal találkoztok, melyek mozgása nem ezt a bizonyos törvényt követi. Ne feledjétek: megfigyeléseitek kizárólag a saját időkeretetekre korlátozódnak. Más szóval, minthogy a gravitációs értékek a tömeg és az idő függvényei, azok pedig - mint azt már említettem - nem lineáris természetűek, pusztán a saját időkeretetekre vonatkozó értékeket lehettek képesek kiszámítani. Ha ebből a keretből ki tudnátok lépni, a gravitációs tényezők egy egészen más oldalával találnátok magatokat szemben. Képzeljétek csak el, hogy egyikőtök 30 évet töltött el egy lakatlan szigeten a földi egyenlítő tájékán. Tudósként, kizárólag a megfigyelés eszközét alkalmazva, a lehetőségek maximális kihasználásával tanulmányozta a víz tulajdonságait, mígnem úgy találta, hogy már tökéletesen megértette jellemzőit. Teljesen körülveszi, nagyobb mennyiségben van jelen, mint amennyit egyáltalán el tud képzelni, mindenütt ott találja ... megfigyelte hogyan mozog, mi módon töri meg a fényt, miként ömlik apróbb patakokba és megmérte a súlyát, amit szállításkor nyom. Fizikai bizonyossággá vált a számára. Hirtelen egy repülőgép tűnik fel és elrepíti az Északi Sarkra,  ahol megdöbbenve fedezi fel a víznek egy új tulajdonságát... a nagy hidegben a víz megszilárdul! Képzeljétek csak el ... szilárd víz! Micsoda koncepció! Ő maga soha nem volt képes előidézni ezt az állapotot, mivel a szigeten nem tudta megteremteni a víz megszilárdulásához szükséges feltételeket. Azt hitte, mindent tud a vízről, noha valójában ez korántsem így volt. A tömeggel és idővel kapcsolatos megfigyeléseitek hasonlóképpen az idő-szigetetek korlátai közé vannak szorítva.

Közületek már sokan felismerték, hogy a mágnesesség és az elektromosság központi szerepet játszik a tömeg valódi tulajdonságainak meghatározásában, s arra is ráébredtetek, hogy a mágneses változók, melyek meghatározzák a tömegszorzatot, gyakran rendkívül kicsiny részecskék között fejtik ki hatásukat ... ily módon meghatározva egy adott tárgy sűrűségét valamint időkeretét. Miután bizonyos távolságból a látszólag kis méretű, nagy sűrűségű és roppant tömegű (nagy tömeg/erős gravitáció) dolgokat is képesek vagytok észlelni, felmerült-e már bennetek a kérdés, vajon mi lehet ennek az ellenkezője? Arra utalok, hogy a ti ún. antigravitációtok az valójában nem más, mint kutatás valami olyasmi után, amely megteremtené az általam "tömeg nélkülinek" nevezett állapothoz szükséges feltételeket. Voltaképpen az elemi részecskék mechanizmusa az, ami meghatározza egy test tömegének jellemzőit s ezáltal természetesen a. testet körülvevő gravitációt és időkeretet is. El tudtok-e képzelni egy olyan testet, melynek a méretétől függetlenül nulla a sűrűsége? A világegyetemben alig létezik ilyen állapot, de mesterségesen előidézhető pusztán azáltal, hogy felhasználjuk az adott test aktuális tömegét meghatározó sűrűségi mechanizmusokat.

A ti tudományos képleteitek ezt valóban nem teszik lehetővé; még a legnagyszerűbb teóriáitok sem igazán állják meg a helyüket a tömeg nélküli testekkel szemben. Helyesen felismert törvényeitek alapján ki tudjátok következtetni, hogy a tömeg nélküli tárgy energiája zéró lenne. Mivel számításaitok szerint a tömeg x a fénysebesség négyzete = egy elszigetelt rendszer energiája (E = mc2), úgy a számítás a tömeg nélküli test esetében zéró energiát eredményez. El tudjátok képzelni, hogyan viselkedne egy negatív tömegű anyag? Milyen fogalmatok lehet a negatív energiáról?

Jóllehet nem a tudomány tárgykörébe tartozik, de talán érdekel benneteket, miként reagál a fény a tömeg nélküli anyagra. Azt már felismertétek, az erős gravitáció pályájának megváltoztatására kényszeríti a fényt. Mit gondoltok, vajon hogyan hat az adott tárgy körül a fényre a tömeg, az energia és a gravitáció teljes hiánya? Lehet rajta gondolkozni. Elmélkedjetek el a negatív tömeg, negatív energia és a fordítva ható gravitáció kérdéséről. A mágneses erővonalakkal kapcsolatos kísérleteitek nagy sikereket hoznak majd számotokra az anyag tömegének megváltoztatására irányuló kutatásaitokban. Ez a módszer vezet az elemi részecskék poláris viselkedésének ideiglenes átalakításához... ami sűrűségbe, annak hiányába vagy ellentétébe (negatív sűrűségbe) fordul. A mennyiség, a forma és más, a kutatási munkát befolyásoló paraméterek kizárólag tőletek függenek. Ám óvatosnak kell lennetek, ha felfedezitek, miként tudjátok ezeket a dolgokat megváltoztatni, mivel "melléktermékként" egy kisebb időeltolódás is létrejöhet, mely fizikai szempontból veszélyt jelenthet rátok nézve, amíg tökéletesen tisztában nem lesztek azzal, hogy a testek miként viselkednek a megváltozott időkereten belül.

Noha jól tudjátok, egy ilyen működési rendszernek körkörösnek kell lennie, ne próbáljatok semmilyen következtetést levonni a kölcsönhatásban részt vevő mágneses és elektromos mezők formájával, vagy azzal kapcsolatban, hogy milyen közvetítő közeg szükséges a polaritás-tulajdonságok továbbításához egy ilyen rendszerben. Arról sem szabad megfeledkeznetek, hogy gáznemű anyagok és a folyékony fémek is hatékonyan felhasználhatók a töltés továbbítására. Bár ebben a kontextusban rejtélyesnek tűnhet, ne lepődjetek meg, ha ráébredtek, a nyomás alatt álló víz is fontos szerepet játszik ebben a bizonyos rendszerben.

Némi iróniával mondom el, hogy ezt az anyagtalan állapotot egy nagy tudósnak sikerült előidéznie egyszerűnek mondható laboratóriumában, méghozzá a ti kultúrátokban, az amerikai kontinensen, nem is olyan régen. Ha el tudnátok látogatni a laboratóriumba észrevennétek a lyukakat a plafonban és a foltos üveggel borított világos kaput, ahol az anyagtalan tárgyak szó szerint felemelkedtek és vadul röpködtek össze-vissza. Ha 50 évvel később született volna, akkor kétségkívül irányítani is tudta volna a kísérlet folyamatát. Sajnálatos módon nem rendelkezett azokkal a precíziós észközökkel, melyekkel ti már képesek volnátok irányítani és uralni egy efféle kísérletet. Hatalmas szenvedély fűtötte, hogy megértse ezt a jelenséget, de mivel nem volt képes kontrollálni és csupán szórványosan sikerült előidéznie, soha nem tudta másoknak működés közben bemutatni a folyamatot. Későbbi éveiben kudarca rendkívül nyomasztóan hatott rá, mivel egy igazi, nagyszerű, "háromdimenziós" tudós elmével rendelkezett... ám egy olyan testben, mely nem volt képes elég hosszú ideig várakozni az eszközökre, melyek végül megvalósíthatták volna rendkívül kreatív elképzeléseit.

Ez a tömeg nélküli állapot azonban nem jelent teljesen új koncepciót a számotokra és továbbra is széles körben elismerik, mint életképes elképzelést, működtetni azonban még mindig nem tudjátok. Talán ez az üzenet hat majd ösztönzőleg arra az emberre, aki "felfedezni" hivatott a megoldást...

Az ufókkal kapcsolatos kérdésedet ugyancsak elmésnek találom. Az ufók a fent ismertetett rendszer egyes elemeit használják arra, hogy a ti gravitációtok keretein belül közlekedjenek. Már tettem utalást arra, hogy tulajdonképpen mi is történik egy tömeg nélküli test hatáskörén belül, ám meg kell értenetek, egy valóban tömeg nélküli tárgy nem engedelmeskedhet a ti időkeretetek és fizikátok törvényeinek. Hirtelen indulások és megállások, soha nem látott gyorsaság és a hihetetlen irányváltoztatások mind-mind részei a tömeg nélküli anyag világának, mivel önmaga teremti meg a saját energiahatásait mindenre, ami csak körülveszi. Azzal is tisztában kell lennetek, hogy amint az imént említettem, a tömeg nélküli test időbeli vonatkozásai különböznek az általatok ismert időkerettől, ennélfogva úgy tűnik, mintha valamelyest lassabban mozognátok, mint az adott tömeg nélküli test. Kölcsönhatása a környező hagyományos tömegmolekulákra szintén előre kiszámítható paramétert jelent. A rendkívül enyhe időeltolódás miatt hajlamos a vele közvetlen kapcsolatba kerülő atomokon belül megváltoztatni az elektronok számát. Ez egy olyan jelenség, amely alapján azonosítható a tömeg nélküli anyag, még akkor is, ha nem látszik.

A valódi, 100%-osan tömeg nélküli testre semmiféle hatást nem gyakorol a gravitációs mezőtök, s még azok a gépek is igen nagy manőverezési képességgel rendelkeznek, melyek a Földet időnként meglátogató utazókat hivatottak szállítani. Ebből következik, hogy a tömegjellemzők könnyedén változtathatók ... és fókuszálhatók. Mi történne ha a negatív tömeget (mely nincs szinkronban a ti idő-keretetekkel) fókuszálnátok a hagyományos tömeggel szemben? A válasz: taszítás. Ezt eredményezi a negatív tömeg fókuszálása a Föld közönséges tömegével szemben. így most már van arra utaló jel, hogy a tömegjellemzők tulajdonképpen összhangba hozhatók; és több "tömeg-gépezet"  révén egy összekapcsolt tárgyakból álló rendszer többoldalúvá tehető vagy egyidejűleg többféle jellemzővel rendelkezhet. A kötött rendszer bizonyos oldalai, meghatározott tömegjellemzőket, míg azok alsó vagy felső része vagy más oldalai egymástól eltérőeket mutatnak... méghozzá olyanokat, melyek nem léteznek természetes formájukban az univerzumban.

Egy jellemzőt vagy rendszer-oldalt nem pusztán negatív tömeg alkothat (taszítva a közönséges tömeget), hanem egyik oldal lehet közönséges tömeg is, ami nehezebb, mint a másik oldal. Finom koordináció segítségével ez a rendszer minden síkon lehetővé teszi a pontosan ellenőrzött mozgást. Ez most már elég magyarázattal szolgál az ufómegfigyelések körüli mágneses anomáliákra, valamint azokra a hangjelenségekre, melyeket a rádióvételben okoznak. Azok a hangok voltaképpen nem is hangok, mindössze tömeg-gépezetek állandó finom sűrűségi hangolásának eredményei. A felhasznált mágnesesség kölcsönhatásba lép a rádióadásaitokkal, melyek alapjában véve maguk is mágneses hullámok. Minden tömeg-gépezet szabályoz egy kis, fókuszált tömeg-lemezt. Gyakran előfordul, hogy egy jármű rendszereit "összekapcsolják" egyetlen vezérlő rendszerben, így több gépezet működhet együtt. Ez egy célravezető módszer arra, hogy különböző rendszerek tömeg-gépezetei között meggátolják azokat a kölcsönhatásokat, amelyeket a Föld gravitációjával szemben mutatnak. Itt nem pusztán egy hatékony, hanem egyszerűen nélkülözhetetlen eljárásról van szó.

Annak érdekében, hogy a rendszer működjön, a gépezetek kezelőjének teljesen át kell látnia azon testek közönséges tömegjellemzőit, melyeket húz-von, mert a gravitáció törvényei állandóak maradnak az adott időkereten belül, s mindössze a jármű-lemezek tömegének sűrűsége valamint polaritása megy keresztül változáson. A Föld gravitációs anomáliái nagy rombolást képesek okozni egy efféle rendszerben, ezért is esik meg néha, hogy a bolygó felett összeütköznek ezek a járművek. Léteznek ismert és ismeretlen anomáliák bolygótok gravitációs állandóiban. Higgyétek el, a legtöbbjük már gondosan fel van térképezve azon entitások a hajónaplóiban, akik rendszeresen a Földre látogatnak. Olyanok ezek, mint a nyugodt kikötőben a felszín alatt megbúvó sziklák... egy fából készült, földi hajó számára veszélyt jelentenek.

A technikai haladások nagy része - már ami ezt a területet illeti - arra fog irányulni, hogy rendkívül magas és rendkívül alacsony sűrűségű jellemzőket társítsunk minél kisebb anyagmennyiséghez, ekként csökkentve a munkát végző apparátus méretét. Minél többet tudtok meg az atomok szerkezetéről, ez annál világosabbá válik majd számotokra és az elemi részecskék viselkedésének megértése lesz az, ami mindehhez a kulcsot szolgáltatja. Meglehet, a kutatásnak a legapróbb részecskéknél kellene kezdődnie, s annak megismerésével, hogy miként reagálnak az atomok egymásra adott elektromos hatások között. Az atommag és a körülötte keringő részecskék közötti távolság egészen kismérvű változása is nagy különbséget jelenthet a tömeg sűrűsége szempontjából. Találjátok meg a választ arra, hogy miért olyan nagy a távolság az atommag és a körülötte keringő részecskék között. Vajon hogyan változtathatnátok meg? Nagyon fontos! Óvjátok magatokat a kísérleteitek közben! Egyetlen működő tömeg-gépezet is elég, hogy elpusztítsa a biológiai szervezeteteket. Amikor végül felfedezitek, miképpen kell ezt rendszert használni, egyúttal gondoskodnotok kell önmagatok védelméről, ha utazni kívántok a rendszeren belül. A védelem nélkülözhetetlen! Az első kísérletek során használjatok összetört kristályt szigetelőanyag gyanánt. Rövid idő alatt felfedezitek majd ezen anyag tulajdonságait és a többi már úgyis kézenfekvő lesz.


Kérdés:

Örülök, hogy megkérdeztem! Létezik-e még valami meglepő és új felfedeznivaló az atomszerkezetekkel kapcsolatban, amiről esetleg még nincs tudomásunk?

Válasz:

Igen. Azon kívül, amit fentebb tárgyaltunk a tömeg viselkedéséről, még újabb felfedezések is várnak rátok, ha befolyásolni igyekeztek a polaritást. A legérdekesebbek egyike alighanem az lesz, amikor felfedezitek az "ikreket".

A közönséges atomszerkezet egy nagyszerű dolgot rejt magában, ami minden bizonnyal teljesen összezavar majd benneteket, mivel látszólag fittyet hány az idő és a tér törvényszerűségeinek.

Az "ikrek" egy olyan páros, melyet egymással mindenkor kapcsolatban álló és kizárólag párban előforduló atomrészecskék alkotnak. Azt viszont nem szándékozom közölni veletek, hogy hol keressétek! Higgyétek el, ha ráleltetek, fel fogjátok ismerni. Egyesek már felfedezték a "lábnyomukat"!A viselkedésük minden kétséget kizáróan bámulatba fog ejteni benneteket. Meglátjátok majd, hogy a megfelelő stimulálás hatására mindig együtt, párban mozognak. Nem számít milyen messzire viszitek őket egymástól, mindig pontosan együtt fognak mozogni. Ha az egyiket kilövitek az űrbe és elkülditek a naprendszereteken túlra, akkor is egyként viselkednek. Ha pusztán az egyiket stimuláljátok, a másik ugyanúgy mozogni fog. Örökre párban maradnak és elpusztíthatatlanok. Ha az egyikük energiája átalakul, a másiké is követi a változást.

Ez a felfedezés feltehetőleg arra ösztönöz majd benneteket, hogy újragondoljátok az idővel és a térrel kapcsolatos elméleteiteket, mivel ez a tényező nem fog megállni az általatok helyesnek elfogadott a "végső sebességnél", vagyis a fénysebességnél. Ott lesz előttetek valami, ami gyorsabban mozog, semhogy mozgását mérni tudnátok. Az "ikrek" között fennálló azonnali és közvetlen kommunikációs kapcsolat szolgál minden entitás kommunikációjának alapjául a világegyetemben. Ez az a folyamat, amely 1987-ben azonnal tudatta mindenkivel, hogy a Föld készen áll a változásra. Jómagam is ekképpen kommunikálok a Teremtő Forrással. Ez a tényező alkalmazkodik az Univerzum formájához... melyről korábbi közvetítéseim során már esett szó.


Kérdés:

Felfoghatjuk-e valaha is a világegyetem valódi formáját, mialatt a tanulás folyamatában tartózkodunk?

Válasz:

Nem. Ugyanis nem volna célravezető, s ez a tudás nem tartana benneteket a tanulás ösvényén. A dualitásról egyszeriben fellebbenne a fátyol, s ez bizony nem vinne előbbre benneteket fejlődésetekben. Egy napon, amikor a Föld már nem a tanulási folyamat közegéül szolgál, s nem olyan lesz, amilyennek most ismeritek, a földi világban élő emberek is jóval nagyobb tudással rendelkeznek majd.

Kérdés:

Élénken érdeklődöm a computer technológia iránt. Merre tart a technikai fejlődésünk? Jó úton járunk a munkavégzésünket segítő gépek megalkotásával? Veszélyesek-e ránk nézve a számítógépek?

Válasz:

A számítógép technológiátok kifejlődése a legmesszebbmenőkig szükséges volt ahhoz, hogy előbbre léphessetek az új idők tudománya terén. Vegyétek csak szemügyre, milyen jelentős előrehaladásokat tettetek az utóbbi néhány évtizedben. Bármikor, ha a tudományos fejlődés ilyetén felgyorsulását tapasztaljátok, tudnotok kell, jó úton jártok. Amit viszont a tudással kezdetek, abban tanulásotok próbája nyilatkozik meg. Vajon mindig fegyverek gyártására fogjátok használni?... vagy inkább a környezet és az egészség érdekében vetitek be, ami oly sokak számára üdvös felfedezéseket hozhatna?

A computer technológia tekintetében a lehető legnyilvánvalóbb dolgot hagyjátok ki a számításból! Amikor a Föld legnagyszerűbb számítógépét látjátok működni a biológiai rendszeretekben, miért nem próbáljátok felülmúlni azt? Ezután már mindig csupán a technológia egy töredékét kívánjátok alkalmazni, vagy netán szívesebben vennétek a teljes technológia kibontakozását? A számítógépes technológiát a jelenleginek 10.000-szeresére fogjátok fejleszteni, mire végre ráébredtek arra, ami a kémia területén már régen világossá vált előttetek. Az elektrokémiai alapokon működő számítógép lényegében a világegyetemre nyíló kapu. Ez az út vezet a saját biológiai rendszeretek és a saját elmétek felé. Mikor fogjátok már végre a kettő vizsgálatát összekapcsolni?

Ennek semmi köze az élő sejtek kifejlődéséhez. Itt egyfajta technológiáról van szó, amely elektromos paramétereket kapcsol össze kémiai mutatókkal, annak érdekében, hogy minden képzeletünket felülmúló erőt és sebességet hozzon létre... hasonlót ahhoz, amit már régóta forgattok a fejetekben. Szeretnétek olyan számítógéppel rendelkezni, amely mindenre emlékszik, ami az elmúlt 50 év során vele történt és ezt a hatalmas emlékanyagot egy mogyoró nagyságú helyen raktározza? Számos technológiával kapcsolatos tudományos kérdésre választ nyerhettek azáltal, hogy megpróbáltok versenyre kelni mindazzal, amit a Szellem a Föld természetének keretein belül megalkotott.


Kérdés:

Korábbi üzeneteidben arról számoltál be, hogy a Földön felhalmozott nukleáris hulladékok jelentik a legnagyobb veszélyt, amely manapság ránk leselkedik. Úgy tűnik, hogy a rádioaktív anyag, elpusztíthatatlan és mindörökre instabil marad. Mit tehetünk ez ügyben?

Válasz:

Az aktív nukleáris hulladék valóban a legnagyobb veszélyt jelenti, amivel szembe kell néznetek. Már láthattatok példát arra, miként mérgez meg egy atomszerencsétlenség hatalmas kiterjedésű talajfelületet hosszú emberöltők idejére. Képzeljétek csak el, micsoda tragédia lenne emiatt elveszíteni egy egész országrészt... csak mert figyelmen kívül hagytatok mélyen a föld alá temetett anyagokat, melyek szép lassan elérték az aktivizálódásukhoz szükséges kritikus pontot. Az amerikai földrészen van egy "H" betűvel kezdődő város, amely ugyancsak közel került e kritikus ponthoz. Egyszerű fizikai törvényszerűség lesz a katasztrófa bekövetkezése, ha nem tesztek sürgősen valamit. Azonban nem szükséges megvárnotok a tragédia kibontakozását, ahhoz, hogy cselekvésre szánjátok el magatokat.

Ne támogassátok a hulladék elszórásának gondolatát, mert szükségtelen és gyakran nem is jelent megoldást. Úgy viselkednek, mint a sav. Bármit is tegyetek vele, az csupán ideiglenes megoldást jelenthet, mivel felemészt mindent ahol lerakjátok. Soha ne eresszétek az óceánjaitokba és tavaitokba!

Az igazi megoldásnak már nyilvánvalónak kellett volna válnia előttetek. A nukleáris hulladékot semlegesíteni kell. Erről már korábbi közvetítéseim során is tettem említést, most azonban részletesebben is kitérek rá. Számos módszer kínálkozik az efféle hulladék semlegesítésére, közülük az egyik, amelyet már a ti felkészültségetek is elérhetővé tesz, igen egyszerű és a jelen pillanatban is a rendelkezésetekre áll. Haladéktalanul a földi biológia felé kell fordítanotok tekinteteteket. Keressetek az általatok ismert mikroorganizmusok között olyat, amely képes lebontani ezeket az aktív anyagokat és veszélytelenné tudja tenni őket. Fejlesszétek őket a tudomány segítségével, növeljétek mennyiségüket és hatékonyságukat, azután hagyjátok, hogy felemésszék a hulladékotokat!

Most nyilván az a kérdés merül fel bennetek, hogy eddig miért nem fejlesztették ki ezt a módszert, hiszen az organizmusok már hosszú ideje ismertek a tudomány előtt. A választ a világ kormányainál kell keresnetek. Követeljétek a kutatások lebonyolítását és a folyamat megindítását. Meg kell értenetek, a földi politikusoknak esze ágában sincs szabadon a rendelkezésetekre bocsátani ezt a technológiát, s a megfelelő mennyiségű tőkét sem szándékozzák beruházni. Egy efféle organizmus meglehetősen apró és viszonylag könnyen szállítható és szaporítható, s neki igazán nem számít, fegyver- vagy hulladékhalmon él-e.

Elérkezett az ideje annak, hogy a politikai vezetők megszabaduljanak az olyan technológiától való félelmüktől, melyek megrendíthetik a fegyverkezés ingatag egyensúlyát. A tudomány iróniája, hogy az új felfedezéseket rendszerint békés vagy háborús céllal egyaránt lehetséges felhasználni, s egyedül a ti felvilágosultságotok határozza meg, melyik utat választjátok. Mostanság a valaha kifejlesztett legkifinomultabb környezeti eszközök tartanak benneteket egyensúlyban... közéjük tartozik az is, amelyről az imént ejtettem szót nukleáris hulladékotok megsemmisítése érdekében. Azonkívül, e pillanatokban az első bizonytalan a lépéseiteket teszitek meg egy olyan nagyszabású technológia felé, ami hatékonyan fog közreműködni életetek meghosszabbításában, a betegségek gyógyításában és jó hatással lesz az egészségre általánosságban véve is. Ne hagyjátok, hogy a kevesek félelmei a tömegek érdekének útjába álljanak.


Kérdés:

Úgy vélem, én mint ember nemigen értem folytonos utalásaidat arra, hogy mi "lineáris időben" élünk és az univerzum "az örök jelenben" létezik. Tudnál-e bármiféle példával szolgálni, amin keresztül megvilágíthatnád előttem ezt a kérdést? Zavarosnak tűnik számomra, hogy a kettő miként létezhet egymás mellett.

Válasz:

Megérzéseid ugyancsak jól működnek, mert valóban nem érthetitek meg teljes egészében az időfolyamatok működését, amíg nem vagytok magatok is a részesei. Ez a tényező dualitásotok lényegét alkotja és úgy helyes, hogy egyelőre rejtve maradjon előttetek. Egy egyszerű és vázlatos analógia segítségével azonban megpróbálok némi felvilágosítással szolgálni arról, amit tudni kívánsz. Képzelj magad elé egy hatalmas kört leíró vasúti sínt. Egy benneteket szimbolizáló kis vonat fut rajta végig. Állandóan mozgásban van, a sebessége többé-kevésbé állandó. A sín á földi lineáris időkeretet képviseli, a vonat pedig benneteket testesít meg, mozgásban a lineáris idősíkon, töretlenül, megállás nélkül tovahaladva onnan, ahol voltatok, oda ahol majd lesztek.

A világegyetem entitásai, a Kryont is beleértve, a kör közepén állnak és nézik, ahogyan lineáris időtök pályája mentén utaztok. Mivel a világegyetem fektette le a sínt és a más lineáris idősíkokat képviselő többi sínt is körülötte, pontosan tudja, hová tart és milyen dolgokkal kerültök szembe, amelyek megtörik a kört. Egyszóval tudatában vagyunk annak, meddig fog a napotok létezni és mely időpontokban fognak égitestek összeütközni egymással. Mindez azonban lineáris időtöket tekintve még a jövő mérhetetlen távolában van tőletek, így hát, mi mozdulatlanul állunk és figyelemmel kísérjük mozgásotokat. Ha úgy tetszik, bármikor tekinthetünk jobbra vagy balra, nem pusztán azt figyelve meg, mi történt a múltban, hanem azt is, hol tart majd, merre halad a vonatotok a jövőben. Ekként vagyunk képesek a "jelen" állandóan statikus állapotában maradni, mialatt ti szüntelen mozgásban vagytok. Azt azonban nem láthatjuk előre, mi történik az általunk megalkotott sínen haladó vonattal. Hány vagont fogtok hozzá csatolni, vagy le róla; milyen színű lesz? Elpusztítjátok? Felújítjátok és széppé varázsoljátok vagy hagyjátok tönkremenni, amíg végül meg nem áll? Hatékonyabbá teszitek, hogy növeljétek sebességét? Mindez kizárólag rajtatok múlik.

Ez volna tehát a forgatókönyv és ezért mondhatjuk azt, hogy bár nem létezik eleve elrendeltség a személyes jövőtöket illetően a világegyetemben, mi mégis tudjuk, hogy hová vezet a sín.


Kérdés:

Tudományos és vallási körökben egyre erősödő ellenállás kezd kialakulni az új idők tanításaival szemben. Amikor ezeket a kritizáló írásokat olvasom, némelyikük még engem is gondolkodóba ejt, mert olyan ésszerűen hangzó kételyeket vetnek fel, hogy "ha ott van és valódi, akkor miért nem láthatjuk, érinthetjük, mérhetjük meg és miért nem érhetjük el, hogy önmagát megismételje?" Minden eddigi, a gravitációval, az asztrológiával és a gyógyítással kapcsolatos állításod ki van téve eme sokszor rendkívül intelligens és nyitott gondolkodású nők és férfiak támadásainak, akik sokszor hajlandóak meghallgatni és ellenérvekkel reagálni. Mit mondasz erre?

Válasz:

Az 1700-as évek elején egy jóravaló, okos, istenfélő ember áll az amerikai kontinens keleti partjainál, s egy zarándok ruházatát viseli. Telve van alázattal és tisztelettel a természet és Isten iránt. Megállapodása, vezette erre a helyre, azt a nehéz utat választotta, hogy kitörjön a többiek közül, akik érzései szerint veszélyeztetik integritásukat az isteni dolgok terén. Ezért szándékát mindenki őszintének találta (a Szellem is). Sikerrel vezette népét egy új kezdet felé egy új földön. Útközben egy másik ember keresi meg, aki Istenhez közel állónak látja a zarándokot. Ez a másik bizalmasan beavatja egy látomásba, amely felsejlett előtte: azt állítja, hogy megpillantotta a jövőt. Ez az ember azt mondja a zarándoknak, vannak láthatatlan hullámok a levegőben, melyek messzi távolságokba tudják vinni a hangot. Azt mondja, hogy egy napon lehetséges lesz beszélgetést folytatni valakivel, aki az anyakontinensen van... a látomás azonkívül zenét és más csodás dolgok képét idézte fel előtte, amint a levegőn keresztül terjednek. A zarándok tudja, hogy ez képtelenség, hiszen ő magának sem (aki pedig közel áll Istenhez) volt része soha ilyen látomásban és korának tudománya még soha, semmiféle bizonyítékot nem látott erre.

Megelégelve a "bolond" fecsegését a zarándok Istenhez fohászkodik, hogy sújtson le a másikra, mert megérzése szerint annak a gonosz lakozik a szívében. Az embert elvezetik, majd később meggyilkolják, mert a Gonosz cinkosának tartják.

Modern korotokban sem túl sok változás történt a forgatókönyvben. Társadalmatok kifinomultsága már megszelídítette a szélsőségeket, ám ennek az 1700-as években játszódó történetnek a lényege még most is változatlan formában létezik. Vallási vezetőitek Kryont a Gonosz művének nevezik, a tudósaitok pedig azt állítják, hogy semmit sem találnak, ami az írásaid valódiságát igazolná; így nincs hiteled előttük. Csupán egy bohócnak tekintenek, nem többnek, a vallási vezetők szemében pedig egyenest sátánimádó vagy. De térjünk vissza még egy pillanatra a zarándokhoz. Természetesen a férfinak, aki előtt a látomás megjelent, igaza volt. A rádióhullámok mágnesesek és mindenütt jelen vannak a zarándok körül, még akkor is, ha ő tagadja létezésüket... mivel a világegyetem generálja őket. A hullámok azelőtt is léteztek és arra vártak, hogy végre felfedezzék és a hang valamint a zene közvetítésére alkalmazzák őket. A zarándok nem látta azokat. Sőt az általa ismert tudománynak az idő tájt még semmiféle eszköz nem állt a rendelkezésére ahhoz, hogy mérni tudja ezeket a hullámokat. Ehhez még hozzájön az is, hogy bárkit ördöginek tartottak, aki a jövőt fürkészni merészelte anélkül, hogy erre az Egyháztól felhatalmazást kapott volna, vagy az Egyház által elfogadott írások lehetővé tették volna számára.

Csupán idő kérdése, hogy ezek a tanítások elfogadottá és megfoghatóvá váljanak a tudományotok számára. Ellentétben azzal, hogy a láthatatlan hullámok felfedezése a zarándok idejétől számítva még évszázadokig váratott magára, a Kryon egyes láthatatlan igazságainak felfedezése már csak évtizedek kérdése, nem pedig évszázadoké... így azt mondom a kétkedőknek: ne ítéljétek el a hírnököt, pusztán azért mert ti nem értitek a hírt, amit hoz.


Kérdés:

Egy, az orvostudományt érintő kérdés: képesek leszünk-e valaha legyőzni az AIDS-t?

Válasz:

Mostanra már bizonyára tisztában vagytok vele, hogy jövőtöket nem fedhetem fel előttetek. Nem mintha bármi is korlátozna ebben, hanem mert teljes mértékben ti tartjátok a kezetekben azt. Számomra éppolyan nagy meglepetést jelent majd, akárcsak nektek. Annyit azonban elárulhatok, hogy az AIDS megfékezésére alkalmas módszer már csak karnyújtásnyira van tőletek. A felvilágosult előrehaladást tekintve, melyet bolygótok az utóbbi időkben tett, a Szellem biztosra veszi, hogy felfedezitek ezt a módszert és annál még jóval többet is a biológiai részecskék működésével kapcsolatban. Bár sokan rejtélyesnek találják, korábban közvetített üzeneteim már tartalmaztak utalásokat erre. Egyáltalán nem lehetetlen, hogy mire ezek az írások megjelennek, a megoldás már a kezetekben lesz. Ne feledjétek: a polarizáció és a mágnesesség sokkal fontosabb szerepet játszik az egészségetek szempontjából, mint ahogyan azt jelenleg gondoljátok. Még rengeteg felfedeznivaló vár rátok ezen a téren.

Kérdés:

Kryon, beszélj a mi emberi lelkünkről! Mi az? Mik a jellemzői?

Válasz:

Az egyik legfontosabb, mégis az elképzelhető legbonyolultabb kérdést tettétek föl. Hogy beszélhetne nektek Kryon olyasminek a jellemzőiről, ami idegen, értelmetlen a gondolkodásotok számára? Egy vak embernek el tudod magyarázni a természet teljes színskáláját? Nincs olyan tapasztalatotok, melynek alapján fel tudnátok fogni az emberi lélek mibenlétét.

Interdimenzionális érzékelőképesség nélkül egyszerűen lehetetlen ezt megértenetek. Ember voltod ideiglenes, a lelked az "igazi" valód. Több helyen tartózkodik ugyanabban az időben. Egy része benne van tested minden sejtjében. Egy másik része magának a bolygónak a mágneses terében lévő energia-lenyomat, mely jelzi, hogy itt vagy. Egy további része, melyet Felsőbb Ennek hívtok, a fátyol másik oldalán van és megoldásokat teremt itteni megtestesülésedhez, válaszol a megvilágosodásodra, megváltoztatva ösvényedet a megállapodásaidnak megfelelő új tervek kibontakoztatásával.

Tudtad, hogy interdimenzionális vagy? Fel tudod fogni, hogy egyszerre több helyen létezel? A lineáris időkeretbe "ragadt" elmével képes vagy megérteni a valós, spirituális idő körét? Mit szólsz ahhoz, ha azt mondom, hogy a lelked képes egy emberi testet megosztani egy másik lélekkel? Csak álmaidban és látomásaidban kerülhetsz közel a létezés igazi valóságához. Légy tudatában: lelked a Világegyetem kertjében viruló virág. Örök életű és ismer mindent, amit én ismerek. Sokkal hatalmasabb, mint azt felismerhetnéd. Több helyen és több időkeretben létezik egyszerre.


Kérdés:

Hogy tanulhatok meg kapcsolatot teremteni a vezetőimmel? Honnan tudhatom, hogy nem pusztán a saját gondolataimról, hanem az ő üzenetükről van szó?

Válasz:

Nem adható át csak a biológiai részednek az, amit prekogníciónak, jövőbelátásnak hívtok, vagy egy olyan "tudás" sem, amelyről azt hiszed, hogy találkoztál már vele korábban, pedig még nem. Ugyanígy nehéz érzelmi "benyomásokat" adni valamivel kapcsolatban, amit meglátsz. Elméd nem elég gyors ahhoz, hogy részt vegyen ezekben a dolgokban és ezért adhatják neked vezetőid a figyelemfelhívó "lökést", mielőtt elméd analizálná a tudást, a benyomást. Éveken át intuíciónak, ösztönös megérzésnek vagy "déja-vu"-nak hívtátok ezeket a jelenségeket. Most már tudod, hogy ez a vezetőkkel való kommunikáció legtisztább formája, mely az érzelmeket használja közvetítő csatornaként. Ezért akik megengedik maguknak, hogy "érezzenek", megismerik a Szellem vezetését.

Adj magadnak engedélyt arra, hogy észrevedd ezeket az emocionális jelenségeket és nyugodt állapotban, hangosan nyugtázd a "vételüket". Mondd el hangosan vezetőidnek, hogy szereted őket - aztán várd ki, hogy mi történik. Túl egyszerű? Az emberi gondolkodásra vall az a nézet, hogy minden jó dologért keményen meg kell küzdeni. A Szellem azonban azt üzeni, hogy kiérdemelted a rád váró ajándékokat - egyszerűen azzal, hogy kérted őket, s a munkád abban áll, hogy egyáltalán itt vagy most a bolygón! Az adományok pedig segíteni fogják a bolygó rezgésszintjének emeléséért folytatott igazi munkát.


Kérdés:

A harmadik kötetben szerepel egy megállapítás, hogy nem kell többet meditálni. Fénymunkásként sokan használjuk ezt a módszert középpontunk megtalálására. Kifejtenéd bővebben a témát?

Válasz:

Hadd tisztázzam, hogy Kryon soha nem tanácsolta a fénymunkásoknak a meditációk abbahagyását. Abban a közlésben arról beszéltem, hogy meditációitok mechanizmusa megváltozott. Leírtuk, hogy a középpontba jutás módszerei nem működnek úgy, mint a régi energia idején, s tanácsokat adtunk, hogy miként változtassátok meg őket. Sokan megéreztetek a változásokat és megkérdeztétek, hogyan juthatnátok vissza a régi érzések állapotába. Azt válaszoljuk erre, hogy a régi érzések a régi energiának feleltek meg és hogy előbbre lépve rá kell találni az új érzésekre, melyek elvezetnek a középponthoz juttató kapcsolatokhoz. Más tanulnivalóhoz hasonlóan ehhez is időre van szükség és kezdetben kényelmetlenségekkel járhat. Mindez azonban része a bolygón való magasabb rezgésszintű létezéseteknek.

Nagy szeretettel és megbecsüléssel fogadjuk arra vonatkozó kérdéseiteket, hogy miképp kommunikálhattok jobban Isteni Önvalótokkal! Kérünk benneteket, folytassátok a meditálást! Tanuljátok meg az új energiájú módszereket és érzéseket, mert rendkívüli módon megnövelik erőtöket!


Kérdés:

Sokat hallottam a "lélektársakról" és az "ikerlángokról". Kryon, tudnál bővebb magyarázatot adni róluk és hogy miként lehet bevonni ezt az energiát az életünkbe?

Válasz:

Nem élheted egyik életedet a másik után anélkül, hogy karmikus csoportodban fel ne ismernél embereket, akikhez, érzed több közöd van, mint azt a látszólagos helyzet indokolná. Tegyük fel, hogy csodálatos társsal az oldaladon jelentős tapasztalatokkal és célokkal teli nagyszerű életet töltesz a Földön. Még ha több megtestesüléssel ezelőtt is volt, a karmikus nyoma megmarad sejtszinten. Ráadásul Felsőbb Ön-valód, akihez most közelebb kerülhetsz ebben az Új Korban, tud mindenről.

Aztán egyszer csak egy személy (nem számít, milyen nemű) beesik az életedbe és a jelenlétével megmozgat benned valamit. Lehet, hogy nem mond semmit, vagy nem kerültök különösebben érintkezésbe, mégis mintha azt kiáltaná neked: "Ismerlek téged!" Hát ez a lélektárs- vagy ikerláng-jelenség.

Ezzel kapcsolatban sok hasznos dolgot közvetített Saint Germain, aki igazi szakértője volt az ember alkímiájának. Álljon itt most egy alapvető tanács. Tudnod kell, hogy ha rá is találsz erre a személyre, nem létezik olyan szabály, mely szerint automatikusan újra együtt kell lennetek! Az esetek többségében a múltból áthúzódó lélektársi érzésnek nincs jelentősége mostani megállapodásod szempontjából. A múltban végigjátszottatok, amit vállaltatok, most pedig egymástól különválva folyik életetek.

Az ikerlánggal való találkozásnak ettől eltérő hatása van. Különböző források magyarázattal szolgálnak ezzel kapcsolatban. Kétségtelen azonban, hogy sejtszinten mindkét fajta találkozás nagy energiatöltéssel bír.

A Felsőbb Éneddel való új kommunikációs lehetőségek segítenek megállapítani, hogy mit kezdjél lélektársaddal ebben az életben. Sokkal gyakrabban fordul elő, hogy lélektársad vagy ikerlángod "múltból felismert karmikus,energiája" nem annak a jele, hogy az Univerzum valami romantikus lépést vár tőletek. Éppen ellenkezőleg, mágneses jellemzőitek gyakran úgy vannak kialakítva, hogy ő legyen az utolsó személy, aki az életedbe bonyolódik!

Honnan tudhatod, mi a megfelelő lépés egy ilyen találkozás során? Figyeld a szinkronicitást és hogy mennyire olajozottan követik egymást az események. Ha zűrzavaros helyzet alakul ki, miközben újra kapcsolatot akarsz létrehozni ezzel a személlyel, nyilvánvalóan nem ez a megfelelő út! Ha a dolgok simán és könnyen zajlanak, gond és dráma nélkül, tudhatod, hogy megtaláltad azt, akiért érdemes lépéseket tenned. Ebben az esetben az emberek közötti legnagyobb szeretet bontakozhat ki életetekben. Előfordulhat ez gyerekek és szülők, vagy életre szóló társak között. Ez utóbbi eset gyakran "első szerelemként" jelentkezik és egy életen át tart. Ha erre rátaláltál, bármilyen körülmények között is, ápold és ne hagyd elveszni, mert megszentelt és a Szellem magjait hordozza magában.


Kérdés:

A bolygón elő állatokat is végtelenül szeretitek (ahogy bennünket)? Mi a szerepük? Van lelkük? Mi a helyzet a tengeri emlősökkel? Miért okoz az ember olyan sok szenvedést annyi ártatlan teremtménynek?

Válasz:

Amikor azt mondjuk, végtelenül szeretünk benneteket, arról a tényről beszélünk, hogy ti és én ismerjük egymást, hogy a ti emberi lelketek kozmikus energiaszinten van ugyanúgy, mint a miénk, amely Isten Igazi Része! Ez a lélek nagy cél érdekében érkezett erre a bolygóra, hogy tanuljon.

Az állatok nem azért vannak itt, hogy tanuljanak és tapasztalatokat gyűjtsenek, mint ti, hanem azért, hogy benneteket szolgáljanak célotok elérésében. Olyan entitások ők, akik nem tanulni jöttek és tőletek eltérően nem hordoznak magukban Isteni Részt, de valóban őket is "végtelenül szeretjük" és nagy szerepet játszanak a Földre vonatkozó tervben. Az állatok több okból vannak itt. Ezen okok egy része teljesen érthető sokatok számára, lesznek viszont olyanok, akiket meg fog rázni, amit mondok. Sok állat azért van itt, hogy az energia-egyensúlyt fenntartsa. Nagyon sok mondanivaló lenne ezzel kapcsolatban, most azonban csak annyit említünk meg, hogy a tengeri emlősök körül tapasztalt energia, melyet oly sokan érzékeltek, valós, ugyanis ők megszentelt céllal vannak itt, ami majd a jövőben fog feltárulni előttetek. Jelenleg különleges spirituális egyensúlyt tartanak fenn a bolygón! Sok, az erdőben élő nagy állat is a bolygó egyensúlya miatt van itt. Más állatok egyszerűen a kényelmeteket szolgálják, vagy veletek élnek. Sokan megérzitek a szeretetet, mellyel az emberek irányában viseltetnek. Ok is hordozzák az energiát és válaszolnak a gondolataitokra. Ösztönösen tudnak olyan dolgokat, amiket ti nem és soha nem is fogtok "látni". Azért vannak itt, hogy segítsenek az embereknek az egyensúly fenntartásában, miközben élitek az életeiteket ezen a bolygón.

Végezetül sok állat azért van itt, hogy megegyétek őket! Az emberek táplálékaként egészségeteket szolgálják. Ittlétük célja az, hogy az embereket táplálják a bolygó egyes részein. Enélkül lehetetlen volna élelmezni a több mint ötmilliárd lelket számláló emberiséget. Akik kételkednek abban, hogy ez tényleg így van, tanulmányozzák az ősi időket, amikor az emberek "behívtak" egy állatot a falujukba, hogy táplálékul szolgáljon részükre. A szertartás eredményeként az egyébként vadon élő állat engedelmesen besétált a faluba, ahol tisztelettel fogadták, majd megették. Az állat és az ember megállapodása alapján történt így, s az ősi idők embere tökéletesen értette mindezt. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy minden ember egyen húst. Sokan nem fogyasztanak húst és enélkül tartják egyensúlyban szervezetüket. Ez egy becsben tartott hozzáállás és jó egészséghez vezet, de ne úgy tekintsetek rá, mint amit az állatokért tesztek. Tegyétek magatokért.

Az ember által az állatoknak okozott szenvedésről is kérdeztetek. Ti döntitek el, hogy tiszteletben tartjátok-e ezeket a teremtményeket, vagy sem - függetlenül attól, hogy milyen céllal vannak itt a bolygón. Azokat, melyeket megesztek, ugyanúgy tisztelhetitek, mint amelyek együtt élnek veletek - vagy talán még jobban! Amit velük tesztek, az a karmátok és megvilágosodottságotokat tükrözi. Az állatok tudják, miért vannak itt és az embereknek tisztelettel kell viseltetniük minden bolygón élő entitás iránt (és sok van belőlük), akik beleegyeztek abba, hogy idejöjjenek a szabad választás nagy bolygóját szolgálni. Közületek azok, akik az állatok életének javításáért dolgoznak, olyasmit tesznek, ami nagyon is számít, mert igen, őket is végtelenül szeretjük.


Kérdés:

Kryon, ki vagy te tulajdonképpen?

Válasz:

Sokszor elmondtam már társamnak, hogy a helyes kérdés feltevésével sok mindenre választ lehet kapni. Nem tudhatsz meg mindent, ha csak hallgatsz. Kérdésed mutatja, hogy mélyebbre látván megsejtetted, Kryon nem csak a mágneses erők mestere. Jól érezted. Két minőségemről beszélek most.

Kedvesem, említettem előzőleg ebben a könyvben, hogy az Új Kor egyik támogató angyala vagyok. Kozmikus családom energiája magában foglalja azt az entitást is, akit ti Mihály arkangyalnak hívtok. Gyakran együtt utazunk és most ismét együtt dolgozunk bolygótokért. Voltak, akik ráéreztek erre és érzékelték energiáink hasonlóságát. Most megerősítem ezt, mivel a családról kérdeztél. Részt veszek továbbá azoknak a spirituális entitásoknak a munkájában, akiknek a neve a ti nyelveteken "on"-ra végződik. Soroljátok fel őket, s látni fogjátok, hogy mindegyikünk a tudománnyal, fizikával és a szeretettel foglalkozik.

Miután a mágneses munka befejeződik és a Kryon-csoport eltávozik, én magam még jó ideig maradok, hogy szeretettel és megbecsüléssel beszéljek hozzátok, amint most is teszem.

Végtelenül szeretlek benneteket...


Kérdés:

Kedves Kryon, a negyedik tanítókötetben beszéltél az autista gyerekekről. Elmondanád, hogy mi olyan különleges bennük?

Válasz:

Bárcsak megtehetném, de van, amire magatoknak kell rájönnötök. Az autista gyermek bölcs, tudós, aki egy másik dimenzióban várakozik arra, hogy az evolúció utolérje. Azoknak, akik úgy érzik, hogy az autista gyermek sokkal nagyszerűbb lény, mint amilyennek látszik, igazuk van. A legjobb tanács, amit adhatunk, hogy teremtsetek alkalmat a bálnákkal és delfinekkel való találkozásukra. Próbáljátok ki és figyeljétek meg, mi fog történni! Ez segít majd jobban megértenetek ezeket a különleges embereket.

Az autista ember az evolúció következő szakaszának részét képezi. Nem arról van szó, hogy a régi mentális eszközeik hiányosak, hanem éppen ellenkezőleg, túlhaladták őket és ezért nincsenek már meg. A pillangó nem úgy gondolkodik, mint egy hernyó, a hernyók társadalma azonban nem érti ezt meg. Az autista gyermeket túlterhelik az alacsony energiájú világból válogatatlanul érkező durva ingerek. Finom és tiszta energiájú kommunikációra vágyik, ezért nem illik a jelenlegi fejletlen nyelven kapcsolatot tartó világba. Ha olyan helyre kerülnél, ahol mindenki csak kiabál és ordít meg morog és semmit nem értenél az egészből, akkor talán jobban megértenéd az ő helyzetét. A zaj és a zűrzavar hamar átcsapna fölötted és semmi más vágyad nem lenne, mint megszabadulni tőle. Azt kérnéd, egyszerűsítsék le a dolgokat, hogy megőrizhesd elméd épségét!

Az autista ember nem rendellenes vagy hibás - hanem a jövőbe nyújt bepillantást. Egyébként ezek a gyermekek a szeretetre válaszolnak leginkább - a Világegyetem legnagyobb kapcsolattartó nyelvére.


Kérdés:

Kedves Kryon, úgy tűnik, hogy a fénymunkások egy nagyobb csoportja született az 50-es évek közepén. Volt valami különleges jelentősége ezeknek az éveknek?

Válasz:

Lám, lám, végre valaki észrevette! Köszönöm éleslátásról tanúskodó kérdésedet kedvesem. Igen, ezekben az években születtek azok, akiknek a 70-es években születtek gyerekeik és akkorra értek el életük negyvenes éveihez, amikorra már bölcsességre tehet szert az ember. Az 50-es években érkezettek mindnyájan nagyon szerettek volna a Földre jönni, mert tudtatok a Föld küszöbönálló lehetséges változásairól. Azt is tudtátok, hogy gyermekeiteknek és unokáitoknak lehetőségük lesz létrehozni egy fejlettebb szintű bolygót.

A nagyszerű az, hogy ezek közül a tehetőségek közül azóta sok valóra vált: a harmonikus konvergencia, a 11:11, a 12:12! Csoda-e, hogy mindebben részt akartatok venni? Itt akartatok lenni, amikor a bolygó valaha végbement legnagyobb tudatváltására sor kerül, ami még az időkereteteket is megváltoztathatja az elkövetkező években. Érvénytelenítettétek a régi próféciákat, megváltoztattátok a jövőtöket és vannak közöttetek, akik nemcsak részesei, hanem teremtői is ezeknek a változásoknak!

A ti korosztályotoknak az elsők között adatott meg a lehetőség Felsőbb Énetek felismerésére és sokan éltetek is ezzel a lehetőséggel. Egyre több fiatal is a keresés útjára lép és ebben már benne van a ti munkátok is. Tisztelettel köszöntelek ezért benneteket, akik ebbe a korcsoportba tartoztok. Van, aki sajnálja, hogy annyi idős, amennyi és szeretne fiatalabb lenni. Akkor azonban elmulasztottátok volna, hogy "a földszinttől kezdve" részt vehessetek az építkezésben. Minden a megfelelő rendben történik! Szeretünk titeket azért, mert készek voltatok az elsők között ide jönni és munkába kezdeni!


Kérdés:

Kedves Kryon, egy kiónozott embernek ugyanúgy lenne lelke, mint nekünk? A klónozás valamilyen magasabb célt szolgál? Ha igen, mi az?

Válasz:

Kedveseim, fontos megértenetek, hogy a Szellem nem elszigetelt környezetben él! A Szellem energiája segítette hozzá a tudományt a klónozás megismeréséhez éppúgy, mint a "szabályos" emberi születéseket támogató más eljárásokhoz. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy amikor mesterséges megtermékenyítés történik, a megszülető gyermeknek "normális lelke" lesz? Erre is meg a klónozással kapcsolatban feltett kérdésre is igen a válasz. Az emberi megtestesülésbe érkező entitás tisztában van születése körülményeivel is bármilyen technológiai megoldásról legyen is szó - és ő választja magának ezt a feladatot. Gondolj majd erre, ha egy napon sor kerül az ember klónozására! Az a lélek ugyanúgy sorban áll a megszületés lehetőségéért, mint ahogy te tetted.

Kérdés:

Kedves Kryon, szeretném megismerni a spirituális (vagy lelki) nevemet. Hogy találhatnék rá erre a névre?

Válasz:

Nem tehetsz semmit annak érdekében, hogy rátalálj erre a névre. Két dolgot szeretnék elmondani ezzel a témával kapcsolatban:

1. Egyetlen Földön élő személy sem ismeri az igazi "lelki nevét". Lehet, hogy valakitől olyan információt kaptatok, hogy bizonyos hangokból vagy betűkből álló emberi név jobban illik személyes energiátokhoz, miközben utatokon haladtok. Ez azonban embertársatok spirituális segítsége és egyáltalán nem a lelki nevetek.

Felmerült bennetek, hogy egyesek miért kapják meg ezt a tudást, mások pedig miért nem? Emberi előfeltevés, hogy azok, akik megkapták, valamiképpen jobbak spirituális téren. Ez azonban tévedés. Nevükkel kapcsolatos ismereteket azok az emberek kapnak, akiknek szükségük van erre a többi ember felé megmutatkozó energiájuk megváltoztatásához. Ez az eszköz hozzásegíti őket az útjukon való haladáshoz egy különleges helyzetben. A legtöbb embernek nincs rá szüksége, ti azonban mégis eltérően vélekedtek erről.

Tehát ezek a "spirituális nevek" a Szellem ajándékai energiátok megváltoztatásához. További jellemzőjük, hogy nem állandóak! Rezgésszintetek változása során később más nevet kaphattok. Ez is mutatja, hogy ezek a nevek nem azok, melyeket a túloldalon viseltek (ahol nincs változás).

2. Korábban is elmondtuk már, kedveseim, hogy ne fecséreljétek időtöket olyan jellemzők vizsgálatára, melyek nem illeszkednek itteni feladatotok energiájába. Egész életeteket aggódva élitek le például azért, mert nem láttok bele testi funkcióitok belső szentélyébe? Nem. Ünnepelve fogadjátok a működésüket, megértitek, hogy létfontosságú részeitek  és hagyjátok működni őket. Ugyanez a helyzet a fátyol túloldalán viselt nevetekkel is. Semmi értelme nem lenne most megismernetek. Nem olyasvalamiről van szó, amit kimondotok a levegőbe, hanem energiáról, színről és üzenetről együttesen. Interdimenzionális tényező ez, mely erőteljes fényösszetevővel bír.


Kérdés: Kedves Kryon, a negyedik tanítókönyvben azt mondtad, hogy Pál apostol spirituális közvetítő volt. Nem ő a felelős azért, hogy Jézus tanításait meghamisították és erre épült aztán a kereszténység? Amennyire tudom, a többi apostol eretneknek tekintette Pált. Mondanál erről valamit?

Jelenlegi életemben fénymunkásként nagyon közel érzem magam Jézushoz. Néha egyenesen úgy tűnik, hogy egyik előző életemet Jézus idejében éltem. Nem tartom hitelesnek azonban a Bibliában meg a mai egyházi tanításokban Jézusról elmondottakat. Úgy tűnik, nagyon távol állnak a valóságtól! Milyen pontos a Biblia leírása Jézusról?

Válasz: Együtt foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, mert mindkettő abból a vágyból fakad, hogy megismerjétek az igazságot.

A kereszténységen belül több mint háromszáz elkülönült doboz tagjai hiszik azt, hogy Isten csak rájuk mosolyog (lásd az első fejezetet). Melyik doboz kapta Jézus meghamisított tanításait? Melyiknek van igaza? A Jézust követő "igaz út" miatt kirobbant háborúk és vérontások közül melyikért szabott ki büntetést a Szellem (Isten)? Valóban azt gondoljátok, hogy egy gazdag ember nem juthat be a mennyországba? Valóban azt gondoljátok, hogy Isten gyűlöli azokat az embereket, akik a nemi azonosság nehéz karmikus feladatával érkeznek életükbe? Valóban azt gondoljátok, hogy egy hatalmas szerető Isten, aki spirituális képmására (család) teremtette az Embert, utána megöli őket - még a gyerekeket is - egyenként, a pokolban kínozva azért, mert nem követtek bizonyos szabályokat, vagy nem találtak rá az igazságra életükben? Nyilvánvaló, hogy valami nem lett lefordítva, vagy elveszett útközben a tanításból.

Tudtátok, hogy Jézust "a gonosz papjának" nevezte a többi zsidó pap? Ha voltak, akik magát Jézust is "ördöginek" tartották, meglepő-e, hogy Jézus egyes követői Pál vezető szerepét is megkérdőjelezték? Volt-e még egy apostol, aki olyan csodában részesült, mint Pál a damaszkuszi úton? Valóban azt gondoljátok, hogy az apostolok versenyeztek egymással? Azért hozakodom elő ezekkel, hogy lássátok, már Jézus életében és közvetlenül utána is viták folytak arról, hogy Jézus mit mondott vagy mit tett. A megosztottság esetenként a legalacsonyabb energiájú cselekedetekhez vezetett, melyeket a Földön valaha is elkövettek a Szellemre hivatkozva. Tehát a kérdésedre a válasz az, hogy nem ismeritek az egész történetet. A legérdekesebb az egészben, hogy Jézus életének teljes leírása megtalálható az ismert szent tekercsekben. Miért létezik akkor olyan sok változata Jézus történetének? Miért van olyan sokfajta követendő szabály meg sokfajta elképzelés arról, hogy kit és hogyan imádjanak? Azért, mert olyan sok különböző ember létezik.

A tekercsek hozzáférhetőek és olyan jelentős ismereteket tartalmaznak, melyek megingatják és felborítják a legalapvetőbb hittételeit is azoknak, akik azt hiszik, hogy mindent tudnak Jézusról. Miért vonakodnak a tudósok a tekercsek közzétételétől? Mennyi ideig tart véleményt alkotniuk a bennük foglaltakról? Már több mint negyven évet töltöttek a vizsgálatukkal. Azon kevesek, akik ismerik az igazi tartalmukat, nehéz döntés előtt állnak, hogy mit kezdjenek ezzel a tudással. Néhányan azt kívánják, bárcsak ne ismerték volna meg. Volt, aki közzétett egyes részleteket és nevetség tárgyává lett.

A témával kapcsolatos üzeneteink tíz éve változatlanok. Jézusról elmondtuk, hogy kimagasló jelentőségű avatár és mágus volt, aki fontos tudnivalókat adott át az ember képességeiről. A szeretetről hozott tanítást. Megmutatta Péternek, hogyan járjon a vízen a maga erejéből és Péter megtette! Csak akkor fogta meg Jézus segítő kezét, amikor elkezdett kételkedni. Ma mégis sok pap úgy mondja el a történetet, hogy "Péter nem lett volna képes megtenni Jézus nélkül". Éppen az üzenet lényegéről, a képességről feledkeznek meg. Ez csak egy példa arra, hogy miként ferdítették el más értelművé Jézus cselekedeteit úgy, hogy ne az egyéni ember, hanem a szervezet vagy a papság ereje növekedjen.

Már tíz évvel ezelőtt is ezt mondtuk a vallással kapcsolatban: "Maradj nyugodt és ítélőképességedet a szeretet vezérelje." Sokszor beszéltünk arról, hogy a teljes igazság ott van mindegyikőtökben. Nem kell sehová csatlakoznod, nem kell egy embert sem követned azért, hogy megismerhesd az igazságot. Gyakran elmondtuk, hogy vallási különbségeitek terén a legfontosabb, amit tehettek: szeressétek egymást. Ne próbáljátok megváltoztatni a másik embert, csak szeressétek őt.

Üzeneteinkben kezdettől fogva hangoztatjuk, hogy a Föld különböző hitrendszerei közötti különbségek soha nem fognak eltűnni, a vallások nem olvadnak eggyé. A bölcsesség és a belőle fakadó türelem azonban elvezethet annak elfogadásához, hogy mindenkinek joga van úgy keresni Istent, a Szellemet, ahogy az neki megfelel. Ne kiáltsátok ki a többieket tévelygőknek, ne akarjátok a ti hitetekre téríteni őket. Törődj a saját spirituális utaddal és hagyd, hogy a többiek is a saját útjukat járják - és ünnepeld őket!

Kedvesem, nagyon közel érzed magad Jézushoz? Mindnyájan így vagyunk ezzel! Magadénak érzed az Illés spirituális tanításaiból áradó szeretetet és bölcsességet? Mindnyájan így vagyunk ezzel! És mi a helyzet sok más kultúra nagy mestereivel? Ünnepeljük őket is és érezzük szeretetüket! A szeretet az egész világon mindenhol szeretet. Ma is élnek avatárok, akik hatalmas spirituális erővel rendelkeznek az anyag és energia fölött. Létezésük azonban nem jelenti azt, hogy a Jézusban hívők ellen fordulnának! Értsétek meg, hogy mindnyájatokat összeköt a megvilágosodáshoz vezető út keresése - ezért szeressétek egymást! Hagyjátok, hogy azok is megtalálják saját egységüket és igazságukat, akik szerintetek nagyon rossz úton keresik Istent és ünnepeljétek az ő életüket is!

A szeretet a kulcs, amellyel a jövő Emberisége megváltoztathatja a Földet. A vallások az emberekről árulnak el sok mindent és nem Istenről, mindegyik vallási dobozban megtalálhatók azonban az alapvető igazság magjai. Nincs szükséged vallásra a megvilágosodáshoz, ehhez csak saját magadat kell átalakítanod. Ha aztán részt akarsz venni egy vallási csoport életében, tedd azt. Ha valamit követni akarsz, legyen az a szeretet! A hatalom az egyénben van, nem a szervezetben, nem a történések sokfajta tolmácsolásában, nem az emberek alkotta rengeteg szabályban. Jézus igazi üzenete éppen ennek a hatalomnak a magatokhoz vételéről szólt és arról, hogy ezt képesek vagytok megtenni.

Jézus, a mester, egyike volt a hosszú korokon keresztül megjelenő mestereknek. Kultúrátokban róla hallhattok a legtöbbet és Kryon is ezért foglalkozik vele oly gyakran itt az amerikai földrészen. Más kultúrákban élő Kryon-közvetítőknél azonban másként áll a helyzet. Sok más mesterhez hasonlóan azonban Jézus üzenetének is ez a lényege: Szeressétek egymást! És ha magadévá tetted ezt a szemléletet, menj és járj a vízen.

Ha tetszett, amit olvastál, akkor az alábbiakkal megoszthatod:

Jogi nyilatkozat

Támogatás

Kapcsolat